Thursday, August 24, 2023

CPP/NDF-Palawan: Sa unang taon ng brutal na pagpaslang sa mag-asawang Tiamzon at 8 pang kasama, singilin at pagbayarin nang mahal ang rehimeng US-Marcos II!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): Sa unang taon ng brutal na pagpaslang sa mag-asawang Tiamzon at 8 pang kasama, singilin at pagbayarin nang mahal ang rehimeng US-Marcos II! (In the first year of the brutal murder of the Tiamzon couple and 8 others, charge and pay dearly to the US-Marcos II regime!)
 


Leona Paragua
Spokesperson
NDF-Palawan
NDF-Southern Tagalog
National Democratic Front of the Philippines

August 21, 2023

Matapos ang isang taon ng kawalan ng hustisya, naninindigan ang NDFPalawan, sampu ng buong rebolusyonaryong kilusan sa bansa at sambayanang Pilipino, na dapat tuluy-tuloy na singilin at pagbayarin nang mahal ang buong pasistang rehimeng US-Marcos II at Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kanilang brutal na pagpaslang kina Benito “Ka Laan” Tiamzon, tagapangulo ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral (KTKS), Wilma “Ka Bagong-Tao” Austria Tiamzon, pangkalahatang kalihim ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Kasama nilang pinaslang ang walo pang mga kasamang sina Joel “Ka Divino” Arceo, kalihim ng isang komiteng subrehiyon sa Eastern Visayas, si Ka Yen, Ka Jaja, Ka Matt, Ka Ash, Ka Delfin, Ka Lupe, at Ka Butig. Matapos madakip sa proseso ng byahe, sila ay pinahirapan, tinortyur saka brutal at di-makataong pinaslang. Hindi pa nasiyahan, isinakay ang kanilang mga bangkay sa bangka at pinasabog pagdating sa laot.

Partikular na dapat panagutin at isakdal sa hukumang bayan sa kanilang pagmasaker sa Catbalogan 10 sina Ferdinand Marcos Jr, commander-in-chief ng AFP, Lt. Gen. Bartolome Bacarro, noo’y chief of staff ng AFP, Gen. Edgardo de Leon, noo’y pinuno ng Joint Task Force (JTF) – Storm at ng 8th Infantry Division, Brig. Gen. Marceliano Teofilo, pinuno ng Intelligence Service ng AFP, at ang Joint Special Operations Task Force Trident, isang yunit na tuwirang hawak ng US.

Hanggang sa kasalukuyan, napakailap pa rin ng katarungan sa mga biktima, gayundin sa mga pamilya at kaibigan nito sa pagkakait sa kanila sa bangkay ng kanilang nasawing kamag-anak, at sa napakabagal na proseso ng imbestigasyon at pag-DNA test sa pagkakakilanlan ng mga narekober na bangkay. Magpahanggang ngayon, ni walang naiburol na bangkay ang mga kapamilya ng mga kasamang pinaslang.

Sa kabila ng malakas na panawagan ng mga kamag-anak ng biktima, demokratikong grupo, abugado at tagapagtanggol ng karapatang-tao, wala pa ring ginawang hakbangin ang rehimeng US-Marcos II upang papanagutin ang mga maysala. Kahit ang naunang ipinangako ng Commission on Human Rights na hiwalay na imbestigasyon ay pabalat-bunga at manipestasyon lamang ng pagtatakip sa malagim na krimen ng reaksyunaryong estado.

Pinaslang sina Ka Laan at Ka Bagong-Tao kahit pa sila ay mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines para sa usapang pangkapayapaan. Sila at ang walo pang mga kasama ay mga di armado at malinaw na walang kakayahang depensahan ang kanilang mga sarili noong araw na iyon. Ang lahat ng mga ginawang ito ng berdugong AFP ay malalalang paglabag sa internasyunal na makataong batas, tampok ang mga nakasaad sa Article 4, Part II at Article 7, Part III ng Protocol 2 ng Geneva Conventions ng 1949 at sa Article 2, Part IV ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), at kung gayo’y malinaw na patungpatong na mga krimen sa digma.

Sa kabila ng mga karumal-dumal na krimen na ito, hindi man lamang nangilabot ang mga berdugo kung saan pinagpyestahan at itinuring na tropeyo sa diumano’y pagpugot sa ulo ng rebolusyonaryong kilusan sa bansa. Lahat ng ito ay upang pagtakpan ang kanilang krimen at sapawan ang lumalakas na panawagan ng paghahanap at paniningil ng sambayanan.

Sa ilalim ng rehimeng US-Marcos II, patuloy na lumulubha ang impyunidad at tahasang pagyurak sa karapatang-tao ng mamamayan. Wala silang pagtatangi sa mga papaslangin at bibiktimahin: sibilyan man o mga progresibong indibidwal o grupo at kahit ang mga myembro ng armadong grupo na kalahok sa armadong tunggalian at wala nang kapasidad na lumaban. Sa unang taon pa lang ng rehimen, 97 na ang mga biktima ng pampulitikang pamamaslang ng pasistateroristang AFP tulad ng mga kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang, pagdukot, sadyang pagpatay at pagmasaker. Sa inilulunsad nitong kampanya kontra-“terorismo”, patuloy nitong pinalalabo ang pagkakaiba ng armadong tunggalian sa terorismo, itinutulak ang arbitraryong pagbabansag sa mga kalahok sa armadong tunggalian bilang mga terorista, at lubusang hindi pagkilala sa mga proteksyon sa mga hors de combat, bihag ng digma at mga protektadong indibidwal alinsunod sa mga batas ng digma.

Walang anumang aasahang katarungang panlipunan na makakamit lalo’t mismong ang pasismo at terorismo ang kasangkapan ng papet na estado upang makapaghari sa bayang malakolonyal at malapyudal. Ang tunay na hustisya ay makakamit lamang sa pagpapatuloy ng makatarungang digmang pinasimulan nina Ka Laan, Ka Bagong-Tao at iba pang mga martir ng rebolusyon. Mahaba ang kamay ng rebolusyonaryong hustisya na maggagawad ng kaparusahan sa mga sagad-saring kriminal at berdugong may inutang na dugo sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Habang patuloy na pinagpupugayan ang kadakilaan nina Ka Laan, Ka Bagong-Tao at iba pang kapita-pitagang lider ng PKP na namartir, nananawagan ang NDF-Palawan na palakasin at pag-ibayuhin ang armadong paglaban upang ibagsak ang mapanupil na pasista-teroristang rehimen. Sa pamumuno ng PKP, dapat na paigtingin ang demokratikong rebolusyong bayan, palakasin ang Bagong Hukbong Bayan at palawakin ang nagkakaisang hanay ng sambayanang Pilipino upang hawanin ang landas tungong lipunang makatarungan. Sa pamamagitan lamang ng pagtatagumpay ng digmang bayan at pagkakamit ng tunay na pambansang kalayaan at demokrasya malulutas ang ugat ng armadong tunggalian sa bansa.

https://philippinerevolution.nu/statements/sa-unang-taon-ng-brutal-na-pagpaslang-sa-mag-asawang-tiamzon-at-8-pang-kasama-singilin-at-pagbayarin-nang-mahal-ang-rehimeng-us-marcos-ii/

CPP/NPA-Northern Negros: HPR and ammos, among NPA recoveries from Calatrava ambush

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): HPR and ammos, among NPA recoveries from Calatrava ambush
 


Cecil Estrella
Spokesperson
NPA-Northern Negros (Roselyn Pelle Command)
Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command)
New People's Army

August 21, 2023

Roselyn Jean Pelle Command of the New People’s Army (RJPC-NPA) – Northern Negros Guerilla Front and the whole revolutionary forces and allies congratulate its fierce Red commanders and fighters for the recent successful ambush against counter-insurgent local police force last August 9, 2023.

Operatives of the said tactical offensive safely returned to a guerilla base bringing with them war materials recovered from such military action, along with the lessons of the great breakthrough experience.

Recovered high-powered firearms (HPR) include a Galil Ace 22 N Caliber 5.56 (Serial Number x45 IWI), a Colt M-16 A1 (Serial Number 4910082) – US Government property, and a Colt M-16 (Serial Number 9039275). The fourth HPR, which is a Colt M-16 rifle, was also recovered but damaged by the command-detonated mine explosion. Ammunition vest was also seized, with 16 fully loaded long Calibre 5.56 magazines.

Several documents and other materials with intelligence value were also seized by the Red fighters, as well as assorted mobile phones (keypad and touch screen) and identification cards.

To the Filipino masses, especially those from Northern Negros, the NPA will do whatever it takes to avenge and bring justice in these times of worsening socio-economic crisis and worsening state fascism lead by the US-Marcos II regime.

Lastly, RJPC-NPA raises its newly acquired firearms to all revolutionaries willfully killed by state forces.###

https://philippinerevolution.nu/statements/hpr-and-ammos-among-npa-recoveries-from-calatrava-ambush/

CPP/Cagayan Valley ROC: SBDP: Gatasan ng 5ID Philippine Army

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): SBDP: Gatasan ng 5ID Philippine Army (Milking of the SBDP by the 5ID Philippine Army)
 


Elias Almazan
Political Officer
Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command)
New People's Army

August 21, 2023

Patapos na ang taon ngunit hindi pa rin tapos ang ilang proyekto ng Support Barangay Development Program-End Local Communist Armed Conflict (SBDP-ELCAC) na sinimulan noong 2021. Tatlong taon na itong ginagawang gatasan ng mga heneral at upisyal ng 5th Infantry Division Philippine Army at mga kasapakat na lokal na burukrata. Nasa papel pa lamang ang mga inendorsong baryo ng 2023 na walang malinaw na detalye kung anu-anong mga proyekto ito at walang indikasyon ng pagpapatupad o implementasyon. Kaya, nasaan na nga ba ang ₱112.3 milyong pondo ng SBDP para sa taong ito? Anyare sa ₱328 milyong inilaan sa Cagayan Valley noong nakaraang taon?
Kurapsyon, Kickback at Pork Barrel ng mga heneral

Sa rehiyon lamang ng Cagayan Valley, umabot na sa halos kalahating bilyong piso o ₱560.3 milyon mula sa buwis ng taumbayan ang inilaang pork barrel ng 5th Infantry Division (5ID) sa tabing ng SBDP sa loob ng tatlong taon mula 2021-2023. Sa kabuuang halaga na ito, ang lalawigan ng Cagayan ang may pinakamalaking bahagi at taun-taon na binubuhusan ng badyet. Simula 2021 hanggang 2023, umabot na sa ₱304.3 milyon para sa 41 baryo ang inilaan sa nasabing prubinsya. Samantalang noong 2022 lamang nagkaroon ng endorsed barangays ang iba pang lalawigan ng rehiyon tulad ng Isabela, Quirino at Nueva Viscaya. Ang prubinsya ng Isabela ay may pondong ₱168 milyon para sa 42 barangay, ₱68 milyon sa Quirino na sumaklaw ng 17 baryo habang ₱20 milyon naman sa Nueva Viscaya na nagtukoy ng limang baryo.

Sa 100 barangay sa rehiyon na benepisyaryo ng nasabing programa, nasa 20 baryo lang may umuusad nang mga proyekto. Kabilang dito ang napakamahal na solar dryer at farm shed sa Anurturu sa bayan ng Rizal at mga baryo ng Apayao at Villa Reyno sa bayan ng Piat na nagkakahalaga ng ₱20 milyon bawat isa. Samantala, walang bago, bagkus ay pawang rehabilitation at upgrading lang ang kalakhan sa sinasabing mga proyektong farm-to-market roads sa kanayunan.

Magkaiba pa ang mga pahayag ng Department of Interior and Local Government Region II at Department of Budget and Management sa naturang programa. Ayon sa pinakahuling ulat ng DBM, mayroong listahan ng mga prubinsya, bayan at baryo ngunit walang partikular na detalye sa kung anu-anong mga imprastraktura ang itatayo sa nasabing mga lugar. Sa kabilang banda, ang ulat naman ng DILG-II ay mga planong proyekto pero hindi hinimay saang mga lugar iyon itatayo.

Ayon sa ulat ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan noong Agosto 2022, nasa 74% pa lang ang natapos sa mga proyekto ng 2021. Samantala, partial at paisa-isang proyekto lang ang inuulat mula sa mga target noong 2022. Para naman sa taong kasalukuyan, walang detalye kung anong mga proyekto ang itatayo para sa 17 endorsed baryo.

Hindi na nakapagtataka kung nababalot sa katiwalian ang ganitong mga programa. Mula’t sapul, taliwas na sa ipinapangalandakan ng AFP na ang pagsasailalim sa Retooled Community Support Program (RCSP) sa mga influenced-threatened barangay ang batayan ng pagdedeklara bilang mga “insurgency free/cleared barangays” mula sa presensya at impluwensya ng rebolusyonaryong kilusan. Sa katunayan, sa 41 inendorsong baryo sa Cagayan, 37 dito ay mga barangay na hindi dumaan sa RCSP. Ibig sabihin, arbitraryo, kasinungalingan at hungkag ang mga deklarasyon ng 5ID.

Hindi ordinaryong mamamayang Cagayano, bagkus ang mga kasapakat, kroni at kontraktor ang tunay na makikinabang sa programang ito. Sa katunayan, inilagak ang mga proyekto sa mga bayan na hawak ng mga despotikong panginoon maylupa at sagadsaring kontra-rebolusyonaryong burukrata at dinastiya (Piat, Sto. Nino, Tuao, Rizal) at sa mga may headquarters at kampo ng militar at pulis (Bangag sa Lallo; Casambalangan sa Sta Ana; Virgina at Balanni sa Sto Nino; at Sto Domingo sa Piat). Samantala, nakuha naman ng pinuno ng RTF-ELCAC ang kanyang pabuya sa pagiging sund-sunuran at tuta ng 5ID nang inalaanan ang balwarte niya, ang bayan ng Tuao sa Cagayan, ng ₱26.4 milyon.

Habang lugmok sa kahirapan ang mamamayang Cagayano, pakuya-kuyakoy lang sina dating 5ID Commander MGen Laurence Mina at MGen Audrey Pasia na siyang kasalukuyang Division Commander, sa tigas-mukhang paglustay sa pera ng bayan na dapat sana’y pinakikinabangan ng mamamayan.
Huwad na kaunlaran, pantapal sa pasismo ng estado

Serbisyong panlipunan na sana’y libre at maluwag na tinatamasa ng mamamayan ang dekalidad, abot-kamay at abot-kayang serbisyong pangkalusugan at edukasyon, gayundin ang pagkakaroon ng subsidyo at mga pasilidad para sa mga magsasaka sa kanayunan. Hindi ito reward o consolation para sa mga peke-pwersadong pagpapasurender, paghahasik ng teroristang lagim at pagpapataw ng batas militar sa pamamagitan ng RCSP bago “ihatid” ang mga serbisyong ito.

Ang mga katulad ng Zinundungan Valley na lang halimbawa, na ilang ulit nang pinaluhod ng militaristang paninibasib upang pahupain ang militanteng paglaban ng mga Malaweg at katutubong Agay laban sa pang-aagaw ng lupa, pagpapataas ng presyo ng produkto at pagpapababa sa interes ng pautang ay hindi na lamang iilang beses na ipinasailalim sa iba’t ibang kontra-mamamayang programa sa balangkas ng “kontra-insurhensiya.” Ngayon sa ilalim ng SBDP, pinagmumukha ng estado na utang na loob ng mga residente ang mga serbisyong panlipunan na sa katunaya’y karapatang dapat matagal na nilang tinatamasa.

Hindi malilinlang ng AFP ang mga taga-Zinundungan at kailanma’y hindi mabubura sa alaala ang ekstrahudisyal na pamamaslang sa maraming magsasaka kabilang na sina Ambot Asucena at Ronnie Beran, iligal na pag-aresto at patuloy na pagpiit kina Mendo Bisiotan, Marlon Baganay, Lenor Danao at ang matanda at sakitin na si Orlando Duruin, pagpapasurender sa daang magsasaka at paghahamlet sa kanila.

Nasa rurok ng kaipokrituhan ang 5ID na matapos nitong bombahin ang mga sakahan at kagubatan ng Bagsang sa Sta. Clara at sa pagitan ng Cabayu at Campo sa Sto. Nino, pampalubag-loob na magtatayo ito ng mga imprastraktura. Para bagang batang matapos mong paluin at umiyak ay bibigyan ng kendi para tumahan.

Kung tutuusin, hindi pangunahing pangangailangan ng taumbaryo ang mga laan na proyektong imprastraktura na inilalako ng SBDP—barangay shed, street lights installation, electric post relocation at mga katulad. Ang kailangan nila ay magkaroon ng sariling lupa, maibaba ang interes ng pautang, maitaas ang presyo ng kanilang mga produkto, mapababa ang gastos sa produksyon, magkaroon ng libre at sapat na irigasyon ang kanilang mga palayan at mga pasilidad para sa kanilang ani (post-harvest).
Badyet para sa papatinding terorismo

Bagamat sinasabi ng AFP na dalawa na lang ang aktibong larangang gerilya sa buong bansa, umaabot pa rin sa halos P9 bilyon ang kabuuang badyet para SBDP-ELCAC na hinihingi nito sa DBM para sa susunod na taon. Katumbas ito ng P10 milyon sa bawat inendorsong barangay, mas malaki ng ₱4 milyon kumpara sa ₱6.6 milyong pondo sa taong kasaluyan.

Sa harap ng lumulubhang krisis sosyo-ekonomiko, kibit-balikat ang rehimen sa pagtugon sa mga hinaing ng karaniwang Pilipino, habang tahasang kinukurakot kasama ang kaniyang mga alipures at kroni ang pera ng mamamayan.

Sa papalaki nang papalaking badyet para sa militarisasyon at pasismo, tiyak na magpapatuloy at sasahol ang paglabag sa mga karapatang-tao, magiging mas garapalan ang pambobomba sa kanayunan at titindi ang teroristang pagtugis sa mga ligal at demokratikong organisasyon.
Kabiguan ng SBDP-ELCAC at whole-of-nation approach sa paglutas sa ugat ng armadong tunggalian

Dahil sa likas na katangin ng AFP—pasista, mersenaryo at bulok sa kaibuturan—walang ibang patutunguhan ang SBDP-ELCAC kundi ang tiyak na pagkabigo. Ang mabuway na hanay ng AFP na niyayanig ng talamak na kurapsyon at laganap na katiwalaan sa loob nito ang sasagka sa pagpapatupad ng mga pakitang-tao at repormistang programa.

Hindi ang inilalakong bulok at mapanlinlang na amnesty program at E-CLIP ang magpapahina sa kapasyahan ng NPA na ibayong isulong at ipagtagumpay ang armadong pakikibaka sa kanayunan. Nagkakamali ang AFP sa pag-aakala nitong mapapahupa nito ang paglaban ng mamamayan sa marumi nitong gera at mabangis na Anti-Terror Law na tumatarget sa mga sibilyan.

Lampas sa kakayahan at kagustuhan ng tao ang batas ng kasaysayan. Hanggat walang sariling lupa ang mga nagbubungkal na magsasaka, aliping sahuran ang mga manggagawa, walang trabaho at oportunidad para sa malaking hukbo ng reserbang paggawa, barat na barat ang sahod ng mga manggagawa, malaganap ang panunupil at teroristang atake sa mamamayan, sumasahol ang kultura ng kawalang-pananagutan (impunity), at sunud-sunuran sa dikta ng dayuhan at imperyalista ang estado, imposibleng makamit ang tunay na kapayaang nakabatay sa hustisyang panlipunan.

Matabang lupa para sa rebolusyon ang pagsidhi ng krisis panlipunan at pasismo ng estado. Minumulat nito ang mamamayan sa kawastuhan at pangangailangang wakasan ang malakolonyal sistema at ibagsak ang malapyudal na estado at itinutulak silang maglunsad at magpakahusay sa iba’t ibang porma ng paglaban—hayag at lihim, ligal at iligal, armado at di-armado.

https://philippinerevolution.nu/statements/sbdp-gatasan-ng-5id-philippine-army/

CPP/CIO: Vow to attain justice for the Tiamzons and all victims of state terrorism!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): Vow to attain justice for the Tiamzons and all victims of state terrorism!
 


Marco Valbuena
Chief Information Officer
Communist Party of the Philippines

August 21, 2023

One year ago today, Benito Tiamzon (Ka Laan), Wilma Austria (Ka Bagong-tao), together with eight other revolutionaries, were arrested by troops belonging to the 8th Infantry Division, on their way to the coasts of Catbalogan town, Samar. While in the custody of their fascist captors, they were subjected to severe torture before they were subsequently killed. Their lifeless bodies were loaded on a boat and brought to sea where reportedly being exploded.

The torture and murder of the Tiamzons, and their companions Ka Divino, Ka Yen, Ka Jaja, Ka Matt, Ka Ash, Ka Delfin, Ka Lupe, Ka Butig, are dastardly fascist-terrorist crimes of the Marcos regime, perpetrated under the direction of their US military advisers.

The revolutionary forces reiterate their vow to attain justice for the Tiamzons and all other victims of state terrorism.

The Tiamzons long served as among the key leaders of the Party who selflessly dedicated their lives to the Filipino people’s struggle for national and social liberation and the socialist aspirations of the proletariat.

They served as consultants of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) in peace negotiations on the belief that a just and lasting peace can only be attained by addressing the deep social, economic and political roots of the armed conflict.

Marcos and his fascist ilk are grossly mistaken to think that by murdering the Tiamzons, they could kill the Filipino people’s revolutionary cause. On the contrary, the martyrdom of the Tiamzons will forever be remembered and inspire the younger generation of workers, peasants and all democratic classes to carry forward the Filipino people’s national democratic struggle.

https://philippinerevolution.nu/statements/vow-to-attain-justice-for-the-tiamzons-and-all-victims-of-state-terrorism/

CPP/Ang Bayan: Pagkamal ng yaman ng iilan sa gitna ng paghihirap ng karamihan

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): Pagkamal ng yaman ng iilan sa gitna ng paghihirap ng karamihan (Hoarding of the wealth of a few amidst the misery of the majority)

August 21, 2023

Lalo pang nakapagkamal ng yaman ang mga multi-bilyunaryong Pilipino sa gitna ng pagdurusa ng mamamayan at kumikitid na ekonomya. Noong Agosto 10, isinapubliko ng magasin na Forbes ang listahan ng mga “dollar billionaire” (bilyunaryo sa halagang dolyar) na Pilipino para sa taong 2023. Sa listahang ito, lumaki nang ₱493 bilyon ang pinagsamang yaman ng 50 pinakamayamang Pilipino mula ₱3.9 trilyon tungong ₱4.44 trilyon.

Nangunguna sa listahan ang magkakapatid na Sy, kasunod si Manny Villar, Enrique Razon, Ramon Ang, at Tony Tan Caktiong at kanyang pamilya. Ang mga burgesya at burukrata-kapitalistang ito ang may pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas na nag-eempleyo ng libu-libong manggagawa, karamihan mga kontraktwal.

Tatlo sa kanila ay kumukontrol sa malalaking tradisyunal na partido na bumubuo sa mayorya ng Senado at Mababang Kapulungan ng Kongreso. Kontrolado ni Villar ang Nacionalista Party, na may nakaupong apat na senador at 38 kongresista. Nakaupo sa senado ang mismong asawa ni Villar na si Cynthia Villar at kanilang anak na si Mark Villar, habang kongresista ang isa pa nilang anak na si Camille Villar. Pinamumunuan naman ni Razon ang National Unity Party na may 39 kongresista, habang ang Nationalist People’s Coalition, na itinayo noon ni Eduardo Cojuangco Jr, ang pumanaw nang amo ni Ramon Ang, ay may limang senador at 33 kongresista.

Kung ihahambing, kailangang magtrabaho ang isang manggagawang may minimum na sahod ng 2.4 milyong taon para matumbasan ang yaman ni Villar.

Kung papatawan ng 1% hanggang 3% “wealth tax” o buwis ang yaman ng mga bilyunaryo, mababawasan lamang sila ng kabuuang ₱259.4 bilyon. Maiiwan sa kanila ang ₱4.18 trilyon, na mas malaki pa rin kumpara sa yaman nila noong nakaraang taon.

Samantala, naitala sa isang sarbey noong Hulyo na tumaas nang 1.5 milyon tungong 21.6 milyon ang bilang ng pamilyang mahihirap at nasa hangganan ng kahirapan sa pagitan ng Hunyo 2022 at Hunyo 2023. Gayundin, tumaas tungong 18.8 milyon o dagdag na 100,000 ang bilang ng mga pamilyang naubos ang impok o wala nang kakayahang mag-impok, mula pangalawang kwarto noong 2022 hanggang pangalawang kwarto ngayong taon.

Kumitid ang lokal na ekonomya sa loob ng tatlong magkasunod kwarto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal ang paglago ng gross domestic product (GDP) ng bansa noong Abril-Hunyo nang 4.3%, mas mababa sa 6.4% ng nakaraang kwarto at 7.1% sa huling kwarto sa 2022.

Bagsak ang lahat ng mayor na sektor, laluna ang mga produktibong sektor ng agrikultura at pagmamanupaktura. Tanging turismo at ilang pamumuhunan ang nagrehistro ng pag-unlad sa pangalawang kwarto. Hindi naganap sa Pilipinas ang tinaguriang “revenge spending” (o malakihang gastos pagkatapos ng pandemya) at sa halip ay bumagsak pa ang household consumption (paggasta ng mga pamilya) mula 8.5% sa unang kwarto tungong 5.5% sa pangalawang kwarto. Ito ay dulot ng implasyon, at kawalang hakbang ng rehimeng Marcos na dagdagan ang sahod at sweldo ng milyun-milyong manggagawa at kawani, kainutilang lumikha ng disenteng mga trabaho at pasikarin ang lugmok na ekonomya.

Patuloy na tumaas ang presyo ng bigas, gulay, isda at langis noong Hulyo sa kabila ng ipinagmayabang na pagbaba ng tantos ng implasyon tungong 4.7%. Inaasahang muli itong sisipa ngayong Agosto matapos ang taas-singil sa LRT at toll fee, linggu-linggo at matatarik na pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy na tataas ang mga presyo nito sa harap ng manipulasyon ng monopolyong kumpanya sa langis sa suplay at presyo, gayundin ang pabigat na mga buwis na ipinataw dito ng reaksyunaryong estado.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://philippinerevolution.nu/2023/08/21/pagkamal-ng-yaman-ng-iilan-sa-gitna-ng-paghihirap-ng-karamihan/

CPP/Ang Bayan: AFP, numero unong tagapaglabag sa IHL

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): AFP, numero unong tagapaglabag sa IHL (AFP, number one violator of IHL)
 

August 21, 2023

Magkakasunod na kaso ng paglabag sa karapatang-tao ng mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang naitala sa Masbate, Isabela, Negros Occidental at Oriental, at Sultan Kudarat sa nagdaang mga linggo. Naganap ang mga ito sa gitna ng paggunita noong Agosto 12 sa Pandaigdigang Araw para sa International Humanitarian Law (IHL).

Dagdag ang mga kasong ito sa 954 paglabag ng rehimeng Marcos Jr sa unang taon nito sa poder.

Sa Sultan Kudarat, pinaslang ng 37th IB si Rowe Jhon Libot, boluntir na guro sa eskwelahan ng mga Lumad, noong Hulyo 27 sa Kalamansig. Pinaiimbestigahan ng mga grupo sa karapatang-tao ang pagpatay kay Libot na binansagan nilang paglabag sa internasyunal na makataong batas at mga alituntunin ng digma na aplikable sa mga lugar na may umiiral na armadong tunggalian.

Sa Masbate, dinakip ng 96th IB at 2nd IB noong Agosto 5 ang mga magsasakang sina Nonoy at Bongbong Francisco, at Ome Malaque sa hangganan ng Barangay Bonifacio at Simawa sa Uson.

Dinampot din at binugbog ng mga sundalo si Dante Dionan sa parehong lugar noong Agosto 6. Iligal namang hinalughog ang bahay at ninakawan si Letot Francisco sa Malapinggan, Barangay Sawmill, Mobo. Noong Agosto 7, walang habas na pinagbabaril ang hindi pa napangalanang isang sibilyan sa Sityo Irong-irong sa hangganan ng Barangay Mabuhay, Sawmill at Baang sa bayan ng Mobo.

Sa Isabela, ginipit at ininteroga ng mga sundalo ng 502nd IBde ang bahay ni Ka Reolita Rivera, isang nakatatandang lider magsasaka,sa bayan ng Angadanan noong Agosto 8. Ang lokal na samahan ni Rivera ay katuwang ng Danggayan Cagayan Valley, na panrehiyong samahan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.

Sa Negros Occidental, iligal na inaresto ng 94th IB ang 60-anyos na magsasakang si Romeo Balsimo sa Sityo Cunalom, Barangay Carabalan, Himamaylan City noong Agosto 7. Idinawit siya sa isang armadong aksyon ng BHB noong 2020 sa kalapit na lugar. Noong huling linggo lamang ng Hulyo, tinortyur at pambubugbog ng mga sundalo sa kanyang anak na si Noni Balsimo.

Sa Negros Oriental, hindi pa rin lumalayas ang mga sundalo ng 62nd IB na nagkampo sa paaralang elementarya sa Sityo Agulang, Barangay Villegas, Guihulngan City simula pa Agosto 3. Okupado pa rin ng mga CAFGU simula pa Agosto 5 ang Kambairan Elementary School sa Barangay Trinidad, Guihulngan City. Tuluy-tuloy din ang walang-pakundangan nilang panghahalughog sa mga bahay ng mga residente.

Samantala, ilang ulit na nagpaputok ang hindi kilalang mga indibidwal sa labas ng bahay ng lider-magsasakang si Alvin Dimaracut sa Tarlac noong Agosto 6. Si Dimaracut ang bagong tagapangulo ng Makisama-Tinang na naggigiit ng kagyat na pamamahagi ng lupa sa mga benepisyaryo ng reporma sa lupa sa Hacienda Tinang sa Concepcion, Tarlac.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://philippinerevolution.nu/2023/08/21/afp-numero-unong-tagapaglabag-sa-ihl/

CPP/Ang Bayan: Pera ng Pilipinas, ginagamit sa konstruksyon ng mga base militar ng US

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): Pera ng Pilipinas, ginagamit sa konstruksyon ng mga base militar ng US (Philippine money, used in the construction of US military bases)

August 21, 2023

Puspusan ang konstruksyon at paglalatag ng mga base militar ng US na tinatawag na mga “EDCA site,” gamit ang pondo ng mamamayang Pilipino at mga tau-tauhan nito sa Armed Forces of the Philippines. Noong nakaraang linggo, mismong si Defense Sec. Gilbert Teodoro at AFP chief Romeo Brawner ang nagtungo sa Lal-lo, Cagayan, para madaliin ang “upgrade” ng sibilyang paliparan para sa refuelling ng mga eroplanong pandigma ng US. Para magmukhang may silbi sa Pilipinas, gagamitin din umano ito ng mga eroplano ng AFP.

Sa Palawan, bwelado na ang pagpapalawak ng paliparan at iba pang pasilidad pangmilitar sa Balabac Island mula pa Marso 11. Bagamat pasilidad ng US, ang ₱174.62 milyong pondong ginagamit para sa Balabac Military Runway ay mula sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa ilalim ng programang TIKAS (Tatag Imprastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad) Convergence Program nito.

Ang isla ay matatagpuan sa Balabac Strait, na dinadaanan kapwa ng mga barko ng US at China sa kani-kanilang paglalayag. Gagamitin ng US ang paliparan at ang buong isla para manmanan ang mga barko ng China na dadaan dito. Sa aktwal, hindi kaiba ang gamit ng US dito sa gamit ng China sa mga paliparang iligal na itinayo nito sa soberanong karagatan ng Pilipinas.

Liban sa paliparan, pinopondohan din ng DPWH ang pagtatayo ng isang command and control center na nagkakahalagang ₱18.32 milyon. Ang DPWH din ang nagpopondo sa pagpapalawak at pagpapalalim sa daungan sa kabilang bahagi ng isla para daungan ng malalaking war ship ng US. Tinatayang aabot sa $5.5 milyon (₱308 milyon) ang kailangang gastusin para rito. Alinsunod sa mga probisyon ng EDCA, ang mga pasilidad na ito ay papailalim sa ekstrateritoryal na kontrol ng US, kung saan maaari lamang pumasok o inspeksyunin ng mga Pilipino ang pasilidad kung may “pagsang-ayon” ang nauna.

Sa Cebu, mula sa TIKAS din ang pondong ginagamit para itayo ang isang hangar (silungan ng mga eroplano) sa Mactan-Benito Ebuen Air Base, isa sa unang limang “EDCA site.” Pinasinayaan ang konstruksyon noong Agosto 11. Kasabay nito ang konstruksyon ng isang fuel depot sa naturang airbase para sa mga eroplanong pandigma ng US. Nagkakahalaga ang proyekto ng ₱111.29 milyon.

Sa nakaraan, ang programang TIKAS rin ang nagpondo sa konstruksyon ng mga hangar at samutsaring gusali at pasilidad sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija na isa ring “EDCA site.”

Ang TIKAS Convergence Program ay nagpapahintulot sa paggamit ng pondo ng DPWH para sa pagtatayo ng mga imprastrukturang militar. Kapalit nito ang “paggugwardya” ng mga sundalo sa mga proyektong konstruksyon ng DPWH sa mga “conflict-ridden” o may armadong sigalot na lugar.

Pinasimulan ang programa ng noo’y presidente Rodrigo Duterte bilang bahagi ng pambubundat niya sa burukrasyang militar. Pinalawig ito ni Ferdinand Marcos Jr noong Mayo. Hiwalay pa ang pondong ito sa “capital outlay” na ginagamit para sa pagtatayo ng mga gusali at ibang imprastruktura na nakapailalim sa badyet ng kagawaran ng depensa.

Samantala, tuluy-tuloy ang pagdaraos ng US ng mga war game sa Pilipinas, gamit ang kalupaan, himpapawid at karagatan ng bansa. Natapos noong Agosto 19 ang 6-araw na Pacific Airlift Rally 2023 na isinagawa sa Clark Air Base sa Pampanga, Villamor Air Base sa Pasay City at sa Ebuen Air Base sa Cebu. Kalahok dito ang 14 na bansa.

Inilulusot ang war game sa tabing ng “humanitarian assistance” at “disaster relief operations.” Gayunpaman, wala itong kinalaman sa aktwal na relief operations kaugnay sa katatapos lamang na mga sakuna sa maraming bahagi ng bansa dulot ng matinding pag-ulan, pagbaha at pinsala dulot ng Bagyong Egay at hanging habagat.

Sa kasagsagan ng sakuna, hindi nakitaan ng anumang “operasyong makatao” ang mga pwersang Amerikano na nasa mga “EDCA site.” Pakitang-tao lamang silang namigay ng 1,200 foodpack at 56 solar panel sa Fuga at Calayan Islands sa Cagayan bilang “tulong” sa mga biktima ng bagyo. Ginawa ito ng US matapos kutyain ng gubernador ng prubinsya ang kawalang-pakialam ng US sa paghihirap ng mga Cagayanon dulot ng bagyo.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://philippinerevolution.nu/2023/08/21/pera-ng-pilipinas-ginagamit-sa-konstruksyon-ng-mga-base-militar-ng-us/

CPP/Ang Bayan: Koresponsal: Ang paghasa sa talino’t galing ng pambansang minorya sa loob ng BHB

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): Koresponsal: Ang paghasa sa talino’t galing ng pambansang minorya sa loob ng BHB (Correspondent: The sharpening of the wisdom and talent of the national minority within the NPA)
 
August 21, 2023

Patung-patong na pang-aapi at pagsasamantala ang kinakaharap ng mga pambansang minorya sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan. Salat sila sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan dahil sa pagpapabaya ng reaksyunaryong estado.

Sa halip na mga guro at duktor, mga armadong sundalo ang inihaharap ng estado sa katutubong mga pamayanan upang supilin ang kanilang karapatan, laluna ang karapatan sa lupang ninuno. Bukod dito, pinahihirapan pa sila ng umiiral na sobinismo at diskriminasyon.

Ang dinanas na kahirapan at pang-aapi ang nagmulat sa kabataang katutubo na sina Ka Lubid, Ka Ran at Ka Jana. Ang mga ito ang nagdala sa kanila sa landas ng demokratikong rebolusyong bayan hanggang sumapi sila sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).
Pulang kumander

“Mahirap pala mamuno sa Hukbo. Napakaraming kailangang isipin at gawin pero hindi ko ito uurungan. Sa ating mga kasama, lahat ay kayang gawin basta nagtutulungan,” pagbabahagi ni Ka Lubid, bagong-talagang kumander ng isang yunit ng BHB sa Mindoro. Malugod niyang tinanggap ang hamon anuman ang kalagayan, dahil sapul nang sumapi sa BHB ay naghanda siyang maging Pulang kumander.

Hinarap ng yunit ni Ka Lubid sa nakaraang taon ang pinasinsin at matinding pang-aatake ng kaaway. Sa mahigpit na pagtangan sa disiplinang militar at linyang masa, nagtagumpay ang yunit na biguin ang imbing plano ng mga pasista.

Bentahe ang pagkabisa ni Ka Lubid sa tereyn at malalim na pagsapul sa kalagayan ng masa para sa wastong maniobra ng yunit. Sa tuwing may kalapit na kaaway, kalmado siya sa paghahanda para lumaban.

Bago naging kumander ng yunit ay ilang taon siyang nagsanay sa iba’t ibang tipo ng rebolusyonaryong gawain. Ika niya: “Ibinigay ko na ang buhay ko sa rebolusyon kaya’t gagawin ko ang lahat para magtagumpay ito.”
Artista ng bayan

Isang kabataang Dumagat na punung-puno ng sigla at talino si Ka Ran, upisyal pangkultura sa sangay ng Partido sa isang yunit ng BHB sa Quezon. Isa siyang manunulat at myembro ng Pulang Bandila, ang pangkulturang bisig ng BHB. Pinangungunahan niya ang mga pangkulturang aktibidad ng kanilang yunit at paglikha ng mga akdang pampanitikan, partikular na ang mga tula at dula.

Bata pa lamang ay nagpamalas na si Ka Ran ng dedikasyon sa pagsusulat. Mahilig din siyang gumawa ng liham para sa kanyang mga kapamilya at kaibigan. Pero dahil palipat-lipat ng tirahan at laging nagtatago ang kanyang pamilya, hindi na niya nagawang makapagtapos ng elementarya.

Bago sumapi sa BHB ay katuwang na si Ka Ran sa gawaing propaganda-kultura sa kanyang komunidad. Sa loob ng rebolusyonaryong kilusan, lalong nahasa ang kanyang galing sa pagsusulat at iba pang talento. Mula sa pagsusulat ng tula, lumahok siya sa paglikha ng mga pyesa ng awit-galaw at nagdirehe na rin ng mga dula.

“Gusto kong ipakita sa sining ang kawastuhan ng pagsusulong ng rebolusyon para mahimok ang mamamayan na lumahok sa digmang bayan,” ani Ka Ran.
Duktor, dentista, akupangturista

Mapalad ang tingin ni Ka Jana sa sarili dahil sa lahat ng kabataan sa kanilang pamayanan, siya lamang ang nakatuntong ng kolehiyo. Ang bilin sa kanya ng matatanda, bumalik sa kanilang tribu para doon magserbisyo.

Tinupad ni Ka Jana ang tagubilin. Nagtapos siya ng kursong medikal, hindi sa burgis na paaralan, kundi sa Pulang paaralan ng BHB. Ngayon, buong panahon siyang naglilingkod bilang duktor, dentista at akupangturista sa kapwa niya katutubo at mamamayan sa eryang saklaw ng kanilang yunit.

“Malaki ang potensyal ni Ka Jana sa gawaing medikal. Mahusay ang kontrol niya sa kamay, magaan ngunit turol ang mga punto sa akyu at presiso sa pag-oopera. Talagang pinagkakatiwalaan siya ng mga pasyente,” ani Ka Maru, instruktor sa pagsasanay medikal nina Ka Jana.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://philippinerevolution.nu/2023/08/21/ang-paghasa-sa-talinot-galing-ng-pambansang-minorya-sa-loob-ng-bhb/

Treyning, inilunsad ng BHB-Western Samar

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): Treyning, inilunsad ng BHB-Western Samar (Training, launched by NPA-Western Samar)
 

August 21, 2023

Mahigpit 30 Pulang mandirigma at upisyal ng BHB sa Samar ang nagsipagtapos ng batayang kurso pangmilitar noong ikatlong linggo ng Hulyo. Nailunsad ang gayong pagsasanay sa gitna ng tuluy-tuloy na operasyon ng militar sa erya.

Sinentruhan nito ang piling mga paksa na pinaka-angkop sa mga gawaing haharapin.

Nagtagal nang 12 araw ang pagsasanay. Nagkaroon ng maliit na salu-salo bilang pagdiriwang sa pagtatapos.

Naging susi sa matagumpay na paglulunsad ng pagsasanay ang mahigpit at mainit na suporta ng masa na walang sawang nagtaguyod at nagbigay ng tulong sa mga kasama.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://philippinerevolution.nu/2023/08/21/treyning-inilunsad-ng-bhb-western-samar/

CPP/Ang Bayan: Kampo ng 2nd IB sa Masbate, pinalayas ng mga residente

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): Kampo ng 2nd IB sa Masbate, pinalayas ng mga residente (2nd IB camp in Masbate, evicted by residents)


August 21, 2023

Pinalayas ng mga residente ng Sityo Baclay, Barangay Bacolod, Milagros sa Masbate ang himpilan ng mga sundalo ng 2nd IB na nakatayo sa naturang sityo matapos magreklamo ang mga residente laban dito.

Ipinaabot nila ang kanilang disgusto sa pamamagitan ng pagtitipon para ipetisyon ang pagpapalayas sa kampo militar. Anila, wala itong idinulot sa kanila kundi perwisyo sa hanapbuhay at takot sa presensya ng mga sundalo, laluna sa hanay ng kabataan.

Pwersahang itinayo ng batalyon ang kampo sa Barangay Panicijan sa Uson matapos tumanggi ang ibang barangay na i-host ang naturang kampo.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://philippinerevolution.nu/2023/08/21/kampo-ng-2nd-ib-sa-masbate-pinalayas-ng-mga-residente/

CPP/Ang Bayan: 9 na armas, nasamsam ng BHB sa Negros

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): 9 na armas, nasamsam ng BHB sa Negros (9 weapons, seized by the NPA in Negros)


August 21, 2023

Nakumpiska ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla ng Negros ang apat na riple at limang pistola sa dalawang taktikal na opensiba sa nagdaang dalawang linggo. Naiulat din ang ambus ng BHB-Masbate laban sa mga CAFGU at ahenteng militar.

Inambus ng BHB-Northern Negros ang kontra-insurhensyang yunit ng Philippine National Police (PNP) na nagpapatrolya sa Sityo Calanugan, Barangay Minapasuk, Calatrava, Negros Occidental noong Agosto 9. Nasamsam sa kanila ang apat na ripleng armas, isang .45 kalibreng pistola at mga bala.

Napatay sa pananambang ang isang pulis at nasugatan ang tatlo pa sa ambus. Samantala, tiniyak ng hukbong bayan ang kaligtasan ng mga sibilyang lulan ng isang canter truck at sasakyang pang-reskyu na kasunod ng sasakyang pampatrulya ng pulis.

Sa Negros Oriental, nakumpiska ng BHB-Central Negros ang apat na pistola mula sa ahente ng militar na si Pen-pen Fajardo sa Sityo Mora, Barangay Pinukawan, Vallehermoso noong Agosto 13. Si Fajardo ay kilalang nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa mga sundalo. Marami rin siyang kaso ng pang-aabuso at panggigipit sa mga residente, kabilang ang walang patumanggang pamamaril sa komunidad.

Sa Masbate, nasugatan ang mga elemento ng CAFGU at kasama nilang mga vigilante na ahente ng militar sa ambus ng BHB sa Barangay Bonifacio, Uson, Masbate noong Agosto 9. Sakay sila ng isang pick-up truck nang pasabugan ng mga Pulang mandirigma.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://philippinerevolution.nu/2023/08/21/9-na-armas-nasamsam-ng-bhb-sa-negros/

CPP/Ang Bayan: Koresponsal: Buhay gerilya--Pagkakaisa at determinasyon sa pagkilala sa sarili at isa’t isa

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): Koresponsal: Buhay gerilya--Pagkakaisa at determinasyon sa pagkilala sa sarili at isa’t isa (Correspondent: Guerrilla life--Unity and determination in knowing oneself and one another)
 

August 21, 2023

Araw-araw, kinahaharap ng mga Pulang mandirigma ang buhay at kamatayang pakikibaka. Para mapangibabawan ang mga hamon dito, mahalaga na makilala ng bawat kasapi ng hukbong bayan ang kanilang mga sarili at kapwa mandirigma.

Sa loob ng hukbong bayan, pinapanday ang mataas na pagkakaisa at determinasyon. Regular na idinadaos ang mga pagtatasa sa kanilang mga gawain, pati na ang pagtatalakayang buhay. Sa pamamagitan nito, tinutukoy ang mga pag-unlad ng mga kasama at mga kailangan pang paunlarin para higit na makapag-ambag sa rebolusyon. Nakakukuha ng aral at inspirasyon ang mga kasama sa karanasan ng bawat isa. Ang kalakarang ito ang nagpapanday ng disiplina, pagkakaisa at matatag na kapasyahang lumaban ng mga mandirigma sa ilalim ng Bagong Hukbong Bayan-Western Samar (Arnulfo Ortiz Command).
Ka JI, kadre militar

Kahanga-hangang katatagan at paninindigan sa pagkilos ang ipinamalas ni Kasamang JI sa kanyang mahigit dalawang dekadang pagkilos sa hukbo. Nagsimula siyang kumilos sa kasagsagan ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto noong dekada 1990. Isa siya sa mahuhusay na nagsulong ng tamang linya ng Partido mula sa kamalian at disoryentasyon sa isla ng Samar. Mula sa uring magsasaka, mabilis siyang umunlad bilang kadre ng Partido at mandirigma. Nanguna sa gawaing ekspansyon na nakapagbukas ng mga bagong larangan sa prubinsya. Nahuli siya at nakulong ng kaaway, ngunit nanatili ang katapatan sa Partido at masa sa kabila ng mga pisikal at mental na tortyur. Pagkalaya’y agad siyang bumalik sa hukbo taglay ang mas matibay na paninindigan.

“Kung mamamatay ako, mamatay, pero hangga’t nabubuhay ako patuloy akong kikilos at magrerebolusyon,” panata ni Ka JI. Sa kasalukuyan, tumatayo siyang kumander ng platun at namumunong kadre ng Partido. Nagsisilbi siyang halimbawa sa bago at mas nakababatang mandirigma sa pangangalaga ng seguridad, pag-oorganisa at pagpropaganda sa masa, at maging sa gawaing pangkultura.
Ka Isang, mandirigmang ina

Kumportable at maalwang pamumuhay ang isinakripisyo ni Kasamang Isang nang sumapi siya sa hukbong bayan. Mula sa uring petiburges, isang taon na lamang ay magtatapos na siya sa kolehiyo sa kursong Psychology nang magpasyang makipamuhay sa masang magsasaka sa kanayunan. Dito nabuo ang kanyang kapasyahang magsilbi sa interes ng nakararami at tuluyang talikuran ang ambisyon para sa sarili. Sa magtatatlong dekadang pagkilos bilang mandirigma, samutsaring sakripisyo at kahirapan na ang kinaharap ni Ka Isang. Kabilang dito ang pagkalayo sa pamilya, mahahaba’t matatagal na lakaran, puyat at gutom. Imbes na panghinaan ng loob, ang mga sakripisyong ito’y lalong nagpatatag sa kanya upang ganap na ialay ang kakayanan, lakas, at buhay sa rebolusyon.

Isa sa pinakamalaking sakripisyong kinaharap ni Ka Isang ay ang mapalayo sa kanyang anak upang patuloy na gampanan ang kanyang mga responsibilidad. Sa kabila nito, buo ang kanyang loob sa araw-araw dahil ang kanyang anak ay pinangangalagaan ng kanyang mga magulang na sumusuporta sa kanyang pinaglalaban. Inspirasyon niya ang kanyang anak at iba pang mga anak sa pagsisiguro ng isang bagong lipunan kung saan hindi kailangan mahiwalay ang mga ina sa kanilang mga anak at kung saan may tunay na kalayaan at demokrasya para sa lahat.
Ka Niño, manggagawang mandirigma

Mula naman sa uring mala-manggagawa, sanay si Kasamang Niño sa iba’t-ibang trabaho mula sa murang edad. Sa edad na 12, naranasan niya ang matinding pagsasamantala sa pagawaan. Kapalit ng mababang sahod, binalikat niya ang mabibigat na trabaho, sobra sa otso oras na pagtatrabaho, at mapanganib na mga kundisyon sa paggawa. Dahil sa kahirapan, may isang panahong napilitan siyang magtulak at gumamit ng droga. Noong magbakasyon sa prubinsya para magsaka at layuan ang kapit sa patalim na buhay sa syudad, naugnayan si Ka Niño ng Bagong Hukbong Bayan, binigyan ng mga paunang pag-aaral hinggil sa lipunan at rebolusyong Pilipino na naging salalayan sa kanyang buong panahong pagkilos bilang mandirigma.

“Kung di ako namulat sa landas ng rebolusyon ay malamang napariwara na ako nang tuluyan, kundi man ay napatay na sa tokhang,” kwento ni Ka Niño. Naging masigasig siya sa mga pampulitikang pag-aaral at pakikisalamuha sa mga masa at kasama upang mas lalong maunawaan ang rebolusyon. Sa edad na 23, humawak na siya ng mga responsibilidad bilang iskwad lider, giyang pampulitika, at medik. Bagamat may dala-dalang impluwensiya ng nakagawiang buhay tulad ng pagiging maangas sa kilos at pananalita, sa patuloy na pagpapanibagong hubog at tulong ng mga kasama’y napangingibabawan ang mga burges na aktitud. Naging bentahe niya sa pagpapatupad ng mga gawain at pagseseguro sa kapakanan ng masa at mga kasama ang pagiging maparaan na natutunan niya sa buhay sa lungsod.

Marami sa mga mandirigma sa yunit nina Ka JI, Ka Isang at Ka Niño ay kabataang mula sa uring magsasaka na naghihirap dahil sa kawalan ng sariling lupa, barat na pasahod sa pagtatrabaho sa bukid, mababang presyo ng mga produktong kopra at palay, at kawalan ng mga serbisyong sosyal. Dahil dito, mas madali nilang maunawaan na tanging sa sama-sama nilang pagsusulong ng armadong pakikibaka lamang makakamtan ang kanilang mga karapatan. Ilan sa kanila ay mga lider ng mga organisasyong masa at upisyal ng barangay sa kani-kanilang baryo na dahil sa kagustuhang ipaglaban ang karapatan at kabutihan ng kanilang mga kababaryo ay ginipit at dinahas ng mga pasistang militar.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://philippinerevolution.nu/2023/08/21/buhay-gerilya-pagkakaisa-at-determinasyon-sa-pagkilala-sa-sarili-at-isat-isa/

CPP/Ang Bayan: Pilit na pagmamalinis sa gitna ng kahirapan at kawalang-hustisya

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): Pilit na pagmamalinis sa gitna ng kahirapan at kawalang-hustisya (Forced white-washing in the midst of poverty and injustice)
 


August 21, 2023

Kabalintunaan ang deklarasyon ni Ursula von der Leyen, presidente ng European Union (EU), na “higit nang maayos” ang kalagayan ng karapatang-tao sa Pilipinas sa ilalim ni Ferdinand Marcos Jr sa pagbisita niya sa bansa noong Hulyo.

Tuwang-tuwang sinalubong ni Marcos ang pahayag na ito na sumuhay sa walang-tigil na pagpapabango at pagpostura ng kanyang rehimen. Pinalalabas niyang maayos ang kalagayan ang bansa sa kabila ng katotohanang kabi-kabila ang pamamaslang at iba pang abuso sa kapangyarihan.

Dismayado ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa deklarasyong ito ng presidente ng EU. Isa itong “pagbaliktad sa katotohanan,” ayon kay Ka Louie Jalandoni, Chief International Representative ng NDFP.

Noong nakaraang taon lamang, ipinasa sa European Parliament ang isang resolusyon para itulak ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas na ihinto ang red-tagging laban sa mga progresibong organisasyon at indibidwal. Itinulak din nito ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa mga kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang at pagtitiyak na mapapanagot ang mga pulis at pulitikong mapatunayang may kinalaman sa mga krimen na labag sa internasyunal na makataong batas at mga karapatang-tao.

Dagdag dito, ipinahihinto din ng EU ang pampulitikang panggigipit kay Sen. Leila De Lima na anim na taon nang nakapiit sa gawa-gawang kaso. Ipinanawagan nito ang kagyat na pagpapalaya sa senadora at pagpapanagot sa mga nasa likod ng kanyang arbitraryong detensyon.

Alinsunod sa naturang resolusyon, ang mga estadong bahagi ng EU ay pinagbawalan na magbigay ng mga armas, teknolohiya sa paniktik, at iba pang sandatang maaaring gamitin ng estado sa panunupil.

Walang batayan na biglaang binago ni von der Leyen ang nilalaman ng resolusyon ng EU. Sa nakalap na ulat ng Ang Bayan, hindi bababa sa 94,448 ang naging biktima ng paglabag sa karapatang-tao sa unang taon pa lamang ng rehimeng Marcos Jr. Ito ay mula sa 954 insidente (o mahigit dalawang kaso kada araw) na mga paglabag sa karapatang-tao sa buong bansa. Umabot sa 104 indibidwal ang biktima ng pampulitikang pamamaslang.

“Imbes na wakasan ang kultura ng red-tagging…pinatindi pa ni Marcos Jr ang kultura ng kawalang pakundangan,” ayon kay Ka Louie. “Hinirang niya ang bise presidente at mga myembro ng gabinete sa mga susing pusisyon sa NTF-Elcac. Inuudyukan ng NTF-Elcac ang terorismo ng estado.”

Hinimok din ni Jalandoni na pagnilay-nilayan ng EU ang tindig nito sa harap ng pagpigil ni Marcos sa imbestigasyon ng International Criminal Court sa madugong “gera sa droga” ng nagdaang rehimeng Duterte, bagay na magkakait sa hangaring katarungan ng libu-libo nitong biktima.

Kinilala ni von der Leyen na “umaayos na” ang kalagayan sa karapatang-tao sa ilalim ni Marcos upang bigyang daan ang pagtatambak ng sobrang kalakal at kapital ng EU sa tabing ng kasunduan sa “malayang kalakalan.” Sa partikular, ginagamit ng EU ang ibinabanderang “green economy” para maglagak ng puhunan sa mga proyektong imprastruktura sa bansa sa ilalim ng programang “Global Gateway.” Sa programang ito, popondohan ng EU ang pagtatayo ng mga proyektong imprastrukturang digital, pang-enerhiya at transportasyon.

Sa pagbisita ni von der Leyen, naggawad siya ng grant o ayudang nagkakahalagang €466 milyon o ₱28.13 bilyon bilang patikim kay Marcos at kanyang mga upisyal. Ilalagak ito sa mga proyektong imprastruktura ng rehimen para diumano sa renewable energy, pagbabawas ng plastik, at pamamahala sa basura.

Mula nang maupo si Marcos, kapansin-pansin ang pagdagsa ng mga dayuhang kumpanyang namumuhunan sa iba’t ibang proyektong pang-enerhiyang “renewable,” ng mga kumpanyang European.

Noong Hunyo, nagbabala na ang National Democratic Front-Ilocos laban sa mga proyektong ito na nakapipinsala sa kalikasan at kabuhayan ng mamamayan. Ayon sa NDF-Ilocos, talamak na ang pangangamkam ng lupa at pagpapalayas sa mga magsasaka at katutubo sa kagubatan at sakahang target tayuan ng mga proyektong wind mill, solar power at iba pang proyekto. Nangangamba naman ang maliliit na mangingisda sa rehiyon na mawalan ng pangisdaan sa planong paglalatag ng proyektong off-shore wind mill sa Ilocos.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://philippinerevolution.nu/2023/08/21/pilit-na-pagmamalinis-sa-gitna-ng-kahirapan-at-kawalang-hustisya/

CPP/Ang Bayan: Pasistang terorismo ng rehimeng US-Marcos sa tabing ng pambansang seguridad

Propaganda editorial from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Aug 21, 2023): Pasistang terorismo ng rehimeng US-Marcos sa tabing ng pambansang seguridad (Fascist terrorism of the US-Marcos regime under the guise of national security)
 

Ang artikulong ito ay may salin sa Bisaya
August 21, 2023

Lalo pang pagsidhi ng pasistang terorismo ng estado, paninikluhod sa imperyalismong US at pagsupil sa mga pwersang patriyotiko at demokratiko ang itinakdang direksyon ng bagong inilabas na “patakaran sa pambansang seguridad” (NSP o National Security Policy) ng rehimeng US-Marcos. Ipinaiilalim nito ang lahat ng aspeto ng lipunan—mula ekonomya hanggang kalikasan—sa balangkas ng “pambansang seguridad” na ibayong nagpapalaki sa papel ng militar at mga upisyal panseguridad sa pagpapatakbo ng estado.

Hungkag at huwad ang matatayog na deklarasyon ng NSP na “matatag, maginhawa at panatag na buhay”, “pambansang kasarinlan,” “panteritoryong integridad” at “kapayapaan.” Ang totoo’y lalong pinahihigpit ng mga patakaran at hakbangin ni Marcos ang dayuhang kontrol sa Pilipinas, binabaon ang bansa sa dayuhang pautang, at isinasadlak ang sambayanang Pilipino sa hirap, gutom at pang-aapi.

Pinalalabas ng mga upisyal ng rehimeng Marcos na kinakatawan ng NSP ang estratehikong pagpihit ng prayoridad mula panloob na seguridad tungong depensang panlabas. Subalit bago nito magawang “itransisyon” ang lakas ng armadong pwersa ng Pilipinas sa panlabas na seguridad, prayoridad nito ang ibayong pagsupil sa lahat ng pwersang itinuturing na banta sa “pampulitikang katatagan” ng naghaharing sistema.

Hindi binabawasan, bagkus dinadagdagan pa, ang humigit-kumulang 150 batalyon tropang pangkombat ng AFP at PNP at nakapakat sa iba’t ibang larangang gerilya sa buong bansa. Isinasagawa ang malalaking operasyong saywar, intelidyens and pangkombat sa tangkang kubkubin at gupuin ang mga yunit ng BHB. Kasabay nito ang walang pakundangang pambombomba mula sa himpapawid at pangagnanyon na nagsasapeligro sa buhay ng mga sibilyan at sumisira sa kalikasan.

Daan-daang barangay ang sakop ng ilanlibong armadong tropa ng AFP upang hatiran diumano ng serbisyong pampubliko at proyektong pangkabuhayan sa pamamagitan ng National Task Force-Elcac. Ang totoo, ang mga programang ito na batbat ng anomalya at pinagkakakitaan ng mga korap na upisyal ng militar, ay pawang pantabing lamang sa ginagawang malawakang pangangamkam ng lupa ng mga magsasaka at minoryang mamamayan.

“Prosesong pangkapayapaan kaysa gera” ang diumano’y gusto ng NSP subalit wala namang idineklarang plano na isagawa ang negosasyong pangkapayapaan sa NDFP upang lutasin ang mga suliraning nasa ugat ng gerang sibil sa bansa at kamtin ang makatarungan at matagalang kapayapaan. Walang binago sa dati nang mapanlinlang na “lokalisadong usapang pangkapayapaan” na walang dili’t iba kundi kampanyang panunupil at saywar sa anyo ng kampanyang “surender” at “amnestiya.”

Tahasang idineklara ni Marcos sa NSP na palalakasin ng kanyang rehimen ang mga hakbang para supilin ang tinatawag nitong “mga ligal na prente ng CPP-NPA-NDFP” upang diumano’y “ihinto ang rekrutment, putulin ang suportang pampinansya at labanan ang propaganda.” Ang ganitong tahasang pagdadawit sa rebolusyonaryong armadong kilusan ang ginagamit na katwiran sa paniniktik, panggigipit at marahas na panunupil sa mga organisasyong pang-masa na umiiral sa ilalim ng konstitusyon ng Republika ng Pilipinas.

Ang deklaradong layunin ng NSP na magbigay ng “seguridad sa operasyong pangnegosyo” ay tiyak na gagamitin rin upang lalong puntiryahin ang mga unyon at organisasyon ng mga manggagawa na nakikibaka para sa pagtataas ng sahod at regularisasyon ng trabaho, na taliwas sa patakaran ng murang lakas paggawa na gustong ipagpatuloy ni Marcos bilang pagsunod sa kagustuhan ng mga dayuhang malalaking kapitalistang namumuhunan.

Sa kanayunan, pinupuntirya ng kampanyang panunupil ang mga organisasyong masa ng mga magsasaka at mga katutubong mamamayan na lumalaban sa pangangamkam ng lupa, pagpapalayas sa masa at pangwawasak sa kalikasan ng mga operasyon ng mga minahan, plantasyon, pati na mga proyektong pang-imprastruktura ng malalaking kapitalista sa “renewable energy,” ekoturismo at iba pa. Mula maupo si Marcos, sunud-sunod ang mga kaso ng pagpatay, pagdukot, pagtortyur at iba pang pandarahas sa mga sibilyan na gawa ng mga armadong galamay ng estado.

Target din ng panggigipit at panunupil ang mga samahan ng mga estudyante, guro, manggagawang pangkalusugan, taong-simbahan at iba pang sektor na aktibo sa pagtatanggol sa kapakanan ng kanilang sektor at interes ng taumbayan.

Tuluy-tuloy na sinusulsulan at inaarmasan ng imperyalismong US ang AFP sa armadong panunupil laban sa lahat ng patriyotiko at demokratikong pwersa ng taumbayan. Alinsunod ito sa kagustuhan ng US na magamit ang mga tauhan ng AFP bilang pandagdag na pwersa sa pang-uupat nito ng armadong sigalot laban sa karibal nitong imperyalistang China.

Malaking kasinungalingan ang sinasabi ni Marcos sa NSP na pagtatanggol sa teritoryo ng bansa samantalang ipinauubaya nito ang malalawak na lupain ng Pilipinas sa kontrol ng militar ng US. Ang papalaking presensya ng US sa pagsabing ito ay “pampigil” sa panghihimasok ng China. Ang katotohanan, ang lumalaking presensya ng mapagbantang armadong pwersa ng US sa lupa at karagatan ng Pilipinas ang nagiging dahilan ng China na pasukin at sakupin ang lumalaking bahagi ng teritoryong pandagat ng bansa. Sa ilalim ng NSP, patuloy na lumalaki ang peligrong madawit ang Pilipinas sa posibleng pagsiklab ng inter-imperyalisang gera ng China at US.

Pinalalabas ng rehimeng US-Marcos na “malapit nang magapi” ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka ng Bagong Hukbong Bayan at tahasang idinedeklarang isa na lamang ang “aktibong larangang gerilya,” kahit pa araw-araw ay napasusubalian ito ng sariling ibinabalitang mga armadong engkwentro sa iba’t ibang panig ng bansa.

Ang totoo, patuloy na umiigting ang armadong sigalot sa buong Pilipinas, laluna sa harap ng laganap na mga kaso ng pang-aagaw ng lupa, kahirapan at pagkabangkarote ng masang magsasaka sa kanayunan, at ng kanilang masidhing hangaring mag-armas at magtanggol laban sa pasistang estado. Sa suporta ng malawak na masang magsasaka at sambayanan, patuloy na nakapagpupunyagi ang mga yunit ng BHB, lihim sa kaaway na nakapagpapalawak, muling nakapagpapalakas, at naghahanda sa muling pagbwelo.

Dapat iwaksi at labanan ng sambayanang Pilipino ang lumalang pasistang terorismo ng estado sa ilalim rehimeng Marcos at ng “patakaran sa pambansang seguridad” nito na dikta ng imperyalismong US. Dapat pag-ibayuhin ang tapang at puspusang isulong ang lahat ng anyo ng pakikibaka, laluna ang armadong pakikibaka, upang tuluy-tuloy na isulong ang hangarin ng bayan para sa pambansa at panlipunang paglaya.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://philippinerevolution.nu/2023/08/21/pasistang-terorismo-ng-rehimeng-us-marcos-sa-tabing-ng-pambansang-seguridad/

Resupply mission boats, crew safely back in Puerto Princesa – WESCOM

From Palawan News (Aug 24, 2023): Resupply mission boats, crew safely back in Puerto Princesa – WESCOM (By Gerald Ticke)

Western Command Chief, Vice Admiral Alberto Carlos, and Naval Forces West Commander, Commodore Alan Javier, welcome the safe return of supply boats Unaizah Mae 1 and Unaizah Mae 2, along with their crew, to Puerto Princesa on August 23.

The two civilian boats commissioned by the military is back in Puerto Princesa City on Wednesday, after once again sailing to conduct a rotation and resupply (RORE) mission to BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea last Monday.

The two vessels, Unaizah Mae 1 and Unaizah Mae 2, were back on their mission 16 days after they had also sailed to Ayungin Shoal on August 5 to deliver supplies but were nearly rammed and sprayed with water cannons by China Coast Guard (CCG) ships and militia vessels. Only one of them managed to reach BRP Sierra Madre to deliver supplies sufficient for two weeks for the stationed troops on the ship.

En route to Ayungin Shoal on August 22, however, China’s coast guard ships and militia vessels again tried to block them. However, this time, the two boats successfully reached their destination, as stated earlier by the National Task Force-West Philippine Sea and the National Security Council.

Western Command Chief, Vice Admiral Alberto Carlos, who welcomed the troops back, said that the crew members of the supply boats are happy to have accomplished the RORE mission despite still experiencing blocking attempts such as risky maneuvers.

“Everybody is high morale, especially yung mga galing sa outpost na finally nakauwi, including yung crew ng barko are safely back, lahat sila nakapasok for the resupply,” Carlos said.

“We received reports that there were dangerous maneuvers by the CCG and militia. We will still do a debriefing before we come out with details. They keep doing that, not following the rules of UNCLOS, like crossing bows dangerously close,” he said.

The highest-ranking military official in Palawan also restated the government’s strong commitment to upholding a presence in the region and will persist in conducting regular RORE missions in Ayungin Shoal and other areas in the West Philippine Sea that are under Philippine occupation.

“Nasabi na rin sa statement that it is the exercise of our jurisdiction in that area, which is part of our EEZ, under the UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) and the arbitral ruling,” he stated.

“Our presence in Ayungin and the resupply missions are part of our demonstration of our strong resolve to assert our sovereignty, including administrative functions,” he added.

Furthermore, he stated that the maintenance of BRP Sierra Madre is “a continuing activity,” as the ship is still considered a commissioned vessel of the AFP.

“As part of the commission, we always maintain and refurbish it to keep it safe for our troops to stay there,” he said.


https://palawan-news.com/resupply-mission-boats-crew-safely-back-in-puerto-princesa-wescom/

China using tactics to distract PH from issues in contested waters

From CNN Philippines (Aug 24, 2023): Malaya: China using tactics to distract PH from issues in contested waters (By Bamba Galang, CNN Philippines)Metro Manila (CNN Philippines, August 24) — The National Security Council (NSC) on Thursday said China is using tactics that will divert the attention of the Philippines amid heightened tensions in the West Philippine Sea.

"Gumagamit po sila ng mga alepores or what we call as operators or proxies which ginagamit nila as force multipliers na iba-iba sinasabi but using a certain script coming from them para pagsabungin tayo," NSC Assistant Director General Jonathan Malaya told CNN Philippines' The Source.

[Translation: They are using operators or proxies that they use as force multipliers who say different things but using a certain script coming from them to divide us.]

Malaya said this was what Beijing did when it had several versions of what happened during Manila's recent resupply mission to Ayungin Shoal.

He cited the statement made by Chinese Ambassador Huang Xilian who claimed there was a special arrangement between the two countries that allowed the successful delivery of goods to the BRP Sierra Madre. Philippine officials have said they were unaware of such, and maintained that the country does not need to ask for permission for whatever it is doing at the shoal.

READ: PH activities in Ayungin not subject to other country's approval - DFA

The China Coast Guard (CCG), on the other hand, claimed that it issued a "stern warning" and it "effectively regulated our ships," Malaya said.

Radio challenges from China also said "leave and keep calm otherwise you'll take full responsibility for the consequences," Malaya added. There was even a flexing of the water cannon that was meant to intimidate Philippine vessels, he noted.

The NSC official said the best way to counter this tactic, which he called "cognitive warfare," is through raising awareness. The Philippines does this by releasing footage from its resupply missions to show the CCG's actions towards the country's vessels, he said.

The BRP Sierra Madre, a World War II-era ship, was deliberately grounded on Ayungin Shoal in 1999 to serve as Manila's military outpost in the West Philippine Sea.

The shoal is located 104 nautical miles west of Palawan and is well within the Philippines' 200 nautical mile exclusive economic zone (EEZ).

The Philippines and China have conflicting claims over the part of the South China Sea that Manila calls the West Philippine Sea, where Ayungin Shoal is located. A landmark 2016 arbitral tribunal ruling invalidated China's expansive claims, and ruled largely in favor of Manila in areas of its EEZ and continental shelf that are being claimed by Beijing.

https://www.cnnphilippines.com/news/2023/8/24/malaya-china-using-tactics-to-distract-ph.html

SC affirms Ombudsman in P400-M graft charge vs SAF officers

Posted to Rappler (Aug 23, 2023): SC affirms Ombudsman in P400-M graft charge vs SAF officersThis is in connection with ghost repairs involving 28 light armored vehicles used by the Special Action Force and the Regional Mobile Group of the PNP

MANILA, Philippines – The Office of the Ombudsman did not commit grave abuse of discretion when it found probable cause to charge three officers belonging to the Philippine National Police-Logistics Support Service (PNP-LSS) with graft and malversation through falsification of public documents, the Supreme Court said in a decision dated July 25 but uploaded only on August 23.

This was in connection with ghost repairs amounting to P409.7 million involving 28 light armored vehicles (LAVs) used by the Special Action Force (SAF) and the Regional Mobile Group of the PNP.

The High Court’s First Division rejected the petition filed by Henry Duque, Rainier Espina, and Eulito Fuentes seeking to reverse Ombudsman resolutions that said there was probable cause to charge them before the anti-graft court Sandiganbayan.

Duque, according to the Ombudsman, signed bidding documents for the purchase of tires and the refurbishing and repair of V-150 light armored vehicles. It was made to appear that public bidding was held when in fact there was none. Duque recommended the awarding of contracts that turned out to be grossly disadvantageous to the PNP.


LSS supply accountable officer Fuentes was accused by the Ombudsman of accepting and certifying that the equipment and materials that were procured were in good order and condition, whereas Espina, who used to be management division acting chief, was accused of processing payments without exercising due diligence.

The three petitioners claimed that in issuing three resolutions – one on December 27, 2012, a joint one on January 18, 2013, and a third one on July 8, 2013 – the Ombudsman violated their right to due process. The 25-page decision penned by Associate Justice Ramon Paul Hernando, however, affirmed findings of the Ombudsman.

https://www.rappler.com/nation/supreme-court-affirms-ombudsman-graft-charge-vs-special-action-force/

India, Philippine coast guards sign maritime cooperation deal

Posted to Rappler (Aug 24, 2023): India, Philippine coast guards sign maritime cooperation deal (By BEA CUPIN)The Philippine Coast Guard also signs an accord with the Indian Navy on information exchange on merchant shipping traffic, intended to enhance maritime safety and security

MANILA, Philippines – The Indian Coast Guard and the Philippine Coast Guard (PCG) inked on Tuesday, August 22, a memorandum of understanding for “enhancing maritime cooperation,” during PCG Commandant Admiral Artemio Abu’s official visit to India.

“The collaboration between PCG and ICG reflects a shared commitment to a safer and more thriving maritime environment. As the relationship between these coastguards continues to strengthen, the future holds promising opportunities for mutual growth and success,” said the PCG in a statement.

According to the PCG, Abu toured maritime facilities, including Coast Guard District Headquarters No. 11, Goa Shipyard Limited, and the ICG Ship Sujeet. He also joined Indian Coast Guard ALH MK-III for a flight demonstration.

In New Delhi, Abu met with ICG Director General DG Rakesh Pal to sign the contract and hold a bilateral meeting.


“The dialogue underscored the ongoing maritime cooperation between organization, reinforcing their commitment and strengthening partnership towards ensuring a safe, clean, secure, and prosperous maritime environment,” said the PCG.

“The first ever bilateral meeting between both maritime agencies signifies dedication to strengthening professional bonds in accordance with the provisions of the MoU [Memorandum of Understanding] by sharing best practices, conducting joint exercises and enhancing training collaborations,” the Indian Coast Guard said in a Facebook post.


Abu also met with the Indian Navy to determine how to operationalize a 2019 deal on White Shipping Information, or the exchange of information on commercial, non-military vessels. According to the PCG, the two institutions “have committed to facilitate the operationalization of information exchange on merchant shipping traffic, contributing to enhanced maritime safety and security in the region.”

The PCG’s engagement with the ICG comes as their role in securing Philippine waters becomes tougher and even more prominent, with China’s continuing aggressive actions in the West Philippine Sea.

Back in 2017, the PCG and the ICG held joint drills off the waters of Manila Bay.

India, in recent years, has been more vocal in expressing its concern over China’s actions in the resource-rich waters of the South China Sea. “

“All countries have an obligation to respect international law, but perhaps bigger countries have a larger obligation to respect international law,” New Delhi’s representative in Manila, Ambassador Shambhu Kumaran, said in July 2023, during the anniversary of an arbitral tribunal ruling that quashed China’s sweeping claims over the South China Sea.

Maritime security expert Ray Powell, who is also team lead of the Gordian Knot Center’s Project Myoushu, said India’s move to no longer be neutral is noteworthy, given its policy and long history of “greatly prizing” being non-aligned.

Expressing their take on China’s aggressive behavior towards the Philippines, said Powell, gives India a chance to make a position without necessarily siding with competing superpowers.

https://www.rappler.com/nation/india-philippine-coast-guard-maritime-cooperation-deal/

PH-Aussie forces regain territory from ‘invaders’ in mock drills

Posted to Panay News (Aug 24, 2023): PH-Aussie forces regain territory from ‘invaders’ in mock drills

RIZAL, Palawan — Filipino and Australian troops trained for the first time together on Monday in the defense and recapture of territory from mock invaders in this coastal town facing the West Philippine Sea, amid festering maritime tensions between Manila and Beijing.

The air assault drills, which also involved a small contingent of American troops, were carried out as the Philippines was making a new attempt to deliver supplies in Ayungin (Second Thomas) Shoal, two weeks after one of its supply boats was prevented from doing so by China Coast Guard (CCG) ships using water cannons.

Australian diplomats and ranking military officials broke into applause as they watched the combined training forces raise the Philippine flag in the “seized” territory following a successful raid on Tarumpitao Airfield, one of Palawan’s critical installations.

Close air support was provided by Royal Australian Air Force’s F-35A Lightning II fighter jets, one of the world’s most lethal fighters, as well as E-7A Wedgetail surveillance aircraft.


Participating soldiers had been dropped off in a nearby airfield a day earlier by US Marine Corps MV-22B Ospreys launched from one of the Royal Australian Navy’s largest warships, the 27,000-ton HMAS Canberra.

During the exercise, forces of the fictional adversary, called “Calabania,” had supposedly taken over and turned the airstrip and the nearby beach into a fortress before the joint forces regained control.

First ‘Alon’

The drills were part of the first Exercise “Alon” (Waves), the largest joint military exercise so far staged by the Philippines and Australia, the only other country with a visiting forces agreement with Manila, aside from the United States.

Alon is part of the Indo-Pacific Endeavor, Canberra’s flagship international engagement activity in the Southeast Asian and Indian Ocean regions, which aims to enhance security, stability, and stronger partnerships.

Some 2,000 personnel, consisting of 1,200 from the Armed Forces of the Philippines, 1,200 from the Australian Defence Force (ADF), and 150 from the US Marine Corps, are taking part in the drills set from Aug. 13 to Aug. 31.

“Exercises like these are critical because it’s through these we are putting our words into action. Through these we are increasing our interoperability, we are learning from each other so that the two countries cannot only protect our countries, but also contribute to collective security of our very important region,” Australian Ambassador to the Philippines Hae Kyong Yu told reporters after the demonstration.

Western Command chief Vice Adm. Alberto Carlos said the exercises had been planned months in advance and had nothing to do with the Philippines’ latest conflict with China.

On Aug. 5, one of the Philippine Navy’s supply boats was forced to turn back after CCG vessels used water cannons to prevent it from bringing provisions to the troops stationed at the BRP Sierra Madre, a grounded warship serving as a Philippine outpost in Ayungin.

Like-minded partners

“The training has been planned for months before and we can’t relate it to the recent incidents. We have to hone our skills,” Carlos said during a press conference aboard HMAS Canberra.

Lt. Gen. Greg Bilton, ADF’s commander of joint operations, echoed this, saying: “It’s a contingency plan so there’s not an immediate threat that’s presented that we’re working against.”

“Our job is to defend our respective nations… to make sure our military can exercise in a highly effective manner and we’d like to do that with like-minded partners,” he said.

“We work together to build that level of cooperation and interoperability should we confront problems in the future,” he added.

Australia’s Defense Minister Richard Marles will travel to the Philippines this week to witness the first amphibious landing exercise between the two allies in Zambales on Friday, as part of Exercise Alon.

Also on Monday, Senate President Juan Miguel Zubiri reiterated his call to relax procurement rules for military hardware to help state security forces in defending the country from China’s aggressive actions.

Zubiri said the proposed amendments to the Government Procurement Reform Act, should be aimed at easing the system in acquiring military equipment and in promoting the growth of homegrown defense manufacturers.

The procurement system, he said, may still be “stringent, but speedy so that recipients will get the right equipment at the right price, at the right time.”

“Government procurement reforms should lead to the expedited purchase of defense equipment the country needs to protect its territory, especially from the illegal incursions of China in the West Philippine Sea,” Zubiri said in a statement.

“We need to procure the best, but not necessarily the cheapest equipment, because in military spending, the cheapest is not [necessarily] the best,” he added. (Frances Mangosing, Marlon Ramos © Philippine Daily Inquirer)

https://www.panaynews.net/ph-aussie-forces-regain-territory-from-invaders-in-mock-drills/

Gov’t pushes P80.6-B appropriation for BARMM dev’t in 2024

From the Philippine News Agency (Aug 24, 2023): Gov’t pushes P80.6-B appropriation for BARMM dev’t in 2024 (By Ruth Abbey Gita-Carlos)BARMM (File photo)

MANILA – The Marcos administration is proposing an allocation of PHP80.6 billion for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) to support its projects and programs in 2024, the Department of Budget and Management (DBM) said Thursday.

Under the 2024 National Expenditure Program, around PHP70.5 billion of the proposed PHP80.6 billion will be used as the BARMM's Annual Block Grant; PHP5 billion will be tapped as Special Development Fund; and the remaining PHP5.1 billion will be allotted for the region’s shares in national taxes, fees and charges pursuant to Republic Act 11054.

DBM Secretary Amenah Pangandaman said an allocation of PHP5.3 billion would be set aside for the extensive implementation of the PAyapa at MAsaganang PamayaNAn (PAMANA) Program which is focused on infrastructure development in various isolated and conflict-affected areas such as BARMM.

Pangandaman said the Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity would oversee the implementation of the PAMANA Program.

“The PAMANA Program covers a provision of PHP5 billion specifically assigned for the establishment and enhancement of social infrastructure facilities,” she said.

Of the PHP5 billion, around PHP4.21 billion will be earmarked for the construction and maintenance of roads and bridges; PHP569 million for the development of efficient water supply systems; PHP176 million for the establishment of secure evacuation centers; and PHP35 million for the construction of fish ports.

Pangandaman said an additional PHP10 million would be allocated for the creation and maintenance of effective flood control systems.

She added that about PHP5 million would be spent for the professional requirements of the BARMM community.

“In recognition of the Bangsamoro community's yet untapped vocational prowess and potential for skill development, the national government supports the establishment of a Section Level Unit under the Professional Regulations Commission Regional Office XII for the BARMM,” Pangandaman said.

“[The requirements] include applications for the primary registration of PRC licenses, renewals, registrations for professional examinations, requests for certifications and authentications, and administration of examinations,” she added.

Compensation for Marawi Siege victims

As part of the Marcos administration’s commitment to the continuous rehabilitation and rebuilding of Marawi, Pangandaman noted that around PHP1 billion would be allotted for the Marawi Siege Victims Compensation Program.

Pangandaman said the initiative would enable the Marawi Compensation Board to deliver tax-exempt compensation to all eligible claimants who have suffered property and personal possession damage as a result of the 2017 Marawi Siege.

Pangandaman said the allotment of PHP80.6 billion for BARMM reaffirms President Ferdinand R. Marcos Jr.’s pledge to support the peace and advancement efforts in the region.

“We would always say that our Agenda for Prosperity aims for a promising future for the country where no Filipino is left behind. And by all, we mean all Filipinos, including Muslim Filipinos,” she said. “It is our hope that through this allocated budget, we will be able to continue to build on what we have accomplished.”

https://www.pna.gov.ph/articles/1208428

Solon: India ready to support PH on its WPS claim

From the Philippine News Agency (Aug 24, 2023): Solon: India ready to support PH on its WPS claim (By Wilnard Bacelonia)BILATERAL MEET. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo (left) and Indian Minister of External Affairs S. Jaishankar lead their respective national delegations in the 5th Joint Committee on Bilateral Cooperation in New Delhi on June 29, 2023. Senator Francis Tolentino said the Indian government has committed its readiness to support the Philippines in upholding its claim over the West Philippine Sea. (Photo courtesy of DFA)

MANILA – India has committed to support the Philippines in upholding its claim in the West Philippine Sea (WPS), a senator said on Thursday.

In a press briefing, Senator Francis Tolentino did not mention where he got the information but said India will be joining the Philippines on its "international diplomatic efforts."

"Yesterday, another big country has agreed to join us and sided with us in what we're fighting for. It has not yet reached the level of intention where they will have joint patrol but they're siding with us because they believe that what we're doing is correct. The name of the country is India," he said.

"They're with us in our international diplomatic efforts. And remember India is the country where we lean heavily on importing rice. Kung sa West Philippine Sea, gusto tayong tulungan, siguro tutulungan din tayo sa [supply ng] bigas (They’re with us on our international diplomatic efforts. And remember India is the country where we lean heavily on rice imports. If it is willing to help us on the West Philippine Sea issue it might also want to help us on rice supply)," he added.


Tolentino, who sits as the vice chairperson of the Senate Committee on Foreign Affairs, also cited India's defense capability, which could be a big contribution in strengthening the Philippines' defense force.

India, which is part of the United States-led quadrilateral security dialogue, reiterated its offer to help the Philippines fund its defense modernization program during a recent meeting between Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo and Indian Minister of External Affairs S. Jaishankar in New Delhi.

In a joint statement after the fifth India-Philippines Joint Commission on Bilateral Cooperation on June 29, the two officials said they “expressed a keen interest” in continuing to work together “including through the regular or upgraded official level interaction among defense agencies.”

It was also discussed that an Indian defense attaché will be deployed at its embassy in Manila.

The National Security Council recently announced that the Philippines and the United States are set to conduct joint patrol in WPS before the year ends to ensure that the code of conduct and freedom of navigation remain in the region.


https://www.pna.gov.ph/articles/1208467

Solon wants more funds for PCG

From the Philippine News Agency (Aug 24, 2023): Solon wants more funds for PCG (By Leonel Abasola)HIGHER FUNDING. Senator Risa Hontiveros cited the need for increased funding for the Philippine Coast Guard (PCG) to help enhance the agency’s intelligence operation and maritime patrols. This, as the country continues to receive threats from China vis-à-vis the West Philippine Sea issues. (PNA photo by Avito Dalan)

MANILA – A lawmaker raised the need for higher Philippine Coast Guard (PCG) funding to boost its intelligence operation and maritime patrols, citing the successful resupply mission to BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal last August 22.

Senator Risa Hontiveros said the successful resupply transpired despite the harassment by Chinese vessels as she urged her colleagues to help the agency better perform its mandate amid rising tensions in the West Philippine Sea (WPS).


During her privilege speech on the proposed Senate Resolution No. 744, which calls on senators to empower the PCG and uphold national sovereignty, Hontiveros lauded PCG personnel for successfully carrying out on August 22 a rotation and resupply mission for the beached BRP Sierra Madre.

“In the budget process, I encourage all of us to support the increase of the PCG’s funds. If we could further strengthen the men and women of our Coast Guard, arm them with advanced equipment - such as radar stations, automatic identification systems (AIS) hardware and others - we can more effectively hold China accountable for her hostile, aggressive, and illegal actions in the West Philippine Sea,” she said.

Hontiveros said the Senate should assist the public information efforts of the PCG over Filipinos’ lawful claims on the WPS that are being hampered by a deluge of “orchestrated, pro- Beijing misinformation and propaganda.”

She said despite the PCG facing “a clear and present danger” brought about by China’s increasing hostilities in the region, funding for PCG operations remains limited.

Since 2009, the agency has only been receiving PHP10 million in intelligence funds annually, forcing the agency to rely solely on human intelligence (HUMINT) to get up-to-date information.

Over the last two years, PCG personnel and vessels performing missions in Philippine territory have been increasingly targeted by “China’s cruelty at sea,” Hontiveros said, citing the firing of water cannons to Philippine ships during a resupply mission for personnel in the BRP Sierra Madre last August 5 and in November 2021.

In August 2022, Chinese Coast Guard removed the cover of a 70-mm naval gun aboard their ship and pointed it toward a PCG vessel traveling to Ayungin Shoal.

In February this year, China deployed a military-grade laser towards a PCG ship, temporarily blinding the Filipino crew on board.

Hontiveros said it is unacceptable that the PCG is receiving far less intelligence funds than those being received by civilian agencies with no direct relation to national security and protection of Philippine territory.

https://www.pna.gov.ph/articles/1208462

Samar town housing project to benefit 38 ex-rebels

From the Philippine News Agency (Aug 24, 2023): Samar town housing project to benefit 38 ex-rebels (By Roel Amazona)REBUILDING LIVES. Local government officials join the groundbreaking of a housing site for former rebels in San Jose de Buan town, Samar province in this Aug. 18, 2023 photo. The project aims to help recipients rebuild their lives shattered by years of armed struggle. (Photo courtesy of Samar Public Information Office)

TACLOBAN CITY – The government has started the housing project for former New People’s Army (NPA) rebels in the interior San Jose De Buan town in Samar province to help them rebuild their lives shattered by years of armed struggle.

Dubbed “Saad nga Balay ha mga Peacebuilders han San Jose de Buan” (promised houses for former rebels), the semi-concrete housing project will benefit 38 former NPA rebels, said Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (OPAPRU) Samar Area Manager Emilda Bonifacio on Wednesday.

The project, funded by the national and local governments, is now ongoing after its groundbreaking on Aug. 18.

“Prior to the start of the project, recipients were trained by TESDA (Technical Education and Skills Development Authority) on carpentry, masonry, electrical wiring, and plumbing so that they could assist in the construction of their house,” Bonifacio said in a phone interview.

Of the 38 identified beneficiaries, 17 have been prioritized and are expected to receive their respective housing units before the end of the year.

Priorities are homeless former rebels, those with wives and children, and residents of San Jose de Buan town.

A total of PHP4 million has been set aside for the construction of a permanent shelter for the former rebels, PHP2.5 million from the provincial government through Samar Governor Sharee Ann Tan, and PHP1.5 million from the municipal government through Mayor Joaquin Elizalde.

The project located near the town center will provide free housing within a 100-square-meter lot to be awarded to each identified former rebel, who opted not to return to their respective communities.

Aside from permanent houses, the local government will also provide a training center and a farm lot for agriculture-related livelihood activities.
In the future, it will also accommodate former rebels from nearby towns in the province.

The house is designed with amakan (woven split-bamboo mats) with two bedrooms, a kitchen, and a living room.

Army engineers developed the housing site and designed the houses.
It takes two weeks to complete a single housing unit. The project for 17 former rebels will be completed by December, according to Bonifacio.

The project aims to provide a safe, secure, and decent home for the former rebels with livelihood opportunities, and to facilitate their integration into mainstream society.

It is also expected to encourage members and supporters of the communist group to surrender and avail themselves of the benefits being offered by the government so that they can experience living in peace and without fear.

Since 2020, several active NPA members and staunch allies in the town have yielded to authorities and turned over several firearms.

The fourth-class town with a population of nearly 8,000 is one of the NPA’s strongholds in Samar Island, considering its strategic location within the tri-boundaries of Northern, Eastern, and Samar provinces.

https://www.pna.gov.ph/articles/1208384