Thursday, April 30, 2020

CPP/NDF-ST: Ilantad at labanan ang lantad na paghaharing militar sa bansa! Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte! — NDF-ST

NDF-ST propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 30, 2020): Ilantad at labanan ang lantad na paghaharing militar sa bansa! Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte! — NDF-ST

PATNUBAY DE GUIA
NDF-SOUTHERN TAGALOG
NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF THE PHILIPPINES
APRIL 30, 2020


Sa recorded na pahayag ng Abril 24, 2020, muling nagbanta si Duterte na ipapataw ang batas militar para sapilitang ipatupad ang enhanced community quarantine o lockdown kaugnay diumano sa pagsugpo sa Covid-19.

Ang totoo, hindi pagsugpo sa Covid-19 ang nasa likod ng kanyang pagbabanta kundi udyok ito ng labis na pagkasindak na pigilan ang namumuong galit at disgusto ng mamamayan na maaaring sumiklab anumang oras bunga ng kanyang inutil na pagtugon sa krisis ng Covid-19.

Kanyang inatasan ang AFP at PNP na gumawa ng mga pagbabago sa kanilang estratehiya para maging mabisa ang kanilang kampanya ng pagdurog sa CPP-NPA-NDFP. Tinatakot pa niya ang sambayanang Pilipino sa pagsasabing walang bubuhayin sa NPA kahit pa ito ay sumuko at magtaas ng kamay.

Nais ni Duterte na likhain ang klima ng takot at teror sa kaisipan ng tao para sila’y payukurin at pasunurin sa kanyang lantarang pasistang paghahari sukdulang bigyan ng walang-hanggang kapangyarihan ang AFP at PNP na lapastanganin ang umiiral na internasyunal na makataong batas (IHL) at ng Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na pinagkasunduan ng NDFP at GRP. Kanyang tinutugis ang mga kritiko at progresibong grupo na kinakaratulahang mga “legal front” ng CPP-NPA-NDFP.

Nakahanda ang National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog at mamamayan ng rehiyon sa bagong pagbabanta ng pasistang diktador na si Rodrigo Roa Duterte na ipapataw ang batas militar at dudurugin ang rebolusyonaryong kilusan sa panahon ng kanyang termino. Buong giting na haharapin, lalabanan at bibiguin ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ng rehiyon ang lantay na pasistang panunupil sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan sa ilalim ng batas militar at sa marahas at madugong kampanyang militar ng pasistang rehimeng US-Duterte nang hindi binibitawan ang pangunahing tungkulin at prayoridad nito sa kasalukuyan—ang paglaban at pagsugpo sa Covid-19.

Makakaasa ang taumbayan na nakatuon ang pansin ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon sa pagpapakilos sa mamamayan upang labanan at sugpuin ang Covid-19. Patuloy na bibigyan nito ng mataas na prayoridad ang mga gawaing tumutugon sa kapakanan ng kalusugan, kaligtasan at kagalingan ng lahat upang iligtas ang bayan.

Sa lahat ng sandali, laging handa at karapatan ng rebolusyonaryong kilusan na ipagtanggol ang sarili at kapakanan ng mga mamamayan, lalo na sa mga rebolusyonaryong base nito mula sa mga patraydor na pag-atake ng pasistang tropa ng AFP at PNP.

Kinukundisyon na ni Duterte ang isipan ng sambayanang Pilipino sa pagpapataw ng lantad na teror ng Batas Militar sa bansa o sa ilang bahagi ng bansa tulad ng ginawa niya sa Mindanao

Hindi pa nasapatan si Duterte na isisi sa “katigasan ng ulo” at pagiging pasaway ng taumbayan sa mabilis na pagkalat ng sakit na Covid-19. Isinisi din ni Duterte sa mga manggagawang pangkalusugan ang kasalanan kung bakit marami sa kanila ang nagkaroon ng sakit na Covid-19. Pinalalabas nina Duterte at Duque na nakuha ng mga manggagawang pangkalusugan ang Covid-19 sa pamilya at komunidad na kanilang inuuwian.

Sa pagpasa ng sisi sa iba, nais pagtakpan ni Duterte ang malaking pagkukulang, kapabayaan at kabiguan ng gubyerno na protektahan ang mga manggagawang pangkalusugan bilang mga nasa unahan sa paglaban sa Covid-19. Buong akala ng gubyernong Duterte na magogoyo niya ang taumbayan sa pagsisi sa iba. Batid ng taumbayan ang mga kahirapan at sakripisyong pinagdadaanan ng mga manggagawang pangkalusugan sa pagsugpo sa pagkalat ng Covid-19. Batid din ng taumbayan na inutil ang gubyernong Duterte sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga manggagawang pangkalusugan tulad ng sapat na bilang at de-kalidad na personal protective equipments (PPE’s), serbisyo sa transportasyon, libreng pabahay na malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan, nararapat na pahinga at masustansyang pagkain para mapalakas ang kanilang pangangatawan at resistensya.

Kabilang ang Pilipinas sa mga awtoritaryan na rehimen sa daigdig na ibinabala ni UN Secretary General Antonio Gutteres na ginagamit ang krisis sa pandemikong Covid-19 upang isulong ang kanilang pasistang adyenda.

Kailangang maging mapagmatyag at kritikal ang taumbayan sa ginagawa ngayong mulat at orkestradong kampanya sa propaganda ng mga makinaryang pambalitaan ng gubyerno, kasabwat ang ilang mga bayaran sa “mainstream media” para linlangin ang tao sa tunay na miserableng kalagayan ng bansa sa paglaban sa Covid-19. Nais nilang pabanguhin si Duterte sa mata ng publiko at ilagay siya sa tugatog ng pedestal bilang mahusay na pinuno, henyo at may malalim na malasakit sa bayan upang lumikha ng “ilusyon at artispisyal” na suporta mula sa taumbayan.

Pinatatampok nila sa kasalukuyan ang malaking tagumpay ng mala batas militar sa pinatutupad na Luzon lockdown bilang mabisang paraan sa pagsansala sa pagkalat ng Covid-19 habang ikinukubli at minamaliit ang malawakang paglabag sa karapatang pantao, mga pagdakip, mga pananakit at pagpatay sa mga di umano’y lumalabag sa Luzon lockdown.

Nilalayon ng opensiba sa propaganda ng mga bayarang makinarya ng rehimen ang ilayo at iiwas si Duterte at ang kanyang gubyerno sa anumang malaking pananagutan, kasalanan at krimen dahil sa kapalpakan nito, sa simula pa lamang, sa pagharap at paglaban sa Covid-19. Kung mayroon mang pagkukulang ang gubyerno, hindi kasalanan ni Duterte at ng mga pambansang ahensya kundi kasalanan ito ng mga pinunong lokal ng gubyerno, ng mga manggagawang pangkalusugan, ng mga kritiko at “maka-kaliwang” grupo at ng di umano’y mga “matitigas na ulo” at “pasaway” na taumbayan. Kinukundisyon nila ang isipan ng taumbayan sa idudulot na “kabutihan” ng batas militar sakali mang ipataw ito ng rehimeng Duterte.

Lalong nalantad ang tunay at matagal nang intensyon ni Duterte na makapanatili sa kapangyarihan nang lampas sa kanyang termino. Ginagamit ngayon ni Duterte na sangkalan ang di-umanong mga “pag-atake ng NPA” sa AFP at PNP para ilusot ang matagal na niyang obsesyon na magpataw ng Batas Militar sa bansa para magawa niyang lahat nang walang sagabal at makapaghari nang lampas sa kanyang termino. Sa katunayan, sinasamantala ng diktador ang paglaban sa Covid-19 bilang tabing para sa kanyang ambisyong durugin ang rebolusyonaryong kilusan bago ang pagtatapos ng kanyang termino sa Hunyo 30, 2022.

Malaking kasinungalingan para sabihin ni Duterte na ang walang humpay na focused military operation ng AFP at PNP ay para sa paglaban sa Covid-19. Nakapokus ang mga operasyon ng AFP at PNP sa mga liblib na lugar at kabundukan na ang tanging layunin ay tugisin ang NPA at ligaligin ang rebolusyonaryong mamamayan. Kung sa paglaban sa Covid-19 ang kanilang layunin ay dapat naruon sila sa mga poblasyon at sentro ng populasyon at wala sa kabundukan at mga liblib na lugar. Patuloy na nililinlang ni Duterte ang taumbayan na nilalabag ng NPA ang kanyang sariling tigil putukan dahil sa diumano’y mga pag-atake nito sa AFP at PNP. Subalit ang katotohanan, ang mga pinsala na tinamo ng AFP at PNP ay resulta ng aktibong pagtatanggol ng NPA sa sarili mula sa mga patraydor na pag-atake ng AFP at PNP habang may tigil-putukan.

Gumagawa ngayon ng ingay si Duterte para siraan sa publiko ang mga indibidwal, personahe, mga nasa oposisyon, kritiko at progresibong grupo na pumupuna sa mga kapalpakan ng kanyang gubyerno lalo na ang mabagal at kakarampot na tulong na ipinagkakaloob nito sa mga lubhang naapektuhan ng lockdown sa Luzon at sa iba pang lugar sa bansa. Pinaparatangan niya ang mga ito bilang sagabal sa kanyang paglaban sa Covid-19. Pati ang kanilang inaprubahang National ID System na nabalam ang pag-implementa dahil sa kakulangan ng pondo ay sa mga progresibong grupo niya ibinibintang.

Ang pagbubunton ng sisi ni Duterte sa lahat ng mga bumabatikos sa kanyang pamamahala, kabilang ang rebolusyonaryong kilusan, bilang mga “nanggugulo”, sagabal at wala namang naibibigay na solusyon ay bahagi ng kanyang pagkukundisyon sa kaisipan ng publiko para sa kanyang imbing pakana na magpataw ng batas militar.

Higit kailangan ngayon ang mahigpit na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino para tutulan at labanan ang binabalak ni Duterte na lantarang pagpapatupad ng batas militar sa bansa. Hindi batas militar ang solusyon sa patuloy na lumalaking bilang ng namamatay at nagkakaroon ng sakit sa Covid-19. Magdudulot lalo ito ng malawakang paglabag sa karapatang pantao, sa pagtindi ng panunupil sa mga kalayaang demokratiko at karapatang pampulitika ng mamamayang Pilipino at ibayong magpapalala ng kahirapan at kagutuman sa bansa. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya, sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan na angkop sa kasalukuyang sitwasyon para iparating ang malakas na panawagan ng sambayanang Pilipino na tutulan at labanan ang batas militar at ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte. ###
https://cpp.ph/statement/ilantad-at-labanan-ang-lantad-na-paghaharing-militar-sa-bansa-ibagsak-ang-pasistang-rehimeng-us-duterte-ndf-st-3/

CPP/NDF-ST: Salute to the Cordillera People’s Democratic Front on its 34th anniversary! — NDF-ST

NDF-ST propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 30, 2020): Salute to the Cordillera People’s Democratic Front on its 34th anniversary! — NDF-ST

PATNUBAY DE GUIA
NDF-SOUTHERN TAGALOG
NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF THE PHILIPPINES
APRIL 30, 2020

The National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog extends its warmest greetings to the Cordillera People’s Democratic Front on its 34th founding anniversary. NDFP-ST and its allied organizations salute the revolutionary people of the Cordillera region for their unwavering commitment to carry forward the people’s democratic revolution despite the intensifying fascist attacks of the US-Duterte regime and the mercenary AFP-PNP against the people and the revolutionary movement.

Celebrating the 34th anniversary of the CPDF is a must amidst the current public health crisis and the imposition of Duterte’s de facto Martial Law in the whole country. This occasion reminds us of the victories gained in united struggle waged by the Cordillera people for the past three decades against imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism. Further, it adds fuel to our desire to bring the revolution to victory.

The continuing and valiant struggle of the Cordillera people against foreign, large-scale destructive mining, dam projects, eco-tourism and other forms of development aggression has been a source of inspiration to the people of ST especially the indigenous communities in the region. We support and stand with them in their call for the defense of ancestral lands and the cessation of plunder of our natural resources. Like the Cordillera people, the indigenous peoples in Mindoro, Palawan, Rizal and Quezon have consistently fought bourgeois compradors and bureaucrat capitalists eager to invade and appropriate ancestral lands to satisfy capitalist interests.

The common struggle for land and democratic rights and our aspiration for a prosperous and just society bind and unite revolutionary forces from all corners of the land. This bond and unity becomes ever stronger as we collectively confront the current COVID-19 outbreak and continue grappling with the crises of a semi-colonial and semifeudal system. Our unity and determination strikes fear at the core of the Duterte regime which is becoming weaker and ever more desperate as its failings are exposed to the public. As we commemorate the CPDF’s anniversary, let us persevere in uniting all progressive forces with the oppressed classes to create the broadest front that will face the onslaught of the new coronavirus and ensure the well-being of the Filipino people—and more importantly, amplify the people’s call for the immediate removal of the corrupt, inutile and fascist US-Duterte regime from power. ###

https://cpp.ph/statement/salute-to-the-cordillera-peoples-democratic-front-on-its-34th-anniversary-ndf-st/

CPP/NPA-Northern Negros: Ara sa Kamot sang Sahing Mamumugon ang Bwasdamlag sang Katawhan! — NPA-Northern Negros

NPA-Northern Negros propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 30, 2020): Ara sa Kamot sang Sahing Mamumugon ang Bwasdamlag sang Katawhan! — NPA-Northern Negros

CECIL ESTRELLA
NPA-NORTHERN NEGROS
ROSELYN PELLE COMMAND
NEW PEOPLE'S ARMY
APRIL 30, 2020

Pagsaludar sang RJPC-NPA sa Sahing Mamumugon sa Pangkalibutanon nga Adlaw sang Kusog Pangabudlay

Ang Roselyn Jean Pelle Command sang New People’s Army (RJPC-NPA) upod sang mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa North Negros nga nagahatag sang mataas nga pagsaludar sa sahing mamumugon sa pagsaulog sang Pangkalibutanon nga Adlaw sang Kusog Pangabudlay ukon Labor Day subong nga adlaw.

Ang sahing mamumugon nga amo ang nagatuga sang manggad kag kasaysayan sa moderno nga tion ang masami nga naga-atubang sang delekado nga pagtrabaho kag naga-antus sang mga sakripisyo bangud sang pagpang-ulipon sang mga bentahuso nga mga kapitalista. Nagabukal-bukal ang kaakig sang katawhan sa bug-os kalibutan batok sa imperyalismo kag sa dunot nga sistemang kapitalista tunga sa tuman nga kapigaduhon, malala nga krisis sa ekonomiya kag kapaslawan sang sini nga sistema nga hatagan sang alebyo ang katawhan batok sa pandemyang Covid-19.

Idalum sa malakolonyal kag malapyudal nga katilingban sang Pilipinas, madugay na nga gaantus ang sahing mamumugon kag tanan nga mga trabahante sa pribado man kag publiko nga ulobrahan sang tuman ka nubo nga sweldo, walay kasiguruhan sa ila nga trabaho kag kulang sang mga benipisyo. Ang atrasadong ekonomiya sang pungsod kag dominasyon sang imperyalismo, madugay na nga naga-upang sa pag-uswag sang pangabuhian sang pumuluyo. Nagpabilin nga ulipon ang sahing mamumugon sa mga neoliberal nga patakaran sang imperyalismo, samtang dekorasyon lang sang manug-into kag butigon nga rehimeng US-Duterte ang kuno nga pagtapos sang kontraktwalisasyon sa pungsod.

Ilabe na sa karon nga kahimtang nga naglala ang kagutom kag kapigaduhon sang pumuluyo sa paglapta sang pandemyang Covid-19, masubra na sa 2.3 ka milyon nga trabahante ang nawad-an sang trabaho, dugang sa sobra 10 ka milyon ka pumuluyo nga wala sang empleyo sa pungsod. Ara man sa 12 milyones ang mga mamumugon nga Pilipino sa guwa sang pungsod ukon mga OFW nga apektado man sang pangkalibutanon nga krisis.

Samtang padayon naman ang pagpangutang, pagpangurakot kag paggarnatsa sang kwarta ka pumuluyo sang rehimeng US-Duterte sa pagpundo sang militarisasyon kag wala pulos nga programang “kontra-insurhensiya” kag pagpasurender. Imbis nga idugang ang pondo para sa serbisyong pangsosyedad kag pang-ikaayong lawas agud nga matapna ang makalalaton nga sakit, ginadoso ni Duterte ang mga militaristang tikang nga mas makapasingki pa sa krisis sa ekonomiya kag pulitika sa pungsod. Ang mga ido-ido kag papet nga lider pareho ni Duterte, indi na gid masalbar sang ila mga agalon nga imperyalista nga nagkaguliyang na subong sa atubang sang tuman kalala nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista.

Ara sa kamot sang sahing mamumugon ang bwasdamlag sang katawhan. Kinahanglan hugot nga pangapinan sang proletaryong Pilipino ang ila makasaysayanon nga misyon sa pagsulong sa bag-ong demokratikong rebolusyon tubtub sa kadalag-an. Ang sosyalistang bwasdamlag sang katawhan ang magapaseguro nga matapna ang imperyalismo nga amo ang numero unong katalagman sa bug-os kalibutan.

Nagapanawagan ang RJPC-NPA sa pumuluyo nga mag-isa agud nga atubangon ang krisis sa Covid-19 kag krisis sa ekonomiya sang malapad nga katawhan. Mag-isa kita kag maglunsar sang malaparan nga kampanya sa produksyon sa pagkaon agud masabat ang kagutom. Padayon naton nga ilunsar ang kampanyang medikal, sanitasyon kag nutrisyon agud nga malikawan ang paglapta sang Covid-19 sa aton nga mga komunidad.

Napamatud-an na nga andam ang RJPC-NPA nga idepensa ang pumuluyo batok sa mga pasistang atake nga padayon nga ginadoso sang rehimeng US-Duterte sa kaumhan sa tunga sang krisis sa Covid-19. Ang butigon nga AFP kag PNP ginahimo lang rason ang Covid-19 agud itago ang ila kapalpakan kag ang mga kapyerdehan nga ila naagum sa inaway halin sa ila patraydor nga opensibang operasyon batok sa rebolusyonaryong kahublagan samtang ginapatuman sang NPA ang untat-lupok ukon ceasefire nga natapos na karon.

Mabuhay ang sahing mamumugon!

Cecil Estrella, Tigpamaba, RJPC-NPA

https://cpp.ph/statement/ara-sa-kamot-sang-sahing-mamumugon-ang-bwasdamlag-sang-katawhan-npa-northern-negros/

CPP/NPA-Northern Negros: The People’s Future rests on the Hands of the Working Class!

NPA-Northern Negros propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 30, 2020): The People’s Future rests on the Hands of the Working Class!

CECIL ESTRELLA
NPA-NORTHERN NEGROS
ROSELYN PELLE COMMAND
NEW PEOPLE'S ARMY
APRIL 30, 2020

RJPC-NPA salutes the Working Class on the occasion of International Labor Day

The Roselyn Jean Pelle Command of the New People’s Army (RJPC-NPA) and the revolutionary mass organizations in North Negros salute the working class on the occasion of International Labor Day today.

The class of workers who create all wealth and history in these modern times are most often exposed to hazardous working conditions as they suffer under capitalist greed and exploitation. The people of the world seethe with rage against imperialism and the moribund capitalist system amid extreme poverty, dire economic crisis, and the utter failure of the capitalist system to protect the people from the Covid-19 pandemic.

Under the semi-colonial and semi-feudal Philippine society, workers from both the public and private sectors have long been forced to endure dirt-poor wages, job insecurity, and meager benefits. The dominance of imperialism over the country’s backward economy has long stunted the development of people’s livelihood. The workers remain shackled to neoliberal policies of imperialism, while the two-faced and deceitful US-Duterte regime can only boast of its cosmetic drive to end contractualization in the country.

With the current state of worsening poverty and hunger and the Covid-19 pandemic, more than 2.3 million Filipino workers have lost their jobs on top of the more than 10 million labor force unemployed in the country. There are also over 12 million Overseas Filipino Workers or OFWs who are also affected by the global crisis.

Meanwhile, the US-Duterte regime continues to incur more debt to feed bureaucratic corruption and mindless spending for militarization and its useless programs for “counter-insurgency” and “local integration” or mass surrenders. Instead of allocating funds for social services, medical and health programs to combat the infectious disease, Duterte prioritizes militarist measures which only exacerbate the country’s economic and political crises. Lapdog regimes and puppet leaders such as Duterte can no longer be saved by their imperialist masters who are now reeling in chaos amid the extremely grave crisis of the world capitalist system.

The people’s future rests in the hands of the working class. The Filipino proletariat must hold on tight to their historic mission to advance the new democratic revolution until victory. The socialist future of the people shall ensure the death of imperialism, the number one scourge plaguing the whole world.

The RJPC-NPA calls on the people to unite in fighting the Covid-19 pandemic and the economic crisis affecting the broad masses. Let us unite in launching widespread campaigns for food production to ease hunger. Let us continue to launch medical and health campaigns for sanitation and nutrition to prevent the spread of Covid-19 in our communities.

The RJPC-NPA has proven that it is ready to defend the people against fascist attacks which the US-Duterte regime continues to launch in the countryside amid the Covid-19 crisis. The liars in the AFP and PNP are hiding behind the Covid-19 alibi to cover up their blunders and humiliating combat defeat in their treacherous offensive operations against the revolutionary movement while the NPA observed a unilateral ceasefire which ended today.

Long live the working class!

Cecil Estrella, Spokesperson, RJPC-NPA

https://cpp.ph/statement/the-peoples-future-rests-on-the-hands-of-the-working-class/

CPP/NDF-NEMR: Tibuok-nasud nga planadong bakak, gipakaylap sa rehimeng US-Duterte batok sa BHB — NDF-NEMR

NDF-NEMR propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 1, 2020): Tibuok-nasud nga planadong bakak, gipakaylap sa rehimeng US-Duterte batok sa BHB — NDF-NEMR

MARIA MALAYA
SPOKESPERSON
NDF-NORTH EAST MINDANAO REGION
NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF THE PHILIPPINES
MAY 01, 2020Taliwala nga adunay unilateral ceasefire sa Government of the Republic of the Philippines (GRP) ug National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ug awhag sa United Nations (UN) nga hunong-buto sa tibuok kalibutan, padayong naglunsad og mga operisyong militar ang Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police (AFP/PNP) batok sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Nagresulta kini sa daghang mga banatan sa BHB sa tibuok nasud nga nakapahiagom og pipila ka mga kaswalti sa han-ay sa AFP ug PNP nga gikasuko kaayo ni Duterte.

Bunga niini, gipagawas dayon sa AFP, PNP ug ni Duterte nga ang BHB nangharas ug nangilog kuno og mga “hinabang nga pagkaon” gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug local government units (LGU) alang sa mga apektado sa COVID-19. Dayag kaayo nga kining maong mga pagpangdaot usa ka tibuok-nasud nga planadong bakak nga gilunsad sa rehimeng US-Duterte batok sa BHB.

Tumong niini nga dauton ang dungog sa BHB nga aktibong naglunsad og kampanya alang sa pagpanalipod batok sa COVID-19 diha sa mga natarang gerilya. Tumong usab niini nga matabunan ang ilang mga padayong kombat operisyon taliwala nga nagsagubang ang katawhan sa dakong problema sa COVID19.

Dinhi sa NEMR, pusot-pusot dayon ang tagawtaw sa AFP ug PNP niining maong mga bakak kun adunay mga insidente sa panagsangka tali sa BHB ug mga pasistang tropa. Sukad Marso 19 hangtud Abril 2020, mokabat na sa lima ka panagsangka ang nahitabo sa tibuok rehiyon.

Gani, niining maong mga panagsangka tulo ka higayon nga naigo ang mga pwersa sa BHB sa lainlaing hinungdan sa mga nanulong nga pwersa sa AFP. Nasakmitan ang BHB og pipila ka tag-as nga kalibreng mga pusil. Naobliga ang BHB-NEMR nga makigsangka aron panalipdan ang kaugalingon batok sa makadaut nga atake sa mga pwersa sa AFP.

Sama sa pagka-reyd sa BHB-Agusan del Sur sa mga tropa sa 3rd SFB niadtong Abril 17, 2020 sa buntag, didto sa kabukiran sa Sityo Mikit, Brgy. San Martin, Prosperidad, Agusan del Sur. Dili tinuod nga nagdepensa ang 3rd SFB AFP sa nag-apod-apod og hinabang tungod kay kaniadto pang Abril 14, malinawong nanghatag ang DSWD ug LGU sa Prosperidad, Agusan del Sur og hinabang-pagkaon ngadto sa mga lumulupyo sa tulo ka barangay (San Martin, Libertad ug Mabuhay). Busa, dakung bakak ang gipasiatab sa AFP nga nagplano ang BHB nga mangharas sa mga pwersa sa 3rd SFB ug mangilog og pagkaon sa mga lumulupyo atol sa pag-apod-apod sa hinabang. Tataw nga hinimo-himo ra kini sa 3rd SFB ug sa 401st Brigade aron mahatagan og rason ang ilang pagpanulong.

Sa pagkatinuod, ang BHB-NEMR ang aktibong nibulig karon sa katawhan sa kabanikanhan sa rehiyon aron paspas mapakaylap ang mga impormasyon mahitungod sa mga lakang sa paglikay nga matakbuyan sa COVID-19. Nagtabang kini sa pag-organisa ug pagpalihok sa mga komite sa panglawas sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa aron maatiman ang panglawas sa katawhan. Nagdasig ug naghiusa kini sa mga mag-uuma aron pakusgon pa ang produksyon sa pagkaon. Ug sa ingon, makatabang kini sa mga katawhan sa lungsod ug syudad sa padayong suplay sa pagkaon ilabina sa panahon sa pagnihit tungod sa lahutay nga community quarantine.

Walay ingon niini nga lakang ang gihimo sa mga pwersa sa AFP sa kabanikanhan gawas ra sa pagpanghasi ug pagpangdakop base sa tinumo-tumong kaso ngadto sa mga sibilyan niining panahon nga nag-atubang kita sa problema sa COVID 19.

Klaro nga gihimo kining maong tibuok-nasud nga planadong mga bakak sa AFP ug PNP aron tabunan ang ilang katrayduran ug iresponsableng pagbalewala sa makitawhanong panawagan sa United Nations alang sa hunong-buto. Nahimong pad-anan usab kini ni Duterte alang sa iyang taktika sa saywar ug sa pagkondisyon sa hunahuna sa katawhan sa dayag nga deklarasyon sa martial law sa tibuok nasud. Gihimo usab kining pasangil ni Duterte aron ipagawas nga ang CPP-NPA-NDFP dili interesado sa hinabing pangkalinaw nga sa pagkatinuod siya ang kanunay nagdiskaril niini.

Gipadayon sa AFP ang mga pagpanulong o mga kombat operisyon batok sa BHB bunga sa pagka-utok pulbura niini ug paglikay nga makibhangan ang ilang badyet. Nabalaka sila nga posibleng ibalhin ang ubang parte niining maong badyet ngadto sa pagtubag sa nagkadakung epekto sa problema sa bayrus. Aron mahatagan kini og rason ngadto sa publiko, gikinahanglan niini nga maghimo-himo og pasangil. Sa ato pa, ang padayong paglunsad sa mga operisyong militar sa kabanikanhan magseguro nga walay putol ang pagpangukurakot sa mga opisyal sa militar niining maong mga pundo nga gitagana sa inteledyens, mga kahimanang militar, E-CLIP ug uban pa. Gisuportahan usab kini ni Duterte tungod kay ang militar lang ang iyang sandigan sa lahutay nga paghari sa poder.

Busa, hugot ibutyag ug batukan kining maong mga pakana sa rehimeng US-Duterte ug sa AFP/PNP, ug sa plano niining pagtukod og diktadurang paghari. Suklan ang pagharing militar! Tapuson ang rehimeng US-Duterte!

CPP/NDF-NEMR: Nationwide deliberate fabrications spread by the US-Duterte regime against the NPA — NDF-NEMR

NDF-NEMR propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 1, 2020): Nationwide deliberate fabrications spread by the US-Duterte regime against the NPA — NDF-NEMR

MARIA MALAYA
SPOKESPERSON
NDF-NORTH EAST MINDANAO REGION
NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF THE PHILIPPINES
MAY 01, 2020Despite the unilateral ceasefires declared by the Government of the Republic of the Philippines (GRP) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and calls made by the United Nations (UN) for a global ceasefire, the Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police (AFP/PNP) continue to launch military operations against the New People’s Army (NPA). These resulted to several armed confrontations with the NPA in the different parts of the country, causing several casualties on the side of the AFP and PNP, which angered Duterte.

From these the AFP, PNP and Duterte immediately portrayed the NPA as harassing and seizing “food assistance” from the Department of Social Welfare and Development (DSWD) and local government units (LGU) intended for those affected by COVID-19. It is clear that such vilifications are part of nationwide deliberate fabrications unleashed by the US-Duterte regime against the NPA.

It intends to besmirch the reputation of the NPA who are actively launching campaigns to fight COVID-19 within the guerilla fronts. It also attempts to disguise their continuing combat operations at a time when the people are facing the serious problem of COVID-19.

In NEMR, the AFP and PNP immediately broadcast these lies whenever combat incidents happen between the NPA and fascist troops. Since March 19 until April 2020, there have been five combat incidents in the region. In these encounters, NPA forces were struck under different circumstances, by attacking AFP forces. Several high caliber firearms were taken from the NPA. The NPA-NEMR was compelled to engage, to defend itself against the annihilating attacks of the AFP forces.

Such was what happened when the NPA-Agusan del Sur was raided by 3rd SFB troops in the morning of April 17, 2020, in the mountain area of Sitio Mikit, Brgy. San Martin, Prosperidad, Agusan del Sur. It is not true that the 3rd SFB AFP escorted those who delivered assistance because the DSWD and LGU of Prosperidad, Agusan del Sur peacefully handed out food assistance to the residents of three barangays (San Martin, Libertad ug Mabuhay) in April 14. Thus, the AFP lied when they said that the NPA planned to harass 3rd SFB troops and seize food assistance during its distribution to residents. It is clearly a fabrication by the 3rd SFB and 401st Brigade to rationalize their attacks.

The truth is that the NPA-NEMR is actively helping the people in the countryside of the region to promptly disseminate information on the actions to be taken to prevent the transmission of COVID-19. It is helping organize and mobilize health committees of the revolutionary mass organizations to care for the health of the people. We encourage and unite the farmers to intensify food production. Through this, we help the people in the towns and cities by ensuring a steady source of food supply especially at a time of shortage because of prolonged community quarantine.

The AFP has not instigated similar actions in the countryside, instead they harass and arrest civilians based on trumped-up charges during this time when we are facing the problem of COVID-19.

It is clear that such nationwide deliberate fabrications of the AFP and PNP are being done to conceal their treachery and irresponsible disregard for the humanitarian call of the United Nations for a ceasefire. It serves Duterte’s psywar tactic and conditioning of the minds of the people for his declaration of a nationwide martial law. It is also being used by Duterte as justification to make it appear that the CPP-NPA-NDFP are not interested in peace talks even though he himself constantly derails it.

The AFP continue to attack or launch combat operations against the NPA because it has war mentality and does not want its budget to be reduced. They worry that a portion of their funds will be used to mitigate the escalating effects of the problem brought about by the virus. In order to justify themselves to the public, it has to fabricate allegations. Thus, the continuing military operations in the countryside ensures the continuous corruption of military officials of funds allocated for intelligence, military equipment, E-CLIP and others. Duterte supports this because he can only count on the military to ensure his continuing rule.

The treachery of the US-Duterte regime and AFP/PNP must be exposed and opposed, including its plan to establish dictatorial rule. Fight military rule! End the US-Duterte regime!

CPP/NDF-ST: Manggagawang Pilipino Magkaisa! Isulong ang mga pakikibaka sa ekonomiya at pulitika! Ipaglaban ang mga karapatan sa gitna ng pagharap ng sambayanan sa pandemikong Covid-19! Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte! — NDF-ST

NDF-ST propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 1, 2020): Manggagawang Pilipino Magkaisa! Isulong ang mga pakikibaka sa ekonomiya at pulitika! Ipaglaban ang mga karapatan sa gitna ng pagharap ng sambayanan sa pandemikong Covid-19! Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte! — NDF-ST

PATNUBAY DE GUIA
NDF-SOUTHERN TAGALOG
NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF THE PHILIPPINES
MAY 01, 2020

Mahigpit na nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) sa lahat ng mga manggagawang Pilipino at mamamayan sa paggunita at pagdiriwang sa makaysayang Pandaigdigang Araw ng Paggawa ngayong Mayo 1, 2020. Sa iba’t ibang panig ng daigdig, ipinagdiriwang ngayon ng uring manggagawa at buong uring anakpawis ang pagkakaisa ng lahat ng api at pinagsasamtalahang uri na lumalaban sa mga neoliberal at monopolyo-kapitalistang rehimen at mga kliyenteng estado ng imperyalismo habang hinaharap ang pagsugpo sa pandemikong Covid-19.

Sa Pilipinas, mahirap ang sitwasyong kinakaharap sa kasalukuyan ng mga manggagawang Pilipino at sambayanan dahil sa epekto ng Covid-19 at ng mga anti-mamamayan at anti-demokratikong hakbanging pinatutupad ng pasistang rehimeng US-Duterte sa pamamagitan ng kamay-na-bakal na lockdown at sapilitang enhanced community quarantine. Sa kabila ng kahirapang ito, may puwang at may iba’t ibang kaparaanang magagamit upang gunitain at ipagdiwang ang pandaigdigang araw ng paggawa. Hinihingi ng kasalukuyang sitwasyon ang mahigpit na pagkakaisa at tulungan ng uring manggagawa at iba pang uring pinagsasamantalahan at inaapi sa pagharap at pagsugpo sa nakamamatay na Covid–19 at sa paglaban sa tiranya ng rehimeng US-Duterte na gamitin ang Covid-19 upang isulong ang sariling pasistang agenda.

Mahalagang maimarka ng uring anakpawis ang kanyang lakas at kolektibong tinig para iparating sa rehimeng Duterte na labis na kinasusuklaman ito ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino at hinahangad nilang patalsikin ang inutil at korap niyang rehimen. Makatarungan lamang na ipanawagan ang pagpapatalsik sa kapangyarihan si Duterte bilang korap, traydor, kriminal na mamamatay tao, pasista at ang pagiging pabaya, inutil at bangkaroteng paraan sa paglaban sa Covid-19.

Itinuturo ng pandaigdigang araw ng paggawa ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkilos ng uring manggagawa upang magkamit ng mga tagumpay hindi lamang para sa kanyang sariling interes kundi higit sa lahat para sa interes at kapakanan ng sangkatauhan. Ang mga naging tagumpay sa pakikibaka para sa mataas na sahod, karapatan sa pag-uunyon, seguridad sa trabaho at dagdag na mga benipisyo ay resulta ng sama-samang pagkilos at pakikibaka ng mga manggagawa sa loob ng mga planta at lansangan. Hindi ito kusang ipinagkaloob ng mga kapitalista at ng reaksyunaryong estado kundi pinagbuwisan ng buhay, dugo at di masusukat na mga sakripisyo. Sinisimbolo ng pandaigidigang araw ng paggawa ang kasabihang “sa pagkakaisa ang lakas, sa pagkilos ang tagumpay” at “mangahas makibaka, mangahas magtagumpay”.

Ang mga manggagawa ang isa sa mga sektor na higit na ininda at napinsala ng pinatutupad na kamay-na-bakal na lockdown ng pasistang rehimeng US-Duterte.

Sa Timog Katagalugan, aabot sa kalahating milyong manggagawa ang tuwirang naapektuhan ng pansamantalang pagsasara at pagtigil ng operasyon ng kalakhang mga pabrika sa rehiyon. Kung may pinahintulutan mang magpatuloy ng operasyon ito’y sa kundisyong limitadong bilang lamang ng manggagawa ang patatrabahuin (skeletal force). Bukod pa ang ibang pabrika na nagpapatupad ng mga flexible work arrangements tulad ng pagbabawas ng oras o araw ng pagtatrabaho para makasunod sa pinatutupad na lockdown. Sinamantala din ng mga kapitalista ang sitwasyon para ilusot ang mga iligal at maramihang tanggalan bilang bahagi ng kanyang maitim na balak na union busting lalo na kapag ang unyon ay kabilang sa progresibong bloke.

Ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE) nasa 99,178 sa Region IV-A at 30,721 sa Region IV-B ang tuwirang apektado ng pinatutupad na lockdown sa Luzon. Lubhang mababa ito sa inilabas na ulat ng Philippine Export Zone Authority (PEZA) kung saan sa Cavite Ecozone pa lang ay nasa 86,549 na ang nawalan ng trabaho dahil sa temporaryong pagsasara ng 309 na kumpanya duon. Mula naman sa pinadalang ulat ng Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog (RCTU-ST), batay sa kanilang malapit sa katotohanang pagtaya, nasa pagitan ng 350,000-400,000 manggagawa sa CALABARZON ang tuwirang apektado ng pinatutupad na lockdown.

Samantala, kakarampot at iilan lang na mga manggagawa ang nakayanang bigyan ng ayuda ng DOLE. Ayon sa pananaliksik ng Ibon Foundation, nasa 856,000 o katumbas ng 0.8% lamang ng 10.7 milyong mga manggagawang nasa formal sector ang napagkalooban ng P5,000 ayuda ng DOLE sa ilalim ng Covid-19 Adjustment Measures (CAMP) habang nasa 52,000 (1%) lamang ng kabuuang 5.2 milyong non agricultural informal earners ang nabiyayaan ng ayuda ng iskemang work for pay. Mismong inamin na ng DOLE na kailangan pa nila ang dagdag na pondo para matugunan pa ang pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino na naapektuhan nang pinatutupad na lockdown, ayon sa Ibon Foundation.

Ayon naman sa RCTU-ST, kakarampot ang halaga at iilan lamang na mga manggagawa sa Timog Katagalugan ang nakatanggap ng ayuda mula sa DOLE dahil sa kawalan ng pondo nito.

Sa anupaman, hindi mapapasubalian ang masamang epekto ng lockdown sa kabuhayan at maging sa mental na kalagayan ng mga manggagawa at mamamayan ng rehiyon na pinalawig pa ni Duterte hanggang Mayo 15, 2020. Hindi malayong mangyari na lalong dadanasin at haharapin ng milyong manggagawa at mamayan ng rehiyon ang matinding paghihikahos at malawak na kagutuman dahil sa inaasahang lalong pagsadsad ng ekonomiya ng bansa dulot ng Covid-19 at ng mga malulubhang kapabayaan at labis na kainutilan ni Duterte sa paglaban at pagsugpo nito.

Kaparaanang militar ang tugon ni Duterte sa nagaganap na krisis sa pampublikong kalusugan sa bansa bunga ng Covid-19.

Mas higit na pre-okupado ang rehimen sa mas mahigpit na pagpapatupad ng militaristang lockdown kaysa pag-ukulan ng matamang pansin paano mapapalaki at mapapabilis ang paghahatid ng ayuda sa taumbayan. Kung paano mabibigyan ng ibayong proteksyon ang dumaraming bilang na nagkakasakit sa Covid-19 sa hanay ng mga manggagawang pangkalusugan at mamamayan. Sa pagbibigay katiyakan nang walang-patid na daloy ng medikal suplay lalo na ang mga personal protective equipments (PPE’s) at testing kits, sa pagpaparami ng bilang ng mga ospital na maaaring magsagawa ng pag-eeksamen, mga quarantine centers at ang matagal nang kahilingan ng taumbayan sa mass testing para madaling matukoy, maihiwalay at maikwarantina ang may sakit na Covid-19 nang hindi buo-buong mga komunidad o bayan ang isasailalim sa total lockdown.

Sinasamantala ni Duterte ang krisis sa Covid-19 upang maisulong ang kanyang pasistang agenda na makapaghari lagpas sa kanyang termino na magtatapos sa Hunyo 30, 2022. Sinasangkalan ni Duterte ang rebolusyonaryong kilusan sa kanyang kabiguan na sansalain ang pagkalat ng Covid-19 matapos isa-isa niyang isisi ang kanyang kabiguan sa taumbayan, sa mga kritiko at progresibong grupo, mga lokal na opisyales at maging ang mga manggagawang pangkalusugan. Nagbabanta ngayon si Duterte na ipapataw ang Batas Militar sa bansa. Dapat lang itong labanan at biguin ng uring manggagawa kasama ng iba pang aping sektor. Hindi na dapat pang tumagal sa kapangyarihan ang isang inutil, korap, traydor, kriminal na mamamatay-tao at sagad sa butong pasistang si Rodrigo Roa Duterte.

Si Duterte at ang kanyang naghaharing sibilyan-militar na junta ang pangunahing sagabal sa mabilis na paggapi sa Covid–19.

Mahaba at kumplikado pa ang susuungin nating laban sa pagsugpo sa Covid-19. Walang makakapagsabi kung kailan matatapos ang banta ng pandemya sa bansa at daigdig. Pero ang tiyak tayo ay may mga dapat tayong singilin at papanagutin sa nangyayaring trahedya sa ating bayan. Sina Duterte at ang kanyang mga utak-pulburang retiradong Heneral ang dahilan ng nararanasan nating krisis sa pampublikong kalusugan at ibayong kagutuman. Sila ang mga nagsisilbing sagabal sa mabilis na pagsugpo sa Covid-19 at sa rekoberi ng lugmok na ekonomiya ng bansa. Marapat lang silang mapatalsik sa katungkulan. Higit na magiging epektibo ang pagsugpo sa Covid-19 nang wala sa kapangyarihan at eksena sina Duterte at ang kanyang masugid na mga tauhan.

Sa pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng panggawa, ibayo nating palakasin ang pagkakaisa ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino laban sa mga lokal na tiranong naghahari sa bansa. Muli nating pagtibayin ang kapasyahan at determinasyong ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo at hawanin ang landas para isuIong ang sosyalismo sa bansa. Subalit mangyayari lamang ito kung malawakan at maramihang lalahok ang masang manggagawa at mamamayan sa armadong pakikibaka at bagong demokratikong rebolusyon ng bayan na isinusulong ng Partido at Bagong Hukbong Bayan sa buong kapuluan. Tiyak na may naghihintay na maaliwalas na kinabukasan para sa sambayanang Pilipino sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyon ng bayan at sa kagyat na kasunod nitong sosyalitang rebolusyon at konstruksyon.

Mabuhay ang Uring Manggagawa!

Mabuhay ang Revolutionary Council of Trade Unions-ST!

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!

https://cpp.ph/statement/manggagawang-pilipino-magkaisa-isulong-ang-mga-pakikibaka-sa-ekonomiya-at-pulitika-ipaglaban-ang-mga-karapatan-sa-gitna-ng-pagharap-ng-sambayanan-sa-pandemikong-covid-19-ibagsak-ang-pasistang-rehim/

CPP/NDF-RCTU-ST: Manggagawang Pilipino, magkaisa at ipaglaban ang karapatan sa harap ng pasismong Duterte!

NDF-RCTU-ST propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 1, 2020): Manggagawang Pilipino, magkaisa at ipaglaban ang karapatan sa harap ng pasismong Duterte!

FORTUNATO MAGTANGGOL
RCTU-ST
REVOLUTIONARY COUNCIL OF TRADE UNIONS
NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF THE PHILIPPINES
MAY 01, 2020

Taas-kamaong nagpupugay ang Revolutionary Council of Trade Unions – NDF-Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) sa mga manggagawa Pilipino sa dakilang pagdiriwang nito ika-117 taon ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa sa buong daigdig! Gugunitain ng buong uring manggagawa ng daigdig ang makasaysayang araw na ito sa gitna ng tumitinding pananalasa ng pandemikong Covid-19 at ibayong panunupil ng mga pasistang rehimen sa mga mamamayan.

Sa Pilipinas, ginaganap at ipinagdiriwang natin ang Mayo Uno sa gitna ng isang ekstra-ordinaryong sitwasyon na may pinaiiral na malupit na lockdown sa buong Luzon at maraming panig ng bansa—isa diumanong medikal na pangangailangan upang kontrolin ang pagkalat at maramihang pagkahawa sa Covid-19. Umabot na nitong Abril 28 sa 7,958 ang positibong nagkasakit sa buong bansa, 975 ang nakarekober at 530 ang namatay.

Habang mabilis ang pagkalat ng Covid-19 pandemic sa bansa, LABIS NA NAPAKABAGAL at USAD KUHOL ang pagtugon at pagkilos ng rehimeng US-Duterte dito. Ang kriminal na kapabayaang ito ang naglagay sa mamamayang Pilipino sa napakatinding panganib sa buhay at nagsadlak sa sambayanang Pilipino sa napakatinding kahirapan, kagutuman, panunupil, karahasan at pamamaslang.

Maikling Kasaysayan ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa

Ang kasaysayan ng kilusang paggawa ay sumasalamin sa magiting na pakikibaka ng uring manggagawa para palayain ang kanyang sarili laban sa matinding pagsasamantala ng kapital at sa isang lipunang mapang-api.

Noong May 1,1886, kumilos ang 400,000 manggagawa sa Chicago sa Estados Unidos para ipanawagan ang walong (8) oras na paggawa at maka-alpas ang mga manggagawa sa 12 hanggang 16 oras na pagtatrabaho. Kinabukasan, nagkaroon ng pagkilos ang 6,000 manggagawa ng McCormick Harvester Co. sa pangunguna ng Lumber Shovers’ Union sa harapan ng kanilang planta. Marahas itong binuwag ng mga kapulisan, 4 na manggagawa ang namatay, 6 ang nagtamo ng seryosong pinsala sa katawan at maraming nasaktan. Dahil dito, muling nagkaroon ng pagkilos sa Haymarket Square, Chicago na muling nabalot ng madugong enkwentro sa pagitan ng mga kapulisan at mga nagpoprotestang manggagawa.

Sa gitna ng protesta, may nagpasabog ng isang bomba at namaril ang mga pulis sa mga manggagawang sumama sa rali, isang pulis ang namatay pero maraming malubhang nasugatan sa panig ng mga manggagawa at 8 ang iligal na inaresto. Sa walong inarestong manggagawa, 5 ang nahatulan ng kamatayan, 4 ang binigti, 1 ang nagpakamatay sa kulungan, 3 ang ang hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo sa pagpatay sa pulis. Samantala, makalipas ang 7 taon ay nakalaya ang 3 dahil sa lumakas na panawagan sa US at sa ibang panig ng mundo para sa kanilang pagpapalaya.

Kasunod nito, gumawa ng mga hakbangin ang gobyerno ng Estados Unidos sa pangunguna ni US President Grover Cleveland noon para mabaon sa limot ang malakas na paglaban ng mga manggagawa, gumawa sila ng batas na nagdideklara ng unang lunes ng September ang pagdiriwang ng Labor Day sa US at ginaya ito maging sa Canada.

Samantala noong 1889, napagkaisahan ng mga nakadalo sa 2nd International Socialist Congress na manawagan at magkaroon ng Internasyunal na pagkilos ng mga manggagawa sa May 1, 1890 upang ipanawagan ang 8 oras na paggawa, pagpapalaya sa mga iligal na inaresto at paggunita sa naganap na marahas na pagbuwag sa protesta ng mga manggagawa sa Haymarket Square, Chicago. Taong 1892, naitakda ang kauna-unahang internasyonal na pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa sa maraming bilang ng mga bansa sa daigdig.

Naganap sa Pilipinas ang kauna-unahang pagdiriwang ng Araw ng Paggawa noong Mayo 1, 1903 na pinangunahan ng Union Obrero Democratica de Filipinas (UODF). Sa kabila ng pagkakait ng permiso dito, nagmartsa ang 100,000 manggagawa patungong Malacañang habang sumisigaw ng “Kamatayan sa Imperyalismong Amerikano!”.

Iginuhit ng militanteng pagkakaisa at sama-samang paglaban ng manggagawa para sa kanilang kagalingan ang kasaysayan ng Mayo Uno. Naunang itinatag noong Pebrero 2, 1902 nina Isabelo de los Reyes ang Union Obrero Democratica (UOD) sa Cine Variadades sa Sampaloc, Maynila. Sinumpaan ng mga kasapi ng UOD ang pagsusulong hindi lamang ng karapatan at kagalingan ng mga manggagawa, kundi ang pagkakamit ng kalayaan ng bansa mula sa kolonyalismong US.

Kasunod nito ang mabilis na paglawak ng kasapian ng UOD at ang masiglang paglulunsad ng mga welga para ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa. Inaresto ng estado si Isabelo de los Reyes dahil sa kanyang pamumuno at pagkalaya nya ay nagretiro na sya sa pagiging lider manggagawa at itinayo nya ang Iglesia Filipina Independiente (IFI).

Hindi namatay ang UOD sa pagkawala ni Isabelo de los Reyes. Agad na nagtipon ang mga kasapi ng pederasyon at muli itong binuhay sa ibang pangalan— ang Union Obrero Democratica de Filipinas (UODF). Ibinandila ng UODF ang pagsusulong ng isang “masigla at buhay na nasyonalismo laban sa anumang hugis ng imperyalismo, laban sa panlulupig.” Lalong nag-ibayo ang paglawak ng kasapian ng UODF. Pinatunayan ito sa mainit na pagtangkilik ng mga manggagawa sa mga panawagan ng pederasyon kagaya ng paglulunsad ng makasaysayang unang Mayo Uno sa Pilipinas noong 1903.

Sa loob ng 117 taon, ipinakita ng masang manggagawa ang masikhay at militanteng pakikibaka ng mga manggagawa para sa kagalingan at interes nito. Hindi pa rin nakakalaya sa kuko ng imperialismo ang mga manggagawang Pilipino, bagkus mas lalong tumindi ang pagsasamantala sa mga manggagawa dahil sa pagpapatupad ng anti-mamamayang neoliberal na patakaran ng mga sunod-sunod na nagdaang rehimen na ngayon ay ipinagpapatuloy ng korap, pasista at makadayuhang rehimeng US Duterte.

Sa ngalan ng globalisasyon, naipatupad ang pleksibleng paggawa sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasabatas ng anti-manggagawang kodigo sa paggawa na RA 6715 o Herrera Law. Laman nito ang tatlong nagpapahirap sa manggagawa gaya ng pagliligalisa sa kontraktwalisasyon, pagbibigay kapangyarihan sa kalihim ng paggawa ng mag-isyu ng Assumption of Jurisdiction(AJ) sa mga labor dispute para itali ang kamay ng manggagawa at tripartite body (NTIPC). Kaalinsunod nito, isinabatas din ang iskema ng aliping sahuran sa pamamagitan ng RA 6727 o Wage Rationalization & Productivity Act na nagtatakda ng pangrehiyong sahod sa balangkas ng Regional Wage and Productivity Board at pagtatayo ng mga Enklabong Pang-ekonomiya (EPZA) na may isang nagsasariling patakaran at regulasyon labas sa batas ng DOLE at makapagtatakda ng kanyang sariling batas na lubhang nagpahirap at lumalabag sa mga karapatang pangmanggagawa.

Sa Timog Katagalugan, ginawang laboratoryo ng neoliberal na patakaran ang malawakang pagpapatupad ng kontraktwalisasyon, aliping sahuran, pagsiil sa karapatang mag unyon ng polisiyang NUNS (No-Union No-Strike Policy) sa mga enklabo at komprehensibong panunupil sa kilusang paggawa.

May pabalat bunga kahit papaano ng pagbibigay ng mumong sahod sa mga manggagawa ang mga nagdaang rehimen, pero kay Rodrigo Duterte walang ibinibigay kahit panis na mumo sa manggagawa tuwing Mayo Uno. Sa apat na taong ng kanyang kapangyarihan, isang beses kada 22 buwan ang rekord nya sa pagbibigay ng umento sa sahod-na pinakamabagal sa lahat ng pangulo sa kasaysayan ng bansa.

Ang rehiyon din ang ginawang laboratoryo ng napakasahol na kalagayan ng pasahod. Maliban sa pagpapatupad ng RA 6727 na nag-iiba-iba sa sahod ng ibat-ibang rehiyon, ito ang pinakaunang pinaglunsaran ng “two-tiered wage system” na hindi lamang nagdidistrungka sa national minimum wage kundi lalo pang pinaliit ang sahod ng mga manggagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang antas ng pasahod; ang floor wage at incentive o productivity wage. Mas malala pa, pinag-iba-iba pa ang sistema ng pasahod sa kada probinsya, syudad/bayan at batay sa inabot na pag-unlad ng isang erya gaya ng growth corridor area at emerging growth area na ibayong nagpasahol pa sa pinapairal na sistema ng aliping sahuran.

Sa datos ng Disyembre 1, 2019, ang minimum wage na pinaiiral sa Calabarzon sa sektor na di-agrikultura ay mula Php317-400 at Php303-372 sa sektor ng agrikultura kumpara sa umiiral sa NCR na Php500-537 at Gitnang Luzon na Php393-400 (P339 sa Aurora). Subalit habang papalayo sa NCR, pababa nang pababa ang minimum wage at itinatakda rin ng wage rationalization ang pag-iiba-iba ng sahod batay sa kategorya ng mga lugar bilang growth corridor area (Php325-400), emerging growth area (Php317.50-344) at resource based area (Php317-327). Sa Mimaropa, ang pinaiiral na sahod ay Php294-320. Kulang na kulang ito sa batayang pansustento na katumbas ng P1,099 na kailangan ng isang pamilyang may 6 na miyembro para kahit papano ay makakain sila ng 3 beses isang araw.

Noong 2018, batay sa sinalamangkang datos ng gubyerno, 412,000 manggagawa o 5.2% ang walang trabaho at 743,000 manggagawa o 22.2% ang kulang sa trabaho sa Calabarzon o humigit-kumulang sa 1.16 milyon manggagawa ang kulang o walang trabaho hindi pa kasama dito ang MIMAROPA. Lubhang mahirap paniwalaan ang opisyal na datos ng reaksyunaryong gubyerno. Gaano man pagtakpan at itago ng reaksyunaryong gubyerno ang tunay na kalagayan, hindi maipagkakaila na mas malubha pa dito ang disempleyo sa rehiyon.

Sa gitna ng pananalasa ng imperyalistang Globalisasyon sa manggagawa, dumagan pa sa mamamayan ang kahirapang dulot ng pandemic. Pinasahol ito ng kabagalan at militaristang solusyon ng rehimen sa krisis ng pampublikong kalusugan.

Ayon sa DOLE, umabot na sa 2.6 milyong manggagawa ang naapektuhan ng pagsasarado at pagsasagawa ng flexible work arrangement sanhi ng pananalasa ng pandemyang COVID-19 sa buong Luzon habang sa CALABARZON aabot sa 160,000 manggagawa ang apektado. Hindi makatotohanan ang bilang na ito dahil sa taya ng RCTU-ST aabot sa 350,000 hanggang sa 400,000 ang mga manggagawang apektado ng militaristang LOCKDOWN. Sa Cavite Ecozone pa lang ayon sa Philippine Export Zone Authority (PEZA) ay nasa 86,549 na ang nawalan ng trabaho dahil sa temporaryong pagsasara ng 309 na kumpanya. Di hamak na mas maraming engklabo at pagawaang nasa labas ng engklabo ang temporaryong nagsara sa mga probinsya ng Laguna, Batangas, Rizal at ilan sa Quezon. Ang mas makatotohanang datos, maliit lamang ang natulungang manggagawa ng ayudang mula sa CAMP AT TUPAD ng DOLE at lalong nalubog sa kumunoy ng kahirapan at kagutuman ang masang manggagawang naapektuhan ng lockdown.

Hindi pa man nagkakaroon ng Covid-19 pandemic, kaliwa’t kanang tanggalan na ang naganap sa rehiyon, dulot ng kumbinasyon ng napakalalang krisis ng pandaigdig na sistemang kapitalista at ng kronikong krisis ng isang malakolonyal at malapyudal na katangian ng lipunang Pilipino. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit tuloy-tuloy na bumabagsak ang ekonomiya sa bansa at sa matinding pagbagsak ng ekonomiya ay ang mga manggagawa at magsasaka sa kanayunan ang pangunahing tinatamaan at nagpapasan ng kahirapan. Sa biglaang iligal na pagsasara ng Honda Cars, hindi nito ginamit na dahilan ang pagkalat ng corona virus sa pagsasara. Inamin nito na kailangang baguhin ang moda at operasyon ng negosyo upang mas magkamal ng dambuhalang tubo. Inamin nito na ang pangunahing dahilan kung bakit nagsara ay dahil sa mataas na gastos sa produksyon at maliit na return of investment dahil sa TRAIN Law.

Ayon sa pag-aaral ng IBON Foundation, ang pagsasara ng mga kumpanya at paglipat nito sa ibang bansa ay tutuong dahil sa mataas na production cost. Pero ang malaking bahagi nito ay ang gastusin sa power cost o kuryente dahil ang Pilipinas ang ikalawa sa may pinakamahal na bayaring kuryente sa buong Asia sunod sa Japan, malawakang korapsyon sa bansa at maaari pang tumaas ang bayarin sa upa sa lupa dahil sa kasunod na aaprubahang batas sa pagbubuwis na Citera Law.

Asahan natin ang mas matinding krisis at kahirapang kakaharapin pa ng uring manggagawa sa mga susunod na buwan. Una, dahil sa nagpapatuloy na krisis at dekada nang istagnasyon ng kapitalistang sistema at ng kronikong krisis ng malapyudal at pre-industriyal na ekonomya ng Pilipinas na ibayong pinalala ng pandemic; at ikalawa, dahil sa inaasahang pagpapatindi ng kapitalistang pagsasamantala sa manggagawa para mabilis na makabawi sa naantala at nawalang tubo sa panahon ng lockdown.

Samantala, para supilin ang lumalakas na paglaban ng mamamayan dahil sa napakatinding kagutuman, kahirapan, kawalan ng hanapbuhay at trabaho dulot ng ipinatutupad na LOCKDOWN o Enhanced Community Quarantine (Stay at Home Policy) mas pinasahol pa ito ng pag-utos ni Duterte na gawing ala martial law ang pagpapatupad. Kaya naman, ang ECQ ngayon ay nakabalangkas na sa NTF-ELCAC at Oplan Kapanatagan na may hungkag na panaginip na wakasan ang CPP-NPA-NDF at armadong tunggalian sa bansa. Dahil dito, mabilis na tumaas ang bilang ng nakakaranas ng panunupil, karahasan at paglabag sa karapatang pantao sa buong bansa.

Simula nang iutos ni Duterte na gawing ala martial law at patayin ang mga lumalaban sa kapulisan at sundalo sa ECQ, araw-araw nang makikita sa tri-media ang paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan na tila nagiging karaniwan na lamang. Ang paghuli pambubugbog sa isang vendor sa QC ng mga QC TF DISIPLINA kahit na nagmamakaawa ang tao at mga kapitbahay nya; ang ginawang pagpatay ng pulis kay ex Cpl. Wilson Ragos na may sakit na PTSD dahil lamang sa paglabag sa ECQ; ang pwersahang pagpasok ng mga pulis sa mga pribadong bahay at condominium gaya ng nangyari sa BGC Taguig at ang marahas na paraan ng paghuli kay Mr. Parra, isang foreigner na nakatira sa Dasmariñas Village sa Makati kahit nasa loob ng kanyang bakuran dahil sa pagsita na walang face mask ang kanyang kasambahay habang nagdidilig ng halaman—ay ilan lamang sa mga kaso ng malaganap na pag-aboso sa kapangyarihan ng mga pwersang panseguridad. Kung nagagawa nila ito sa mga eklusibong subdibisyon na tirahan ng mga mayayaman at kilalang tao, kayang-kaya nila itong gawin sa mga kabahayan ng maralitang lunsod at mga magsasaka.

Umabot na ng 140,000 ang nahuli sa Checkpoint at ECQ, mga hinuli dahil lumabag sa curfew, pupunta ng palengke, bibili ng gamot at pangangilangan nila sa bahay, mga taong maghahanapbuhay para may pambili ng pagkain at mga nakatambay sa harapan ng kanilang bahay dahil sa sobrang siksikan sila sa sikip na mga kabahayan. Karamihan sa mga iligal na hinuli ay ipinahiya sa pamamagitan ng pagpaparada sa kanila sa EDSA, pagbibilad sa init ng araw, pagdadala sa sementeryo, pagpapatulog sa mga basketball court nang nakaupo, pambubugbog, pagkakaso at iba pang di makataong parusa. Ayon sa CHR at ilang makabayang abogado, labag sa karapatang pantao ang ginagawa ng mga kapulisan at kasundaluhan sa ginagawang warrantless arrest, pagbugbog at pag-alipusta sa pagkatao ng mga hinuling violators daw ng ECQ.

Sa balangkas ng NTF-ELCAC, nagpapatuloy ang redtagging at harassment sa karaniwang unyunista sa Timog Katagalugan kahit pa nga nasa gitna ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine(ECQ) ang mamamayan ng buong Luzon. Walang kahihiyang nagbabahay-bahay ang mga elemento ng Police Regional Office 4A(PRO4A) at AFP-SOLCOM sa mga lider manggagawa sa mga pagawaan sa Santa Rosa City, Laguna katuwang ang kanilang asset at bayarang si Rey Medellin at kapwa opurtunistang sina si Raffy Baylosis at Francisco Ladi ng pagawaan ng Coca Cola. Pinapasok ang mga bahay ng mga lider manggagawa ng Coca Cola at pamilya nila, tinatakot at pinapasuko dahil mga kasapi daw diumano ng NPA at kapag hindi sumuko ay may mangyayari sa kanila at sa pamilya nila. Dahil napupuno na sa panghaharas ang mga kawawang manggagawa at banta ng pagkahawa at pagkalat ng Covid-19, noong April 28 habang hinaharas ng 2 sundalo na kasama nina Raffy Baylosis at Francisco Ladi ang mga manggagawa ay tinulungan sila at ipinagtabuyan ng mga taga komunidad habang bahag ang buntot na mabilis na tumakas at muntik pang makasagasa ng mga nasa komunidad.

Sa nagdaang taon, nagpatuloy ang mahigpit ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos ng manggagawa kahit sa gitna ng masidhing pagpapatupad ng NTF-ELCAC. Resulta ng kanilang pagkakaisa at sama-samang pagkilos sa gitna ng panunupil sa kanilang hanay, walang dudang nagkamit ng makabuluhang dagdag na sahod at iba pang tagumpay sa ekonomiya’t pulitika ang masang manggagawa. Ito ay nang matagumpay na makapagsara ng mainam na Collective Bargaining Agreement (CBA) ang siyam (9) na unyon ng manggagawa, makapagtayo ng limang (5) bagong unyon at matagumpay na makapagsagawa ng welga ang 3 unyon/organisasyon ng manggagawang kontraktwal para ipaglaban ang kanilang regularisasyon sa pagawaan. Pagpapatunay ito na walang ibang aasahan ang masang manggagawa kundi ang kanilang sariling lakas, ang kanilang tuloy-tuloy na pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos para sa kanilang kagalingan at interes.

Walang maasahan sa gobyernong inutil, pabaya at mamamatay-tao ang masang manggagawa. Kinakailangang umasa sa sariling lakas at kumilos para sa sariling makauring interes at upang palakasin ang kanilang hanay at kolektibong makibaka. Nararapat lamang na ang mga manggagawa ay ibayong magkaisa, maging mulat at mag-organisa para magkaroon ng malakas at malawak na boses sa paglulunsad ng mga militanteng pagkilos para maipagtanggol ang kanyang interes at karapatan.

Sa makasaysayang pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng paggawa, kinakailangang pataasin ng uring manggagawa ang antas ng kanyang pakikibaka – mula pakikibakang pang-ekonomiya tungo sa pamumuno at pakikibaka para sa pagpapabagsak sa rehimeng US-Duterte. Para maisagawa ito, kinakailangang palakasin, palawakin at ikonsolida ng mga manggagawa ang kanilang hanay sa pamamagitan ng pagpapalakas at pagpapalawak ng rebolusyonaryong kilusang manggagawa; palakasin ang Partido ng proletaryong Pilipino sa pamamagitan ng malawakang pagrekluta ng kasapian ng Partido Komunista ng Pilipinas hindi lamang sa hanay ng mga manggagawa kundi maging sa ibang sektor; aktibong lumahok ang mga manggagawa sa armadong pakikibaka sa pamamagitan ng pagsapi sa Bagong Hukbong Bayan ng maibagsak ang paghaharing tiraniko ni Duterte kaalinsabay ng determinasyon nating pabagsakin ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo na hahawan sa landas ng sosyalismo sa ating bayan.

Tanging sa pagtatagumpay ng pambansa demokratikong rebolusyon ng bayan na may sosyalistang hinaharap makakamit ang tunay na kaunlaran, katiwasayan at maaliwalas na bukas!

MABUHAY ANG RCTU-NDF-ST!

MABUHAY ANG CPP-NPA-NDF!

MABUHAY ANG MANGGAGAWANG PILIPINO!

https://cpp.ph/statement/manggagawang-pilipino-magkaisa-at-ipaglaban-ang-karapatan-sa-harap-ng-pasismong-duterte/

CPP-IO: Lockdown abuses and corruption must end

CPP-Information Officer propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 29, 2020): Lockdown abuses and corruption must end

MARCO VALBUENA
CHIEF INFORMATION OFFICER
COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES
APRIL 29, 20201. The Communist Party of the Philippines (CPP) denounces the widespread abuse of power, violations of human rights and corruption under the Duterte government’s extended lockdown.

These abuses are being perpetrated by Duterte’s military and police forces who are under orders to compel people to “just obey” his orders to “stay at home” even if it has failed to provide them with the means to remain quarantined more than six weeks since he first detained everyone in their own homes. Rampant abuses are being committed in the National Capital Region (NCR) as well as in the provinces across the country.

More than 130,000 have been apprehended for violations of curfew, travel restrictions, face mask requirement and other increasingly stringent and repressive policies that are arbitrarily set by the police and government officials.

All over Luzon and many parts of the country, people’s rights are being abused by power-hungry military and police troops. Working people are being accosted in the streets and brutalized, tortured and subjected to various forms of inhumane and demeaning punishment. People’s private homes are being violated by the regime’s brutes. People are being threatened and silenced for expressing their disgust and exposing their conditions.

2. Corruption under Covid-19 is rampant. Duterte’s closest associates are raking in profits from his emergency rule. For instance, his business dummy Dennis Uy, had two of his ships rented by government for P35 million each, and turned into a quarantine center, even if another quarantine center at the PICC is underutilized. The PICC facility, on the other hand,was constructed by another Duterte crony, the Villars. There is also corruption in reported overpriced $1 billion purchase of personal protective equipment. The AFP Chief-of-Staff himself was exposed as using his position to receive favors when he wrote the Chinese embassy asking for some medicine for his personal use.

3. To justify more repression, the fascists have resorted to denouncing people as “pasaway” when they are compelled to make a living or merely stand outside their cramped and airless homes. In Manila, people’s rights in Sampaloc and other places were violated wholesale when they were forced to stay indoors for two days, even when there is no science behind such a measure. The mayor was forced to admit that the 2-day lockdown did nothing for public health, but congratulated himself because he claims it was able to change the people’s mindset. Of course, Mr. Mayor, a police state does that, out of fear, and nothing else. Martial law kills democracy. Ito ba ang palakad mo, mayor? Power-tripper ka pala. Gusto mong sumunod sa iyo ang mga tao dahil sa takot, kahit pa wala namang idudulot na kabutihan sa kanila? Iyan ba ang balak mong gawin sa buong Pilipinas sakaling ikaw ay tatakbo?

4. The regime is using the Covid-19 pandemic to extend the military lockdown and carry out all these measures to establish Duterte’s unquestioned powers. In the name of public health and using extraordinary powers which he got from his rubberstamp congress, Duterte is systematically placing the country under a “new normal” of a draconian police and military state. Part of his scheme is to make people believe that by placing the country under lockdown, he was able to
contain the virus, a claim that is not supported by any conclusive scientific study.

5. The continued lockdown and policy of detaining people in their homes are proving to be counterproductive. Because of the lockdown, people are dying of hunger and are already suffering from the grave sociological and psychological effects of prolonged detention in their homes. There are already a number of suicides by people who could no longer feed their children. There are rampant cases of domestic abuse as a result of people unhealthily being holed up in
their homes for long periods. Children, who studies have shown are generally not vulnerable to the disease, are unnecessarily being denied their right to play, go to school and socialize.

The experience of other countries have shown that a more democratic response to the Covid-19 pandemic is possible and effective, with the necessary public health measures to protect the elderly, pregnant women and the infirm who are most vulnerable to the disease.

6. Mahigpit naming sinusubaybayan at itinatala ang lahat ng pang-aabuso laban sa mamamayan ng mga upisyal at tauhan ng AFP at PNP, at malalaking burukrata kapitalistang nagsasamantala sa sitwasyon at nagpapahirap sa bayan. The people can send their reports and complaints against military and police officers and men who abuse their power and violate people’s rights. These reports can be sent via email, direct message or other means. The appropriate organs of the people’s democratic government, Party committees and units of the NPA will receive reports of these abuses, and can investigate and take action.

7. The Party calls on the Filipino to demand an end to the Duterte regime’s continued lockdown which was imposed in lieu of the necessary public health measures. They must assert that a more democratic and science-based response to the crisis is possible. They must oppose Duterte’s schemes to establish a fascist dictatorship and prolong the people’s sufferings under a draconian regime.

https://cpp.ph/statement/lockdown-abuses-and-corruption-must-end/

CPP: NPA ceasefire to end midnight tonight

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 30, 2020): NPA ceasefire to end midnight tonightThe nationwide ceasefire of the New People’s Army (NPA) expires midnight tonight, after being in effect for 36 days. All units of the NPA must immediately transition from an active defense posture to an offensive posture.

The refusal of the Duterte regime to relent in its attacks against the NPA, despite calls for a “global ceasefire” has made the further extension of the NPA ceasefire impossible. Since Duterte called for a ceasefire on March 16, AFP counterinsurgency operations remain unabated, deploying its units in at least 396 villages in 148 towns, ceaselessly conducting combat operations, aerial bombardments and artillery shelling, aerial surveillance and ground intelligence operations, arresting civilians, and violating people’s rights with impunity.

Over the past 36 days, the AFP mounted at least 36 raids against NPA encampments in 23 provinces, namely, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Antique, Bohol, Bukidnon, Compostela Valley, Davao Oriental, Davao del Norte, Iloilo, Lanao del Sur, Masbate, Negros Occidental, Northern Samar, Quezon, Rizal, Samar, Sorsogon, South Cotabato, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur. There were at least 11 other armed encounters as a result of non-stop combat operations of the AFP.

During their raids and armed encounters with the NPA during the past 36 days under Covid-19 crisis, the AFP suffered at least 56 casualties, 31 of whom were killed in action. On the part of the NPA, 18 Red fighters were killed while 8 were wounded.
The Party commends the NPA for strict compliance with the Central Committee’s unilateral ceasefire declaration. All units of the NPA have observed the ceasefire and desisted from mounting any tactical offensives. The Party also commends NPA units for successfully defending themselves and the masses and thwarting the raids and treacherous attacks mounted by the AFP in their relentless counterinsurgency operations.

Over the past month, NPA units gave priority to conducting a public health campaign to raise the people’s awareness of the Covid-19 pandemic and mobilize them to prevent the spread of the virus, protect the elderly, pregnant women and the infirm, promote personal hygiene, physical distancing, good health and sanitation. Some NPA units in guerrilla zones not under the AFP’s focused operations were able to conduct mass clinics to check up on the state of health of village residents and provide treatment and medication.

The NPA was also tasked by the Party to promote an economic campaign to raise food production and advance their campaigns to lower land rent, raise wages for farm workers, lower interest rates, and other agrarian reforms. This is a continuing campaign which must be carried out across the country as the Philippine economy is set to further slide into crisis as a result of Duterte’s lockdown and continuing neoliberal policies.

The NPA’s public health and mass campaigns are being well received by the people. Because of the NPA’s information drive, the people are able to purposely carry out health policies and consciously plan out their course of action in response to the pandemic. The peasant masses welcome especially the food production and agrarian reforms campaign as these address their urgent social and economic problems.

Taking the offensive posture, the NPA must always be ready to seize every opportunity to strike at the fascist troops of the AFP, PNP, the CAFGU and all armed groups attached to the reactionary state. The NPA must mount tactical offensives especially against the most notorious human rights violators and those who have subjected people to abuse. The NPA must target the isolated and weak units and detachments of the AFP and its armed auxiliaries.Units of the NPA must receive reports of fascist abuses perpetrated under Duterte’s lockdown and exert efforts to take action to punish the abusive officers and troops of the AFP and PNP.

The Party reminds all NPA units to maintain secrecy at all times and in all their guerrilla maneuvers and conduct of mass work. The NPA must keep the AFP blind and deaf and deny them the opportunity to mount offensives. The NPA must continue to raise their capability in dispersal, shifting and concentration.

Although the ceasefire has ended, NPA units must continue to exert effort to facilitate the distribution of relief aid for the masses who are suffering gravely from the Duterte regime’s military lockdown. The NPA and all revolutionary forces must continue to cooperate and work with all concerned agencies, personalities, business enterprises and other entities to extend assistance to the people who are urgently in need of economic relief.

Agencies of the reactionary government are welcome to assist the masses in the revolutionary areas. The NPA assures your safety. We urge you to refuse AFP escorts as their presence only raises the danger of armed encounters.

The NPA must continue to conduct public health work, extend medical services and help the masses wage agrarian reform campaigns, assist in raising production and continue, help build and consolidate the people’s organizations and their determination to wage revolutionary struggles, and expand and strengthen the New People’s Army.

https://cpp.ph/statement/npa-ceasefire-to-end-midnight-tonight/

Kalinaw News: Army, PNP intensifies joint community security patrols

Posted to Kalinaw News (May 1, 2020): Army, PNP intensifies joint community security patrols (By 303rd Infantry Brigade)CAMP GERONA, Murcia, Negros Occidental –Joint AFP-PNP elements of 94th Infantry Battalion and PNP personnel of Bindoy Municipal Police Station encountered undetermined number of NPA terrorists in Sitio Namunduan, Brgy Cambudlas, Bindoy, Negros Oriental at 4:05 P.M. yesterday, April 30, 2020 (Thursday).

The joint AFP-PNP community security patrol was on their way back to their base when they received reports from the civilian populace regarding the presence of NPA Communist Terrorist Group conducting extortion in their barangay amidst the crisis of COVID-19. While on their way to the area, the joint AFP-PNP elements were fired upon by the NPA terrorists that triggered a fierce gunfight at short distance.

Exchange of fire lasted for more than 30 minutes afterwhich the enemy scampered towards different directions.

The encounter resulted in the minor wounding of one (1) soldier while three (3) NPA members killed and undetermined number of casualties based from the heavy bloodstains found in the NPA position and route of withdrawal. First aid was immediately applied to the wounded soldier who was slightly hit in his right hand.

The troops were able to recover at the encounter site the following war materials; One (1) Shotgun with live ammunitions, one (1) bandoliers with magazines and live ammunitions, two (2) Backpacks, one (1) rifle grenade, six (6) pairs of rain boots, medical supplies and paraphernalias, subversive documents, & other personal belongings. Troops are still pursuing the fleeing NPA terrorists.

Colonel Inocencio Pasaporte, 303rd Infantry Brigade Commander, Philippine Army stated that “This clearly shows that the terrorist NPAs are unwanted and despise in the communities especially by the populace who reported their presence. The populace are doing their part in order to make their communities peaceful and free from NPA influence”.

“I urge the people of Bindoy as well the whole people of Negros Island to continue reporting the presence of these NPA Terrorists in their communities in order for us to prevent their extortion and other terroristic activities in the area”. We will be pursuing them relentlessly to maintain and preserve the peace and security of Negros Island” Col Pasaporte added.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/army-pnp-intensifies-joint-community-security-patrols/

Kalinaw News: Army overran big NPA encampment in Mindoro, inflicts casualties against Terrorists

Posted to Kalinaw News (Apr 30, 2020): Army overran big NPA encampment in Mindoro, inflicts casualties against Terrorists (By 2nd Infantry Division)CAMP CAPINPIN, Tanay, Rizal – Soldiers overran what they believe is the NPA s Southern Tagalog headquarters after a 30-minute firefight on Thursday at Brgy Manoot of Rizal, Occidental Mindoro.

After the encounter, the government forces belonging to the 4th Infantry Battalion recovered one M16 rifle, one Cal .38 pistol, eight anti-personnel mines, IED components, live ammunition, food stuff, personal effects and enemy documents with high intelligence value.

According to Lt Col Alexander Arbolado, Commanding Officer of 4IB, around 20 NPA terrorists tried to defend the area which could accommodate around 60 persons.

He added that “no casualty was recorded on the part of our troops while we believe that the enemy suffered numerous injuries and deaths as manifested by the heavy bloodstains along their route of withdrawal.”

“We will continue conducting focused military operations as our response to the overwhelming clamor of the IP communities to liberate them from CPP-NPA threat, harassment and extortion”, ended Lt Col Arbolado.

Brigadier General Antonio R Lastimado, Commander of the 203rd Brigade which covers MIMARO provinces, attributed this accomplishment to the “people s desire and yearning to cleanse the island of NPA presence so that just peace and lasting development may finally reign.”

BGen Lastimado assured his constituents that the Provincial Task Forces to End Local Communist Armed Conflict l, or PTFs ELCAC, will continue pursuing its mandate in the whole Island of Mindoro while simultaneously addressing the COVID-19 pandemic.

“The overwhelming support of the populace and LGUs to our security forces, and their collective declaration of the NPA terrorists as Persona non Grata, will pave the way for the attainment of our collective aspirations of prosperity and progress for the Mindoreños and for the entire region”, BGenLastimado said.

Major General Arnulfo Marcelo B Burgos Jr, Commander of the Army s 2nd Infantry Division which covers Southern Tagalog, lauded his troops for being unrelenting in performing our mandates as advocates of peace, servants of the people and defenders of Southern Tagalog despite the challenges brought about by the deadly corona virus.

“Our soldiers ability to locate the NPA terrorists headquarters and recover this much volume of war materiel are testaments to the degree of intelligence that we have embedded upon the enemy s ranks as well as the amount of support that we enjoy from the community which are all indicators that the NPA s time of terrorising our people is coming to an end sooner than later”, said Maj Gen Burgos.

He ended his statement with the assurance that “we will pursue them with all of our military might and available resources so that we may finally liberate our people from the clutches of terrorism” while adding that it would be in the best interest of the rebels “to return to the folds of the law, avail government grants through E-CLIP and live peaceful lives together with their families.”

Additional forces have been directed to complement the ongoing pursuit operations while air assets were alerted and prepositioned to provide immediate close air support to the government troops.

Per military records, this is the eight encounter in Mindoro since January which, in their assessment, is a manifestation that the NPAs are no longer enjoying support from their so-called mass base.

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/army-overran-big-npa-encampment-in-mindoro-inflicts-casualties-against-terrorists/

Kalinaw News: Troops rescue pregnant NPA Amazon in Agusan del Norte

Posted to Kalinaw News (Apr 30, 2020): Troops rescue pregnant NPA Amazon in Agusan del Norte (By 23rd Infantry “Masigasig” Battalion)BUENAVISTA, Agusan del Norte — A 9- month pregnant NPA amazon abandoned by her comrades was rescued by the troops of 23rd Infantry (Masigasig) Battalion at Sitio Bancaling, Purok 8, Brgy Nong-nong, Butuan City on April 29, 2020 at around 7:30 in the evening.

This came after a concerned citizen tip-off the presence of a pregnant woman who was left to the care of NPA supporter or “masa”. She was then approached by the army troops which she immediately narrated her ordeal. She then asked for help from the soldiers to assist her now that she’s about to deliver her third child.

Upon the order of Lt. Col. Francisco L. Molina Jr, the Commanding Officer of 23rd Infantry “Masigasig” Battalion based in Buenavista, Agusan del Norte, alias Lina (not her true name for security reason), she was immediately brought to the military camp where she was fed and provided her personal needs then proceeded to the hospital for her medical check-up.

Alias Lina said “Nahadlok ko sa una kay ang gisulti sa among mga Kumander na tortyuron og erape ang mga babayi pag musurender mi sa mga wakwak (sundalo). Bakak diay ilang giingon. Pag-abot nako sa ilang kampo, gipakaon man ko dayon og giatiman. Gitagaan pa ko og mga gamit sa akong panganak. Dayon, gidala ko sa hospital para macheck-up og makaandam sa akong panganak.”
(I was first hesitant to go with the soldiers because our NPA Commanders told us that when we surrender to the soldiers, we will be tortured and raped. These is not true. The truth is, the soldiers fed me and provided my personal needs then brought me to the hospital for my medical check-up.)

Lt. Col. Molina Jr. expressed his gratitude again to the concerned citizen for providing information on the situation and whereabouts of alias Lina.

“It is indeed heartwarming that another victim of the CPP-NPA is saved. This pregnant woman abandoned by her comrades is another example that the CPP-NPA doesn’t respect the human rights of their members especially the pregnant women. We again call on the remaining victims of the CPP-NPA to think about your situation. While you still have time, go back to the folds of the law. Go back and be with your family.” – Molina added.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/troops-rescue-pregnant-npa-amazon-in-agusan-del-norte/

Kalinaw News: Army-PNP troops recover NPA arms cache

Posted to Kalinaw News (Apr 30, 2020): Army-PNP troops recover NPA arms cache (By 7th Infantry “Kaugnay” Division)Fort Magsaysay, Nueva Ecija – An NPA hideout was discovered by joint elements of the 91st Infantry “Sinagtala” Battalion (91IB), the 703rd Infantry “Agila” Brigade, the Nueva Ecija Police Provincial Office (NEPPO), and 3rd Regional Mobile Force Battalion (3RMFB) while conducting focused military operations at Barangay Labi, Bongabon, Nueva Ecija, at around 10:00 a.m. today (April 30, 2020).

The location of the abandoned NPA bandit’s lair was disclosed by civilians in the area who were fed up on the intimidations and extortions made by the said terrorist group.

Recovered from the site were the following: one (1) caliber .45 pistol with one (1) magazine and one (1) round of live ammunition, one (1) caliber .38 revolver with three (3) rounds of live ammunition, one (1) caliber .22 home-made pistol (automatic) with one (1) magazine and five (5) rounds of live ammunition, one (1) generator, one (1) 81mm mortar ammunition, four (4) M203 grenade launcher ammunition, two (2) rifle grenades, one (1) hand grenade, 150 rounds of caliber 30 live ammunition, 15 rounds of 5.56mm live ammunition, and 12 rounds of 7.62mm live ammunition.

“All recovered items have been turned over to 1st Provincial Mobile Force Company (1PMFC) of NEPPO for proper handling and disposition,” Lieutenant Colonel Reandrew P. Rubio of the 91IB explained. He further said, “Our people can rest assured that we will continue to go after the NPA bandits to ensure that they will not get a chance to cause harm again on them especially during the course of our fight against COVID-19.”

Having received report of the recovered war materiel, Brigadier General Alfredo V. Rosario, Jr., Commander of 7th Infantry “Kaugnay” Division, said, “Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nabibigyang katiyakan ang kaligtasan ng mga tao sa aming nasasakupan.” He further stated that with the intensified operations being conducted by the Army and the PNP, he expects more to surrender from the NPA ranks and that more war materiel will also be surrendered.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/army-pnp-troops-recover-npa-arms-cache/

Kalinaw News: 402nd Brigade intensifies COVID-19 Information Awareness Campaign, airdrops leaflets to far flung communities in Caraga

Posted to Kalinaw News (Apr 30, 2020): 402nd Brigade intensifies COVID-19 Information Awareness Campaign, airdrops leaflets to far flung communities in Caraga (By 402nd Infantry (Stingers) Brigade)Bancasi, Butuan City – The 402nd Infantry (Stingers) Brigadehas extended its reach on COVID-19 Information Awareness Campaign by air-dropping leaflets and face masks to the far flung communities within its area of responsibility (AOR) in Caraga on Wednesday morning, April 29, 2020.

The 402nd Brigade, in coordination with the Tactical Advance Command Post (TACP), Tactical Operations Group (TOG) 10 of the Philippine Air Force, air-dropped a total of ten thousand (10, 000) leaflets and two hundred (200) face masks to the far flung communities and settlements of Butuan City; Municipalities of Kitcharao, Jabonga, Tubay and Cabadbaran City all of Agusan del Norte; Municipalities of Alegria and Gigaquit both of Surigao del Norte; and Municipality of Sibagat of Agusan del Sur.

Recognizing the difficulty in disseminating information on COVID-19 in the remotest communities in its AOR, the 402nd Brigade utilized helicopters to reach out and encourage residents in these areas to observe the DOH issued protocols and health care management procedures to prevent infection and entry of COVID-19 in their villages.

While Caraga region has only three (3) confirmed cases of COVID-19 compared to other high risk regions, the 402nd Brigade continues to look for innovative ways to support the Regional Task Force COVID 19 “One Caraga Shield” in its fight to contain the spread of the virus and prevent entry of possible carriers in the region.

It can be recalled that the 402nd Brigade together with its OPCON Battalions (23IB 29IB, 30IB, and 36IB), as part of its intensified information awareness campaign, has been conducting loudspeaker operation and distribution of leaflets to include utilization of social media platforms to promote awareness on the COVID-19 guidelines and protocols.

In his statement, Brigadier General Maurito L Licudine, Commander of the 402nd Brigade, said “The AFP utilizes its air assets as part of its commitment to support the RTF COVID 19 “One Caraga Shield”. We saw the need to extend our reach to those who live in the far flung areas because they are also vulnerable to the COVID 19 virus. They seem to underestimate the seriousness of the COVID-19 pandemic thinking that they are far from the town centers and urban areas”.

“We urge all Caraganons to continue to stay at home and strictly follow protocols. Let’s continue to be more vigilant and cooperate with the government to fight this COVID-19 pandemic until a vaccine is discovered for its cure. Stay alive and keep safe”, BGen Licudine ended.


[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/402nd-brigade-intensifies-covid-19-information-awareness-campaign-airdrops-leaflets-to-far-flung-communities-in-caraga/

Kalinaw News: CTG Members including minor surrendered

Posted to Kalinaw News (Apr 30, 2020): CTG Members including minor surrendered (By 10th Infantry Division)Makilala, Cotabato- A minor and two (2) other NPA regular members of LGU, GF72, FSMR voluntarily surrendered to the RCSP team of the 39th Infantry Battalion thru the collaborative efforts of the Brgy officials of Bacung, Tulunan, Cotabato last April 24, 2020.

The minor was identified as @BEBE, 16 yrs old, female, a resident of So Bilaan, Brgy Kanibang, Tulunan. She surrendered along with a certain @Alex, 47 yrs old, male; and a certain @PAO, 19 yrs old, female. Both persons are residents of Brgy Bacung, Tulunan, Cotabato.

During the interview with @BEBE, she revealed that most of the NPAs she encountered inside the movement were minors like her. In addition, she received teachings that basically were anti-government and radicalism. She also disclosed that a certain @ARSI, 13 yrs of age, was the youngest NPA Fighter in the unit. Apparently, the latter joined the movement when he was 10 yrs old.

I want to be with my family. I was blinded by the false promises of NPA that they will support my family. In reality, they only use us as fighters for their propagandas” @ ALEX said.

”We ramble the mountains every day just to hide from the community and from the government forces and it was so tough. We experienced sickness due to lack of food and rest. They were very strict in everything we do and limitations were heavily imposed. The hardships we are experiencing while with the NPA is twice harder compared when we were in the lowland” @ BEBE and @ PAO emotionally said.

“This latest surrender is a proof that we can achieve peace without firing a single shot. As an assessment, the group is now suffering from diminishing support from the masses. The NPAs activity is a clear violation of Human Rights, Child and Youth Welfare Code, and Republic Act 9262 as continuously recruiting minors as fighters and taking advantage of their weaknesses. The collaborative efforts of LGUs, AFP, PNP, and former rebels are a clear manifestation that it is an effective way of convincing the NPAs to surrender. We urge the members of CNTs to surrender and avail the government’s program of reintegration while there is still a chance. A better and peaceful life with your families awaits you”. Lt Col Carandang lauded.

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

Kalinaw News: 9 NPA Supporters Pledge Loyalty to the Government

Posted to Kalinaw News (Apr 30, 2020): 9 NPA Supporters Pledge Loyalty to the Government (By 7th Infantry Division)Fort Magsaysay, Nueva Ecija – Enlightened on the government’s sincere desire to help the people, especially the underprivilege, nine (9) NPA mass supporters withdrew their support from the said terror group and pledged their loyalty to the government on April 29, 2020 through the joint efforts of the 91st Infantry “Sinagtala” Battalion (91IB) and the Municipal Police Station (MPS) of Maria Aurora, Aurora.

These contacts & couriers who withdrew their support from NPA bandits are local residents of Barangay Diaat of Maria Aurora, Aurora. Lieutenant Colonel Reandrew P. Rubio, the 91IB Acting Commanding Officer, led the former NPA supporters in reciting the pledge of loyalty and support to the government.

Lieutenant Colonel Rubio cited the encouragement and support of the local government unit (LGU) of Maria Aurora to the thrust of his unit to reach out to the former NPA supporters which proved to be the deciding factor to the decisions of the former NPA supporters to return to the folds of the law.

The ceremony was witnessed by barangay officials led by Barangay Kagawad Helen Prado who was so appreciative of the effort of the PNP and the Army in reaching out to the former NPA supporters. “Naisip na nila na walang patutunguhan ang suportang ibinibigay nila sa mga bandidong NPA. At nalaman nila na sila ay ginagamit lamang ng mga bandido para maisulong ang kanilang armadong pakikibaka,” Lieutenant Colonel Rubio explained.

Meanwhile, the Commander of the 7th Infantry “Kaugnay” Division, Brigadier General Alfredo V. Rosario Jr, upon receiving report on the withdrawal of support by the former NPA supporters, said that the people now see the true nature of the NPA. “Reports of people going back to the folds of the government makes me happy, as it is the right thing to do. This development will help us to instead focus our attention on how to help in containing the COVID-19 pandemic.”

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]