Wednesday, June 29, 2022

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Pagtugis ng militar sa mga lider-masa sa Aklan, kinundena

Ang Bayan Daily News & Analysis propaganda articles posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 26, 2022): Pagtugis ng militar sa mga lider-masa sa Aklan, kinundena (Military pursuit of mass leaders in Aklan, condemned)

June 26, 2022

Kinundena ng mga demokratikong organisasyon ang panunugis ng militar sa mga lider ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) sa prubinsya ng Aklan noong Hunyo 22. Pinaghahahanap ng mga elemento ng 301st IBde sa Barangay Poblacion, Kalibo sina Sin F. Tugna, tagapagsalita ng Bayan-Aklan at George T. Calaor, tagapangulo nito.

“Kung mapapahamak sina Calaor at Tugna, walang ibang responsable rito kundi ang 301st Brigade ng Philippine Army, lokal na pulis, at ang gubyernong Duterte,” pahayag ng pambansang tanggapan ng grupong Bayan.

Paahayag ng grupo, dapat kagyat na iatras ng militar ang mga tropa nilang nanggigipit sa mga myembro ng mga organisasyong masa at mga residente ng nabanggit na barangay. “Dapat itigil ng mga awtoridad ang pangrered-tag kina Calaor, Tugna at iba pang aktibista sa Aklan,” giit nito.

Ayon sa ulat ng mga residente, nag-iikot umano ang mga sundalo sa komunidad at ipinakikita ang larawan ng dalawa at inuusisa kung kakilala nila ang mga ito. Kinumpirma rin nila na ang mga sundalo ay umupa ng mga boarding house sa C. Laserna Street, Poblacion para sa kanilang “special operations.”

Ayon sa Bayan-Aklan, katulad ng operasyong ito ang isinagawa sa Tapaz, Capiz at Calinog, Iloilo na humantong sa masaker at iligal na pag-aresto sa mga Tumandok noong Disyembre 2021.

Inaakusahan ng militar si Tugna at Calaor na mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ng rebolusyonaryong kilusan dahil sa kanilang aktibong paglalantad sa mga krimen at paglabag sa karapatang-tao ng 3rd ID sa prubinsya.

Gayundin, kabilang ang Bayan-Aklan sa mga naninindigan laban sa Boracay Island Development Authority (BIDA) bill na magpalalayas sa mga katutubong Aeta, mga residente at lokal na mga negosyante sa saklaw na lugar ng panukala. Sa ilalim ng naturang panukala, magiging ekslusibo para sa malalaking kapitalista at big-time na sugarol ang isla ng Boracay.

Kaugnay ng serye ng insidente, naglabas ng bukas na liham si Calaor para sa mga kapwa niya Aklanon. Ipinabatid niya dito na nangamngamba siya sa ginagawa ng militar dahil maaaring gamitin itong pangangatwiran para saktan sila o di kaya ay patayin.

“Lumalapit kami sa mga kapwa naming Aklanon, Pilipino…na tulungan kami at suportahan laban sa masasamang aktibidad na ito ng estado na naglalagay sa aming kalayaan, seguridad at buhay sa kapahamakan.”

Sa huli, nanawagan si Calaor ng interbensyon at imbestigasyon sa lokal na gubyerno gayundin sa Commission on Human Rights para mapangalagaan ang kanilang kalayaang sibil at demokratikong mga karapatan.

https://cpp.ph/angbayan/pagtugis-ng-militar-sa-mga-lider-masa-sa-aklan-kinundena/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Masaker sa San Rafael, Bulacan:Ang mga Bulaklak ng Inang Bayan

Ang Bayan Daily News & Analysis propaganda articles posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 27, 2022): Masaker sa San Rafael, Bulacan:Ang mga Bulaklak ng Inang Bayan (Massacre in San Rafael, Bulacan: The Flowers of the Motherland)

June 27, 2022

Hindi malilimutan ng mga taga-Bulacan ang isang malagim na insidente noong gabi ng Hunyo 21, 1982, 40 taon na ang nakalipas. Dinukot ng mga tropa ng 175th Company ng Philippine Constabulary (PC) ang limang kabataang myembro ng Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luson (AMGL) na nagpupulong sa isang barangay sa Pulilan at dinala sa Barangay Pulo sa bayan ng San Rafael.

Kinabukasan, nagimbal na lamang ang mga residente ng poblacion ng San Rafael nang makita nila sa gilid ng gusali ng munisipyo ang limang duguang bangkay ng mga kabataan. Tadtad ng bala ang kanilang mga katawan. Napansin din ng mga residente na may tama ng bala sa likod ng mga ulo ng mga biktima.

Ayon sa pulis, lampas hatinggabi nang dumating sa munisipyo ng bayan ang mga berdugong PC na pinamunuan ni Maj. Bartolome Baluyot, punong paniktik ng Bulacan noon, at Capt. Danilo Mangila. Sa kwento ng mga PC, naengkwentro at napatay daw nila ang “bandidong grupo” ng Bagong Hukbong Bayan.
Di pagrespeto sa mga bangkay

“Hayun! Patay lahat ang mga bandido!” buong yabang na nagbabala sa publiko ang notoryus na mga tropa ng PC.

“Huwag n’yo silang tularan!” babala ng mga elemento ng PC sa mga residente ng San Rafael. Pinabayabaan nila na langawin at putaktehin ng uod ang mga bangkay ng mga aktbista.

Hindi nagpasindak ang mamamayan. Sa halip na matakot sa brutalidad ng mga pasista, nagtulung-tulong sila para bigyan ng disenteng libing ang mga biktima. Nag-ambag ng pondo pati ang alkalde ng bayan at mga empleyado ng munisipyo para ibili ang lima ng damit pamburol at mga kabaong. Bago magtakipsilim, inilibing ng mga sundalo ang limang biktima sa mababaw na mga hukay sa San Rafael Public Cemetery.
Mga bulaklak ng Inang bayan

Hindi masasamang tao ang limang biktima, sabi ng kanilang mga pamilya, kaibigan at kakilala. Sa katunayan sila ay mga organisador na kaanib ng Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luson (AMGL). Bilang parangal, kolektibong tinatawag silang mga “Martir ng Bulacan” at mga “Bulaklak ng Inang Bayan” dahil isinakripisyo nila ang kanilang panahon, kaginhawaan at kanilang mga buhay alang-alang sa kagalingan at mga karapatan ng mga magsasaka sa Central Luzon.

Isa sa kanila si Teresita Llorente, ang nag-iisang babae sa limang aktibistang pinaslang. Siya ay tubong Meycauayan City sa Bulacan. Tumutulong siya sa kanyang mga magulang sa maliit nilang restawran bago maging aktibista. Kasapi siya ng pangkat ng mga kantora ng lokal na parokya at kasapi ng Pamparokyang Kilusang Kabataang Kristiyano (PKKK). Tin-edyer pa lamang ay namulat na siya sa mga problema ng kanilang komunidad at ng bayan sa kabuuan. Naging masigasig siya makaraang sumama sa mga nagpoprotestang mga manggagawa ng isang pabrika ng tela.

Kababayan din ni Llorente si Danilo Aguirre, na kagaya niya, ay kasapi rin ng PKKK. Kung hindi abala sa simbahan, tumulong siya sa pamilya bilang isang manininda sa pamilihan ng Meycauayan. Kahit hayskul lamang ang kanyang tinapos, tumutulong din siya sa idinadaos na mga talakayang pang-edukasyon para malaman ng mamamayan ang kanilang mga karapatan at kung papaano silang sinusupil ng diktadurang Marcos. Noong kunwa’y binaklas ang martial law, aktibo siyang sumali sa mga rali at nagboluntaryo bilang isang watcher para sa eleksyon noong 1981.

Taga-syudad ng Malolos naman si Edwin Borlongan na isa sa mga katekista ng Pamparokyang Samahan ng mga Katekista (PASKA). Nakatapos siya ng kursong automative servicing sa Samson Technical School sa Maynila at naging isang drayber at mekaniko sa Tondo. Nakatapos siya ng elementarya at hayskul bilang isang working student. Noong 1978, namulat siya sa mga problema ng bayan nang sumali siya sa noise barrage sa buong Metro Manila upang ipahayag ang pagtutol sa pekeng eleksyon ng Interim Batasang Pambansa. Naging aktibo siya mula noon sa mga kampanya laluna sa pakikibaka ng mga estudyante para sa kanilang mga karapatan at kagalingan.

Gradweyt ng hayskul ang taga-Hagonoy ang mangingisdang si Constantino Medina. Bunga ng hilig sa pagbabasa, napag-aralan niya ang mga batayang problema ng bayan. Naging instrumento ang sinalihan niyang progresibong grupo ng mga artista, ang Galian sa Arte at Tula (GAT), na nagdadala ng mga tao mula sa kanilang komunidad para manood ng mga dulang itinatanghal ng Philippine Educational Theatre Association (PETA). Liban sa kanyang ambisyong maging makata, ninais din niyang maging mahusay na abugado.

Magtatapos na sa kursong mechanical engineering mula sa FEATI University sa Maynila si Renato Manimbo nang siya ay mamulat. Masigasig siyang kasapi ng konseho ng estudyante ng FEATI noong katapusan ng dekada 1970 at dalawang beses na naging presidente nito. Noong panahon na iyon, mainit na isyu ang mga karapatan ng mga mag-aaral at ang matataas na bayaran sa matrikula. Bilang lider estudyante, nagsasalita siya sa mga rali at isa sa mga tagapagtatag na kasapi ng League of Filipino Students. Isa siya sa nagdala ng mga banner na nagbabatikos sa mapaniil na paghahari ng rehimeng Marcos nang bumisita si Pope John Paul II sa bansa noong Pebrero 17, 1981.

Bago pa man dumalaw ang Santo Papa sa Pilipinas, pakitang-tao nang binaklas ni Marcos Sr ang Batas Militar sa buong bansa noong Enero 1981. Nagbigay daan ito para magpalawak ang AMGL ng kanilang kasapian sa lalawigan ng Bulacan. Iba’t iba man ang uring pinagmulan ng limang kabataang nabanggit, pinagbuklod sila ng pagmamahal sa bayan at hustisya sosyal. Naging magkaibigan sila. Sumapi sila sa AMGL nang manawagan ito na dapat labanan ang pang-aapi at pagsasamantala ng mga panginoong maylupa sa abang mga magsasaka. Panawagan noon ang pagsusulong sa tunay na reporma sa lupa, laluna sa Bulacan na matindi ang problemang agraryo.
Araw ng kabayanihan

Sa araw na dinukot ang lima ng mga pasista, nagdaraos sila noon ng pulong para magtasa sa kanilang gawain at magplano ng mga aktibidad hanggang 1982.

Habang nagpupulong, nagsalit-salitan sila sa pagsilip sa mga bintana ng bahay dahil nagkakahulan ang mga aso. Wala silang ginawang hakbang dahil wala namang kaduda-duda sa paligid. Nagpatuloy sila sa kanilang pulong. Ngunit hindi nagtagal nang pwersahang binuksan ang bintana ng mga putok ng awtomatikong riple. Kasabay nito nakarinig sila ng malakas na utos:

“Walang kikilos!”

“Dapa!!! Dapa!!!”

Pinaligiran ang bahay ng humigit-kumulang 40 sundalo ng 175th PC Company. Dinakip nila ang mga kabataan ngunit may nakalusot na isa sa kanila. Lumabas siya sa bintana, umakyat sa bubong at doon nagtago hanggang makaalis ang mga armadong kaaway lulan ng sasakyang militar. Ikinwento niya ang buong pangyayari sa mga pamilya ng limang biktima.
Hindi armado ang grupo ng mga organisador. Pero ayon sa ulat ng PC, nakuha umano nila sa “grupong NPA” ang dalawang karbin, isang pistola, apat na mga granada, ilang mga bala at mga subersibong dokumento. Sa loob ng dalawang araw, ibinandera ang bulaang naratibong ito ng 175th PC Company ng mga pahayagang kontrolado ng mga Marcos, Romualdez at kroni nitong si Gen. Hanz Menzi.

Pinabulaan ito ng kalahok sa pulong na nag-iisang nakaligtas sa reyd.#

https://cpp.ph/angbayan/ang-mga-bulaklak-ng-inang-bayan/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: BHB-Northern Negros, pinabulaanan ang engkwentro sa Calatrava

Ang Bayan Daily News & Analysis propaganda articles posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 28, 2022): BHB-Northern Negros, pinabulaanan ang engkwentro sa Calatrava (NPA-Northern Negros, denied the Calatrava encounter)

June 28, 2022

Pinabulaanan ng Roselyn Jean Pelle Command ng Northern Negros Guerilla Front ng Bagong Hukbong Bayan (RJPC-BHB) ang pahayag ng 303rd Infantry Brigade (IBde) na nagkaroon ng armadong engkwentro sa pagitan ng 79th IB-Philippine Army (PA) at RJPC-BHB noong Hunyo 22, 2022 noong alas-6 ng umaga sa Purok Puting Bato, Sityo Tinibiangan, Barangay Minapasuk, Calatrava, Negros Occidental.

Walang katiting na katotohanan ang pahayag sa radyo ni Brig. Gen. Inocencio Pasaporte, commanding officer ng 303rd Ibde. Ayon sa bulaang pahayag ng heneral, nagkalabanan ang 79th IB-PA at ang yunit ng BHB sa nasabing erya. Ayon sa militar, tumagal ng 15 minuto ang pagpapalitan ng putok hanggang sa umatras daw ang yunit ng BHB sa mabundok na bahagi ng Barangay Minapasak.

Ayon sa Deputy Spokesperson ng RJPC-BHB na si Karljoe Hidalgo, walang kumikilos na yunit ng RJPC-BHB sa lugar at panahong sinasabi ni Pasaporte. Kinontra rin ni Hidalgo ang deklarasyon ng upisyal ng militar na matagal nang nabuwag ang larangang gerilya sa Northern Negros.

Sa kabila ng pagyayabang ni Pasaporte, tuluy-tuloy naman ang matagal at magastos na mga operasyong militar sa erya ng Calatrava mula pa noong Mayo. Reaksyon ito sa sunud-sunod na mga taktikal na opensiba ng BHB laban sa mga pwersa ng reaksyunaryong gubyerno.

Malinaw na pinepresyur lamang sina Pasaporte, Lt. Col. J-jay Javinez ng 79th IB ng kanilang mataas na upisyal na maglubid ng mga kwento at mga pekeng deklarasyong naubos o nabubuwag na ang mga eryang kinikilusan ng BHB. Ito ay pagtabon sa kabiguan ni Duterte na ubusin ang armadong rebolusyonaryong kilusan bago magtapos ang kanyang termino.#

https://cpp.ph/angbayan/bhb-northern-negros-pinabulaanan-ang-engkwentro-sa-calatrava/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Ang Masaker sa Guinayangan, Quezon

Ang Bayan Daily News & Analysis propaganda articles posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 28, 2022): Ang Masaker sa Guinayangan, Quezon (he Guinayangan Massacre, Quezon)

June 28, 2022

Bago pa man mangyari ang mga masaker sa Daet, Camarines Norte at sa San Rafael, Bulacan, ginimbal na ang bansa at ang mundo ng madugong mga insidente ng maramihang pagpatay at pagkasugat ng mga inosenteng sibilyan kagaya sa prubinsya ng Quezon. Ano “mga kasalanan” nila? Nais lamang nilang iparating sa rehimeng US-Marcos I ang kanilang mga lehitimong hinaing at solusyon sa kaaba-aba nilang kalagayang sosyo-ekonomiko.

Nangyari ang mga masaker at iba pang pang-aabusong militar sa panahong “inatras” na ng pasistang diktadurang Marcos ang Batas Militar noong 1981. Ayon pa sa diktador na si Ferdinand Marcos Sr, nasawata o kundi ma’y kontrolado na ang “sabwatan ng mga maka-Kanan at maka-Kaliwa” na ibagsak ang kanyang pamahalaan, kaya balik na sa “normal na pamumuhay” ang mamamayan.

Ngunit pampabango lamang ang idineklarang pagbatak sa Batas Militar at ang pagbalik sa “normal na pamumuhay”. Dahil noon lamang 1981, may naitalang mga masaker kabilang ang sa Sag-od, Las Navas, Northern Samar; sa Culasi, Antique; sa Tedula, Misamis Occidental; at sa Guinayangan, Quezon.

Sa kabila ng pagbabatikos ng mga nagtataguyod sa karapatang-tao tulad ng Amnesty International at mga demokratikong personahe at sektor sa loob at labas ng bansa, walang awat pa rin ang mga pang-aabuso ng Philippine Constabulary (PC), Philippine Army, Civilian Home Defense Force (CHDF), at iba pang mga armadong grupo na inaarmasan o kinukunsinte ng pasistang estado. Noong matapos ang 1982, 14 ang naitalang mga masaker kung saan 174 ang napatay at mahigit isang libo ang mga sugatan.

Pinalala ng mga pang-aabusong militar na ito ang abang kalagayan ng mayoryang mamamayan, laluna ng mga magniniyog. Nakakita ng pagkakataon ang mamamayan at kanilang tagasuporta na mag-organisa ng kilos protesta noong paparating sa bansa si Pope John Paul II. Sinimulan nila ang pagtatambol ng kanilang mga reklamo at hinihinging mga solusyon sa pambabarat ng presyo ng kopra at ang mga iskandalo kaugnay sa Cocofed at Coco Levy Fund (buwis na kinukuha ng gubyerno sa bawat kilo ng koprang ibinibenta at napupunta lamang sa mga kroni na tulad nina Danding Cojuangco, Maria Cristina Lobregat at Juan Ponce-Enrile).

Kaya noong Pebrero 1, 1981 humugos sa mga kalsadang patungo sa Guinayangan ang aabot sa 6,000 magsasaka at mga tagasuporta nila. Nanggaling sila sa limang bayan ng Bondoc Peninsula sa lalawigan ng Quezon, na ang karamihang ikinabubuhay ay nakasasalay sa niyog.

Bagsak sa pandaigdigang pamilihan ang presyo ng langis mula sa niyog at dagdag dito, sobrang binabarat naman ng mga komersyante ang presyo ng kopra. Umaabot lamang sa ₱1.00 at minsan ay animnapung sentimo (₱0.60) ang kilo ng kopra. At kung dadalhin pa ito sa pamilihan sa bayan, kukutongan pa ang mga magniniyog at mga komersyante ng mga abusadong militar at paramilitar na CHDF.

Mula sa iba’t ibang direksyon, binagtas ng mga inaapi at pinagsasamantalahan ang daan tungo sa sentrong bayan ng Guinayangan. Plano nilang ihayag sa kilos protesta ang kanilang mga reklamo at kahilingan upang itambol ito sa midya na nakaantabay sa pagdalaw ng Santo Papa sa bansa.

Pero bago pa sila makarating sa plasa ng bayan, walang habas na silang niratrat ng mga tropang PC. Dalawang nagmamartsa ang kaagad na namatay. Naiulat na 100 ang nasugatan, subalit maaring umabot ito sa 1,000.

Mahigit apat na dekada na ang nakaraan ngunit walang nanagot na upisyal o naparusahan sa mga berdugong sundalo ng PC. Walang ginawang pormal na imbestigasyon ang diktadurang Marcos sa malagim na pangyayari.

Sabi nga ng mga nakaligtas sa masaker: “(L)aging payo sa atin ng mga kaibigan at kapamilya ay magpatawad. Maaaring may punto sila… Ngunit sa isang banda, mayroon tayong hindi dapat ikubli at yun ay ang makalimot. Laluna kung wala naman tayong natatamong katarungan na dahilan na rin ng kawalan ng kapayapaan. Bunsod nito, mas dapat ang pagpapatuloy ng ating paggiit ng ating mga karapatan.”

https://cpp.ph/angbayan/ang-masaker-sa-guinayangan-quezon/

Kalinaw News: 44 Former NPA Rebels Vow to Live Renewed Peaceful Lives

From Kalinaw News (Jun 29, 2022): 44 Former NPA Rebels Vow to Live Renewed Peaceful LivesMalaybalay City, BUKIDNON – A total of 44 members of Communist Party of the Philippines completed the De-radicalization Program for Former Rebels Batch 1-2022 at Camp Osito Bahian, Malaybalay City on June 27, 2022.

The participants of the said training are mostly from Bukidnon and Agusan del Sur Province. Michael B Mantikinon a.k.a Michael, Front Operational Command, Guerrilla Front Malayag led the group that also include a Political Instructors, Squad Leaders as well as Platoon Medics.


The program was also graced by Ms Marieta D Daa-yata, Social Worker Officer III of DSWD Region 10 as keynote speaker. “Kami nagapasalamat sa atong kasundalohan labi na gyud sa 403rd Brigade sa ilang makanunayon nga pag tabang kaninyo nga nanginahanglan. Ang DSWD isip usa sa mga partner agencies, andam kami nga muhatag sa tanang programa nga para kaninyo nga kanhing membro sa NPA. Kami manghinaot nga tinud-anay na ang inyong pag balik sa atong pang gobyerno. Ug karung hapona kami usab magahatag ug P10,000.00 matag-usa kaninyo isip financial nga ayuda.” said Ms Daa-yata.

The De-radicalization program is the first part of mainstreaming process for former rebels. Once completed, they will then be admitted to the halfway house to be managed by the provincial government of Bukidnon and where they will undergo further trainings and capacity-building while waiting for the government’s Enhanced Comprehensive Local Integration Program (ECLIP) benefits that they will be receiving.

The training also aims to assist former rebels go back to their old selves’ law-abiding citizens of the community and as God-fearing individuals.

The program started on June 13 and ended this afternoon. During the 15-day training, participants were made to understand their respective roles as peace-building partners of the government to help achieve its peace and development goals.

In her impression during the closing ceremony, Chriza Paluga said, “Ako nagapasalamat niini nga programa sa atong gobyerno, kung diin mas nasabtan nako kung unsa gyud ang gusto mahitabo sa atong pang gobyerno para kanamo nga nahisalaag sa tul-id nga dalan. Ako usab naga-awhag sa among mga kaubanan nga anaa pa sa kabukiran nga mubalik na ug musurender sa atong balaod aron usab kamo makatagamtam sa kahapsay sa pamuyo nga among nasinatian karun”

Michael Mantikinon in his statement, said, “Paghuman nako sa maong programa ako nalamdagan nga aduna diay proseso nga ginasunod ang atong gobyerno aron kita maabutan sa mga programa nga para kanato. Kay dili diay ing-ana kadali ang paghatag sa atoang mga gusto ilabi na kung kalabotan kini sa estado sa atong pagpamuyo. Mao ng akong ginpaabot sa akong mga kaubanan nga pataason pa nato ang atong pasensya ug pagsabot ug atong tabangan ang atong gobyerno aron mas mapadali ang pag proseso sa mga butang nga atong gikinahanglan.”

BGen Ferdinand T Barandon, Commander of 403rd Infantry Brigade in his message “When the President signed E.O 70 in December 2018, he was emphatic to put an end to the, 52-year insurgency. He also emphasized that the military cannot do it alone. It needs the help of the whole country that is why E.O 70 implementation puts premium on the “Whole of Nation” approach. Finally, the 403 Infantry “Peacemaker” Brigade is hoping that you have returned to the folds of the law. Our hearts are filled with gratitude knowing that you have finally returned home”.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/44-former-npa-rebels-vow-to-live-renewed-peaceful-lives/

Kalinaw News: DTI-10 grant Livelihood Kits to 52 Former Rebels in Bukidnon

From Kalinaw News (Jun 29, 2022): DTI-10 grant Livelihood Kits to 52 Former Rebels in BukidnonThe 8th Infantry (Dependable) Battalion together with the Department of Trade and Industry (DTI) Bukidnon Provincial Office grants livelihood kits to 52 Former Rebels (FRs) of Malaybalay City and municipality of Impasugong both in Bukidnon province during the Livelihood Seeding Program (LSP), Negosyo Serbisyo sa Barangay (NSB) and pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa (PPG) Program Distribution of Livelihood Kits on June 24, 2022 at Brgy St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon.

Lt. Col. Anthony A Bacus, Commanding Officerof the 8th Infantry Battaion, together with Ms Alren Gem Gay T Neri, Trade Industry Development Specialist Bukidnon spearheaded the distribution of sari-sari store and bigasan livelihood packages to the said FRs assisted by Brgy St. Peter Chairman Hon Robencio T Organiza.


“We are bringing the services of the national government through DTI and other government agencies to the remote barangays and conflict affected areas of the country, ” PPG Coordinator Pracueles said.

Pracueles also emphasized that President Duterte as the Chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF ELCAC) is there to help the people affected by the insurgency including those former rebels who are now suportive and in one with the government.

Meanwhile, Ms Diden Landasan, one of the former rebel beneficiary, expressed her deep gratitude to DTI and the national government for the assistance they received. “Daghang salamat sa DTI ug sa atong gobyerno para sa PPG livelihood grant. Dako ni nga tabang para kanamo kanhi mga rebelde sa pagsugod namu og bag-ong panginabuhi.” (Thank you very much to DTI and to our government for this PPG livelihood grant. This is a big help for us former rebels as we start a new life. She also encouraged the beneficiaries to properly manage the pangkabuhayan Kit they received.

“Pinaagi niining livelihood starter kit na gihatag sa atong gobyerno para sa atong mga igsuon nga mi surrender gikan sa kalihukan, matuman na gyud ang ilang mga pangandoy na magsugod ug usab ug maabot ang kahimtang na angay nilang makab-ot ug mabuhing malinawon uban ang ilang pamilya ug mabati ang presensya ug ang pag-amoma sa atong gobyerno ngadto sa ilaha,” Lt. Col. Bacus said. (With this livelihood starter kit provided by the government for our brothers and sisters who have turned their back from the movement , this will surely give them the chance to start a new beginning and to live peacefully with their families that they deserved. This will also let them feel that they were not ignored by the government)

It can also be recalled that the NICA Region 10 under the leadership of Director Manuel M Orduña in partnership with Cooperative Development Authority 10 (CDA-10) together with the 403rd Infantry Brigade under BGen. Ferdinand T Barandon also launched the Pre-Registration Seminar on May 25, 2022 as a way to help capacitate the People’s Organizations and other local cooperatives managed by the Former Rebels in the 4ID area of responsibility.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/dti-10-grant-livelihood-kits-to-52-former-rebels-in-bukidnon/

Kalinaw News: Military, PTF-ELAC Launch Road to Tourism Program in Sulu

From Kalinaw News (Jun 29, 2022): Military, PTF-ELAC Launch Road to Tourism Program in SuluKuta Heneral Teodulfo Bautista Jolo, Sulu – June 29, 2022

Maj. Gen. Ignatius N. Patrimonio, Commander of Joint Task Force (JTF) Sulu and 11th Infantry “Alakdan” Division witnessed the convergence of efforts program collaborated by the Provincial Task Force in Ending Local Armed Conflict (PTF-ELAC), security sectors and partner agencies dubbed as “Road to Tourism” held at Tandu Beach in Parang, Sulu on June 28, 2022.

During his message, Maj. Gen. Patrimonio emphasized that the road to tourism program is a process of achieving lasting peace and maintaining it is not solely a military centric solution but a shared responsibility. Further, lauded the collaboration of efforts of the local government unit (LGU), security sectors and partner agencies that brought the relative peace Sulu has today.

Moreso, Brig. Gen. Eugenio C. Boquio, Commander of 1101st Infantry Brigade narrated that the 2nd Special Forces Battalion of JTF Sulu led by Lt. Col. Benito Ramos in collaboration with Municipal TF-ELAC of Parang orchestrated the program intended for the sustainment of support to ASG returnees and at the same time promoting local tourism in Sulu.

Through the PTF-ELAC, 30 ASG returnees present during the program received additional support such as sacks of rice and various grocery items. The same sustainment support will be given to 150 ASG returnees in Parang that surrendered since 2017.

In a testimony, a.k.a Daro, a former ASG member who surrendered on 2018 shared his life changing story, a life when he was with the armed group, always on the run, often experienced starvation and longed for his family and to his peaceful life today from his decision of returning to the fold of the law. In his reintegration to the mainstream of society, he further extended gratitude to the military and the LGU for the support and the chance to be with his love one.

Meanwhile, Vice Mayor Madzhar T. Loong, co-member of MTF-ELAC of Parang reminisced the past situation in their municipality when the community hoped for peace and order due to rampant proliferation of lawlessness and compared how it drastically changed through the genuine partnership of the local government and security sectors that made the security situation in Sulu improved.

The program concluded with a peace covenant signing of the LGU, security sectors, partner agencies and ASG returnees to show their commitment of support to peace and development for the province of Sulu.

Since 2017, a total of 896 ASG members had voluntarily surrendered to JTF Sulu and many of which had already received Local Social Integration Program (LSIP) of the LGU’s and subsequently will undergo the process of availing Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) of the government.


[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/military-ptf-elac-launch-road-to-tourism-program-in-sulu/