Friday, February 10, 2023

CPP/NPA-Southeastern Negros: Fake encounter in Santa Catalina, a justification for militarization and plunder

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Feb 9, 2023): Fake encounter in Santa Catalina, a justification for militarization and plunder
 


Estrella Banagbanag
Spokesperson
NPA-Southeast Negros (Rachelle Mae Palang Command)
Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command)
New People's Army

February 09, 2023

The RMPC-NPA belies the 11IB’s claim of an armed encounter in Sitio Tuyopan, Barangay Talalak, Santa Catalina, Negros Oriental at around 2 AM on February 4. Contrary to the AFP’s statement, there was no NPA presence in the area at the time.

The supposed evidence of firearms and documents retrieved are but the same recycled trash akin to the AFP itself in an effort to solidify the illusion of a dismantled guerilla front in the area. Randy Iran, a farmer, was physically assaulted by state forces after the fake encounter.

In fact, there was only one encounter – in Sitio Bagtik, Barangay San Enrique Villanueva, Sibulan, Negros Oriental last February 3 at around 7 PM. A team of Red fighters exchanged fire with the enemy for 2 minutes and was able to maneuver safely after the brief gunfight.

To exaggerate the encounter and justify an enlarged military operation along with the PNP, the 11IB declared the fake encounter in order to control and threaten communities in the hinterlands of Santa Catalina, Sibulan, Siaton, Pamplona and Valencia where relentless military operations and hamletting set the stage for widespread land grabbing and displacement in favor of foreign projects and kickbacks.

Col. Salayo and his mercenary troops in the 11IB are doing the devil’s dirty work overtime to protect the interests of those that they serve, particularly Gov. Roel Degamo and his allies. The battalion is required to comply with its false declaration of an insurgency-free Southeast Negros, especially now that there is an influx of corruption-laden projects in Barangay Talalak and nearby areas. Spearheaded by the NTF-Elcac in cahoots with Degamo in the guise of ‘development’ and ‘infrastructure projects’, large-scale environmental plunder in favor of ecotourism and land-use conversion are underway in utter disregard of the rights and lives of farmers, farm workers, and indigenous people in the area.

Much like their commander-in-chief Marcos Jr., the 11IB are using disinformation and wanton brutality to suppress the growing resentment of the Negrosanons against military overspending amid the worsening socioeconomic crisis. Through RCSPs, communities are forced to surrender en masse as fake NPAs and to cooperate as local intelligence assets to sow fear and distrust in the population while also siphoning millions from the malfeasant E-CLIP. Unable to rule the old way, the state is unwittingly showing the masses that only the people’s democratic revolution can address their worsening plight under the moribund semicolonial and semifeudal ruling system. ###

https://philippinerevolution.nu/statements/fake-encounter-in-santa-catalina-a-justification-for-militarization-and-plunder/

CPP/NDF-Mindoro/NDF Southern Tagalog: Ilitaw si G. Elyong! Panagutin ang reaksyunaryong estado sa terorismo nito sa Mindoro!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Feb 9, 2023): Ilitaw si G. Elyong! Panagutin ang reaksyunaryong estado sa terorismo nito sa Mindoro! (Bring out Mr. Elyong! Hold the reactionary state accountable for its terrorism in Mindoro!)
 


Ma. Patricia Andal
Spokesperson
NDF-Mindoro
NDF-Southern Tagalog
National Democratic Front of the Philippines

February 09, 2023

Kinukundena ng NDFP-Mindoro ang pagdukot ng pasistang 203rd Brigade kay G. Elyong, residente ng Sitio Sinariri, Brgy. Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro, umaga ng Pebrero 6. Dapat ilitaw si G. Elyong at ibalik sa kanyang pamilya’t komunidad na labis nang nag-aalala sa kanya.

Sa ulat na nakalap ng NDFP-Mindoro, dinukot si G. Elyong sa kanilang sityo habang papunta sa tindahan para bumili ng kape. Kinuha siya ng sampung sundalo sa harap ng mga residente nang walang ipinapakitang kasulatan o paliwanag sa dahilan ng pagdakip. Walang nakakaalam kung nasaan ang biktima hanggang ngayon. Samantala, nananatili ang 20 sundalo sa sityo na patuloy sa pananakot sa mga residente.

Halang ang kaluluwa ng reaksyunaryong 203rd Brigade sa walang habas na pang-aatake sa mamamayang Mindoreño. Ikalawa itong kaso ng pagdukot ng militar sa mga inosenteng sibilyan sa Mindoro sa ilalim ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte. Unang kaso ang pambubugbog at pagdukot kay G. Kitot, isang Mangyan-Hanunuo mula sa Sitio Gaang ng nasabing Barangay noong Setyembre 22, 2022. Hindi pa rin malinaw ang kinaroroonan at kalagayan ni G. Kitot hanggang sa kasalukuyan.

Garapalan ang paghahasik ng terorismo ng 203rd Brigade sa lantarang pandurukot at pandarahas sa mga sibilyang tulad ni G. Elyong. Pagpapairal ito ng de facto Martial Law kung saan inaatasan ng estado ang mga militar na magsagawa ng mga kahindik-hindik na krimen upang kitlin ang mapanlabang diwa ng nakikibakang mamamayan. Sa ganitong paraan inihahanda ng mga reaksyunaryo ang daan para ipatupad ang mga proyektong sang-ayon sa interes ng naghaharing-uri subalit sagka sa interes ng mahihirap. Matatandaang dati nang pinaglalawayan ang malawak na lupain ng Barangay Panaytayan upang gawing plantasyon ng kahoy, pastuhan at tayuan ng mga di-kinakailangang proyekto at negosyo.

Kinamumuhian ng mga Mindoreño ang mga palalong pulis at militar na walang ibang ginawa kundi isadlak sila sa kahirapan. Ang galit na ito ang nagpapasiklab sa kanilang determinasyong biguin ang pasistang pakana ng reaksyunaryong estado. Dapat magbigkis ang mamamayang Mindoreño at ubos-kayang ilantad, tutulan, at labanan ang de facto Martial Law na ipinapataw ng berdugong pulis at militar sa kanayunan. Kalampagin ang mga lingkod-bayan at magkaisa upang palayasin ang pasistang sundalo sa mga pamayanan.

Hinahamon din ng NDFP-Mindoro ang alkalde ng Mansalay na si Ferdinand Maliwanag na gumawa ng hakbangin para hanapin at bigyan ng katarungan ang mga biktima ng pandurukot ng 203rd Brigade. Dapat harapin at panagutin ang palalong militar sa katauhan ni BGen. Augusto Villareal sa humahabang tala ng kanilang kasalanan sa mga Mindoreño.

Sa tumitinding paniniil ng reaksyunaryong rehimen at armadong pwersa nito, walang ibang dapat sulingan ang mamamayan kundi ang makatarungang landas ng demokratikong rebolusyong bayan. Makakaasa ang mamamayang Mindoreño na aabutin ng mahabang kamay ng rebolusyonaryong hustisya ang mga utak-pulburang militar at sundalo at ang pinagsisilbihan nitong naghaharing-uri! Determinado ang rebolusyonaryong kilusan sa isla na biguin ang kampanyang supresyon at panunupil ng pasista at ilehitimong rehimeng US-Marcos II!

Ilitaw at palayain si G. Elyong!
Hustisya para sa mga biktima ng pasistang pulis at militar!
Panagutin ang 203rd Brigade sa mga kaso nito laban sa mamamayang MIndoreño! Digmang bayan, sagot sa de facto Martial Law!

https://philippinerevolution.nu/statements/ilitaw-si-g-elyong-panagutin-ang-reaksyunaryong-estado-sa-terorismo-nito-sa-mindoro/

CPP/NDF-Palawan/NDF Southern Tagalog: Tutulan ang pagtatayo ng panibagong mga base militar ng US sa bansa

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Feb 9, 2023): Tutulan ang pagtatayo ng panibagong mga base militar ng US sa bansa (Oppose the construction of new US military bases in the country)
 


Leona Paragua
Spokesperson
NDF-Palawan
NDF-Southern Tagalog
National Democratic Front of the Philippines

February 09, 2023

Nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan sa pagtindig ng malawak na hanay ng mamamayan at mga tunay na makabayang Pilipino laban sa pagtatayo ng karagdagang mga base militar ng US sa bansa sa tabing ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Mariin naming kinukundena ang garapalang pagpapakatuta ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte, laluna ang pasista’t mersenaryong AFP-PNP sa imperyalismong US at ang pagsasapanganib nito sa bansa at sambayanang Pilipino.

Batid ng mamamayan ng daigdig na ang pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa bansa at ang nagpapatuloy na aktibidad ng US sa Southeast Asia ay panggagatong sa nagbabaga nang tensyon sa pagitan nito at ng China. Bahagi ito ng estratehiya ng US na gamitin ang Pilipinas kahanay ng Japan, Thailand at South Korea bilang prontera ng gera nito laban sa China.

Ang pagdaragdag ng base militar ng US ay tahasang pagyurak sa soberanya ng bansa at pagbalewala sa tagumpay ng ilang dekadang pakikibakang bayang nagpalayas sa base militar ng US noong 1991. Palibhasa’t mga masusugid na tuta ng imperyalismong US, ipinagkakanulo ng rehimeng Marcos-Duterte, sampu ng kanilang mga alipures sa kongreso at senado, at mga berdugong mga heneral ng NSA, DND at AFP-PNP ang kalayaan at kaligtasan ng mga Pilipino. Hindi nila alintana ang panganib na maaaring sapitin ng mamamayan tulad ng nararanasan ngayon ng mamamayan ng Ukraine na naiipit sa gyerang proxy sa pagitan ng US-NATO at Russia.

Hindi ikinatutuwa ng mamamayang Palaweño ang mga base at presensyang militar ng US sa probinsya. Hindi na sila makapangisda sa mayamang look ng Oyster sa Ulugan Bay. Ito rin ang nagpalayas at nagdisloka sa libu-libong pamilyang Palaweño, nanamantala sa mga kababaihan at nagpalala ng prostitusyon at kriminalidad sa lalawigan.

Hindi dapat pahintulutan ng mamamayan ang pagdaragdag ng bagong base militar ng US saanmang panig ng bansa, bagkus ay dapat itong tutulan at igiit ang pagpapalayas sa mga dati nang presensya at pasilidad militar nito sa bansa. Kabisado na natin ang hirap at pinsalang aabutin ng bayan sa pananatili ng mga ito. Bukod sa pagiging target ng gera tulad ng naganap noong World War II, kabi-kabilang paglabag sa karapatang-tao ang dulot ng pananatili ng base at presensya ng tropang US sa bansa.

Kasabay nito, hindi rin dapat pahintulutan ng mga tunay na makabayang elemento sa loob ng AFP na gawin lamang silang mga bantay at utusan ng mga tropang US sa sarili nating bayan. Dapat nilang ilantad at labanan ang pagyurak sa soberanya ng bansa at ang bawat paglabag sa kanilang karapatan at mga kaso ng korapsyon sa loob ng AFP at sa pagitan nito at ng tropang US.

Hinahamon rin namin ang mga lingkod bayan, laluna ang lokal na gubyerno ng probinsya na ipamalas ang pagka-makabayan sa pagtutol sa pagtatayo ng panibagong base militar ng US sa Palawan. Gayundin, dapat nilang tutulan ang nagpapatuloy na pag-angkin ng China sa mga teritoryong saklaw ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Dapat ipawalambisa at igiit ang pagbabasura sa EDCA, Visiting Forces Agreement, Mutual Defense Treaty at iba pang makaisang-panig na kasunduang militar na pumapabor lamang sa US. Dapat magbigkis ang buong bayan para palakasin ang kilusan at pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Suportahan at isulong ang demokratikong rebolusyong bayan na siyang magwawakas sa daantaong pagkontrol ng imperyalismo sa bansa.###

https://philippinerevolution.nu/statements/tutulan-ang-pagtatayo-ng-panibagong-mga-base-militar-ng-us-sa-bansa/

CPP/NPA-Negros Island ROC: Palayag ni Capt. Catalogo sang NOCPPO, Kabutigan kag Pagpatalang

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Feb 10, 2023): Palayag ni Capt. Catalogo sang NOCPPO, Kabutigan kag Pagpatalang (Capt. Catalogo NOCPPO Catalogue, Consent and Registration
 


JB Regalado
Spokesperson
Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command)
New People's Army

February 10, 2023

Lip-serving ang mga paandam ni Capt. Catalogo sang Negros Occidental Provincial Police Office sa mga pulitiko kag landlords sa probinsya kaangot sa isyu sang paghupot sang mga private goons. Kabutigan kag pagpatalang man ang palayag ni Capt. Catalogo nga “Wala sang nagaluntad nga private goons sa probinsya.” Kaangay lang sang “paka nga nagpabilin sa idalom sang bubon” si Catalogo kon maghambal.

Ginahangkat sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army nga maggwa si Capt. Catalogo sa apat ka pamusod sang NOCPPO. Antis maghambal si Catalogo dapat may madalum nga pagpanalawsaw ilabe na sa 4th kag 5th District sang probinsya kon bala may naga-eksister nga private goons sa mga nasambit nga lugar. Indi matago sa mga pumuluyo kag sa NPA sa sini nga mga lugar ang paghupot sang mga private goons sang mga pulitiko kag despotiko nga agalon may duta nga masami amo ang ginagamit sa pagpamahug sa ila kasumpong sa pulitika kag pagpang-agaw sang duta ukon land dispute batok sa mga organisadong mamumugon sa uma, sa kampo, mga mangunguma kag iban pa nga mga tenants. Mabaskog nga nagapanindugan ang NPA nga may mga pulitiko kag despotikong agalon may duta sa Kwatro kag Kinto Distrito sang probinsya kaangay sang mga prominente nga pamilya nga naga-inisyal sang PELL-MONAROMI-CIN.

Ginahangkat sang LPC si Catalogo ilabe na ang NOCPPO nga mangin tampad sa publiko kag ipatuman ang inyo ginapa-andam sa mga pulitiko kag despotiko nga agalon may duta sa nasambit nga mga Distrito sa probinsya. Ipakita sa tanan nga mga pumuluyo sa probinsya nga may desaysibo kamo nga tikang sa pagbungkag sang nasambit nga mga private goons. Sa eksperyensya, indi malipod sa kadam-an; ang NPA may makasaysayan na nga rekord sa pagsilot pabor sa mga biktima nga pumuluyo kag indibidwal batok sa kapintas sang mga nasambit nga hubon.###

https://philippinerevolution.nu/statements/palayag-ni-capt-catalogo-sang-nocppo-kabutigan-kag-pagpatalang/

CPP/NDF-CNL: 51ST Anniversary Statement of the Christians for National Liberation///Consolidate and expand our ranks! Unite and overthrow the US-Marcos II tyranny by advancing the national democratic revolution with a socialist perspective! Onward with the people’s war!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Feb 11, 2023): 51ST Anniversary Statement of the Christians for National LiberationConsolidate and expand our ranks! Unite and overthrow the US-Marcos II tyranny by advancing the national democratic revolution with a socialist perspective! Onward with the people’s war!
 


Christians for National Liberation (CNL)
National Democratic Front of the Philippines

February 11, 2023

As stories of unrelenting suffering and oppression brought about by the evil works of feudalism, bureaucratic capitalism and imperialism reign over peoples and nations, the ever-persistent struggle for liberation goes on.

We are moved by God’s enabling and emancipating Spirit, and by the ever persistence of the open and underground mass movements in their firm tenacity to trample and smash the semi-feudal and semi-colonial rule of the bureaucrat capitalists and big bourgeoisie compradors in the Philippine government that is dominated by the ruling elite with Ferdinand R. Marcos, Jr. on the throne under the tutelage of his imperialist masters, US and China. Guided by the Maoist, Leninist and Marxist principles, ruled by the proletariat, and reinforced by the New People’s Army, CNL members shall continue support the armed revolution and prepare ourselves to join the people’s army.

CNL believes that the God of Moses, Jacob and Aaron is the same God journeying with the Filipino people in their persistent quest to remove the heavy yoke of oppression among the hapless people envisioning a society that is free. God is the same God who, as Mary’s Magnificat (Luke 1:51-53) in part says:

“He has performed mighty deeds with his arm; he has scattered those who are proud in their inmost thoughts. He has brought down rulers from their thrones but has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things but has sent the rich away empty.”

The bourgeois, elite and fascist characters of Marcos II and his allies are unveiling. Majority people submerge into the quagmire of poverty, injustice thrives with human rights violations and extra-judicial killings unabated. What else do people expect with governments that originated in class struggle to preserve their oppressive existence and rule? Yet, government would not wither away. Its oppressive purpose does. Such a government shall no longer be ruled by the minority elite, but by the majority that adheres to proletarian dictatorship, until the dawn of “new heaven and earth”, in socialism to communism.

As CNL celebrates 51st Founding Anniversary, it renews commitment at this juncture of our history to continue consolidation and expansion among faith communities, especially now that we are able to creatively find means and ways to do so after the terrible and militaristic approaches of then Duterte government, and now that Marcos II beastly character is unmasking.

The struggle for victory marches on to unity to overthrow the US-Marcos II tyranny by advancing the National Democratic Revolution with socialist perspective. We shall cherish forever the beautiful memories of countless Christian martyrs ahead of us. Them who interpreted theology and Christian dogmas in ways beneficial to the toiling and yet struggling masses of people. We shall also cherish the beautiful memories of works left behind by Jose Maria ““Ka Joma” Sison. Yes, though he died, but his productive works as one of the greatest Marxist-Leninist-Maoist thinkers of the century. Particularly, we shall remember and constantly praise him for his wisdom at accenting that, “even as Christians and Marxists differ in belief and thought, they can complement one another and cooperate in the building of human societies where truth, justice, peace, love, equality, and liberation would exist for the economic, political, cultural and comprehensive development of the toiling masses of peasants, workers, and national minorities (Write up on “Ideology and Religion in the Philippines”). We exclaim Ka Joma and the rest revolutionary brothers and sisters and martyrs of faith who were able to fight the good fight, finish the race, keep the faith (2 Timothy 4:7), so to speak. CNL shall then fight the good fight, finish the race and keep the faith today and until the vision for socialism to communism is realized.

Long live the Communist Party of the Philippines!

Long live the National Democratic Revolution!

Onward with the People’s War!

https://philippinerevolution.nu/statements/consolidate-and-expand-our-ranks-unite-and-overthrow-the-us-marcos-ii-tyranny-by-advancing-the-national-democratic-revolution-with-a-socialist-perspective-onward-with-the-peoples-war/

Human-rights group asks military to show missing NDFP consultant

From the Philippine Daily Inquirer (Feb 8, 2023): Human-rights group asks military to show missing NDFP consultant (By: Germelina Lacorte)Cristina “Tinay” Palabay, secretary general of Karapatan. (Photo from her Facebook page)

DAVAO CITY–The human rights group Karapatan issued an urgent alert demanding the military to show Ariel Badiang, 64, a consultant of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) who was reportedly taken by soldiers in Manolo Fortich town of Bukidnon on Tuesday, February 6.

“His family is seeking the public’s help on the whereabouts of Ariel Badiang and for them to be able to see and access him,” said Tina Palabay, Karapatan secretary general, in a statement after the family’s appeal seeking Badiang’s whereabouts spread on social media.


“If he is in the custody of the Armed Forces of the Philippines, we demand that they immediately surface Badiang, and that they respect his constitutional rights as well as rights under international humanitarian law.” The inquirer is still asking the 403rd Brigade of the 4th ID for comment.

https://newsinfo.inquirer.net/1727249/human-rights-group-asks-military-to-show-missing-ndfp-consultant

2 Quezon island towns now ‘insurgency-free,’ says police

From the Philippine Daily Inquirer (Feb 8, 2023): 2 Quezon island towns now ‘insurgency-free,’ says police (By: Delfin T. Mallari Jr.)INQUIRER FILE PHOTO

LUCENA CITY — Two island towns in Quezon province have been declared free from the clutches of the communist New People’s Army (NPA) rebels, the provincial police reported in a press release issued Tuesday, Feb. 7.

Colonel Ledon Monte, Quezon police chief, said representatives from the police, military and the local government of the island town of Quezon led by Mayor Juan Escalona signed on Feb. 7 a Memorandum of Understanding (MOU) that declared the municipality “insurgency-free.”

On Feb. 6, government representatives and Perez town Mayor Charizze Marie Escalona also signed an MOU that declared the locality NPA-free.

Perez and Quezon are on Alabat island in the Pacific Ocean.


Monte said the declaration meant that local government projects and programs “have reached the phase ready for investment and development having zero incidents of terroristic activities (by the NPA).”

“It meets the set of parameters to be declared as an insurgency-free municipality,” Monte explained.
In January, Gumaca was also declared free from the influence of the Maoist guerrillas.

On Dec. 13 last year, Macalelon town in the Bondoc Peninsula became the first NPA-free locality in the province. The Bondoc Peninsula is a known former NPA bailiwick in the Southern Tagalog region.

“We are now witnessing history. Four municipalities in the province were declared insurgency-free,” Monte said.

https://newsinfo.inquirer.net/1726925/2-quezon-island-towns-now-insurgency-free-says-police

3 BIFF bandits slain in Maguindanao AFP ops

From the Philippine Star (Feb 9, 2023): 3 BIFF bandits slain in Maguindanao AFP ops (John Unson)

COTABATO CITY – Three members of the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) were killed in a military offensive in Mamasapano, Maguindanao del Sur on Monday.

The fatalities, identified only as Suharto, Salik and Badrudin, were carried by their companions as they fled, according to barangay officials and community elders.


The Army’s 33rd Infantry Battalion launched the attack after villagers reported the presence of BIFF gunmen in Barangay Liab.

Col. Oriel Pangcog, 601st Infantry Brigade commander, said an M16 rifle, three .38-caliber revolvers and a .45-caliber pistol were among those recovered during clearing operations.

Soldiers also recovered 40-millimeter grenade projectiles, an 81-millimeter mortar round rigged with a blasting mechanism that can be detonated from a distance using a mobile phone, and six improvised explosive devices at the scene.

https://www.philstar.com/nation/2023/02/09/2243564/3-biff-bandits-slain-maguindanao-afp-ops

Brief: The Philippines on the Verge of Victory Against Abu Sayyaf

Posted to the Jamestown Foundation (May 9, 2023): Brief: The Philippines on the Verge of Victory Against Abu Sayyaf (By: Jacob Zenn)

Publication: Terrorism Monitor Volume: 21 Issue: 3


Abu Sayyaf militants surrender via Benar News

Abu Sayyaf’s origins date to the period after the Soviet army left Afghanistan in 1989. However, its most lethal attacks began occurring in the years surrounding 9/11 and reached a peak in the 2010s. The U.S. designated Abu Sayyaf as a terrorist group in 1997. Now, more than 25 years later, the Philippines has gained the confidence to declare victory against the group (fas.org, October 21, 2003).

According to the Western Mindanao Command (Wesmincon) head, Arturo Rojas, the fact that Abu Sayyaf took no hostages in Mindanao in 2022 indicates that the group is now “a thing of the past” (rappler.com, January 4). Also reflecting the progress made against Abu Sayyaf was U.S. Secretary of Defense Lloyd J. Austin III’s visit to Mindanao on February 1. Secretary Austin met with the U.S. Special Operations Task Force operating on the island and “highlighted the interoperability of the U.S-Philippine alliance”, citing the “successes we’ve had with counterterrorism cooperation” (defense.gov, February 1). Secretary Austin emphasized that “more than hundreds of Abu Sayyaf and terrorist jihadists have already surrendered, and they’re are now leading a peaceful life” and highlighted the U.S.’s contribution to the defeat of Abu Sayyaf and other Islamic State (IS)-loyal militants in a months-long battle in 2017 around the city of Marawi (defense.gov, February 2).

The rise in the number of Abu Sayyaf militants surrendering also points to the group’s demoralization. On January 14, for example, five Abu Sayyaf members surrendered, turning over their weapons and ammunition and accepting interrogation. They were then aided by the Municipal Social Welfare and Development Office to receive social services, financial assistance, skills training, and other support generally given to surrendered Abu Sayyaf members (pna.gov.ph, January 14). In addition, they received health and medical assistance from U.S. troops at Camp Navarro, the main site of Secretary Austin’s visit (manilatimes.net, January 24).

This approach is intended to encourage additional members of Abu Sayyaf to surrender and utilize the country’s de-radicalization and reintegration programs. Only one week before the five Abu Sayyaf members surrendered, another commander who was loyal to IS, Majid Said, also surrendered alongside two dozen of his fighters and his deputy (rappler.com, January 9). In the long-run, these surrenders could lead to the general reduction of attacks in their former area of operations, which were centered around Patikul on Sulu Island. In the short-term, however, this has not been the case, as Patikul still saw a Philippine soldier killed in an ambush two weeks after Majid Said’s surrender (philstar.com, January 26).

As a result of these surrenders and the Philippine military’s killing of Abu Sayyaf members in various operations, the military now estimates Abu Sayyaf has only 130 active fighters remaining in its strongholds (benarnews.org, November 8, 2022). This is less than half their strength, with 134 fighters and 40 logisticians having previously surrendered to government forces. While Abu Sayyaf cannot be considered fully defeated yet, the group is no longer remotely the same threat to the Philippines as it was five years ago, when Abu Sayyaf and its IS-loyal allies were capable of occupying a town as significant as Marawi.

https://jamestown.org/program/brief-the-philippines-on-the-verge-of-victory-against-abu-sayyaf/

NPA rebel surrenders in Zamboanga del Sur town

 Sun Star-Zamboanga (Feb10, 2023): NPA rebel surrenders in Zamboanga del Sur townZAMBOANGA. A New People’s Army (NPA) rebel surrenders to authorities in Zamboanga del Sur province and pledges allegiance to the government on Wednesday, February 8. A photo handout shows the NPA surrender, Don-Don Gose alias Ka Don, taking his oath of allegiance to the government administered by Dumingag Mayor Gerry Paglinawan (3rd from left), who chairs the Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict. (SunStar Zamboanga)

A NEW People’s Army (NPA) rebel surrendered to authorities in Zamboanga del Sur province and has pledged allegiance to the government, the police reported Friday, February 10, 2023.

Police Colonel Richard Verceles, operations chief of the Area Police Command-Western Mindanao, identified the NPA surrenderer as Don-Don Gose alias Ka Don.

Verceles said Gose surrendered around 3:30 p.m. Wednesday, February 8, in San Pablo village, Dumingag, Zamboanga del Sur.


He said Gose, 46, surrendered following negotiations initiated by the members of the Dumingag Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict (MTF-Elcac).

Verceles said Gose is a member of the Barangay Revolutionary Committee of Guerrilla Front Big Beautiful Country of the NPA’s Western Mindanao Regional Party Committee.

Gose took his oath of allegiance to the government administered by Dumingag Mayor Gerry Paglinawan, who chairs the MTF-Elcac.

Paglinawan handed over food packs to Gose as initial assistance from the municipal government.

Verceles said Gose was placed under the custody of the officials of Dilud village, Dumningag for community reintegration. (SunStar Zamboanga)

https://www.sunstar.com.ph/article/1953136/zamboanga/local-news/npa-rebel-surrenders-in-zamboanga-del-sur-town

Subic, Clark bases not included in pact with U.S.: Philippine pres.

 From Kyodo News (Feb 11, 2023): Subic, Clark bases not included in pact with U.S.: Philippine pres. (By Maricar Cinco and Ken Sasaki)Philippine President Ferdinand Marcos Jr. on Friday said the Subic and Clark military bases are not among the new sites approved under a bilateral defense pact with the United States.

In an exclusive interview with Kyodo News in Tokyo, Marcos said, "We do not have any plans for that right now. The two (former) American bases are Subic and Clark, they're not included in the proposed bases" under the pact that allows U.S. forces to use military bases in the Southeast Asian country.

Manila and Washington agreed to the Enhanced Defense Cooperation Agreement in 2014, allowing the U.S. military to use areas in the Southeast Asian country to enhance interoperability in responding to crises such as those concerning the South China Sea.

Philippine defense secretary Carlito Galvez and his U.S. counterpart Lloyd Austin approved a plan earlier this month to add four locations as candidate sites to be used by the U.S. military, bringing the total number of such sites under the agreement to nine.


Marcos did not elaborate on the envisioned new locations during the interview. The United States returned its naval base in the Subic Bay area some 30 years ago and the Philippines built a naval base nearby last year.Philippine President Ferdinand Marcos Jr. gives an interview in Tokyo on Feb. 10, 2023, during his five-day working visit to Japan. (Kyodo) ==Kyodo

The 2014 pact is a supplement to the Visiting Forces Agreement between the United States and the Philippines that allows the former to build facilities and position assets in key Philippine military bases.

The Philippines and China have overlapping claims in parts of the South China Sea, areas believed to be rich in minerals, gas and oil deposits, and other marine resources.

Marcos said a tripartite agreement with the United States and Japan was discussed during his five-day visit to Tokyo from Wednesday and "it is something that we certainly are going to be studying upon my return to the Philippines."

In a joint statement following Thursday's summit between Marcos and Japanese Prime Minister Fumio Kishida, Tokyo expressed its support for the 2016 ruling by the Permanent Court of Arbitration that invalidated China's sweeping maritime claims in the South China Sea.

Asked how he intends to resolve the Philippines' territorial issues with China, Marcos said the Southeast Asian country needs an independent foreign policy "because we cannot allow ourselves to return to the situation in the Cold War where we, the small and medium powers, had to choose between the Soviet Union and the United States."

"The ASEAN concept of Asian centrality, I think, from that we can derive very clearly that we will not, we should not allow the future of our region to be decided by powers that are outside that region," he said.

Aside from defense and security, Marcos said a wide range of topics came up during his meeting with Kishida, including those that involve agriculture, digital communication, and business investments.

Marcos has also invited Kishida for a return visit, as he expressed willingness to participate in the commemorative summit Japan is hosting with the 10-member Association of Southeast Asian Nations late this year.

"The attention that our Asian neighbors, outside of ASEAN, have paid to ASEAN just highlighted the importance of ASEAN, as we are trying to navigate through (this) very difficult tim...in terms of geopolitics in the region," he said.

On the recent handover of the four suspects in a series of robberies across Japan, Marcos called the matter an "unnecessary problem" that had been solved before he embarked on the state visit.

He said Japan initially sought the extradition of the four Japanese suspects, who are believed to have organized the crimes remotely using an encrypted messaging app while being held in a Manila immigration facility.

But after consulting with his justice minister, Marcos said he decided to go for deportation instead to avoid the "very long legal process" of extradition.

The Philippines deported the suspects in pairs, expelling the first a day before Marcos left for Tokyo and the second hours after he arrived in Japan.

https://english.kyodonews.net/news/2023/02/8242fabf0841-subic-clark-bases-not-included-in-pact-with-us-philippine-pres.html

Philippines, US armies to expand joint exercises amid regional tensions

Posted to Radio Free Asia (Feb 10, 2023): Philippines, US armies to expand joint exercises amid regional tensions (By Camille Elemia for BenarNews)

Around 3,000 troops from both countries will participate this year, up from 2,200 last year.


Maj. Gen. Joseph A. Ryan (center), commander of the U.S. Army’s 25 Infantry Division, gestures during a meeting with Filipino officials during talks in Manila, Feb. 10, 2023
Handout photo/Philippine Army


The Philippines and the United States are set to hold larger joint army exercises this year amid tensions in the region with China.

Maj. Gen. Joseph A. Ryan, who led a U.S. Army delegation during talks this week in Manila, told the Associated Press news agency that Beijing’s increasing assertiveness in the disputed South China Sea was “absolutely” on participants’ minds when they train.

This year, around 3,000 troops from the Philippine Army (PA) and U.S. Army Pacific (USARPC) are expected to take part in Exercise Salaknib, up from 2,200 last year. The annual bilateral exercise is meant to boost both sides’ abilities to work with each other when required.

“PA and USARPAC are set to stage a scaled-up iteration of Exercise Salaknib in two phases this year,” the Philippine Army said in a statement Friday, adding that these would be held in the first and second quarters of 2023.

On Wednesday, senior officials of both armies met behind closed doors to refine their engagement terms and explore other opportunities for cooperation.

The troops expected to participate in this year’s Exercise Salaknib will come from the U.S. Army’s 25th Infantry Division and the Philippine Army’s 5th and 7th Infantry Divisions and 1st Brigade Combat Team. These Philippine Army units serve as the military’s main defense against territorial threats to the Southeast Asian country.

Camp Melchor Dela Cruz, the headquarters of one of these Philippine infantry divisions, is in northern Isabela province, which faces neighbor Taiwan. It is reportedly one of four new military bases that Americans will have access to under an expanded Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) announced last week.

The Philippine Army’s 7th Infantry Division is based in Fort Magsaysay in Nueva Ecija, which is believed to be among five military sites that the U.S. had previously been granted access to under the EDCA.

Signed in 2014, the EDCA supplements the Visiting Forces Agreement, a 1999 bilateral pact providing legal cover for large-scale joint military exercises between the U.S. and Philippines, Washington’s longtime defense ally in Asia.

Analysts had said that allowing the Americans greater access to more military facilities in the Philippines was likely in preparation for a potential invasion of Taiwan by China.

Beijing considers Taiwan a rogue province. If China invades the island, U.S. allies in the region would be affected as well, including the Philippines.

Manila is protected by Washington under a Mutual Defense Treaty dating back to 1951.

Ryan, the American general, said U.S. forces and their Asian allies were ready for battle after continued joint combat exercises over the years.

“We feel duty-bound to ensure that the Philippines can maintain and will maintain their sovereignty,” the Associated Press quoted Ryan as saying.

“So aggression from the People’s Republic of China that makes our treaty ally uncomfortable makes us uncomfortable.”

Manila is engaged in a bitter territorial dispute with Beijing in the South China Sea. In 2016, a United Nations tribunal dismissed China’s sweeping claims over most of the South China Sea, but Beijing has refused to recognize the ruling.

Manila has alleged in recent months that Chinese coast guard ships have stepped up their activities and harassment against Philippine law enforcement vessels in the Philippines’ exclusive economic zone.

Beijing last week slammed Manila and Washington’s closer ties under the newly expanded EDCA, saying in a statement that U.S. military presence in the region undermined peace and stability.

“China always holds that defense and security cooperation between countries should be conducive to regional peace and stability, not target against any third party, even less to harm the interests of a third party,” the Chinese Embassy in Manila said in a statement.

BenarNews is an RFA-affiliated online news service.

https://www.rfa.org/english/news/southchinasea/philippines-military-exercises-02102023134217.html

US Gets Access To 9 Military Bases In The Philippines; China Warns Manila Of Being ‘Dragged Into Troubled Waters’

 From the Eurasia Times (Feb 4, 2023): US Gets Access To 9 Military Bases In The Philippines; China Warns Manila Of Being ‘Dragged Into Troubled Waters’ (By Sakshi Tiwari)

With the US military steadily securing expanded access to critical military sites in the Philippines, China has warned this could lead to the Philippines being taken advantage of and dragged into troubled waters.

Amid mounting concern over China’s increasing assertiveness in the disputed South China Sea and tension over self-ruled Taiwan, the US military managed to secure access to four additional bases in the Philippines. The United States already had access to five military bases in the Philippines.

The US Defense Secretary Lloyd Austin and Philippines’ Defense Secretary Carlito Galvez said in a joint news conference at the Philippine military headquarters in Manila that the United States would be given access to four more bases under the 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

“Our alliance makes our democracies more secure and helps uphold a free-and-open Indo-Pacific,” said Lloyd Austin.

The development is significant as it comes at a point of increased assertiveness by Beijing in the South China Sea and increased confrontation with the United States.

The decision has not gone well with China, which opposes the US militarization of the region. Beijing issued a stern warning to the Philippines, saying that the country was at risk of being “taken advantage of” by the US, saying the US was responsible for escalating tensions.


File Image: US Defense Secretary Lloyd Austin with Philippines Defense Secretary Carlito Galvez

The Chinese embassy in Manila said, “The United States, out of its self-interest and zero-sum game mentality, continues to step up its military posture in this region. Its actions escalate regional tension and undermine regional peace and stability.”

“[China hopes] the Philippine side stays vigilant and resists being taken advantage of and dragged into troubled waters.

“China always holds that defense and security cooperation between countries should be conducive to regional peace and stability, not targeted against any third party, even less to harm the interests of a third party.”


Additionally, the Chinese military analysts quickly observed that China will maintain its presence in the South China Sea but will carefully consider any further action to avoid escalating tensions with the Philippines, even if Manila gives the US military more access to Philippine territory.

The latest decision takes the number of bases the US military has access to in the Philippines to nine. The announcement follows a previous US decision to spend more than $82 million on infrastructure at the existing sites.

The EDCA grants the United States access to Philippine military bases for joint training, equipment prepositioning, and the construction of facilities, including runways, fuel storage, and military housing, but not for a permanent presence.

The US-China Tug Of War In The Region

Even though the details of the bases that the US has secured access to haven’t been revealed by the defense chiefs, the United States had earlier requested access to bases on Palawan in the southwest, adjacent to the contentious Spratly Islands in the South China Sea, and on the major northern island of Luzon, which is where the Philippines are physically closest to Taiwan.

In November 2022, US Vice President visited Palawan and said emphatically that Washington would stand by the Philippines in the face of intimidation in the South China Sea.

Beijing claims almost all of the South China Sea and often threatens the other claimants in the region, including Manila.

However, access to Luzon may be of utmost concern to China due to its proximity to Taiwan Island. Earlier, the Philippine ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, said that his country would allow US forces to use its military installations in a conflict with Taiwan if it was required for Manila’s security.

Even though it was not the official state position, such a statement would make Beijing sit up and pay attention to the development unfolding within the Manila government.

As for the US, the agreement will bolster its strategy of deploying smaller formations of soldiers throughout the Indo-Pacific, strengthening current alliances, and forging new ones to challenge China’s expanding influence in the region. 

The US Defense officials have previously indicated that if a conflict were to break out in the region, columns of smaller troops rotating across the Philippines might provide US forces with more logistical assistance over a larger region.

Further, the decision comes at a time when a fierce rivalry is played out between China and the US in the Indo-Pacific region, especially in the East and South China Seas, where concerns about China’s military buildup are intensifying.

As for Manila, it may be a move to challenge China’s constant intimidation. The ties between China and the Philippines started deteriorating from 2009 when Beijing began aggressively pushing its territorial claims.

Due to Beijing’s overarching claims in the South China Sea, Manila can no longer construct oil and gas projects or engage in commercial fishing in the disputed areas.

The Chinese PLA Navy and Coast guard often carry coercive maneuvers against the Filipino Navy. For instance, the Chinese coast guard was accused of monitoring and tailing a Philippine naval vessel inside the Philippines’ exclusive economic zone.

China’s military expansion and intimidation seem to be one reason why Manila has opted to give more access to the United States, risking an angry response from China in the region. The country also agreed to resume joint patrols with the US in the South China Sea.

https://eurasiantimes.com/edited-amid-growing-us-philippines-military-coooperation-china/?amp

  Philippines To Become 1st Country To Receive Japan’s Security Aid Amid China’s Expanding Military Capabilities

  Posted to the Eurasia Times (Feb 10, 2023)  Philippines To Become 1st Country To Receive Japan’s Security Aid Amid China’s Expanding Military Capabilities (By Ashish Dangwal)

  Japan seeks to allocate its first grant for security cooperation to the Philippines under a new program aimed at improving the defensive capacities of regional allies, reported Asia Nikkei.

  Tokyo detailed plans to establish the new program to boost partner nations’ armed forces in key security policy documents revised in December 2022.

  The first country to receive the grants, which can include funds and equipment, would be the Philippines. It is important to note that the new initiative is distinct from the grants Japan provides for international development, which can only be used for non-military activities.

  According to the report, the assistance will be discussed at a meeting between Philippine President Ferdinand Marcos Jr. and Japanese Prime Minister Fumio Kishida on February 9 in Tokyo.

  The report added that more details will be discussed after the Japanese parliament approves the budget.

  Before departing for Japan on February 8, Philippine President Marcos made a speech in which he showed interest in pursuing extensive collaboration with Japan, notably on the national security and economic fronts.

  The new program, meanwhile, represents a total departure from Tokyo’s traditional policy of strict self-restraint on the export of arms and the transfer of defense technology abroad.

  The old approach has long been regarded by the majority of the populace as one of the fundamental tenets of a pacifist Japan.

  The nation’s Official Development Assistance (ODA) program, one of the biggest in the world, has traditionally only funded civil infrastructure initiatives, excluding any military-involved projects.

  This has created space for China to offer such assistance through its Belt and Road Initiative to nations in Southeast Asia and elsewhere requiring modernized military infrastructure, increasing Beijing’s influence.

    

  Two PAF’s FA-50PH fighter jets – Wikimedia Commons


  But Tokyo now looks to a new category for security aid to increase its diplomatic choices in light of the increasingly complex security situation.

  The change coincides with a broader policy shift by Japan, which has seen a dramatic increase in defense spending and the easing of stringent export restrictions on weapons.

  The new type of aid will be given to militaries of nations that Tokyo regards as friendly and whose cooperation is essential for Japan’s security. Construction and upkeep of military hospitals or joint military-civilian airports and seaports are examples of potential projects.

  Japan is also aiming to deliver equipment that supports law-based security and peace. This would include armored vehicles for anti-terrorism operations, radars, and data analysis technologies to assist nations in monitoring their oceans and skies.
  Japan-Philippines Cooperation

  In light of China’s assertive actions in the South China Sea and mounting concerns over a potential Chinese invasion of Taiwan, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. is set to meet with Japanese Prime Minister Fumio Kishida on February 9 to explore stronger security ties.

  Marcos’ first trip to Tokyo comes after he inked a deal last week giving the US more access to the Philippines’ military bases. It also follows a visit by the Philippine president to Beijing in December 2022, during which he assured his Chinese counterpart, Xi Jinping, that the Philippines would adopt an independent foreign policy.

  According to Philippine officials, the two US allies are also looking into a potential agreement on visiting forces that would make it simpler for Japan to send troops to the Philippines for military exercises.

  The so-called Reciprocal Access Agreement (RAA) would permit the deployment of troops for training and other purposes in each other’s territory. Similar agreements have recently been signed by Japan with Britain and Australia.

  Marcos and Fumio Kishida, the prime minister of Japan, is not anticipated to conclude talks on the RAA agreement right away, but they are expected to agree to measures aimed at accelerating military deployments for humanitarian aid and disaster relief.

   

  PLA Navy ships conducted supply operations at an unspecified location in February 2019. [Photo/Xinhua]

  Given its proximity to Taiwan and the waterways around it, the Philippines’ cooperation would be essential in the case of a conflict with China.

  China has constructed and fortified artificial islands in the South China Sea to bolster its sweeping claims in the important shipping lane. Manila has lodged diplomatic protests in response to what it claims are Chinese vessels’ “illegal” operations in its exclusive economic zone.

  Separately, the Senkaku Islands in the East China Sea are a point of contention between China and Japan.

  Also, Japan, the leading contributor of official development aid to the Philippines, sponsors several railway projects there, including constructing Manila’s first subway.

  In addition to infrastructure, Marcos stated that during his visit, he will look to collaborate on agriculture, renewable energy, and digital transformation.

  https://eurasiantimes.com/philippines-to-become-1st-country-to-receive-japans-security/

  Kalinaw News: Government forces neutralize 5 CTG members

  From Kalinaw News Facebook Page (Feb 11, 2023): Government forces neutralize 5 CTG members, seizes high-caliber weapons during a clash in Masbate

  Read: https://bit.ly/3HNI076

  #KapayapaanParaSaLahat
  #PhilArmy
  #ARMY125

  https://www.facebook.com/kalinawnews/photos/pcb.2181446875396653/2181446755396665/

  https://www.facebook.com/kalinawnews/

  Kalinaw News: 3 NPA surrender, 10 High-Powered Firearms seized in Surigao Sur

  From Kalinaw News (Feb 11, 2023): 3 NPA surrender, 10 High-Powered Firearms seized in Surigao Sur  On Tuesday, February 7, 2023, three (3) regular NPA members of the Weakened Guerilla Front 30, Sub-Regional Sentro de Grabidad (SRSDG) Westland, North Eastern Mindanao Regional Committee (NEMRC) surrendered voluntarily to the 36th Infantry “VALOR” Battalion, Philippine Army.

  The 36th Infantry Battalion took immediate action upon learning from the surrendering combatants identified as Lisa “Toryang” A Bregorio, the designated Mess Officer; Leonard Frank “Joniel” P Degumbis, Political Guide; and Mario “Alvin” J Suarez, Team Leader of squad one Platoon Apitong, SRSDG WL, NEMRC, the location of the arms cache containing ten (10) high-powered firearms, assorted magazines, ammunition (IEDs).

  On February 8, 2023, the Former Rebels contacted the Battalion Commander of 36IB, Lt. Col. Michael Rey S. Reuyan, and divulged the location of the arms stockpile where they had buried their weapons, resulting in the capture of two (2) M16 Rifles. One (1) M14 Rifle, One hundred nine (109) rounds of 7.62mm ammunition, four hundred sixty (460) shots of 5.56mm ammunition, and 43 rounds of carbine ammo. 38 pieces of AK47 magazines, 7 pieces of M16 magazines, 5 pieces of Carbine magazines, 4 pieces of M14 magazines, 2 pieces of Rifle Grenades. Three (3) springs for a magazine, Five (5) pieces anti-personnel mine, One (1) unit of IED Detonating case, One (1) lower receiver housing for the M16, one (1) magazine spring for the M16. One (1) unit of the M16 vault with spring. One (1) pc foldable butt for CZ858 Rifle, Two (2) Roll wire (100m), four (4) Commercial Radio, and two (2) Commercial Radio Additional battery for commercial radio, Eleven (11) units of BL5C batteries (for Cellular phone), Eight (8) pieces of 1.5V LR44 batteries.

  In the meantime, on February 9, 2023, another arms cache was discovered in the hinterlands of Sitio Lag-it, Brgy Bayogo, Madrid, Surigao del Sur, containing three (3) AK47 rifles, one (1) Bushmaster, 5.56mm Carbine Rifle, one (1) M16 rifle, one (1) Shotgun, one (1) Carbine Cal. 30 rifle, and subversive documents.

  The neutralization of these former rebels through surrender was the result of the joint and convergent efforts of key stakeholders of the Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict (PTF-ELCAC) under the leadership of the Local Government Unit (LGU) of Surigao del Sur.

  The Battalion Commander of the 36IB, Lt. Col. Michael Rey S. Reuyan PA, praised the Former Rebels for their cooperation and greeted the surrenderers with open arms at the unit headquarters. Lt. Col. Reuyan advised them to encourage their former comrades to surrender peacefully, leave the terrorist organization, and take advantage of the socio-economic programs and livelihood assistance prepared by the government so that they can live with their families and be a part of mainstream society.

  Similarly, 901st Brigade Commander BGen. George L. Banzon commended the surrendered personalities for making the correct decision to abandon their armed struggle and assured the surrenderees that the Army will assist them in accessing the benefits of the Enhanced Comprehensive and Local Integration Program (E-CLIP).
  Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.

  https://www.kalinawnews.com/3-npa-surrender-10-high-powered-firearms-seized-in-surigao-sur/

  Kalinaw News: 5 miyembro ng CTG nasawi sa engkwentro sa Masbate matataas na kalibre ng armas nasamsam

  From Kalinaw News (Feb 10, 2023): 5 miyembro ng CTG nasawi sa engkwentro sa Masbate matataas na kalibre ng armas nasamsam (5 CTG members killed in encounter in Masbate, high caliber weapons seized) (By 9ID)  Camp Elias Angeles, San Jose, Pili, Camarines Sur – Ilang buhay na naman ang nasayang sa naitalang engkwentro sa pagitan ng tropa ng gobyerno at Communist Terrorist Group (CTG) sa Barangay Guiom, Cawayan, Masbate nitong Huwebes, Pebrero 9 na ikinasawi ng limang miyembro ng CTG at ikinasugat ng isa pa nilang kasamahan.

  Napag-alaman na nagsasagawa ng security patrol ang tropa ng 2nd Infantry Battalion kasunod ng impormasyon natanggap mula sa mga residente sa lugar sa umano’y presensiya ng armadong grupo nang bigla silang paputukan na nagresulta 20 minutong palitan ng putok.

  Nakuha rin sa pinangyarihan ng insidente ang anim na matataas na kalibre ng baril kabilang na isang AK47, limang M16 rifles at iba pang mga kagamitang pang-terorista.

  Wala namang naitalang nasugatan o namatay sa hanay ng gobyerno habang patuloy naman ngayon ang pagtugis sa mga nagsitakas na miyembro ng CTG.

  Kaugnay ng mga naitalang engkwentro nitong pagpasok ng taon sa Bicol ay napagdesisyonan ng Joint Task Force Bicolandia (JTFB) na ituon ang operasyong militar sa probinsiya ng Sorsogon at Masbate upang tuluyan ng mapuksa ang mga teroristang grupo sa nasabing mga lalawigan.

  Samantala, labis naman ang pagkadismaya ni MAJOR GENERAL ADONIS BAJAO, Commander ng 9th Infantry (Spear) Division, Philippine Army at Joint Task Force Bicolandia (JTFB) dahil sa patuloy na pagsasawalang bahala ng CTG sa panawagan ng pamahalaan na sumuko at piliing makapiling ang kanilang pamilya.

  “Nakakalungkot po na makatanggap ng ganitong balita, ngunit hindi naman po naming pwedeng baliwalain ang banta ng terorismo lalo pa’t ito’y nakakaapekto sa komunidad. Kaya nga po hindi tayo napapagod na manawagan sa mga CTG na sila ay sumuko na lamang, at sila’y hikayatin na makiisa sa pamahalaan nang sa gayon ay makasama niyo na rin ang inyong mga pamilya ng matiwasay at walang inaalala”, ani MGen. Bajao.

  Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.

  https://www.kalinawnews.com/5-miyembro-ng-ctg-nasawi-sa-engkwentro-sa-masbate-matataas-na-kalibre-ng-armas-nasamsam/

  PH-US ‘Marine to Marine’ talk kicks-off in Puerto Princesa

  From Palawan News (Feb 10, 2023): PH-US ‘Marine to Marine’ talk kicks-off in Puerto Princesa

  Photo from 3rd Marine Brigade

  The Philippine Marine Corps (PMC) and the United States Marine Corps Forces Pacific (MARFORPAC) started a 5-day Marine-to-Marine talk on February 8, the goal of which is to improve cooperation between both forces and make it easier for them to work together.

  The PMC-MARFORPAC Staff Talk is an annual event hosted by the PMC that allows both marine corps to work together on common interests and goals, as well as plan for future activities and exercises aligned with their mission and vision.


  “These staff talks will be the ground for both forces to plan training opportunities that will continue to increase interoperability, strengthen capabilities, and serve as a foundation for Peace and Security in the region,” said 3rd Marine Brigade commander Brig. Gen. Jimmy Larida.

  Previously, the marine-to-marine talks resulted in the conduct of various bilateral exercises and exchanges on several subject matters that strengthened the PMC-USMC Partnership.

  Representatives of the Joint U.S. Military Advisory Group (JUSMAG) also attended the activity.

  https://palawan-news.com/ph-us-marine-to-marine-talk-kicks-off-in-puerto-princesa/

  U.S., Philippines break ground on training center for chemical threat detection and response

  From Palawan News (Feb 10, 2023): U.S., Philippines break ground on training center for chemical threat detection and response

  Officials from the U.S. Defense Threat Reduction Agency (DTRA) Cooperative Threat Reduction (CTR) Program and the DILG symbolically lead the beginning of the construction of the National Virtual Training Center in Silang, Cavite.

  The United States government is supporting the construction of the P130 million ($2.4 million) National Virtual Training Center (NVTC) to enhance the capability of Philippine law enforcement personnel to respond to chemical security threats.

  Representatives from the U.S. Defense Threat Reduction Agency (DTRA) Cooperative Threat Reduction (CTR) Program and the Philippine Department of Interior and Local Government (DILG) led the groundbreaking ceremony of the NVTC at the Philippine National Police Academy in Silang, Cavite on February 2.

  “The COVID-19 outbreak paved the way for us to recognize the importance of the NVTC facility to provide an institutionalized national training capacity and surge capacity for both biological and chemical training courses,” DILG Undersecretary for Public Safety Serafin Barretto Jr. said at the groundbreaking ceremony. “There is a pressing need to bring technical knowledge and expertise on implementation of chemical security and biological threat reduction program. This is a significant milestone for all of us.”

  “We believe the NVTC will not only help improve the Philippines’ national capabilities, but also assist with sustaining these capabilities by developing professional cadres for years to come,” DTRA CTR Program Manager Michelle Nalabandian said.

  Once complete, the NVTC will serve as an advanced training and practical laboratory facility that will offer courses on diagnostics, surveillance, and biosafety and biosecurity; biosafety cabinet certification; basic and advance biosafety officer training; and managing chemicals of security concern, among others. The DTRA CTR Biological Threat Reduction Program and Chemical Security and Elimination Program are supporting the construction of the facility, providing equipment, and contributing to curriculum development.

  The NVTC will be owned and administered by the Philippine Public Safety College, with governance oversight by the Chemical, Biological, Radioactive, and Nuclear (CBRN) National Team—an advisory body composed of Philippine government officials and experts who guide policymaking on CBRN concerns in the country. The Center is expected to be operational by January 2024.

  https://palawan-news.com/u-s-philippines-break-ground-on-training-center-for-chemical-threat-detection-and-response/

  RTF6 ELCAC slams call to revoke CPP-NPA-NDF terrorist tag

  From the Visayan Daily Star (Feb 10, 2023): RTF6 ELCAC slams call to revoke CPP-NPA-NDF terrorist tag (By GILBERT P. BAYORAN)


  The Regional Task Force 6 Ending Local Armed Communist Armed Conflict slammed the call of militant lawmakers, for the Anti-Terrorism Council to urgently revoke the designations of the Communist Party of the Philippines, New People’s Army, National Democratic Front, and individuals tagged as terrorists.

  In filing House Resolution 756, the Makabayan bloc lawmakers in the House of Representatives said the revocation of the designation is a prelude to the resumption of the peace talks that broke down in 2018, during the administration of then President Rodrigo Duterte.

  In a statement, Prosecutor Flosemer Chris Gonzales, RTF6 ELCAC spokesperson, disclosed that the filing of HR 756 is tantamount to advocating the interests of the CPP-NDF-NPA, that are duly designated terrorist organizations by the Anti-Terrorism Council (ATC).

  “It appears then that the signatories to this HR No. 756 owe the Filipino people an explanation why they are so hell-bent on advocating the interests of the said designated terrorist organizations,” Gonzales said.


  We are aghast by the apparent zeal of the advocates of HR No. 756 in promoting the interests of the CPP-NDF-NPA terrorist organization that is responsible for deaths of thousands of Filipinos and the destruction of billions of properties for the past 5 decades, he stressed in a statement.

  It is an insult to the sacrifices of the men and women who laid down their lives to protect the democracy and the way of life of the Filipino nation, Gonzales further said.

  https://visayandailystar.com/rtf6-elcac-slams-call-to-revoke-cpp-npa-ndf-terrorist-tag/

  45 10ID troopers finish ALS elementary, secondary schooling

  From the Philippine News Agency (Feb 10, 2023): 45 10ID troopers finish ALS elementary, secondary schooling (By Che Palicte)  SOLDIER-GRADUATES. Forty-five soldiers of the Army's 10th Infantry Division (10ID) who have completed their elementary and junior high school education join a moving-up and graduation ceremony held in Camp General Manuel T. Yan Senior in Mawab, Davao de Oro on Feb. 8, 2023. The graduates consisted of Indigenous People members and former rebels recruited on special enlistment. (Photo courtesy of 10ID)

  DAVAO CITY – A total of 45 personnel of the Army's 10th Infantry Division (10ID) completed their elementary and junior high school education through the Department of Education’s Alternative Learning System (DepEd-ALS) program.

  In an interview Friday, Capt. Mark Anthony Tito, the 10ID spokesperson, said the graduates were Indigenous People (IP) soldiers and former rebels who were recruited on special enlistment.


  They graduated during a ceremony held at the 10ID Auditorium in Camp General Manuel T. Yan Senior in Mawab, Davao de Oro on Feb. 8.

  Tito said the group took the functional literacy test and participated in a series of modular sessions as part of the ALS program.

  Dr. Arlyn B. Lim, the assistant schools' division superintendent, said elementary graduates may choose to proceed to junior high school, while those in junior high school could move on to senior high and enroll in vocational courses.

  "We will continue to partner with the 10ID to make a difference in these people's lives. I know this aligns with our goal of eradicating illiteracy in our government," Lim said.

  Col. Felix Ronnie Babac, the 10ID chief of staff, praised the graduates for considering education as the key to success, particularly in their military careers.

  He said the IP soldiers serve as an inspiration to colleagues who aspire to achieve excellence in their service.

  https://www.pna.gov.ph/articles/1194880

  Army recovers 10 NPA firearms, ammo in Surigao Sur

  From the Philippine News Agency (Feb 10, 2023): Army recovers 10 NPA firearms, ammo in Surigao Sur (By Alexander Lopez)  RECOVERED FIREARMS. A total of 10 high-powered firearms and hundreds of assorted ammunition are recovered by troopers of the Army’s 36th Infantry Battalion (36IB) during a recovery operation on Feb. 8-9, 2023 in Madrid town, Surigao del Sur province. Three communist New People’s Army rebels who surrendered to the 36IB earlier revealed the location of the hidden firearms and ammunition. (Photo courtesy of 36IB)

  BUTUAN CITY – Ten high-powered firearms, hundreds of assorted ammunition and explosives were recovered following the recent surrender of three New People’s Army (NPA) rebels in Surigao del Sur province, a military official reported Friday.

  “The surrender of the three rebels was the outcome of the collaborative efforts of key stakeholders of the Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict in Surigao del Sur,” said Lt. Col. Michael Rey Reuyan, the Army’s 36th Infantry Battalion (36IB) commander.

  On Tuesday, the surrenderers identified as Liza Bregonio, Leonard Frank Degumbis, and Mario Suarez voluntarily yielded to the 36IB headquarters in Barangay Puyat, Carmen town.

  The three belonged to the weakened NPA Guerilla Front 30, Sub-Regional Sentro de Grabidad Westland (SRSDG-WL), North Eastern Mindanao Regional Committee (NEMRC).

  Suarez is a team leader while Degumbis acted as a political guide, Reuyan said.

  Upon their surrender, the trio revealed the location of firearms and ammunition which were buried in the hinterlands of Sitio Lag-it, Barangay Bayogo in Madrid town, Surigao del Sur, the Army official said.

  Troops were immediately dispatched Wednesday to the area, where the troops recovered two M16 rifles, one M14 rifle, and 612 pieces of ammunition for various rifle calibers.

  At least 38 pieces of magazines for AK-47 rifles, seven for M16 rifles, five for Carbine rifles, and four for M14 rifles were also retrieved.

  In addition, five parts for M16 and CZ858 rifles were recovered in the area, including four commercial radios, and 11 pieces of batteries for cellular phones.

  Explosives consisting of two rifle grenades, five anti-personnel mines, two rolls of wire, and a detonating box were also unearthed at the site.

  On Thursday, troops recovered more high-powered firearms that included three AK-47 rifles, two Carbine rifles, an M16 rifle, and a shotgun.

  Reuyan urged the three surrenderers to convince their other comrades to abandon the lost cause of the communist organization.

  “The government is offering socio-economic programs and livelihood assistance to our former rebels in preparation for their return to their families and communities,” he said.

  https://www.pna.gov.ph/articles/1194936

  PSA to help ex-rebels secure birth records

  From the Philippine News Agency (Feb 10, 2023): PSA to help ex-rebels secure birth records (By Mary Judaline Partlow)  BIRTH RECORDS. The Philippine Statistics Authority in Negros Oriental will assist former rebels of the Communist Party of the Philippines-New People's Army to fast-track the release of their birth records. Engr. Ariel Fortuio, PSA-Negros Oriental chief, said his office will also help the FRs in signing up for the national identification program. (Photo by Judy Flores Partlow)

  DUMAGUETE CITY – The Philippine Statistics Authority (PSA) in Negros Oriental on Friday vowed to assist former rebels (FRs) to secure their birth records and other official documents to fast-track their enrolment and subsequent receipt of government financial assistance.

  The commitment was made during a meeting on the Enhanced Comprehensive Local Integration Program or E-CLIP attended by member-agencies, said Engr. Ariel Fortuito, PSA-Negors Oriental provincial director and chief statistical analyst, as PSA celebrates Civil Registration Month.

  “We have asked that these former rebels first be identified to determine whether they have been registered or not. From there, we can help facilitate the registration and release of their birth certificates,” Fortuito said.


  The Department of the Interior and Local Government (DILG) in the province earlier said it would take at least a year or so for all E-CLIP requirements are met, noting that in most cases, the FRs do not have birth records and cannot afford to secure a copy of their birth certificate.

  At the same time, FRs do not usually have valid identification cards, which slows down the process even more.

  “The PSA will meet soon with the different local civil registrars so that we will locate these FRs and register them at the earliest time possible,” Fortuito said.

  After this, the PSA will register them through Philippine Identification System (PhilSys) so that they may have their individual national identification cards, he added.

  The national ID will be used to open an account with the Land Bank of the Philippines, where all government benefits they are about to receive will be coursed through.

  The E-CLIP is a government program that provides assistance and other benefits to FRs so they can return to their families and start a new life through the help of agencies that provide them with livelihood, training, skills, and other valuable knowledge.

  Ten FRs who surrendered on separate occasions since 2020 are soon to receive their E-CLIP assistance of PHP 65,000 each on top of other benefits following compliance with all requirements, the DILG here said.

  https://www.pna.gov.ph/articles/1194933