Sunday, November 11, 2018

CPP/Ang Bayan: 15,000 nagprotesta laban sa batas militar

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines Website (Nov 7): 15,000 nagprotesta laban sa batas militar       

Mahigit 15,000 ang nagmartsa sa buong Mindanao noong Oktubre 23 bitbit ang panawagang wakasan na ang Martial Law at ibagsak ang rehimeng Duterte. Tinawag nila ang protesta bilang Mindanao Day of Action against Martial Law. Isinagawa ang mga protesta sa Davao City, Cagayan De Oro, Butuan at General Santos.

Sa Cagayan de Oro, mahigit 5,000 ang lumahok mula sa mga demokratikong sektor at relihiyoso. Bitbit ang effigy ni Duterte na sakay sa tangkeng panggera, nagmartsa sila tungong Divisoria.
Mahigit 5,000 rin ang dumalo sa Butuan City. Gumawa ang mga grupo ng effigy ni Duterte na sakay ng tren bilang pagsasalarawan ng batas na TRAIN ng kanyang rehimen at ang pagpapahirap nito sa mamamayan. Sa pagtatapos ng programa, winasak ng mga Lumad at magsasaka ang effigy bilang simbolo ng kanilang galit at pagtutol sa kanyang mga patakaran.

Matagumpay namang nakadalo ang 600 manggagawang bukid mula sa Compostela Valley sa kabila ng mga tsekpoynt na itinayo ng AFP para pahirapan sila. Sumama sila sa 3,000 mamamayan na nagmartsa mula sa Davao City Hall tungong Freedom Park. Nasa unahan ng protesta ang mga manggagawang pangkulturang nagsuot ng mga damit na kunwa’y duguan upang isalarawan ang pasismo ng rehimen. Naging matagumpay ang pagkilos sa kabila ng pagpapakalat ng malisyosong atake at red-tagging ng anak ni Duterte at meyor ng Davao na si Sara sa social media at pandarahas ng mga elemento ng Task Force Davao at PNP-Davao.

Nakapaglunsad din ng pagkilos ang iba’t ibang sektor sa General Santos City upang kundenahin at ipanawagang itigil na ang militarisasyon sa kanilang mga komunidad. Ang ilan sa mga nagprotesta ay mula sa Lake Sebu, South Cotabato kung saan walong Dulangan-Manobo ang pinaslang ng pwersa ng estado noong 2017.

Rali ng mga paramilitar, kinundena

Kinundena ng iba’t ibang grupo ang paglulunsad ng rali sa University of the Philippines (UP)-Diliman ng pusakal na mga lider ng mga grupong paramilitar noong Oktubre 29. Kabilang sa mga ito ang mga lider ng Magahat-Bagani na sangkot sa masaker sa pinuno ng Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development (Alcadev) na si Emerito Samarca, at mga lider Lumad na sina Dionel Campos at Aurelio Sinzo noong 2015.

Nagtungo ang mga paramilitar sa UP upang ilahad na umano’y mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan ang pumapatay at naghahasik ng lagim sa mga komunidad ng Lumad.

Ayon sa UP Diliman University Student Council (USC), “red-tagging” ang ginagawa ng grupo na pinamunuan pa ni Mocha Uson, dating upisyal sa komunikasyon ng rehimeng Duterte. Anang mga estudyante, ipinapahamak lamang nina Uson ang iba pang organisasyong Lumad. Kinundena rin ng USC ang patuloy na pagsuporta ni Uson sa nag-aastang diktador na si Rodrigo Duterte, na patuloy na nagkakait sa karapatan sa lupang ninuno ng mga Lumad.

Naglunsad ng kontra-protesta ang mga grupo sa pangunguna ng Anakbayan at League of Filipino Students sa pamantasan noong araw ding iyon upang kontrahin ang mga paratang ng grupo ni Uson.

Protest caravan

Nagsagawa ng “protest caravan” noong Oktubre 30 sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno ang iba’t ibang progresibong grupo kasabay ng pagdinig sa kaso ng tinaguriang “Sta. Cruz 5” na dinakip noong Oktubre 15. Ang lima ay sina National Democratic Front of the Philippines (NDFP) consultant Adelberto “Adel” Silva, Hedda Calderon, Ireneo Atadero, Ediciel Legazpi at Julio Lusania.

Kinundena ng mga grupo ang pag-aresto sa lima at ipinanawagan ang kanilang kagyat na paglaya. Anila, gawa-gawa lamang ang kasong isinampa laban sa lima, partikular ang “illegal possession of firearms and explosives,” dahil itinanim lamang ng mga operatiba ng militar at pulis ang mga baril at granada sa sasakyan nina Silva noong sila ay hulihin.

‘Die-in protest’

Noong Oktubre 25, nagsagawa naman ng “die-in protest” sa harap ng Iglesia Filipina Independiente National Cathedral sa Taft Avenue, Manila bilang pagkundena sa hindi bababa sa 13 masaker na naitala na sa ilalim ng rehimeng Duterte.

Sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan-Metro Manila, nagsindi ng mga kandila ang mga progresibong grupo at humiga sa kalsada upang isadula ang laganap na pagpatay sa ilalim ng rehimen.

Sa tala ng grupong Karapatan, 13 na ang naisadokumentong masaker sa ilalim ni Duterte mula 2016. Kabilang sa mga ito ang pagpatay sa mga magsasakang Lumad sa Lake Sebu noong 2017, pagpatay sa pitong kabataang magsasaka sa Patikul, Sulu noong Setyembre, at ang pagpatay sa siyam na magsasaka sa Sagay nitong Oktubre.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2018/11/07/15000-nagprotesta-laban-sa-batas-militar/

CPP/Ang Bayan: Militarisasyon sa Samar, nilalabanan

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines Website (Nov 7): Militarisasyon sa Samar, nilalabanan

MULA OKTUBRE 30 hanggang Nobyembre 5, nagkampuhan ang 2,000 magsasaka sa plasa ng Barangay San Miguel upang ipanawagan ang pagpapalayas sa militar sa kanilang mga komunidad sa Las Navas at Catubig, Northern Samar.

Sa harap ng walang tigil na panggigipit, ipinamalas ng mga magsasaka ang mahigpit nilang pagkakaisa at kahandaang lumaban. Anila, sigurado na kung magmamatigas ang militar, hindi na lamang mga taga-Las Navas at Catubig kundi pati ang mga residente sa iba pang mga bayan ay lalahok sa lumalaki at lumalawak na paglaban sa militarisasyon.

Mula nang bumisita si Rodrigo Duterte sa prubinsya noong Setyembre, dinagdagan ng AFP ang dati nang mga tropa nito sa lugar. Dati nang may mga detatsment at kampo militar sa mga barangay ng San Miguel, Poponton at Taylor sa Las Navas, at sa mismong loob ng Barangay Carawag sa Lao-ang. Nagsasagawa naman ang AFP ng mga operasyong kombat sa ngalan ng operasyong “peace and development” sa mga barangay ng San Miguel, San Francisco, Quirino, Perez, Magsaysay, San Antonio, Imelda, Capotoon, Cuenco, Avelino, Victory at Lakandula sa Las Navas; Tubang at Gibunawan sa Silvino Lobos; Rumbang, Lanubi at Tangbo sa Lao-ang; at Capacujan sa Palapag.

Tuluy-tuloy na tinututulan ng mga magsasaka ang umiigting na militarisasyon sa kanilang lugar na nakakadagdag sa kahirapan at kagutumang dinaranas nila.

Noong Oktubre 18, humigit-kumulang 100 katao mula sa walong baryo ang tumungo sa munisipyo ng Las Navas para isumite ang kanilang petisyon para palayasin ang mga sundalo sa kanilang lugar.

Samantala, may 30 magbubukid at kasapi ng Northern Samar Small Farmers’ Association (NSSFA) na dadalo sana sa dayalogo sa pagitan ng mga residente at ng meyor ng Las Navas ang hinarang ng mga elemento ng 20th IB. Naghapag din sila ng petisyon at resolusyon sa Commission on Human Rights sa Tacloban City.

Ayon sa mga residente, labis na nagdudulot ng takot at nakaaapekto sa kanilang kabuhayan ang pagkakampo ng AFP sa kanilang komunidad. Walang tigil rin ang atake at malisyosong paratang ng mga militar sa mga kasapi ng Katungod Sinirangang Bisayas at NSSFA.

Samantala, noong Nobyembre 7, dinala ng mga elemento ng 803rd IBde si Alfredo Pajanilla, upisyal ng Barangay San Francisco, Las Navas, sa kanilang kampo upang diumano’y makipag-usap kay Major General Raul Farnacio, ang kumander ng 8th ID. Hinarang naman ng tropa ng 20th IB ang mga delegado mula sa Northern Samar na dadalo sana sa pagkilos na ipinatawag ng People Surge sa Tacloban City. Tinakot din at pinagbantaan ng mga sundalo ang mga kanilang mga drayber kung kaya’t napilitan silang bumalik na lamang.

Sa Bicol, okupado ng 31st IB ang hindi bababa sa siyam na barangay sa mga bayan ng Casiguran, Gubat at Barcelona sa prubinsya ng Sorsogon. Ayon sa mga residente, nagtayo ng Barangay Defense System ang mga sundalo kung saan sapilitang pinagbabantay ang mga residente. Tinitipon din ng mga sundalo ang mga kabataan upang siraan ang rebolusyonaryong kilusan, at ipinapailalim sa interogasyon ang mga pinagbibintangang sumusuporta sa BHB. Laganap ang paglalasing at pagsasabong ng mga sundalo na dagdag na ikinadidismaya ng mga residente.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2018/11/07/militarisasyon-sa-samar-nilalabanan/

CPP/Ang Bayan: Phil. Marines, pininsalaan ng BHB-Sultan Kudarat

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines Website (Nov 7): Phil. Marines, pininsalaan ng BHB-Sultan Kudarat

DALAWAMPU’T WALONG sundalo ng Marine Battalion Landing Team 2 (MBLT 2) ang naitalang patay sa mga atake ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Sultan Kudarat mula Setyembre-Oktubre.

 Noong Oktubre 14, alas-9 ng umaga sa Barangay Batangbagras, Palimbang, Sultan Kudarat, tinambangan ng mga Pulang mandirigma ang 3rd Marine Company Reconnaissance Group-Marine Brigade Special Unit. Umabot ng 15 minuto ang labanan na ikinasawi ng pitong sundalo. Ligtas na nakaatras ang BHB.

Makalipas ang 30 minuto, kinanyon ng militar ang pinangyarihan ng ambus na puminsala sa sariling tropa na hindi lumisan sa lugar. Matapos ang dalawang linggong rescue and retrieval, umabot sa 35 bangkay ng mga sundalo ang narekober.

Maliban dito, kinumpirma ng BHB-Far South Mindanao Region (FSMR) na 21 sundalo ng MBLT-2 ang napatay sa Barangay Sangay, Kalamansig sa magkasunod na atakeng inilunsad ng BHB laban sa mga sundalo noong Setyembre 16-17 (Basahin sa Ang Bayan Oktubre 7, 2018.).

Ang pinaigting na kampanyang militar ng MBLT 2 ay naglalayong hawanin ang lugar para sa muling pagpasok ng malawakang operasyong pagtotroso ng DM Consunji Incorporated. Mahigit dalawang taon nang natigil ang operasyon ng kumpanya dahil sa matatag na paglaban ng mamamayang Lumad at sa armadong kampanya ng BHB laban dito.

Ayon pa sa BHB-FSMR, maaaring mas malaki pa ang bilang ng kaswalti sa hanay ng militar dahil sa ispontanyong mga armadong paglaban ng mga Lumad na Dulangan-Manobo laban sa DMCI at MBLT 2.

 Ipinagbunyi ng mga Lumad na Dulangan-Manobo ang kabiguan ng kampanyang militar na naglalayong bigyang-proteksyon ang mapaminsalang negosyo ng mga Consunji. Patuloy ang kanilang pagsuporta at paglahok sa mga punitibong aksyon laban sa DMCI at mga pasistang protektor ng kumpanya.

Quezon. Matagumpay ang inilunsad na kontra-atake ng BHB-Quezon laban sa tropa ng 92nd IB sa Sityo Tiklupan, Umiray, Gen. Nakar noong Oktubre 27, alas-9:49 ng umaga. Dalawa ang patay at tatlo ang malubhang nasugatan sa mga sundalo habang walang napinsala sa hanay ng BHB. Tumagal ng 20 minuto ang putukan.

Mula pa noong Mayo ay tuluy-tuloy nang inaatake ng laking-batalyong pwersa ng 2nd ID ang Gen. Nakar, na pumipinsala sa mga magsasaka at katutubong Dumagat at Remontado sa lugar.
Camarines Sur. Inisnayp ng BHB ang nag-ooperasyong pwersa ng Bravo Coy 83rd IB sa hangganan ng mga barangay ng Mainit at Sooc, Bato, Camarines Sur noong Oktubre 22, alas-4:40 ng hapon. Nasawi rito ang kumander ng yunit na si 2Lt. Jayson Frederick Pasco. Isa pang sundalo ang nasugatan.

 Matapos ang pangyayari, dumagsa ang dagdag na pwersa ng 83rd IB na umaabot sa mahigit isang kumpanya upang tugisin ang BHB sa lugar. Mahigit isang linggo ang inabot ng todong operasyong militar sa ilang barangay ng Bato. Ayon sa Edmundo Jacob Command, “…dahil alam ng masa na makatarungan at para sa kanila ang ipinaglalaban ng mga kasama, ligtas at nakamantine ang mga kasama sa lugar sa kabila ng ginawang operasyong dumog ng mersenaryong sundalo.”

Negros Oriental. Halos magkasabay na inatake ng BHB-Negros Oriental ang dalawang kampo ng Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 7 ng Philippine National Police sa Guihulngan City noong Oktubre 30.

Pinaputukan ng mga Pulang mandirigma ang detatsment ng mga pulis sa hangganan ng mga barangay ng Balugo at Hinakpan, alas-11 ng umaga. Kasabay nito, inatake rin ang punong himpilan ng RMFB 7 sa Sityo Liko, Barangay Bulado. Isang pulis ang malubhang nasugatan sa operasyong haras.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2018/11/07/phil-marines-pininsalaan-ng-bhb-sultan-kudarat/

CPP/Ang Bayan: Umaalingasaw na kasinungalingan at malupit na pasismo ni Duterte

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines Website (Nov 7): Umaalingasaw na kasinungalingan at malupit na pasismo ni Duterte

Sa nagdaang mga linggo, walang-kahihiyan si Duterte at kanyang mga pasistang kasapakat sa pambabaluktot sa katotohanan sa imbing layuning siraan ang Partido at rebolusyonaryong kilusan. Isa itong desperadong tangka na bigyang-matwid ang lalong mapaniil na mga hakbangin para supilin ang paglaban ng mamamayang Pilipino sa kanyang paghaharing tiraniko at terorista.

Una, hangal niyang isinakdal ang BHB na diumano’y nasa likod ng pagmasaker ng siyam na magsasaka noong Oktubre 20 sa Sagay, Negros Occidental na nakikibaka para sa kanilang karapatan sa lupa. Napakalaki nitong kabalighuan gayong bago nito’y tinuligsa ng AFP ang mga magsasaka na mga tagasuporta ng BHB. Naghuhugas ng duguang kamay si Duterte sa harap ng nag-uumapaw na ebidensya na ang brutal na pagpatay ay kagagawan ng mga paramilitar na SCAA na pinatatakbo ng AFP. Sinundan pa ang karimarimarim na masaker na ito ng pagpaslang ng mga ahente ng estado sa abugado ng mga pamilya ng mga biktima.

Kamakailan naman, pilit na inilalarawan ni Duterte ang PKP at BHB na kontra-Lumad sa isang buktot na kampanya ng paninira. Napakakapal ng apog ng AFP, mga bayarang kriminal na traydor sa mga Lumad at mga tauhan ni Duterte na nasa unahan ng kampanyang ito. Ang totoo, ang AFP ang walang-habas sa pag-atake sa mga Lumad sa tangkang pilitin silang isuko ang kanilang lupang ninuno para dambungin ng malalaking plantasyon at minahan.

Nais ni Duterte na siraan ng loob ang mamamayan sa pagsumang niya sa BHB, ang kanilang tunay na hukbo na ubos-kayang naglilingkod sa kanila. Imbing hangarin ni Duterte at ng AFP na basagin ang pagkakaisa ng BHB at ng masang anakpawis. Nais niyang pagkaitan ang masa ng katwirang moral na magtanggol laban sa armadong panunupil, pang-aapi at pagsasamantala.

Kasabay ng kampanyang ito, muling itinulak ni Duterte ang kaso para ideklara at tatakang “terorista” ang PKP at BHB. Gagamitin ito upang lalong paghigpitan ang iba’t ibang mga pwersang oposisyon na tinatagurian ng AFP na lihim na kasapakat ng PKP sa hinabing kwentong “Red October.”

Nais isangkalan ni Duterte ang Partido upang palawigin at pasaklawin sa buong bansa ang batas militar na ngayo’y nakapataw sa buong Mindanao. Nagmamadali siyang ipataw ito upang tiyakin ang resulta ng eleksyon sa Mayo 2019 at siguruhin ang kontrol sa kongreso at ang proyektong pederalismo para makapagtagal pa siya sa poder.

Ang kampanya ng pagbato ni Duterte ng malalaking kasinungalingan laban sa rebolusyonaryong kilusan ay kaakibat ng walang-habas na gerang panunupil sa ilalim ng Oplan Kapayapaan. Isang brutal na todong-gera ang isinasagawa ng AFP sa kanayunan na kinatatampukan ng laganap na mga pagpatay, tortyur, pag-aresto at pagkukulong at iba pang mga abusong militar at paglabag sa karapatang-tao, at malalaking operasyong kombat na sinusuportahan ng mga kanyon, helikopter at drone na may ayuda at tuwirang payo ng militar ng US.

Upang lumikha ng ilusyon ng tagumpay, libu-libong magsasaka ang nililinlang o pinipilit na pumarada bilang “sumurender na NPA.” Pero taliwas sa layunin ng AFP, lumalapit ang mga biktima nito sa BHB para isumbong ang pang-aabuso ng militar, humingi ng katarungan at sumuporta sa hukbong bayan.

Sa nakaraang mahigit dalawang taon, dumagsa ang basura ng malalaking kasinungalingan ni Duterte. Walang-sawa si Duterte sa paggamit ng kanyang poder at paglustay ng daan-daang bilyong piso ng pera ng bayan sa paghabi ng pantastikong mga kwento.

Gamit niya ang pasistang doktrina ng Malalaking Kasinungalingan ni Hitler: Ulit-ulitin ang kasinungalingan, hanggang iyon ang paniniwalaang katotohanan; at kung lalong malaki ang kasinungalingan, mas mainam, dahil sino ang mag-iisip na may buhong na gagawa ng dambuhalang pambabaluktot sa katotohanan.

Angkop na angkop ang gayong taktika kay Duterte na matabil, marumi ang bibig, hayok sa atensyon at pasistang uhaw sa dugo. Sa ilalim ng kanyang paghahari, mas malaki at mas salaula ang kasinungalingan, mas marumi at mabaho ang mga itinatagong lihim. Subalit gaanupaman kalaki ang mga ilusyon at huwad na dramang nilikha ni Duterte, bigo siyang pigilang sumingaw ang umaalingasaw na mga sikreto ng kanyang bulok na paghahari.

Sunud-sunod ang huwad na drama ni Duterte na nagsisilbing pantabing sa nagnanaknak na naghaharing sistema at pagkabulok ng kanyang rehimen. Pawang malalaking palabas ang kanyang diumano’y “gera kontra-droga”, “gera kontra-korapsyon,” astang anti-US, maka-kasarinlan at maka-kapayapaan.

Hibang si Duterte sa pag-aakalang lubos niyang mapaniniwala ang mamamayang Pilipino sa likha niyang ilusyon at drama. Malinaw na sa mamamayan na si Duterte ang panginoon ng lahat ng sindikato sa droga, utak ng korapsyon, sunud-sunuran sa US, taksil sa bayan, bentador ng pambansang kasarinlan at numero unong pasista.

Hibang si Duterte sa pag-aakalang mapatatahimik o masisindak niya ang mamamayan sa kanyang pagsisinungaling at pagwasiwas ng karahasan ng estado. Para siyang sirang-plaka sa pagdeklarang pupulbusin niya ang BHB pagsapit ng kalagitnaan ng 2019, matapos mabigo ang unang deklarasyong pupulbusin ang BHB bago magtapos ang 2018. Ang katotohanan, patuloy na sumusulong ang armadong pakikibaka sa buong bansa.

Sa harap ng tumitinding krisis sa ekonomya at kabuhayan, pabigat na buwis at iba pang pahirap na patakaran, burukrata-kapitalistang korapsyon, imperyalistang panghihimasok at pagpapahirap, krimen at narko-pulitika, at lalong malupit na armadong pagsupil sa ilalim ng rehimeng Duterte, lalong dumarami ang nahihikayat na lumahok sa iba’t ibang anyo ng pakikibaka.

Hindi natitinag ang determinasyon ng sambayanang Pilipino na makibaka upang wakasan ang tiraniya at terorismo ni Duterte. Hindi sila natitigatig, bagkus, lalo pang napupukaw na bagtasin ang landas ng armadong rebolusyonaryong paglaban.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://www.philippinerevolution.info/2018/11/07/umaalingasaw-na-kasinungalingan-at-malupit-na-pasismo-ni-duterte/

NDF/NDF-Negotiating Panel: GRP’s Arsenal of Dubious Legal Tools Against NDFP Peace Consultants (and Activists)

NDF Negotiating Panel propaganda statement posted to the National Democratic Front (NDF) Website (Nov 10): GRP’s Arsenal of Dubious Legal Tools Against NDFP Peace Consultants (and Activists)

By Edre U. Olalia
Legal Consultant, NDFP Negotiating Panel
10 November 2018
 1. TERMINATE THE PEACE NEGOTIATIONS. Do this swiftly by mere unilateral presidential proclamation and lay the blame on the NDFP for their insincerity and unwillingness to surrender without addressing the reasons why there is an armed conflict. Add and harp on a litany of unaccepable conditions to make the resumption practically impossible. No need to inform the NDFP formally so it cannot controvert it and object through official channels.
 2. DECLARE THE CPP AND NPA AS TERRORISTS. Do this without judicial vetting and demonize them as criminals despite their adherence to international laws of armed conflict as a belligerent force.
 3. TERMINATE THE JASIG. Unilaterally terminate an agreement that protects negotiators, consultants, staffers and security of the NDFP even without the required formal advance written notice. Discard the agreed-upon grace period for its effectivity.
 4. DISREGARD THE CONSULTANTS’ IMMUNITIES. Decide to unilaterally violate the safety and immunity guarantees of peace consultants against surveillance, arrest, and detention by arguing that these end after the unilateral ternination of the peace talks. Make sure to file trumped-up charges to show that they are being arrested for common crimes unrelated to their role in the peace negotiations.
 5. FILE NON-BAILABLE CHARGES. Routinely manufacture and plant evidence. Use the standard narrative not merely of illegal possession of firearms but illegal possession of explosives to prolong illegal detention as this is non-bailable.
 6. GO THROUGH THE MOTIONS OF A SEARCH WARRANT. To preclude any accusation of illegality of a search for non-existent firearms or explosives, go through the motions and apply for a search warrant with a judge. In case one forgets to include non-existent explosives in the application or inventory, pretend they were found in “plain view” so another search warrant is unnecessary.
 7. IGNORE THE POLITICAL OFFENSE DOCTRINE. File all sorts of common crimes: murder, arson, robbery, kidnapping, illegal possession of firearms, explosives and even drugs for their political acts. Do not file political charges of rebellion or sedition because they might invoke these as covered by their immunities or they may just bail themselves out (even if the presidential spokesperson is confused or confusing on this). And don’t ever call them political prisoners but criminal elements.
 8. INVOKE THE PRESUMPTION OF REGULARITY. Make this presumption in the performance of official acts as conclusive. Shift the burden that there are violations of basic constitutional rights, torture, illegal arrests and fabrication of evidence to the arrested consultant. When applicable, wait for a while for badges of torture to disappear. Delay up to the last allowable legal period the presentation for inquest proceedings before a fiscal. Meanwhile, try to display them as trophies on a birthday of a top official (if wives and lawyers don’t stand in the way). Ensure the spot report, affidavits of arrest and forensic reports jibe with each other so the inquest would be a breeze and appear in order.
 9. MAXIMIZE THE JOHN DOES. Choose any or a combination in the charge: (a) replace a real name into a generic name; (b) substitute the real name of the arrested with the real name of another named accused yet to be arrested; (c) insert a totally new real name; or (d) add another fictitious name and say the arrested person is one and the same.
 10. PRODUCE FALSE, COACHED AND PROFESSIONAL WITNESSES. Use them in different cases in different places and courts. Make sure they can positively identify the arrested among 30 unknown people the witness has seen for a few fleeting seconds at night in the forests.
 11. INVOKE LEGAL FICTION. Jurisprudence dating back to Marcos’ martial law says an arrest, even if illegal and baseless at first, is cured or legalized by the subsequent filing of charges in court and, therefore, a legal suit to question the arrest and seek immediate liberty will almost always be dismissed. Also, in the rare cases political charges of rebellion are filed instead of common crimes, remember that rebellion, according to jurisprudence, is supposedly a continuing crime and, therefore, do not worry about conducting a warrantless arrest even if the accused is sleeping or doing his personal routine.
 12. PROSCRIBE AS TERRORISTS. Use the draconian law on terrorism and include consultants with hundreds of activists, UN officials, the dead, the missing and human rights defenders in a shotgun yet sloppy proscription case of so-called terrorist groups for acts they do not even know. Then you can surveill, sequester and seize. Finally, throw in a poorly-written destabilization plot for good measure.
https://www.ndfp.org/grps-arsenal-of-dubious-legal-tools-against-ndfp-peace-consultants-and-activists/

NDF/NDF-Negros: Shatter fear and turn grief into greater resolve to oust the US-Duterte regime!

NDF-Negros propaganda statement posted to the National Democratic Front (NDF) Website (Nov 10): Shatter fear and turn grief into greater resolve to oust the US-Duterte regime!Makibaka! Huwag matakot!

Ka Frank Fernandez
Spokesperson
National Democratic Front of the Philippines – Negros

PRESS STATEMENT
November 8, 2018

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) in Negros condemns in the highest possible terms the brutal murder of lawyer Atty. Benjamin Ramos, Jr. last November 6 in Kabankalan City. The gunmen, undoubtedly, were in the service of those who had all the devious motives to silence and kill the people’s lawyer, the fascist state and the despotic cabal of big landlords in the island.

On behalf of the revolutionary forces of Negros Occidental and Negros Oriental, the NDFP-Negros conveys its deepest condolences to Atty. Ben’s wife, family, friends and comrades who, together with thousands of poor Negrense peasants and workers who have known and cherished the militant lawyer, are now in profound grief.

The exploited masses of Negros have indeed lost a defender. Atty. Ben was not only their counsel in countless agrarian and human rights cases, many of which were pro bono, but he was also constantly one with them in street protests and in their collective land cultivation efforts or bungkalan. He did not only empathize with them, he was with them in the thick of their struggles.

The land reform beneficiaries and farm workers, the homeless, the political prisoners, they all weep for Atty. Ben. They are however certain that their fight against oppression and exploitation, for the right to till, just wages and benefits, decent homes, and freedom, does not end with his passing. They turn their grief into militant courage, into a collective force that will further advance their democratic and patriotic movement against the decaying semicolonial and semifeudal system now being represented by the fascist and puppet Rodrigo Duterte.

Duterte and his militarist minions are the instigators of “all-out war,” redbaiting and fabricated terror plots, illegal arrests, extra-judicial killings, the whole mortal gamut of fascist violence and intensified militarization especially in the countryside. He is always ready to protect the interest of big landlords and compradors, to the extent of employing the full might of his armed forces to carry out heinous murders against poor peasants who assert their rights to till, like the nine farm worker victims of the Sagay City massacre that happened barely three weeks ago. Those who decide to stand with such victims become victims as well, like the beloved Atty. Ben himself.

While martial law, officially, is being imposed only in Mindanao, its undeclared, unofficial versions are already being felt in different parts of the country including Negros. Duterte’s growing despotism as put into effect with increasing impunity by his lackeys in the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine National Police (PNP) portends the imminent open declaration of fascist dictatorship nationwide.

Yet, despite the ruthless efforts to sow terror all over the country, the Filipino people will shatter fear and fight fascism. Rather than cower, they are outraged by the Sagay massacre. They are inspired, moreover, by Atty. Ben who was never reluctant in dedicating his life for justice and genuine social change.

The NDFP – Negros calls on all revolutionary forces and organizations to exert all efforts in forming the broadest possible united front against fascism in the region. We must continue to resist Duterte’s tyranny and martial law in Negros being prefigured by the AFP’s declaration of “all out war” against the revolutionary forces and the people in the island. The blatant lies and deception against the revolutionary movement, violations and abuses of human rights and increasing militarization must be exposed and opposed.

Arouse, organize and mobilize the greatest number from the peasants, workers, urban poor, youth and students and also the middle forces of society like lawyers, health professionals, teachers, government employees and the like to frustrate the schemes of the Duterte regime to impose a fascist dictatorship in the entire country. The people are not afraid, they will struggle to completely isolate and eventually oust the fascist and puppet regime of Duterte.

https://www.ndfp.org/shatter-fear-and-turn-grief-into-greater-resolve-to-oust-the-us-duterte-regime/

NDF/PKM-Southwest Negros: Fourthcoming declaration of martial law in the whole Philippines!

PKM-Southwest Negros propaganda statement posted to the National Democratic Front (NDF) Website (Nov 11): Fourthcoming declaration of martial law in the whole Philippines!

 Press Statement
8 Nobyembre 2018Andy Zapanta Philippine Star

Less than a week from laying to rest the Sagay 9 massacre victims, activist lawyer Atty. Benjamin Ramos, Jr. fell victim to extra-judicial killing or EJK in the evening of November 6, 2018 at Barangay 5, Kabankalan City.
The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Southwest Negros strongly condemns the murder of Atty. Ben Ramos. We mourn with the Ramos family and the people but, nevertheless, enraged with the perpetrators designed by fascist policies of the state under the dictatorship of the US-Duterte regime.

Atty. Ben Ramos is an outstanding and brave rights defender and resolutely upheld the interest of the peasant class for genuine land reform, advocates for the victims of illegal arrests and gives pro bono services to the impoverished and poor workers and farmers.

The spate of EJKs and massacres, trumped-up charges against the ranks of farmers, workers, farm workers, leader activists of progressive organizations and escalating militarization in the countryside marks the forthcoming open declaration of Martial not only in Mindanao but also in Negros Island and the whole country. As a matter of fact, in southern Negros, military operations are relentless for more than si months now in the countrysides of Candoni, Hinobaan, Ilog, and Cauayan towns and of the cities of Kabankalan and Sipalay.

The aggressive dissemination of distorted versions of real events and circulation of fake news like what the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police and Negros Occidental Gov. Alfredo Marañon, Jr. did in the Sagay 9 massacre to smear the reputation of the revolutionary movement especially the New People’s Army (NPA) form part of the state’s psywar tactics. It is not suprising for them to use the same pattern in Atty. Ben Ramos’ murder.

The desperate move of the US-Duterte regime of wholly using militarist and fascist measures is impelled by the worsening crisis of the rotten semicolonial and semifeudal system of Philippine society dominated by US imperialism and the local ruling class of big bourgeois compradors and landlords.

Advancing armed revolution through protracted people’s war from the countrysides to the cities is the solution to intensifying state fascism. The PKM-Southwest Negros calls on the ranks of farmers, farm workers especially the youth and other exploited classes and sectors to take part in the people’s democratic revolution and join the NPA.

Long live the revolutionary peasants!
Long live PKM!
Strengthen the NPA, the true fighter of the peasants!
Long live the CPP, NPA and NDF!

Ka Andres Bayani
Spokesperson, PKM – Southwest Negros

https://www.ndfp.org/fourthcoming-declaration-of-martial-law-in-the-whole-philippines/

NDF: Trip to the Philippines

Statement posted to the National Democratic Front (NDF) Website (Nov 11): Trip to the Philippines

Fidel V. Agcaoili
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
11 November 2018

Ms. Coni Ledesma and I have a scheduled a trip to the Philippines this month in connection with our work as members of the NDFP component in the Joint Monitoring Committee under the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

We will be accompanied by Mr. Luis Jalandoni as Senior Adviser to the NDFP Negotiating Panel.

We have also been invited to meet with the new Norwegian Ambassador to the Philippines.

In this regard, we welcome the opportunity to meet with the President unless he does not want to or his military is against it.
https://www.ndfp.org/trip-to-the-philippines/

CPP: On the recent arrest of Vic Ladlad and other NDFP consultants

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 11): On the recent arrest of Vic Ladlad and other NDFP consultantsThe Communist Party of the Philippines condemns the recent arrest and incarceration of NDFP consultant Vic Ladlad and his elderly companions based the overused trumped up charges of possessing illegal weapons and explosives. Ladlad’s arrest brings to three the number of consultants the GRP has arrested in the recent months. The other two arrested consultants, Adelberto Silva and Rafael Baylosis, were likewise planted with guns and explosives to justify their arrest and prolonged detention.

In arresting and detaining the three consultants, the Duterte regime flaunts its contempt not only for previously signed agreements such as the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), but for the peace process as a whole. Ladlad, Silva and Baylosis have publicly participated in all five rounds of the peace negotiations under the Duterte regime and should have been free from surveillance, harassment, search, arrest, detention, prosecution and interrogation. Their arrest threatens the safety of all those who participated and believed in the peace process.

As Prof. Jose Maria Sison stated, it is obvious that Duterte is leaving no space for the possible resumption of the GRP-NDFP peace negotiations. Instead, he has resorted to legal maneuvers and an all-out campaign of vilification in order to scapegoat the CPP, NPA and NDFP as “terrorists” and give him the pretext to establish a fascist dictatorship through martial law and charter change.

https://www.philippinerevolution.info/2018/11/11/on-the-recent-arrest-of-vic-ladlad-and-other-ndfp-consultants/

3 ex-rebels get life for Negros judge’s slay

From the Philippine Star (Nov 12): 3 ex-rebels get life for Negros judge’s slay

Three former communist rebels have been sentenced to life imprisonment for the murder of a judge in Negros Occidental.

Alejandro Capunong, Eddie Fortunado and Jessie Daguia were found guilty of murdering Kabankalan City Judge Henry Arles six years ago.
 
Arles was on his way home when he was shot dead in Barangay Manalad, Ilog town on April 24, 2012.
In a ruling dated Nov. 9, Judge Editha Mina Aguba of the Quezon City Regional Trial Court Branch 100 did not grant the accused eligibility for parole.

Reports said Capunong, Fortunado and Daguia were former members of the Revolutionary Proletarian Army-Alex Boncayao Brigade, a breakaway faction of the New People’s Army.

Court records showed the accused conspired to kill the victim. It said Daguia was the one who shot Arles, while Capunong and Fortunado were the drivers of two vehicles used in the killing.

The three confessed to plotting and killing Arles, but later recanted their statements.

Aguba did not give merit to their recantation, saying the accused just wanted to escape their predicament.

Daguia reportedly received P81,000, Fortunado P75,000 and Capunong P31,000 for carrying out the crime. They were arrested on Aug. 22, 2013.

The court dismissed the charges of torture that the accused filed against the relatives of the victim.

‘Philippines not interested in war’

From the Philippine Star (Nov 12): ‘Philippines not interested in war’

President Duterte has virtually put on notice the United States, China, Australia and other counttries not to use any territory in the Philippines in case war breaks out in the South China Sea.

“The Philippines is not ready for a war. We cannot afford it and we cannot manage it,” Duterte told the crowd at the 1st Subaraw Biodiversity Festival in Puerto Princesa City, Palawan the other night.

The President particularly cited Palawan because of its strategic location in the South China Sea.

 “The island (of Palawan) is very critical and I think as a matter of foreign policy, I will not allow any country to stockpile any kind of weapon here,” he said.

Duterte said there is great risk that Palawan might get hit in a crossfire between feuding forces in the South China Sea.


“All of those (missiles and bullets) that may have misfired, they will hit Palawan. That’s the truth,” he stressed.

Duterte noted the Philippines won over China in the international arbitration court in 2016 over exclusive economic rights in some islands in the region.

China claims almost all of South China Sea including the islands and reefs in the maritime region. The UN-backed tribunal had ruled there was no legal foundation for China’s ambitions to control South China Sea.

“We have the arbitration. Whether we like to believe it or not, but some of the Cabinet members were present and I told Chinese President Xi Jinping who’s scheduled to visit the country,” Duterte said.

Duterte lamented criticisms over his lukewarm approach in implementing the arbitration ruling.

“I really bluntly said the statement to the President (Xi): ‘You know, I have also plans, among others, that I will try to dig oil in our territory’,” he said.

Duterte said he was assured by China that the matter would be resolved peacefully.

“Well you know, Mr. President, we just renewed our good relations which were interrupted,” Duterte said, quoting the Chinese leader in referring to former president Benigno Aquino III.

“So you are here, we will just have to solve it the peaceful way. We will talk about it from time to time,” Duterte said in quoting the Chinese leader.

Duterte said he was also being honest when he told the Chinese officials that the Philippines cannot afford to go to war over the arbitration ruling.

Duterte added China has been overtaken by Israeli firm, Ratio Petroleum in forging a deal for the exploration of oil in the area covering the East Palawan Basin or Area 4 of the fifth Philippine Energy Contracting Round.

“So now China has been overtaken. But I’m trying – I’m inviting the United States. And Israel… they had partnered with us for an exploratory activity,” Duterte said.

Duterte said no one could question the oil exploration agreement the Philippines has with Israel.

He said he will continue with the exploration activities in the disputed maritime area even with other countries.

Indonesia's Increasing Participation in the Philippine Military's Modernization Program

From MaxDefense (Nov 10): Indonesia's Increasing Participation in the Philippine Military's Modernization Program
 
As the Armed Forces of the Philippines (AFP) continues to modernize its forces under the banner of the Revised AFP Modernization Program (RAFPMP) mandated by Republic Act 10349 (RA 10349), the Department of National Defense (DND) continues to search for reliable source of military equipment and munitions that would not only be of high quality, but also reasonably priced.

While Western-made equipment, particularly those sourced from European, American and Australian manufacturers and suppliers are generally accepted to be of high quality, they are also normally higher priced, and sometimes beyond the reach of the budget allocated by the National Government for the RAFPMP. Meanwhile, Russian and Chinese sourced equipment tend to be cheaper, but quality, compatibility, commonality and interoperability are all affected due to their different mindset in manufacturing (priority on quantity and reduced cost rather than quality), as well as their being on the different side of the geopolitical spectrum means it would be difficult for the AFP to integrate most of their equipment especially those using higher technology like fighter aircraft, naval systems, sensors, and missile systems.

A compromise would be going for other sources that are using NATO or Western standards, but are not necessarily Western countries. These countries include South Korea, India, Eastern European countries like Czech Republic, Bulgaria and Serbia, and others. Among those "others" is Indonesia, which is experiencing a boom of defense industry development in the past 10 years due to their government prioritizing improvement of their defense capabilities, support of local manufacturing capability to support defense, and the hunger for technology transfer agreements from suppliers.

Aside from fulfilling their local market, these Indonesian defense companies are now looking outward at exporting their wares to countries who usually either buy Western or Russian/Chinese, but prefer to take a look at alternatives in the global market. The Philippines is among those who showed early interest in Indonesian-made defense products, as shown by the active participation of several Indonesian companies in public bidding or negotiated procurement projects of the AFP and DND.

In this blog, MaxDefense will be discussing the RAFPMP projects where the Indonesians have been participating actively, and what are the status of their offers in respect to the modernization project's status. The information on Indonesian companies and products was connected with the recent high activity in the Indonesian defense sector due to the ongoing IndoDefence 2018 defense exhibition in Jakarta, Indonesia earlier this week. This could be noticed by the steady stream of defense news related to Indonesia lately as major defense publications like IHS Jane's, Shephard Media, and other big names were covering the event.

Indonesia is still on the game with regards to the Philippine Air Force's long delayed Long Range Patrol Aircraft (LRPA) acquisition project (top), and in the new requirement for Strategic Sealift Vessels (SSV) (above). Photo taken from PTDI's website, and Detic.com.


DND & AFP @ IndoDefence 2018:

The Philippines has a strong delegation that attended the IndoDefence 2018 Exhibition and Forum in Jakarta, Indonesia, which is ongoing from 7th to 10th November 2018. All branch of services of the AFP, as well as the AFP General Headquarters and DND were well represented, which allowed them to cover their respective requirements.

While part of the DND-AFP contingent was to talk to different defence manufacturers from all participating countries, there is also a strong reason to bring discussions with Indonesian companies that supply Indonesian-made products.
Indonesian Products in the AFP:

So far, Indonesia has been successful in supplying products to the Philippines, with at least two major projects won and undertaken by Indonesian companies after winning public tenders made by the DND.

Among them are the Philippine Navy's Strategic Sealift Vessel (SSV) acquisition project, which was awarded to state-owned shipbuilder PT PAL in 2014 resulting to the delivery of the Tarlac-class landing platform docks, and the Philippine Air Force's Light Lift Fixed Wing Aircraft acquisition project, which was awarded to PT Dirgantara Indonesia (PTDI, aka Indonesian Aerospace) and supplying the CASA-PTDI NC212i Aviocar light tactical transport aircraft.

Both projects were undertaken by previous administrations, with the PAF LLFWA acquisition actually part of the 3rd phase of the old AFP Modernization Program under RA 7898, and the PN SSV acquisition project under the Horizon 1 phase of the RAFPMP.

There were several attempts made by Indonesian companies in winning projects under the old AFPMP and the RAFPMP Horizon 1 phases. Among them were the PTDI's participation in the PAF's Medium Lift Fixed Wing Aircraft acquisition project which was ultimately won by Airbus Military, and PTDI's participation in the Anti Submarine Helicopter acquisition project of the Philippine Navy, which was ultimately won by Leonardo Helicopters.Best examples of Indonesian products already in service with the Armed Forces of the Philippines include the Tarlac-class landing platform docks made by PT PAL (top), and the NC-212i light tactical airlifters made by PT Dirgantara Indonesia (above). So far both are non-kinetic assets and are mostly support assets. Photo credits ot the Philippine Navy and detik.com.
Upcoming Modernization Projects of the AFP:

There are still several acquisition projects in the RAFPMP, mostly under the current Horizon 2 phase, as well as future projects in the Horizon 3 phase which will be implemented starting 2023.

Currently there are several projects in which Indonesian companies are expected to participate. Some of these projects actually have a high chance of being awarded to an Indonesian company.

1. Philippine Army:

a. Light Tank:

The Philippine Army is in the market to acquire 2 types of Light Tank platforms with a total quantity of 44 units: with one based on a tracked armoured vehicle platform, and a second one based on an 8x8 wheeled armoured vehicle. Both will be armed with a 105mm tank gun.

Indonesia is currently in the running for the tracked Light Tank platform with the FNSS-PT Pindad Kaplan MT (aka Harimau Hitam) medium tank. This is a joint development of Turkish company FNSS and Indonesia's PT Pindad, wherein FNSS is providing support to PT Pindad to meet requirements of the Indonesian Army to supply up to 300 medium tanks to replace their ageing AMX-13 and Scorpion light tanks. The tank is said to be designed as a real medium tank rather than an Infantry Fighting Vehicle armed with a tank turret.

While PT Pindad is not participating on the Wheeled Light Tank requirement, its partner FNSS will by participating with their 8x8 Pars.

According to MaxDefense sources, the Philippine Army is scheduled to have a demonstration of the tank sometime between 19th to 22nd of November 2018 in Indonesia. MaxDefense looks forward to get details on the said demonstration.

The FNSS-PT Pindad Kaplan MT / Harimau Hitam medium tank.
Credits to original source of photo.


 b. Wheeled APC:

The Philippine Army is also looking at proposals for to supply 28 Wheeled Armoured Personnel Carriers armed with a manned turret with a 25mm autocannon. Among those who were reported to have submitted a proposal was PT Pindad, although it is still unclear what are the complete details of their offer, which is said to be revolving around the Anoa 2 6x6 armored vehicle, considering the vehicle was never been installed with such gun and turret before. MaxDefense believes that PT Pindad may have offered an alternative using a RCWS system with a 12.7mm machine gun.

PT Pindad's Anoa 2 6x6 armored vehicle.
Credits to original source.

 c. Light Tactical Vehicle:

This is another project that PT Pindad made known its interest to the Philippine Army by proposing its Komodo 4x4 tactical vehicle line. The project is currently not among those considered as urgent, so details on this as well as PT Pindad's offer is still not solid enough for discussion.


The PT PAL Komodo was offered to the Philippine Army and Philippine Marines for their Light Tactical Vehicle requirements, although it remains to be seen if the vehicles are within the technical specifications of both service branches.
Credits to original source of the photo.

2. Philippine Navy:

a. Strategic Sealift Vessel:

The Philippine Navy is again in the market to acquire two additional Strategic Sealift Vessels (SSV) similar or better than the Tarlac-class landing platform docks it acquired from Indonesia's PT PAL. As expected, PT PAL is again in the frontline in this project, making use of its previous win and close coordination with the Philippine Navy. The current budget for the two SSVs is Php5 billion, which is 20% more than the budget allocated for the first batch of SSV in 2013.

Based on media reports as well as information passed on to MaxDefense, PT PAL is offering a longer variant at 143 meters long (compared to the 123 meters on the Tarlac-class). Based on interviews made on PT PAL's public affairs officer present in IndoDefense 2018, they are confident to bag the contract, which they expect to cost around US$43 million per ship (Php2.3 billion on current exchange rate), or within the allocated budget of Php2.5 billion per ship by the Philippine Navy.

The new variant is not only larger, but also faster with a top sustained speed of 20 knots (compared to 16 knots on the Tarlac-class), which means the extra length could be to accommodate larger, more powerful diesel engines, or additional diesel engines in a CODAD configuration.

PT PAL is competing with Dutch shipbuilder Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) and South Korea's Daesun Shipbuilding.

PT PAL's proposed SSV for Horizon 2 is 20 meters longer, faster, and may have more storage or carrying capacity than the Tarlac-class that is based on a 123 meter design from PT PAL (above).
Photos credited to Benedict Exconde, shared during ADAS 2018.

b. Offshore Patrol Vessel:

Another major project, and is actually the most expensive project of Philippine Navy's Horizon 2 project, the acquisition of 6 Offshore Patrol Vessels is among the most contested project, and PT PAL is present to provide its own solution.

Last month, MaxDefense mentioned in an earlier blog that PT PAL was said to have offered their 85 meter Offshore Patrol Vessel design to meet the PN's requirements. Although there already appears to be some favoured shipbuilders by the DND, PT PAL's offer remains on the table should the DND and Philippine Navy consider competition aside from those favoured by both offices.

PT PAL submitted their 85-meter long Offshore Patrol Vessel design to the Philippine Navy to meet the OPV Acquisition Project requirements. It remains to be seen if PT PAL will be shortlisted, considering this project is given higher priority by the DND and PN for immediate implementation.
Photo credited to Benedict Exconde, taken during ADAS 2018.


3. Philippine Air Force:

a. Long Range Patrol Aircraft:

The Long Range Patrol Aircraft (LRPA) is among the most delayed project in the RAFPMP, first implemented by the PAF in 2014 and is among the first projects forwarded for implementation. Several bid failures later, its still in the acquisition list.

Previously MaxDefense wrote in its last blog entry that Spain's CASA might be at an advantage on the LRPA project based on the recent plans to allow Government-to-Government acquisitions between the Philippines and Spain.

But it appears now that the Technical Working Group is still finalizing the revised specifications of the project. Apparently, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) is pushing forward its CN-235-220MPA offer. Originally the CN-235-220MPA did not met the original technical specifications of the LRPA project which calls for a larger aircraft with more space and consoles, and capability to do both Maritime Patrol Aircraft with Anti-Surface Warfare (ASuW) and Anti-Submarine Warfare (ASW).

PTDI is said to be capable of producing a ASW-capable MPA similar to the Turkish Navy's MELTEM II CN-235ASW but using the CN-235-220 platform manufactured by PTDI.
Photo from turkishnavy.net

But with technological improvements, PTDI is said to be capable of combining both requirements in a single system, with their new variant called the CN-235-220ASW. PTDI's advantage is on pricing, which they are confident to be far cheaper than any of their competitors, while also adding their willingness to provide technology transfer as part of the deal.

It remains to be seen though if the PAF's LRPA TWG would indeed change the specifications especially on aircraft dimensions and weights, or will stick to the old one, which would not be beneficial to PTDI due to it being more favorable to the CASA-Airbus' C-295ASW.

PTDI confirmed that they are now capable of combining MPA and ASW capabilities due to technological advancements in the past few years. It all remains to the PAF's TWG if they insist on using a larger aircraft like the C-295M. Photo taken from PTDI's website.

b. Medium Lift Aircraft:

The PAF plans to acquire three more Medium Lift Aircraft to supplement the three Airbus Military-CASA C-295M medium tactical airlifters acquired a few years ago, and to replace the remaining Fokker F-27 Friendship aircraft in service.

Despite PTDI's offer using the CN-235-220 aircraft which is cheaper but smaller and shorter than the CASA-Airbus C-295M/W, it appears that PTDI is willing to provide extra including technology transfer, and willingness to assist the DND to revive the capacity of the Philippine Aerospace Development Corporation (PADC, which is now under DND control) to allow local servicing of the existing NC-212i fleet, as well as the future CN-235-220 and even the CASA-Airbus C-295M fleet.

Should the DND and PAF decide to go on a G2G or negotiated bid for this project, such offer by PTDI can be considered unlike if the project goes under a public bidding like before.

MaxDefense was also told that PTDI was actually offering more if the PAF and DND consider acquiring the CN-235-220 airlifter and maritime patrol aircraft all together, which MaxDefense believes may have to do with the PAF's interest to acquire additional NC-212i light tactical airlifters.

The CASA-PTDI CN-235-220 medium tactical airlifter, this specific aircraft said to be for Senegal.
Photo taken from Tempo.co.


c. Combat Utility Helicopter:

PTDI actually has a license to build the Bell 412EP, although it appears that they still do not have the capacity to build the newer Bell 412EPI that the Philippine Air Force is originally after for their Combat Utility Helicopter acquisition project.

According to MaxDefense sources, PTDI did made a pitch to supply license copies of the Bell 412EP, similar to those already in service with the PAF, although they are giving way to current moves by Bell's parent company in the US to sell the Bell 412EPI through their own line.

Nonetheless, PTDI is said to be always ready to produce the Bell 412EP if the PAF decides to go for it instead of the current offers it got from the US government and Bell USA.

PTDI is a licensed manufacturer of the Bell 412EP, and is willing to produce them for the PAF if Bell USA cannot secure a deal that is being ironed out between them and the DND with the assistance of the US government. Credits to owner of the photo.

The Possibilities are Wide Open:

These projects are just some of several possible projects that the Indonesian defense companies are interested in joining in, there are several projects wherein MaxDefense has not been able to gather enough information, but we are certain that the Indonesians are hoping to participate in.

Among them are minor products like ammunition, small arms, infantry equipment, machinery, and spare parts for military equipment.

Then there's the offers to provide technology transfer to the Philippines, as well as in assisting the Philippnes own aircraft and naval shipyard capabilities which are actually interesting proposals that go beyond acquisitions but are still within the bounds of the AFP's Modernization Program.

Many of the projects we listed above are for immediate implementation, including the Offshore Patrol Vessel, Combat Utility Helicopter, and Long Range Patrol Aircraft, so hopefully we'll see the outcome of Indonesia's and everyone's participation in these projects.

Whatever the outcome, MaxDefense hopes that cooperation in defense manufacturing and trade continues between the Philippines and Indonesia, and strengthen further considering both countries are among the closest neighbours in terms of people, government, culture and defense. Indonesia as the de facto leader of ASEAN and the largest economy and country in Southeast Asia can be a good role model on how the Philippines can move forward to defense self sufficiency, technological advancement, and other achievements that could help the Philippines and the Filipino people in the long run.

Summary:

1. Light Tank acquisition project

End User: Philippine Army (Mechanized Infantry Division)
Modernization Phase: Horizon 2 phase
ABC: Php9,484,332,000.00 (combined 2 lots)
Quantity: 44 units (lots 1 & 2 combined)
SARO Release: to be updated
Winning Proponent: None yet, still in procurement phase
Contract Price: N/A

2. Wheeled APC acquisition project

End User: Philippine Army (Mechanized Infantry Division)
Modernization Phase: Horizon 2 phase
ABC: Php2,265,200,000.00
Quanitity: 28 units
SARO Release: to be updated
Winning Proponent: None yet, still in procurement phase
Contract Price: N/A

3. Light Tactical Vehicle acquisition project

End User: Philippine Army (multiple units)
Modernization Phase: Horizon 2 phase
ABC: Php4,000,000,000.00
Quanitity: 200 units
SARO Release: to be updated
Winning Proponent: None yet, still in procurement phase
Contract Price: N/A

4. Strategic Sealift Vessel acquisition project

End User: Philippine Navy (Sealift & Amphibious Force)
Modernization Phase: Horizon 2 phase
ABC: Php5,000,000,000.00
Quanitity: 2 units
SARO Release: to be updated
Winning Proponent: None yet, still in procurement phase
Contract Price: N/A

5. Offshore Patrol Vessel acquisition project

End User: Philippine Navy (Offshore Combat Force)
Modernization Phase: Horizon 2 phase
ABC: Php30,000,000,000.00
Quanitity: 6 units
SARO Release: to be updated
Winning Proponent: None yet, still in procurement phase
Contract Price: N/A

6. Long Range Patrol Aircraft acquisition project

End User: Philippine Air Force (300th Air Intelligence & Security Wing)
Modernization Phase: Horizon 1 phase
ABC: Php5,976,000,000.00 (subject to possible changes)
Quanitity: 2 units
SARO Release: returned, to be updated
Winning Proponent: None yet, still in procurement phase
Contract Price: N/A

7. Medium Lift Aircraft acquisition project

End User: Philippine Air Force (220th Airlift Wing)
Modernization Phase: Horizon 2 phase
ABC: Php5,288,609,984.00
Quanitity: 3 units
SARO Release: to be updated
Winning Proponent: None yet, still in procurement phase
Contract Price: N/A

8. Combat Utility Helicopter acquisition project

End User: Philippine Air Force (205th Tactical Helicopter Wing)
Modernization Phase: Horizon 2 phase
ABC: Php12,100,000,000.00
Quanitity: 16 units (subject to change depending on model procured)
SARO Release: SARO-BMB-D-17-0025076 released on 21 December 2017
Winning Proponent: None yet, still in procurement phase
Contract Price: N/A
 
http://maxdefense.blogspot.com/2018/11/indonesias-increasing-participation-in.html

Police, military forces sent to hunt down communist rebels who allegedly killed lumad farmers

From the Manila Bulletin (Nov 11): Police, military forces sent to hunt down communist rebels who allegedly killed lumad farmers

Police and military forces were sent to hunt down communist rebels who allegedly killed three lumad farmers in Buenavista town of Agusan del Norte.

Chief Supt. Gilberto Cruz, director of the CARAGA regional police, said the victims appeared to have been brutally murdered as since aside from bulletwounds, all the victims also suffered stab and hackwounds.

He identified the victims as Alfredo Tomaquin Jr., 61; Paka Pinatugaw, 47; and; Pina Pinatugaw, 48. They were residents of Barangay Simbalan in Buenasvista town and reportedly members of Higaunon and Dagatnon tribes.

“We strongly condemn the killings of lumads perpetrated by the NPA. We assure that justice will be served to the family of the victims,” said Cruz.


Based on the investigation, the three went to the farm owned by a Korean businessman also in Buenavista town on November 6. They did not come back.

It was the son of the 61-year-old victim who discovered the cadavers when he was forced to search since the families of the victims were already looking for them.

“They suffered multiple gunshot wounds and hack wounds which caused their death,” said Cruz.

The official said they have already relayed information and gave hotlines to local residents to inform the police if they have any information as to the whereabouts of the killers.

Hundreds of lumads have already lost their lives in the battle between communist rebels and the military in CARAGA region over the years.

The communist rebels and the military have been trading allegations as to who are responsible for the killing of lumads. Experts however said the lumads are victims of the insurgency problems in CARAGA.


https://news.mb.com.ph/2018/11/11/police-military-forces-sent-to-hunt-down-communist-rebels-who-allegedly-killed-lumad-farmers/

Filipino, Americans mark Veterans Day on 100th anniversary of WWI

From ABS-CBN (Nov 11): Filipino, Americans mark Veterans Day on 100th anniversary of WWI

Filipino and American veterans, together with military officials gathered Sunday at the Manila American Cemetery and Memorial in Taguig City to mark Veterans Day, which coincided with the 100th anniversary of the end of World War I.

Commanding General of the US Army Pacific General Robert Brown in his speech said sacrifices of the thousands of soldiers who fought and died together will never be forgotten.

Brown said a strong bond will always remain between the US and the Philippines.

Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Carlito Galvez said the courage and bravery of the soldiers will always remind Filipinos the value of the nation's freedom.


Galvez urged each one to continue to fight for the democracy and integrity of the country's national territory.

US Ambassador Sung Kim, meanwhile, said today is also a day of mourning for all Filipinos and Americans who fought shoulder to shoulder during the Bataan Death March.

Kim also honored former President Fidel V. Ramos, saying his life is an example of those who live to completely serve the nation.

Attendees also observed a moment of silence to commemorate the time 11th hour of the 11th day of the 11th month of 1918, the day World War I formally ended.

The cemetery contains the remains of more than 17,000 Filipinos and Americans who died in the war. More than 36,000 names of those missing are also inscribed in the hemicycle walls of the cemetery.

Meanwhile towards the end of the ceremony, a medic team rushed to the stage after the female emcee passed out due to an increase in blood pressure. She is now in stable condition.

Read More:  Veterans Day   Manila American Cemetery and Memorial   WWI   World War I  

https://news.abs-cbn.com/news/11/11/18/filipino-americans-mark-veterans-day-on-100th-anniversary-of-wwi

Red consultant's arrest meant to hurt peace talks, says wife

From ABS-CBN (Nov 12): Red consultant's arrest meant to hurt peace talks, says wife

The arrest of communist consultant Vic Ladlad is meant to derail the possible resumption of peace negotiations with the government, his wife said Monday.

Ladlad, a consultant of the National Democratic Front of the Philippines, was arrested Thursday with 2 others for illegal possession of firearms at a house in Novaliches, Quezon City last.

"There really is a strong pull coming from the hawks, who really don't want peace on the table," Ladlad's wife Fides Lim told ANC.
"They are creating, manufacturing, fabricating incidents like the arrest on my husband on the basis of planted evidence to stop the doves or the mood of the moment from having peace talks."


She noted that the owner of the house saw the butt of a firearm sticking out of a box that officers allegedly planted in the house during the raid.

Lim said her husband's work "has always been political" as he is not a member of the NDF's armed wing, the New People's Army.

Ladlad, she added, has chronic asthma that deteriorated into emphysema, but "we are not even making that a condition for his release."

"He is ready to face the charges against him because they are all fabricated... Ang spirit niya very strong, fighting," she said.

President Rodrigo Duterte ordered the arrest of all NDF consultants after peace talks between the government and communist rebels deteriorated last year due to alleged continuing rebel attacks on state troops.

A supposed resumption of the negotiations this year did not push through.
Ladlad's arrest sets 'bad precedent' in peace talks: Joma

Ladlad was the third NDF consultant arrested in recent months, after Adelberto Silva and Rafael Baylosis.

Duterte said Saturday that NDF negotiator Fidel Agcaoili and senior adviser Jalandoni sought a meeting with him.

He said he will announce whether or not their meeting would push through after his trip to Singapore next week to meet regional and world leaders.
Communist leader Agcaoili confirms PH trip with Jalandoni
https://news.abs-cbn.com/video/news/11/12/18/red-consultants-arrest-meant-to-hurt-peace-talks-says-wife

Police dare Red consultant's camp: File raps over 'missing' bank card

From ABS-CBN (Nov12): Police dare Red consultant's camp: File raps over 'missing' bank cardPeace talks consultant Vic Ladlad of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) is escorted by heavily armed policemen for inquest proceedings at the Palma Hall of Justice in Quezon City, Friday. Romeo Mariano, ABS-CBN News

Police on Monday dared the camp of arrested communist consultant Vic Ladlad to lodge a complaint after his wife claimed that a bank card seized by officers from him last week recorded unauthorized use.

Ladlad, a consultant of the National Democratic Front of the Philippines, was arrested Thursday night in Novaliches, Quezon City for illegal possession of firearms.


His wife Fides Lim said among the personal items seized from him was a Landbank Visa debit card that contained the compensation he received for the abuses he suffered during martial law.

Lim should file a formal complaint so police can request a record of the debit card's transactions from Landbank, said Quezon City police director Chief Supt. Joselito Esquivel.

"Mas maganda po iyun ibigay nila sa amin ang detalye para maimbestigahan nang todo. Nagbabalibag po sila ng alegasyon sa ere, ayaw naman mag-complaint," he told radio DZMM. (It's better if they would give us details so we can investigate this deeply. They are hurling allegations into thin air, but they do not want to file a complaint.)

Esquivel added that only firearms and documents were seized from Ladlad during the operation that was overseen by barangay officials and homeowners.

Lim, he added, previously claimed that her cellphone was stolen by officers, only to find out that the device was in her lawyer's bag.

The communist leader's wife may face charges for blocking a police car that was carrying her husband to a police camp, PNP chief Director General Oscar Albayalde earlier said.

Albayalde also maintained that there was nothing anomalous about Ladlad's arrest, after his wife claimed that police planted evidence in their home.

https://news.abs-cbn.com/news/11/12/18/police-dare-red-consultants-camp-file-raps-over-missing-bank-card

Army battalion plays key role in ending 5 clan wars in Mindanao

From the Philippine News Agency (Nov 12): Army battalion plays key role in ending 5 clan wars in Mindanao

It's important to resolve clan wars because these have made areas in Mindanao a magnet for other armed groups, says the battalion commander

RESOLUTION. Maguindanao Governor Esmael Mangudadatu witnesses the Kanduli ceremony at the 33rd Infantry Battalion headquarters on November 8, 2018, to celebrate the resolution of clan feud between the Pandapatan and Ayup families of Lumabao village. Photo courtesy of the Army 33rd IB

RESOLUTION. Maguindanao Governor Esmael Mangudadatu witnesses the Kanduli ceremony at the 33rd Infantry Battalion headquarters on November 8, 2018, to celebrate the resolution of clan feud between the Pandapatan and Ayup families of Lumabao village. Photo courtesy of the Army 33rd IB

The 33rd Infantry Battalion (IB) was instrumental in ending a long-running dispute between the Mamadsali and Ayup families in Maguindanao, the 5th violent clan war the Army unit successfully negotiated this year.

In a kanduli ceremony at the 33rd IB headquarters on November 8, family patriarchs Mamadsali Pandapatan, 50, and Jorge Ayup, 55, agreed to make peace. The ceremony was witnessed by Maguindanao Governor Esmael Mangudadatu and 6th Infantry Division Assistant Commander Antonio Sugarol.

"This is our 5th successful settlement of bloody clan wars in the current year. It demonstrates our ability to address the root causes of the problem, and in working together towards finding the most suitable solution," said battalion commander Lieutenant Colonel Harold Cabunoc.

It ended negotiations that started in 2013, which were facilitated by the Moro Islamic Liberation Front (MILF). The Muslim rebel group talking peace with the government continued to work closely with the battalion to resolve the conflict.

The clan feud was sparked by disagreements over ownership of a 10-hectare rice farm in Lumabao village in the town of General SK Pendatun. Pandapatan's grandparents originally owned the lot but Ayup showed certificates that apparently distributed it to 4 descendants, prompting a dispute over the paperwork.

"After hours of intense discussion with the Army and MILF mediators, all parties agreed to honor the legal documents and the earlier agreement on the ownership of land. Tearful reunion among relatives ensued after the culmination of the conflict settlement," said Cabunoc.

Cabunoc said Ayup's association with the MILF has turned the village into a battleground with combatants of the MILF breakaway group Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF). The BIFF is now the target of intense military operations as the government fights spoilers of the peace process with MILF.

Cabunoc said up to 32 BIFF members surrendered in relation to the resolution of the 5 clan wars.

The 33rd IB was also instrumental in resolving feuds of Abdul with Samama and Saotin clans, Sinomagan with Mohammad clan, and Delba with Saligan clan.
 

Duterte to meet with NDF leaders on possible resumption of peace talks

From the Philippine News Agency (Nov 12): Duterte to meet with NDF leaders on possible resumption of peace talks

President Rodrigo Duterte will meet with leaders of the National Democratic Front (NDF) after his Singapore and Papua New Guinea trips this week to discuss the possible resumption of the peace negotiations.

’Agcaoili and Jalandoni. I will not keep it a secret. I do not want yang confidential-confidential. Pupunta dito sabi nila gusto nila akong kausapin’’ (they will come over to talk to me),’’ Duterte said at the Subaraw Biodiversity Festival in Puerto Princesa City last Saturday.

Duterte was referring to NDF peace panel chair Fidel Agcaoili and senior adviser Luis Jalandoni, who earlier chaired the panel. Early in his administration, he had met with these officials in Malacanang and in Davao.


He said Agcaoili expressed apprehension they might be arrested if they come over. On November 9, police arrested NDF consultant Vic Ladlad and two others were arrested in Novaliches, Quezon City allegedly due to illegal possession of firearms and explosives, an allegation they denied.

‘’So sabi ko talagang huhulihin kayo. Sabi niya, gusto daw nila ako makipag — makipag-ano sa kanila so nagtawag ako ng cluster meeting kasali na mga military (So I told them they will definitely arrest you. They said they want a dialogue with me so I called for a cluster meeting including the military) and asked them ‘’So what do you think?’’

‘’Sabi nila, baka. Baka pala. (They said maybe. Just maybe. So what do you think?) ’’It’s not a very big margin there. Pero baka pala. (But maybe) So, when I (come) back after Papua New Guinea and Singapore, I will make the announcement. Kaya usap tayo ulit kasi baka, baka pala’’ (So let’s talk again because we might just….)

The President is set to leave for the 33rd ASEAN Summit and Related Summits in Singapore from November 12 to 15 and the APEC Economic Leaders’ Week in Papue New Guinea from November 16 to 18.

Presidential Adviser on the Peace Process Jesus Dureza told MindaNews, ‘’kung unsa iyang ginasulti, mao na na’’ whatever he said, that’s it

Labor Secretary Silvestre Bello III, chair of the government peace panel told MindaNews that arrangements are being made for Duterte’s meeting with the NDF peace panel leaders.

Before revealing the proposed meeting with the NDF, Duterte lashed out at them for allegedly taking advantage of the Lumads or Indigenous Peoples who, he said, comprised 75 per cent of the New People’s Army (NPA), and reiterated earlier statements that the NPA should surrender.

‘’Kawawa, naawa ako. Mga NPA… (Pitiful. I pity them),’’ he said, and called on the NPA to surrender.

‘’It’s time for you to surrender actually. Sinabi ko nga, hindi ako magsiguro lahat. By the grace of God, maawa si Allah, in two years baka magkaroon tayo ng kapayapaan

(I said, I cannot be certain for all. By the grace of God and the mercy of Allah, in two years we might have peace),’’ he said.

In a statement on November 11, Agcaoili said he and NDF panel member Coni Ledesma are set to return to the Philippines this month “in connection with our work as members of the NDFP component in the Joint Monitoring Committee under the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).”

Agcaoili said they will be accompanied by Jalandoni. He added they were invited to meet with Norwegian Ambassador to the Philippines Bjørn Jahnsen.

“In this regard, we welcome the opportunity to meet with the President unless he does not want to or his military is against it,” he said.\

On June 14, Presidential Adviser on Peace Process secretary Dureza said Duterte told his government panel to postpone the scheduled resumption of the 5th round of peace talks with NDFP on June 28 in Oslo, Norway to consult the public first before they would work out agreements with the communists.

That was the third time the 5th round was cancelled.

The GRP cancelled the November 25 to 27, 2017 peace talks, with Proclamation 360 of President Rodrigo R. Duterte “for lack of sincerity,” following an NPA ambush on November 9, 2017 that killed a four-month old Walysha Manchorao, and similar incidents.

The President subsequently signed Proclamation 374, designating the Communist Party of the Philippines and NPA as terrorist organizations.

http://www.mindanews.com/peace-process/2018/11/duterte-to-meet-with-ndf-leaders-on-possible-resumption-of-peace-talks/

DND, AFP hold cybersecurity conference

From the Philippine News Agency (Nov 12): DND, AFP hold cybersecurity conference

In line with ongoing efforts to secure the country's cyber infrastructure, the Department of National Defense (DND) conducted its Cyber Bayanihan 2.0 with private and public stakeholders last November 7.

The event is in partnership with the Cyber Group of the Armed Forces of the Philippines and private company Synetcom Philippines, Inc. and held at the AFP Commissioned Officers Club in Camp Aguinaldo, Quezon City.

With the theme, “Securing the Philippines’ Critical Cybersecurity Infostructure”, Cyber Bayanihan 2.0 focused on securing the country’s information technology infrastructure – otherwise known as infostructure – by integrating, updating, strengthening, designing, and implementing cyber Security Operations Center (SOC) capabilities and programs.


“I would like to express my gratitude to everyone here who continues to support one of the most important, albeit new aspect of the defense mission – cyber security,” DND Undersecretary Cardozo M. Luna said in a statement over the weekend.

The thrust and advocacy of the conference involved educating government agencies, communities, and vertical markets on how critical new technologies in cyberspace are in defending and preventing cyber threats from acquiring information from the stakeholders.

“This conference, which followed through from the Cyber Bayanihan 1.0 in 2014, now aims to bridge the gap between stakeholders’ cyber awareness and the implementation stage of a viable and strengthened government Security Operations Center (SOC).

This likewise complements the Public-Private Partnership (PPP) programs of the government to boost the country’s cyber defense capabilities,” he explained.

During the whole-day event, Director Nebuchadnezzar S. Alejandrino, chief of the Defense Situation Monitoring Center, tackled “Threats to Philippines Cybersecurity: A Defense Perspective” in his presentation, while other guest speakers from reputable IT companies such as Microsoft, Synetcom, Nexus, SES Networks, Nexus, AhnLab, ePLDT, Genians and Efficient IP shared their security solutions to help address the current cybersecurity threats and attacks on Cyber Space.

The participants who attended the conference were from the DND and its bureaus – the AFP, the Philippine Veterans Affairs Office, the Office of Civil Defense, and Government Arsenal; the Office of the Executive Secretary of the President; the House of Representatives; the Department of Finance; the Department of Justice; the National Bureau of Investigation; the Department of Public Works and Highways; the Department of Trade and Industry; the Department of Social Welfare and Development; the Department of Transportation; the Philippine National Police; the Department of Information and Communications Technology; the National Economic Development Authority; the National Intelligence Coordinating Agency; the National Security Council; and the Land Registration Authority.

Moreover, companies Synetcom Phil. Inc., Plexus Systems Inc., Easycall Communications Inc., One Delta, TDG, Easycall E-services, Inc., Transnational E-Business, Miescor Telecoms, Easynet, Microsoft, Transportify represented the private sector.

http://www.pna.gov.ph/articles/1053579

Caraga police probes slay of 3 lumad farmers

From the Philippine News Agency (Nov 11): Caraga police probes slay of 3 lumad farmers

Caraga police director, Chief Supt. Gilberto Cruz, on Saturday ordered the Buenavista Municipal Police Station to conduct a probe into the killing of three indigenous people (lumad) by the New People’s Army in Buenavista, Agusan Del Norte.

Cruz identified the victims as Alfredo Tomaquin Sr., 61; Paka Pinatugaw, 47; and Pina Pinatugaw, 48, all farmers, residents of Sitio Bagang, Brgy Simbalan, Buenavista, Agusan del Norte.

The three lumads belonged to the Higaunon and Dagatnon tribes.

The victims succumbed to multiple hack and gunshot on November 7.

http://www.pna.gov.ph/articles/1053566