Nameligrong maundang ang unilateral ceasefire tali sa NPA ug AFP-PNP-CAFGU nga magkatugbang nga gipakanaug sa Government of the Republic of the Philippines [GRP] sa AFP-PNP-CAFGU ug sa National Operational Command [NOC] sa Communist Party of the Philippines [CPP] sa New People’s Army [NPA] tungod sa walay hunong nga paglunsad sa nahauna sa iyang kontra-insurhensiyang kampanya sa Oplan Bayanihan batok sa rebolusyonaryong kalihukan. Nagakahitabo kini sa tanang rehiyon sa Pilipinas. Apil na dinhi sa North-Central Mindanao Region [NCMR].

Sugod napakanaug ang magkatugbang nga unilateral ceasefire niadtong Agosto 21, 2016 ug hangtud niining adlawa sa pagsulat, dinhi sa rehiyon sa NCMR, mokabat na og 78 ka baryo sulod sa 22 ka lungsod sa upat ka syudad sa Butuan, Gingoog, Malaybalay ug Valencia ug sa upat ka probinsya sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental ug Bukidnon ang giplastaran sa nagkatag nga mga kolum nga tropang sundalo sa 26 th IB, 23 rd IB, 58 th IB, 8 th IB ug 1 st Special Forces Battalion nga pulos sakop sa 4 th Infantry Division ug sa kapulisan ubos sa 13th Regional Public Safety Battalion sa PNP. May mga baryong nasulod na nila ang pupanahong ginabalikan.

Nagkadaiya ang ilang pasangil sa pagsulod sama sa “OPERATION TOKHANG”, medical/dental mission, census ug uban pa. Apan sa tinuoray mao ang pag-ukay sa hilit nga mga bahin sa komunidad, iligal nga pag-imbistigar sa mga lumulupyo ug pagpangransak sa kabalayan. Bisan ang pasangil nga census sa esensya usa ka dagway sa tactical interrogation.

Mopondo ang mga sundalo gikan tulo ka adlaw ngadto sa tulo ka semana ug sa ubang barangay mas dugay pa. Sa ubang komunidad nga nagpakaisog ang mga masa pagpangutana sa mga sundalo kung unsa gyud ang tinuod nga tuyo nila nga naa man unta silay ceasefire tali sa NPA, ang yanong tubag sa mga sundalo “si Duterte ug NPA ra ang nag-ceasefire, wala mi labot”.

Aron kunohay mahatagan og legal nga rason ang pagpondo nila sa mga sentro sa baryo, ginapresyur nila ang mga Barangay Council pagpasar og resolution nga kunohay “mo-request” ang barangay og sundalo aron mohatag kanila og proteksyon. Ang mga Barangay Council nga nagdumili pagtuman sa ilang kagustohan, ginapig-otan ang lihok sa mga lumulupyo sa pagsulod-gawas sa ilang komunidad apil na ang pag-adto sa ilang mga umahan. Pugos nga nagatambong ang mga sundalo sa mga council meeting ug nagadektar sa maumol nga mga resolution niini.

Usa ka kolum nga may 35 ka tropa sa 13 th Regional Public Safety Battalion [RPSB] misulod sa bukirong bahin sa Brgy. Bit-os niadtong Oktubre 21 ug pagka ugma Okt. 22, alas 7 sa buntag naispatan didto sa hilit nga bahin sa sementeryo sa Brgy Bitan-agan. Alas kwatro sa hapon ang 18 ka tropa misubay sa tubig sa Malihaw pagawas ug ang laing 17 ka tropa misubay sa tagaytay padulong sa Amparo – pagawas gihapon. Kini nga mga barangay pulos sakop sa syudad sa Butuan ug maoy ilang ginasugok panahon sa ilang combat operations.

Niadtong Nobyembre 16, niining tuiga, sa Brgy. Plaridel, Claveria, Misamis Oriental, gipademolish ang kabalayan sa mga mag-uuma nga nasulod sa expansion sa plantasyon sa Del Monte Corporation pinaagi sa Crew Resources Incorporated nga gipanag-iyahan ni Evelyn Roa Clavano. Giilad sila ni 1 st Lt. Janille Diaz nga tigpamaba sa 58th IB pag-imbitar ngadto sa munisipyo sa Claveria kay kuno tabangan sila nga maangkon ang gipakigbisugan nilang yuta. Pero ang nahitabo gipalapos ang gisakyan sa mga masa  ngadto sa hedkwarter sa 58 th IB sa Brgy. Migbanday ug gipa-logbook nga sa esensya pagpasurender. Giingnan nga tabangan lang sila nga maila ang yutang ilang gitikad ug gibalayan kung mopasalig sila sa mga sundalo nga dili na mag-apil-apil sa mga rali.

Lauman nga modaghan pa ang ingon niining pangilad sa mini nga pagpasurender. Pakana kini sa kaaway pagpatuo sa publiko nga daghan na kuno ang nagasurender nga NPA tungod sa negosasyon sa kalinaw ug sa walay kinutuban nga ceasefire. Wala na kunoy kapuslanan ang padayong paggunit og armas ug pagtago-tago sa kabukiran kay wala nay gubat ug tarong na kuno ang gobyerno. Apan sayud ang katawhan ilabina ang tibuok rebolusyunaryong pwersa nga hangtud dili malumpag ang semikolonyal-semipyudal nga sistema sa katilingban sa Pilipinas, dili mahitabong maangkon sa katawhan ang dugay na niining gipangandoy nga tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon. Ang armadong rebolusyon lang ang moseguro niini.

Ang nahisgutan sa ibabaw pipila lang sa daghang natalang kalapasan sa mga sundalo, CAFGU ug pulis. Ang tanang mga natalang kalapasan sa mga militar gisumite na ngadto sa ceasefire committee sa NDFP. Dayag ug matngon kining ginalapas sa mga armadong yunit sa GRP. Mga paglapas kini sa mga lagda nga napaunod sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law nga pipila ka bulan palang nahimong operasyunal isip resulta sa peace negotiations tali sa GRP ug NDFP.

Ang NPA-NCMR sa pikas bahin, matinud-anong mituman sa gipakanaug nga hunong-buto. Kanunay kining nagapaluyo ug nagasuporta sa tanang kalihukan alang sa pagkab-ot sa tinuod, makatarunganon ug malahutayong kalinaw. Hangtud niining mga adlawa, walay bisan usa nga kalapasan sa NPA ang natala. Bisan ang mga personahe sa GRP nga kauban sa mga NDFP Consultants pagpahigayon og mga peace forum ang nakadayeg sa pagkamatinud-anon sa NPA. Sa padayong military operation, igmat, nagalikay ug nagapugong ang NPA nga dili makaengkwentro ang mga sundalo, pulis ug CAFGU. Pero kung dili gyud moundang ang kaaway sa ilang operasyon, daku ang posibilidad nga sa madugay o madali magkasinukliay og bala ang mga NPA ug sundalo.

Gipangayo sa masa nga maundang na ang ceasefire kay padayon gihapon silang nahasi sa padayong operasyon sa kaaway. Ang mga NPA mismo daw ginapos nga walay mahimo pag-abog sa kaaway nga nagbahas-bahas sa kabalayan ug nanghasol sa mga lumulupyo sa mga komunidad. Ang masa sa pipila ka barangay nga wala na makaagwanta nagsugod na paglunsad og mga kalihukang masa sa dagway sa pagpapirma og sulat-petisyon ug direktang pagkompronta sa kaaway paghawa sa ilang barangay kay kung dili, sila ang mohawa. Kung dili gihapon mohunong ang kaaway sa ilang mga operasyong militar ug mohaw-as sa pagpondo sa kabaryuhan, lauman nga sa hinanaling umaabot mosulbong ang mga lihok protesta sa mga masa nga magkondena ug mobutyag niining mga
binuhatan sa kaaway taliwala sa nagapadayong unilateral ceasefire.

Ang hinimoan sa mga sundalo sa unsa mang pangatarungan pagsulod sa mga erya sa rebolusyonaryong kalihukan dayag nga paglapas sa ilang gideklarang ceasefire nga sukwahi sa gipangandoy sa ilang Commander-in-Chief Pres. Duterte pagkab-ot sa tinuod nga kalinaw tali sa rebolusyonaryong kalihukan. Bisan kung mahimong magpadayonang mga negosasyon sa kalinaw kung maundang ang ceasefire, ang binuhatan sa AFP sama ra sa pagsabotahe aron dili na kini mapadayon. Ang AFP US-trained, maong wala kini kagustohang makab-ot sa katawhan ang dugay nang pangandoy alang sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon. Nagtinguha kining ipabilin ang kasamtangang kahimtang sa pagka-semikolonyal-semipyudal sa Pilipinas kung asa makapuga og superginansya ang ilang among Imperyalistang US.

https://www.cpp.ph/magkatugbang-nga-unilateral-ceasefire-sa-npa-ug-afp-pnp-cafgu-nameligrong-maundang/