Saturday, April 20, 2024

CPP/CIO: Reject $2.5B military aid to preposition US weapons in PH against China

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Apr 18, 2024): Reject $2.5B military aid to preposition US weapons in PH against China
 


Marco Valbuena
Chief Information Officer
Communist Party of the Philippines

April 17, 2024

The patriotic and peace-loving Filipino people, together with the American people, must condemn and reject the US government’s plan to provide the Philippines with $500 million in annual military aid for the next five years, in order to dump and preposition US war matériel in the Philippines.

This huge amount of US foreign military financing forms part of its war-mongering and war preparations against China, which is raising military tensions in the West Philippine Sea and the Asian region.

The planned US military aid will completely transform the Philippine military into an auxiliary force of the US military, that will be trained and tasked to handle US-provided weapons, to achieve US military objectives in its campaign to encircle and provoke China.

The increase in US military aid will also exacerbate the human rights situation in the Philippines amid Marcos’ order to intensify counterinsurgency operations. It will provide the AFP with more lethal and brutal force to carry out its campaign of political repression against the Filipino people.

At the instigation of US military advisers, the AFP has been spending billions of pesos to buy jet fighters, helicopters, bombs, missiles and rockets that have rained terror among the people in the countryside.

With the planned $2.5 billion military funding, American public money will again be used to bankroll the military-industrial complex. After having made large amounts of profits from US involvement in the war in Ukraine and support for Israel’s genocidal war in Gaza, American arms manufacturers such as Lockheed Martin, Northrop Grumman and Boeing are drooling to pocket even more money from US war provocations in the Asia-Pacific.

https://philippinerevolution.nu/statements/reject-2-5b-military-aid-to-preposition-us-weapons-in-ph-against-china/

CPP/NPA-Mindoro: Kriminal na 203rd Brigade muling pumaslang ng sibilyan sa Bulalacao, Oriental Mindoro!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Apr 18, 2024): Kriminal na 203rd Brigade muling pumaslang ng sibilyan sa Bulalacao, Oriental Mindoro! (Criminal 203rd Brigade murders a civilian again in Bulalacao, Oriental Mindoro!)
 


Madaay Gasic
Spokesperson
NPA-Mindoro (Lucio De Guzman Command) | New People's Army

April 18, 2024


Pinagbabaril ng mga pasistang sundalo ang sibilyan na si Jay-el Banay Maligday, isang kabataang estudyante sa Grace Mission College at residente ng Sityo Soryawon, Brgy. San Roque, Bulalacao, Oriental Mindoro. Naganap ang ekstra-hudisyal na pamamaslang noong April 7, bandang alas-singko ng umaga nang nilusob ang biktima sa kanyang pamamahay ng isang platun ng mga sundalo sa ilalim ng 4th IB. Muling pinatunayan ng insidenteng ito ang sukdulang pagiging berdugo at pasista ng mga yunit ng sundalong hawak ng 203rd Brigade, ang pinakautak ng mga mamamatay taong pumapaslang ng mga inosenteng sibilyan sa Mindoro.

Kasinungalingan ang ipinangangalandakan ng mga pasista na Pulang mandirigma ng NPA at may baril na hawak si Jay-el dahilan para barilin nila ito. Pawang panabing sa krimen ng mga berdugong sundalo ang ipinamamalita nitong armado ang biktima. Pinatutunayan ng mga residente sa lugar na sibilyan si Jay-el, hindi armado at isang mabuting mamamayan.

Ang pagpaslang kay Jay-el ay dagdag na namang kaso sa mahabang listahan ng mga sibilyang arbitaryong pinaslang ng mga berdugong AFP at PNP sa isla ng Mindoro. Maihahalintulad ang kasong ito sa pagpaslang ng 4th IB kay Salvador Dela Cruz sa So. Kawit, Brgy. Poblacion, Magsaysay, Occidental Mindoro noong 2021 matapos na kumuha ito ng kanyang payout sa 4Ps. Gayundin, ang pagpaslang kay Dante Yumanaw, purok lider ng Sityo Tiabong, Brgy. Ligaya, Sablayan, Occidental Mindoro noong July 2022 kung saan nakasalubong ito ng nag-ooperasyong mga sundalo ng 76th IB habang bitbit niya ang pinamiling bigas at iba pang pagkain para sa kanyang pamilya. Isinailalim din sa karumaldumal na interogasyon at tortyur hanggang sa mapaslang si Prentice “Tatay Prentes” Gutierrez, 78 taong-gulang, sa Sityo Cambiswer, Brgy. Poblacion, Calintaan noong 2019. Pinalabas ng berdugong militar na isang Pulang mandirigma ng NPA si Tatay Prentes. Napilitan lamang na aminin ng tagapagsalita ng 203rd Bde noon na si Bgen. Marcelino Teofilo na totoong sibilyan ang kanilang napaslang matapos ulanin ng batikos sa social media ang kanilang pahayag hinggil sa insidente. Ito rin ang sinapit ng lider ng mga tricycle driver na si Omeng Kahelo ng Sta. Cruz, Occidental Mindoro sa pangil ng mga asong 76th IB.

Malinaw na mamamatay-tao, berdugo at pasista ang 203rd Brigade at ang mga yunit sa ilalim nitong 4th IB, 76 IB, 68th IB at ang 23rd DRC na bahagi lamang ng buong institusyon ng AFP at PNP. Lantarang nilalabag ng mga ito ang batayang karapatan na inilatag ng pandaigdigang batas sa karapatang pantao ng UN at mismong saligang batas ng reaksyunaryong gubyerno. Lansakang niyuyurakan ang demokratikong karapatan ng mamamayang Pilipino ng mga kasundaluhan at pulis at saka magmamalinis o kaya ay gagawa ng mga palusot sa kanilang krimen.

Subalit hindi malilinlang ang mamamayan. Ang buong AFP-PNP ay ang pasistang haligi ng naghaharing uri at tagapagtanggol ng mapandambong na interes ng malalaking panginoong maylupa, burgesya kumprador at mga burukrata-kapitalista sa gobyerno. Ito rin ang masugid na attack dogs ng amo nitong imperyalistang US na takot sa demokratiko at makabayang paninindigan ng sambayanang Pilipino na may marubdob na hangaring maging tunay malaya at maunlad ang bansang Pilipinas.

Kinukundena ng Lucio de Guzman Command – NPA Mindoro ang kriminal na aktong ito ng mga pasistang sundalo na walang pakundangang pamamaslang sa mga sibilyan. Sa ganitong diwa, inaatasan ng LDGC – NPA Mindoro ang lahat ng mga yunit sa ilalim nito na ilunsad ang mga aksyong militar at taktikal na mga opensiba upang parusahan ang mga yunit sa ilalim ng 203rd Brigade at PNP-MIMAROPA at ang kanilang mga ahente dahil sa pagiging mga berdugo at pinakasagad-saring kalaban ng mga Mindoreño.

Nananawagan din ang LDGC-NPA-Mindoro sa mga Mindoreño na ilantad, labanan at biguin ang panlulupig na ginagawa ng 20rd Bde sa mamamayan. Pataasin ang kamulatan sa kalagayan ng ating lipunan, maging mapanuri upang hindi madala sa mga say-ops, kasinungalinan at panlilinlang ng 203rd Bde. Kumilos tayo at organisahin ang ating hanay upang mapataas ang ating kakayahan sa koordinado at kolektibong mga hakbang para sa ating pambansa at demokratikong interes. Gamitin natin ang lahat ng paraan para sa depensa ng ating hanay. Pinakamahusay kung ang mamamayan ay mag-armas at lumahok sa digmang bayan na isinusulong ng NPA. Makatarungan ang mag-armas, ang mag-rebolusyon sa gitna ng pandarahas, panlulupig at pang-aapi ng mga lokal at naghaharing uri at ng dayuhang amo nila.

Rebolusyonaryong hustisya para kay Jay-el at iba pang biktima ng EJK ng 203rd Brigade!
Lumahok sa digmang bayan!
Isulong ang armadong paglaban hanggang sa ganap na tagumpay!
Parusahan ang mga pasistang AFP-PNP!
Bigwasan ang 203rd Brigade sa Mindoro!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDPF!
Mabuhay ang sambayanang lumalaban!

https://philippinerevolution.nu/statements/kriminal-na-203rd-brigade-muling-pumaslang-ng-sibilyan-sa-bulalacao-oriental-mindoro/

CPP/NDF-Southern Tagalog: Balikatan Exercises, bahagi ng gerang agresyon ng US sa Asia Pacific: Tutulan at labanan ang panghihimasok ng US at panunulsol ng gera!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Apr 18, 2024): Balikatan Exercises, bahagi ng gerang agresyon ng US sa Asia Pacific: Tutulan at labanan ang panghihimasok ng US at panunulsol ng gera! (Balikatan Exercises, part of the US war of aggression in the Asia Pacific: Resist and resist US interference and war incitement!)
 


Patnubay de Guia
Spokesperson
NDF-Southern Tagalog

April 18, 2024


Marapat na kundenahin, tutulan at labanan ng mamamayang Pilipino ang mga mapanulsol na aktibidad ng US kagaya ng Balikatan Exercises sa Asia Pacific dahil sa bantang inihahatid nito sa mga mamamayan sa rehiyon, lalung laluna sa sambayanang Pilipino. Kailangang palakasin ang pakikibaka para ipaglaban at igiit ang pambansang soberanya at kasarinlan ng Pilipinas sa harap ng garapalang pagpapakatuta ni Marcos Jr sa US.

Sa gitna ng pagdarahop ng bayan dahil sa El Niño, inuuna pa ng rehimeng US-Marcos II ang paghahanda sa taunang Balikatan Exercises na ilulunsad sa Abril 22-Mayo 10. Lalahukan ito ng 16,700 pinagsanib na mga tropang US, Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa. Ito na ang pinakamalaking delegasyon ng Balikatan sa kasaysayan. Isasagawa ito sa itinakda ng US na first island chain o kurdon ng mga isla sa Japan, South Korea, Taiwan, Pilipinas at Borneo na magiging lunsaran ng digma laban sa China. Sa loob ng bansa, tiyak na paglulunsaran ang West Philippine Sea (WPS) upang lalupang gatungan ang tensyon laban sa China.

Tusong sinasagpang ng US ang galit ng mamamayang Pilipino sa China at ginagamit itong tabing para sa paglulusot ng Balikatan at iba pang panghihimasok ng US. Tumampok nitong Marso ang pinakahuling agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas kung saan nasugatan ang dalawang coast guard sa panganganyon ng China ng tubig. Nasa proseso ng paghahatid ng suplay ang barko ng Pilipinas sa base militar sa Ayungin Shoal. Bukod pa rito ang panghaharas ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa WPS.

Sinasakyan ng US ang paghahari-harian ng China sa WPS upang tuluy-tuloy na manghimasok at tapakan ang pambansang soberanya ng Pilipinas. Bago pa ang Balikatan, sing-aga ng Enero nagsagawa na ng ehersisyong militar ang US at Pilipinas sa Cabra Island, Occidental Mindoro na ginulo ng China. Ngayon naman, inilulunsad ng US at Pilipinas ang ehersisyong Cope Thunder sa Pampanga. Batay sa mga ulat, aabot sa higit 500 aktibidad ang ilulunsad ng magkasanib na pwersang militar ng US at Pilipinas ngayong 2024.

Nagagawa ng US na makapanghimasok sa bansa sa pamamagitan ng tagibang na kasunduang militar na Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement at mga katulad. Sa bisa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, nakapagdagdag ang mga ito ng apat na base militar bukod sa limang nauna nang nakaistasyon at iba pang mga lihim na base sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Pinakahuling kasunduang pinasok ng Pilipinas ay ang Bilateral Security Guidelines na malinaw na naglalatag ng pagpapakatuta ng bansa at ang pagpapakaladkad sa mga gera ng US sa ilalim ng ligal na balangkas.

Kabaliktaran ang ipinangangalandakan ng US na “pagtatanggol” at “paggigiit ng soberanya ng Pilipinas” dahil bahagi ang mga ehersisyong militar ng planong gerang sa China. Kinakailangan itong gawin ito ng US upang pilit na isalba ang naghihingalo nitong ekonomya, panatilihin ang hegemonya sa daigdig at pigilan ang pag-unlad ng karibal nitong imperyalistang China. Walang pakialam ang US sa sasapitin ng mamamayang Pilipino sakaling tumungo sa armadong sigalot ang pakikipaggirian nito sa China.

Wala nang naniniwala sa paghahambog ng US na ito ang “dakilang tagapagligtas” ng daigdig dahil sa malaon nitong rekord na paghahasik ng gera. Kabaligtaran, ang US ang numero-unong terorista sa buong daigdig. Malaki ang pananagutan ng imperyalismong US sa kabi-kabilang masaker gamit ang mga armas pandigma nito lalo sa Palestine kung saan pinakamaraming bata na ang pinaslang. Mariin itong kinukundena ng mamamayan ng daigdig, maging ng mamamayang Amerikano. Bukod pa, tinutuligsa ng naghihirap na mamamayang Amerikano ang gubyerno ng US sa paglustay ng pondo ng bayan para sa mga gerang proxy at gerang agresyon nito.

Sa Pilipinas, nakabatay sa US counter-insurgency guide ang kontra-rebolusyonaryong gerang inilulunsad ng reaksyunaryong gubyerno upang supilin ang pambansa-demokratikong pakikibaka ng bayan. Sinusuportahan ng US ang teroristang gera ng rehimeng Marcos II at AFP-PNP sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga armas at direktang paglahok sa mga operasyong pangkombat sa kanayunan at kabayanan. Sa utos ng US, pinaiigting ang kontra-rebolusyonaryong digma sa layuning kagyat na wakasan ang rebolusyonaryong kilusan at ganap na makapagpokus ang AFP sa eksternal na mga banta. Manipestasyon ito ng pagluluto at paghahanda sa nalalapit na gera sa Asia Pacific.

Dapat ilunsad ang malawakang pakikibakang bayan at padagundungin ang malakas na pagtutol ng sambayanang Pilipino sa imperyalistang gera. Batid ng bayan na maiipit ang Pilipinas sa gitna ng tunggalian ng dalawang malaking imperyalistang kapangyarihan at magreresulta ito ng labis na paghihirap at pagdurusa. Matinding pinsala ang iluluwal ng gera sa buhay, kabuhayan at ari-arian ng bayan.

Singilin si Marcos Jr. bilang tuta ng imperyalismong US. Si Marcos Jr. ang mistulang Zelensky ng Ukraine na nanlilimos sa mga imperyalistang bansa ng armas sa ngalan ng pagtatanggol sa sariling kapit sa poder. Ngunit sa likod nito, ang mga armas na ginagamit ng AFP-PNP ay itinututok sa nakikibakang mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Milyun-milyong piso ang winawaldas ng reaksyunaryong estado para lamang sa isinusulong nitong kontra-rebolusyonaryong gera, hindi pa para sa “pagtatanggol”. Isinasagawa ito sa gitna ng malawakang krisis at kahirapang dinaranas ng sambayanang Pilipino. Dapat ding panagutin ang US bilang numero unong terorista at tagasuplay ng armas-pandigma sa rehimeng Marcos II.

Dapat ilantad ang mga krimen ng mga tropang Amerikano sa paglabag sa karapatang tao ng mamamayan sa buong panahong nanghihimasok sila sa Pilipinas. Kailangang isadokumento at ipalaganap ang mga kaso ng pananakot, panghaharas at intimidasyon, panggugulo sa komunidad, panggagahasa sa kababaihan at ligalig na dulot ng kanilang mga ehersisyong militar sa bayan.

Mariing kundenahin ang perwisyong hatid nito sa paghahanap-buhay ng mga Pilipino laluna ng mga mangingisda na tiyak na maaapektuhan ng restriksyon sa paglaot sa panahong inilulunsad ang mga ehersisyong militar. Dapat ding ilantad ang mapaminsalang epekto ng mga pagsasanay sa kalikasan laluna sa natural habitat sa karagatan.

Bilang pagtataguyod sa kasarinlan at pagtatanggol sa mga mamamayan ng Asia Pacific, kailangang makipag-alyansa at makipagkapit-bisig ang Pilipinas sa mga aping mamamayang biktima ng imperyalistang agresyon. Lumahok sa mga internasyunal na alyansang anti-imperyalista at pangkapayapaan upang pangalagaan ang buhay at kaligtasan ng higit na nakararaming mamamayan.

Dapat ilantad ang imperyalismo bilang ugat ng kahirapan ng mga kolonya at malakolonya sa daigdig. Malawakang kundinahin ang pagwawasiwas ng imperyalismo ng mga gerang agresyon sa iba’t ibang bahagi ng mundo bilang desperadong hakbangin sa naghihingalo nilang ekonomya.

Ubos-kayang ilunsad at ipagwagi ang demokratikong rebolusyong bayan na isinusulong sa Pilipinas upang makalaya sa kuko ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Itambol ang kawastuhan ng programa ng pambansa demokratikong rebolusyon at palahukin ang pinakamaraming bilang ng inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan.###

https://philippinerevolution.nu/statements/balikatan-exercises-bahagi-ng-gerang-agresyon-ng-us-sa-asia-pacific-tutulan-at-labanan-ang-panghihimasok-ng-us-at-panunulsol-ng-gera/

CPP/NPA-Masbate/Bicol ROC: Mahusay na depensa ng BHB-Masbate sa tangkang kubkob ng militar sa Masbate City

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Apr 19, 2024): Mahusay na depensa ng BHB-Masbate sa tangkang kubkob ng militar sa Masbate City (Great defense by NPA-Masbate in the attempted military siege in Masbate City)Luz del Mar
Spokesperson
NPA-Masbate (Jose Rapsing Command)
Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command)
New People's Army

April 19, 2024

Matagumpay na naipagtanggol ng isang yunit ng Jose Rapsing Command-Bagong Hukbong Bayan Masbate ang kanilang pwersa laban sa tangkang pangungubkob ng mga teroristang tropa ng 96th Infantry Battalion-Phil. Army. Nangyari ang kontra-kubkob kahapon ng Abril 18, 5:30 ng umaga sa Barangay B. Titong, Masbate City.

Dalawa ang napatay at dalawa ang malalang nasugatan sa hanay ng militar. Ligtas namang nakamaniobra ang Pulang hukbo nang walang tinamong kaswalti sa kanilang hanay. Hindi ito maitatanggi ng 96th IBPA lalupa’t nasaksihan ng masa na dinala sa Legazpi ang kanilang sugatan at nakita ng masa ang kanilang dalawang tropa na namatay sa nasabing labanan.

Batid na walang pinipiling oras at panahon ang mga traydor at desperadong kaaway, mahusay na nakapag-alerto at nakapaghanda ang mga kasama at naipihit ang gipit na sitwasyon sa kanilang bentahe.

Nananawagan ang pamunuan ng Jose Rapsing Command-Bagong Hukbong Bayan Masbate sa lahat ng mga yunit nito na panatilihin ang mataas na diwa ng alerto, kahandaan at disiplina laluna sa harap ng tiyak na desperasyon ng kaaway na wakasan ang armadong tunggalian bago matapos ang 2024.

Sa halip, dapat nilang ubos-kayang ipatupad ang atas ng Partido Komunista ng Pilipinas na maglunsad ng mga taktikal na opensiba upang bigwasan ang mga teroristang AFP-PNP-CAFGU at muling biguin ang deklarasyong todo-gera ni Marcos Jr laban sa mamamayan. Dapat pandayin ng bawat Pulang Hukbo ang opensibang diwa sa larangan ng militar, propaganda-edukasyon, gawaing masa at pagpapalawak bilang puhunan sa pagpapalakas. Magpalakas upang makalaban; lumaban para makapagpalakas.

Nakikiisa rin ang JRC-BHB Masbate sa mga yunit ng Hukbo sa iba pang mga prubinsya sa Bikol, laluna yaong mga naharap sa depensibang labanan, na magpakatatag, magtasa at humalaw ng aral sa karanasan upang ibayo pang makapagpalakas at magkamit ng nga tagumpay.

https://philippinerevolution.nu/statements/mahusay-na-depensa-ng-bhb-masbate-sa-tangkang-kubkob-ng-militar-sa-masbate-city/

CPP/NPA-Southeast Negros/Negros Island ROC: On the 1st death anniversary of Rogelio ‘Ka Cocoy’ Posadas

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Apr 20, 2024): On the 1st death anniversary of Rogelio ‘Ka Cocoy’ Posadas
 


Estrella Banagbanag
Spokesperson
NPA-Southeast Negros (Rachelle Mae Palang Command)
Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command)
New People's Army

April 19, 2024

Along with the entire revolutionary forces on Negros Island, the Rachelle Mae Palang Command-New People’s Army Southeast Negros Guerrilla Front (RMPC-NPA) commemorates the first anniversary of the gruesome death of Rogelio ‘Ka Cocoy’ Posadas, erstwhile secretary of the Negros Island Regional Party Committee (NIRPC) and peace consultant of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), in the bloody hands of reactionary state troops. He was brutally murdered by the 94th Infantry Battalion after he was captured with three others in Hinigaran, Negros Occidental while traveling on a motorcycle last April 19, 2023. Lyngrace Marturillas and two drivers remain missing up to this day.

Ka Cocoy was a valiant Party leader. He was an ardent student of Marxism-Leninism-Maoism which he masterfully applied to the particularities of the revolutionary situation in Negros Island as Regional Party secretary since 2019. Despite his advanced age, he was a model to all other revolutionaries in the concept of “simple living and hard struggle.”

With his leadership and the earnest commitment of comrades and the masses, the Party, NPA, and mass organizations in Negros continuously foiled the counterrevolutionary plans of the former Duterte regime and the current US-Marcos regime. Up to now, the revolutionary movement on the island strives to resist the reactionary government’s increasingly desperate pipe dream to defeat the armed revolution in yet another “deadline.”

The AFP is diabolically delighted and proud to have claimed civilian and hors de combat lives, in direct violation of the Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) and the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Their promotion of a culture of impunity reeks of corruption and wanton violence in service of the ruling clique of big landlords and compradors, and bureaucrat capitalists.

On the other hand, the people remains unsurprised yet outraged of the brutal crimes on Negros Island and continues to seek justice. Unsurprised of the fascist and mercenary character of the enemy, and outraged that Negros has become a vast killing field. Ka Cocoy’s death is a confirmation of this brand of reactionary violence and also an affirmation to the revolutionary forces of the correctness of the path of armed struggle to establish a society of just and lasting peace.

https://philippinerevolution.nu/statements/on-the-1st-death-anniversary-of-rogelio-ka-cocoy-posadas/

CPP/NPA-Northern Negros/Negros Island ROC: Bantayog nga dili matay-og

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Apr 20, 2024): Bantayog nga dili matay-og (It is a monument that cannot be shaken)
 


Cecil Estrella
Spokesperson
NPA-Northern Negros (Roselyn Pelle Command)
Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command)
New People's Army

April 20, 2024

Gikan sa kinapusoran sa kalasangan ug kabukiran hangtud sa kapatagan ug kabaybayonan, ang katawhan sa Norte ug iyang rebolusyonaryong kalihukan mihatag sa ilang pagsaludo ug pasidungog kang Kaubang Rogelio “Ka Cocoy” Posadas sa okasyon sa unang tuig nga kasumaran sa iyang pagkamartir karong adlawa pinaagi sa pagpakayab sa gatusan ka Pulang bandera kadungan sa pag-isa sa ilang mga armas ug kinumo.

Samtang ang mga yunit sa New People’s Army ubos sa Roselyn Jean Pelle Command (RJPC-NPA) mopahigayon sa hilom nga 21-gun salute nga sundan sa nagkalain-laing programa uban sa masa. Ang mga sanga ug grupo sa Partido ug organisasyong masa sa kalungsoran ug kasyudaran maglunsad usab sa simple, apan mabulukon nga mga tinagong aktibidad taliwala sa mga operasyong paniktik ug kombat nga gilunsad sa kaaway.

Usa ka bantayog nga dili matay-og si Ka Cocoy ug tinubdan sa walay pagkahubas nga rebolusyonaryong optimismo ug pagsalig sa mga batakang prinsipyo atubangan sa mga dagkong kalisdanan, internal nga kahuyangan ug uban pang babag sa pag-abante.

Ang bangis niyang gidangatan (gidakop human walay kaluoy nga gipatay) sa kamot sa pasistang militar usa ka tuig na ang milabay wala makapalong sa kalayo sa rebolusyon. Kundili dugang napanday ang masa ug mga rebolusyonaryong pwersa sa pakigharong sa kaaway, mahukmanong pagsulbad sa mga problema, ug pag-angkon sa militante ug opensibang postura.

Isip lider komunista, estratehista ug taktiksyan sa kasundaluhan sa katawhan, nahimong giyang iwag si Ka Cocoy sa pagpasulong sa gubat sa katawhan sa Norte sulod sa daghang katuigan.

Ang iyang bahandianon nga kabiling teoretikal ug praktikal importanteng giya karon unsaon makapangibabaw sa mga internal nga problema sama sa emperisismo, konserbatismo ug pasibidad, burukratismo ug uban pa. Kasumpay kini sa nagpadayon nga Kalihukang Pagtul-id nga gilunsad sa Partido.

Mabuhi ang rebolusyonaryong kabilin ni Ka Cocoy!
Isulong ang Kalihukang Pagtul-id ug kab-oton ang mas dako pang kadaugan!

https://philippinerevolution.nu/statements/bantayog-nga-dili-matay-og/

G7 calls out China over ‘intimidation, militarization’ in SCS

From the Philippine News Agency (Apr 20, 2024): G7 calls out China over ‘intimidation, militarization’ in SCS (By Joyce Ann L. Rocamora)'DANGEROUS' MOVES. The civilian vessel Unaizah May 1 is harassed, blocked, and blasted with water cannon by a Chinese coast guard vessel while on a resupply mission to troops stationed at the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal on March 5, 2024. The Group of Seven (G7) on Friday (April 19, 2024) called out China over its militarization and “intimidation activities” in the South China Sea, particularly its “dangerous maneuvers” against Filipino vessels carrying out routine resupply missions to the Ayungin Shoal. (Photo courtesy of the Armed Forces of the Philippines)

MANILA – The Group of Seven (G7) has called out China over its militarization and “intimidation activities” in the South China Sea (SCS), as it took note of Beijing’s "dangerous maneuvers” and water cannon use against Filipino vessels carrying out routine resupply missions to the Ayungin Shoal.

In a communiqué issued on Friday, the foreign ministers of the G7 states opposed China’s “dangerous use” of coast guard and maritime militia in asserting its claim over the vital waterway.

“We are seriously concerned about the situation in the East and South China Seas and reiterate our strong opposition to any unilateral attempts to change the status quo by force or coercion,” it read.

“We continue to oppose China’s dangerous use of coast guard and maritime militia in the South China Sea and its repeated obstruction of countries’ high seas freedom of navigation and we express serious concern about the increasing use of dangerous maneuvers and water cannons against Philippines vessels in this regard."

The group emphasized that there is no legal basis for China’s expansive maritime claims in the South China Sea and reaffirmed its support for the 2016 Arbitral Award.

“We reiterate that the award rendered by the Arbitral Tribunal on July 12, 2016, is a significant milestone, which is legally binding upon the parties to those proceedings and a useful basis for peacefully resolving disputes between the parties,” it said.

The Arbitral Tribunal, through the landmark award, ruled that Beijing’s nine-dash line exceeds the geographic and substantive limits of its maritime entitlements provided for by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

The invisible demarcation outlines China’s extensive claims over the South China Sea, including large parts of the Philippines’ 200-nautical-mile exclusive economic zone.

G7 represents the world's leading industrialized democracies. It consists of Canada, France, the United States, Germany, Italy, Japan, and the United Kingdom.

https://www.pna.gov.ph/articles/1223047

Marcos admin rejects imaginary narratives – Nat'l Security Council

From the Philippine News Agency (Apr 20, 2024): Marcos admin rejects imaginary narratives – Nat'l Security Council (April 20, 2024)President Ferdinand R. Marcos Jr. (PNA photo by Joan Bondoc)

MANILA – The Marcos administration on Saturday disowned "unsubstantiated or imaginary promises" of alleged secret non-binding gentleman agreement or deals which aim to create distractions, divisions, and conflict.

National Security Council (NSC) Adviser Eduardo Año said in a statement Saturday that President Ferdinand R. Marcos Jr. has been very clear that his administration is not aware of any secret or gentleman's agreement regarding its territories.

"If there was such done under a previous administration, the same has been rescinded," Año said.

Any such agreement, if proven to be true, are inimical to the national interest and the constitution, he said.

"If there is any such agreement, it is the responsibility of those responsible for it to explain it before the Filipino people but it is not and will never be binding upon this administration," Año said.

He called on all Filipinos to stand their ground and push back against "corrosive narratives" that seek to undermine the national interest.

"We should not fall into a trap which clearly seeks to sow division in our country and weaken our resolve in asserting our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea," he said.

At the Saturday News Forum in Quezon City, NSC Assistant Director General Jonathan Malaya said the Chinese government's insistence that Marcos has knowledge about deals on how to manage the West Philippine Sea obviously aims to divide the nation.

“Obviously, itong mga ganitong statement ‘no (these statements), have the purpose of pagsabungin iyong ating mga leader at pagsabungin iyong ating mga kababayan (making our leaders and the people clash),” Malaya said.

He assured the President has the full support of the police and the military.

“Ang panawagan po ng (The call of the) National Security Adviser is let us insulate our Armed Forces and the Philippine National Police from partisan political activities. Huwag po natin silang gagamitin (Let us not use them) because in any democracy, the Armed Forces is supposed to be neutral and apolitical -- kahit po sino magpalit-palit ng administrasyon, iyon po ‘yung (even if the administration changes, it is just the) commander-in-chief,” Malaya said.

“Hindi sila magbibitaw ng mga salita to (They will not) withdraw support from the President just because someone asked them to do so. They are professionals, they know the chain of command and they respect the rule of the military hierarchy and they have loyalty to the current Commander-In-Chief, President Bongbong Marcos,” Malaya added. (PND/PNA)

https://www.pna.gov.ph/articles/1223063

Security exec: More countries seeking defense agreements with PH

From the Philippine News Agency (Apr 20, 2024): Security exec: More countries seeking defense agreements with PH (April 20, 2024)"Salaknib" exercises of the Philippines and United States Armies in Nueva Ecija in March 2023 (Photo courtesy of Philippine Army)

MANILA – Several countries are willing to assist the Philippines in enhancing its defense capabilities through a visIting forces agreement (VFA) or military exercises.

National Security Council (NSC) Assistant Director General Jonathan Malaya said at least 14 nations have expressed intentions to join "Balikatan" (literally shoulder-to-shoulder) exercises in the country.

The "Balikatan" with the United States military demonstrates and refines tactics, techniques, and procedures related to security and conflicts.

There are also humanitarian civic assistance projects to improve infrastructure and enhance medical response, including trainings in advanced emergency rescue and lifesaving techniques.

“Dati po iyong Balikatan, ilang libo lang iyan kasama, iyong Amerika. Ngayon libu-libo na at ang observer natin, 14. Ganoon kadami iyong mga bansa na hindi lang salita, gawa na ngayon. Nagpapadala sila ng tropa mula sa bansa nila (The previous Balikatan only had America but now there are thousand others and we have 14 observers. They actually join, not just talk about it. They send troops) and they are asking permission to join,” he said at the Saturday News Forum in Quezon City.

He said even New Zealand wants to strengthen its defenses alongside the Philippines, as expressed by Prime Minister Christopher Luxon in his meeting with President Ferdinand R. Marcos Jr. at Malacañang Palace in Manila on Thursday.

Malaya said the support of various countries is mainly due to the clear stand of the Philippines on the West Philippine Sea (WPS) issue.

“Wala pong ni isang bansa ang nagpapahayag ng suporta sa posisyon ng Tsina sa (Not one country supports the stand of China on the) West Philippine Sea," Malaya said.

In contrast, he said the Philippines is always visited by prime ministers, foreign ministers, defense ministers and the like.

"They understand that our position is important. We stand for the rule of law. We stand for a free and open Indo-Pacific and we stand for international law,” Malaya said.

He clarified though that the Philippines is accepting alliances with other nations not to create war.

“We are exhausting all diplomatic options to resolve this issue. We wish a constructive dialogue with the People’s Republic of China. But defending, improving our defenses and improving the capacity of our forces through exercises and joint patrols do not mean that we are going to war,” he said.

“We have no intention of precipitating any form of war with anyone,” he added.

All VFA announcements will have to come from the Department of Foreign Affairs, he said.

“All I can say right now are the countries that have expressed interest to us publicly, like Japan,” he said.

The Philippines' tough stand against China is one of the reasons why the President was named one of the world's 100 most influential people by Time Magazine.

"Hindi po ako nagtataka doon (I'm not surprised with that) because the respect for the Philippines has increased. And I agree with the assessment of Time Magazine that President Bongbong Marcos has brought the Philippines back to the world stage,” he said.

Meanwhile, professor Don Mclain Gill, geopolitical analyst and lecturer of the International Studies Department of De La Salle University, noted that the country is on the right track as it handles with "clarity, transparency and consistency” the WPS issues.

“The government of the Philippines particularly under President Marcos Jr. has emphasized that we uphold the 2016 Arbitral Ruling and UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), which are enough to let us know our legitimacy in terms of the West Philippine Sea," he said.

He urged Filipinos to continue to support the government.

“What we should now be focused on are its long-term implications and this is where we should show our unity in order to ensure that the efforts of civil society also align with the efforts that our government is putting in and that is basically the whole-of-the nation approach that we are trying to pursue,” he said.

https://www.pna.gov.ph/articles/1223060