Friday, June 7, 2019

CPP/Ang Bayan: Ilantad at labanan ang bulok at pahirap na kongreso ni Duterte

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): Ilantad at labanan ang bulok at pahirap na kongreso ni Duterte
Mabilis na uminit ang pag-aagawan ng mga burukrata-kapitalista sa pwesto pagkatapos ng eleksyon. Hindi bababa sa apat ang nagpahayag ng intensyong maging Speaker (o pinuno) ng Mababang Kapulungan. Sa Senado, nagbabrasuhan ang mga senador para makuha ang pamumuno ng makapangyarihang mga komite.

Nagriribalan man, ang totoo’y nagkakaisa ang mga pulitiko at partidong ito sa adyenda at kumpas ni Duterte. Lahat sila’y bahagi ng supermayorya ni Duterte sa dalawang kapulungan. Sa Kongreso, ang apat na naghahangad maging Speaker ay pawang mga tapat na alagad ni Duterte. Dalawa ay mula sa PDP-Laban—si Lord Allan Velasco ng Marinduque at dating Speaker na si Pantaleon Alvarez. Mula naman sa Nacionalista Party (NP) si Alan Peter Cayetano ng Taguig City na tumakbong bise ni Duterte noong 2016. Manok naman ng Lakas-CMD si Martin Romualdez ng Leyte at pinsang-buo ni Imee Marcos. Sa ngayon, wala ni isa sa kanila ang malinaw na makakukuha ng mayoryang boto.

Sa Senado, umugong ang balitang papalitan ni Cynthia Villar ng NP ang nakaupong presidente nitong si Vicente Sotto. Suportado siya ng mga bagong senador mula sa Hugpong ng Pagbabago (HNP), na nagbantang gagawa ng “bagong mayorya” sa Senado kung hindi ibibigay ni Sotto ang mga gusto nilang komite. Kaalyadong partido ni Sotto ang HNP na pinamumunuan ng anak ni Duterte na si Sara.

May paggigirian man ang mga pangkatin, litaw pa rin kung papaanong kontrolado ni Duterte ang bagong uupong Senado at Kongreso. Para makuha ang kanyang basbas, kaliwa’t kanan ang pangako ng ambisyosong mga pulitiko na isusulong nila ang kanyang adyenda. Pangunahin dito ang kanyang huwad na pederalismo sa pamamagitan ng pagbabago sa konstitusyon na dati’y nabahura sa Senado. Kasabay nito ang mga panukalang magpapatindi ng pasismo ng estado, tulad ng pagpapababa ng edad para maaari nang ituring na kriminal, pagpapatupad ng rekisitong pagsasanay-militar sa mga estudyante ng hayskul at mga amyenda sa Human Security Act.

Walang imik ang mga pulitikong ito sa mga kaso ng pamamaslang, pangungurakot at pangangayupapa sa dayuhan ni Duterte. Sa isang banda, pinatunayan nilang wala silang pagkakaiba sa esensya. Sa kabilang banda, ipinakikita ng kanilang pangangayupapa ang bangis ng naghaharing pangkatin. Hawak ni Duterte ang buong makinarya ng estado—mula sa mga ahensyang paniktik hanggang sa ahensyang naniningil ng buwis—at wala siyang pakialam sa paggamit sa mga ito para gipitin kahit ang kanyang mga kaalyado. Tinitiyak niyang walang grupo, kahit sa loob ng kanyang pangkatin, na makabubuo ng sapat na bilang o lakas ng loob para hamunin ang kanyang kontrol sa estado.

Sinasabing ang giriang ito ay girian din sa pagitan ng malalaking negosyo. Ang Nationalist People’s Coalition (NPC) ay blokeng kapanalig ng malaking kapitalistang si Eduardo Cojuangco. Ang National Unity Party (NUP) naman ay pinamumunuan ni Ronaldo Puno at pinagugulong ng kapital ni Enrique Razon. Ang NP naman ay dominado ngayon ng pamilyang Villar.

Sa gitna ng ribalan ng mga bulok na pulitiko ay ang usapin ng pagkopo sa matatabang kontrata sa gubyerno, pagkuha sa mga prangkisa ng mga pampublikong yutilidad, pagharang sa mga panukalang makapipinsala sa kanilang negosyo at paggawa ng mga batas na may bentahe sa kanilang interes.

Pinalalabas ni Duterte na “free-for-all” ang labanan para sa pamunuan ng Kongreso. Wala raw siyang papanigan. Pero walang labanan para maging Speaker ng Kongreso o Presidente ng Senado ang hindi pinakikialaman ng nakaupong presidente. Sa nakaraan, mapagpasyang salik sa basbas ni Duterte ang bentaheng maibibigay ng kongresista at kanyang pangkatin at ang pagiging malapit nito sa kanya at kanyang pamilya. Wala siyang pagdadalawang-isip na palitan ang sinumang alyado na hindi nagsisilbi sa kanyang interes.

Ang ribalan at girian sa kongreso ay salamin ng bulok na pulitika ng naghaharing sistema sa Pilipinas. Ang kongreso ng reaksyunaryong estado ay pinaghaharian ng mga burukrata-kapitalista. Sa partikular, ang magbubukas na ika-18 na kongreso ay tiyak na magsisilbing tagapagsuhay at tagapagsulong ng pasismo, korapsyon, pahirap, at traydor sa bayan na adyenda ni Duterte.

Dapat puspusang ilantad at labanan ang kongreso ni Duterte. Dapat ubos-kayang hadlangan at ipakita ang mahigpit na pagtutol ng sambayanan sa mga pangunahing hakbanging balak nitong isagawa, higit sa lahat ang planong baguhin ang konstitusyong 1987 para bigyang-daan ang pagpapalawig sa poder at paghaharing diktador ni Duterte.

Ang pagbubukas ng kongreso sa mga darating na linggo ay dapat salubungin ng mainit at malawak na protesta upang ipamalas ang kahandaan ng buong bayan na labanan ang anumang plano nitong magpapahirap, gigipit at pipinsala sa interes ng mamamayang Pilipino.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

CPP/Ang Bayan: Batas ng pasismo, iniraratsada

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): Batas ng pasismo, iniraratsada

Mas masahol na pag-amyenda sa Human Security Act (HSA) o Anti-Terror Law at Mandatory ROTC sa Senior High School ang minamadaling maisabatas ng rehimeng Duterte bago magtapos ang ika-17 Kongreso. Sa pagpasok naman ng ika-18 Kongresong dominado ng mga basalyo ni Duterte, inihahanda na rin ang batas para sa Mandatory Military Service.

Pinapalabo ng panukalang pagbabago sa HSA ang depinisyon ng terorismo. Sa simpleng pagsuspetsa pa lamang, maaaring tiktikan, arestuhin, at ikulong ng dalawang linggo ang sinuman. Dahil sa pinasaklaw na kahulugan, maging ang mga rali at welga ay maaaring ituring na “terorismo.” Taong 2007 nang tinutulan ng mga demokratikong sektor ang mga mapanganib na probisyong ito.

Samantala, minamadali ring ibalik ang ROTC o pag-oobliga sa mga estudyante na sumailalim sa pagsasanay-militar. Lalo nitong palalakasin ang dominasyon ng militar sa iba’t ibang aspeto ng buhay lipunan, kabilang ang paghuhubog sa kabataan. Ipagdidikdikan nito ang militaristang pananaw sa kabataan para hubugin ang pagiging sunud-sunuran.

Tanging hangarin ng pagpapabilis ng pagpasa sa mga batas na ito ang pagsupil sa naghihirap at nagngangalit na mamamayan at iwasiwas ang kapangyarihan para sa pagbubuo ng kanyang diktadura.

Kontra-endo. Nagwelga ang mga manggagawa ng Zagu Foods Corporation noong Hunyo 6 sa harap ng upisina ng kumpanya sa Barangay Kapitolyo, Pasig City. Nilalaban ng mga welgista ang endo at di-pagbibigay ng sapat na benepisyo ng kumpanya. Sunud-sunod din ang pagbabanta ng kumpanya laban sa unyon.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/batas-ng-pasismo-iniraratsada/

CPP/Ang Bayan: Mamamahayag ng CDO, nilabanan ang Red-tagging

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): Mamamahayag ng CDO, nilabanan ang Red-tagging

Pinuri ng National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) ang magiting na pagkakaisa ng mga kasapi ng Cagayan de Oro Press Club upang tanggalin ang istrimer na nagbabansag sa NUJP at iba pang grupo bilang mga “terorista” noong Mayo 28. Ikinabit ang istrimer sa bakuran ng Press Freedom Monument sa Vicente de Lara Park, Cagayan de Oro kung saan magdidiwang ang mga kasapi ng midya ng Press Freedom Week. Bilang protesta, sinunog nila ang istrimer.

Sa kaugnay na balita, ibinasura ng Sangguniang Panlunsod (SP) ng Iloilo City noong Mayo 23 ang panukala ni Iloilo City Police Director Lt. Col. Martin Defensor na ideklara ang Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan na “persona non grata” o hindi katanggap-tanggap sa Iloilo City. Wala ni isang kagawad ng SP ang sumuporta sa panukala.

Ayon kay SP Floor Leader Plaridel Nava, hindi niya mauunawaan kung bakit ipinagpipilitan ng pulisya na ideklarang “persona non grata” ang nasabing mga rebeldeng grupo gayong wala namang lokal na batas na nagdedeklarang mga “teroristang organisasyon” ang PKP at BHB.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/mamamahayag-ng-cdo-nilabanan-ang-red-tagging/

CPP/Ang Bayan: Paninindak ng mga operasyong ala-Oplan Sauron, laganap sa buong bansa

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): Paninindak ng mga operasyong ala-Oplan Sauron, laganap sa buong bansa

Patuloy ang paglulusnad ng mga operasyon tipong-Oplan Sauron, kung saan nilulusob at sinasakop ng mga sundalo at pulis ang buo-buong mga barangay para sindakin, supilin at dahasin ang mga residente.

Sa Masbate, walong barangay ang sinakop ng mga sundalo ng 2nd IB at Military Intelligence Company at mga pulis simula nitong huling linggo ng Mayo. (Tingnan ang detalye sa pahina 4.) Sa Barangay Dalipe, iligal na inaresto ang 11 residente.
Sa North Cotabato, nagkampo naman ang mga elemento ng 73rd IB sa mga kabahayan sa Sityo Bantaan, Barangay Bagumbayan, Magpet noong Mayo 28.

Sa Davao Oriental, kinampuhan ng mga sundalo ng 67th IB ang mga kabahayan at simbahan sa mga barangay ng Binbondo at Mahan-ub, sa bayan ng Baganga noong May 27-29.

Sa isang asembliya, ipinahayag ng mga magulang ang kanilang pangamba at takot dahil sapilitang silang pinapipirma ng mga dokumento para hindi papasukin ang kanilang mga anak sa mga paaralang pangkomunidad. Binantaan silang pagkakaitan ng 4Ps kung hindi susunod.

Samantala, noong Mayo 18, nilusob ng mga paramilitar na Alamara, kasama ang mga sundalong nakasibilyan, ang UCCP Haran sa Davao City kung saan pansamantalang naninirahan ang mga magsasakang Lumad mula sa Talaingod, Davao del Norte.

Sapilitan nilang kinuha ang 31 at isinakay sa isang trak at pinalabas na “tumakas.” Pinangangambahan ng grupong Pasaka na sisindakin ang 31 para gamitin ng militar at pulis laban sa mga bakwit.

Sa Negros Oriental, iligal na inaresto ng mga sundalo si Jiesel Castin ng grupong Anakbayan-Negros noong Mayo 24 sa Siaton. Pinalalabas ng militar na si Castin ay “sumurender” ngunit hindi siya inililitaw ng mga sundalo.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/paninindak-ng-mga-operasyong-ala-oplan-sauron-laganap-sa-buong-bansa/

CPP/Ang Bayan: Organisador ng unyon, hinatulan

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): Organisador ng unyon, hinatulan

Nakapangangalit at di makatarungan. Ito ang naging pahayag ng Karapatan sa hatol ng San Mateo Rizal Regional Trial Court Branch 76 sa gawa-gawang kasong illegal possession of firearms laban sa unyonistang si Marklen Maojo B. Maga noong Hunyo 3. Labis ang pagkadismaya ng pamilya ni Maga sa hindi katanggap-tanggap na hatol ng korte.

Haharap sa 8-taong pagkabilanggo si Maga. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Metro Manila District Jail 4 sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. Nakatakda siyang ilipat sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. May kinakaharap din siyang gawa-gawang kasong pagpatay sa Agusan del Norte, sa lugar na hindi pa niya napupuntahan.

Inaresto si Maga noong Pebrero 22, 2018 malapit sa kanilang bahay sa San Mateo, Rizal. Kilala siyang organisador ng Piston.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/organisador-ng-unyon-hinatulan/

CPP/Ang Bayan: Piket sa harap ng CHEd, dinahas

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): Piket sa harap ng CHEd, dinahas

Marahas na binuwag ng mga pulis ang inilunsad na protesta ng mga kabataan sa Commission on Higher Education (CHEd) noong Mayo 30. Kinukundena noong ng grupo ang pasya ng Korte Suprema sa CHEd Memo No. 20.

Tinuligsa ni Daryl Babaydo, pambansang tagapangulo ng College Editors’ Guild of the Philippines si CHEd Commissioner Prospero de Vera sa inilabas nitong pahayag na pumupuri sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng konstitusyunalidad ng CHEd Memo No. 20 na nagtatanggal sa Filipino at Panitikan bilang mga asignatura sa kolehiyo. Ayon kay Babaydo, ang pag-apruba sa naturang memo ay magpapalala lamang sa komersyalisado at maka-dayuhang oryentasyon ng edukasyon sa bansa.
Binatikos naman ni Rep. Sarah Elago ng Kabataaan Partylist ang dalawang mukha ng administrasyong Duterte at ng CHEd. Maliban sa memo sa Filipino ay niraratsada din ang pagsasabatas ng mandatory Reserved Officers Training Corps (ROTC) sa senior high school. “Nakakasulasok ang dalawang mukha ng rehimen: sabi nila itutulak daw ang mandatory ROTC para sa ‘nasyunalismo,’ pero aalisin naman nila ang pag-aaral ng ating wika,” dagdag pa ni Elago.

Samantala, nagtipon sa Mendiola ang iba’t ibang progresibong grupo ng kabataan at guro sa pagbubukas ng klase nitong Hunyo 3 upang kalampagin ang rehimeng US-Duterte sa lumalalang kalagayan ng edukasyon sa bansa .

“Kinukundena namin ang atake ni Duterte hindi lamang sa karapatan sa edukasyon, gayundin ang atake nito sa ating identidad, soberanya at karapatan. Papasanin ng mga kabataan at sambayanan ang muling pagtataas ng matrikula at iba pang bayarin sa eskwela, pagpapatuloy ng programang K to 12, at mga reporma tulad ng mandatory ROTC at ang CHEd Memorandum No. 20,” ayon kay Raoul Manuel, pambansang tagapagsalita ng National Union of Students of the Philippines.

“Talagang sinangkalan na ng rehimeng Duterte ang ating wika at pagkakakilanlan upang lalong ihiwalay ang kabataang Pilipino sa kanilang mayamang kasaysayan, tunay na identidad, at kritikal na pag-iisip,” sabi naman ni Kara Lenina Taggaoa ng League of Filipino Students.

Nananawagan ang Kabataan Partylist sa lahat ng kabataang Pilipino na manindigan laban sa mga atake sa edukasyon at mga demokratikong karapatan.

“Dapat nating ibigay ang lahat upang ipagtanggol ang bansa sa pagsalakay at atake na pinangungunahan ng kasalukuyang rehimen. Kailangan nating ipagtanggol ang ating pambansang wika, at identidad mula sa pagkabura, ang ating soberanya mula sa pananakop at pangingibabaw sa pamilihan ng mga dayuhan, at ating edukasyon mula sa higit na komersyalisasyon. Patuloy tayong magmamatyag upang tiyakin ang ating karapatan at kinabukasan!” pagtatapos ni Elago.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/piket-sa-harap-ng-ched-dinahas/

CPP/Ang Bayan: 4 na magsasaka, inaresto sa Mindoro

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): 4 na magsasaka, inaresto sa Mindoro

Apat na magsasaka ng Sityo Pusog, Barangay Brigada, Sablayan, Occidental Mindoro ang iligal na inaresto ng mga sundalo noong Mayo 23. Ang mga magsasaka na sina Raul Ibañez, Nonoy Obseqha, Boyna Militar at Diego Panas ay piniringan ng mga sundalo at ininteroga. Sina Ibañez at Obseqha ay dinala sa kampo ng mga sundalo sa Barangay Burgos.

Sa Laguna, binaril hanggang mapatay ng mga kasapi ng Philippine National Police (PNP)-Calabarzon si Christopher Esabia sa Barangay Palma 2, Alaminos noong Mayo 26. Si Esabia ay dating kasapi ng BHB-Rizal noong 2004. Matagal na siyang walang ugnay sa BHB.

Marahas na demolisyon. Marahas na dinemolis ng pinagsanib na operasyon ng mga elemento ng PNP at Philippine Marines noong Abril 24 ang kabahayan sa Sityo Racat, Barangay Rapuli, Sta. Ana, Cagayan. Iligal na inaresto ang 16 na residente, karamihan ay babae.

Higit 30 taon nang nakatira ang mga residente sa lugar. Ang lupang kinatitirikan ng mga bahay ay kinakamkam ng Cadilland, Inc., isang debeloper ng lupa. Noong unang bahagi ng Abril ay nagkaroon na rin ng marahas na demolisyon sa lugar. Matagumpay itong napigilan ng pagkakaisa ng mga residente.

Matapos ang limang araw na babala mula sa DENR, iligal na dinemolis ang anim na bahay ng mga maralitang magsasaka sa Sityo Laguis, Sindun Bayabo, Ilagan City noong Mayo 29.

Nangako ang mga kinatawan ng DPWH, DENR at City Engineering Department na ititigil muna ang demolisyon hanggang walang dayalogo sa pagitan ng mga residente at ng gubernador. Ngunit nang sumunod na araw, sinira ang 10 bahay at ang maisan ng mga magsasaka.

Sa Bukidnon, inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang apat na kasapi ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (Kadamay)-Bukidnon. Alas-9 ng umaga nang hulihin sina Randy Montillano, Jessel Montillano, Christine Ara Montillano at Wilfredo Darap. Nakasaad sa kanilang mandamyento de aresto ang gawa-gawang kaso ng tangkang pagpatay na may petsang Abril 14, 2018.

Tanggalan sa PEPMACO. Iligal na tinanggal ang 20 manggagawa at tagapangulo ng PEPMACO Workers Union noong Hunyo 3. Dalawa sa mga manggagawa ay pinadalhan ng babala dahil sa paglahok sa isang asembliya laban sa kumpanya. Noong Hunyo 4, naghain ng Notice of Strike ang unyon ng PEPMACO.

Nakaranas ng matinding panggigipit ang mga manggagawa matapos silang magtayo ng unyon noong Enero. Sunud-sunod na tinanggal ang 37 manggagawa at apat na lider ng unyon.

Samantala, matagal nang iniinda ng mga manggagawa ng IQOR Bacolod ang hindi makataong obertaym at pagpapatrabaho sa kanila ng 10 oras kada araw. Noong Mayo 29, kasama ang mga kinatawan ng BPO Industry Employees’ Network (BIEN) Bacolod, idinulog ng mga manggagawa ang kanilang kalagayan sa upisina ng DOLE-Region VI Bacolod.

Noong Hunyo 2 sa Barangay Bunga, Tanza, Cavite, binaril hanggang mapatay ng mga hindi kilalang armadong lalaki si Dennis Sequeña habang nasa isang pulong kasama ang mga manggagawa. Si Sequeña ay bise presidente ng Partido Manggagawa sa naturang prubinsya.

Sa Butuan City, pinagbabaril hanggang mapatay ng pinaniniwalaang mga elemento ng AFP si Esther Betonio noong Hunyo 2, alas-6:30 ng gabi sa Sityo Landing, Barangay Tungao. Nakaangkas sa motorsiklo ng kanyang asawa si Betonio mula sa pag-iigib ng tubig nang lapitan at pagbabarilin ng mga salarin. Nakaligtas sa krimen ang kanyang asawa.

Aktibong kasapi ng Unyon sa Mag-uuma sa Agusan del Norte (UMAN) si Betonio at matagal nang pinagbibintangang kasapi ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at pilit pinasusurender ng militar. Mahusay na lider din si Betonio sa kanilang lugar.

Ayon sa imbestigasyon ng BHB-Agusan del Norte, dumiretso ang motorsiklo ng mga salarin sa kampo ng militar sa katabing barangay ng Lower Olave.

Kinabukasan alas-6 ng gabi sa Purok 6 sa parehong barangay, binaril din hanggang mapatay si Eddie Versoza, myembro rin ng UMAN.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/4-na-magsasaka-inaresto-sa-mindoro/

CPP/Ang Bayan: Pautang ng ADB: Lalong paghigpit ng kontrol ng mga dayuhan sa K-12

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): Pautang ng ADB: Lalong paghigpit ng kontrol ng mga dayuhan sa K-12Lalong pinahihigpit ng Asian Development Bank (ADB) ang kontrol nito sa pagpapatupad ng programang K-12. Nitong Mayo, pinirmahan ng ADB at ng rehimeng Duterte ang Secondary Education Support Program, isang kasunduan sa pautang na nagkakahalagang $300 milyon. Partikular na layunin ng programa na higit pang “pinuhin” ang kurikulum ng K-12 alinsunod sa kagyat na pangangailangan ng mga kapitalista. Sa pamamagitan ng pautang na ito, idinidikta ng ADB ang mga hakbangin at programang ipatutupad sa ilalim ng K to 12 mula 2019 hanggang 2023.

Dayuhang kontrol sa K-12

Mula nang unang isinabatas ang K-12 noong 2013 alinsunod sa rekomendasyon ng World Bank (WB), ang pagpapatupad nito ay mahigpit na ikinukumpas at kinokontrol ng ADB (Japan) at WB (US) sa pamamagitan ng mga pautang.

Ang bagong pautang ng ADB na tinawag na Secondary Education Support Program ay pagpapatuloy ng naunang $300 milyong pautang na Senior High School (SHS) Support Program (2014-2020).

Nakabalangkas ang pagbibigay ng pondo sa pagtupad ng gubyerno ng Pilipinas sa mga itinakdang target ng ADB. Kabilang dito ang pagsasaayos ng kurikulum ng SHS, kabilang ang Technical Vocational and Livelihood, para gawing mas mabenta ang lakas-paggawa ng mga nagtapos sa lokal at pandaigdigang pamilihan sa paggawa.

Itinutulak nitong palakasin ang kaalaman sa Matematika, Agham at Ingles para maitaas ang iskor ng mga estudyante ng SHS sa National Achievement Test at sa national certificate assessment para sa mga kumuha ng kursong teknikal-bokasyunal.

Partikular na kikinisin ang pagsasanay sa mga espesyalisasyon na magbibigay ng kahandaan sa mga trabaho sa agri-fishery, pagluluto, information technology, welding, mga serbisyong may kinalaman sa dagat at iba pa. Ito ang mga kursong pangunahing kailangan sa Japan, Canada, mga bansa sa Middle East at US.

Dagdag pa rito, magsasagawa rin ng mga pagsasanay para sa mga pampublikong guro na magtuturo sa mga espesyalisadong asignatura.

Sa pamamagitan ng pautang, itinatakda rin ng ADB na maglaan ng $1.55 bilyon ngayong 2019-2023 (mula $1.52 noong 2014-2019) para sa Education Service Contracting at SHS Voucher System na popondo sa mga pribadong paaralan na tatanggap ng mga estudyanteng di kayang ipasok sa mga paaralang pampubliko. Ito ay mga programang idinisenyo batay sa prinsipyo ng Public-Private-Partnership (PPP) sa sektor ng edukasyon. Itinatakda naman ng naunang pautang na itaas hanggang 40% ngayong 2019 ang porsyento ng mga mag-aaral na nag-eenrol sa mga pribadong hayskul mula 20% noong 2012.

Dagdag pa rito, inoobliga rin ng bagong pautang ang gubyerno na maglaan ng $2.92 bilyon para sa pagtatayo ng mga pasilidad sa edukasyon gaya ng mga silid-aralan, laboratoryo, at mga workshop sa ilalim ng mga kontratang PPP. Doble ito sa idinikta nitong $1.42 bilyon sa ilalim ng naunang pautang.

Pagsasanay gamit ang pondo ng bayan

Kunwa’y itinataas ng bagong reporma ng ADB ang kalidad ng mga magtatapos ng Grade 12. Pero sa aktwal, inaayon lamang ng ADB ang kanilang pagsasanay para sa partikular na mga pangangailangan ng mga dayuhang kumpanya. Ito ay para higit pang mapiga ang kanilang lakas-paggawa nang hindi na gumagastos para sa kanilang pagsasanay ang mga pribadong kumpanya. Sa ngayon, halos ang mga lokal na kumpanya sa pagkain (Jollibee, Chowking at iba pa) at mga lokal na gubyerno ang tumatanggap ng mga gradweyt ng SHS. Kahit noong wala pang SHS, tumatanggap na ang mga ito ng mga gradweyt sa hayskul na 18-taong gulang.

Ang mamamayang Pilipino, sa pamamagitan ng badyet sa sekundaryong edukasyon, ang nagpopondo para sa pagsasanay ng mga manggagawa ng mga dayuhang kumpanya. Sa nakaraang dalawang taon, nagbuhos ng bilyun-bilyong pondo ang estado para sa programa. Para sa 2018, naglaan ito ng di bababa sa P7.1 bilyon para sa imprastruktura at pagtuturo sa mga pampublikong hayskul habang P20 bilyon ang ipinasa nito sa mga pribadong paaralan bilang “subsidyo” sa mga estudyanteng hindi na kayang tanggapin ng mga pampublikong paaralan. Malaking bahagi ng pondo sa pampublikong hayskul ay para sa teknikal-bokasyunal na mga pagsasanay.

Labas pa ito sa lampas P100,000/estudyante na ginastos ng mga magulang para sa 2-taong dagdag na pag-aaral sa pampublikong hayskul at mahigit P200,000/estudyante kung pribado ang paaralan.

Mura pero di mabentang lakas-paggawa

Noong 2018 nagtapos ang kauna-unahang bats ng Grade 12 sa ilalim ng programang K to 12. Nasa 1.25 milyong kabataang Pilipino ang nagtapos at umasang makakukuha agad ng trabaho. Tatlumpu’t-siyam na porsyento sa kanila ang nagtapos ng Technical-Vocational-Livelihood track.

Taliwas sa ipinangako ng programa, mismong mga negosyante sa pangunguna ng Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) ang nagpahayag ng pangamba na hindi handa sa trabaho ang mga nagtapos.

Ayon sa PCCI, hindi sapat ang 80 oras ng imersyon sa trabaho bilang minimum na bilang ng oras para maging handa sa trabaho ang mga bagong gradweyt. Gayundin, dalawa sa sampung nag-eempleyo lamang ang handang tumanggap ng mga nagtapos ng SHS.

Sa kasalukuyan, dalawang bats na ng Grade 12 ang nagtapos sa balangkas ng kurikulum na ito. Sa muling pagbubukas ng klase ngayong Hunyo, tinatayang nasa tatlong milyon ang bilang ng mga papasok sa SHS.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/pautang-ng-adb-lalong-paghigpit-ng-kontrol-ng-mga-dayuhan-sa-k-12/

CPP/Ang Bayan: TRAIN: Regresibong pagbubuwis

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): TRAIN: Regresibong pagbubuwis

Hindi maitatwa maging ng mga ahensya ng gubyerno ang negatibong epekto ng TRAIN law sa lokal na ekonomya. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong Disyembre 2018, negatibo ang epekto ng bagong mga buwis sa sektor ng manupaktura at sa kalagayan ng pinakamahihirap na pamilyang Pilipino.

Idiniin ng isang pag-aaral ang pagkitid ng sektor ng pagmamanupaktura at lalong pagliit ng bilang ng mga trabahong nalilikha bilang matagalang epekto ng mga bagong buwis na ipinataw sa karbon at mga produktong petrolyo na ginagamit na panggatong sa produksyon at sa transportasyon ng mga produkto. Pinakaapektado ang maliliit at katamtamang-laking negosyo dahil sa kawalang-kakayahan ng mga ito na umupa ng malalaking trak para sa transportasyon ng kanilang mga produkto. Sa isa pang pag-aaral, idiniin naman ng ahensya na malaki ang nababawas ng dagdag na buwis sa pagkain at mga inuming may asukal sa kita ng pinakamahihirap na pamilya.

Kinumpirma ng dalawang pag-aaral ang dati nang kongklusyon ng Ibon Foundation na regressive taxation ang ipinatutupad sa ilalim ng batas na TRAIN. Ibig sabihin, malaki ang kinakaltas nito sa mga pamilyang may mababang kita kumpara sa nakatataas o katamtaman ang kita. Sa kabila ito ng kunwa’y eksempsyon sa mga kumikita ng P250,000 kada taon. Marami na ang bumatikos sa panlolokong ito lalupa’t kasabay ng eksempsyon sa personal na kita, dinagdagan naman ang buwis sa pagkain at transportasyon.

Sa taya ng Ibon, nadagdagan pa ang kita ng mga indibidwal na may matataas na kita nang 40% habang lumaki ang nababawas sa kita ng masang anakpawis sa isang taong implementasyon ng TRAIN. Ang mga may kitang mahigit sa P25,000 kada buwan ay nadagdagan nang P1,000-P33,000 kada taon. Ito ay habang nakakaltasan nang P800 hanggang P4,000 ang kita ng 60% ng mga pamilyang kumikita ng sapat o mas mababa pa sa kanilang mga pangangailangan.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/train-regresibong-pagbubuwis/

CPP/Ang Bayan: Medalya at promosyon para sa pasismo

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): Medalya at promosyon para sa pasismo

Medalya at promosyon ang gantimpala ni Duterte sa kanyang mga alipures sa Armed Forces of the Philippines (AFP). Noong Hunyo 5, kinumpirma ng Commission on Appointments (CA) ang promosyon ng 50 upisyal ng militar na nanguna sa militarisasyon at pag-abuso sa kanayunan. Ang mga promosyong ito ay rurok ng inhustisya, ayon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Duguan ang kamay ng mga mersenaryong sundalo ni Duterte at bawat medalyang iginagawad sa kanila ay dagdag na pagpaslang sa mga katutubo at magsasaka.

Kabilang sa kinumpirma ng CA sina Lt. Gen. Felimon T. Santos, kumander ng Eastern Mindanao Command, na hanggang sa kasalukuyan ay naghahasik ng teror at mga paglabag sa karapatang-tao sa mga rehiyon ng Davao at Caraga. Itinaas din ang ranggo ni Maj. Gen. Gilbert Gapay, kumander ng Southern Luzon Command, na lumusob sa mga komunidad ng mga magsasaka at katutubong Mangyan sa Mindoro at Dumagat sa Quezon. Nambomba ito sa Mindoro na nagresulta sa sapilitang pagbabakwit ng halos 1,000 Mangyan mula sa kanilang mga tahanan at kabuhayan.

Dagdag pa sa listahan ng mga ginawaran ng promosyon sina Col. Jonathan Gayas, upisyal sa saywar ng 3rd ID at Brig. Gen. Alberto Desoyo ng 303rd IBde na kapwa nakabase sa Negros. Responsable ang dalawa sa walang habas na militarisasyon, tortyur at masaker sa isla.

Samantala, itinalaga naman noong Mayo 27 bilang pinuno ng National Commission on Indigenous Peoples si dating Col. Allen Capuyan. Bago nito, si Capuyan ay itinalaga ring Executive Director ng national secretariat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.

Ilan pa sa nabigyan ng promosyon ang mga upisyal ng batalyon at brigada ng AFP na naglulunsad ng mga operasyong intel, saywar at sapilitang nagpapasurender ng mga sibilyan.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/medalya-at-promosyon-para-sa-pasismo/

CPP/Ang Bayan: 2-taong batas militar, salot sa mamamayan

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): 2-taong batas militar, salot sa mamamayan

Dalawang taon nang nabubuhay sa takot at hirap ang mamamayan sa Mindanao bunsod ng batas militar ni Rodrigo Duterte. Wala nang naniniwala na ipinataw niya ang batas militar para sugpuin ang diumano’y banta ng terorismo ng grupong Maute. Matagal na itong nabunyag bilang isa sa kanyang mga pasistang hakbang para itayo ang walang-sagka at walang taning na pasistang diktadura sa buong bansa.

Ang pagpataw ni Duterte ng batas militar noong Mayo 23, 2017 ay isa sa pinakamalaki niyang kaso ng pag-abuso ng kapangyarihan. Ang 5-buwang pambobomba niya sa Marawi City, kung saan daan-daang sibilyan ang napatay, karamihan mga Maranao, at P18 bilyong halaga ng kanilang mga ari-arian ang nawasak, ay maituturing na krimen laban sa sangkatauhan. Ito, kasama ang ekstrahudisyal na pamamaslang dulot ng kanyang gera kontra-droga, ay maaaring isampa sa mga internasyunal na korte.

Pagdurusa ng mga Maranao

Hanggang ngayon, wala pa ring disenteng tirahan ang 100,000 residente ng Marawi na napalayas nang kubkubin ng AFP ang syudad. Ayon sa inilabas na ulat ng International Committee of the Red Cross noong Mayo, nakatigil ang mga bakwit sa mga sentro ng ebakwasyon, sa mga toldang nagsisilbing pansamantalang tirahan at sa mga bahay ng kanilang kamag-anak sa ibang bahagi ng Mindanao, Visayas at hanggang Luzon. Nasa 50,000 ang hindi pa rin pinapayagang bumalik, kahit pansamantala, sa sentro ng syudad—ang lugar na tinaguriang “Ground Zero” na pinakapinuruhan ng mga bomba ng AFP.

Marami sa mga bakwit ang dumaranas ng gutom, sakit at depresyon. Mula nakaraang taon, humina na ang pagdating ng ayudang pagkain mula sa mga mapagkawanggawang institusyon. Napakalimitado ng ayudang pampinansya. Naiulat noong Mayo na P10,000 lamang ang ipinamahagi ng Office of the Civil Defense (OCD) mula sa P36.92 milyong donasyon na nalikom para sa mga bakwit. Sadyang pinahihirapan ng OCD ang mga bakwit sa pagkuha ng pondo sa pamamagitan ng paghahanap ng mga papeles na nawala kasabay ng pagkawala ng kanilang mga ari-arian at tahanan.

Dagdag dito, wala pa ring nangyayari sa hiling ng mga taga-Marawi na naghahanap sa kanilang mga kamag-anak. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila sa resulta ng mga DNA test para kilalanin ang mga labi ng mga inilibing na lamang sa mga komun na libingan. Tinataya ng mga akademiko na nasa 2,000-2,500 ang napatay sa pagkubkob ng Marawi, malayo sa 1,200 na taya ng rehimen.

Ikinagagalit ng mga taga-Marawi ang sadyang pagbabalewala sa kanila sa pagpaplano at rekonstruksyon ng kanilang syudad at pagpapaubaya dito sa mga dayuhang kumpanya at kanilang mga kasosyong kumprador. Sawa na sila sa usad-pagong na proseso ng rehabilitasyon sa kabila ng mabilis na pagtatayo ng AFP ng isang kampo- militar sa sentro ng syudad. Lalo silang nagalit sa pagbansag ni Duterte sa kanilang syudad bilang “pugad ng droga” at pagpahayag na dapat ang mayayamang Maranao na lamang ang gumastos para ibangon ang syudad.

Daan-daanlibong abuso

Umaabot sa 800,000 ang mga biktima ng pang-aabuso sa karapatang-tao sa Mindanao na naisadokumento ng Karapatan mula nang ideklara ang batas militar. Kabilang dito ang 93 aktibistang pinaslang, 136 tinangkang patayin, 1,400 inaresto at ikinulong, 29,000 tinakot, ginipit at hinaras, at 423,500 ang pwersahang napalayas sa kanilang mga komunidad. Naitala rin ng Karapatan ang 4,428 kaso ng paggamit ng mga sibilyang imprastruktura para sa mga operasyong militar.

Sa pangalawang taon ng batas militar naganap ang matitinding krimen tulad ng pagmasaker sa pitong kabataan sa Patikul ng mga sundalo ng AFP at ang dalawang pagpapasabog sa simbahang Katoliko sa Jolo, pareho sa Sulu. Ginamit ng AFP na dahilan ang “gera kontra-terorismo” para patindihin ang militarisasyon sa mga komunidad ng mga Moro. Dahil dito, maraming Moro ang napapalayas sa kanilang mga lugar, dagdag sa dati nang mga bakwit. Sa unang kwarto lamang nitong taon, nasa 16,300 na ang naitalang nagbakwit dahil sa walang awat na mga operasyong militar.

Kasabay ng mga atake sa mga komunidad ng Moro ang walang habas na pang-aatake sa mga komunidad ng Lumad at magsasaka. Partikular na target ng militar ang mga eskwelahang Lumad na pinuruhan ng atake ng AFP. Sa nakaraang dalawang taon, ipinasara ng pasistang rehimen ang 79 eskwelahan na may 2,782 guro at estudyante. Tatlong estudyante ng mga ito ang pinatay ng mga sundalo at mga paramilitar. Palagian namang nanganganib ang mga eskwelahang nakatayo pa at gumagana lamang dulot ng tapang ng mga komunidad at suporta ng iba’t ibang sektor sa kanila.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/2-taong-batas-militar-salot-sa-mamamayan/

CPP/Ang Bayan: Ligalig ng “Kapanatagan”

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): Ligalig ng “Kapanatagan”

Pinirmahan noong Enero 10 nina Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Benjamin Madrigal Jr. at Philippine National Police (PNP) Chief Oscar Albayalde ang Joint AFP-PNP Campaign Plan “Kapanatagan” 2019-2022 upang pahigpitin ang ugnayan at tulungan ng mga pwersang militar at pulis sa kontra-insurhensya at kampanyang panunupil.

Deklaradong layunin nito ang “sugpuin ang lahat ng banta sa seguridad ng bansa.” Nakaangkla ang “Kapanatagan” sa inilabas na Executive Order 70 ni Rodrigo Duterte na nagtatag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.

Sa ilalim ng “Kapanatagan,” bubuuin sa mga rehiyon ang mga Joint Peace and Security Coordinating Committee kung saan kabilang ang AFP, PNP, mga lokal na gubyerno at sibilyang ahensya. Kontrolado ng AFP ang pondo ng mga operasyon ng “Kapanatagan.” Mayroon din itong direktang kumand sa PNP at halos walang kapangyarihan ang mga otoridad ng mga lokal na gubyerno sa mga sakop nilang kapulisan. Sa National Capital Region, tinawag itong Implementation Plan “Kalasag.”

Pangungunahan ng militar ang pag-atake sa mga inaakusahan nitong “komunista” at mga organisasyon na umano’y mga “prente ng komunista” sa kanayunan man o mga syudad. Magsisilbi namang suportang pwersa ang pulisya sa mga operasyong kombat ng AFP. Maliban dito, ang PNP ang mangunguna sa pag-aresto, pagtatanim ng ebidensya at pagsasampa ng inimbentong mga kaso laban sa mga target na indibidwal.

Sa ilalim ng “Kapanatagan,” ang ipinatupad na Oplan Sauron sa isla ng Negros noong Disyembre 2018-Enero 2019. Parehong mga taktika ang ginagamit sa ibang bahagi ng bansa.

Sa Masbate, iniulat ng BHB noong Mayo 31 ang pananalasa ng “Kapanatagan” sa mga barangay ng Dalipe, Panan-awan, RM Magbalon, Guiom, Taberna, Cabayugan, Calumpang at Iraya sa bayan ng Cawayan. Hinahalihaw ng 2nd IB at PNP-Masbate ang lugar at pinipilit ang mga punong barangay na pumirma ng kasunduang nagbabawal sa mga residente na sumama sa mga rali. Pwersahang pinasok ng mga sundalo at pulis ang mga bahay at ninakaw ang mga personal na gamit, kabilang ang 80 kaban ng palay, mga alagang hayop at P11,000 ipon ng mga residente.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/ligalig-ng-kapanatagan/

CPP/Ang Bayan: Nakasasawang pagsisinungaling

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): Nakasasawang pagsisinungaling

Nagsasawa na maging ang tauhan ng US na si Delfin Lorenzana sa mga kasinungalingan at pambobobo ni Rodrigo Duterte. Noong Mayo 29, hayagan niyang sinalungat ang ilang buwan nang panloloko ni Duterte na mayroong sabwatan sa pagitan ng mga lehitimong organisasyon, oposisyon sa pulitika, mga mamamahayag, abugado at kahit mga personalidad sa telebisyon, at ang rebolusyonaryong kilusan para patalsikin siya.

Dahilan ni Lorenzana, hindi totoo ang planong pagpapatalsik dahil wala siyang naririnig na ugong kaugnay nito sa hanay ng militar. Binabalewala ni Lorenzana ang kilusang pagpapatalsik para maliitin ito at salagin ang mga balita na may bitak sa hanay ng mga sundalo at pulis.

Ang pahayag ay matapos ang ilang linggo nang panloloko ni Sal Panelo, tagapagsalita ni Duterte, kaugnay sa dalawang matrix na naglalaman ng mga pangalan ng mga sangkot diumano sa planong pagpapatalsik. Ginamit nina Panelo at Duterte ang mga matrix noong panahon ng eleksyon para siraan ang oposisyon. Ang unang matrix ay bunsod ng isang bidyo kung saan inakusahan ni Peter Joemel Advincula, alyas Bikoy, si Duterte, kanyang mga alalay at pamilya bilang pinakamalalaking protektor ng mga sindikato ng droga. Ilang linggo matapos lumantad sa publiko, binaliktad ni Advincula ang kanyang mga kwento, at sinabing gawa-gawa lamang ang kanyang mga akusasyon at pinagawa sa kanya ng oposisyong pulitikal.

Hindi maikakaila ang malawak na panawagan ng mamamayan para patalsikin ang rehimeng Duterte na bantog sa korapsyon, malawakang pagpatay at pagtatraydor sa bayan. Upang kontrahin ito, pinalalabas ng rehimen na nakikipagsabwatan ang mga hayag na organisasyon sa armadong kilusan upang palabasing iligal ang kanilang lehitimong panawagan at pagkundena sa mga abuso ng rehimen.

Dati nang inilatag ni Prof. Jose Ma. Sison ang mga rekisito ng pagpapatalsik sa nakaupong presidente. Kabilang dito ang suporta ng mga bahagi ng pulitikal na oposisyon at militar sa panahong lubos nang nahihiwalay ang pinatatalsik na upisyal. Gayunpaman, ang pagkakahiwalay na ito ay ibubunsod pangunahin ng malakas na tulak ng kilusang masa at internal na mga bitak sa hanay ng mga reaksyunaryo.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/nakasasawang-pagsisinungaling/

CPP/Ang Bayan: Writ of Amparo at habeas data, inilabas

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 7, 2019): Writ of Amparo at habeas data, inilabas

Inilabas ng Korte Suprema ang writ of amparo at habeas data pabor sa mga grupong Karapatan, Gabriela at Rural Missionaries of the Philippines nitong Mayo 24. Sa ilalim ng mga kautusang ito, inoobliga ang mga ahensya ng estado na itigil ang pagtugis at pagbabanta laban sa mga grupong ito habang hindi nito napatutunayan o nabibigyang-katwiran ang ganitong mga hakbangin.

Ang apela ay isinampa ng naturang mga grupo matapos ang walang-lubay na pagbabanta ng Armed Forces of the Philippines (AFP) laban sa kanila sa anyo ng pagtaguri sa mga ito bilang mga “prenteng organisasyon” ng PKP. Iginigiit ng mga grupong ito na ang sunud-sunod na pagpatay, pagsasampa ng gawa-gawang kaso, panggigipit at paninindak sa kanilang mga myembro ay karugtong ng mga pampublikong pagbabanta ng AFP laban sa kanila.

Ang writ of amparo ay proteksyon ng Korte Suprema sa mga grupong tinutugis ng estado. Ang habeas data naman ay nag-oobliga sa ahensya ng estado na ilabas at sirain ang lahat ng dokumento o impormasyon na tinipon ng militar at pulis laban sa mga grupong ito.

Mistula itong sampal sa mukha ng AFP. Gayunpaman, ang pinal na kautusan ay ilalabas ng korte pagkatapos ng mga pagdinig sa apela. Ang unang pagdinig ay isasagawa sa darating na Hunyo 18.

Ito na ang ikalawang pagkakataon sa loob ng isang buwan na nagbigay ng writ of amparo at habeas data ang Korte Suprema. Noong Mayo 3, pinaburan din nito ang petisyon ng National Union of People’s Lawyers. Sa pagdinig ng Court of Appeals nitong Hunyo 6, hindi humarap ang mga kinatawan ng AFP.

Samantala, ipinasa sa ikatlong pagbasa noong Hunyo 3 sa Mababang Kapulungan ang isinusulong na panukalang batas para bigyang-proteksyon ang mga tagapagtanggol ng karapatang-tao. Bumoto pabor sa batas ang 183 mambabatas.

Ang pagsusulong ng panukalang batas ay pinangunahan ng mga kinatawan ng Makabayan bloc at ni Rep. Edcel Lagman. Itinatakda ng panukala na pangalagaan ang seguridad ng mga tagapagtanggol ng karapatang-tao laban sa mga pang-aabuso at paglabag sa kanilang karapatan. Kung maisasabatas, lilikha ito ng Human Rights Defenders Protection Committee na pangungunahan ng Komisyoner ng Commission on Human Rights at anim pang kasapi na inonomina ng mga organisasyon.

Nakapagtala ang Karapatan ng pagpaslang sa 697 tagapagtanggol sa karapatang-tao simula 2001 hanggang 2018.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2019/06/07/writ-of-amparo-at-habeas-data-inilabas/

NDF/Sison: Panayam kay Prop. Jose Maria Sison tungkol sa halalang Mayo 13

Propaganda interview with Jose Maria Sison posted to the National Democratic Front Philippines (NDFP or NDF) Website (Jun 6, 2019): Panayam kay Prop. Jose Maria Sison tungkol sa halalang Mayo 13
Ni J. V. Ayson

1. Ano po ang inyong pangkalahatang pagsusuri sa katatapos lang na mid-term national and local elections? Masasabi niyo po ba na patas, malaya, malinis, at mapayapa ang halalan?

JMS: Garapal na pananakot at pandaraya ang ginawa ng rehimeng Duterte at mga kasangkapan nitong Comelec, militar, pulis at iba pang alipores ni Duterte. Nangyari ang aking prediksyon na imanipula ni Duterte ang kondukta at resulta ng halalan para sa labis-labis na pakinabang niya dahil may kapangyariham, may kriminal na pag-iisip at may motibasyon para gumawa ng pandaraya.

Hindi patas ang eleksyon para sa mga kandidato ng rehimen at oposisyon. Hindi malaya at mapayapa, laluna sa kalakhan ng Mindanao at iba pang tinaguriang trouble spot sa Luson at Mindanao kung saan mga militar at pulis gumawa ng red tagging, banta at ilang pagpatay sa mga nasa oposisyon. Labis-labis na marumi ang eleksyon dahil sa mga pananakot, vote buying, pre-shading ng mga balota at paggamit ng dagdag-bawas sa pamamagitan ng mga computer ng Comelec automated electoral system,

2. Kapansin-pansin po na walang kandidatong independyente at oposisyonista na mananalo sa pagka-senador. Naniniwala po ba kayo na may kinalaman ang mataas na antas umano ng popularidad ng kasalukuyang administrasyon at ang masama pa rin umanong imahe ng Liberal Party? O baka planado na po ang magiging resulta ng halalan kung ang pagbabatayan ay ang babala ni Atty. Glenn Chong noong Nobyembre 2018 hinggil sa posibilidad ng malawakang dayaan?

JMS: Tinuunan ni Duterte ang pandaraya sa antas ng mga kandidatong senatoryal dahil gusto niyang matiyak na makuha niya ang two-thirds o mas malaki pang mayorya sa Senado para maisakatuparan niya nang lubusan ang kanyang pasistang diktadura sa pamamagitan ng chacha para sa pakunwaring pederalismo, maipatupad niya ang syento porsyentong pagmamay-ari ng dayuhan sa mga likas yaman at lahat ng negosyo sa Pilipinas at maiwasan niya ang pag-aresto sa kanya dahil sa mga krimen ng maramihang pagpaslang sa mga suspek sa Oplan Tokhang at Oplan Kapayapaan.

Hindi totoo na napakapopular si Duterte. Naging mabaho na siya dahil sa pagtaas ng buwis at paglipad ng presyo ng mga batayang bilihin at nasusuklam na ang masa sa mga maramihang pagpaslang sa mga suspek sa adik at tulak ng droga at sa mga suspek na rebolusyonaryo, sa pagiging supremong protektor ng illegal drugs si Duterte mismo, sa pataksil na pagbebenta ng West Philippine Sea at pambansang soberanya at patrimonya sa Tsina, sa mabilis at malakihang kurakot ng pamilyang Duterte at sabwatan nila sa mga kapwa nilang mandarambong tulad ng mga Marcos, Arroyo at iba pa.

Ang “high popularity” ni Duterte ay gawa-gawa lamang ng mga bayarang poll survey firm, mga kolumnista, brodkaster, mga troll at bot. Totoong may nananatiling pagkabaho pa ng mga dilawan. Pero malayong mas mabaho na si Duterte. At magagaling naman yong karamihan ng kandidatong Otso Deretso at iba pang oposisyonista. Ni isa walang nanalo dahil sa garapal na pandaraya. Pati ang pinamahusay na kandidatong senatoryal na si Neri Colmenares dinaya nang malakihan.

Planado ang pandaraya. Maliwanag ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng napakaraming tao. Hindi lamang sina Chong at Gadon na nalaglag mula sa grupo ng mga paboritong kandidato ni Dueterte. Masakit ang loob nila dahil pati mga boto nila malamang na naidagdag sa mga paborito ni Duterte o kaya hindi nabahaginan ng dambuhalang pekeng boto. Hindi porke sipsip ang mga ito kay Duterte mapapasali na sila sa Senado ni Duterte.

3. Gaano po kaya katindi sa inyong pagtataya at paniniwala ang malawakang dayaan at manipulasyon at ang marumi, maanomalya, at kuwestiyonableng pagsasagawa ng halalan ngayong taong ito? Mas matindi po ba ito kaysa sa malawakang dayaan at sa pagsasagawa at resulta ng mga halalan noong 2010, 2013, at 2016 sa ilalim ng automated election system?

JMS: Sa aking pagtataya at sa kaalaman ng sambayanan, sistematiko, malawakan at napakatindi ang dayaan at manipulasyon ng halalan. Marumi, maanomalya at kasuklamsuklam ang pandaraya na ginawa ni Duterte. Mas matindi ang pandaraya ni Duterte sa malawakang dayaan sa mga halalan ng 2010, 2013, at 2016 sa ilalim ng automated election system. Naging automated o mas mabilis at laganap ang pandaraya ni Duterte kaysa ginawa ni Marcos sa mga halalan sa ilalim ng kanyang ganap na pasistang diktadura.

4. Maliban po sa pagkatalo ni dating BAYAN MUNA Party-list Rep. Neri Colmenares sa pagka-senador, malaki po ang posibilidad na lumiit ang bilang ng mga progresibong mambabatas. May kinalaman po ba rito ang mistulang pangangampanya ng mga ahensiya ng pamahalaan laban sa mga progresibong partido? Gaano po kaya katindi ang kagustuhan ng kasalukuyang administrasyon na alisan ng representasyon at boses ang mga mahihirap at api sa Kongreso Nangangahulugan po ba ito na hindi pa handa ang sistemang pulitikal ng bayang Pilipino sa pagkakaroon ng isang “maka-Kaliwang” senador o presidente kung ang pagbabatayan ay ang electoral track record ng mga progresibo?

JMS: Dapat lumaki pa ang boto at tiyak na manalo si Neri Colmenares dahil sa siya ang pinakamatatag, matalas at magaling na lumaban sa mga kriminal na patakaran at kilos ng rehimeng Duterte. Isinusuka ng bayan su Duterte at mga kandidato niya dahil sa kanyang tiraniya, kataksilan, maramihang paspaslang ng mga suspek, panunupil sa mga kritiko, aktibista at oposisyon, pandarambong, pagsisinungaling at pangungutya sa mga mahirap, kababaihan at mga Kristiyano.

Hindi mabisa ang red-tagging at iba pang paninira na ginawa ng mga ahensiya ng pamahalaan laban sa mga progresibong partido. Kita ng taumbayan na sinungaling ang mga buruktarata at armadong alipores ni Duterte, electioneering ang ginagawa at lumalabag sila sa mga demokratiko at elektoral na karapatan ng mga progresibong kandidato at mga tao. Kaunti lang malilinlang.

Matindi at desidido ang rehimeng Duterte na alisan ng representasyon at boses ang mga mahihirap at api sa Kongreso. Kung gayon, sadyang dinaya si Neri at Anakpawis at binawasan nang malaki ang boto ng mga progresibong party list. Kung walang pandaraya sa anyo ng automated cheating, tiyak na lumaki ang boto ng mga makabayan at progresibong kandidato sa paligsahang senatoryal at party list. Abangan ang mga darating na panunupil bunga ng pandaraya ng rehimeng Duterte sa halalan.

5. Lumalabas na naman po ang mga pagturing sa masa bilang mga “bobotante” dahil sa napipintong tagumpay ng karamihan sa mga kandidatong maka-Duterte sa pagka-senador. Dapat po ba talagang sisihin ang personality politics hinggil dito? O sadyang bulok lang po talaga ang sistemang panlipunan at pampulitika para kumapit ang masa sa patalim pagdating sa pagboto? Ano po ba talaga ang kahalagahan ng halalan para sa masa pagdating sa kanilang kalagayang panlipunan?

JMS: Dapat panagutin ang rehimeng Duterte sa pandaraya at hwag sisihin ang masang Pilipino at kutyain pa silang “bobotante”. Hwag sisihin ang mga biktima ng pandaraya ni Duterte. Ang gumagawa ng panininisi ay mga lingid na pro-Duterte at ilang tunay na anti-Duterte na masyadong mataas ang tingin sa sarili, laluna sa hanay ng mga petiburges na kulang ang tiwala sa masang anakpawis.

Hindi lamang rehimeng Duterfe ang sisihin kundi ang buong naghaharing sistema ng mga tuta ng mga dayuhang monopolyo kapitalista, mga malaking komprador at asendero at mga burukrata kapitalista tulad ni Duterte. Nasusupil ang tinig ng masang anakpawis dahil sa panunupil at pagsasamantala ng buong sistema at alinmang rehimeng reaksyonaryo. Kasunod ng ganitong katotohanan, ang tinguriang personality politics sa hanay ng mga nagriribal na karamihan ay mga reaksyonaryong pulitiko.

Dapat isyu rin ang paggamit ng Smartmatic-TIM automated electoral system. Labis na magastos at madaling imanipula ng alinmang kriminal na rehimen o presidente tulad ni Duterte. Ihambing ang naturang sistema sa automated system sa Alemanya o Netherlands. Manual count pa rin na open to the view of the public and sa competing parties sa precinct level at secure transmission of vote results by ordinary computers. Malayong mas mura at madaling bantayan. Pinili ng mga korap ng pulitiko ng Pilipinas ang Smartmatic-TIM automated electoral system dahil mas magastos at mas madaling kunan ng kurakot at mas madali pang imanipula.

6. Dahil sa mga lumalabas na ulat hinggil sa mga seryosong alegasyon ng malawakang dayaan, mayroon po bang posibilidad na magkaroon ng isang malawakang alyansa na magpapakita ng pagkondena sa malawakang dayaan at pagtatakwil sa marumi, maanomalya, at kuwestiyonableng pagsasagawa at resulta ng halalan? Unti-unti na po kasing lumilinaw ang mga kondisyon para sa isang malawakang alyansa ngayong panahong ito dahil po sa mga pahayag ng pagkondena ng iba’t ibang personalidad, grupo at organisasyon sa malawakang dayaan, gaya na lang nina Atty. Glenn Chong, Atty. Larry Gadon, BAYAN, KONTRA-DAYA, MAKABAYAN, BMP, CARITAS-NASSA, at MMDM.

JMS: Dahil sa garapal na pandaraya ng rehimeng Duterte, ibayong may batayan para sa isang malawakang alyansa at kilusang protesta ng malawak na masa para kondenahin , itakwil at patalsikin ang rehimeng Duterte. Malinaw ang pagnanais ng mga lider at masa ng BAYAN, KONTRA-DAYA, MAKABAYAN, BMP, CARITAS-NASSA, MMDM at iba na magpalakas ng alyansa at palitawin ang lakas at bisa ng people’s power (kapangyarihan ng bayan) laban sa rehimeng tiraniko. Ewan kong totohanan sina Gadon at Chong sa pagpuna nila sa dayaan.

Kailangang-kailangan ang malawak na nagkakaisang hanay at militanteng kilusang protesta ng masa para maagap na salungatin ang mga mas masama pang patakaran at kilos ni Duterte bunga ng matagumpay na pandaraya niya sa halalan. Dapat maglunsad ng mga malaking pagtitipon aat martsa sa mga pampublikong lugar at sa loob at kapaligiran ng mga simbahang Kristiyano. Sa kalaunan, dapat may higanteng pagtitipon ng people’s power upang ibagsak ang imbing na rehimen ng halimaw na katulad ni Marcos.

7. Magiging independyente at makabayan po ba ang Senado, Kamara, at mga pamahalaang lokal gayong karamihan sa mga mananalong kandidato ay maka-Duterte? Mayroon po bang tsansa na magkaroon ng mga public official na tutuligsa sa mga patakaran at programa ng kasalukuyang administrasyon?

JMS: Hindi magiging independyente at makabayan ang Senado, Kamara, at mga pamahalaang lokal na maka-Duterte at nakinabang sa pandaraya at makikinabang pa sa patuloy na pagsalakay sa masang Pilipino at sa kabang-yaman ng bayan. Habang may pang-aapi at pagsasamantala, laluna kung lulubha pa, magkakaroon ng mas malakas pang masa at mas magiting na lider na nalalaban sa mga masamang patakaran at programa ng rehimeng Duterte. May ilan ding public official na nakalusot sa matindi at malawakang pandaraya ni Duterte.

8. Ano po ba ang maasahan ng masa sa huling tatlong taon ng kasalukuyang administrasyon? Mayroon pa po bang tsansa na maitulak ang kasalukuyang administrasyon na magtaguyod ng mga patakaran at programang makabayan at maka-masa? Mayroon po ba kayong nakikitang posibilidad hinggil sa tunguhin ng reporma, pakikibakang ligal, armadong rebolusyon, reaksyon, at maging ng kampanya para sa pagpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon sa mga susunod na taon?

JMS: Walang maasahan ng masang Pilipino sa huling tatlong taon ng rehimeng Duterte kundi ibayong pang-aapi at pagsasamantala. Mahirap at hindi tama na umasa na ang rehimeng ito ay magbabago at magtataguyod ng mga patakaran at programang makabayan at maka-masa. Wala o malayo ang posibilidad na magbago ang rehimen at pumayag sa mga makabukuhyan na repromang sososy-ekonomiko at pampultika.

Balak ng rehimeng Duterte na magtayo ng pasistang diktadura at pagsilbihan niya ang mga dayuhang monopolyo, mga malaking komprador at asendero at ang makitid niyang pangkatin ng mga mandarambong at berdugo. Disidido ang rehimeng ito na supilin at puksain ang malawak na nagkakaisang hanay, ang legal na kilusang masa at ang armadong rebolusyon. Kung gayon, walang mapagpipilian ng mga mamamayan at mga pwersang makabayan at progresibo nila kundi lumaban hanggang tagumpay sa pagpapaalis kay Duterte sa kapangyarihan.

Magpalagay man si Duterte na kaya niyang patayin ang legal na demokratikong kilusan na nakalantad sa mga mga kalunsuran, hindi niya talaga kaya kundi lalo pa niyang itutulak ang masang Pilpino na magbalikwas. Lalong hindi kaya ni Duterte na patayin ang armadong rebolusyon ng bayan. Lalong dadami ang mga armadong rebolusyonaryo dahil sa panunupil sa mga makabayan at progresibong pwersa at mamamayan sa mga lungsod at nayon.

May pambansang saklaw at malalim na nakaugat sa masang anakpawis ang mga armadong rebolusyonaryo. Kaya nilang labanan at talunin ang rehimeng nabubulok at may limitadong lakas at rekurso at napakaraming kahinaan dahil sa lumalalalng krisis sa ekonomiya at pulitika ng naghaharing malakolonyal at malapyudal na sistema.###

https://www.ndfp.org/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-tungkol-sa-halalang-mayo-13/

MILF: Muslims, Christians celebrate Eid’l Fitr at MILF’s Camp Bilal

Posted to the Moro Islamic Liberation Front (MILF) Website (Jun 7, 2019): Muslims, Christians celebrate Eid’l Fitr at MILF’s Camp BilalIn photo- (Fr left to right, OPAPP Chief of Staff David Diciano, BTA member Abdullah “Comdr Bravo” Macapaar , and Director Andres Aguinaldo of PAyapa at MA saganang PamayaNAn

MUNAI, Lanao del Norte – Residents of the Moro Islamic Liberation Front’s (MILF) Camp Bilal shared a meal with Christian visitors in the spirit of interfaith unity as they celebrate Eid’l Fitr, the culmination of the month-long observance of Ramadan Wednesday.

“This is the first time we are celebrating the Eid’l Fitr with our Christian brothers and sisters here at Camp Bilal,” Abdullah “Commander Bravo” Macapaar, an MILF commander and now a member of the Bangsamoro Transition Authority (BTA) said.

Part of the Duyog Ramadan program initiated by the Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) and the Armed Forces of the Philippines, the celebration was participated in by Catholic priest, soldiers, and OPAPP personnel led by OPAPP Chief of Staff David Diciano, Director Andres Aguinaldo of PAyapa at MAsaganang PamayaNAn, Father Chito Suganob and Director Scheherazade Ruivivar of the GPH-MILF Implementing Panel Secretariat.

Duyog Ramadan is a multi-stakeholder effort spearheaded by OPAPP that aims to promote social healing and reconciliation among residents affected by armed conflict.

“This occasion signify unity between Muslims and Christians,” Macapaar emphasized.

“My heart is for peace. We are determined to bring back the peace in Mindanao and strengthen the relationship between Muslims and Christians,” he said in the vernacular.

Once a feared Moro commander, Macapaar talked about the need to use the government resources not for internal armed conflict but to the upliftment of the people particularly those in the countryside.

“We spent billions of pesos during armed conflict. Let’s not use our funds for war but instead use it to help our people,” he added.

Macapaar led the fighting during the so-called 2000’s “All-out War” campaign under the presidency of Joseph Estrada, and the fighting during the failure of the 2008’s MOA-AD (Memorandum of Agreement-Ancestral Domains) under the Arroyo Administration.

As a member of the parliament, Macapaar, along with the leadership of the MILF, Moro National Liberation Front and other stakeholders in the BTA, is now actively involved in implementing reforms in the Bangsamoro region.

Also during the event, Father Teresito “Chito” Soganub, who was a hostage victim at the height of the Marawi siege, said that the new chapter for peace in Mindanao is already here.

Soganub pointed out the need to strengthen interfaith dialogue, saying it is one of the effective ways to prevent the repetition of what had happened in Marawi.

“One of the reasons why we are here is because we support the development here in Camp Bilal although the area wasn’t included in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM),” Soganub said.

“We support the interventions of the OPAPP because the government will not leave you,” he told the residents.

For his part, Diciano said Presidential Peace Adviser Carlito G. Galvez Jr. is in solidarity with the people of Camp Bilal as they celebrate the Eid’l Fitr.

In his message released earlier, Galvez said, “We are one with our Muslim brothers and sisters in prayers and reflection as we celebrate Eid al-Fitr.”

“This sacred occasion marks the culmination of the Holy Month of Ramadan, where Muslims fast to attain not only spiritual enlightenment but also lessons of tolerance and peace. The celebration of Eid al-Fitr brings us compassion, and love in our land, and strengthen our resolve to continue our pursuit of reconciliation and unity in the Philippines,” Galvez said.

Diciano said the visit in Camp Bilal is part of the Normalization process that is under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) signed by the government and the MILF in 2014.

“Even if it will rain or we walk just to reach Camp Bilal, we will do it and be with the residents for the Eid’l Fitr celebration,” he said.

According to Diciano, Galvez said that Camp Bilal will be “showcased” as one of the success stories in the normalization process.

“We will focus on the development of Camp Bilal,” Diciano said.Normalization process has four major components: the security aspect, socio-economic development program, confidence-building measures, and transitional justice and reconciliation.

Aguinaldo said the construction of the roads from the main highway in the town of Munai towards Camp Bilal will continue.

He said the government will bring the same development to other recognized camps as identified in the peace agreement.

Other camps include Camp Bushra, Camp Rajamuda, Camp Abubakar, Camp Bad’r, and Camp Omar.

Ruivivar affirmed that OPAPP and the leadership of the BARMM will continue to support those Moro-dominated areas outside of the territory of the BARMM.

“OPAPP will continue to engage the six towns of Lanao del Norte even if you’re not part of the BARMM,” she told residents here.

Aside from sharing of a meal, OPAPP also distributed 480 food packages, with three slaughtered cattles, to the residents of the camp as part of the Eid’l Fitr celebration.

http://www.luwaran.com/news/article/1820/muslims--christians-celebrate-eid---l-fitr-at-milf---s-camp-bilal

MILF: ICRC President Maurer visits the Philippines sees continued plight of Marawi IDPs

Posted to the Moro Islamic Liberation Front (MILF) Website (Jun 6, 2019): ICRC President Maurer visits the Philippines sees continued plight of Marawi IDPs


The ICRC President Peter Maurer said in his visit to Marawi City, Philippines this week, that he saw a community dealing with the physical and psychological impact of conflict. He met a family of a missing person that hasn’t lost hope that news about their relative will arrive soon.

“I also saw how people we are assisting are making the most of that support, for instance a mother that has opened a small business selling food. I observed firsthand a people that will not let the conflict of 2017 defeat their spirit. Local Red Cross volunteers I met have been unrelenting in their support to the displaced people,” Maurer said.

“In my discussions with high-ranking officials, I felt a commitment and resolve to find effective, long-term solutions to humanitarian issues of concern, despite considerable constraints they deal with. The people need to be able to count on the authorities to be responsive to their needs,” he added.

Maurer said despite of the devastation brought about by war had saw indicators of hope, fortitude, and of shared determination to rise from the ravages of the conflict in Marawi and other areas in Mindanao still affected by sporadic armed fighting.

However, Maurer said “in talking to victims, responders and authorities, I can see that the work is not yet done. Though responding to humanitarian needs due to conflict is the work of the International Committee of the Red Cross, I believe equally that all members of society have a shared responsibility to provide reprieve to those affected by fighting.”

“We all need to do more in our respective roles. We need to do better at addressing the consequences of conflict, but also, we need to do better in preventing or reducing those consequences,” Maurer stressed.

The first visit of Maurer to the Philippines was during the Typhoon Haiyan in 2013 and his second visit caught his attention to the plight of Internally Displaced Persons (IDPs) in Marawi City, Lanao del Sur.

“This second visit affirms my view that the suffering people endure in natural and manmade disasters is universal. People lose loved ones. People lose their homes. Individuals and whole communities face an uncertain future,” he pointed out.

Maurer said “In my interactions with conflict-affected people around the globe, their questions are strikingly similar: When are we going to be safe from fighting? When can I rebuild my house? How can I earn a more stable income? Where can I get clean water today? When can I be reunited with my loved one?”

The 2017 devastation of Marawi City brought the Philippines’ armed conflicts to the global forefront. But for decades, many more communities in Maguindanao, Basilan, Sulu and portions of eastern Mindanao have been forced to flee their homes multiple times. Sporadic clashes deeply affect these families’ livelihoods, their ability to put food on the table, and their ability to send their children to school. It is a life of instability and uncertainty, and many people are living it daily, often long after the news headlines move on to another crisis or emergency.

The ICRC has long experience in dealing with conflict situations, as an impartial and neutral organization. ICRC offer varied expertise and support. With the ICRC partners like the Red Cross, they said it will strive to reach and assist those affected by conflict, no matter who or how far they are.

The ICRC will continue to promote principles of humanity and maintain its positive collaboration with the Philippine authorities at national and local levels, as they have the primary responsibility to address humanitarian concerns of their people.

http://www.luwaran.com/news/article/1819/icrc-president-maurer-visits-the-philippines-sees-continued-plight-of-marawi-idps

Kalinaw News: Former Bastion of NPA in Compostela opens a new DepEd School for Lumads

Posted to Kalinaw News (Jun 8, 2019): Former Bastion of NPA in Compostela opens a new DepEd School for LumadsNEW BATAAN, Compostela Valley Province – The Philippine National Anthem was played once again as the School Year of 2019 opens in the newly established Mangayon Elementary School, Side Four Extension at Sitio Side Four, Brgy Mangayon, Compostela, CVP. The momentous event transpired during the Turn Over of the DepEd school building spearheaded by the Local Government of Compostela Valley Province together with the 10th Infantry Agila Division, Gawad Kalinga (GK) Foundation and Sumitomo Fruit Corporation (SUMIFRU) last June 03, 2019.

The newly constructed school building has two (2) classrooms with one (1) washing area and comfort rooms for male and female. SUMIFRU and GK Foundation provided books and school supplies for the students. In addition, two (2) licensed teachers took oath to comprise the number of teachers committed to teach in the said area. This is to accommodate the 70 Lumad children who are enrolled for primary and secondary education.

They also opened the “Gulayan sa Paaralan” as a DepEd requisite to promote the feeding program of the local government among students. Caravan of free services were also showcased for the community to enjoy that includes free haircut, free medical and dental check-up and distribution of food packs and clothing package.

Mr. Reynante Solitario, Superintendent of Division of School in Compostela Valley Province hopes that the school will be an independent institution with its own allocated budget to facilitate its expansion in accordance with the increasing number of enrollees from the community.

“The AFP is here to ensure our security; the PNP is here to help resolve our daily challenges; the Department of Education is here to provide what we need for our children to enjoy their rights to education; and the private sector is here to support those endeavors through logistics and voluntary service. The different agencies though with different advocacies conspire to contribute to give our children a good future,” Hon. Jayvee Tyron Uy, Governor of Compostela Valley Province said during the Turn-Over Ceremony.

He added, “Thank you for giving us the opportunity to serve you (the community). Let us support our teachers sacrificed to be away from their own families and risk their lives to serve in the far flung community in order to provide education.”

MGEN JOSE C FAUSTINO JR AFP, Commander of 10th Infantry Agila Division said, “This is a manifestation that development springs out from genuine peace. This is how the Armed Forces of the Philippines work and will continue to toil harder and further until the whole province will be cleared from the leftist infestation and that government services will continue to pour out reaching every Lumad community, who truly deserve to enjoy the richness of their native land and live a generation of genuine peace.”
Division Public Affairs Office 10th Infantry Division Philippine Army
Cpt Jerry Lamosao
Chief, DPAO 10th Infantry Division
Mawab, Compostela Valley
09154962407

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace by the Philippine Army. It provides information on the activities of Army Units nationwide in the performance of their duty of Serving the People and Securing the Land. This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.]

Kalinaw News: Army, PLGU holds peace dialouge, a whole of nation approach

Posted to Kalinaw News (Jun 7, 2019): Army, PLGU holds peace dialouge, a whole of nation approach


Tago, Surigao del Sur – the 36th Infantry (Valor) Battalion, Philippine Army in closed collaboration with the Local Government Unit of Surigao del Sur holds poverty reduction, livelihood and employment cluster dialogue to the Former Rebels and the locals held at Sitio Ibuan, Brgy Mampi, Lanuza, Surigao del Sur yesterday, June 6, 2019 at 9 o’clock in the morning.

An estimated total of 150 participants from Sitio Ibuan, Brgy Mampi including the former rebels, local officials, tribal leaders, teachers and CAFGU’s who attended and actively participated to raise their concerns to the right agencies.

The said activity aims to capacitate and elevate the knowledge of information of the former rebels and the locals on the different programs of the different line agencies of the government and to alleviate poverty thru introducing livelihood and sustainable projects and programs that will suit to the needs of the locals.

The event is line with the operationalization of President Rodrigo Duterte’s EO 70 that institutionalizes a “whole-of-nation approach and creating a task force in ending local communist armed conflict and to address the root causes of insurgency through focused, coordinated and sustained delivery of basic services and social development packages by the government in poor, conflict-affected and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (GIDAs).

The activity was spearheaded by Mr Rey M Cueva, PD, Tesda SDS, as the chairman of the cluster and LTC Xerxes A Trinidad, CO, 36IB with different line agencies representatives from Provincial Police Office (PPO) SDS, DAR, DOLE, PCA, DILG, NCIP, DA and DSWD-SDS.

In his statement, LTC Xerxes A Trinidad INF (GSC) PA said, “I am deeply impressed with the commitment of the different agencies in responding the call of the local community in 36 VALOR

ending insurgency. Thru this activity, our intent is to give hope and show to them that the government and other stakeholders are looking after them and committed to pursue peace and development efforts in their community”

“If this kind of convergence shall be focused targeting those conflict affected areas and can be sustained, people will be satisfied and would never think of joining any groups that destabilizes the peace and development for their communities. A community that is a conflict
resilient and ready to accept the challenge to the attainment of just and lasting peace in the province”, Lt Col Trinidad added.36th Infantry Battalion, 4th Infantry Division PA
1LT Jonald D Romorosa
CMO Officer, 36th Infantry Battalion
Sitio Upper Mambago, Dayo-an, Tago, Surigao del Sur
valor_36@yahoo.com
0917-1466-326/09491243886

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace by the Philippine Army. It provides information on the activities of Army Units nationwide in the performance of their duty of Serving the People and Securing the Land. This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.]

https://www.kalinawnews.com/army-plgu-holds-peace-dialouge-a-whole-of-nation-approach/

DND joins inter-agency group in signing IRR for Special Protection of CSAC Act

From the Manila Bulletin (Jun6, 2019): DND joins inter-agency group in signing IRR for Special Protection of CSAC Act

The Department of National Defense (DND) on Tuesday joined other government agencies during the signing in Quezon City of the Implementing Rules and Regulations (IRR) of Republic Act (RA) 11888 or the Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act.(PHOTO COURTESY OF DND PUBLIC AFFAIRS SERVICE / MANILA BULLETIN)

The law, which was signed on January 10, 2019, covers all children below 18 who are involved in, affected by, or displaced by armed conflicts.

The law, it was recalled, seeks to protect children in situations of armed conflict (CSAC) from all forms of abuse, violence, cruelty, and discrimination.

Director Arsenio Andolong, the chief of the DND’s Public Affairs Office, said Defense Undersecretary for Defense Policy Ricardo A. David, Jr. was on hand during the signing, representing Defense Secretary Delfin N. Lorenzana.

The signing was held at Novotel, Cubao, Quezon City.

He said the signing of the IRR for the law is a powerful or strong tool to help protect children in situations of armed conflict, particularly in Mindanao.

Chaired by the Council for the Welfare of Children (CWC), the other members of the Inter-Agency Committee on Children in Situations of Armed Conflict (IAC-CSAC), include the DND, Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Interior and Local Government (DILG), Department of Education (DepEd), Department of Health (DOH), Department of Justice (DOJ), Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP), Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), Office of Civil Defense (OCD), National Commission on Indigenous Peoples (NCIP), Philippine Commission on Women (PCW), and National Commission on Muslim Filipinos (NCMF).

Children who are members of displaced families, physically weakened, orphaned or disabled, combatants and those mobilized for other armed conflict-related activities and disrupted from schooling, due to armed conflict, are considered Children in Situations of Armed Conflict.

Children are recruited and forced to become soldiers due to the fact that they can be easily manipulated and that their innocence are being abused.

The United Nations International Children’s Emergency Fund or UNICEF estimated that in the Philippines alone, some 30,000 to 50,000 children are displaced every year as a result of armed conflict.

UNICEF, it was recalled, was established on December 11, 1946 by the United Nations to meet the emergency needs of children in post-war Europe and China.

COA flags Navy’s supply service deals, chides PITC for failure to deliver P2.2 B Navy supplies

From the Manila Bulletin (Jun 6, 2019): COA flags Navy’s supply service deals, chides PITC for failure to deliver P2.2 B Navy supplies

The Commission on Audit (COA) has flagged supply and services transactions the Philippine Navy (PN) conducted with private and government firms, assailing, among others, the delay or non-implementation of procurement deals worth over P2.2 billion with the state-run Philippine International Trading Corporation (PITC).Commission on Audit (MANILA BULLETIN)

COA noted in the 2018 annual audit report released recently that PN’s procurement outsourcing decision has been deemed “ineffective’ due to “non-implementation or delayed procurement procedures” that resulted in the accumulation of fund transfers with the PITC totaling P2,267,040,511.09.

The same report noted that the PN failed to get a refund of P2,399,822 from contractors that failed to deliver goods and services “after a considerable length of time.”


In its audit findings, COA also lamented the slow completion of a National Disaster Reduction Project in Zamboanga City that requires an allocation of P2,008,153.80.

Auditors asked PN officials to demand from the PITC the immediate delivery of all goods and equipment it has ordered, saying that a refund should be made immediately for non-compliance.

Audit examiners said the PN should stop transferring funds and avoid contracting the services of the PITC “unless in extreme circumstances,” particularly in cases where the Philippine Navy Bids and Awards Committee lacked proficiency to undertake the procurement.

COA disclosed that in 2014, the Armed Forces of the Philippines tapped the PITC to procure for goods, services, and infrastructure projects of the major military services under it.

“Review of the MOA (memorandum of agreement) revealed that it did not provide a timeline of delivery or completion of procurement procedures, which is disadvantageous to the AFP,” the state audit agency noted.

As a result, delivery of PN’s supply and equipment has been considerably delayed although it had already transferred to the PITC some P2.2 billion.

As of December 31, 2018, only equipment and supplies worth P81.84 million, representing a meager 3.5 percent of the total fund transfer, have been delivered to the PN.

“The inability of the PITC to deliver the goods and services is contrary to the very purpose of procurement outsourcing which is to hasten project implementation and had resulted in accumulated huge idle funds,” COA said.

COA also noted the delay in the construction of the Pencairan detachment in Rio Hondo, Zamboanga City, site of the 21-day siege staged by Moro National Liberation Front terrorists in 2013.

PN officials blamed the presence of informal settlers in the project site for causing the delay.


In the 2018 audit report, COA also urged the PN to take legal action in order to recover some P2.39 million in mobilization fund that contractors received despite the “non delivery of goods and services after a considerable length of time.”

The audit findings revealed that three contractors, the RC Tagal Construction, DCCD Engineering, and Solar Surveying Corporation, availed of the 15 percent mobilization fund to start the projects assigned to them.

“To date, after more than three years of inaction, still no collection suit was filed in court against the above defaulting contractors and no action was commenced to enforce the performance guarantee,” auditors stressed.

Responding to the audit report, the PN management said the projects assigned to DCCDE and SSC were suspended due to issues on the ownership of project site.

Still, COA said the management must “terminate the contracts and demand for the refund of advances” it gave the contractors.

Issues on the Air Surveillance Radar Project (Horizon 2) of the Philippine Air Force

From Max Defense Philippines (May 28, 2019): Issues on the Air Surveillance Radar Project (Horizon 2) of the Philippine Air Force

MaxDefense has been requested by one of its reliable source to post this article regarding the ongoing proposed acquisition by the Philippine Air Force of what is Phase 2 of its Air Surveillance Radar (ASR) Project under Horizon 2 (H2) of the Revised AFP Modernization Program (RAFPMP).

As there has been very limited information about the status of this project after the successful delivery and deployment of the three (3) ELM-2288ER AD-STAR Radar Systems supplied by IAI/Elta Systems of Israel under the Horizon 1 phase of RAFPMP last March 2019, MaxDefense decided to allow the article to be posted on the basis of the contributor’s credibility and track record of access to first-hand information provided to MaxDefense for the past few years.The IAI/Elta Systems ELM-2288ER AD-STAR Extended Range is currently the centerpiece of the Philippines' network of Air Defense and Surveillance radar systems. Photo taken from PAF's 580th ACWW.

Overview:

Recent information has come to light about the ongoing acquisition for Phase 2 of the Air Surveillance Radar (ASR) by the Philippine Air Force (PAF), which like the choice of the AFP-GHQ to go for the non-military standard Motorola P25 handheld radios to replace the current Harris handheld radios of the AFP, appears to be equally disturbing, if not questionable.

The original objective for Phase 2 of the Air Surveillance Radar (ASR) Acquisition project as conceptualized and presented, is primarily, “To expand Air Surveillance and Aircraft Control capabilities in support of Air Defense Operations over Benham Rise / Philippine Rise, the southern areas of the country and other areas of the West Philippine Sea.”

The ASR project has an Approved Budget for Contract (ABC) of Php5.5 billion, or USD$100 million (at an exchange rate of Php55 to USD$1), as listed in the “Priority Project List of Second Horizon of the Revised AFP Modernization Program (RAFPMP), also recently identified to be sourced from BCDA Remittances Funds.

Given the complexity and sensitivity of the project, the mode of procurement, similar to that on Horizon 1, is to be undertaken through a Government-to-Government negotiated deal.

Under the original Horizon 2 project plan, the ASR Package consists of the following:

* Horizon 2 stipulates the acquisition of three (3) fixed ASRs and two (2) mobile ASRs.

* Horizon 1 ADSR platform performance (which is the IAI Elta Systems ELM-2288ER AD-STAR Extended Range) will be utilized as the minimum standard for the projected fixed ASRs of the Horizon 2 Project.

* An “Add-On Package,” in addition to the radar tower and radome, are the remaining radar operating facilities and equipment (Command and Control building; communication equipment and infrastructures; ELINT; etc.).


The PAF requires the acquisition of mobile radar systems aside from fixed radars. Above photo is an example from Thales.

These Fixed and Mobile ASRs are intended to augment and expand the air surveillance capability of the recently delivered ELM-2288ER AD-STAR Radar Systems supplied by IAI/Elta of Israel under the Horizon 1 phase and are planned to be deployed at Sta. Ana, Cagayan; Panganiban, Camarines Norte; Balut Island, Saranggani; Hill900B, Zamboanga; and Balabac, Palawan, which will effectively cover at least most of the critical areas of our country.

Requirements:

For the fixed ASRs, the project aimed to have the detection performance of the Horizon 1 Radars as the minimum standard for the Horizon 2 requirement:

* At least 300nmi Instrumented or Maximum Detection Range;

* At least 200nmi Effective Detection Range;

* At least 100,000 feet altitude;

For the mobile ASRs, due to the expected lower performance of the mobile platforms, the detection range requirement was hence reduced by 30nmi.

The project also places emphasis on the compatibility of the platform’s systems with those of Horizon 1.


The Thales Ground Master 400 was offered for the fixed radar requirements.

Original Proponents:

For the Fixed Radar requirements, only Elta Systems and Thales managed to meet the specifications and criteria set for the project. Among those that were considered and evaluated are:

* Elta Systems (Israel), which re-offered its ELM 2288ER;

* Lockheed Martin (USA) with the TPS-77;

* SAAB (Sweden) with the Giraffe 4A;

* Thales (France) with the Ground Master GM400;

* SPETS (Ukraine) with the 80K6T; and

* LIGNex1 (South Korea) with the LRS 180.

As with the Fixed Radar requirements, only IAI/Elta Systems and Thales made the grade for the Mobile Radar, with five (5) prospect proponents evaluated:

* Elta Systems (Israel), ELM 2288MR;

* Lockheed Martin (USA), TPS-77MRR;

* SAAB (Sweden), Giraffe 4A;

* Thales (France), GM 400;

* SPETS (Ukraine), 80K6T.


IAI Elta is again offering the ELM-2288ER AD-STAR for the fixed and mobile radar requirements.

Then came the Japanese Offer:

Sometime last December 2018, Defense Secretary Delfin N. Lorenzana announced that Japan is offering for the PAF’s Air Surveillance Radar (ASR) Acquisition Project, an “upgraded” model of its 1990s Mitsubishi Electric J/FPS-3 Air Defense Radar System, seven (7) of which are in used by the Japan Air Defense Ground Environment (JADGE), since the early 1990’s. This upgraded model offered by Japan was later identified as Mitsubishi's J/FPS-3ME.

It may be recalled that prior to the offer made by Japan to the Philippines of its J/FPS-3 radar system last December, Mitsubishi Electric Corp. has lost to Indra Systemas S.A., in a public tender held several months earlier by the Royal Thai Air Force for a similar project offering the same “updated” version of its J/FPS-3 radar system. This could have been the very first export of domestically produced defense equipment by Japan after its government lifted the ban on the export of arms and related technologies in 2014.


The array panel of Mitsubishi Electric's J/FPS-3 radar.

The Original PAF/DND Decision and the Israeli Offer:

To reiterate, prior to the entry into the evaluation and selection process for the ASR project of Mitsubishi Electric’s J/FPS-3 radar system, the Philippine Air Force has already completed the evaluation of at least six (6) prospect proponents for the project.

The recommendations thereafter submitted were as follows:

* Approval of the ASR Horizon 2 package for three (3) fixed and two (2) transportable/mobile systems to include the required “add-ons”

* Approval of the initial selection of proponents (IAI/Elta Systems and Thales) that qualified based on the project’s Radar Coverage / Detection Range Requirements

* Approval to validate the Japanese proponents’ ASR platforms for qualification to the Project’s Radar Coverage/Detection Range requirements once coordination has been made between our country’s respective Defense Department

* Approval for a Government-to-Government mode of procurement for the Project

* Approval of the conduct next Analysis pass for the selection of platforms for the three (3) fixed and two (2) transportable/mobile ASR Systems package

At that time, Israel's IAI Elta’s offer for the project stood at Php6.997B, which is way beyond the ABC, while France's Thales did not submit any price quotation.

Possibly realizing its imminent disqualification for going above the ABC, IAI Elta submitted a revised price proposal of US$97.1 million to the Department of National Defense on March 2019, significantly reducing its price offer compared to its original offer, and even improving their proposal by offering to accept only a fifteen percent (15%) Advance Payment, with the balance of eighty-five percent of the contract price spread over the years 2019 to 2022, but still maintaining the same delivery schedule as before.

This revised price proposal and Terms of Payment submitted by IAI/Elta Systems included the following:

* Three (3) Fixed Radar Systems – ELM-2288ER AD-STAR Extended Range,

* Two (2) Mobile Radar Systems – ELM-2288MR AD-STAR

* “Add-On” Package consisting of:
o Radar Tower and Radome
o Command and Control Building
o Communications Infrastructure
o Mobile/Transportable ADSR storage facilities
o Electrical Power Generators including Infrastructure
o Data Link and ELINT/SIGINT requirements
o Communications equipment: Microwave radios, VHF/UHF radios, multi-band and HF radios
o Transport vehicles for Radar platforms, Command and Control and Support (for Transportable/Mobile ASRs only)


The ELM-2288ER and MR variants both meet the requirements of the PAF for fixed and mobile radar systems.

Changes in PAF's Requirements:

Shortly thereafter, in a surprising and unexpected turn of events, and prior to the visit of DND Secretary Delfin N. Lorenzana to Japan last April 2019, the Procuring Entity - Philippine Air Force again made and submitted another presentation of the project, this time highlighting the offer made by Japan’s Mitsubishi Electric Corporation, of its modified version of the J/FPS-3, dubbed as the “J/FPS-3ME,” including what appears to be its own “Add-Ons” which are not originally included in the package proposal criteria asked of from the other proponents.

This latest presentation made by the Philippine Air Force listed the ASR project requirements to be as follows:

* At least 300nmi Instrumented or Maximum Detection Range;
* At least 200nmi Effective Detection Range;
* At least 100,000 feet altitude;
a.) Three (3) Fixed and One (1) Mobile Radar Platforms
b.) Radar Tower and Radome
c.) Command and Control Building
• Command and Control Operations equipment
• Communications equipment
• Data Link System interoperable with Link 16 Protocol
• ELINT/SIGINT Systems equipment
• Perimeter Fence
d.) Communications Infrastructure
e.) Electric generators and housing
f.) Mobile Radar requirements
• Transport vehicle
• Command and control vehicle
• Support vehicles (Security vehicles, Refueling truck, etc.)
g. Mobile Radar Training and Storage facilities

The Offer Changes:

We particularly took note that the above project requirements now lists only Three (3) Fixed and One (1) Mobile Radar Platforms, a reduction of one (1) Mobile Radar Platform from the original requirement of two (2).

Even more surprising in this latest presentation made by the PAF, is the re-inclusion of Lockheed Martin’s TPS-77, which was already declared as disqualified in its first evaluation for not having met the range requirements, and the exclusion of Thales, which made it during the “first pass.”

One very striking reality in the conduct of the evaluation of the proposed system of Mitsubishi Electric Corporation’s modified version of its 1991-model J/FPS-3, is that this specific model, presented as FPS-3ME has never seen actual deployment and operations in Japan's own Japan Air Defense Ground Environment (JADGE).

For the above “re-packaged” project requirements, the Philippine Air Force reported the following Comparative Costs vis-à-vis an ABC of Php5.5 billion:

* IAI Elta Systems – Php6.237 billion for 5 radars (3 fixed, 2 mobile). Apparently PAF still used the original offer in their comparison, when IAI Elta Systems already revised the offer to just US$97.1 million, which is approx. PHP5.34 billion based on US$1=Php55 exchange rate;

* Mitsubishi Electric – Php5.292 billion for 4 radars (3 fixed, 1 mobile);

* Lockheed Martin – Php5.238 billion for 4 radars (3 fixed, 1 mobile) and Php6.048 billion (3 fixed, 2 mobile).

Noteworthy in the above disclosures of the price offers by the three evaluated proponents is what followed as the conclusion thereto:

• Mitsubishi Electric’s price for their ASRS Package Proposal is Php208 million below the budget limit for four (4) radars.

• To get five (5) radars, Mitsubishi Electric will exceed the budget limit by Php702 million.

• Lockheed Martin will also exceed the ABC if it offers five (5) radar units.

Revised Recommendation by PAF:

The “Recommendation” given by the PAF in this latest evaluation presented as stated:

“The DASAT recommends Mitsubishi Electric as the most competitive proponent that can satisfy the capability requirements of the Second Horizon ASRS Project due to superior technical performance, most competitive price package, and for having the most advantageous maintenance and support package due to proximity.”


While the standard J/FPS-3 radar is in use by the Japan Air Defense Ground Equipment (JADGE), the variant offered for export to the Philippines is not.

As it is, there seems to be some major issues in this latest evaluation report submitted by the Philippine Air Force requiring some serious explanation.

1. Foremost, why was the TPS-77 of Lockheed Martin re-included in this latest Assessment Report when it was already declared as disqualified during the first pass?

2. If the “Recommendation” made primarily arose from the Assessment criteria as listed above, how is it that the Mitsubishi FPS-3ME was given a perfect 10 in the criteria “Ease of Integration” when this radar system has never been integrated with any other system produced by other foreign manufacturers of air defense systems? To reiterate, had Mitsubishi won the Thailand tender, it would have been its very first export of the FPS-3 Radar System outside Japan.

3. What was the basis or criteria used in determining the “Operational Effectiveness” of each system? How did the PAF scored the J/FPS-3 to make it ranked #1 on “Operational Effectiveness” by the PAF?Despite Japan operating the J/FPS-3 as part of its integrated air defense system, the variant for export was not optimized for Ballistic Missile Defense (BMD), and is not the same variant used by Japan.

4. On the matter of supportability, one can hardly declare that proximity of the supplier is a major factor to be considered for a favorable determination. The latter can always be resolved and addressed by employing an efficient spare parts inventory system, local training and or maintenance of a local service facility by the prospect supplier.

Also, the world is so small in this era and physical distance of the manufacturer is never an issue anymore.

5. In fact, it also appears that the Assessment Team in the course of its evaluation totally disregarded the long accepted concept and advantage of maintaining commonality of parts and systems. It only follows that an acquisition of multiple platforms for the radars will eventually result in increased maintenance costs for the Philippine Air Force and the government.

Moreover, acquisition of multiple types of platform for a single purpose will also require training a separate team of operators and maintenance personnel, thus maximization of human resource cannot be employed;

6. Relative to Item No. 2, the primary objective of acquiring an Air Surveillance Radar System is to provide early detection of any intrusion or incursion in our airspace in order to effect a successful intercept of any threat. It is for this reason that the Philippine Air Force has also recently selected Rafael’s Ground Base Air Defense Missiles, which will eventually be integrated into the ASRs. It is also worthy to note that the radars currently installed in the PAF’s FA-50 fleet were also supplied by IAI/Elta.

7. On the matter of price offering, the revised price proposal submitted by IAI/Elta, was deemed to be the LOWEST price offering for this project. This is even made more advantageous to the government, by its offer of multi-year payment terms, without any change in the required delivery period. These conditions are essentially translated to be an interest free “USE NOW, PAY LATER” proposal.

As such, for 2019, it allows the DND/AFP to only allocate Php825 million instead of Php5.5 billion. The remaining Php4.675 billion can therefore be treated as savings for fiscal year 2019, and utilized by the DND/AFP for other priority projects, as opposed to any other alternative proposal submitted, the payment of Php5.5 billion is to be completely allocated and paid (via a Letter of Credit) for 2019;

8. What is rather odd and not clear in this latest assessment made is the fact that the original number of five (5) radars were suddenly reduced to four (4) units only.

9. And lastly, how did the J/FPS-3 meet the requirements on Effective Range and Maximum Instrument Range when based on the product specs, its Maximum Effective Range is only 200nmi, or 50nmi less than required by the PAF?

And as stated, had the original number of radars been retained, the offer made by Mitsubishi Electric would have exceeded the budget already, whereas the revised offer of IAI/Elta at USD$97.1 million, which was actually based upon the original five (5) radar units, but only disclosed as equivalent to four (4), would have resulted as the proponent with the lowest price offer.

Which begs the question of whether there was an “accommodation” extended to Mitsubishi Electric Corporation when this assessment was done for it to qualify and be Ranked as No. 1?

To summarize the issues:

1. Originally the PAF selected the IAI Elta Systems ELM-2288ER and ELM-2288MR for fixed and mobile radar requirements, respectively. While not selected, the only other shortlisted product was Thales' Ground Master GM400 radar.

2. To support the PAF's selection, the DND also approved the acquisition mode to be a G2G deal with Israel. But due to the sudden entry of Japan's Mitsubishi Electric J/FPS-3ME, the earlier decisions to go G2G with Israel for IAI Elta's radar came to a halt.

3. The DND and PAF suddenly decided to restart the selection process, with a reduced quantity from 3 Fixed and 2 Mobile radars to just 3 Fixed and 1 Mobile radar. This is questionable since the original selected product (IAI Elta Systems) was confirmed to meet the budget while still supplying 5 radar units.

4 The new selection process declared Mitsubishi Electric's J/FPS-3ME, despite being more expensive, possibly not meeting required range parameters, and being a product variant not used by Japan or any other country. In contrast, the previous selected product (IAI Elta Systems) improved its previous offer of still offering 5 radar units within the ABC while also improving the payment scheme.

5. Questions were also raised on J/FPS-3ME's interoperability and integration with the existing PAF Air Defense system that are mostly made up of products from IAI Elta Systems, including incoming products also made in Israel (e.g. GBADS from Rafael).

With this, the author only wants to ensure that this very important and essential project to secure our borders and air space, would not end up like most of the other inutile and failed endeavors entered into by the different government administrations.

Project Summary:

Air Surveillance Radar Phase 2 Acquisition Project

* End User: Philippine Air Force (580th Aircraft Control and Warning Wing)

* Quantity:
Original: 3 fixed and 2 mobile radar systems
Revised: 3 fixed and 1 mobile radar systems

* Modernization Phase: Horizon 2 Phase of RAFPMP

* Project ABC: Php5,500,000,000.00

* Acquisition Mode: Government-to-Government

* SARO Release: TBA

* Winning Proponent: TBA

* Product for Delivery: TBA

* Contract Price: TBA

* First post by MaxDefense:

http://maxdefense.blogspot.com/2019/05/issues-on-air-surveillance-radar.html