Tuesday, May 28, 2019

CPP/Ang Bayan: Mas malalaking pagsasanay-militar, planong idaos ng US sa 2020

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 21, 2019): Mas malalaking pagsasanay-militar, planong idaos ng US sa 2020

PLANONG IDAOS NG US ang mas malalaking pagsasanay-militar sa bansa sa 2020. Partikular sa pagsasanay na Salaknib, higit doble ang nakatakdang lalahok na mga Amerikanong sundalo mula 900 ngayong taon tungong 1,700 sa susunod na taon. Ang Salaknib ay paghahanda sa taunan at mas malaking pagsasanay na Balikatan.

Mula Enero hanggang Marso nitong taon, lalong dumami ang mga aktibidad ng US sa bansa. Alinsunod sa ulat ng Inspector General (IG) ng US kaugnay sa Operation Pacific Eagle-Philippines (OPE-P), nagdaos ng iba pang aktibidad militar ang US kasabay sa malalaking pagsasanay-militar at mga pagdaong ng barkong pandigma sa unang kwarto ng taon. Kabilang sa mga aktibidad na ito ang pagpapalipad ng mga eroplanong pandigma sa soberanong teritoryo ng Pilipinas, deployment ng isang Stryker Brigade para tumulong sa mga operasyong militar ng AFP, pagtatayo ng pasilidad para sa “urban warfare” sa Fort Magsaysay, deployment ng mga “tagapayo” sa special operations sa kampanya “kontra-terorismo,” at “battle tracking” o mahigpit at on-site na pagsubaybay sa mga operasyong kombat ng AFP. 

Tulad noong nakaraang taon, lubos na nakasandig ang AFP sa ISR (intelligence, surveillance, reconnaisance) ng US. Ayon sa ulat ng IG, “walang kakayahan” ang AFP na maglikom at magproseso ng datos paniktik nang nagsasarili. Noong 2018, mahigit $50 milyon ang ginastos ng US sa pagpapalipad ng mga drone na pangsarbeylans, pagmantine ng base ng mga ito at pagsusuri sa nakukuhang mga datos. 

Noong 2018, nagsagawa ng mahigit 250 aktibidad militar ang US sa bansa. Kapalit nito, binentahan ng US ang AFP ng pinaglumaang mga gamit-militar na nagkakahalaga ng mahigit $35 bilyon. Sa unang kwarto ng 2019, muli itong nagbenta ng gamit-militar na nagkakahalaga ng $5.8 milyon.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/05/21/mas-malalaking-pagsasanay-militar-planong-idaos-ng-us-sa-2020/

CPP/Ang Bayan: Pang-aagaw ng lupang Maranao para sa gamit-militar

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 21, 2019): Pang-aagaw ng lupang Maranao para sa gamit-militar

Huwad na rehabilitasyon ng Marawi

Magdadalawang taon na matapos palayasin ng rehimeng US-Duterte ang mga Maranao sa Marawi City. Hanggang ngayon, wala pang pamilya ang nakababalik sa sentro ng syudad dahil okupado ito ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Habang nagtatagal, lalong nagiging imposible na makabalik pa ang mga residente dito.

Sa bisa ng isang dikretong presidensyal na inilabas noong 1953, kaagad na sinimulan ng AFP ang konstruksyon ng 10-ektaryang kampo militar sa puso mismo ng syudad. Kunwa’y magiging hedkwarters ito ng AFP, pero sa katunaya’y gagamitin itong pasilidad ng US para sa mga espesyal na operasyon nito sa bansa. 

Malaon nang ginagamit ng US ang Marawi bilang base ng mga operasyon nito sa Mindanao. Noong 2010 lamang, nabunyag ang paggamit ng Special Operations Command (SOC) ng US sa Camp Ranao, hedkwarters ng 103rd Bde sa Marawi, matapos mabalita ang pagpaslang kay Gregan Cardeno sa loob nito. Nagtatrabaho noon sa loob ng kampo si Cardeno bilang tagasalin ng Liaison Coordination Elements (LCE). Ang mga LCE ay maliliit na grupo ng special forces ng US na pumapaloob sa mga taktikal kumand ng AFP para magbigay ng “payo” sa mga sundalong Pilipino. 

Mula’t sapul, krusyal sa US ang Marawi at mga bayang nakapaligid sa Lanao Lake. Nang okupahin nito ang Mindanao sa simula ng siglong 1900, sadyang pinasok ng US ang mga bayan sa Lanao at ginapi ang mga datu dito. Dito unang sumiklab ang tinagurian ng mga akademiko na “Rebelyong Moro” (1899-1913)–ang armadong paglaban ng Moro para ipagtanggol ang kanilang lipunan at lupang ansestral laban sa okupasyong Amerikano. Sa tinaguriang Labanan sa Bayan (ngayo’y Bayang, Lanao del Sur), magiting na nilabanan ng mga Maranao ang pang-aatake ng US gamit ang kanilang katutubong armas. Naggapi ang mga Maranao sa harap ng brutal na mga taktika ng US gamit ang mas abanteng mga armas. Nang bumagsak ang Bayang, lumaban naman ang mga Moro sa sa bayan ng Bacolod at Taraca kung saan nagkamit ng maraming kaswalti ang mga tropang Amerikano. Sa kalaunan, inabot ng mga Amerikano ang Marawi (noo’y Dansalan) at idinugtong ito sa Iligan. 

Unang nagtayo ng kampo militar ang US sa Bayang (Camp Vickers) noong 1902. Dito bumase si Captain John Pershing, ang tinaguriang “eksperto” sa kontra-insurhensya dahil matagumpay diumano ang kanyang kampanyang pasipikasyon sa mga Maranao. Ang totoo, nauna na ang brutal at madugo ang pananalakay ng US sa mga Maranao ng Lanao bago pa ang kunwa’y pakikipagkasundo ni Pershing sa mga datu rito. 

Noong 1903, itinayo ng US ang Camp Keithley sa Marawi, bilang parangal kay Fernando Keithley, isang sundalong Amerikano na napatay ng mga Maranao sa isang ambus. Binubuo ang Camp Keithley (ngayo’y Camp Amai Pakpak na inaangkin ng AFP) ng 6,000 ektaryang lupa sa Marawi at kalapit na mga bayan ng Marantao, Piagapo at Saguiaran.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/05/21/pang-aagaw-ng-lupang-maranao-para-sa-gamit-militar/

CPP/Ang Bayan: Militar sa Las Navas, napalayas

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 21, 2019): Militar sa Las Navas, napalayas

MATAGUMPAY NA napalayas ng mga residente ng Barangay San Miguel, Las Navas ang mga sundalo ng 20th IB noong Mayo 10. Higit isang taon nang nakakampo ang mga berdugo sa komunidad. 

Kasunod ito ng organisadong pagbakwit ng mga residente at pakipagdayalogo sa lokal na gubyerno ng Las Navas, 20th IB at Department of Interior and Local Government noong Mayo 9. 

Sa araw na iyun, 60 residente ang nagmartsa mula San Miguel patungo sa sentro ng Las Navas. Tinangka ng mga sundalo na pigilan ang mga residenteng magsasaka sa Barangay San Jorge at pinilit silang “maglagbuk” pero hindi nagpasindak ang mga magsasaka. Malisyosong iniuugnay ng 20th IB ang mga magsasaka na mga tagasuporta ng Bagong Hukbong Bayan para bigyan-katwiran ang iligal nilang okupasyon sa baryo at panggigipit sa mga residente.

Hinarang din ng mga sundalo ang pambansang fact-finding mission na inilunsad noong Mayo 20-22 ng Katungod Sinirangan Bisayas, Karapatan at Rural Missionaries of the Philippines.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/05/21/militar-sa-las-navas-napalayas/

CPP/Ang Bayan: Pambobomba, pagpapasurender sa Mangyan at Dumagat, kinundena ng NDF-ST

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 21, 2019): Pambobomba, pagpapasurender sa Mangyan at Dumagat, kinundena ng NDF-ST

MARIING KINUNDENA NG National Democratic Front-Southern Tagalog ang walang awat na militarisasyon sa mga komunidad ng mga Mangyan sa isla ng Mindoro at Dumagat sa prubinsya ng Quezon.

Walang tigil ang mga operasyong militar ng AFP at PNP sa Quezon mula pa Mayo 2018. Sa nakaraang buwan, sunud-sunod na nag-imbento ng mga sagupaan ang AFP sa pagitan ng mga yunit nito at mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan para bigyan-katwiran ang kanilang okupasyon at pagdadagdag ng tropa sa mga komunidad ng Dumagat. 

Ang hakbang na ito ay tulak ng Southern Luzon Command at ipinatutupad ng Regional Task Force (RTC) to End Local Communist Armed Conflict. Itinutulak ng RTC ang kunwa’y mga “proyektong pangkaunlaran” tulad ng Laiban Dam at Kaliwa Dam na mahigpit na tinututulan ng mga residente sa lugar. 

Sa Mindoro, pinangunguhan ng isang Col. Marceliano Teofilo ng 203rd Bde ang panggigipit sa mga Mangyan. Noong Mayo, binomba at inistraping ng nabanggit na yunit militar ang Barangay Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro at Barangay Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro. Dahil dito, mahigit 1,000 Mangyan ang napilitang magbakwit.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/05/21/pambobomba-pagpapasurender-sa-mangyan-at-dumagat-kinundena-ng-ndf-st/

CPP/Ang Bayan: 8 armas, nasamsam ng BHB-Negros

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 21, 2019): 8 armas, nasamsam ng BHB-Negros

MATAGUMPAY NA NIREYD ng Bagong Hukbong Bayan-Southern Negros (Armando Sumayang Jr Command) ang isang detatsment ng Revolutionary Proletarian Army-Alex Bongcayao Brigade (RPA-ABB) sa Sityo Mambinay, Barangay Locotan, Kabankalan City sa Negros Occidental noong Mayo 8, bandang ala-una ng madaling araw. Dalawang elemento ng RPA ang napatay habang tatlo ang nasugatan. Nakasamsam dito ang BHB ng isang masinggan, isang Browning Automatic Rifle, isang M14, tatlong M16, dalawang pistola at mga bala.

Mula nang humiwalay ang RPA-ABB sa BHB noong 1993, nagsilbi na itong galamay sa mga kontra-rebolusyonaryong kampanya ng AFP. Sa parehong panahon, tumindig din itong pribadong armadong grupo ng malalaking kumprador-panginoong maylupa sa Negros tulad ng mga Arroyo, Alvarez, Zayco, Sola, Maranon, Benedicto-de la Cruz at ni Eduardo Cojuangco. 

Nagsimula bilang armadong galamay ng Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas (RPMP) ang RPA noong 1994. Ang RPMP ay itinayo ng mga rebisyunistang taksil na sina Arturo Tabara na tumangging magwasto noong dekada 1990. Samantala, ang ABB naman ay isang yunit gerilya na nakabase noon sa Metro Manila at pinamunuan ni Nilo dela Cruz. Nagsanib ang RPA at ABB noong 1997.

Hindi pa nagtatagal matapos humiwalay sina Tabara at dela Cruz, naging matitigas na kontra-rebolusyonaryong elemento ang mga myembro ng RPA-ABB at pormal na sumurender sa rehimeng US-Estrada noong 2000. Mula noon, ginamit sila ng magkakasunod na rehimen para itulak ang huwad na lokal na usapang pangkapayapaan tungo sa kapitulasyon. Nagkukunwari silang mga rebolusyonaryo pero sa aktwal, sila ay mga mersenaryo, bandido at maton ng naghaharing uri ng malalaking kumprador at panginoong maylupa. Kabilang sa kanilang pinakahuling krimen ang pagmasaker sa siyam na magsasaka sa Sagay noong nakaraang taon.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/05/21/8-armas-nasamsam-ng-bhb-negros/

CPP: Shatter the illusion of democracy, prepare for a more brutal and virulent Duterte

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 28, 2019): Shatter the illusion of democracy, prepare for a more brutal and virulent DuterteThe Communist Party of the Philippines calls on the people, especially those who are fed up and enraged with Rodrigo Duterte’s corruption, crimes and puppetry, to shatter the illusion of democracy brought about by his regime’s win in the midterm elections and prepare for a more brutal and virulent reign.

The midterm elections are being falsely touted as a show of overwhelming support for Duterte. But this convinces no one as everyone knows that Duterte’s candidates merely won because he used the Commission on Elections to hack the results of the automated vote counting and tallying system. No amount of historical revisionism, macho posturing and sycophant simpering would have elected the likes of Imee Marcos, Bato dela Rosa and Bong Go to the Senate.

Duterte will capitalize his illusory victory to push more of his brutal and virulent policies. He is set to order his newly minted minions to pass his fake federalism through charter change that would set him up as head of state for as long as he wants, or as long as his failing health holds. Aside from his overriding ambition to become a detested dictator, his charter change will “open up the economy and country to foreign investors”– a euphemism for selling out the country’s water, land and labor resources to the highest bidder.

He has ruled the country through terror, openly in Mindanao and in the countryside, and through threats, killings and intimidation elsewhere. His illusory win will embolden him to continue to do so and more. He will push the Philippine society further to a fascist state by reviving the death penalty, lowering the minimum age of criminal responsibility, and requiring citizens to train and eventually serve the military.

The weeks preceding his fourth State of the Nation should serve to strengthen the people’s will to resist Duterte’s brand of fascism, the kind which serves no one but himself, his favored allies and his puppet masters.

https://www.philippinerevolution.info/2019/05/28/shatter-the-illusion-of-democracy-prepare-for-a-more-brutal-and-virulent-duterte/

Kalinaw News: AFP Chief, 50 Generals and flag officers take oath in Malacañang

Posted to Kalinaw News (May 28, 2019): AFP Chief, 50 Generals and flag officers take oath in MalacañangCAMP AGUINALDO, Quezon City – The Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines (AFP), General Benjamin R Madrigal Jr and 50 other newly-promoted Generals and Flag Officers took oath before President Rodrigo Duterte, Monday afternoon at the Rizal Hall, Malacañan Palace.

The 50 officers were composed of four (4) Lieutenant Generals and Vice Admiral, 17 Major General and Rear Admiral, and 29 Brigadier Generals and Commodore. The oath-taking ceremony indicates the renewal of commitment to the Chain of Command and the Constitution by top military officers holding vital positions in the military organization.

Following Monday’s ceremony, the 50 Generals and Flag Officers rendered the traditional courtesy call at the AFP Commissioned Officers Club in Camp Aguinaldo, Tuesday morning. The Vice Chief of Staff, Lieutenant General Salvador Melchor B Mison Jr who represented the AFP Chief of Staff presided over the activity. The courtesy call is a customary gesture of respect, loyalty, and adherence to the AFP Chain of Command.

Present in the oath-taking ceremony in Malacañang were Unified Commanders who recently received their third star. These were Lieutenant Generals Noel S Clement, Commander of Central Command; Felimon T Santos Jr, Commander of Eastern Mindanao Command; Gilbert I Gapay, Commander of Southern Luzon Command; and Vice Admiral Rene V Medina, Commander of Western Command.

Also in the ceremony were Chiefs of the AFP Joint, Personal and Special Staff in the General Headquarters, Major Generals Reuben S Basiao, Deputy Chief of Staff for Intelligence, J2; Cornelio H Valencia Jr, Deputy Chief of Staff for Plans, J5; Antonio G Parlade Jr, Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations, J7; Augusto D Dela Peña, Deputy Chief of Staff for Training and Education, J8; Thomas R Sedaño Jr, Chief of the Office of Financial Management; and Arnulfo C Matanguihan, The Inspector General, AFP.

Several Philippine Army Commanders also took oath yesterday. These were Major Generals Jose C Faustino Jr, Commander of 10th Infantry Division; Byron H Calimag, Commander of Army Support Command; Pablo M Lorenzo, Commander of 5th Infantry Division; Lenard T Agustin, Commander of 7th Infantry Division; and Franco Nemesio M Gacal, Commander 4th Infantry Division.

Among Philippine Air Force Commanders who took oath in Malacañang were Major Generals Gerald S Da-Anton, Commander of Air Defense Command; and Glicerio G Peralta, Commander of Tactical Operations Center.

The Navy officers were Rear Admiral Loumer P Bernabe, Chief of Naval Staff; Brigadier General Renato P David, Commander of Joint Task Force Malampaya; and Reserve Commodore Carlos C Buendia, Commander of the 2nd Technical and Administrative Services Brigade, Northern Luzon Command.


Public Affairs Office, Armed Forces of the Philippines
COL NOEL J DETOYATO GSC (INF) PA
Public Affairs Office AFP
Camp General Emilio Aguinaldo Quezon City
911-6001 Local 6000 & 6700

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace by the Philippine Army. It provides information on the activities of Army Units nationwide in the performance of their duty of Serving the People and Securing the Land. This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.]

Kalinaw News: 4th Infantry Division lauds female mayor’s brave stand against NPAs and its front organizations

Posted to Kalinaw News (May 28, 2019): 4th Infantry Division lauds female mayor’s brave stand against NPAs and its front organizationsCAMP EVANGELISTA, Cagayan de Oro City– The 4th Infantry “Diamond” Division, Philippine Army lauds Mayor Jane Plaza of Carmen, Surigao del Sur as she openly condemns the Communist NPA Terrorists (CNTs), their atrocities and allied organizations.

In her official statement released last May 24, 2019 she said, “We the Carmenanons desire for peace, I condemn the entry of the NPA terrorist in our locality whose intention is to destabilize our government and pose threat and fear among our people,”

Mayor Plaza’s statement came after the incident last May 19 wherein an encounter between the troops of the 36th Infantry Battalion and the members of the CNTs transpired in the hinterlands of Brgy Cancavan, Carmen, Surigao del Sur.

Plaza was deeply saddened by the incident on her municipality and said, “I am determined on my conviction not to allow the presence of NPA and its allied organization of the communist in order to give peace and development a chance in our municipality.” “I urge the peace-loving people of Carmen not to support the activities of the communist terrorist group which are clearly contrary to the government so we can achieve the peace and development we are longing for,” Plaza added

The said mayor likewise acknowledged the government troops and their efforts, “I am grateful to the 36IB who is always visible to provide protection and ensure the peace and security in our locality.” “I urge the peace-loving people of Carmen not to support activities of the CNTs which is clearly contrary to the government so that we can achieved the peace and development we are longing for,” Plaza added

Mayor Plaza took the lead among the Local Chief Executives (LCEs) of the 17 municipalities and two cities in the province of Surigao del Sur in condemning the CNTs.

Major General Franco Nemesio M Gacal, Commander 4ID said, “We laud the fearless act and the strong determination exemplified by Mayor Jane Plaza. It is a highly commendable act as a Local Chief Executive had taken the lead in the peaceful war against insurgency. Let this be an example for others to emulate.” “We call on the other LCEs in Regions 10 and CARAGA to stand firm and together with government agencies and other stakeholders, take the lead in the fight to end local communist armed conflict,” Gacal added.

He also emphasized the importance of Executive Order 70, “Let us fully support the operationalization of EO#70: the institutionalization of the Whole-of-Nation Approach (WNA) in attaining inclusive and sustainable peace. Region 10 has the Convergence Areas for Peace and Development (CAPDev) while CARAGA has the Peace and Development Zones (PDZs).” “These programs will prioritize and harmonize the delivery of basic services and social development in the Conflict Affected Areas (ConAAs) and vulnerable communities, facilitate social inclusivity and ensure participation of all sectors to address the root causes of insurgencies to end local communist armed conflict,” Gacal ended.

It can be recalled that the encounter of the 36IB and the CNTs was a result of a timely information given by concerned civilians which tipped-off the location of the CNTs because they could no longer endure the threats and the extortions done by the terrorists. The encounter resulted to four CNTs killed and five high powered firearms were captured.


Division Public Affairs Office 4th Infantry Division Philippine Army
Cpt Regie H Go
OIC DPAO 4ID
armydiamond@ymail.com

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace by the Philippine Army. It provides information on the activities of Army Units nationwide in the performance of their duty of Serving the People and Securing the Land. This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.]

Kalinaw News: 10th Infantry Division hosts joint closing and donning of ranks ceremony of advance ROTC academic phase training

Posted to Kalinaw News (May 28, 2019): 10th Infantry Division hosts joint closing and donning of ranks ceremony of advance ROTC academic phase trainingCamp General Manuel T Yan Sr., Mawab, Davao de Oro – On May 27, 2019, 9:30am 205 Advance ROTC Cadets from 18 different colleges and universities in Region 11 finished their Academic Phase Training on Military Science (MS) 31-32 and MS 41-42. The closing and donning of ranks ceremony was held at Headquarters of 10th Infantry (Agila) Camp General Manuel T Yan Sr, Barangay Tuboran, Mawab, Davao de Oro.

As the program started, the Assistant Division Commander for Retirees and Reservists Affairs (RRA) of 10ID Colonel Rodrigo T Gregorio (INF) GSC PA welcomed the participants of the ceremony.

In his welcome remarks, Colonel Gregorio said, “10ID would like to thank 11RCDG and the cadets and cadettes for choosing us to host the last three days of the culmination phase of your training. We hope we were able to impart you with knowledge and skills and new perspective as you pursue your dreams of becoming leaders of our country. We wish all the best in your future journey.”

Subsequently, Colonel Gregorio led the donning of ranks and oath taking of three new Majors to be members of the 11th RCDG namely Major Roy B Ferrer (Res) PA- President and CEO, Philhealth; Major Lazaro M Atencio (Res) PA- Preaching Pastor; and Major Erwin O Montebon (Res) PA- School Principal

Colonel Maning S Tawantawan INF (GSC) PA, Group Commander, 11RCDG, ARESCOM presented the General Orders. Colonel Tawantawan proceeded with the declaration of graduates after Lieutenant Colonel Antonio O Abregana Jr (INF) PA, Training Director of MS 31/32 and 41/42 CL 01-2019 presented the graduating students.

Meanwhile, as the Guest of Honor and Speaker, Lieutenant Colonel Jayvee Tyron L Uy (Res) PA, Provincial Governor of Davao de Oro and Battalion Commander 1103RRIBn led the distribution of certificates and awards to the graduating students and gave his message. Gov Uy congratulated the students for completing the Advance ROTC Academic Phase Training and emphasized the importance of joining the reserve force of the AFP

As for 10ID, the Command congratulates the 11RCDG and its training directorate for having 205 Advance ROTC cadets graduated in their Academic Phase Training. For years, 11RCDG supported 10ID’s conduct of Humanitarian Assistance and Disaster Response. Being in the reserve force, one can have the privilege of serving the country in time of peace and ready to perform combat duties in times of war.


Division Public Affairs Office 10th Infantry Division Philippine Army
Cpt Jerry Lamosao
Chief, DPAO 10th Infantry Division
Mawab, Compostela Valley
09154962407

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace by the Philippine Army. It provides information on the activities of Army Units nationwide in the performance of their duty of Serving the People and Securing the Land. This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City]

WESTMINCOM: WestMinCom takes part in the 121st National Flag Day

Posted to the Western Mindanao Command (WESTMINCOM) Website (May 28, 2019): WestMinCom takes part in the 121st National Flag DayAs the country commemorates the 121st National Flag Day, the Western Mindanao Command participated in the simultaneous Flag raising ceremony held all over the Philippines at 8am today, May 28.The activity held at the headquarters of the Command was attended by the officers, enlisted personnel and civilian employees of WestMinCom.The commemoration of the national flag starts today until the Independence Day on June 12. It also called on officials and residents to display the Philippine flag distinctly during the period.The declaration of the 15-day National Flag Days is contained in Republic Act 8491 or the “Flag and Heraldic Code of the Philippines” and House Bill 5224 which were approved by Congress. It is also declared in Executive Order 179 issued by President Fidel V. Ramos.The Flag Day is being celebrated to pay tribute to the first raising and waving of the Philippine Flag in Imus, Cavite on May 28, 1898, after the hard-fought encounter of the revolutionaries under General Emilio F. Aguinaldo against the Spanish force prior to the proclamation of the Philippine Independence on June 12, 1898.http://www.westmincom.com/westmincom-takes-part-in-the-121st-national-flag-day/

WESTMINCOM: Troops join Brigada Eskwela in Lanao

Posted to the Western Mindanao Command (WESTMINCOM) Website (May 28, 2019): Troops join Brigada Eskwela in LanaoSoldiers from 6th Infantry (Redskin) Battalion joined teachers and parents in preparing for the opening of various schools in Balabagan, Lanao del Sur.Anchored on the theme, “Matatag na Bayan para sa Maunlad na Paaralan,” the “Brigada Eskwela” kicked off in Lanao del Sur on May 20.

Armed with the vision to support the education of the young generation, Reskin Battalion officers and personnel worked hand in hand with district supervisors, school heads, teachers, and students to make sure that all school facilities will be ready before the start of the classes.“Manpower and technical assistance will always be provided by our troops to foster a conducive learning environment, putting in mind the role of the youth in nation-building,” said Lieutenant General Arnel Dela Vega, Western Mindanao Command chief.“We always push for programs that prioritize the education and development of children, especially in conflict-affected areas in Mindanao,” he added.
http://www.westmincom.com/troops-join-brigada-eskwela-in-lanao/

EASTMINCOM: Generals joins fun run in conflict free Paquibato

Posted to the Eastern Mindanao Command (EASTMINCOM) Website (May 27, 2019): Generals joins fun run in conflict free PaquibatoNSFA, Panacan, Davao City – Lt. General Felimon T. Santos Jr, Commander of Eastern Mindanao Command (Eastmincom) together with MGen. Jose Faustino Jr, Commander of 10th Infantry Division, Col. Nolasco Mempin, Commander of 1003rd Infantry Brigade and BGen. Ernesto Torres Jr., former Commander of 1003rd Infantry Brigade joined troops and other stakeholders as far as Manila during a fun run in a, once, conflict-affected area of Paquibato, Davao City on May 25, 2019.

The activity which is part of the 1st year Anniversary Celebration of Davao City PEACE 911 also includes the 25 kilometers & 50 Kilometers trail run & trekking to the various tourist spots in Paquibato Dist., Davao City namely Malabog, Paquibato Proper, Pañalum, Mabuhay, Paradise Embac and Lumiad .
During the celebration, Mayor Inday Sara Duterte awarded PhP 1.985 Million worth of livelihood project to 14 Former Rebels from Paquibato District, Davao City and formally announced the expansion of PEACE 911 to 18 more Barangays of Davao City formerly affected by communist armed conflict. This was followed by a vow of committment from stakeholders to sustain the gains of peace and promised to work together to bring development in Paquibato.

Paquibato which has been a conflict affected area for many years, and was the guerilla base of New Peoples Army in Davao City was declared conflict free after a successful peace program was implemented by the Local Government of Davao City with a strong support from the security sector.

It can be recalled that, alias Parago, a known NPA leader was killed in an encounter in the said area on 2015 and during the last week of April, 2019, community tipped off an arm cache in the area that yielded 22 firearms of NPA who used to roam in the area.

Paquibato District is an IP area of Davao City which is now a focus of the City Government of Davao to be transformed into a conflict-resilient area through their program "Terrorism to Tourism."

"The objective now is to sustain peace in Paquibato and make it durable" Lt General Santos Jr. said.

"We shall be in the forefront of supporting different conflict and cultural sensitive initiative and other peace endeavors of the Local Government Unit of Davao City through the PEACE 911 that will resolve the issues that were used by the terrorist group in agitating and organizing the communities thereat." Lt. Gen. Felimon Santos Jr. added.

Source: Public Information Office, Eastern Mindanao Command, AFP

https://www.eastmincomafp.com.ph/2019/05/generals-joins-fun-run-in-conflict-free.html

Police nab 2 NPA personalities

From the Visayan Daily Star (May 28, 2019): Police nab 2 NPA personalities

Policemen nabbed two suspected New People’s Army personalities with explosives, while another surrendered during the serving of an arrest warrant in Sitio Looc, Brgy. Albiga, Siaton, Negros Oriental, Saturday.

PCol. Raul Tacaca, Negros Occidental acting provincial police director, yesterday identified the arrested NPA members as Diokno Bacubac, a Squad Logistic Officer of the KR-Negros South East Front, and Angelita Socorin Quincina, a full time Hukbo member and wife of Glemmat Bacusmo, SEF secretary of KR-Negros.

In his report to PBrig. Gen, Debold Sinas, Central Visayas, regional police director, Tacaca said that Bacubac is facing homicide and attempted homicide charges, before the Dumaguete Regional Trial Court and the Bais City Municipal Trial Court in Cities, respectively.

The arrest of Bacubac and Quincina also yielded two 40mm ammunition for an M-203 grenade launcher, and subversive documents, he said.

Quincina, who is affiliated with KAUGMAON, and secretary of Nagkahiuisa sa Kabatan-onan sa Monte Swerte- KMP (Kilusang Magbubukid sa Pilipinas) even tried to escape, before she was arrested, Tacaca said.

The surrenderor was identified by the police as Jiesel Ann Saulda Castin of Brgy. Sebucao, San Enrique, Negros Occidental, a member of the Baking Squad 2 of KR-Negros SEF, Tacaca said.

Tacaca said that the arrest of Bacubac and Quincina, as well as the surrender of Castin will have an effect on the organizing effort of the CPP-NPA in the 3 rd district of Negros Oriental.

The documents recovered from them included sketches of police stations in Negros Oriental being targeted for possible NPA attacks, he said.

http://www.visayandailystar.com/2019/May/28/topstory6.htm

Military officials join Paquibato fun run

From the Philippine Information Agency (May 28, 2019): Military officials join Paquibato fun runDAVAO CITY -- Several top brass from different units of the Armed Forces of the Philippines (AFP) joined a fun run held in the once conflict-affected Paquibato district of this city.

Among the generals and colonels who joined the fun run held March 25 were Lt. General Felimon T. Santos Jr, Commander of Eastern Mindanao Command (Eastmincom), Major Gen. Jose Faustino Jr, Commander of 10th Infantry Division, Col. Nolasco Mempin, Commander of the 1003rd Infantry Brigade, Brig. Gen. Ernesto Torres Jr., former Commander of 1003rd Infantry Brigade and Col Sharon Gernale, Wing Commander of Tactical Operations Wing -Eastern Mindanao, Philippine Air Force.

The fun run is part of the first year anniversary of PEACE 911, a peace-building initiative undertaken by the City Government of Davao to bring the much needed peace and development in Paquibato District which once saw deadly clashes between government forces and the New Peoples Army.

The fun run also includes 25-kilometers and 50-kilometers trail run and trekking to the various tourist spots in Paquibato namely Malabog, Paquibato Proper, Pañalum, Mabuhay, Paradise Embac and Lumiad .

During the first year anniversary celebration, Davao City Mayor Sara Duterte awarded P1.985 Million worth of livelihood project to 14 former rebels from Paquibato. She also formally announced the expansion of PEACE 911 to 18 more Barangays of Davao City formerly affected by armed conflict.

This was followed by a vow of commitment from stakeholders to sustain the gains of peace and promised to work together to bring development in Paquibato.

"We shall be in the forefront of supporting different conflict and cultural sensitive initiative and other peace endeavors of the Local Government Unit of Davao City through the PEACE 911 that will resolve the issues that were used by the terrorist group in agitating and organizing the communities thereat." Lt. Gen. Felimon Santos Jr. said.

Paquibato has been a conflict affected area for many years, and was the guerilla base of New Peoples Army in Davao City. The far-flung district was declared conflict- free after a successful peace program was implemented by the Local Government of Davao City with a strong support from the security sector.

"The objective now is to sustain peace in Paquibato and make it durable," Lt General Santos Jr. added.

The fun run and trail run aims to showcase the beauty of Paquibato as the focus of the City Government is to sustain its development initiatives through their program dubbed as “Terrorism to Tourism.”

https://pia.gov.ph/news/articles/1022526

Soldier killed, 3 colleagues hurt in Samar collision

From the Philippine News Agency (May 28, 2019): Soldier killed, 3 colleagues hurt in Samar collisionROAD TRAGEDY. A military truck slammed into a cargo truck in Sta. Rita, Samar early Monday (May 27, 2019). The road accident killed a soldier and hurt three others. (Contributed photo)

A soldier was killed while three of his companions were injured when the military vehicle, they were riding in crashed into a parked truck in San Isidro village in Sta. Rita, Samar early Monday.

Confirmed dead is Staff Sgt. Elmer Cinco, while his wounded companions are Corporals Agusto Basilan and Chito Jose Gacutan, and PFC. Emerson Palunay, the Philippine National Police (PNP) regional office in Palo, Leyte confirmed in a report sent to reporters Tuesday.

According to a report reaching the police regional office, the military vehicle of the Army’s 801st Brigade based in Hinabangan, Samar collided with a cargo truck loaded with copra parked on the roadside.

The cargo truck has been parked for a few hours after it broke down. The driver placed an early warning device but half of the truck’s body occupied a portion of the national highway.

“Soldiers were traveling to Tacloban City and upon reaching San Isidro village around 4:35 a.m., an alleged incoming truck coming from the opposite direction did not give way to the Army truck and continued to go past the parked truck,” the police report said.

A house was also damaged due to the accident.

https://www.pna.gov.ph/articles/1070869

ASG 'bandit' killed, 4 others hurt in Sulu clash

From the Philippine News Agency (May 28, 2019): ASG 'bandit' killed, 4 others hurt in Sulu clash

An Abu Sayyaf Group (ASG) bandit was killed while four others were wounded in a clash between advancing troops and the ASG in the province of Sulu, military officials said Tuesday.

Col. Gerry Besana, Western Mindanao Command (Westmincom) information officer, said the latest clash happened around 3:30 p.m. Monday in Barangay Sandah, Patikul, Sulu.


Besana said the clash, which lasted for about five minutes, broke out after government troops chanced upon the ASG bandits led by Mundi Sawadjaan while conducting a focused operation in Barangay Sandah, Patikul.

The firefight resulted in the death of a follower of Sawadjaan. Four other ASG bandits were wounded based on the report of residents in the area.


Besana said the troops believed that more ASG bandits were wounded, while the military suffered no casualty. Additional troops were deployed to block the possible withdrawal routes of the ASG bandits and pursued the evading bandits, he added.

The group of Sawadjaan on Saturday attacked a community in Barangay Igasan, Patikul, resulting in the death of two children and injury to three others.

Lt. Gen. Arnel dela Vega, Westmincom chief, said the military has heightened its "focused operations against Abu Sayyaf militants, days after the spate of offensives in Sulu."

“We are gaining a foothold as we sustain our tactical offensives on the ground. This is evidenced by the number of militants slain in our successive armed engagements against the enemies in Sulu,” Dela Vega added.

https://www.pna.gov.ph/articles/1070865

New BARMM top cop assumes office

From the Philippine News Agency (May 28, 2019): New BARMM top cop assumes officePRO-BARMM LEADERSHIP. Brigadier General Marni Marcos (left), incoming chief of the Police Regional Office – Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (PRO-BARMM), replaced on Tuesday (May 28) Brigadier General Graciano Mijares (right), who is reassigned to another area. Both graduated at the Philippine Military Academy in 1998. (Combined photos courtesy of PRO-BARMM)

The chief of the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) is now the new regional director of the Police Regional Office in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Brig. Gen. Marni Marcos, formerly director of PNP-ACG, assumed office on Tuesday as PRO-BARMM regional director, replacing his “mistah” (batchmate) in the Philippine Military Academy (PMA), Brig. Gen. Graciano Mijares.


Both graduated from the PMA in 1988. Mijares will take over the post vacated by Marcos at the ACG.

Mijares will be leaving a police organization that played major roles in settling amicable clan wars involving Moro families in the provinces of Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi.

As he leaves PRO-BARMM, his home for the past year and a half, Mijares called on the officers and rank and file personnel to give Marcos the same support he received from them.

https://www.pna.gov.ph/articles/1070855

Explosion rocks house of Pangasinan barangay captain

From the Philippine News Agency (May 28, 2019): Explosion rocks house of Pangasinan barangay captainEXPLOSION. The San Fabian Police Station and other operatives are investigating the explosion incident that happened in front of the house of an incumbent barangay captain in San Fabian town. (Photo courtesy of San Fabian Police Station)

SAN FABIAN, Pangasinan -- An explosion caused by still unknown explosive device Monday night damaged the house of an incumbent barangay captain.

Maj. Melecio Mina, officer in charge of San Fabian Police Station, said Chairman Virgilio Garcia of Barangay Armal reported the explosion incident Tuesday morning.

“Garcia and his family heard a motorcycle in front of their house before the explosion happened. They did not bother to check who the culprit is due to fear. They reported the incident morning the following day, the only time they were able to check the extent of the damage caused by the explosion,” he said in an interview Tuesday.

Based on an initial investigation, Mina said the blast caused by still unknown explosive device destroyed the glass windows of Garcia’s house, and the windows and windshield of their car and van parked in front of their house.

The roof and pavement were also damaged.

No injury was reported after the incident.

“The barangay captain reported in our station the previous week about the threat he has been receiving,” he said.

Mina said investigators are still identifying the explosive device used by the suspect or suspects, and determining the motive.

“The suspect/ suspects took advantage of the heavy downpour last night in executing the crime,” he added.


https://www.pna.gov.ph/articles/1070886

AFP chief confident PMA Class 2019 will serve PH well

From the Philippine News Agency (May 28, 2019): AFP chief confident PMA Class 2019 will serve PH wellArmed Forces of the Philippines (AFP) chief-of-staff Gen. Benjamin Madrigal, Jr. is confident that all 261 graduates of Philippine Military Academy (PMA) "Mabalasik Class" of 2019 will do well and serve the country faithfully, in whatever branch of service they will opt to join.

"Being an alumnus myself, I am confident that the Academy has prepared each one of them to be "fleet-ready, field-ready, and squadron-ready," he said in a statement to reporters late Monday.

Madrigal, a member of PMA Class of 1985, also welcomed the new military officers into the AFP and expressed confidence that they will rise up to every challenge in their careers.

The PMA Class of 2019 formally graduated on Sunday at the grounds of Fort Del Pilar, Baguio City.

"The unfolding chapter of their career will be full of challenges that will test their mettle, as well as opportunities for further learning," the AFP chief added.

From this point, Madrigal said these new officers will be deployed in rural communities and be given the chance to address the persisting problems and root causes of conflict in the country, many of which can change their perspective, present them with hard choices, and, in some cases, sacrifice their lives.

"In all these, I hope that they will never forget the Honor Code and the character that was built upon them and "hold the trust long after they have left the long gray line. Ultimately, in the face of the hardest of challenges to their life, dignity, and integrity, be guided by the Academy's Core Values of selfless service, honor, and excellence," the AFP chief said.

https://www.pna.gov.ph/articles/1070833

Rapid Gun ideal weapon for Jose Rizal-class frigates

From the Philippine News Agency (May 28, 2019): Rapid Gun ideal weapon for Jose Rizal-class frigatesPhoto courtesy: Hyundai Heavy Industries

Having a high rate of fire and the ability to shoot down air targets like missiles makes the Oto Melara 76mm Rapid Gun an ideal weapon for the newly-launched BRP Jose Rizal (FF-150), the country's first ever missile-armed frigate.

This was emphasized by Philippine Navy (PN) spokesperson Captain Jonathan Zata in response to Philippine News Agency's queries on how good and efficient the Oto Melara 76mm Super Rapid Gun is.


"It (the gun) is capable of intercepting air targets to include missiles using special munitions," the Navy spokesperson told the Philippine News Agency Tuesday, quoting Offshore Combat Force head, Commodore Caesar Bernard Valencia.

Also, the Super Rapid Gun has a faster rate of fire, around 120 rounds per minute, compared to the current 76mm guns in the PN inventory which is only 80 rounds per minute.

These slower-firing 76mm guns are fitting for the three Del Pilar-class offshore patrol vessels and three Jacinto-class patrol vessels.

Having the Super Rapid Gun fitted to BRP Jose Rizal and the BRP Antonio Luna (FF-151) -- currently being built -- is ideal as PN personnel are already trained in the maintenance of 76mm guns and compatible with the current munition inventory.

"(And the Super Rapid Gun is) within Approved Budget Contract for the (frigates' weapons systems)," Zata said.

The Philippines and South Korean shipbuilder Hyundai Heavy Industries (HHI) signed a PHP16-billion contract for two missile-armed frigates with another PHP2 billion set aside for its weapon systems and munition in October 2016.

The BRP Jose Rizal was launched at HHI's Ulsan shipyard last May 23 while its sister ship, BRP Antonio Luna, had its keel laid also on the same day.

Aside from the Oto Melara 76mm Super Rapid Gun, the ships will be also be armed with an Aselsan SMASH 30mm remote-controlled secondary cannon, anti-submarine torpedoes and anti-air and ship missiles.

It is also equipped with Hanwha Systems' Naval Shield combat management system (CMS), which integrates all shipboard sensors and weapons and decides on which is ideal to deal with any incoming threats.

The above-mentioned system can also detect and track around 4,000 targets and is used in various configurations by the Republic of Korea Navy, Royal Malaysian Navy, and the Indonesian Navy.

The ships measure 351 feet long and 46 feet wide and have a maximum speed of 25 knots and can travel up to 4,500 nautical miles at a cruising speed of 15 knots and can sustain operational presence for 30 days. It is also capable to withstand rough sea conditions up to Sea State 7.

"Each frigate has a complement of more than 100 officers and crew. It has a flight deck located at the stern with the ability to handle one maritime helicopter weighing up to 12 tons. Two rigid-hulled inflatable boats will be carried to conduct military and emergency operations at sea," Zata added.

https://www.pna.gov.ph/articles/1070845

Albayalde OKs reshuffle of 5 key PNP officials

From the Philippine News Agency (May 28, 2019): Albayalde OKs reshuffle of 5 key PNP officialsFive police officials were included in the reshuffle of top Philippine National Police (PNP) officials, which took effect on Tuesday.

“I have approved the recommendation of the Senior Officers Placement and Promotion Board and Oversight Committee to implement another round of reorganization of senior officers occupying key positions in the Directorial and Special Staff, National Support Units, and Police Regional Offices,” PNP chief Gen. Oscar Albayalde told reporters.

Those designated to new positions are Brig. Gen. Froilan Flores Quidilla, former deputy director for administration of the Police Regional Office (PRO 4-B) in Mimaropa, who was assigned as the acting director of the Zamboanga PRO.

Quidilla replaces Brig. Gen. Emmanuel Licup, who was assigned as the acting deputy director of the Directorate for Personnel and Records Management.

Taking the helm as deputy director for administration in Mimaropa is Col. Nelson Bondoc, who was formerly assigned at the PNP Engineering Service.

Meanwhile, Anti-Cyber Crime Group director Brig. Gen. Marni Marcos Jr. was appointed as the new acting regional director of the PRO-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). He switched positions with BARMM regional director Brig. Gen. Graciano Mijares.

Albayalde ordered a reshuffle in the organization's top brass, stressing that they were out to ensure that the right person will be in the right post.

“The latest reorganization is prompted by the series of retirement of senior PNP officials this year, the two-year maximum tenure in positions and the Performance Evaluation Rating that created vacancies need to be filled to ensure continuity of command,” he added.

https://www.pna.gov.ph/articles/1070850

PNP alert status returns to 'normal' except in Mindanao

From the Philippine News Agency (May 28, 2019): PNP alert status returns to 'normal' except in MindanaoThe Philippine National Police (PNP) has downgraded its alert status from full to normal alert nationwide, except in Mindanao which is under martial law.

PNP chief, Gen. Oscar Albayalde said regional directors of Police Regional Offices (PRO) 1 to 8, Cordillera, and National Capital Region Police Office (NCRPO) are given the discretion to raise the alert level if deemed necessary and based on the prevailing threat situation.

“Our police force will continue to be aggressive and intelligence-driven against criminal gangs, terrorists, and lawless elements as we intensify our focused police operations to address threats and violence,” Albayalde said in a statement on Tuesday.

At the same time, the country’s top cop said the PNP will field a total of 120,000 personnel in accordance with the security and safety plans for the opening of classes on June 3.

Albayalde said the PNP’s guidelines for 'Ligtas Balik-Eskwela 2019' is to ensure the operational readiness of police units in responding to peace and order concerns including threats from criminal elements that may take advantage of the situation.

“Along these efforts, we set our plans with enough number of police force to be deployed to launch mobile and foot patrols along major routes and highways for the 2019 Balik Eskwela leading to all schools and other learning institutions,” Albayalde said.

He said the PNP will establish Police Assistance Desks (PADs) in all school campuses and other learning institutions nationwide in coordination with the Department of Education, Commission on Higher Education, school authorities, local government units, and barangay force multipliers.

Albayalde assured the public that the PNP is committed to provide security coverage for public safety services and institute various crime prevention operations, focusing on the Enhanced Managing Police Operations Strategy to maintain peace and order within and around the vicinity of schools.

Upon invitations by school authorities, he said the PNP may conduct inspections of dormitories and schools.

Other police efforts are establishing task units to address bullying in schools, intelligence and information gathering against kidnappings in schools, presence of improvised explosive devices, and other efforts against threats as feared by the public.

He said around 29 million students across the country in various grade levels are expected to troop to schools for simultaneous opening of classes in both public and private learning institutions.

He said policemen are also instructed to conduct foot and mobile patrolling in the vicinity of schools and would be on the lookout for drug traffickers, muggers, and violent street gangs that may infiltrate the ranks of students.

https://www.pna.gov.ph/articles/1070866

PAF allots P25-M for repairs of aircraft propellers

From the Philippine News Agency (May 28, 2019): PAF allots P25-M for repairs of aircraft propellersThe Philippine Air Force (PAF), through its Bids and Awards Committee, has allocated the sum of PHP25,078,000 for the acquisition of spare parts needed for the repair and maintenance of the propeller blades of two of its two Airbus Military C-295 medium transport aircraft.

The spares are intended for C-295 medium aircraft tail numbers 140 and 142.

Submission of bids is scheduled for June 7, 9:15 a.m. at the PAF Procurement Center Conference Room of Villamor Air Base, Pasay City.


"Prospective bidders should have an experience in a similar project within the last five years," said PAF Bids and Awards Committee chair, Brig. Gen. Carlo Bueno N. Buena, in the bid bulletin posted at the Philippine Government Electronic Procurement System Tuesday.

The PAF has three C-295 in its inventory. All three are assigned to the 220th Airlift Wing which is based in Mactan, Cebu. All three planes are worth PHP5.3 billion.

"The PAF reserves the right to reject any and all bids, declare a failure of bidding, or not award the contract at any time prior to contract award in accordance with Section 41 of RA 9184 and its IRR, without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders," he added.

The Airbus Military C-295 is a new generation, very robust and reliable, highly versatile tactical airlifter able to carry up to nine tonnes of payload or up to 71 personnel, at a maximum cruise speed of 260 kt /480 km/h.

Fitted with retractable landing gear and a pressurized cabin, it can cruise at altitudes up to 25,000 ft, while retaining remarkable short take-off and landing performance from unprepared short, soft and rough airstrips, as well as low-level flight characteristics.

https://www.pna.gov.ph/articles/1070856

Japan will support PH security needs: envoy

From the Philippine News Agency (May 28, 2019): Japan will support PH security needs: envoy


Philippine Ambassador to Japan Jose Laurel V.
The Philippines can rely on Japan, particularly in security, amid the ongoing dispute in the West Philippine Sea (South China Sea), an envoy said on Tuesday.

Philippine Ambassador to Japan Jose Laurel V made this response when asked in a press conference at the Philippine embassy in Japan about the commitment the Philippines can get from Japan in terms of upholding the freedom of navigation in the South China Sea.

“Japan will support the Philippines in its needs particularly in security,” Laurel told the Filipino journalists who will cover President Rodrigo Duterte’s third trip to Japan since he assumed the presidency in 2016.

“So, Japan is a trading country. It survives on selling their manufactured goods to the world. They have to keep the shipping lanes open,” he added.

Laurel also cited Japan’s “intimate” relationship with the Philippines such that it provided the latter with 10 ships, jet planes, helicopters among others.

“Well you must remember that because we are very intimate friends, Japan greatly also depends on the Philippines,” Laurel said.

“Although let’s admit it, they created war during the 40’s, but they have paid for it. And they have --- and the complexities of the world has changed,” he added.

The ambassador described Japan as “a true friend with no conditions”.

Duterte left Manila Tuesday afternoon to attend Nikkei’s 25th International Conference on The Future of Asia in Tokyo.

https://www.pna.gov.ph/articles/1070935

LOOK: Honoring 17,000 fallen US, PH troops on Memorial Day

From the Philippine Daily Inquirer (May 26, 2019): LOOK: Honoring 17,000 fallen US, PH troops on Memorial DayPhilippine and American flags stand side by side in front of crosses marking the graves of Filipino and US soldiers who fought and died in World War II. INQUIRER.NET / NEIL MERCADO

MANILA, Philippines — The Philippines and the United States remembered more than 17,000 soldiers who died in World War II during Sunday’s Memorial Day rites at the Manila American Cemetery and Memorial in Taguig City.

U.S. Embassy Charge d’Affaires John C. Law said that Memorial Day commemorates the sacrifices of soldiers who died in the war while serving in the U.S. Armed Forces.

“Memorial Day is when we remember those men and women who gave their lives in defense of our countries and defense of our freedom,” Law told INQUIRER.net following the celebration.

Among those in attendance were representatives from the US Embassy, the Armed Forces of the Philippines, and several American and Filipino veterans.US Embassy Chargè d’Affaires John Law delivers their Memorial Day message at the Manila American Cemetery and Memorial in Fort Bonifacio in Taguig City on Sunday, May 26, 2019. INQUIRER.NET / NEIL MERCADO

The Philippine Marine Corps and the United States Marine Corps presented the colors followed by the offering of flowers by the US Embassy and the AFP.

The event was held at the Manila American Cemetery and Memorial in Fort Bonifacio where 17,000 American and Filipino soldiers are buried.

“Here in Manila, we are so lucky because we have a site that commemorates the shared fight and the shared sacrifices of Americans and Filipinos and if you walk around the site, you will see Americans and Filipinos buried side by side,” Law said.

Aside from the graves, over 36,000 names of missing soldiers are also inscribed in the walls of a building inside the cemetery.Visitors to the Manila American Cemetery and Memorial in Taguig City walk among the walls of the missing on Memorial Day, May 26, 2019. INQUIRER.NET / NEIL MERCADO

“On the walls you will see Americans and Filipino names as they fought together in spirit here. Today is the day when we remember and thank them for what they did,” Law said.

The AFP also showed its support towards the United States, noting that remembering the courage of the fallen troops is essential in reminding younger generations of past hardships.

“We are given the opportunity to glorify and celebrate their courage and to relive their memories so that future generations, they come to know and appreciate their selfless sacrifice,” said AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Salvador Mison.The Manila American Cemetery and Memorial is host to more than 17,000 remains of Filipino and American soldiers who died in World War II. INQUIRER.NET / NEIL MERCADO

“Despite the chaos and destruction that wars have caused, [we] came together as the community of nations strive for a better world to live in,” Mison added.

On Saturday, more than 200 volunteers placed American and Filipino flags on the graves of the fallen soldiers.

Memorial Day is an American holiday observed every fourth Monday of May.

https://globalnation.inquirer.net/175591/look-honoring-17000-fallen-us-ph-troops-on-memorial-day

From communist rebels to Army men: 84 ex-NPAs get private rank

From the Business Mirror (May 27, 2019): From communist rebels to Army men: 84 ex-NPAs get private rank

AT least 84 former members of the New People’s Army (NPA) have joined the Armed Forces of the Philippines (AFP) and were given the rank of private following months of rigorous military training.

The new soldiers are among the 275 Army recruits, who graduated from two batches of candidate soldier courses administered by the Army’s 4th Infantry “Diamond” Division.

The 275 new soldiers, all with the rank of a private, are lumads, former members of the Civilian Armed Forces Geographical Unit and former members of the NPA who have yielded to the government.

Capt. Regie H. Go, acting spokesman of the 4th ID, said the Army recruits officially joined the service following a joint closing ceremony late last week in Malaybalay City, Bukidnon.

The new enlisted personnel went through grueling months of training administered by the 4th Division Training School (4DTS), which registered the military’s record-high number of former rebels as trainees.

Go, quoting Lt. Col. Jeff Villanueva, commander of the 4DTS, said that both classes forming the 275 new soldiers, entered the military training during the fourth quarter of last year and began their Jungle Warfare Mountain Operation Course in April this year.

One of the enlisted personnel whom Go identified through his alias as Rios, reportedly a former vice commander of the NPA operating in Mindanao, thanked the government for giving him and the other former rebels a chance to join the service.

“I have never regretted my decision to return to the folds of the law and so, I call on to those who are still in the mountains, there’s a better life waiting for you here and the NPA will never be able to give you a peaceful life,” Go quoted Rios as saying.

Maj. Gen. Franco Nemesio Gacal, commander of the 4th ID, welcomed the new members of the Diamond troopers.

“You are now officially soldiers, use the skills, knowledge and discipline which you have learned from DTS to protect our fellow Filipinos. Let us uphold our honor, patriotism and duty to our beloved country,” he told the new soldiers.

“I also congratulate the 4DTS for a job well done. Let us continue to produce world-class soldiers who have burning desires to fight for long-lasting peace in Mindanao,” he added.

Go said the 275 privates will be deployed to the different units of 4th ID in Mindanao.

US Pacific Air Forces chief boosts partnership with PAF

From the Manila Times (May 27, 2019): US Pacific Air Forces chief boosts partnership with PAF

US Pacific Air Forces (PACAF) Commander Gen. Charles Brown Jr. traveled to the Philippines from May 15 to 17 to meet with senior officials of the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine Air Force (PAF).

“Our relationship with the Philippines is one of our most enduring relationships in the Indo-Pacific region. It’s an honor to be here to be part of the friendship and cooperation between our two nations and our two air forces,” said Brown.

During his visit to Manila, Brown met with Chief of Staff of the AFP Gen. Benjamin Madrigal Jr. at Camp Aguinaldo to discuss increasing multilateral training opportunities between PACAF and AFP.
Advertisements

“Enhanced engagement between our people and our forces benefits the entire region, and is grounded in personal relationships established during visits such as these,” shared Brown.


Commander of US Pacific Air Forces Gen. Charles Brown, Jr. (center) and Commanding General of the Philippine Air Force Lt. Gen. Rozzano Briguez (right) receive arrival honors at Colonel Jesus Villamor Air Base.

After his office call with Madrigal, Brown met with the Commanding General of the PAF Lt. Gen. Rozzano Briguez at Villamor Air Base, where they participated in a wreath-laying ceremony at the Monument of the Fallen Airmen and discussed building partner capacity in the Philippines.

“I commend the vision laid out by the PAF in their Flight Plan 2028,” said Brown. “We have the same vision of peace, security and friendship not just for today, but for tomorrow and the future ahead.”

Brown’s visit was his first to the Philippines since taking command of PACAF, the air component command of Indo-Pacific Command. The visit reinforces the US Air Force’s commitment to its bilateral relationship with the Philippine Air Force.

“No definite date yet” on resumption of “Kathanor” profiling of IDPs in Marawi

From MindaNews (May 27, 2019): “No definite date yet” on resumption of “Kathanor” profiling of IDPs in Marawi

The influx of people pretending to be residents displaced by the Marawi Siege two years ago, led to the May 22 suspension of the ‘Kathanor’ profiling of internally displaced persons (IDPs) and there is “no definite date yet” on when it will resume, Assistant Secretary Felix Castro, field office manager of Task Force Bangon Marawi, said.

“Maraming fake IDP” (there are many fake IDPs), said Castro. He told MindaNews. they had to suspend on May 22 because during this last schedule for May 20 to 31, an unusually high number of people came to the field office even as they were not residents of Marawi City and specifically, not residents of the 250-hectare, 24-barangay Ground Zero, the main battle area between government forces and the IS-linked Maute Group in the five-month war from May to October 2017, now referred to as the Most Affected Area (MAA).


Assistant Secretary Felix Castro, field office manager of Task Force Bangon Marawi explains to MindaNews the reasons why Kathanor was suspended on May 22, 2019. MindaNews photo by GREGORIO BUENO

As of May 20, a total of 44,497 households of IDPs inside and outside the MAA had been profiled since October 7 last year, Castro said.

Of this number, 15,677 were from the MAA and 15,584 had been given 73,000 pesos assistance – 53,000 pesos for the transitory family support package and 20,000 for livelihood settlement grant — during the payout from April 6 to May 24. The 93 other profiled households in the MAA qualified to receive the assistance have not come to collect it.

Marawi residents displaced by the siege but outside the MAA can avail of 20,000 pesos livelihood assistance but the payout for this has yet to be scheduled, Castro said.

He said Kathanor was supposed to have ended in March and the May 20 to 31 schedule was supposedly only for those with grievances or complaints or those who were unable to meet the schedules for their barangays.

No problem until…

He said there was no problem in the profiling process from October 2018 to March 2019. The problem on fake IDPs, he said, surfaced during the May 20 to 31 schedule when “doon dumagsa” (people came in droves).


Marawi residents join the long queue at the provincial capitol compound in Marawi City for their biometrics to be taken by the staff of Task Force Bangon Marawi on 15 April 2019. MindaNews photo by BOBBY TIMONERA

Last Thursday, exactly two years from May 23, 2017 (Day 1 of the Marawi Siege), Housing Secretary and TFBM chair Eduardo del Rosario told a press conference at the 103rd Infantry Brigade that they “discovered there are so many individuals pretending to be Meranaw residents” and that a director of the National Bureau of Investigation himself overheard those falling in line instruct people on what to asnwer.

Del Rosario said they also discovered that some receipts presented as proof of residence, supposedly from utility firms such as light and water, and even police clearances were fake.

He said a barangay official was found to have colluded with a non-resident he certified to be a resident of his barangay, allegedly in exchange for half of what the non-resident would get.

Using biometrics, the Kathanor (organization) profiling collects data on the number, location and status of Marawi residents displaced by the siege, as well as those who have returned to Marawi, which TFBM then consolidates, to come up with an accurate database to improve its delivery of services and to help design better programs and projects for the recovery of Marawi.

Kathanor aims to correct the inaccuracies of the previous listings, which included multiple registrations, fraud and other irregularities in the IDP database.

From other towns

“With due respect, there are some reports na maraming nag-aapply even outside Marawi City or from different municipalities are also applying to undergo biometric process so alam naman natin bakit ganon maybe because of some gain,” Mayor Majul Gandamra said.

Gandamra was referring to the 73,000 pesos financial assistance given to owners and sharers of structures in Ground Zero who have already been profiled.


A Maranao boy’s fingerprints are scanned.for the Kathanor profiling of IDPS IN Marawi City on 15 April 2019. MindaNews photo by BOBBY TIMONERA

Del Rosario said the mayor and the barangay captains have to ensure that those given certificates by the barangay chairs are genuine residents of Marawi “otherwise magkaroon ng bloated figures ang Marawi City.”

“Nagiging rampant (it became rampant) so when I arrived yesterday here in Marawi, I was surprised that a kilometer away before reaching field office, there were so many vehicles and motercycle tricycles around. I was thinking celebration or some sort of a fiesta in MSU only to find out those people were lined up in our field office because they would like to be profiled (when) most of them are not real residents in Marawi City,’’ he said.

He stressed the need to conduct a re-validation so that those who submitted fake documents will be disallowed. He said the Department of Interior and Local Government will be calling on officials of the 24 barangays in the MAA and will suspend them if they issue certificates of residency to those who were not residents of their villages before the siege.

In trickles

Del Rosario said those already profiled, numbering some 45,000, came in trickles since October.

On the average, he said, around 200 to 300 submitted themselves to profiling but “just the other day, it’s thousands. Biglang dumaami ang dumating so we had to stop .” He said Castro coordinated with the mayor before suspending it.

He said the DILG as well as the Armed Forces of the Philippines “will help the barangay captains so that we can ensure that only credible residents will be profiled and be given assistance by the government.”

“Naging magnet kasi yung 20,000 and 53,000 pesos na ibinibigay pati kapitbahay nakatira sa ibang municipalities (The 20,000 and 53,000 pesos assistance being given became a magnet and so even those living in other municipalities) … all of a sudden they would like to be profiled also,” he said.

In ‘Kathanor,’ IDP household heads and members aged five and above are required to go to the venue together for the process; those aged 14 and above must present two government-issued IDs and they are supposed to register on dates scheduled for their barangays.

The TFBM listed eight steps in the process: get a priority number at the registration desk; attend the Kathanor orientation; submit two valid government ID at the Identification and Residency Screening Desk; complete handwashing for fingerprint readability; fingerprinting; photo-taking; interview with the heads of household; and return priority number and submit Kathanor form.

https://www.mindanews.com/top-stories/2019/05/no-definite-date-yet-on-resumption-of-kathanor-profiling-of-idps-in-marawi/

New facilities, curriculum to greet PMA cadets

From the Philippine Daily Inquirer (May 28, 2019): New facilities, curriculum to greet PMA cadets

New facilities, curriculum to greet PMA cadets

LONG GRAY LINE Members of Philippine Military Academy (PMA) “Mabalasik” Class of 2019 join the long gray line of military officers who finished their training at the PMA, the country’s leading military training institution. —EV ESPIRITU

FORT DEL PILAR, BAGUIO CITY, Philippines — Brand-new equipment, refurbished facilities and a revised curriculum will ensure that the Philippine Military Academy (PMA) continues to deliver quality education and training to future leaders of the Armed Forces of the Philippines, Lt. Gen. Ronnie Evangelista, PMA superintendent, said.

In remarks during Sunday’s graduation of the PMA “Mabalasik” Class of 2019, Evangelista cited the newly renovated Regis Hall that, he said, would give relief to cadets now living in congested quarters.

The renovation that replaced the three-story hall named after the late Lt. Leopoldo Regis, topnotcher of PMA Class 1951, cost the government P335 million.

Quality education
Evangelista said the PMA established an electronic library and an online database for its faculty and cadets to efficiently use digitized collection of books and other reference materials.

The academy also upgraded its firing range by adding a simulated moving automated random target system and an arm simulation laboratory.

Apart from the new equipment and facility, the PMA also revised its curriculum to add a Bachelor of Science in National Security Management. The new program was inspired by the 2017 Marawi siege that claimed the lives of civilians and soldiers and destroyed property.REUNION PMA valedictorian Dionne Mae Umalla reunites with her father, Reuben, during her graduation on Sunday. —EV ESPIRITU

“We will commit to do this (deliver quality education and training) to the next cadets as PMA continues to produce intervention measures to cope with the changing times,” Evangelista said.

Addressing the new PMA graduates, he said: “You are and should always be warriors of the people. The people expect a lot from you. Do not fail them.”

Challenge

On Monday, the AFP chief of staff, Gen. Benjamin Madrigal Jr., reminded the new PMA graduates to adhere to the honor code in facing challenges that would test their mettle.

“The unfolding chapter of their (PMA graduates’) career will be full of challenges that will test their mettle, as well as opportunities for further learning,” said Madrigal, a member of PMA Class 1985.

“From here onward, they will immerse in the communities and be given the chance to address the persisting problems and root causes of conflict in the country, many of which can change their perspective, present them with hard choices, and, in some cases, sacrifice their lives,” he said.

https://newsinfo.inquirer.net/1123869/new-facilities-curriculum-to-greet-pma-cadets

Don’t forget the ‘honor code,’ AFP chief tells new PMA grads

From the Business Mirror (May 28, 2019): Don’t forget the ‘honor code,’ AFP chief tells new PMA grads

Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Gen. Benjamin Madrigal Jr. welcomed into the ranks on Monday the 261 junior officers who graduated a day earlier from the Philippine Military Academy (PMA).

In a news statement, the chief of staff said he was confident that the PMA has prepared the new officers to be up for the challenge after four years of “life-defining and world-class training.”

“Being an alumnus myself, I am confident that the academy has prepared each one of them to be fleet-ready, field-ready and squadron-ready,” he said.

The 261, topped by a female cadet, graduated from the PMA on Sunday, with no less than President Duterte gracing the ceremony.

Madrigal said the “unfolding chapter” of the junior officers’ career “will be full of challenges that will test their mettle, as well as opportunities for further learning.”

“From here onward, they will immerse in the communities and be given the chance to address the persisting problems and root causes of conflict in the country, many of which can change their perspective, present them with hard choices, and, in some cases, sacrifice their lives,” he said.

As he welcomed the officers’ into the roster of the AFP, Madrigal said he was hoping that they will not forget the “Honor Code” and the character that was built upon them and “hold the trust long after they have left the long gray line.”

“Ultimately, in the face of the hardest of challenges to their life, dignity, and integrity, be guided by the academy’s core values of selfless service, honor, and excellence,” he said.

The junior officers will join the military’s three major armed services.

https://businessmirror.com.ph/2019/05/28/dont-forget-the-honor-code-afp-chief-tells-new-pma-grads/

Fishers’ shelter built on Batanes Island

From the Manila Times (May 28, 2019): Fishers’ shelter built on Batanes Island

APARRI, Cagayan: The Armed Forces of the Philippines (AFP)-Northern Luzon Command (Nolcom) turned over to the Batanes provincial government on Monday a multi-purpose shelter in Mavulis Island, Itbayat for local fishing and not a Marine base as earlier reported.

The Mavulis Project handover ceremony was led by the AFP-Nolcom with Undersecretary Ricardo David Jr. of the Department of National Defense as guest of honor and speaker.


Mavulis, (also called Y’ami Island in textbooks) is the northernmost Batanes island, about 80 kilometers (50 miles) from Taiwan. It is uninhabited, but frequently visited by local fishers, most of whom are from Itbayat town.

The Mavulis Project was launched in March 2018 for the construction of building facilities, which were reportedly a Marines base to boost defense arrangements and discourage poachers from its fishing grounds.

Before the project, Nolcom officials reportedly said their presence was needed, thus the building work on Mavulis Island, and while the island was uninhabited, they were building a facility to guard the Philippine maritime domain against poaching during the fishing period.

Both the Philippine and Taiwan coast guard ships have confronted each other in the rich fishing waters in the Mavulis area where their exclusive economic zones overlap, and even nearly cut ties in 2013 after a Philippine vessel fired on a Taiwanese fishing boat, killing a fisher.

Both countries also have overlapping claims in the South China Sea (West Philippine Sea), along with Brunei, China, Malaysia and Vietnam, that more than 20 years ago, Philippine defense officials said Taiwan proposed leasing the island as a gunnery range for its military. Taiwan reportedly even promised to donate a secondhand fighter as part of the deal. However, as Manila recognizes Beijing’s one-China policy, nothing came of the agreement.

According to Nolcom officials, the base will help monitor ships passing through the international trade route called Balintang Channel in northern Philippines. The channel is used by vessels crossing from the busy waterway of the South China Sea to the Pacific Ocean.

Lt. Col. Isagani Nato, former Nolcom spokesman, said the Mavulis Project would increase the presence of local fishers in the region, contributing to the protection of the Philippine marine resources and enhancing information gathering around the northern maritime area.

“The structure will serve as a multipurpose shelter for locals fishing in the vicinity and double up as shelter for troops visiting the island to guard our maritime domain in that isolated area during the poaching season,” he stressed.