Thursday, November 28, 2019

AFP-CRS: Southern Tagalog NPA leader apprehended in San Juan

Posted to the Armed Forces of the Philippines-Civil Relations Service (AFP-CRS) Facebook Page (Nov 29, 2019): Southern Tagalog NPA leader apprehended in San Juanhttps://www.facebook.com/CivilRelationsServiceAFP/photos/a.182240175128048/2867313289954043/?type=3&theater

Southern Tagalog NPA leader apprehended in San Juan

Jaime Padilla also known as Ka Diego, the spokesperson of the NPA’s Southern Tagalog Regional Party Committee was apprehended by combined AFP and PNP units serving a warrant of arrest at Cardinal Santos Medical Center.

Civil Relations Service AFP|afpcrs.com
#AFPyoucanTRUST #SupportOurTroops

[The Civil Relations Service (CRS) is the unit of the Armed Forces of the Philippines (AFP) that engages the public through its public information and community relations programs “to create a favorable atmosphere between the community and the AFP. The CRS is the equivalent of the Psychological Operations and Civil Affairs units of the US Army.]

AFP-CRS: NPA na nagsimula bilang "child-warrior," Sumuko sa Militar, Pagkawasak ng kanilang Pamilya isinisi sa KARAPATAN at NPA

Posted to the Armed Forces of the Philippines-Civil Relations Service (AFP-CRS) Facebook Page (Nov 29, 2019): NPA na nagsimula bilang "child-warrior," Sumuko sa Militar, Pagkawasak ng kanilang Pamilya isinisi sa KARAPATAN at NPA

Image may contain: one or more people and text

https://www.facebook.com/CivilRelationsServiceAFP/photos/a.182240175128048/2867314456620593/?type=3&theater

NPA na nagsimula bilang "child-warrior," Sumuko sa Militar, Pagkawasak ng kanilang Pamilya isinisi sa KARAPATAN at NPA

Sumuko ang isa sa mga nasa wanted list na NPA na inilabas kamakailan ng PTF ELCAC. Si Ka Shin/Shane na isang dating batang mandirigma ay nagsimula sa kilusan sa edad na 14. Siya at ang kanyang ina at mga kapatid ay sapilitang kinuha ng grupong Karapatan- Southern Tagalog na pinangunahan ni Glendell Malabanan upang mamundok sa Palawan.

@Civil|afpcrs.com
#AFPyoucanTRUST #SupportOurTroops

[The Civil Relations Service (CRS) is the unit of the Armed Forces of the Philippines (AFP) that engages the public through its public information and community relations programs “to create a favorable atmosphere between the community and the AFP. The CRS is the equivalent of the Psychological Operations and Civil Affairs units of the US Army.]

AFP-CRS: 19 CPP-NPA Members Surrender in Bukidnon

Posted to the Armed Forces of the Philippines-Civil Relations Service (AFP-CRS) Facebook Page (Nov 29, 2019): 19 CPP-NPA Members Surrender in Bukidnon
https://www.facebook.com/CivilRelationsServiceAFP/photos/a.182240175128048/2867315763287129/?type=3&theater

19 CPP-NPA members surrender in bukidnon

The surrenderees were former members of the Guerilla Front 68 (GF 68) of the CPP-NPA North Central Mindanao Regional Committee (NCMRC) operating in Bukidnon and nearby provinces.

Civil Relations Service AFP|afpcrs.com
#AFPyoucanTRUST #SupportOurTroops

[The Civil Relations Service (CRS) is the unit of the Armed Forces of the Philippines (AFP) that engages the public through its public information and community relations programs “to create a favorable atmosphere between the community and the AFP. The CRS is the equivalent of the Psychological Operations and Civil Affairs units of the US Army.]

AFP-CRS: ‘Non-stop,’ war against CPP-NPA in Western and Central Visayas

Posted to the Armed Forces of the Philippines-Civil Relations Service (AFP-CRS) Facebook Page (Nov 29, 2019): ‘Non-stop,’ war against CPP-NPA in Western and Central Visayas

Image may contain: 1 person, text

https://www.facebook.com/CivilRelationsServiceAFP/photos/a.182240175128048/2867317156620323/?type=3&theater

‘Non-stop,’ war against CPP-NPA in Western and Central Visayas

https://www.philstar.com/opinion/2019/09/14/1951617/non-stop-all-out-war-grinds-vs-cpp-npa

Civil Relations Service AFP|afpcrs.com
#AFPyoucanTRUST #SupportOurTroops

[The Civil Relations Service (CRS) is the unit of the Armed Forces of the Philippines (AFP) that engages the public through its public information and community relations programs “to create a favorable atmosphere between the community and the AFP. The CRS is the equivalent of the Psychological Operations and Civil Affairs units of the US Army.]

AFP-CRS: Negrenese Strong Commitment to End Insurgency

Posted to the Armed Forces of the Philippines-Civil Relations Service (AFP-CRS) Facebook Page (Nov 29, 2019): Negrenese Strong Commitment to End Insurgency

Image may contain: 1 person, text

https://www.facebook.com/CivilRelationsServiceAFP/photos/a.182240175128048/2867319289953443/?type=3&theater

Negrenses strong Commitment to End Insurgency

Civil Relations Service AFP|afpcrs.com
#AFPyoucanTRUST #SupportOurTroops

[The Civil Relations Service (CRS) is the unit of the Armed Forces of the Philippines (AFP) that engages the public through its public information and community relations programs “to create a favorable atmosphere between the community and the AFP. The CRS is the equivalent of the Psychological Operations and Civil Affairs units of the US Army.]

AFP-CRS: British Government extends appreciation to AFP

Posted to the Armed Forces of the Philippines-Civil Relations Service (AFP-CRS) Facebook Page (Nov 29, 2019): British Government extends appreciation to AFP

Image may contain: 1 person, text

https://www.facebook.com/CivilRelationsServiceAFP/photos/a.182240175128048/2867323663286339/?type=3&theater

British Government extends appreciation to AFP

Civil Relations Service AFP|afpcrs.com
#AFPyoucanTRUST #SupportOurTroops

[The Civil Relations Service (CRS) is the unit of the Armed Forces of the Philippines (AFP) that engages the public through its public information and community relations programs “to create a favorable atmosphere between the community and the AFP. The CRS is the equivalent of the Psychological Operations and Civil Affairs units of the US Army.]

CPP/NPA-Bicol: Ibayong susulong ang digmang bayan upang biguin ang pasismo ng rehimeng US-Duterte: Panawagan sa paggunita ng Araw ni Bonifacio

NPA-Bicol propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 29, 2019): Ibayong susulong ang digmang bayan upang biguin ang pasismo ng rehimeng US-Duterte: Panawagan sa paggunita ng Araw ni Bonifacio

NEW PEOPLE'S ARMY
RAYMUNDO BUENFUERZA
NPA-BICOL REGION
ROMULO JALLORES COMMAND

NOVEMBER 29, 2019

Nag-iilusyon si Duterte na magupo ang makatwiran at makatarungang digma ng mamamayan. Isinasademonyo niya ang pakikibaka ng mamamayan. Ipinipinta niya itong terorismo. Isinisisi niya rito ang bagal ng pag-unlad sa kanayunan. Pilit niyang hinihiwalay ang CPP-NPA-NDF sa mamamayan at ipinamaraling mga bandido at kriminal. Upang mapawi ang kahirapan at diumano’y makamit ang kapayapaan, ibinibigay niyang solusyon ang pasismo, ang sukdulang pandarahas at paghahasik ng kaguluhan ng AFP, PNP at CAFGU sa mga lungsod at baryo upang takutin, busalan at pahinain ang rebolusyonaryong diwa ng mamamayan.

Ngunit deliryong mangarap na isuko ng mamamayan ang kanilang natatanging armas: ang armadong pakikibaka laban sa pasismo at tiraniya. Mula sa mga tabak nina Bonifacio, hanggang sa mga baril ng HUKBALAHAP at NPA, walang yugto sa ksaysayang kusang binaba ng mamamayan ang kanilang armas upang sumuko at mangayupapa sa bulok at mapang-aping sistema. Para sa pumapasan ng paimbulong na krisis at pang-aapi ng estado at mga ahente nito, walang ibang makatwirang landas kundi ang pagrerebolusyon.

Mula nang maupo sa pwesto hanggang sa pag-atas at kasalukuyang pagpapatupad ng EO 70, higit lamang pinatingkad ni Duterte ang pasismo at terorismo ng estado. Pinatotohanan niyang bulok ang umiiral na sistema ng lipunan. Higit na tumingkad ang papel ng AFP, PNP at CAFGU bilang mga tagapagtanggol at tagapagtaguyod ng interes ng naghaharing-uri. Lantad na sa mamamayang Pilipino na lahat ng proyektong sosyo-ekonomiko ng gubyerno ay nagsisilbi sa mga layunin ng kampanyang kontra-insurhensya at pakinabang ng mga imperyalista.

Upang iligtas ang kanyang rehimen, dinadaan na lamang ni Duterte sa pandarahas at panloloko ang pag-aapula sa poot at galit ng mamamayan. Sa katunayan, itinatakwil ng mamamayan ang panloloko at pananakot ng rehimen. Higit sa lahat, kinukundena at kinasusuklaman nila ang pasismo. Sino namang masang anakpawis ang susuporta sa gubyernong nagwawaldas…

Sino namang masang anakpawis ang susuporta sa isang gubyernong nagwawaldas ng kabang-bayan sa walang kabuluhang gera habang tumitindi ang pang-ekonomyang krisis sa bansa? Walang patid na kinikitil ng AFP-PNP-CAFGU ang buhay ng mga sibiliyan at pinalalabas na NPA ang mga ito para lamang maiulat sa kanilang mga upisyal na umuusad ang mga operasyon. At kung hindi man nila pinagpapanggap, dinaraan nila sa pananakot, pambabanta at panlilinlang ang diumano’y pagpapasuko sa libu-libong sibilyan bilang NPA. Kabilang na rito ang 126 sibilyang pinasuko bilang NPA sa Cawayan, Masbate.

Pinipilit ng rehimeng US-Duterte ang mga LGU na ideklarang persona-non-grata ang CPP-NPA-NDFP sa kanilang mga komunidad. Ang katotohanan, ang presensya ng AFP-PNP-CAFGU sa mga baryo ang kinasusuklaman ng mamamayan dahil sa dulot nilang ligalig sa taumbaryo. Mismong mga militar at pulis ang nalululong sa droga o pinipili na lamang mag-AWOL dahil hindi na nila maatim ang kultura ng karahasang nakakintil sa kaibuturan ng AFP at PNP. Hindi na nila masikmura na ang kanilang pinapatay ay masang kapwa nila naghihirap at pinagsasamantalahan.

Walang sapat na pagsisinsin sa kampanyang kontrainsurhensya ang makagagapi sa umaabot na daang libo at patuloy pang dumaraming kasapi ng Partido at higit pang lumalawak na kilusang masa sa buong bansa. Sa pagtindi ng sosyoekonomikong krisis at panunupil, higit na lumalawak at lumalalim ang ugnayan ng NPA sa masang anakpawis. Matagumpay pa ring nakapag-oorganisa ng masa sa iba’t ibang antas at nakapaglulunsad ng mga taktikal na opensiba ang NPA upang bigwasan ang AFP-PNP-CAFGU at makasamsam ng armas. Pawang mga suntok sa hangin ang operasyon ng kaaway laban sa Pulang Hukbo. Walang tagumpay na maaaring ipaghambog ang rehimeng US-Duterte. Ibayong itinutulak lamang ng hakbanging nito ang sanlaksang mamamayang mag-alsa at lumaban sa tiraniya.

Nananawagan ang RJC-BHB Bikol sa mamamayang Pilipino na puspusang lumaban at isulong ang digmang bayan upang tuluyan nang ibagsak ang rehimeng US-Duterte. Ilantad ang EO 70 bilang instrumento ng pasismo. Ipagbunyi ang mga tagumpay ng rebolusyonaryong kilusan at palakasin ang hanay ng nagkakaisang mamamayan para sa tiyak na tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan.

Pabagsakin ang Rehimeng US-Duterte! Isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan! Sumapi sa NPA!

https://cpp.ph/statement/ibayong-susulong-ang-digmang-bayan-upang-biguin-ang-pasismo-ng-rehimeng-us-duterte-panawagan-sa-paggunita-ng-araw-ni-bonifacio/

Army’s ‘Hunters’ foil terrorist’s plan to spread atrocities

From the Philippine Information Agency (Nov 29, 2019): Army’s ‘Hunters’ foil terrorist’s plan to spread atrocities (y 61IB CMO-Philippine ArmyPublished on November 29, 2019

CAMP MONTECLARO, Miagao, Iloilo, Nov. 29 —The Army’s 61st Infantry (Hunter) Battalion foiled the Communist Party of the Philippines-New People’s Army terrorist’s plan to conduct atrocities in the Tubungan, Iloilo.


Lieutenant Colonel Joel Benedict Batara, Commanding Officer of the 61IB, said the troops responded to a report about the presence of armed CPP-NPA terrorists in Barangay Igtuble, Tubungan, Iloilo that resulted in an encounter in the area at about 6:15 in the evening of November 26, 2019.

“When members of the 61IB reached the area, the armed engagement immediately transpired between the troops and around 10 communist-terrorists, who are believed to be members of Sibat 1, Southern Front, Komiteng Rehiyon-Panay under MoncinoTacaisan alias Dana,” said Batara.

He said firefight lasted for about 10 minutes, and the enemy scampered towards different directions.

He added “No one was hurt on the government side. The enemy suffered injuries based on the traces of bloodstains seen on their withdrawal routes.”

The troops recovered an anti-personnel landmine, 18 meters electrical wire and detonator in the encounter site.


“Tubungan specifically Barangay Igtuble is a strategic place for the CPP-NPA Terrorist to hide because of its mountainous terrain. But we will not allow these terrorists to destroy the breathtaking landscape of Tubungan and its blooming tourism industry. We will not rest on our laurels, and we will be doubling our efforts in keeping this town free from the menace of insurgency,” Batara said.

He said “Keeping the town free from insurgents is not only our business. It’s a responsibility of every Tubunganon.”

Batara has reiterated his call to all residents to continue supporting their soldiers by giving accurate information about the movement, location and activities of the CPP-NPA Terrorist to prevent them from terrorizing the town and its people. (JBG/1Lt. Hazel Joy M. Durotan/61IB)

https://pia.gov.ph/news/articles/1030833

Suspected Reds harass health workers in Agusan Norte

From the Philippine News Agency (Nov 29, 2019): Suspected Reds harass health workers in Agusan NorteGoogle map of Kitcharao, Agusan del Norte.

Two health workers of Kicharao town in Agusan del Norte were fired upon while on their way to hold oral polio vaccination on Wednesday in a mountain village known to be frequented by the communist New People’s Army (NPA), police said.

A report from Kitcharao Municipal Police Station said Ingrid Ramos Archinue, the head nurse of the municipal health office in the area, together with Jenifer Morales Veterbo, a midwife was on board a vehicle when
fired upon by the suspected NPA members.

The incident happened in the barangay road of Kalipayan, Sitio Zapanta in Kitcharao town, the report added.


Archinue and Veterbo were in the area for the Sabayang Patak Kontra Polio campaign of the Department of Health in the Caraga Region (DOH-13).

Both health workers were not hurt during the attack, although the police said the front windshield at driver’s side of the vehicle was damaged.

DOH-13 director Jose R. Llacuna Jr. on Thursday said the OPV vaccination in Kitcharao town will continue despite the incident.

Llacuna said he will meet with the victims and the local officials of Kitcharao regarding the incident and the status of the continuing OPV vaccination in the area.

Meanwhile, the Police Regional Office in Caraga Region (PRO-13) condemned the harassment of the health workers.

In a statement issued on Thursday, the PRO-13 said the incident proved the hostile intentions of the NPA to the civilians in the area.

"The NPA does not spare from their cruelty health workers who were in the area to cater to the health needs of the people," the PRO-13 added.

https://www.pna.gov.ph/articles/1087366

CPP/Ang Bayan: Pagpupundar ng Pulang kapangyarihan sa Delta Serra

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 21, 2019): Pagpupundar ng Pulang kapangyarihan sa Delta Serra

Kalagitnaan ng tag-araw noong 2014 nang sa unang pagkakataon ay nakarating at nagtagpo ang dalawang platun ng BHB sa pusod ng Delta Serra matapos ang ilang buwang pagsisikhay sa gawaing ekspansyon. Ang Delta Serra ay isang malawak na kabundukan na umuugnay sa apat na prubinsya sa Mindanao. Ang kalakhang bahagi nito ay hindi pa nararating ng rebolusyonaryong kilusan sa nagdaang mga dekada.

Nagsimula sa magkabilang dulo ng Delta Serra and dalawang magkahiwalay na platun. Sa loob ng mahigit tatlong buwan na paglalakbay ay narating ng mga ito ang mga komunidad ng iba’t-ibang tribu ng mga Lumad, Moro at setler sa kabundukan na sa unang pagkakataon ay nakasalamuha ang Pulang hukbo. Malugod na tinanggap ng mga residente ang mga Pulang mandirigma at masiglang lumahok sa mga talakayang pulitikal at pagsisiyasat ng mga kasama. Naging daan ang unang nakasalamuha upang marating ng mga kasama ang karatig na mga komunidad at ligtas na makatawid sa iba pang mga lugar.

Sa matagumpay na lakbay-pagpapalawak ng mga Pulang mandirigma nagsimula ang pagpupunla ng Pulang kapangyarihang pampulitika sa kanlungan ng Delta Serra.

Ang kasaysayan at kalagayan ng mamamayan ng Delta Serra

Tampok sa kasaysayan ng masang Lumad at Moro sa Delta Serra ang kanilang isang siglong madugong pakikipaglaban sa iba’t ibang mga kumpanya sa pagtotroso na umagaw at sumira sa kanilang lupang ninuno. Sa nagdaang huling apat na dekada, higit pang pagsasamantala at pang-aapi ang kanilang dinanas sa kamay ng armadong galamay ng isang malaking kumpanya nakasampa laban sa kanila sa troso, mina at komersyal na plantasyon. Pag-aari ito ng isang kilalang makapangyarihang burges kumprador-panginoong maylupa na may pribadong hukbo.

Masusing ipinaliwanag ng mga kasama sa mamamayan sa lugar na tanging sa pagkakaisa at paglulunsad ng demokratikong rebolusyon malulutas ang kanilang mga suliranin sa lupa at kahirapan. Ito ang nagkumbinse sa kanila na organisahin ang kanilang hanay. Masipag silang nakipagtalakayan at dumalo sa mga pulitikal na pag-aaral na ibinibigay ng mga Pulang mandirigma. Masigla nilang tinanggap ang rebolusyonaryong pagmumulat at pag-oorganisa. Ang mamamayan sa Delta Serra ay mistulang kagubatang puno ng tuyong mga sanga at damo na sa isang siklab ay isang malaking apoy ang sisilab.

Sistematiko at mabilis na pag-organisa

Sa pagbubuo ng dalawang platun sa kalagayan at pagpaplano sa erya, nagpasya ang namumunong mga komite ng Partido nito na itayo ang komite sa larangan (KLG) para mas epektibong idirihe ang gawain sa ekspansyon. Itinakda ng komiteng ito ang direksyon ng pagkilos ng hukbo at mamamayan sa loob ng isang taon para itayo ang base, Hukbo at Partido sa Delta Serra. Agad ding inilatag ang mga kampanyang masa at linya na dadalhin sa buong panahon.
Kagyat na pinag-aralan ng komite ang tereyn at itinakda ang magiging maniobrahan ng hukbo. Tuluy-tuloy nitong pinalawak at pinalalim ang pagsisiyasat para mas mahigpit na maintindihan ang kabuuan at mga partikular na kalagayan sa erya. Regular itong nagpatawag ng mga pulong-pag-aaral na dinaluhan ng paparaming bilang. Agad nitong itinayo ang mga komiteng tagapag-organisa para sa pagbubuo ng Rebolusyonaryong Organisasyon ng Lumad, Kabataang Makabayan at MAKIBAKA, gayundin ang paunang mga iskwad ng milisyang bayan. Masigla itong nagbigay ng serbisyo medikal at lumahok sa gawaing produksyon ng masa.

Parang apoy na kumalat ang pagbubuo ng mga organisasyon. Sa loob lamang ng dalawang buwan, sinaklaw ng mga komiteng tagapag-organisa ang apat na barangay at kagyat nakapagtayo ng mga organisadong grupo sa ilang mga komunidad. Agad na nakapagbigay ng mga pag-aaral sa kurikulum ng Pambansa Demokratikong Paaralan ang bagong tayong mga grupo at maiikling aralin sa ilang kontak na mga komunidad. Sa isang pulong-pag-aaral, 70 lider ng tribu mula sa pitong barangay ang dumalo at nakipagtalakayan.

Mas napabilis ang gawaing pagpapalawak dahil sa boluntaryong pagtutulungan ng mga lider, mga milisya at naorganisa nang masa. Inabot nila ang mga komunidad at mga barangay hanggang sa karatig na mga munisipalidad.

Masiglang ginampanan ng mga bagong halal na lider ng kilusang masa ang gawaing pag-organisa. Dahil dito, lalupang bumilis at lumawak ang pagtatayo ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga yunit ng milisyang bayan at mga sangay ng Partido sa lokalidad. Hindi nagtagal, nabuo na ang mga komiteng rebolusyonaryo sa iba’t ibang klaster ng mga baryo.

Paglakas ng kilusang masa

Sa unang bahagi ng 2015, isang makasaysayang kilusang masa laban sa operasyon ng pagtotroso ang inilunsad sa isang komunidad. Mahigit 300 mga residente ang nagbarikada para tutulan ang pagdemolis sa kanilang mga bahay at pagtatayo ng kalsada ng kumpanya.
Kumilos din ang mga tao laban sa agresibong pagpapalawak ng komersyal na plantasyon. Tinutulan nila ang pambubuldos sa kanilang mga sakahan. Nilabanan nila ang pagpapalawak ng plantasyon ng mga komersyal na puno.

Naging tampok din ang paglahok ng mamamayan sa Delta Serra sa mga demokratikong pagkilos sa kalunsuran. Libu-libo ang lumalahok sa malalaking mga demonstrasyon kahit pa ilang beses nang pwersahang hinarang ang kanilang mga sasakyan ng reaksyunaryong lokal na pamahalaan at mga pasista.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/11/21/pagpupundar-ng-pulang-kapangyarihan-sa-delta-serra/

CPP/Ang Bayan: Editorial - Wakasan ang batas militar at pandarambong sa Mindanao at buong bansa

Propaganda editorial from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 21, 2019): Wakasan ang batas militar at pandarambong sa Mindanao at buong bansa
Sawang-sawa na ang mamamayan ng Mindanao na mabuhay sa ilalim ng paghahari-hariang militar at terorismo ng estado. Sa loob ng halos tatlong taon, araw-araw nilang pinagdurusahan ang mga pagpatay, pagdakip at pagkukulong, paninindak, pagmamanman at iba pang mga abusong militar. Pinagkaitan sila ng puwang na magpahayag ng kanilang hinaing o magpamalas ng kanilang protesta laban sa dinaranas nilang hirap at kaapihan. Ang sinumang magbuka ng bibig ay agad tinatatakang komunista at sinusupil.

Pakitang-tao lamang ang pahayag kamakailan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na maaaring hindi na palawigin sa susunod na taon ang batas militar sa Mindanao. Sinasabi lamang ito ni Lorenzana dahil batid niyang kahit wala na ang batas militar, mananatili ang mga itinatag na istruktura at sistema ng paghaharing militar, hindi lamang sa Mindanao, kundi sa buong bansa. Kung hindi babaklasin ang mga ito, alisin man ang paskil, mananatili pa rin sa esensya ang batas militar.

Upang tunay na tapusin ang paghaharing militar sa Mindanao, hinihingi ng taumbayan na isagawa ang sumusunod na demokratikong hakbang:

(a) pahintulutang makauwi ang ilampung libong naninirahan sa Marawi City sa kanilang mga bahay at lupa at bayaran ang danyos-perwisyos sa idinulot na pinsala ng malawakang pambobomba sa syudad noong 2017

(b) alisin ang lahat ng abusadong yunit militar na nakapakat sa gitna ng mga komunidad sa tabing ng “peace and development;”

(k) lusawin ang lahat ng yunit ng CAFGU at iba pang grupong paramilitar at baklasin ang mga detatsment ng mga ito sa loob at paligid ng mga baryo;

(d) itigil ang arbitraryong pagsasakdal ng AFP sa sibilyan bilang mga “rebelde” para pwersahin silang “sumurender” kahit pa wala kasong nakasampa laban sa kanila;

(e) itigil ang paghuhulog ng bomba o aerial bombing at istraping na nagsasapeligro sa buhay ng mga residente sa bukid at kabundukan;

(g) itigil ang “Red tagging” o pagbabansag na mga “komunistang prente” o “taga-rekrut ng NPA” sa mga organisasyon at aktibistang makamasa na idinahilan para sila’y isailalim sa pagmamanmang militar at iba pang hakbanging mapanupil.

(h) palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal at itigil ang pagsasampa ng gawa-gawang kasong kriminal at pagtatanim ng mga ebidensya.

Lagpas sa Mindanao, ang batas militar at tiraniya ni Duterte ay nakapataw sa buong bansa sa pamamagitan ng Executive Order 70 (EO 70) at ng idineklara nitong programang “kontra-insurhensiya” para tapusin ang armadong rebolusyon sa bansa. Dagdag pa ito sa Memorandum Order 32 (MO 32) na nagpataw ng paghaharing militar sa Samar, Negros at Bicol.

Sa pamamagitan ng EO 70, ipinailalim ni Duterte ang buong Pilipinas sa kapangyarihan ng tinaguriang National Task Force (NTF) na pinamumunuan ni Duterte at pinaghaharian ng mga upisyal-militar. Mayroon itong mga rehiyunal at prubinsyal na mga upisina na kumukubabaw sa iba’t ibang ahensya ng burukrasyang sibil upang pagsilbihin ang mga ito sa layuning “kontra-insurhensiya.”

Pinakikialaman at tinatakdaan ng AFP ang programa ng lahat ng ahensya ng gubyerno. Pinanghihimasukan nito maging ang mga patakaran sa ekonomya at serbisyong panlipunan na pawang walang kinalaman sa mga usaping militar. Ang mga halal na upisyal sa mga lokal na gubyerno ay walang kalayaan sa pamamalakad sa kanilang saklaw dahil sa pagmamanman ng AFP. Ang kongreso at senado ay malaking palamuti lamang. Ang hindi sumunod sa programang itinakda ng AFP at ng NTF ay iniipit sa pamamagitan ng pagbansag sa kanila na “tagasuporta” ng BHB o pagdawit sa kanila sa mga sindikato sa pagbebenta ng iligal na droga.

Pinakamabagsik ang paghaharing militar sa mga bukid at kabundukan. Tahasan ang presensya ng mga pasistang tropang militar sa mga baryo at komunidad. Ang mga upisyal ng barangay ay ginagawang tau-tauhan; ang mga tumatanggi ay ginigipit o sinusupil. Hindi iilan ang pinaslang. Sa Mindanao, ilang mga huwad na lider ang itinalaga ng AFP bilang mga “datu” para linlangin at hati-hatiin ang masang Lumad.

Sa apat na rehiyon lamang sa Mindanao, tadtad nang hindi bababa sa 549 mga detatsment ng AFP at CAFGU ang mga baryo: 217 sa Southern Mindanao (noong 2018), 139 sa North Central Mindanao (kabilang ang 105 detatsment ng CAFGU), mahigit 100 sa Northeast Mindanao (hindi pa kabilang ang mga pwersang SCAA na itinayo ng mga kumpanya sa pagmimina); at 93 sa Far South Mindanao. Nakalatag ang karamihan sa mga ito sa mga lugar na target ng mga operasyong mina at mga mapanalasang proyektong pang-imprastruktura. Sa Southern Mindanao, 64% o 137 detatsment ng CAFGU ay nakatayo sa 43 bayan at syudad na may umiiral o planong palawaking mga operasyong mina.

Ang pagpataw ng di deklaradong batas militar sa porma ng EO 70 sa buong bansa, at laluna ang tahasang batas militar sa Mindanao, ay mahigpit na nakaugnay sa pagsusulong ng pang-ekonomikong interes ng malalaking dayuhang kumpanya, mga kasosyo nilang malalaking negosyante at panginoong maylupa.

Kailangan ang pasismo upang supilin ang lahat ng anyo ng paglaban sa pagpasok ng mapangwasak na mina, pagpapalawak ng mga plantasyon ng palm oil, rubber, pinya at iba pa, mga proyektong panturismo, pang-enerhiya at iba pang imprastrukturang may pondong dayuhan. Mula 2017, sumidhi ang panunupil at mga operasyong militar sa mga eryang target na sakupin ng mga operasyong mina sa Andap Valley, gayundin sa lugar na planong saklawin ng mga plantasyon ng palm oil sa kabundukan ng Pantaron sa hangganan ng Davao del Norte at Bukidnon, at sa planong palawakin na mga plantasyon at operasyong pagtotroso sa kabundukan ng Daguma. Kasama rin ang malalaking operasyong militar sa mga planong itayong mga dam kabilang ang Chico River Pump Irrigation Project sa Kalinga, ang proyektong Kaliwa Dam sa Rizal at Laguna, at ang Pulangi 5 Hydro Power Project sa Bukidnon, gayundin sa mga proyektong ekoturismo sa Masbate.

Sa ilalim ng di deklaradong batas militar, malala at sentralisado kay Duterte at sa mga upisyal ng AFP at PNP ang korapsyon sa anyo ng suhol at lagay mula sa malalaking kumpanya at mga proyektong pang-imprastruktura, sa pagbubulsa sa sweldo ng mga sundalo at paramilitar at sa pondo para sa mga operasyong militar.

Sa madaling salita, ang batas militar at pasismo ng rehimeng US-Duterte ay kakambal ng dayong pandarambong sa patrimonya ng Pilipinas, pagwasak sa kapaligiran, korapsyon, pagsasamantala sa masang anakpawis at lalong paghihirap ng sambayanang Pilipino.

Dapat patuloy na palakasin ng sambayanang Pilipino ang kanilang pakikibaka para sa demokrasya at ipagtanggol ang patrimonya ng bansa laban sa dayong pandarambong. Dapat itong kasabay sa kanilang paglaban sa pasismo at tiraniya ng rehimeng US-Duterte.

Puspusang ilantad at labanan ang mga dayuhang kumpanya, ang pandarambong sa yaman ng bansa, paghuthot ng malaking tubo at pagwasak sa kapaligiran. Magkaisa at militanteng labanan ang mga ito sa pangangamkam sa lupang ninuno ng mga minorya at lupang binubungkal ng mga magsasaka. Ilantad ang ipinagmamalaki ni Duterte na huwad na reporma sa lupa na nagsisilbi lamang sa pagpapabilis ng pagpapalit-gamit ng lupa at agawin ang mga ito sa mga magsasaka.

Tungkulin ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na ipagtanggol ang panlipunan at pang-ekonomyang interes ng mamamayan laban sa dayong kapitalistang mandarambong. Dapat mahigpit na ipatupad ng BHB ang mga patakaran ng rebolusyonaryong kilusan para sa pagtatanggol sa kalikasan at kabuhayan ng masa at papanagutin ang mapangwasak na operasyon ng mga dayong kumpanya at lokal na malalaking kapitalista. Dapat ubos-kayang pukawin at pakilusin ang malawak na masang magsasaka para isulong ang mga pakikibaka para sa pagtatanggol ng kanilang karapatan sa lupa at ipatupad ang rebolusyonaryong programa para sa tunay na reporma sa lupa.

Palakasin ang sigaw para ibasura ang batas militar, EO 70, MO 32 at lansagin ang mga istruktura ng pasistang paghahari ni Duterte. Buuin ang pinakamalawak na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino para isulong ang pakikibaka para sa demokrasya, labanan ang paghaharing militar at wakasan ang tiraniya at terorismo ni Duterte.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/11/21/wakasan-ang-batas-militar-at-pandarambong-sa-mindanao-at-buong-bansa/

CPP/Ang Bayan: Huwes, pinarangalan sa Cordillera

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 21, 2019): Huwes, pinarangalan sa Cordillera

PINARANGALAN NG MGA tagapagtanggol sa karapataong-tao at mga progresibong organisasyon sa Cordillera ang huwes na si Mario Anacleto Bañez sa kanyang lamay noong Nobyembre 11. Binaril at pinatay ng di nakilalang mga lalaki si Bañez sa loob ng kanyang sasakyan sa Barangay Mameltac, San Fernando, La Union noong Nobyembre 6. Siya ay huwes ng Regional Trial Court ng San Fernando, La Union.

Naniniwala ang Center for Development Programs in the Cordillera na pinatay si Bañez dahil sa kanyang patas at makatarungang pagdedesisyon sa mga kasong inihaharap sa kanya. Noong Setyembre 4, ipinawalangsala niya si Rachel Mariano, isang manggagawang pangkalusugan na iligal na inaresto at inakusahan ng 8th IB na sangkot sa ambus ng Bagong Hukbong Bayan sa isang yunit ng militar sa Quirino, Ilocos Sur noong Oktubre 17.

Sa kaso ni Mariano, kinilala ni Bañez ang pagiging aktibista ng akusado. Aniya, hindi katibayan ang anumang pagdududa ng militar kay Bañez, gaano man ito kalaki, para hatulan siya. Apat pang indibidwal na inakusahang mga komunista ang pinawalangsala ni Bañez.

Bago nito, hiniling ng AFP sa Korte Suprema na imbestigahan ang mga huwes na nagbabasura ng mga kaso laban sa mga inaakusahang komunista ng militar.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/11/21/huwes-pinarangalan-sa-cordillera/

CPP/Ang Bayan: Ampatuan Masaker: Isang dekada ng inhustisya

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 21, 2019): Ampatuan Masaker: Isang dekada ng inhustisyaNAKIISA ANG PARTIDO Komunista ng Pilipinas sa paggunita sa ika-10 anibersaryo ng pagpaslang sa 53 katao, karamihan ay mga mamamahayag, sa tinaguriang Ampatuan masaker noong Nobyembre 17. Anang Partido, salamin ang naturang masaker ng bulok na sistema ng pulitika na pinaghaharian ng mga warlord at panginoong maylupa. Gumagamit ang mga ito ng mga armadong maton para makapanatili sa poder, ipagtanggol ang kanilang mga negosyo at kriminal na sindikato at supilin ang sinumang lumalaban sa kanilang paghahari.

Kaisa ang Partido sa mga pamilya ng mga biktima sa paghahangad ng katarungan. Sampung taon na ang nakalilipas pero hanggang ngayon, wala pang mapagpasyang desisyon ang mga reaksyunaryong korte laban sa akusadong mga myembro ng pamilyang Ampatuan. Sa halip, hinayaan ng magkakasunod na rehimen ang maniobra ng salaring Ampatuan para patagalin ang paglilitis at ipagkait ang hustisya.

Nananatili ang mga kundisyon na nagluwal ng Ampatuan masaker. Patuloy ang paghahari ng mga dinastiya sa pulitika at ang kanilang marahas na ribalan. Pinalala pa ito ngayon ng rehimeng Duterte sa walang pakundangan nitong pamamaslang at panggigipit sa mga kalaban nito sa pulitika, mga kritiko ng kanyang rehimen at mga myembro ng mga demokratikong organisasyon.

Partikular na inaatake ni Duterte ang midya sa bansa, laluna ang mga myembro nitong tumututol sa kanyang mga pasistang ambisyon. Mula 2016, mayroong 128 kaso ng pandarahas sa mga mamamahayag at 14 na sa kanila ang pinatay. Hindi ligtas kahit ang mga estudyanteng mamamahayag sa panggigipit at intimidasyon ng estado.

Ang Ampatuan masaker ang itinuturing na pinakamalalang insidente ng karahasan sa panahon ng eleksyon sa bansa. Ito rin ang solong pinakamatinding atake laban sa mga mamamahayag sa Pilipinas at sa buong mundo.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/11/21/ampatuan-masaker-isang-dekada-ng-inhustisya/

CPP/Ang Bayan: Martsa sa ika-6 na taon ng Yolanda, inilunsad

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 21, 2019): Martsa sa ika-6 na taon ng Yolanda, inilunsad

NOONG NOBYEMBRE 8, nagmartsa ang mga progresibong organisasyon, sa pangunguna ng People Surge, tungong Tacloban upang gunitain ang ika-anim na taon ng pananalasa ng bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Kinundena ng mga grupo ang kapabayaan ng rehimeng Duterte at ang matinding korapsyon ng kanyang mga alipures sa pondong rehabilitasyon.

Kaugnay nito, naghain ng kaso ang may 400 myembro ng Coalition of Yolanda Survivors and Partners sa Office of the Ombudsman sa Tacloban noong Nobyembre 7 para ipatigil ang maanomalyang pabahay ng National Housing Authority sa Eastern Samar.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/11/21/martsa-sa-ika-6-na-taon-ng-yolanda-inilunsad/

CPP/Ang Bayan: Upisina ng Ibon Foundation at Altermidya, tinangkang pasukin

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 21, 2019): Upisina ng Ibon Foundation at Altermidya, tinangkang pasukin

TINANGKANG PASUKIN NG mga pulis ang mga upisina ng Ibon Foundation at Altermidya sa Timog Avenue sa Quezon City at ang upisina ng Philippine Collegian, pahayagang pangkampus ng University of the Philippines-Diliman.

Noong Nobyembre 7, tumawag ang isang upisyal ng National Capital Region Police Office na magsasagawa ito ng inspeksyon sa Ibon Building kung saan nag-uupisina ang Altermidya at iba pang mga lokal at internasyunal na organisasyon. Tatlong lalaki naman ang nagpumilit na pumasok sa upisina ng Philippine Collegian noong Nobyembre 16 para rin umano mag-inspeksyon.

Ayon sa Altermidya, ang walang batayang pagpasok sa kanilang upisina ay maituturing na atake sa kalayaan sa pamamahayag.

Samantala, isang mamamahayag ang binaril at napatay noong Nobyembre 7 sa Dumaguete City, Negros Oriental. Kinilala ang biktima na si Dindo Generoso. Papunta ang biktima sa istasyon ng radyo kung saan mayroon siyang programa. Binaril siya sa loob ng kanyang kotse.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/11/21/upisina-ng-ibon-foundation-at-altermidya-tinangkang-pasukin/

CPP/Ang Bayan: Barangay kapitan sa Masbate, pinatay ng AFP

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 21, 2019): Barangay kapitan sa Masbate, pinatay ng AFP

Isang kapitan ng barangay at anim pang sibilyan ang pinatay ng mga elemento ng 2nd IB at pulis sa Masbate noong unang linggo ng Nobyembre. Kinilala ang kapitan na si Wolfert Dalanon ng Barangay Libertad, Cawayan. Binaril siya ng mga sundalo noong Nobyembre 6 sa pinalabas ng mga sundalo na engkwentro sa pagitan nito at ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Pinalabas ng militar na kasapi si Dalanon ng BHB, kasama ang apat pang sibilyan. Kinilala naman ang dalawa pa na sina Joan Versaga at Arnel Ortillano, parehong myembro ng Masbate People’s Organization, na binaril at napatay sa magkahiwalay na insidente noong Nobyembre 1 at Nobyembre 2.

Isang kapitan naman ang ginipit ng mga pulis at sundalo sa Batuan, Bohol noong Nobyembre 7. Iligal na pinasok at hinalughog ng mga pulis at sundalo ng 47th IB ang bahay ni Rolando Pataca, kapitan ng Barangay Rizal. Isang linggo bago nito, kasama si Pataca sa pagtunton at pagbawi ng ilan sa kanyang mga kababaryo na sapilitang pinagiya sa operasyong kombat ng mga sundalo.

Sa Iloilo, iligal na inaresto ng mga pulis at sundalo ang lider-magsasaka na si Herman Allesa sa Barangay Bolo, Maasin noong Nobyembre 10. Dating upisyal ng Paghugpong sang mga Mangunguma sa Panay kag Guimaras (Pamanggas) si Allesa. Sinampahan siya ng gawa-gawang kaso ng pananalakay sa istasyon ng pulis sa Maasin noong Hunyo 2017.

Sa Montalban, Rizal, isang lider-maralita ang inaresto ng mga pulis noong Nobyembre 6. Inaresto si Lilibeth Gelith at sinampahan ng kaso ng “pangangamkan ng karapatan sa pagmamay-ari.” Isa si Gelith sa mga namumuno sa Montalban Homeless Alliance, isang organisasyon ng mga walang tirahan at naggigiit ng serbisyong pabahay mula sa estado.

Sa Davao, iniulat ng kanyang pamilya ang pagkawala ni Hanimay Suazo, dating pangkalahatang kalihim ng Karapatan-Southern Mindanao, noong Nobyembre 2. Huli siyang nakitang lulan ng isang motorsiklo pauwi sa kanyang bahay matapos bumisita sa sementeryo. Ilang buwan bago nito, iniulat ni Suazo ang patuloy na pagmamanman sa kanya at kanyang pamilya.

Sa Macalelon, Quezon, hinalihaw ng mga elemento ng 85th IB ang Barangay Malabahay noong Nobyembre 17. Pinuntahan nila ang bahay ng lider-magsasaka na si Eliseo Batarlo upang muling gipitin na sumurender bilang myembro ng BHB. Mula pa maagang bahagi ng taon, naitala ang mga kaso ng 83rd IB laban sa mga residente ng naturang barangay. Kabilang sa mga ito ang interogasyon at panggigipit, iligal na detensyon, sapilitang pagpapasurender at pambubugbog.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/11/21/barangay-kapitan-sa-masbate-pinatay-ng-afp/

CPP/Ang Bayan: 100,000 Maranao, tumutol sa dagdag na kampo-militar sa Marawi

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 21, 2019): 100,000 Maranao, tumutol sa dagdag na kampo-militar sa Marawi

NAGHAIN NG PETISYON sa Malacañang ang mga residente ng Marawi City at Lanao del Sur upang pigilan ang planong pagtatayo ng dagdag na kampong militar sa kanilang syudad. Umabot sa 100,000 katao ang pumirma sa petisyong isinumite noong Nobyembre 15. Target itayo ang kampo sa Barangay Kapantaran, isa sa 24 barangay na pinakaapektado sa pambobomba ng Armed Forces of the Philippines noong 2017.

Ang itatayong bagong kampo ay may pampulitika at panlipunang epekto, ayon sa mga nagpetisyon. Ang presensya ng sundalo sa syudad ay labag sa kanilang kultura at relihiyon at magdudulot lamang ng ligalig sa mga residente. Iginiit nila na nakasalalay sa Marawi ang pagkakakilanlan at kultura ng Maranao at kung pahihintulutan ang itatayong kampo, maaapektuhan nito ang kinabukasan ng susunod na mga henerasyon ng kanilang lahi.

Kabaligtaran ng petisyon, pinirmahan ni Rodrigo Duterte ang Memorandum Order 41, na nag-utos sa pagbubuo ng komite na “mag-aaral” sa posibilidad ng pagtatayo ng naturang kampo noon ding Nobyembre 15. Inilabas ang kautusan halos dalawang taon matapos pinasinayaan ni Duterte ang target na erya noong Enero 2018. Lampas isang taon na rin ang lumipas matapos ibigay sa Department of National Defense ang pondong P51 milyon para bilhin ang mga lupa sa Kapantaran. Sa loob ng dalawang taon, tumaas ang halaga ng lupa dito mula ₱100-₱200 kada metro kwadrado tungong ₱1000-₱2000 ngayong 2018. Hanggang sa kasalukuyan, nasa proseso pa rin ang rehimen sa pagtutukoy kung sino ang mga nagmamay-ari sa lupa.

Hindi bahagi ng binuong komite ang lokal na gubyerno ng Marawi at mga residente ng Marawi. Ayon sa Moro Consensus Group, labag ito sa proseso ng pagkuha ng pahintulot sa mga grupong katutubo sa lugar.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/11/21/100000-maranao-tumutol-sa-dagdag-na-kampo-militar-sa-marawi/

CPP/Ang Bayan: 14th IB, inambus ng BHB-Eastern Samar

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 21, 2019): 14th IB, inambus ng BHB-Eastern Samar

ISANG YUNIT NG 14th IB ang inambus ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Eastern Samar sa Sityo Bangon, Barangay Pinanag-an, Borongan City noong Nobyembre 11, alas-5 ng hapon. Pinasabugan ng mga Pulang mandirigma ang mga sundalo.

Sa panimulang mga ulat, anim na sundalo ang napatay, kabilang ang tatlong upisyal, sa ambus ng mga Pulang mandirigma. Hindi rin bababa sa 20 ang sugatan sa kaaway dulot ng pagpapasabog ng bomba ng BHB.

Notoryus ang 14th IB sa paglabag ng mga karapatang-tao, partikular ng mga bata. Noong 2011, dalawang menor-de-edad na anak ng magsasaka ang iligal na binimbin ng mga tauhan ng 14th IB, pinagkukunan ng litrato at ipinailalim sa interogasyon. Matinding takot ang naranasan ng mga biktima na papunta noon sa kanilang bukid upang maghakot ng kopras. Ninakaw din ng mga sundalo ang kanilang mga gamit pansaka.

Noon namang 2006, isang binata at dalawang menor-de-edad ang iligal na dinakip ng mga sundalo ng batalyon at ipinrisinta bilang mga mandirigma ng BHB.

Pasimuno rin ang 14th IB sa korapsyon sa maanomalyang pagpapasurender ng mga sibilyan sa Eastern Samar. Noong Nobyembre 18, pinadalo nito ang 16 magsasaka sa isang pulong sa kapitolyo ng prubinsya sa Borongan City at idineklarang “sumurender na mga NPA.” Ganito rin ang ginawa ng batalyon noong Disyembre 2018 sa 27 magsasaka mula sa Barangay Concepcion, Paranas.

Sa Panay, iniulat ng BHB na 13 ang napatay at apat ang nasugatan sa mga tropa ng 61st IB at CAFGU matapos ang magkakasunod na opensibang militar ng mga Pulang mandirigma.

Inilunsad ng BHB ang operasyong haras laban sa 61st IB noong Setyembre 20 sa Barangay Ungyod, Miag-ao, Iloilo at laban sa detatsment ng CAFGU sa Dagami, Maasin noong Setyembre 23. Gayundin, pinaputukan ang mga pwersang nagbabantay sa Century Peak Hydrodam sa Igcabugao, Igbaras noong Setyembre 25.

Sa mga opensibang ito, napatay sina Ka Denden at Ka Aden. Binigyan sila ng pinakamataas na pagpupugay ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

CPP/Ang Bayan: CSP: Mukha ng “whole-of-nation” approach sa Masbate

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 21, 2019): CSP: Mukha ng “whole-of-nation” approach sa MasbateOkupasyong militar sa sibilyang mga komunidad sa anyo ng Community Support Program (CSP) ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang mukha ng “whole-of nation” approach ng programang “kontra-insurhensiya” ng rehimeng US-Duterte sa Masbate.

Ang grupo ng mga isla (Ticao, Burias at Masbate), itinuturing na isang prubinsya ng Bicol, ay nakapailalim sa de facto na batas militar matapos ipataw dito ni Rodrigo Duterte ang Memorandum Order (MO) 32. Lalupang kinonsolida ni Duterte ang paghaharing militar sa isla nang ideklara niya ang Executive Order 70 na nagtatag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (ELCAC).

Alinsunod sa disenyo AFP, ang pagdedeploy ng mga yunit pangkombat para sa CSP ay bahagi ng suportang pang-operasyon ng Oplan Kapayapaan para “linisin” ang mga lugar na ipinagpapalagay nitong base o potensyal na base ng Bagong Hukbong Bayan. Ito ang tinawag na mga operasyong COPD (community organizing for peace and development) kung saan kinatuwang ng AFP ang mga lokal na gubyerno at ahensya sa programang “kontra-insurhensya.” Sa EO 70, lubusan nang kinukubabawan ng AFP ang burukrasyang sibil at mga istruktura nito sa pamamagitan ng mga lokal na task force laban sa komunismo.

Pangunahing layunin ng CSP ang itaboy ang mga residente sa mga lugar na target pagtayuan ng mga negosyo ng lokal at dayuhang mga kapitalista. Malaking bahagi nito ay mga lupang agrikultural na sinasaka ng mahihirap na magsasaka at mga lupang ninuno ng mga pambansang minorya.

Pekeng reporma sa lupa, proyektong kontra-mamamayan

Noong Enero 2018, iniutos ni Duterte ang pamamahagi ng lupa sa Masbate para kontrahin diumano ang lakas at impluwensya ng BHB sa isla. Ang totoo, balak ni Duterte na tituluhan ang mga lupang dati nang binubungkal ng mga magsasaka at ipamahagi ang mga ito sa pinaborang mga indibidwal. Padadaliin ng mga titulo ang pagbebenta ng lupa sa mga debeloper ng real estate na balak magtayo ng mga proyektong panturismo at sonang pang-eksport, at mga kumpanya ng mina.

Kasabay ng huwad na reporma sa lupa, inilako ng rehimeng Duterte ang mga proyekto sa ilalim ng National Development Plan 2018-2022. Isa rito ang proyektong panturismo na Masbate Park na nakakontrata sa Chinese na negosyanteng si Huang Rolon. Isa rin ang proyektong Masbate International Economic Zone (MIEZ) para sa dayuhang mga kumpanya. Para ibenta ang mga ito, pinalalabas ni Duterte na makalilikha ito ng mga trabaho sa prubinsya, at makatutulong sa kabuhayan ng mamamayan.

Pero ayon kay Ma. Roja Banua, tagapagsalita ng National Democratic Front-Bicol, huwad ang pangakong “pinakamalaking proyektong ekoturismo,” kung saan ang bayan ng Dimasalang at mga masang Masbateño ang makabebenepisyo.

Aniya, “inilalako ng administrasyon ang engrandeng pagpapakete sa Masbate Park at Masbate International Economic Zone upang makuha ang suporta ng mga Masbateño, at palabasing mayroong kongkretong hakbangin ang rehimen upang maresolba ang kahirapan sa prubinsya. Sa pamamagitan ng nakasisilaw at mapanlinlang na pangako ng pag-unlad, nais ng rehimen na pahupain ang suporta at pagtangkilik ng masang Masbateño sa rebolusyonaryong kilusan sa prubinsya.”

Bukod sa Masbate Park at MIEZ, kabilang sa mga dambuhalang proyekto sa prubinsya ang proyektong ekoturismo na Masbate International Tourism Enterprise and Special Economic Zone ng Masbate Park and Land Development Corporation (MPark) sa mga bayan ng Palanas at Dimasalang at Matibay Cement Factory at Coal Power Plant sa Brgy. Casabangan, Pio V. Corpus.

Liban sa mga ito ang dati nang nag-ooperasyong mga minahan, tulad ng Masbate Gold Project sa walong barangay sa bayan ng Aroroy.

Pamamaslang, pekeng pagpapasurender at PNG

Para agad na matapos ang proseso, panibagong bugso ng okupasyong militar ang ipinatupad ng rehimen sa Masbate matapos ang eleksyong midterm noong Mayo. Ayon kay Ka Luz Del Mar, tagapagsalita ng BHB-Masbate (Jose Rapsing Command), pinaigting ng AFP at PNP ang mga operasyon nito sa prubinsya para ideklara ang Masbate na “conflict manageable” at “ready for development.” Sa ngayon, sinaklaw na ng mga operasyon ng CSP ang 59 barangay sa siyam na bayan ng prubinsya. (Tingnan ang infographic.)

Nagresulta ang tuluy-tuloy na okupasyong militar sa mahigit 27 kaso ng pampulitikang pamamaslang, 12 kaso ng bigong pagpaslang, 302 kaso ng iligal na pang-aaresto at detensyon, at 14 kaso ng pagdukot. Mahigit 1,000 indibidwal ang dumanas ng pananakot at iba pang porma ng panggigipit. Nagpatupad ang mga sundalo ng walang pakundangang istraping, panghahalughog at hamletting. Bunga ng matinding militarisasyon, mahigit 1,000 ang napilitang magbakwit mula sa kanilang mga baryo.

Sa anim na prubinsya ng Bicol, pumapangalawa ang Masbate sa Sorsogon sa dami ng biktima ng pampulitikang pamamaslang at mga paglabag sa karapatang-tao. Ayon sa Karapatan-Masbate, matinding naaapektuhan at nabibiktima ang mga magsasaka, mangingisda, drayber, mga upisyal ng mga lokal na munisipyo at barangay. Target ng mga sundalo at pulis ang mga kasapi ng mga progresibong organisasyon katulad ng Kilusang Magbubukid ng Masbate (KMM), Masbate People’s Organisation (MAPO) at mga lokal na upisina ng Karapatan at Bagong Alyansang Makabayan.

Gayundin, mayor na aspeto ng CSP sa prubinsya ang sapilitang pagpapasurender sa mga sibilyan bilang mga tagsuporta o mandirigma ng BHB. Ipinatupad ng AFP ang pagpapasurender ng mga sibilyan sa ngalan ng Enhanced Comprehensive Livelihood Integration Program (ECLIP). Ayon mismo sa datos ng AFP, mayroong 539 sibilyang “sumurender.”

Upang pigilan ang lakas ng kilusang masa at pigilan ang rebolusyonaryong kilusan, sapilitang pinapirmahan sa mga residente at lokal na upisyal ang nakahanda nang mga resolusyon na nagdedeklarang “persona non grata” sa Partido Komunista ng Pilipinas at BHB, pati ang mga hayag at lehitimong organisasyong naninindigan para sa karapatan at kabuhayan ng mga Masbateño.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/11/21/csp-mukha-ng-whole-of-nation-approach-sa-masbate/

76 communist rebels yield in Region 12, Davao Region

From MindaNews (Nov 28, 2019): 76 communist rebels yield in Region 12, Davao Region

MALUNGON, Sarangani (MindaNews/28 Nov) – The surrender of at least 76 New People’s Army (NPA) rebels since the start of the year has weakened the strength of the communist movement in Region 12 and in the Davao Region, military officials here said.

Lt. Col. Victorino Seño, 1002nd Infantry Brigade deputy chief for administration, said
the NPA fighters yielded along with their firearms because of the continuing military operation and the difficult life in the mountains.

“The communist rebels operating in our jurisdiction are getting weaker with their comrades getting back to the fold of the law,” he said in an interview.


No data was made available for the NPA combatants who surrendered to the brigade last year.

The Duterte administration has dangled the Enhanced-Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) to lure communist guerrillas to abandon their armed struggle against the government.

Under the E-CLIP, each former rebel is entitled to a livelihood assistance of P50,000, immediate cash grant of P15,000 and at least P50,000 for a surrendered high-powered firearm.

Seño claimed the three active NPA fronts (71, 72 and 73) operating in the brigade’s jurisdiction “are no longer capable of mounting major attacks against government forces” in the area.

The 1002nd Infantry Brigade covers the whole of Sarangani, South Cotabato, Davao del Sur, Davao Occidental and parts of North Cotabato and Sultan Kudarat.

The brigade, which is under the 10th Infantry Division, is composed of the 27th, 73rd and 39th infantry battalions.


Seño said that focused military operations are ongoing against the communist rebels to flush them out from the jurisdiction.

He added the military is combatting communist recruitment in the area through dialogues with the parents and the youth and by intensifying their community support program (CSP).

The CSP is part of the Armed Forces of the Philippines’ “Oplan Kapayapaan,” the agency’s security and development support plan to counter insurgency and terror threats..

1st Lieutenant Rezel Faith Sela, 1002nd Infantry Brigade civil military officer, said the government had closed at least five Lumad schools offering alternative learning systems (ALS) to remote communities in the area.

“These ALS, influenced by the communist rebels, are indoctrinating Lumad children to overthrow the government,” she said.

In 2017, President Rodrigo Duterte threatened to bomb Lumad schools, saying that the learning centers only teach children to rebel against the government.

The Save Our Schools (SOS) Network deplored the closure of Lumad schools implemented by virtue of an order issued by Education Secretary Leonor Briones.

In a statement, Rius Valle, SOS Mindanao spokesperson, said the “outrageous” closure of the Salugpongan schools proved that the Department of Education had failed to uphold its mandate to “promote the right of our Lumad students to education, as well as their right to protection.”

The SOS Network vehemently denied the military’s claims that the Lumad schools were breeding grounds for communist recruitment.

https://www.mindanews.com/top-stories/2019/11/76-communist-rebels-yield-in-region-12-davao-region/

Kalinaw News: IED discovered in Guindulungan town

Posted to Kalinaw News (Nov 28, 2019): IED discovered in Guindulungan townCAMP SIONGCO, Maguindanao – Government troops have discovered and disarmed an improvised explosive device (IED) yesterday afternoon, November 26, 2019, at Barangay Lower Tambuan II, Guindulungan, Maguindanao.

The device found was wrapped in a yellow sack placed inside a dilapidated box. It was found at around 2:30 p.m. when a concerned civilian reported to the 90th Infantry Battalion a suspicious item left at a roadside of Barangay Tambunan II.

Troops responded where the suspected IED was located and immediately cordoned the area following a thorough search to ensure the safety of the civilians and the commuters passing by while the Municipal Police of Guindulungan controlled the traffic flow.

The Army’s 3rd Explosive and Ordnance Disposal Team successfully detonated the suspected IED. It was discovered that the IED was made of 81mm mortar attached to a cellphone as triggering device and a cartridge 40mm high explosive ammunition.

The Commanding Officer of 90th Infantry Battalion, Lt. Col. Michael Maquilan, said that the emplacing of IED in 90IB AO is a diversionary tactic of the BIFF and DITG who are subjects of the on-going military operation on the Joint Task Force Central (JTFC).

JTFC Commander Maj. Gen. Diosdado C. Carreon lauded the civilian communities for their cooperation in the fight of the government against terror groups conducting atrocities that prevented bombing attempts in the Maguindanao. The IEDs were taken at the custody of 3rd EOD team for proper disposition.

Source: 90th Infantry Battalion

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace by the Philippine Army. It provides information on the activities of Army Units nationwide in the performance of their duty of Serving the People and Securing the Land. This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.
Contact us: contact@kalinawnews.com]

Kalinaw News: Terror group members killed firearms, IEDs recovered in JTFC military operations

Posted to Kalinaw News (Nov 28, 2019): Terror group members killed firearms, IEDs recovered in JTFC military operationsCAMP SIONGCO, Maguindanao – At least three members of the terror group Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) and the Dawlah Islamiyah Toraife Group (DITG) were killed and several firearms and improvised explosive devices (IEDs) were recovered today in Shariff Saydona Mustapha town in Maguindanao.

The continuous military operations of the 601st Infantry Brigade of Joint Task Force Central also yielded 3 M16 rifles, 3 IEDs, and 6 improvised hand grenades in Barangay Pamalian of Shariff Saydona Mustapha by the troops of 57th Infantry Battalion around 9:30 a.m.

Around 1:00 p.m. of the same day, four dead bodies of members of the terror groups were recovered at Barangay Pusao of the same town by the troops of 33rd Infantry Battalion. Also recovered were one calibre .45 pistol and one 5.56mm K2 assault rifle.

“The dead bodies recovered were already identified by the local leaders of Barangay Pusao and were given proper burial following the lslamic rites,” 601st Brigade Commander Col. Jose Narciso said.

“The military operation is focused on the area where there are reported presence of BIFF and DITG as the target of the operation,” he added.

“The series of IEDs and IED-making components found and recovered by our JTF Central troops are clearly meant to create chaos and conduct terror attack in Central Mindanao,” JTF Central and 6ID Commander, Maj. Gen. Diodado C. Carreon, said.

The Commander also commended the operating troops for their latest accomplishments and successful operation against the local terror groups in Central Mindanao.Source: 57th Infantry Battalion 

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace by the Philippine Army. It provides information on the activities of Army Units nationwide in the performance of their duty of Serving the People and Securing the Land. This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.
Contact us: contact@kalinawnews.com]


https://www.kalinawnews.com/terror-group-members-killed-firearms-ieds-recovered-in-jtfc-military-operations/ 

76 NPA rebels surrender in Soccsksargen, Davao

From the Philippine Daily Inquirer (Nov 28):76 NPA rebels surrender in Soccsksargen, Davao

MALUNGON, Sarangani –– At least 76 New People’s Army (NPA) rebels have surrendered since the start of the year due to continuous military operations, officials here revealed.

Lt. Col. Victorino Seño, deputy chief of the Army’s 1002nd Infantry Brigade, said the NPA fighters also yielded their firearms.


Seño added that difficulties in the rebels’ life in the mountains precipitated the surrender.

“The communist rebels operating in our jurisdiction are getting weaker with their comrades getting back to the fold of the law,” Seño said in an interview.

No data was made available for the NPA combatants who surrendered to the brigade last year.

The Duterte administration has dangled the Enhanced-Comprehensive Local Integration Program to lure communist guerrillas to abandon their armed struggle against the government.

Under this program, each former rebel is entitled to livelihood assistance of P50,000, an immediate cash grant of P15,000, and at least P50,000 for a surrendered high-powered firearm.

Seño claimed that the three active NPA fronts in the brigade’s jurisdiction were “no longer capable of mounting major attacks against government forces” in the area.

The 1002nd Infantry Brigade covers Sarangani, South Cotabato, Davao del Sur, Davao Occidental, and parts of Cotabato and Sultan Kudarat provinces.

Seño said focused military operations were ongoing against the communist rebels.

He added that the military is combatting communist recruitment in the area through dialogues with the parents and the youth and by intensifying their community support program.

Lieutenant Rezel Faith Sela, 1002nd Infantry Brigade civil-military officer, said the government had closed at least five Lumad schools offering alternative learning systems to remote communities as these have been “indoctrinating Lumad children to overthrow the government.”

In 2017, President Duterte threatened to bomb Lumad schools, saying the learning centers only taught children to rebel against the government.

The Save Our Schools (SOS) Network deplored the closure of Lumad schools implemented under an order issued by Education Secretary Leonor Briones.

In a statement, Rius Valle, SOS Mindanao spokesperson, said the “outrageous” closure of the Salugpongan schools proved that the Department of Education had failed to uphold its mandate to “promote the right of our Lumad students to education, as well as their right to protection.”

The SOS Network has vehemently denied the military’s claims that the Lumad schools were breeding grounds for communist recruitment.

Enlightened Talalora creates MTF-ELCAC, declares NPA persona non grata

From the Philippine Information Agency (Nov 28): Enlightened Talalora creates MTF-ELCAC, declares NPA persona non grata

Featured Image

TACLOBAN CITY, Nov. 28 (PIA) -- The members of the Municipal Peace and Order Council (MPOC) and Municipal Development Council (MDC) of the Municipality of Talalora in Samar headed by Mayor Rosabel O. Costelo, in a joint meeting on November 26, unanimously created the Talalora Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict (MTF ELCAC), to insulate their constituents from the Communist Terrorist Groups.

Aside from the creation of the Municipal Task Force, the joint meeting also passed a resolution declaring the CPP-NPA persona non-grata.

These development came about after the Situational Awareness and Knowledge Management (SAKM) Cluster of the Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict (RTF-ELCAC) and the 46th Infantry Battalion conducted orientation on Executive Order 70, Call to Action, and Retooled Community Support Program (RCSP) to the members of the Municipal Peace and Order Council (MPOC) and Municipal Development (MDC) of the Municipality of Talalora.

The SAKM Cluster of RTF-ELCAC 8 has intensified its efforts in educating and spreading awareness on CPP-NPA-NDF infiltrations to Geographically Isolated and Disadvantage Areas (GIDAs) like the island municipality of Talalora.

Lt. Colonel Rhomel Langcauon, commanding officer of the 46th Infantry Battalion, recognized the determination of Hon. Costelo with the support of his Sangguniang Bayan members and 11 Barangay Captains, for the immediate organization and operationalization of MTF-ELCAC in the municipality. (PIA-8/PA)

https://pia.gov.ph/news/articles/1030827

NPA exodus continues in Bukidnon

From the Philippine Information Agency (Nov 28): NPA exodus continues in Bukidnon (By 8th Infantry Battalion, Philippine Army)

Featured Image

IMPASUGONG, Bukidnon, Nov. 27 -- Members of the New Peoples Army (NPA) continue their exodus as another five surrendered on November 25 and yielded their firearms to the Community Support Program (CSP) Teams of the 8th Infantry Battalion, 4th Infantry Division, Philippine Army.

On November 23, ten “Militia ng Bayan” and four regular NPA members also voluntarily yielded to the government bringing with them 12 different kinds of firearms and a hand grenade.

The NPA surrenderees also belong to the Sub-Regional Committee (SRC) 2, North Central Mindanao Regional Command (NCMRC) doing threats in Cabanglasan, Bukidnon.

The promotion of the Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) of the government by the CSP Teams and the continuous military operation played big roles in their surrender.


They were informed of the benefits under the E-CLIP and that they will be enrolled after completing a series of interviews from the Army and the E-CLIP Committee.

“I received information about the ECLIP - that it is a program of the government intended for us so I decided to yield as the others did,” said Alias Branch, 31, a former Squad Leader of SRC 2.

He also shared that while he was with the NPA, they were always evading the army troopers operating in the area and getting information on the activities of the security forces was hard since the masses have withdrawn their support from the NPA.

“I am expecting more NPA members to surrender as we intensify our combat operation and CSP immersion. We will not allow them to rest until they choose to surrender,” said Lieutenant Colonel Ronald Illana, commanding officer of the 8th Infantry Battalion.

He also reiterated his call on the remaining members of the SRC2, NCMRC to surrender now to the CSP Teams in their community because the government is there ready to help then.

In just one week, the 8th Infantry Battalion has recorded 19 NPA surrenders who are still in the process of completing their interviews before their enrolment to the ECLIP. (8th IB/PA)

https://pia.gov.ph/news/articles/1030842

Whole-of-nation approach in Bukidnon inspires more NPA members to surrender

From the Philippine Information Agency (Nov 28): Whole-of-nation approach in Bukidnon inspires more NPA members to surrender (By 8th Infantry Battalion, Philippine Army)

Featured Image

IMPASUGONG, Bukidnon, Nov. 27 -- The “Magbuliga Kuy” program of the local government unit of Impasugong encouraged at least seven Militia ng Bayan members to surrender and 68 supporters of the Communist Party of the Philippines - New People’s Army - National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) to withdraw support to the terrorist group.

They belong to and supporting the Sub-Regional Committee 2 of the North Central Mindanao Regional Command.

“Magbuliga Kuy” aims to bring government basic services closer to the people.


Almost 680 locals benefited in the program including the medical and dental services of the Philippine Army.

Moreover, queries and concerns of individuals and barangay residents were also answered by local government office representatives during the conduct of the program at Barangay Dumalaguing, Impasugong on November 26.

Before the Magbuliga Kuy came on the scene, the Community Support Program Team of the Philippine Army was immersed in the community to gather issues exploited by the NPA to recruit members and supporters. The issues gathered were conveyed to the local government for possible solutions.

Addressing the NPA members and supporters who yielded, Mayor Anthony Uy said, “Thank you to all of you for realizing that you have been deceived, I swear to bring more services to our community and assure you that you will benefit from it.”

He also reiterated his support to Executive Order 70 of the National Government which institutionalizes the Whole of Nation Approach and creates a Task Force to end the local communist armed conflict. He said the municipality of Impasugong will create its own Task Force to oversee and ensure that the basic services of the government will be delivered to the people.

In four days, the 8th Infantry Battalion of the Philippine Army based in Impasugong has recorded 26 NPA members surrenderers and 68 supporters pulling out support to the CPP-NPA-NDF.

Lt.Col. Ronald Illana, commander of 8th Infantry Battalion said, "This trend of many NPA surrenders signifies the disintegration of the CPP-NPA-NDF and the lack of NPA leadership in our area of responsibility in Bukidnon. We expect more surrenders in the coming weeks and it is a positive scenario whereby a great Yuletide celebration is coming for these former NPA combatants who opted to be reunited with their loved ones.

He also emphasized that the whole-of-nation approach of the government is toppling the local communist terrorist group."

Meanwhile, the latest surrenders were oriented of their benefits under the Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) of the government and are now undertaking a series of interviews before their enrolment to E-CLIP. (8th IB, PA)

https://pia.gov.ph/news/articles/1030851

Army seeks end of NPA influence in Northern Samar town

From the Philippine News Agency (Nov 28): Army seeks end of NPA influence in Northern Samar townNO TO NPA. An anti-rebel streamer hangs in Las Navas, Northern Samar by villagers during a visit by key Bayan Muna partylist officials on Nov. 11, 2019. A top military official said they would not stop efforts to completely rid the poverty-stricken communities of Las Navas, Northern Samar from the influences of the New People’s Army (NPA) and their front organizations. (Photo courtesy of Philippine Army 20th IB)

A top military official said they would not stop efforts to completely rid the poverty-stricken communities of Las Navas, Northern Samar of the influence of the New People’s Army (NPA) and its front organizations.

Speaking to reporters on Wednesday, Brig. Gen. Ramil Bitong, assistant division commander of the Philippine Army’s 8th Infantry Division, said the effort of the military and other government agencies has been more focused in NPA-infested communities of Las Navas town.

“The communist terrorist group (CTG) thinks that they cannot afford to simply lose Las Navas because it has been traditionally under their clout. Many important people in CTG are still there in Las Navas. The strategic importance is also immense and that is why the effort of the government should be directed and focused in that area,” Bitong said.


He said despite the efforts of the NPA to take control of remote communities, they have been unsuccessful with the full support of local government units to the central government’s anti-insurgency drive.

“What has been happening in the past few months is a positive change and very encouraging. I would like to encourage local governments to continue educating people that working with NPA is senseless,” Bitong added.

Las Navas, a fourth class town in Northern Samar with a population of 38,000, has been the center of propaganda by several organizations linked to the CPP-NPA.

For years, left-leaning groups have been accusing government forces of human rights violations, militarization, extra-judicial killings, mass evacuation, among others, according to the Philippine Army.

In a statement posted on their unit's social media account, Lt. Col. Juan Gullem, Philippine Army 20th Infantry Battalion commander, said rebels have been strengthening their mobilization, anti-government rallies, and propaganda activities to impress among the masses the legitimacy of NPA attacks.

“The communist terrorist group has organized a series of anti-government demonstrations utilizing women, children, elderly and persons with disability in Las Navas, Northern Samar through the NPA front organizations. They call for the pullout of the military in Las Navas, but silent on the atrocities of NPA,” Gullem said.

He said among the atrocities this year include the detonation of an anti-personnel mine that killed a boy, slaying of a village chief, and attacking soldiers tasked to secure a road project.

The NPA allied organizations tagged by the military are the Katungod Sinirangan Bisayas - Karapatan (rights group), Northern Samar Small Farmers Association, Samahan han Gudti na Parag-uma (group of small farmers), and Alyansya han mga Parag-uma Kontra-gutom han Las Navasnon (alliance of farmers against hunger in Las Navas).

Northern Samar is considered to be the NPA’s stronghold in Eastern Visayas due to poor road network, thick forest, high poverty incidence, and low level of education in upland communities.

The NPA, which has been waging a five-decade armed struggle against the government, is listed as a terrorist organization by the United States, the European Union, the United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand, and the Philippines.

https://www.pna.gov.ph/articles/1087289

Army finds more BIFF IEDs in Maguindanao

From the Philippine News Agency (Nov 28): Army finds more BIFF IEDs in MaguindanaoTERROR MATERIALS. The bomb-making materials abandoned by fleeing members of the Islamic State-inspired Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) following intense military operations in the interiors of Shariff Saydona Mustapha, Maguindanao on Wednesday (Nov. 27, 2019). The improvised bomb components include a “Jetmatic” water pump, claymore mines, blasting caps, electric wires, assorted nails, and black powder (left) and an 81-mm mortar round (right) attached to a cellphone as a trigger mechanism. (Photos courtesy of 6ID)

CAMP SIONGCO, Maguindanao -- Army troopers found more improvised bombs Wednesday in the government's ongoing operation against the Islamic State-inspired Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) in Maguindanao.

Troops belonging to the Army’s 57th Infantry Battalion (IB) found the improvised explosive devices (IEDs) in Barangay Pusao, Shariff Saydona Mustapha while pursuing the BIFF and the Dawlah Islamiyah Terror Group (DITG).

Lt. Col. Edwin Alburo, 57th IB commander, said ground troops found an IED made from a “Jetmatic” water pump, four claymore mine type IEDs, and IED-making components, such as blasting caps, electric wires, assorted nails, and black powder.

“Our troops manning the checkpoint have tightened the security within the boundaries of the area of the operation,” Alburo said referring to the so-called “SMPS box”.

The SPMS box pertains to the neighboring towns of Shariff Aguak, Pagatin (Datu Saudi), Mamasapano, and Salibo where the outlawed BIFF mainly operates.

“We are tightly monitoring the terrorists for possible withdrawal from the area since we must contain them in the specific area of engagement,” Alburo added.

On the same day, troops belonging to the 1st Mechanized IB also found another IED in Barangay Pamalian, also in Shariff Saydona Mustapha.

The recovered IED was made from an 81-mm mortar round attached to a cellphone as a trigger mechanism and was positioned along the trail where the troops were about to pass.

“The IED in Barangay Pamalian was meant to inflict harm on our operating troops since the operation against those terror groups is gaining ground,” Lt. Col. James Fernandez, 1st MIB commander, said.

He added that the finding of more IEDs in the area is a clear manifestation that the local terror groups are planning to conduct fresh bombing attacks in Central Mindanao.

Maj. Gen. Diosdado C. Carreon, Army’s 6th Infantry Division commander and concurrent chief of Joint Task Force Central, has reminded everyone to be highly vigilant in reporting to them the presence of suspicious-looking individuals in the communities.

https://www.pna.gov.ph/articles/1087292

Happy Thanksgiving, May the Good Lord Watch Over and Protect All Who Serve Their Country


Image result for thanksgiving clipart

Image result for thanksgiving clipart


Image result for thanksgiving clipart