Sunday, October 31, 2021

Bulatlat: NDFP in Northeast Mindanao confirms Oris’s death

From the pro-CPP/NPA/NDF online propaganda publication Bulatlat (Oct 31, 2021): NDFP in Northeast Mindanao confirms Oris’s death (By Raymund Villanueva, Kodao Productions ) 


Ka Oris ,New People’s Army commander.

Ka Oris is dead, the National Democratic Front of the Philippines in North-East Mindanao Region (NDFP-NEMR) confirmed.

In a statement, NDFP-NEMR spokesperson Maria Malaya said government forces ambushed and killed Oris, born Jorge Madlos, while on board a motorcycle in the town of Impasug-ong Bukidnon last October 29, Friday.

Malaya clarified that 4th Infantry Division commander Brig. Gen. Romeo Brawner’s claim that Oris was killed in an encounter with government soldiers was a lie.

“Ka Oris and his female medic were onboard a motorcycle from the poblacion of the town of Impasug-ong, Bukidnon going towards the national highway where, it is believed, they were ambushed and killed. They never reached the highway,” Malaya said.

The NDFP-NEMR spokesperson said that, according to their sources, there was no gunfight and the military did not conduct an airstrike in the area.

Oris was unarmed and was on his way to a medical treatment, Malaya said.

The prominent revolutionary was publicly known to be suffering from a renal ailment.

Malaya added that the military is still in possession of Oris’s remains.

“We challenge Brig. Gen. Brawner to reveal to the media and the public what really happened, to not be a big liar, for only then can he truly take pride in his achievement of killing Ka Oris,” she said.

Oris was a legendary New People’s Army commander for several decades and was the revolutionary army’s national operational command spokesperson at the time of his death.

NDFP-NEMR said it hopes the Rodrigo Duterte government will allow a public wake for Oris, similar to what Duterte, then Davao City mayor, allowed for Leoncio Pitao in 2015.

https://www.bulatlat.com/2021/10/31/ndfp-in-northeast-mindanao-confirms-oriss-death/

2 alleged NPA members surrender in Eastern Samar

From the Philippine Daily Inquirer (Oct 31, 2021): 2 alleged NPA members surrender in Eastern Samar (By: Robert Dejon)

Two alleged members of the New People’s Army (NPA) operating in the hinterlands of Dolores in Eastern Samar surrendered at the headquarters of the 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company on Friday, Oct. 30.

Budo (not his real name), 39, was the first to surrender. He also turned over his caliber .357 revolver with defaced serial number and six live ammunition.

Salba, 20, yielded to authorities with his homemade shotgun with one live ammunition.

The surrender of the two former rebels was the result of the implementation of the whole of nation approach program of the government against communist rebels.

https://newsinfo.inquirer.net/1508734/2-alleged-npa-members-surrender-in-eastern-samar

CPP/CIO: Pinaslang si Ka Oris ng AFP habang bumibyahe para magpagamot

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Oct 31, 2021): Pinaslang si Ka Oris ng AFP habang bumibyahe para magpagamot

Marco Valbuena
Chief Information Officer
Communist Party of the Philippines

October 31, 2021Si Ka Oris (Jorge Madlos), tagapasalita ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), ay hindi napatay sa isang armadong engkwentro. Siya ay inambus sa daan mula sa sentro ng Impasug-ong patungo sa pambansang haywey, alas-8 ng gabi noong Oktubre 29. Siya at ang kanyang medik ay nakasakay sa isang motorsiklo habang bumabyahe para magpagamot. Sang-ayon ito sa sinabi ng kanyang asawa na si Ka Maria Malaya.

Si Ka Oris at ang kanyang medik na si Eighfel Dela Peña (Ka Pika) ay kapwa hindi armado nang inambus. Ang hindi pa malinaw ay kung sila ba ay inambus habang bumibyahe o hinuli at saka pinaslang. Subalit ang malinaw, wala sila sa pusisyon na makipagsagupa o lumaban at walang-habas na pinaslang.

Para pagtakpan ang kanilang krimen ng pagpaslang sa mga hindi armadong rebolusyonaryo at lumikha ng huwad na larawan ng armadong engkwentro, nagsagawa ang 4th ID ng aerial strike paglipas ng apat na oras sa mga lugar malapit sa Barangay Dumalaguing, Impasug-ong, Bukidnon. Sa loob ng dalawang oras, mula 12:40 ng umaga hanggang pasado alas-2 ng madaling araw, naghulog ang AFP ng hindi bababa sa anim na malalaking bomba, nagpakawala ng ilang dosenang rocket at niratrat ang kabundukan na bumasag sa katahimikan at nagdulot ng takot at sindak sa mamamayan. Matapos nito ay pinalabas nila ang malaking kasinungalingan na nagkaroon ng isang armadong engkwentro sa ganap na alas-11 ng umaga (10 oras makalipas) kung saan siansabing napaslang si Ka Oris at si Ka Pika.

Simula pa kagabi, walang hiya nang humaharap sa midya si Gen. Brawner ng 4th ID at iba pang upisyal ng AFP. Tahasan silang naghahabi ng mga kasinungalingan para linlangin ang mamamayan. Mga wala silang dangal na upisyal na npagpapakalat ng maling impormasyon. Si Gen. Brawner at mga tauhan at upisyal ng 403rd IBde ang may kagagawan at nasa likod ng pagpaslang kay Ka Oris at Ka Pika at sa pagtatakip nito.

Sa harap ng gayong mga sirkumstansya, ang mga pamilya nila Ka Oris at Ka Pika ay nasa katayuan na igiit na isagawa ng isang independyenteng pathologist ang autopsy sa mga katawan ng mga biktima para tukuyin ang aktwal na sirkumstansya ng pagpaslang sa kanila.

Sinusuportahan din namin ang kahilingan ng mga pamilya na kagyat na ibigay ang mga bangkay nina Ka Oris at Ka Pika sa kanila para maayos na maiburol at bigyan ng pagkakataon ang lahat ng nakakikilala kay Ka Oris na mabiti siya sa huling pagkakataon.

Matagal nang hinihiling ni Ka Oris na makabalik siya sa Siargao Island kung saan siya lumaki. Nawa’y maisakatuparan ang kanyang kahilingan.

https://cpp.ph/statements/pinaslang-si-ka-oris-ng-afp-habang-bumibyahe-para-magpagamot/

CPP/NDF-Northeast Mindanao: Paunang paglilinaw sa kamatayan ni Ka Oris

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Oct 31, 2021): Paunang paglilinaw sa kamatayan ni Ka Oris

Maria Malaya
Spokesperson
NDF-Northeast Mindanao
National Democratic Front of the Philippines

October 31, 2021Gaga-gawa o “trumped up” lamang ang pinalalabas ni Gen. Romeo Brawner ng 4th ID na diumano’y engkwentro na ikinasawi ni Ka Oris (Jorge R. Madlos) at kanyang medik. Totoong pinatay ng mga pwersa ng AFP si Ka Oris noong Oktubre 29, 2021 sa bayan ng Impasug-ong, Bukidnon at hawak ang kanyang bangkay.

Bandang alas-8 ng gabi noong Oktubre 29, 2021, si Ka Oris at kasamang medik na babae ay sakay ng motorsiklo mula sa poblacion ng Impasug-ong at patungo sa national hiway, kung saan pinaniniwalaang sila’y tinambangan at pinatay. Hindi na sila nakaabot sa hiway.

Ayon sa mga ulat, walang naganap na palitan ng putok, walang airstrike sa mabundok na bahagi ng Impasug-ong, at laluna, walang labanan sa pamprubinsyang hiway noong mga oras na iyon.

Subalit noong umaga ng Oktubre 31, 2021, inianunsyo ni Brawner sa radyo/midya na nakuha nila ang bangkay ni Ka Oris matapos ang malaking engkwentro o labanan na diumano’y sinuportahan ng pang-ereng pambobomba ng airforce. Malinaw na nahihiya si Brawner na aminin na naghintay lang ang military sa pamprubinsyang hiway at inatake si Ka Oris at kasamang medik na babaw habang sakay ng isang motorsiklo. Walang palitan ng putok dahil hindi armado si Ka Oris na lumabas sa erya para sa kanyang regular na tsekap at pagpapagamot.

Hinahamon namin si Brig. Gen. Brawner na ilahad sa midya at publiko ang tunay na nangyari, at huwang maging malaking sinungaling, dahil sa ganoon lamang niya tunay na maipagmamalaki ang nakamit niyang tagumpay ng pagpatay kay Ka Oris. Totoong may iba’t ibang sining sa gera para mapuksa ang isang kalaban, laluna sa proyekto ng berdugong rehimeng US-Duterte/AFP/PNP/NTF-ELCAC na makuha si Ka Oris at ibang rebolusyonaryong kadre. Bahagi ng mga paraan ng kontra-rebolusyonaryong rehimeng US-Duterte/AFP/PNP na magsinungaling upang palabasin na mas mahusay sila sa kombat o mga labanan. Habang totoo na nakaisa sila sa intelligence kaugnay sa pagbiyahe ni Ka Oris, wala siya noon sa katayuan na lumaban, pero siya’y pinatay pa rin nila, bagay na hindi dapat ginawa ng AFP/PNP na nagsasabing sumusunod sa “rules of engagement” o mga batas ng digma bilang mga regular na pwersa ng umiiral na gubyerno.

Sa lahat ng tagamidya at maraming iba pa na nakakilala kay Ka Oris, ito’y panimulang ulat pa lamang sa mga sirkunstansya ng kanyang pagkamatay.

Hangad namin na sana’y hindi pigilan ng gubyernong Duterte/AFP/PNP ang pagbuburol kay Ka Oris upang sa huling pagkakataon ay mabisita siya ng lahat ng may kakilala sa kanya.

https://cpp.ph/statements/paunang-paglilinaw-sa-kamatayan-ni-ka-oris/

CPP/NDF-Ilocos: Ang kasiguraduhan ng pagkabigo ng AFP

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Oct 31, 2021): Ang kasiguraduhan ng pagkabigo ng AFP

Rosa Guidon
Spokesperson
NDF-Ilocos
National Democratic Front of the Philippines

October 31, 2021Ang rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan ng Ilocos ay taos-pusong nakikiramay sa mga naulilang kapamilya, kasama at kaibigan nina Ka Corel at Ka Simon, dalawang Pulang mandirigma na pinaslang ng pasistang 69th IB Philippine Army at mga lokal nayunit ng PNP sa Gueday, Besao, Mt. Province kahapon. Habang tayo ay taimtim na tumatangis sa kanilang pagpanaw, ibininibigay natin ang katas-taasang pagpupugay sa kanilang pag-aalay ng buhay sa pakikibaka para sa paglaya ng masang Pilipino mula sa gapos ng pyudalismo, burukrata kapitalismo at imperyalismo. Namatay silang lumalaban, hindi nagsuko ng kanilang adhikain at hindi nagtraydor sa mamamayan. Ang kanilang pagmamartir ang kaibuturan ng tapat na pagsisilbi sa bayan, hindi ng pagbaybay sa oportunistang landas na nais ng AFP na kanilang tahakin, sa pagbanggit na ang kanilang pagkasawi ay hindi sana nangyari kung sila ay sumuko sa pasistang kaaway, sa halip na lumaban.

Muli, ang AFP ay lumuluhang parang buwaya sa pagpapahayag ng kanilang pakikiramay sa pagkamatay ng dalawang kasama, habang kinukundena ang diumano’y “nagpapatuloy na pang-aabuso at pangingikil ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).” Tanging ang sibilyang mamamayan ang makapagsasabi ng katotohanan: ANG BHB AY HINDI KAILANMAN NANG-AABUSO AT NANGINGIKIL, KUNDI ANG AFP ANG MAY GAWA NITO. Ang mga Pulang mandirigma ng BHB ay ang parehas naming mamamayan na nag-armas upang maglunsad ng makatwirang armadong rebolusyon bilang ultimong kaparaanan sa pagtatamo ng tunay na repormang agraryo, pambansang industriyalisasyon at soberanya mula sa imperyalismo na magpapalaya sa amin mula sa paghihikahos.

Kaming mayorya ng maralitang masa, na tinutukoy ng AFP na inaabuso at kinikikilan ng BHB ay ang mamamayan na nagtalaga sa kanila sa larangan ng digmaan upang kami ay ipagtanggol mula sa pagsasamantala ng mga panginoong maylupa, komersyante-usurero, burgesya kumprador at malalaking kumpanya ng mina at enerhiya. Kami ang mamamayan na nagtayo sa BHB bilang aming hukbo na maghahatid ng hustisya sa mga karahasan at talamak na pang-aabuso sa amin ng pasistang militar at pulisya. At kami ang parehas na mamamayang nagbibigay ng boluntaryong suporta sa BHB, kung kaya’t hindi nila kailangang abusuhin at kikilan kami.

Ang propaganda ni Brigadier General Krishnamurti Mortela, kumander ng 702nd Infantry Brigade sa pagkukundena sa “pangingikil at pang-aabuso ng BHB” ay hungkag sa batayan, lohika at katotohanan. Umiigkas ito sa kanyang mukha, dahil ang nagdudumilat na katotohanan ay ang AFP ang nang-aabuso at nangingikil sa mamamayan. Ang AFP at ang kaniyang among rehimeng US-Duterte ang naghahakot ng bilyon-bilyong pondo mula sa buwis ng mamamayan at nilulustay lamang ang mga ito sa paghahasik ng teror at ligalig sa mga komunidad sa mga walang-katapusang operasyong kombat, paggamit ng mga di-kinakailangan at mamahaling armamento, mga bomba, drone, gayundin sa mga mapanlinlang at balot sa korapsyon na community service and development program at kampanya ng pagpapasurender ng ELCAC at ECLIP. Ang mga labis-labis na paggagastos ng AFP ay sumasaid sa pondo ng estado na piniga sa pawis ng mamamayan. Ang AFP ay masyadong sunod sa layaw kay Duterte na kanilang hepeng kumander, sa patuloy na pagtataas ng kanilang sahod, alawans, combat pay at iba pang benepisyo. Ito ay habang ang mga health frontliner na buwis-buhay na nakikihamok sa pandemya, ang mga pesante at manggagawa na naghihingalo sa krisis ay lantarang pinagkakaitan ng makatwirang sahod at ayuda.

Samantalang kahit isang buhay na nawala sa Pulang Hukbo ay milyong kawalan sa amin, at kahit isang kamatayan ay kasing bigat ng kabundukan ng Cordillera, hindi kami nasisindak sa pakitang-gilas na saywar ni General Mortela na “ang pagkasawi ng dalawang mandirigma ng KLG-AMPIS ay malaking dagok sa teroristang organisasyon.” Si General Mortela, na palagiang balediktoryan mula sa kaniyang elementaryang paaralan hanggang sa PMA, ay nadaig ng katotohanang ang kalakhang mayorya ng mga Pilipino, na binubuo ng mga pinagsasamantalahang pesante, manggagawa at iba pang inaaping mamamayan ay ang di nasasaid na balon ng Pulang Hukbo, at ang digmang bayan ay dadaluyong at pangingibabawan ang mga taktikal na pagkagapi kagaya ng pagkasawi nina Ka Corel at Ka Simon, hanggang matamo ang istratehikong tagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon at ang sosyalistang rebolusyon.

Dahil dito, hindi nakikita’t nasasapul ni General Mortela ang obhetibo at makatotohanang lohika na ang BHB ay wagas na nagsisilbi sa mamamayan at ang AFP ay wagas na nang-aapi sa mamamayan, na ang BHB ay pinakamamahal ng mamamayan habang ang AFP ay kinamumuhian ng mamamayan. Ang lohikang ito ang maghahatid sa hindi maiwasan, sigurado at istratehikong kabiguan ng AFP.

MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!

ITULOY ANG LABAN MGA KASAMA!

https://cpp.ph/statements/ang-kasiguraduhan-ng-pagkabigo-ng-afp/

CPP/CIO: Ka Oris was murdered by AFP on his way to medical treatment

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Oct 31, 2021): Ka Oris was murdered by AFP on his way to medical treatment

Marco Valbuena
Chief Information Officer
Communist Party of the Philippines

October 31, 2021Ka Oris (Jorge Madlos), spokesperson of the New People’s Army (NPA), was not killed in an armed encounter. He was ambushed on the road between Impasug-ong town proper & the national highway at 8 pm of Oct 29. He and his medical aide were riding a motorcycle on their way to seek medical treatment. This is according to his wife Ka Maria Malaya.

Ka Oris and aide Eighfel Dela Peña (Ka Pika) were both unarmed when ambushed. Whether they were ambushed while moving or were accosted and thereafter executed is still unclear. Clearly, however, they were not in a position to give battle or fight back and were murdered in cold-blood.

To conceal their crime of murdering unarmed revolutionaries and create a false picture of an armed encounter, the 4th ID staged aerial strikes four hours later in the vicinity of Barangay Dumalaguing, Impasug-ong, Bukidnon. For around two hours, from 12:40 a.m. to past 2 a.m. the AFP dropped at least six large bombs, fired dozens of rockets and strafed the mountainside shattering the peace and causing fear and panic among the people. They then issued a fat lie claiming of an armed encounter at 11 am (10 hours later) where Ka Oris and Ka Pica were supposedly killed.

Since last night, Gen. Brawner of the 4th ID and other AFP officers shamelessly faced the media. They brazenly wove one lie after another in an attempt to fool the people. They are utterly dishonorable officers for propagating false information. We hold Gen. Brawner and the men and officers of the 403 IBde responsible for the murder of Ka Oris and Ka Pica and its coverup.

Given the circumstances, the families of Ka Oris and Ka Pika are in a position to demand that independent pathologists perform an autopsy on the bodies of the victims to determine the actual circumstances of their killing.

We also support the wishes of the families to have the bodies of Ka Oris and Ka Pika be immediately released to them in order for them to conduct a proper wake and give all those who knew Ka Oris the opportunity to pay their last respects.

Ka Oris had long wished to return to Siargao Island where he grew up as a boy. Perhaps, his wish could be fulfilled.

https://cpp.ph/statements/ka-oris-was-murdered-by-afp-on-his-way-to-medical-treatment/

CPP/NDF-Northeast Mindanao: Pasiunang pagpatin-aw sa kamatayon ni Ka Oris

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Oct 31, 2021): Pasiunang pagpatin-aw sa kamatayon ni Ka Oris

Maria Malaya
Spokesperson
NDF-Northeast Mindanao
National Democratic Front of the Philippines

October 31, 2021

Himohimo o “trumped up” nga engkwentro ang gipasiatab sa 4ID PA commanding officer nga si Major Gen. Romeo Brawner, nga hinungdan sa pagkamatay ni Ka Oris o Jorge R. Madlos uban sa iyang medical aid. Tinuod nga gipatay sa mga pwersa AFP ug naa na sa kamot sa kaaway ang patay’ng lawas niini, nahitabo kini niadtong Oktubre 29, 2021, sa lungsod sa Impasug-ong, Bukidnon.

Oktubre 29, 2021 sa may alas 8:00 sa gabii, sakay sa motor si Ka Oris ug ang kaubang babaeng medic gikan sa poblacion sa lungsod sa Impasug-ong, Bukidnon padulong sa national highway ug dinhi gibanabanang naatangan ug gipangpatay. Wala sila makaabot sa national highway.

Subay sa report, walay nahitabong banatan, walay airstrike sa bukirong erya sa Impasug-ong ug samot nga walay banatan sa provincial highway niining panahona.

Apan, niadtong Oktubre 31, 2021 sa buntag nagbandilyo na sa mga radio/media si Brawner nga nakuha nila ang patay’ng lawas ni Ka Oris ug nga nakuha nila kini pinaagi sa usa ka dakung engkwentro o banatan nga sinuportahan sa airstrike sa airforce. Naulaw pag-angkon si Brawner nga ila lang giatangan sa provincial highway si Ka Oris uban sa kaubang babaeng medic nga walay mga armas samtang sakay sa usa ka motorsiklo. Walay sinukliay sa mga bala nga nahitabo kay lagi walay dala nga bisan unsa nga armas si Ka Oris sa iyang paggawas sa erya alang sa regular nga medical check-up ug pagpatambal.

Gihagit namo si CO Brawner nga ibutyag niya sa media ug sa publiko ang tinuod nga hitabo, aron dili siya mahimong dakung bakakon ug tinuod nga angay niyang ipasigarbo ang iyang giangkon nga kadaugan sa pagpatay ni Ka Oris. Tinuod ang gubat/gera may lainlaing arte aron makab-ot lang ang tumong o proyekto alang sa pagkuha sa patay’ng lawas, ilabina sa proyekto sa berdugong US Duterte/AFP/PNP/NTF-ELCAC alang kang Ka. Oris ug uban pang mga kadre sa rebolusyon. Para sa mga kontra-rebolusyonaryong US Duterte/AFP/PNP kabahin na sa ilang pamaagi ang pagpamakak aron lang ipakita nga maayo sila sa banatan o mga sangka. Tinuod napamaayo nila ang ilang pagpaniktik sa pagbyahi ni Ka Oris, apan anaa sa kahimtang nga walay ikasukol si Ka Oris apan ilang gipatay, nga dili angay buhaton sa mga pwersa sa AFP/PNP nga matod nila may gisunod nga “rules of engagement” o mga balaod sa sangka isip mga regular nga pwersa sa usa ka nagtunhay nga goberno.

Alang sa taga-media ug uban pang mga kaila ni Ka Oris kini lang usa ang pasiunang report sa nahitabong kamatayon niya.

Manghinaut ako/kami nga dili unta babagan/baldahon sa gobernong Duterte/AFP/PNP ang paghaya kang Ka Oris aron nga sa katapusang higayon mabisita siya sa tanan nakaila kaniya.

https://cpp.ph/statements/pasiunang-pagpatin-aw-sa-kamatayon-ni-ka-oris/

CPP/NDF-Northeast Mindanao: Initial clarification on the death of Ka Oris

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Oct 31, 2021): Initial clarification on the death of Ka Oris

Maria Malaya
Spokesperson
NDF-Northeast Mindanao
National Democratic Front of the Philippines

October 31, 2021The supposed encounter that caused the death of Ka Oris/Jorge R. Madlos and his medical aid peddled by 4ID PA commanding officer Brig. Gen. Romeo Brawner is made up or “trumped up.” It is true that AFP forces killed (Ka Oris) last October 29, 2021 in the town of Impasug-ong, Bukidnon and is holding his dead body.

Last October 29, 2021 at around 8:00 in the evening, Ka Oris and his female medic were onboard a motorcycle from the poblacion of the town of Impasug-ong, Bukidnon going towards the national highway where it is believed, they were ambushed and killed. They never reached the national highway.

According to reports, there was no gunfight, there was no airstrike in the mountainous area of Impasug-ong, and most especially, there was no gunfight in the provincial highway during that time.

However, in the morning of October 31, 2021 Brawner announced in the radio/media that they retrieved the dead body of Ka Oris after a big encounter or firefight which was supported by airstrikes from the airforces. Brawner is obviously ashamed to say that they (military) just waited by the provincial highway and attacked Ka Oris and his companion female medic who were onboard a single motorcycle. There was no exchange of gunfire because Ka Oris was unarmed when he left the area for his regular medical check-up and treatment.

We challenge Brig. Gen. Brawner to reveal to the media and the public what really happened, to not be a big liar, for only then can he truly take pride in his achievement of killing Ka Oris. It is true that there are different arts in war to achieve objectives or projects for the retrieval of a dead body, especially in the project of the executioner US Duterte/AFP/PNP/NTF-ELCAC to get Ka Oris and other revolutionary cadres. It is part of the methods of the counter-revolutionary US Duterte/AFP/PNP to lie in order to show that they are better in combat or battles. While it is true that they did better in their intelligence work in relation to Ka Oris’s travel, he was in a situation where he was unable to fight back, still, they killed him and this should not have been done by the AFP/PNP while claimingto follow the “rules of engagement” or rules of war being regular forces of an existing government.

To all media people and many others who knew Ka Oris, this is but an initial report about the circumstances of his death.

We hope that the Duterte government/AFP/PNP will not prevent the wake of Ka Oris so that for the last time, he can be visited by all those who know him.

https://cpp.ph/statements/initial-clarification-on-the-death-of-ka-oris/

CPP/NDF-Ilocos: The infallible waterloo of the AFP

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Oct 31, 2021): The infallible waterloo of the AFP

Rosa Guidon
Spokesperson
NDF-Ilocos
National Democratic Front of the Philippines

October 31, 2021The people’s revolutionary movement in Ilocos expresses our heartfelt condolences to the aggrieved families, comrades and friends of Ka Corel and Ka Simon, two Red Fighters slain by the fascist 69th IB Philippine Army and local units of the PNP at Gueday, Besao Mt. Province, yesterday. While we deeply grieve to their demise, we give our highest salutation to their martyrdom, as they have offered their lives to the cause of fighting for the emancipation of the Filipino masses from the bondage of feudalism, bureaucrat capitalism and imperialism. They died fighting, did not surrender their cause and did not renege their loyalty to the people. Their martyrdom is the essence of honestly serving the people, rather than tracking the opportunist course the AFP wants them to lead in saying that their mishap should have not happened if they surrendered to the fascist enemy instead of fighting.

The AFP is again shedding crocodile tears in condoling the aggrieved for the death of the two comrades, while denouncing the alleged “continuing abuse and extortion perpetrated by the NPA.” Only the civilian people could tell the truth: the NPA DOES NOT AT ALL ABUSE AND EXTORT, the AFP DOES. NPA Red fighters are the very same people who had taken up arms to wage a just armed revolution as the ultimate means in achieving genuine agrarian reform, national industrialization and sovereignty from imperialism that would eventually liberate us from poverty and destitution.

We, the vast majority of impoverished masses, whom the AFP refer to as being abused and extorted by the NPA, are the very same people who sent them to the war front for them to defend us from the exploitation of the landlords, merchant-usurers, bourgeoies compradors, and big mining and energy companies. We are the same people who built the NPA as our army that would render justice to the brutality and wanton abuses the fascist military and police inflict on us. And we are the same people who are giving the NPA our voluntary support, and thus, they do not need to abuse and extort us.

The propaganda hype of Brigadier General Krishnamurti Mortela, commander of the 702nd Infantry Brigade in denouncing the extortion and abuse of the NPA is void of basis, logic and truth. It bounces back his face, when the glaring truth is that, it is the AFP that abuses and extorts the people. The AFP and its master the US-Duterte regime rake in billions of funds from the people’s taxes and only spends these on sowing terror and chaos on communities through incessant combat operations, employing unnecessary and expensive armaments, bombs, drones, as well as deceptive and corruption-ridden community service and development programs and surrender campaigns by the ELCAC and ECLIP. These exorbitant spending of the AFP drains the state funds squeezed out from the people’s sweat . The AFP is too pampered by their commander-in-chief Duterte by continuously increasing their compensation, allowances, combat pay, and other benefits, while the health frontliners are grappling with death battling with this pandemic, the peasants and workers wallowing with the crisis, are blatantly denied of just compensation and aid.

While any single life lost from our Red Army is a million losses to us, and any single death from our rank is as great as the mountains of Cordillera, we are not cowed by the psywar publicity of Gen. Mortela that “the death of the two KLG-AMPIS fighters is a big blow to the terrorist organization”. General Mortela, a consistent valedictorian from his elementary school all through his way to the PMA, is outwitted by the the fact that the vast majority of the Filipinos, the exploited peasants, workers and other oppressed people are the undwindling well of the Red Army, and the people’s war will go on surging wave upon wave, surmounting tactical defeats such as the death of Ka Corel and Ka Simon, until the strategic victory of the national democratic revolution and the socialist revolution is achieved.

As such, General Mortela misses the objective, substantial and truthful logic that the NPA truly serves the people, and the AFP truly oppresses the people. The NPA is cherished by the people, while the AFP is despised by the people. That logic leads to the inevitable, infallible, and strategic waterloo of the AFP.

LONG LIVE THE NEW PEOPLE’S ARMY!

FIGHT LATTA KAKADWA!

https://cpp.ph/statements/the-infallible-waterloo-of-the-afp/

CPP/NPA-Cagayan Valley ROC: Hinggil sa diumanong sagupaan sa pagitan ng NPA at AFP sa Tappa, San Mariano, Isabela

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Oct 30, 2021): Hinggil sa diumanong sagupaan sa pagitan ng NPA at AFP sa Tappa, San Mariano, Isabela

Guillermo Alcala
Spokesperson
Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command)
New People's Army

October 31, 2021Hindi padadaig ang 95th Infantry Battalion Philippine Army sa iba pang mga Battalion sa ilalim ng 5th Infantry Division sa paglulubid ng mga kabulaanan upang palabasing “nagwawagi” ang rehimeng Duterte sa gyera sa pakikidigma nito laban sa New People’s Army at buong rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan. Ibinalita nito na nagkaroon diumano ng engkwentro sa pagitan ng mga pwersa ng NPA at mga tropa ng 95IB sa Barangay Tappa, San Mariano, Isabela nitong Oktubre 29.

Batay sa panimulang ulat na naipabatid sa Fortunato Camus Command ng NPA, ito’y isa na namang kasinungalingan. Ang katotohanan ay walang presensya ng anumang yunit ng NPA sa naturang lugar sa gayong panahon at imposibleng mangyari ang sinasabing labanan.

Bineberipika pa namin ang detalye ng mga pangyayari, pero kung totoo man na may dalawang pinaslang ng mga tropa ng 95IB, malamang na katulad din sa maraming kaganapan sa nakaraan na ang mga ito ay mga sibilyang magsasaka na nagkakaingin o nangangaso o nangunguha ng kahoy sa lugar. O di kaya naman, maaaring nagkaroon uli ng misengkwentro sa pagitan ng magkaibang yunit militar sa ilalim ng 5ID PA, kagaya ng mga nangyari sa Cabagan at Ilagan City sa Isabela noong Hulyo at Agosto.

Isang bagay lamang ang totoo: ang mga propagandista at psy-war expert ng 5ID PA ay walang pinagkaiba sa mga troll army at tagamanupaktura ng fake news ng rehimeng Duterte upang ibulid sa kadiliman at bahain ng kasinungalingan ang isipan ng mamamayan. Pero hindi nila kaylanman mapagtatakpan ang isa pang katotohanan: bigo ang kampanyang kontra-rebolusyonaryo ng pasistang rehimeng Duterte at dumaraming mamamayan ang mabilis na napupukaw, nagbabalikwas at lumalaban.

https://cpp.ph/statements/hinggil-sa-diumanong-sagupaan-sa-pagitan-ng-npa-at-afp-sa-tappa-san-mariano-isabela/

CPP/NPA-Batangas: Kundenahin ang malawakang operasyong militar sa kabundukan ng San Juan at Rosario

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Oct 30, 2021): Kundenahin ang malawakang operasyong militar sa kabundukan ng San Juan at Rosario

NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command)
Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command)
New People's Army

October 30, 2021Duterte at AFP, PNP: Protektor ng mayayaman, hindi ng mamamayan!

Mariing kinukundena ng Eduardo Dagli Command New People’s Army (NPA) – Batangas ang malakihang operasyong militar na isinagawa ng mga elemento ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) sa kabundukan ng San Juan at Rosario mula noong Oktubre 11 at tumagal nang halos dalawang linggo. Hanggang sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang presensya ng mga militar sa kabundukan ng San Juan na ang pangunahing layunin ay protektahan ang isinasagawa ngayong anti-mamamayang debelopment sa kabundukan ng naturang bayan. Kasabay ng pagpasok ng hindi bababa sa 125 o isang kumpanyang kasundaluhan sa Sitio Guang, Brgy. Sapangan noong Oktubre 11, pumasok din ang buldoser na bumubutas ngayon sa kabundukan ng San Juan upang ituloy ang proyektong kalsada na naglalayong pabilisin ang paglabas-masok ng mga debeloper na nangangamkam ng lupa para sa iba’t ibang negosyo at proyektong kanilang itatayo.

Ginalugad at sinuyod ng pasistang militar ang magkakanugnog na kabundukan ng San Juan mula sa mga sityo ng Guang, Talim, Matanag, Pinagkawaran, Sampirong Bata ng Sapangan, mga karatig barangay ng Sampiro at Quipot sa saklaw ng San Juan at mga barangay ng Malinao, Calantas at Nasi sa karatig bayan ng Rosario. Matapos suyurin ang mga kagubatan, lumutang din makalipas ang ilang araw ang tunay na motibo sa nagaganap na operasyong militar – ang pag-guwardiya sa ginagawang pagbuldoser sa kabundukan upang bigyang daan ang debelopment ng mga Salud-de Villa sa mga lupang kinamkam nila mula sa mga magsasaka ng San Juan.

Labis na pangamba ang idinulot sa mga tao ng nagaganap na mga operasyong militar sa mga bayan ng San Juan at Rosario. Bago pa ito, labis nang ligalig ang idinudulot sa mga mamamayan ng malawakang banta ng pagkawala ng kanilang lupang sakahan at panirahan dahil sa malaganap na maanomalyang bentahan ng lupa sa mga kabundukan ng San Juan at Rosario sa pangunguna ng mga angkang Salud, de Villa, Macatangay, Villapando, Babao at Medina. Ang mga lupang gubyernong hinawan at pinagyaman ng mga magsasaka mula pa sa kanilang mga ninuno ay walang kaabug-abog na inangkin at pinagharian ng mga pamilyang ito sa mahabang panahon. Nilinlang at dinahas ang mga magsasaka upang sapilitang kilalanin sila bilang mga panginoong maylupa, hanggang sa kalaunan ay muling igisa sila sa kanilang sariling mantika nang ipasok naman ang mga lupang binubungkal ng magsasaka sa bogus na repormang agraryo ng gubyerno sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Pinaasa ang mga magsasaka na magiging kanila na ang lupang kanilang binubungkal sa pamamagitan ng pag-iisyu ng mga CLOA (Certificate of Lot Ownership Award), subalit hindi naman ipinaliwanag sa kanila ang mga probisyon at prosesong dapat nilang matugunan sa ilalim ng iskemang ito.

Bandang huli, walang kahihiyang muling inaangkin at inaagaw ng mga panginoong maylupa ang lupang binubungkal ng mga magsasaka. Tulad sa bayan ng San Juan kung saan ang mga lupang ibinebenta ngayon ng mga Salud at de Villa ay pawang mga naka-CLOA na kung tutuusin, sa batas mismo ng reaksyunaryong gubyerno, ay naipamahagi na sa mga magsasaka at wala na ni anumang karapatan pa ang mga Salud at de Villa. Subalit dahil sa kasalatan ng kaalaman, pinaikot ikot lamang ng mga Salud at de Villa ang mga magsasaka sa kanilang palad at sa pamamagitan ng pagbabanta, pananakot at panlilinlang ay nagawang maibenta ang mga lupang binubungkal ng magsasaka sa mga interesadong debeloper na ngayon ay nagkukumahog na idebelop na ang kabundukan ng San Juan para sa kanilang sariling interes. Katuwang ang mga upisyal ng barangay na nagsisilbing mga ahente sa maanomalyang bentahan ng lupa at ilang mga lokal na barako, daan-daang magsasaka na sa mga kabundukan ng San Juan at Rosario ang sapilitang binayaran ng gamumong halaga katumbas ng ekta-ektarya nilang lupang binubungkal. Nawalang saysay maging ang daan-daang punongkahoy at libu-libong halaga ng kanilang mga tanim at halaman na lansakang sinisira at sinasalanta ngayon ng mga nangangamkam ng lupa.

Higit na kahiya-hiya at kasuklam-suklam ang garapalang paglalantad ng AFP at PNP sa kanilang mga sarili bilang protektor ng mga de Villa, Salud at iba pang panginoong maylupa. Para itong mga asong nakatanghod bilang bantay ng buldoser at nagtatago sa mga gubat-gubat upang mag-amoy ng mga posibleng maging banta ng pagtutol at paglaban sa isinasagawa nilang pagbubutas ng kabundukan. Hindi bababa sa Php1 milyong pondo ng bayan ang tiyak na muling winaldas ng AFP sa kanilang operasyong ito. Muling isinasangkalan ang hibang na kontra-insurhensyang kampanya ng rehimeng US-Duterte upang bigyang katwiran ang kanilang operasyong militar; ngunit sa totoo, nais nilang durugin ang NPA sapagkat ito ang tanging kakampi ng mga mamamayan at nais nilang maghasik ng takot at sindak sa mamamayan upang pigilan ang anumang paglaban sa malaganap na pangangamkam ng lupa at pagwasak ng kabundukan para lamang sa ganid na interes ng iilan.

Bago pa ito, hindi na halos agwatan ng malalaking operasyong militar ang kabundukan ng San Juan at Rosario. Habang naghahasik ng takot sa mga tao upang pigilan silang gumala sa gubat para sa kanilang kabuhayan, sinasamantala ito ng mga kasundaluhan at naghaharing uri upang isagawa ang mga pataksil na eksplorasyon at pananaliksik sa kabundukan ng San Juan at Rosario para sa mga anti-mamamayang proyektong nais nilang ipatupad dito tulad ng napipintong geothermal project na sasaklaw sa humigit kumulang 26, 730 ektarya ng kabundukan ng San Juan, Rosario at Taysan at nasa 12 barangay ng San Juan ang tiyak na maaapektuhan. Kasabay ng mga nagaganap na operasyong militar ang pagpapalipad ng mga drone sa kabundukan na isa sa mga teknolohiyang ginagamit ngayon para pabilisin ang pagsusukat ng lupa at eksplorasyon sa mga proyektong tulad ng geothermal. Sa bansang Canada, naisagawa noong 2019 ang isang drone-based geothermal exploration sa humigit kumulang 2,200 ektaryang target lunsaran ng ganitong proyekto. Hindi kataka-taka na ang mga nagaganap na mga pagpapalipad ng drone at mga kaalinsabay na operasyong militar nito ay nakatuon pangunahin sa layuning pag-aralan ang kabundukan ng San Juan, Rosario at Taysan para sa anti-mamamayang proyektong kanilang ilulunsad. Ang bansang Canada ang isa sa pangunahing pinagmumulan ng teknolohiya at mga ekspertong nangunguna sa pagsasakatuparan ng mga geothermal project sa Pilipinas.

Bukod sa proyektong geothermal, nakaamba rin sa kabundukan ng buong Silangang Batangas ang iba’t iba pang anti-mamamayang proyekto na magpapalayas at pipinsala sa mga magsasaka, tulad ng napapabalitang resort na ipapatayo ng mga de Villa, solar plant, pribadong farm ni Bong Go at ang 25-building na poultry ng SMC sa Malinao-Calantas.

Dapat na maging mapagmatyag at matapang na manindigan ang mamamayan ng San Juan, Rosario at Taysan sa ganitong pakana ng rehimeng US-Duterte, AFP-PNP at mga panginoong maylupa tulad ng de Villa, Salud, Macatangay, Villapando, Babao at Medina sa kanilang imbing layunin na malawakang kamkamin ang lupa mula sa mga magsasaka para sa kanilang ganid na interes. Dapat aktibong labanan at biguin ng nagkakaisang lakas ng mga magsasaka ang malawakang pangangamkam ng lupa at pagyurak sa kanilang demokratikong mga karapatan. Dapat buuin ang malawak at iba’t ibang porma ng pagkakaisa ng mga magsasaka upang tutulan ang anumang hakbang ng pang-aagaw sa kanilang lupang binubungkal. Dapat sama-samang tutulan ang mga maanomalyang pagsusukat at pagbebenta ng mga lupang sumasaklaw sa kanilang mga lupang binubungkal at salubungin ng militanteng pagharap ang pagdagsa ng mga ahente at tauhan ng panginoong maylupa sa kani-kanilang mga pamayanan.

Sa pakikipagkaisa ng malawak na hanay ng mamamayan, laging nakahanda ang New People’s Army (NPA) na itaguyod ang kapakanan at interes ng lahat ng inaaping uri sa ilalim ng ganitong mga pakana ng estado. Sa balangkas ng demokratikong rebolusyong bayan na isinusulong ng NPA, itinataguyod nito ang karapatan ng magsasaka at mamamayan para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Subalit, sa ilalim ng kasalukuyang sistema, asahan ng mamamayan na gagamitin ng estado at naghaharing uri ang iba’t ibang pakana upang yurakan ang karapatan ng mamamayan alang-alang sa pagsasakatuparan ng kanilang mga ganid na interes. Kung kaya’t sa huli, tanging sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka at militanteng pagkilos at paglaban ng mamamayan magagapi ang mga ganid na naghaharing uri na pumipinsala sa ating buhay at karapatan.

Kailangang pag-ibayuhin at palawakin ang suporta at paglahok ng buong mamamayan ng Batangas sa armadong pakikibaka at pagsusulong ng matagalang digmang bayan, hanggang sa ganap na maipundar at maitatag ang demokratikong kapangyarihan at lakas ng mamamayan sa kanayunan at kalunsuran. Ganap lamang na mabibigo ang ganitong mga pakana ng naghaharing uri kung tuloy-tuloy at ibayong paiigtingin ng mamamayang Batangueño ang rebolusyonaryong paglaban. Sa ganito, nananawagan ang Eduardo Dagli Command NPA Batangas sa pinakamaraming mabubuting anak ng bayan na mapagpasyang sumampa at sumapi sa NPA at ipagtanggol ang ating lupa at karapatan laban sa uring nagsasamantala at sa nahihibang na rehimeng US-Duterte!

Biguin at ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte!
Pagbayarin ang berdugong AFP-PNP sa mga krimen nito sa mamamayan!
Isulong ang matagalang digmang bayan: Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Kundenahin ang malawakang operasyong militar sa kabundukan ng San Juan at Rosario

https://cpp.ph/statements/kundenahin-ang-malawakang-operasyong-militar-sa-kabundukan-ng-san-juan-at-rosario/

CPP/NPA-Cagayan Valley ROC: Mabibigo muli ang taning ng reaksyunaryong estado sa pagdurog sa New People’s Army

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Oct 30, 2021): Mabibigo muli ang taning ng reaksyunaryong estado sa pagdurog sa New People’s Army

Guillermo Alcala
Spokesperson
Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command)
New People's Army

October 30, 2021Tuwing malapit nang matapos ang termino ng mga ito, ang bawat nagdaang rehimen sa bansa ay nag-aanunsyong magagapi nila ang New People’s Army bago sila umalis sa poder. Walang kaibahan dito ang anunsyo n Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Gen Jose Faustino, Jr. na makakamit ang target nilang madurog ang NPA sa kalagitnaan ng 2022.

Ang sagot namin: mataas ang kumpyansa at matatag na idinedeklara ng Pangrehiyong Komite ng Partido Komunista ng Pilipinas at Pangrehiyong Kumand sa Operasyon ng New People’s Army sa Cagayan Valley na sa buong bansa man o sa hilagang-silangang Luzon, ngayon pa lamang ay masasabi nang ganap na mabibigo ang pangarap na ito ng papet at pasistang rehimeng Duterte.

Sa kabila ng daan-daang milyong pisong salaping nilulustay ng rehimeng Duterte sa pagbili ng mga moderno at malalakas na sandatang pandigma at pantustos sa mababangis na operasyon ng AFP at Philippine National Police at ilang bilyong piso pa ang inilalaan para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), wala ni isang yunit ng NPA sa Cagayan Valley ang nalusaw. Ang ilang mga natamong kaswalti sa mga labanang ginamitan ng AFP at PNP ng labis na nakalalamang na laki ng pwersa at lakas ng mga sandata ay madaling napunuan ng mga kabataan, magsasaka at katutubong minorya na bagong narekluta o naghahandang sumapi sa NPA. Ang pagmamartir ng mga opisyal at mandirigma ng NPA sa rehiyon na katulad nina kasamang Mary Grace Bautista, Renato Busania at Rosalino Canubas na itinuturing nilang mga bayani ng masang api ay nagbigay-inspirasyon sa kanila upang magpakatatag at masiglang lumahok sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka.

Gayunma’y mangilan-ngilan lamang ang mga labanan na tunay na nangyari at may kaswalti ang NPA at ang nakakararami sa mga ibinabalita ng 5th Infantry Division Philippine Army ay kathang –isip lamang ng mga opisyal nito. Katulad ng mga pinalalabas na naganap na labanan sa Cabagan at Ilagan City, Isabela noong mga nagdaang buwan, sa diumanong pangalawang labanan sa Sta. Teresita, Cagayan noong Setyembre 28, at sa labanan diumano sa Tappa, San Mariano, Isabela nitong Oktubre 29. Marami din sa mga pinalalabas ng AFP na kinasamsaman diumano ng mga armas ng NPA ay gawa-gawa lamang nila. At kapag ang AFP at PNP ang nagtamo ng mga kaswalti, na higit na mas marami kaysa sa kaswalti ng NPA, ay ikinukubli at matigas nilang itinatanggi. Bagama’t sa ganyan ay lalong nalalantad sa mga mamamayan, laluna na ang mga nasa paligid ng mga pinangyarihan o di-pinangyarihan ng labanan, ang kanilang pagiging sinungaling at ang tunay na iskor ng digmaan. Idinadamay nila sa kanilang mga panlalansi ang ilang mga bayaran nilang nasa mass media na puro panig lamang ng AFP ang ibinabalita, at kung may ilang maibalita man sila sa panig ng NPA ay pinulot mula sa maling konteksto o simpleng dinoktor at binaluktot.

Ipinangangalandakan ng AFP na ang kanilang estratehiya diumano ng focused military operations at paggamit ng mga tinagurian nilang yunit ng mga Community Support Programs (CSP) ang susi sa kanilang matagumpay na kampanyang kontra-rebolusyonaryo. Pero kung susuriin, itong mga paraan ng CSP ay mahigit dalawang dekada na nilang paulit-ulit na ginagawa, simula noong ang katawagan pa nila sa mga yunit nilang nagbabababad at naghahasik ng lagim sa mga baryo ay Special Operations Team (SOT) at pagkaraa’y makailang ulit na nilang “minodipika”, “nirebisa” at pinalitan ng pangalan pero sa esensya ay pare-pareho lamang ang oryentasyon at pare-parehong sumadsad sa kabiguan.

Kung papansinin pa, ang mga baryong pinagbababaran ng mga team na ito sa nakaraang 20 taon ay halos pare-pareho rin na makailang ulit na nilang idineklarang “pumanig na sa gubyerno ang mga mamamayan” doon at “itinakwil na nila ang NPA.” Madali lamang nilang ideklara ulit ito ngayon, lalo at naghahabol silang itrumpeta ang diumanong “pagwawagi sa gyera” ng rehimen laban sa NPA sa panahong papatapos na ang termino ng kinamumuhiang rehimeng Duterte. Pero kagaya rin ng mga naunang rehimen, tahimik nilang aaminin sa kanilang sarili na ang totoo ay bigo sila sa hibang nilang pangarap na tapusin na ang makatarungang armadong rebolusyon.

Pinalalabas ng AFP na ang Barangay Development Fund na pinondohan ng rehimeng Duterte ng ilang bilyong piso ay epektibong sumisilaw sa mga mamamayan sa mga piling baryo upang pumanig na sa reaksyunaryong gubyerno at tuluyan nang itakwil ang rebolusyonaryong kilusan. Pero sa Cagayan Valley nitong 2021, anim na baryo lamang ang inianunsyo ng AFP na wala na diumanong presensya ng NPA kaya nilaanan nila ng BDF, bagama’t sa aanim na nga lang na ito, ang isa ay dati nang may nakatayong kampo ng Army at ang iba pa ay hindi naman talaga prayoridad ng NPA na kilusan.

Para palabasing tuluyang nanghina na ang NPA, paulit-ulit ding ipinaparada sa nakaraang ilang taon na ang mga diumanong ilan-daang “sumurender” na kasapi ng NPA, milisya, organisasyong masa (kabilang ang mga sibilyan sa mga baryong may organisasyon pero hindi nauugnayan, hindi nakikilusan at hindi kilala ng mga pwersa ng NPA). Matagal nang naibulgar ang gasgas na panlalansi ng huwad na pagpapasurender ng AFP na pinagkakakitaan ng malaking halaga ng mga opisyal nito mula sa pondo ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP).

Katulad sa mga nakaraan, idinedeklara namin na hindi magagapi ang NPA dahil ang simulain at ipinaglalaban nito ay nakatuntong at nakaugat sa mga makabayan at demokratikong adhikain ng malawak na masa ng sambayanan. Higit kaysa kailanman ay naging paborable ang kalagayan para sumulong ang demokratikong rebolusyong bayan dahil sa wala pang kaparis na paglala ng krisis sosyo-ekonomiko at pulitikal ng naghaharing sistemang panlipunan.

Wala pang kaparis ang dami ng mga nagugutom at nagdurusa sa kahirapan, mga naaagawan ng lupa, mga walang trabaho, mga may trabaho pero di mapagkasya ang kakarampot na suweldo o sahod sa harap ng pagsirit ng presyo at gastusin sa mga batayang pangangailangan, ang dumaraming mga kabataang di nakakapag-aral lalo sa ilalim ng sistemang “blended learning”, ang paggastos ng rehimen ng ilampung bilyong pisong halaga para sa kampanyang “kontra-insurhensya” nito habang salat na salat naman ang inilalaan para sa mga pangangailangan ng mamamayan sa panahong ito ng matinding krisis, pandemya at kalamidad, ang patuloy na pandarambong at korapsyon ng mga burukrata kasabwat ang mga kompanyang dayuhan na ang isa sa pinakahuli ay ang nalantad na ilang-bilyong pisong halagang kulimbatan sa pagbili ng mga personal protective equipment sa panahon ng pandemya, at ang marami pang katulad na pruweba ng patuloy at sumasahol pang krisis at kabulukan dulot ng paghahari ng mga imperyalista, malalaking panginoong maylupa at burgesyang kumprador sa bansa.

Uulitin namin: ang numero unong tagarekrut ng NPA sa kasalukuyan ay si Rodrigo Duterte at ang rehimen nito. Katulad ng kanyang idolong si Marcos, dulot ng maraming marurumi at maiitim nitong mga pakana, milyung-milyong mamamayan ang mabilis na namumulat para sa pangangalailangan ng armadong rebolusyon. Kaya naman sa mga pinagpapalawakang lugar ng mga yunit ng NPA, mainit silang tinatanggap at sinusuportahan ng mga api at dalita at dumarami ang aktwal at potensyal na sumasapi sa hukbong bayan. Inihahanda ang pagbubuo ng mga dagdag na platung gerilya para maipalaganap at masinsin pa ang pakikidigmang gerilya sa buong lawak at haba ng Cagayan Valley.

Inaasahan ng mamamayan sa Cagayan Valley at buong bansa na sa taong 2022, higit na sisigla ang rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan at patuloy na lalakas ang hukbong bayan para ipaglaban ang pambansa at panlipunang kalayaan.

https://cpp.ph/statements/mabibigo-muli-ang-taning-ng-reaksyunaryong-estado-sa-pagdurog-sa-new-peoples-army/

Kalinaw News: CNT-exploited IPs surrender in Bukidnon

Posted to Kalinaw News (Oct 31, 2021): CNT-exploited IPs surrender in BukidnonIMPASUGONG, BUKIDNON – After years of being exploited, 19 CPP-NPA Terrorists (CNTs) who are Indigenous People (IPs) from the Higaonon and Talaandig tribes surrendered with 12 firearms at Sitio Mahayag, Brgy St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon yesterday October 27, 2021.

Three (3) of the former rebels (FRs) are high-value individuals, while others are mostly residents of Sitio Mahayag. Among the said rebel returnees are the Landasan and Han-ayan families who were reunited and are now living peacefully after years of chaos and hardships inside the terrorist organization.

According to Ludy Han-ayan alias Dian, 19 years old, a former medic of Regional Sentro De Grabedad, Compaq, North Central Mindanao Regional Committee she cannot explain how hard her life was when she was still a CNT. “Nibalik ko sa sabakan sa gobyerno tungod sa kalisod nga dili nako makaya ilabi na sa nahitabo sa amoa sa bukid. Daghan ang namatay sa amoa ug naa koy kuyog nga babaeng samdan apan tungod sa kasakit sa samad nga akong gibati wala nako siya madala bisan paman nga buot nako siya nga makabalik sab sa sabakan sa gobyerno,” Ludy added. (I returned to the government because of the hardships that I can no longer endure especially after what happened to us in the mountains. Many of our comrades died. I was with a wounded female comrade but due to the pain I felt after also being wounded, I wasn’t able to carry her even though I wanted her also to return to the folds of the law.)

LTC Edgardo Talaroc Jr, Commander 8IB, said, “Ang mga CNT ang dugay na nga gabungkag sa daghang pamilya, kung diin dad-on ang inahan, amahan o ang anak sa iyang kamatayon sa bukid. Sama sa mabasa nato sa ilang mga tshirt nga ang kahulogan sa FR dili lamang Former Rebel kun dili “Family Reunited”. Buot namo nga daghang pamilya pa ang matabangan nato aron sila mabuhing malinawon ug malipayon layo sa armadong pakigbisog.” (The CNTs have already broken too many families where they have brought the father, the mother or the child to their death in the mountains. As what you can read in their shirts, the other meaning of FR, aside from Former Rebel, is “Family Reunited”. We hope to save many families and help them live a peaceful and happy life away from the armed struggle.)

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/cnt-exploited-ips-surrender-in-bukidnon/

Kalinaw News: IP former rebels reconcile with the government in Bukidnon

Posted to Kalinaw News (Oct 31, 2021): IP former rebels reconcile with the government in BukidnonIMPASUGONG, BUKIDNON – In observance of the Indigenous People’s (IPs) Month, 19 former rebels (FRs) who are members of the Higaonon and Talaandig tribes have reconciled with the government after being exploited and deceived by the Communist Terrorist Group (CTG) for a long time at Sitio Mahayag, Brgy St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon last October 27, 2021.

A ritual for community healing called “Singampu Hu Butwaay” with the theme “Kipita Pagnayaun Hu Kalandang” (Hand in Hand Towards Peace) was conducted to show how the IP community supports the FRs as they reconcile with the government.

The Talaandig and Higaonon tribes of Sitio Mahayag headed by their tribal leaders unitedly and sincerely participated in the reconciliation activity together with Hon. Florencio Flores Jr, City Mayor of Malaybalay, Datu Renato Sumbongan, Indigenous People’s Mandatory Representative (IPMR) of Malaybalay, Datu Harry Sumbongan, Tribal Chieftain of Malaybalay City, Datu Cristoto Lailay Jr., IPMR, Brgy. St Peter, Hon. Rubencio Organisa, Brgy Captain, St Peter, and LTC Edgardo Talaroc Jr, Commanding Officer of the 8th Infantry Battalion, and other government officials.

Datu Renato Sumbongan expressed, “Ang lumad pwedeng mailad kausa apan dili hangtud sa hangtud. Duna kitay mga dakong katungod nga maoy gililong ug gikuha kanato sa Teroristang New People’s Army (NPA). Ang aktibidad nato karon usa ka pagpakita nga kita, kauban ang mga sundalo ug gobyerno nagapuyo sa usa ka nasud nga Pilipinas kung diin angay nga kita magsinabtanay.” (The IP can be can be deceived once but not forever. We (IP) have our rights that the terrorist NPA has hidden and taken away from us. Our activity today shows that we, together with the soldiers and the government, live in one country, the Philippines, wherein we understand each other.)

LTC Edgardo Talaroc Jr, Commander 8IB, said, “Ako nagpasalamat sa lokal nga panggamhanan sa Malaybalay ingon man sa Bukidnon ilabi na sa atong mga kaigsuonang IP tungod sa hugot nilang partisipasyon ug kooperasyon aron matabangan nato ang mga kanhing rebelde. Ang atong panaghiusa ang maoy tubag sa dugay ng problema sa insurhensya dinhi sa atong lugar.” (I am thankful to the local governments of Malaybalay City and Bukidnon Province especially to our IP brothers and sisters because of their participation and cooperation in helping the former rebels. Our convergence is the key in ending the local insurgency in our area.)

“Ang atong aktibidad tungod sa pagsurrender sa mga CNTs nga anaa dinhi sa komunidad. Sa matag panahon nga motan-aw ko kanila, makita nako unsa ka importante ang mga pulong nga “Family Reunited”. Kini tungod sa dihang midesider sila nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno. Nakauli sila sa ilang pamilya ug nahimo silang malipayon,” Talaroc ended. (Our activity is a result of the surrender of the CNTs from this community. Whenever I see them, I realize the importance of the words “Family Reunited”. This is because after they decided to return to the folds of the law, they also returned to their families and became happy.)

Along with the said ritual, the LGU of Malaybalay City conducted a medical mission where they offered free check-ups and medicines to the IPs.

“Singampu Hu Butwaay” is a traditional belief of the IPs that signifies the reconciliation of two or more parties involved in alarming chaos in the Indigenous People (IP) community. This is a symbol of the FRs sincerity in going back to the folds of the government and in breaking their ties with the CTGs after being fooled and exploited for a long time.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/ip-former-rebels-reconcile-with-the-government-in-bukidnon/

Kalinaw News: Ka Oris’ reign of terror ends as Army’s 4ID neutralized most wanted top CPP leader in an encounter in Bukidnon

Posted to Kalinaw News (Oct 31, 2021): Ka Oris’ reign of terror ends as Army’s 4ID neutralized most wanted top CPP leader in an encounter in BukidnonCAMP EVANGELISTA, Cagayan de Oro City – The 4th Infantry (Diamond) Division has ended the reign of terror of the Communist Party of the Philippines top leader George Madlos alias Ka Oris after he was killed together with a CPP-NPA Terrorist (CNT) member in an encounter against government troops today, October 30, at the mountainous area of Sitio Gabunan, Brgy Dumalaguing, Impasugong, Bukidnon.

The 403rd Infantry Brigade of the 4ID launched a joint and combined combat operations at around 12:30 early dawn in response to the information provided by the said community that a bulk of armed group believed to be components of the National Operations Command (NOC) of the CPP-NPA Komiteng Mindanao (KOMMID); Regional Operations Command (ROC), HQ NEO, RSDG COMPAQ; and Guerilla Front 89 of the North Central Mindanao Regional Command is conducting teach-ins and indoctrination in the said area.

Brigadier General Ferdinand T Barandon, Commander of the 403 Brigade, bared that assaulting troops compose of 8IB, 1SFBn, and 88IB upon approaching the CNTs position detected that it was laden with anti-personnel mines (APM) and cannot be breached without expecting casualties.

“The CNT positions were fortified with APMs, hence, we can assume at that time that they were protecting their top leadership. In order to protect our troops, we called for close air support and delivered air strikes towards the CNT positions”, BGen Barandon added.

At around 11:30 this morning, ground forces conducted the final assault and encountered more or less 30 CNTs of the National Operations Command (NOC) of the CPP-NPA Komiteng Mindanao (KOMMID); Regional Operations Command, HQ NEO, RSDG COMPAQ; and Guerilla Front 89 of the North Central Mindanao Regional Command.

After 30 minutes of firefight, assaulting troops scoured and cleared the area and discovered two abandoned cadavers, captured one M14 Rifle, one KG9 Rifle and recovered ammunitions of different caliber, other war materiel and assorted personal belongings.

In his statement, Major General Romeo S Brawner Jr, Commander of 4ID, disclosed that upon validation of the identification of the cadavers, he confirmed that one of the killed CNTs is George Madlos alias Ka Oris, the Commander and spokesperson of the National Operations Command (NOC) of the New People’s Army nationwide; Member, Central Committee – EXECOM/Politburo; Spokesperson of the National Democratic Front – Mindanao, and the husband of Myrna Sularte alias Maria Malaya, the Secretary of North Eastern Mindanao Regional Committee (NEMRC) while the other cadaver was identified as Eighfel Dela Pena alias Pika/Maui, Comms Staff and Medical Staff of the NOC.

Ka Oris is the top most wanted NPA commander in the country. He is facing multiple criminal cases such as robbery with double homicide and damage to properties with Criminal Case (CC) Nr 2295; Multiple murder and double frustrated murder with CC Nr 20162-09 and 20163-09; and murder with CC Nrs 20867-10, 20957 to 59-10, 17754-07, L-2628, L-2629 to 30.

MGen Brawner Jr congratulated the combined forces that launched the operations led by the 403rd Brigade under BGen Barandon for the neutralization of the highest leadership of the New People’s Army. He also lauded the courage of the civilians who provided the timely information that ended Oris hiding for the longest time.

“Ka Oris’ reign of terror has finally ended. Unfortunately, the consequences of his atrocities led to a tragic ending. Now, justice has been served for those innocent civilians and their communities he terrorized for several decades. His death could be the final blow for the eventual collapse of the Communist Terrorist Group here in our AOR”, MGen Branwer Jr added.

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/ka-oris-reign-of-terror-ends-as-armys-4id-neutralized-most-wanted-top-cpp-leader-in-an-encounter-in-bukidnon/

Kalinaw News: 4ID hails NCIP’s En Banc Resolutions condemning CPP-NPA-NDF’s atrocities against ICCs/IPs

Posted to Kalinaw News (Oct 30, 2021): 4ID hails NCIP’s En Banc Resolutions condemning CPP-NPA-NDF’s atrocities against ICCs/IPsThe 4th Infantry (Diamond) Division, Philippine Army (4ID, PA) hailed the issuance of en banc resolutions by the National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) condemning in the strongest terms the Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front’s (CPP-NPA-NDF) continued killings, radicalization and recruitment including its misrepresentation of the Indigenous Peoples’.

The NCIP issued four (4) en banc resolutions on October 20, 2021 against the atrocious activities of the CPP-NPA-NDF & its Front Organizations in support to the Indigenous Cultural Communities/ Indigenous Peoples (ICCs/IPs) all over the country.

The resolutions pertain to the condemnation and call of justice for the CPP-NPA-NDF’s continued killings of IP leaders and members; radicalization, recruitment, and exploitation of IP youth; misrepresentation of the interests of the IPs through the establishment of IP organizations without consent; and continued exploitation of Bae Bibyaon, the culture bearer and highly respected “Bae” of the Matigsalug Indigenous Cultural Communities in San Fernando, Bukidnon.

The 4ID firmly supports the NCIP resolutions as it reverberated the voice of our IP brothers and sisters that has long been silenced by the CPP-NPA-NDF’s threat and terror strategy to hold control and influence over the IP communities and its ancestral lands for the longest time. Hence, it is the best opportune time that the IP’s true voice must not be left unheard anymore and make it part of the tipping point in resolving the 5-decade insurgency problem in this part of our country.

Moreover, the issuance of the NCIP resolutions is a bold move to further awaken everyone concerned for the necessary actions in helping ICCs/IP against the CPP-NPA-NDF. It is a reflection of the true sentiments of the IPs in seeking justice and expose the CPP-NPA-NDF’s masquerade as the supposed champion for the people where in fact has been the bearer of death and misery to the ICCs/IPs.

4ID has long been cognizant of the deplorable situation of the ICCs/IPs as it has been working hand and hand with genuine IP leaders in Caraga and Northern Mindanao regions over the past years wherein significant milestones were attained in promoting the ICCs/IPs welfare. It has been the commitment of 4ID in linkaging with other government agencies and facilitating an avenue and platform to strengthen the Indigenous People Structure (IPS) and to make them freely exercise their right to self-determination. The 4ID is centering its community support programs at the heart of ICCs consistent with the Indigenous Peoples Rights Act (IPRA) to bring about development and attain lasting peace.

Major General Romeo S Brawner Jr, Commander of 4ID, assures that the Officers and Enlisted Personnel of 4ID stands side by side with their IP brothers and sisters in fighting for their rights and in pursuing justice and accountability against the CPP-NPA-NDF over the crimes they have committed under our fundamental laws and the international humanitarian law. As per 4ID data, a total of 85 willful killings were perpetrated by the CPP-NPA-NDF against IP leaders and members since 2010.

Hence, the 4ID appeals to all peace loving individuals and communities, the local government units and local government agencies to enhance a notch higher their support and commitment in condemning the atrocities of the CPP-NPA-NDFs against the ICCs/IPs thru a credible fact finding mission and credible investigations and collectively address the problems brought about by these terrorists.

Once again, let us all continue to support the fight and collectively seek justice in order to bring lasting peace for the ICCs/IPs. Finally, it is our pride and honor to greet all ICCs and IPs on the celebration of the 24th year of IPRA and IPRA month this year.

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/4id-hails-ncips-en-banc-resolutions-condemning-cpp-npa-ndfs-atrocities-against-iccs-ips/

Kalinaw News: NTF-DPAGs holds press conference in GenSan

Posted to Kalinaw News (Oct 30, 2021): NTF-DPAGs holds press conference in GenSanCamp Navarro, Calarian, Zamboanga City – October 30, 2021

The National Task Force for the Disbandment of Private Armed Groups (NTF-DPAGs) held a press conference in General Santos City on Friday afternoon, October 29, 2021. This was done purposely to report the recent milestones of the task force.

In attendance were Secretary Eduardo Año, Chairperson of the NTF-DPAGs; Secretary Carlito Galvez, Jr., Special Adviser of the task force; Assistant Secretary Angelito De Leon, Vice-Chairperson; Police General Guillermo Eleazar, Chief of the Philippine National Police; General Jose Faustino, Jr., Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines; Police Lieutenant General Jose Chiquito Malayo, Task Force Commander, Western Mindanao; Police Lieutenant General Manuel Abu, Task Force Commander, Eastern Mindanao; Major General Alfredo Rosario, Jr., Commander, Western Mindanao Command; and Lieutenant General Greg Almerol, Commander, Eastern Mindanao Command.

PLt. Gen. Malayo presented the task force’s accomplishments. “We have disbanded a total of 32 PAGs since the activation of the task force,” he said.

The disbandment of private armed groups is one of the efforts under the Comprehensive Agreement in the Bangsamoro (CAB) that was signed by the Government of the Philippines (GPH) and Moro Islamic Liberation Front (MILF) in 2014.

“The PNP and the AFP are giving their best efforts in performing their mandates. Rest assured that they implement what they should. We are fully prepared to address these things,” Sec. Año stated.

The NTF-DPAGs Chairperson further stated that a holistic approach is vital in running after the PAGs. “Feedbacks from the community, involvement of the LGUs, and support from the media are of much importance,” he said.

Meanwhile, Maj. Gen. Rosario, Jr. expressed his full support for this peace effort. “The Western Mindanao Command supports our government’s resolve to disband the private armed groups to sustain the peace in the Bangsamoro Autonomous Region and its adjacent regions,” he said.

The press conference was held at KCC Convention and Event Center, General Santos City.

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/ntf-dpags-holds-press-conference-in-gensan/

Kalinaw News: NOLCOM welcomes NCIP resolutions condemning the communist rebels’ atrocious acts towards the IP

Posted to Kalinaw News (Oct 30, 2021): NOLCOM welcomes NCIP resolutions condemning the communist rebels’ atrocious acts towards the IPCamp Aquino, Tarlac City – In a statement made on Friday, NOLCOM Chief expressed their full support to the National Commission on Indigenous Peoples’ (NCIP) formal denouncement of the atrocities of the CPP-NPA-NDF against the indigenous cultural community/indigenous people.

Lieutenant General Arnulfo Marcelo Burgos Jr, Commander of Northern Luzon Command “With almost 30% of Indigenous People in the country are in Northern and Central Luzon, we are committed to ending CTG’s immoral and unlawful exploitation of the IPs as means for long-drawn armed struggle stained by violence and disrespect for human rights.”

The NCIP en banc passed on October 20, 2021, three resolutions; condemning the continued killing of Indigenous People (IPs) by the CPP-NPA-NDF; condemning the radicalization, recruitment, and exploitation of IP youth by the CPP-NPA-NDF; condemning the acts of the CPP-NPA-NDF in creating their “IP people’s organizations” misrepresenting the true interests and situations of the Indigenous cultural communities/Indigenous People (ICCs/IPs).

“As the IPs are the most vulnerable sector in our society, NOLCOM extends its fervent support to the NCIP in ensuring that their rights are respected and that they are protected from the deception, radicalization, and exploitation of the communist terrorist group.”

LtGen Burgos also cited their initiatives that aim to alleviate the living condition of the indigenous people in Northern and Central Luzon while preventing them from being exploited by the communist rebels.

Last Thursday, NOLCOM in partnership with GMA Kapuso Foundation and the LGU of Dingalan, Aurora inaugurated the 70-meter long, anti-corrosive, and 100% galvanized steel hanging bridge at Barangay Umiray of the said municipality. The bridge will benefit hundreds of indigenous people living in the barangay, as they will not have to take the risk of crossing the 70-meter-wide river bed to procure their daily needs.

Meanwhile, on Oct 12, NOLCOM also signed a partnership agreement with the LGU of Porac, Pampanga and the Philippine Business for Social Progress to provide aid in the construction of 60 housing units for the 60 IP families who were identified to have been living in hazard areas of the municipality.

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/nolcom-welcomes-ncip-resolutions-condemning-the-communist-rebels-atrocious-acts-towards-the-ip/

Kalinaw News: 2 CNTs killed in a clash with Government Troops in Isabela

Posted to Kalinaw News (Oct 30, 2021): 2 CNTs killed in a clash with Government Troops in IsabelaCAMP MELCHOR F DELA CRUZ, Upi, Gamu, Isabela- Two Communist NPA Terrorists (CNTs) were killed in an encounter with government troops in Diwagao Complex, Tappa, San Mariano, Isabela noon of October 29, 2021.

The troops responded to the information tipped-off by the residents about the presence of CNTs. Upon verification, the operating troops were fired upon by the CNTs who were surprised by the presence of the troops. Firefight immediately ensued and lasted for about five minutes after which, the terrorist NPAs scampered to different directions. The troops immediately cleared the encounter site and discovered two dead bodies of CNTs with two M16 rifles. With the help of the former rebels, the two enemy casualties were identified as alias DAVE, Squad leader and alias ALBERT, an element, both from the remaining squad of the Regional Sentro De Gravidad (RSDG), Komiteng Rehiyon Cagayan Valley (KRCV) in that area. The said group was tasked to reestablish their lost mass base in that part of San Mariano.

The troops incurred zero casualty and are now coordinating with the local officials of San Mariano, Isabela for the proper disposition of the remains of the two killed CNTs.

MGen Laurence E Mina, Commander of 5th Infantry Division, Philippine Army commended the troops of 95 Infantry “Salaknib” Battalion under Lt Col Carlos B Sangdaan and the elements of the 1st Isabela Police Mobile Force Company for their immediate response that resulted to the successful operation. He likewise extended his gratitude to the residents for continuously feeding timely information that led to the armed engagement. “The support of the people is the key factor in achieving our goal of ending insurgency. The prompt relay of information and the rapid reaction of the troops preempted the terroristic plans of the CTGs against the people. Let it be known that San Mariano is not a safe place for Terrorist NPAs to hide.”

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/2-cnts-killed-in-a-clash-with-government-troops-in-isabela/

Kalinaw News: Separated for seven (7) years, mother and son reunited

Posted to Kalinaw News (Oct 30, 2021): Separated for seven (7) years, mother and son reunitedPANACAN, DAVAO CITY – A heartwarming reunion transpired at Camp Panacan Station Hospital Friday morning, October 29, 2021, between a former rebel and his mother who were separated for at least seven (7) years since the former joined the Communist Terrorist Group (CTG) when he was still 15 years old.

Alias Ram shed his tears after seeing his mother who brought along with her food from a well-known food chain bought by the troops of 89th Infantry Battalion.

“Nakuhuna-huna ko na wala na jud koy ginikanan kay nagtuo ko na wala na jud moduaw sa akoa,” (I thought that I don’t have parents anymore because I believed that no one is going to visit me), said Ram who is now on his 4th day inside Camp Panacan Station Hospital.

They encountered the troops of 89IB on Sunday evening, October 24, 2021 at Brgy. Sto. Domingo, San Fernando, Bukidnon where Ram, Platoon Vice Commander, Andoy Platoon; and his companion, alias Sander, Platoon Commander, Basil Pltn both under Sub-Regional Guerilla Unit (SRGU), Sub-Regional Committee 5 (SRC5), Southern Mindanao Regional Committee (SMRC) were wounded and were left behind by their fleeing comrades.

“Mga hapit bulan ang among gikaon na ubod ra sa uway unya sagulan ug usa ka salmon nga bugas.” (For almost a month we only ate rattan shoots mixed with one cup of rice), added Ram.

Nora, the mother of Ram, also expressed her joy as she finally held her long lost son. “Gaan na akong paminaw na nakita na akong anak, kay katong naa pa sya sa Langilan pirminti nako ginapasugo na paulion na sya kay dili jud ko mahimutang sa pag trabaho. Mao na akong gikabalak-an kay basig mamatay ilubong na diretso, dili na namo makita,” (I felt relieved when I saw my son, since when we were at Langilan I always ask other people to send message to Ram to go home already because I always feel restless at work. What I worry about is when he’ll get killed, he’ll be buried immediately without us seeing him) Nora said.

Meanwhile, MGen Ernesto C Torres Jr, the Division Commander of 10ID congratulated the 89th Infantry Battalion under the direct supervision of the 1003rd Infantry Brigade for a job well done.

“Once again, our troops saved lives, Ram and Sander. Truly, if we give peace a chance, there will be more parents, siblings and children who will be spared from grief.” MGen Torres said.

On the other hand, Sander is currently being treated at Southern Philippines Medical Center, Davao City. His parents cannot visit him yet due to the COVID-19 restriction of the said hospital.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/separated-for-seven-7-years-mother-and-son-reunited/

Kalinaw News: GenSan mayor vows continued support to WestMinCom

Posted to Kalinaw News (Oct 30, 2021): GenSan mayor vows continued support to WestMinComCamp Navarro, Calarian, Zamboanga City – October 30, 2021

In their first meeting, General Santos City Mayor Ronnel Rivera expressed his gratitude to Western Mindanao Command Chief Maj. Gen. Alfredo Rosario, Jr. for the big improvement in the peace and order situation of the city. The mayor also vowed continued support to the military troops operating in his area of jurisdiction.

Maj. Gen. Rosario, Jr. paid a courtesy call on Mayor Rivera at the GenSan City Hall in the afternoon of October 28, 2021. He was accompanied by Joint Task Force GenSan Commander, Col. Galileo Goyena, Jr., and the WestMinCom Command Staff.

The two leaders discussed the security preparations for the upcoming elections. Mayor Rivera said, “Wala naman pong gaanong problema dito sa GenSan regarding sa elections (There is not much problem here in GenSan regarding the elections)”.

They also talked about the current situation in the city and its neighboring municipalities. “Dati, hindi namin mapuntahan ang Palimbang, ngayon ang ganda na (Before we could hardly visit Palimbang, now it is already a beautiful place)”.

Maj. Gen. Rosario replied, “Wala nang dahilan para manatili sa bundok ang mga armed groups ngayon dahil sa development ngayon dito, nagkakaroon sila ng pagkakataon makahanap ng hanapbuhay (There is no reason for armed groups to stay in the mountains now because with today’s development here, they are having the opportunity to find employment).

He also made mention of the operational accomplishments of the military units in GenSan and attributed it to the strong collaboration with other law enforcement agencies, local government units, the traditional and religious leaders, and the communities.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/gensan-mayor-vows-continued-support-to-westmincom/

Kalinaw News: WestMinCom Commander boosts morale of troops in Sultan Kudarat

Posted to Kalinaw News (Oct 30, 2021): WestMinCom Commander boosts morale of troops in Sultan KudaratCamp Navarro, Calarian, Zamboanga City – October 30, 2021

Western Mindanao Command Chief Maj. Gen. Alfredo Rosario, Jr. visited the 603rd Infantry Brigade headquarters in Barangay Baranayan, Palimbang, Sultan Kudarat on Thursday morning, October 28, 2021, to personally engage with the troops and boost further their morale. He also checked on the existing assets and determined the operational requirements of the unit.

During his talk to the troops, Maj. Gen. Rosario, Jr. expressed his heartfelt gratitude to the efforts exerted by the men and women of the 603rd Infantry Brigade that contributed to the accomplishment of WestMinCom’s mission. He also commended the troops for their numerous accomplishments and significant breakthroughs that demonstrate their hard work and dedicated service.

Maj. Gen. Rosario, Jr. stressed that the armed forces can never be successful in the quest for lasting peace and sustainable development without the support of the local government officials, stakeholders, and the peace-loving people of Mindanao. He urged the troops to maintain a good relationship with the civil society.

He ended by encouraging the troops to always be guided by the concept of 5Ps (Plan, Prepare, Perform, Play, and Pray). “It is applicable in everything that we do, every day of our life,” Maj. Gen. Rosario, Jr. stated.

In his visit to the 603Bde, Maj. Gen. Rosario, Jr. was welcomed with Foyer Honors and was received by Col. Eduardo Gubat, the Brigade Commander who presented a unit briefing to update the former of their remarkable accomplishments and current thrusts.

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/westmincom-commander-boosts-morale-of-troops-in-sultan-kudarat/