Wednesday, April 29, 2020

Army chief cites battalions' successful ops vs. terrorists

From the Philippine News Agency (Apr 29, 2020): Army chief cites battalions' successful ops vs. terrorists (By Priam Nepomuceno)SUCCESSFUL OPS. Troops from the 41st Infantry battalion recover firearms and other personal belongings from Abu Sayyaf terrorists following a clash in Indanan, Sulu on Tuesday (April 28, 2020). Aside from them, Army commander Lt. Gen. Gilbert Gapay also lauded troops of the 91st Infantry Battalion who recovered high-powered firearms during pursuit operations against New People's Army (NPA) terrorists in Maria Aurora town in Aurora province on April 23, 2020. (Photo courtesy of Army Chief Public Affairs Office)

Philippine Army (PA) commander, Lt. Gen. Gilbert Gapay on Wednesday lauded the officers and enlisted personnel of 41st and 91st Infantry Battalions for their recent successes against terrorist groups.

“To 41IB and 91IB operating troops, I commend you for a job well done. Remain vigilant against our enemies and continue to perform your duties well while protecting the people,” Gapay said in a press statement.

Gapay was referring to the successful operation conducted by the 41st Infantry Battalion, a field unit of the 11th Infantry Division against an estimated 20 Abu Sayyaf Group (ASG) terrorists at Barangay Tumatangis, Indanan, Sulu on Tuesday.

The encounter lasted for around nine minutes and resulted in the killing of one ASG terrorist and retreat of the group.

Pursuit operations also led to the capture of enemy items including one M-16 automatic rifle, one M-203 grenade launcher, five long M-16 magazines, 98 pieces of 5.56mm ammunition, two 40mm grenade rounds, one bandoleer, two backpacks, four cellphones, an improvised solar panel, food items, personal belongings, and shabu paraphernalia.

Meanwhile, troops from the 91st Infantry Battalion, a formation of the 7th Infantry Division, on April 23 recovered high-powered firearms at Barangay Diaat, Maria Aurora, Aurora after conducting pursuit operations against New People's Army (NPA) terrorists who fled from the area.

Troops seized one M-16A1 rifle, two M-16, two M-653, seven short magazines for M-16, 11 M-16 long magazines, a bandoleer and 234 bullets.

The NPA, the armed wing of the Communist Party of the Philippines (CPP), is listed as a terrorist organization by the United States, European Union, the United Kingdom, Australia, Canada, and New Zealand.

https://www.pna.gov.ph/articles/1101347

CPP/NPA-Central Negros: Paslawon ang Masingki nga Militarisasyon sa Central Negros — NPA-Central Negros

NPA-Central Negros propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 28, 2020): Paslawon ang Masingki nga Militarisasyon sa Central Negros — NPA-Central Negros

JB REGALADO
NPA-CENTRAL NEGROS
LEONARDO PANALIGAN COMMAND

NEW PEOPLE'S ARMY

APRIL 28, 2020

Arogante kag militarista si Maj. Gen. Eric Vinoya sang 3ID Philippine Army-Commanding Officer nga nagpalayag “no let up fight vs. 2 viral enemies.” Ginatumod ni Vinoya ang COVID virus kag ang Communist Party of the Philippines/New People’s Army.

Ang pasismo kag makasiligni nga SEMPO 1 kag 2 sadtong Disyembre 27, 2018 kag Marso 30, 2019 diin nagpatay sang masobra 20 ka mga inosenteng sibilyan, ilegal nga nag-aresto kag nagdislokar sa pangabuhian sang mga mangunguma sa Negros Oriental partikular na sa Guihulngan City, Canlaon City, Manjuyod, Ayungon, Mabinay kag Santa Catalina. Ini nga nagkalatabo sa Negros Oriental ang matuod nga virus nga dala sang mersenaryong AFP kag PNP antis pa ang Coronavirus pandemic. Tubtob subong nagapadayon pa ini nga virus nga nangin bangungot kay Maj. General Eric Vinoya, bug-os nga yunit sang AFP, kwerpo sang kapulisan kag sa US-Duterte nga rehimen.

Daw buka nga plaka ang pasulit-sulit nga tinikal ni Vinoya nga ubuson pamatay ang NPA kag wasakon ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan.

Masingki nga militarisasyon sa kaumahan, padayon nga redtagging sa mga demokratikong organisasyon sang pumuluyo kag EJK, paghingabot kag pagpamatay sa mga aktibista sa kasyudaran ang ginapatuhoy ni Vinoya. Bangud sini segurado ang NPA nga magdugang naman sa malaba nga listahan sang human rights violations nga direkta ginkomiter sang AFP, PNP upod kay Presidente Rodrigo Duterte .

Bugtaw nga nagadamgo si Maj. Gen. Eric Vinoya. Dapat mahangpan ni Vinoya nga kon padayon ang pagluntad sang human rights violations, padayon man nga maga-usbong ang paghimakas sang pumuluyo tubtob ang masa maga-usoy sa husto nga banas sang armadong rebolusyon. Dumdumon ni Vinoya nga ang masa ang makahulusga kag ang masa lubos nagasuporta sa New People’s Army nga absoluto nga ginapamunuan sang Communist Party of the Philippines. Rason nga wala sang kalutusan ang NPA sa basehan nga pila na ka pasistang rehimen ang nagligad.

Ginahangkat sang Leonardo Panaligan Command New People’s Army nga indi bastante ang pagmando sa imo mga tinawo kundi upod ka sa imo mga buko sa pagdugmok sa NPA agud matilawan mo ang ginabatyag nga pag-antus sang imo mga tropa sa patag-awayan. Ang pagmando sa rank and file nga tropa sang AFP kag PNP para sa personal nga interes, pogi-points, luho kag kapritso magadabok sang hiliusa nga pag-alsa sang tinawo batok sa ila awtokratiko, pasista, militarista nga mga matag-as nga opisyal tubtob sa marumpag ini.

Sa tanan nga armadong yunit sang LPC upod sa katapuan sang rebolusyonaryong organisasyon masa, lubos nga alagaran ang pumuluyo sa pagpangibabaw batok sa pandemya nga COVID-19 kag malawig na nga pag-antus sang mga mangunguma, mamumugon, imol nga taga-syudad kag iban pa nga sektor sa lapnagon nga gutom kag kaimulon bunga sang kawad-on sa duta kag palangabuhian dala sang himalatyon nga sistema sang katilingban Pilipino. ###

Paslawon ang masingki nga militarisasyon sa larangan gerilya kadungan sa pagpaslaw sang martial law sang rehimeng US-Duterte!

Isulong ang armadong paghimakas kag pasingkion ang inaway banwa!

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://cpp.ph/statement/paslawon-ang-masingki-nga-militarisasyon-sa-central-negros-npa-central-negros/

CPP/NPA-Bicol: Lumilikha ng senaryo ang rehimeng US-Duterte upang bigyang-katwiran ang batas militar — NPA-Bicol

NPA-Bicol propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 28, 2020): Lumilikha ng senaryo ang rehimeng US-Duterte upang bigyang-katwiran ang batas militar — NPA-Bicol

NEW PEOPLE'S ARMY
RAYMUNDO BUENFUERZA
NPA-BICOL REGION
ROMULO JALLORES COMMAND

APRIL 28, 2020Desperadong gumagawa ng senaryo ang rehimeng US-Duterte upang bigyang-katwiran ang pagdedeklara ng batas militar sa bansa. Sunud-sunod na linabag ng Government of the Republic of the Philippines ang sarili nitong deklarasyon ng tigil-putukan. Sinasangkalan ng rehimeng Duterte ang isyung pangkalusugan para higit pang mapalawig ang diktaturyal na interes nito.Paniniktik, pananakot at panhaharas ang dala ng militar at pulis sa mga baryo at hindi ayuda. Tabing ang kampanya kontra-Covid-19 para sa higit na panghihimasok at pananatili sa mga komunidad, pagmamanman sa mga pinaghihinalaang kilos ng BHB at paniniktik sa mga taumbaryo.

Nitong Abril 19, 2020, sinalakay ng pinagkumbinang pwersa ng AFP at PNP ang isang yunit ng Pulang hukbo sa San Fernando, Masbate. Nagsasagawa ng information drive ang yunit ng NPA bilang bahagi ng programa ng CPP-NPA-NDF sa pagharap sa epekto ng COVID-19 sa buhay at kabuhayan ng magsasaka. Tatlo ang iligal na inaresto at ipinarada ng 2nd IB at PNP bilang mga kasapi ng milisyang bayan matapos mabigong bigwasan ang BHB sa Aroroy, Masbate noong Abril 10. Nanunog pa ng bahay at sapilitang pinalayas ang dalawang residente mula sa kanilang bahay.

Mahigpit na nananawagan ang RJC-BHB Bikol sa mamamayang Pilipino na sama-samang labanan at biguin ang batas militar ng rehimeng US-Duterte. Sa kabila ng matitinding atake ng militar at pulis, ipagpapatuloy ng Pulang hukbo ang gawain nitong makapagpalaganap ng impormasyon hinggil sa Covid-19, mag-organisa at umagapay sa masa upang mapangibabawan ang krisis sa ekonomya at kalusugan at magmobilisa para sa ibayong pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Hindi bibitiwan ng BHB ang tungkulin nitong pagsilbihan at ipagtanggol ang masa. Mananatili ito sa posturang aktibong depensa upang protektahan ang sarili at ang masang nakapalibot mula sa mga patraydor na atake ng AFP-PNP-CAFGU.

Biguin ang batas militar ng rehimeng US-Duterte!
Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
Talingkas sa pagkaoripon!

https://cpp.ph/statement/lumilikha-ng-senaryo-ang-rehimeng-us-duterte-upang-bigyang-katwiran-ang-batas-militar-npa-bicol/

CPP/NDF-Bicol: Susulong ang proletaryong rebolusyon laban sa diktadura at pagsasamantala

NDF-Bicol propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 29, 2020): Susulong ang proletaryong rebolusyon laban sa diktadura at pagsasamantala

MARIA ROJA BANUA
SPOKESPERSON
NDF-BICOL
NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF THE PHILIPPINES
APRIL 29, 2020Taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng NDF-Bikol sa lahat ng proletaryo at mamamayang Pilipino sa darating na Araw ng Manggagawa. Isa ang kilusang manggagawa sa pinakamalalakas na pwersa ng tunay na lipunang pagbabago. Saksi ang kasaysayan kung paano niyanig ng kilusang manggagawa ang mga poste ng dambuhalang kapitalista, imperyalista at mga diktador. Dahil sa masigasig na pamumuno at lakas at determinasyon ng rebolusyonaryong kilusang manggagawa, tinatamasa ng mga manggagawa at mamamayan ang ilang pagsulong sa karapatan sa paggawa. Ito ang katangiang kinakailangan ng mamamayang Pilipino upang biguin ang batas militar ng rehimeng US-Duterte at ganap na makapiglas mula sa mga tanikala ng pang-aapi at pagsasamantala.

Agrikultural man sa pangunahin ang rehiyon, patuloy na lumolobo ang sektor ng mga mala-manggagawa dulot ng walang habas na pagpapalit-gamit ng lupa at mga dambuhala at mapanirang proyektong imprastruktura. Sila ang mga walang seguridad sa trabaho, namumuhay nang isang-kahig-isang-tuka at, sa gayon, mayroong pinakamataas na bulnerabilidad sa mga krisis. Humupa man ang pandemya, haharapin ng mamamayan, laluna ng manggagawa at mga mala-manggagawa, ang pinakamalalang pandaigdigang resesyon at kawalan ng trabaho sa kasaysayan.

Mahigpit na nananawagan ang NDF-Bikol sa lahat ng mamamayan na tanganan ang proletaryong diwa ng paglaban para sa interes ng nakararami. Hinog ang kalagayan para sa malawakang pag-oorganisa at pagpapakilos hindi lamang sa sektor ng manggagawa kung hindi sa malawak na hanay ng mamamayan. Hamon para sa rebolusyonaryong pwersang tanganan ang inisyatiba at pamunuan ang pagkilos ng sambayanan laban sa lockdown tungo sa anti-pasista at anti-imperyalistang pakikibaka. Gamitin ang lahat ng daluyan, laluna ang social media at pagpapadala ng mga ulat sa istasyon ng radyo, upang mapukaw, maorganisa at mapakills ang mamamayan at malabanan ang saywar at disimpormasyon ng rehimeng US-Duterte.

Dapat palakasin at palawakin ang rebolusyonaryong kilusang lihim bilang paghahanda sa banta ng diktadura at pangmatagalang laban upang durugin ang malapyudal at malakolonyal na sistema ng lipunan. Sa ganitong pamamaraan, mapapalawak din ang kasapian ng mga unyon at samahan ng manggagawang handang pamunuan at ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan.

Higit kailanman, kinakailangan ang pagkakaisa, organisadong pagkilos at matatag na kapasyahang labanan ang diktadura at higit na pagsasamantala. Nasa kamay ng manggagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan at lahat ng aping sektor, ang tagumpay ng rebolusyong Pilipino.

Mabuhay ang uring manggagawa!
Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
Talingkas sa pagkaoripon!https://cpp.ph/statement/susulong-ang-proletaryong-rebolusyon-laban-sa-diktadura-at-pagsasamantala/

CPP/NPA-Negros Island: Pahayag sang AGC-NPA sa plano nga Martial Law sang rehimen US-Duterte — NPA-Negros

NPA-Negros Island propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 29, 2020): Pahayag sang AGC-NPA sa plano nga Martial Law sang rehimen US-Duterte — NPA-Negros

JUANITO MAGBANUA
NPA-NEGROS ISLAND
APOLINARIO GATMAITAN COMMAND
NEW PEOPLE'S ARMY
APRIL 29, 2020

Mabaskog nga ginakondina sang rebolusyonaryong kahublagan kag pumuluyo ang pamahog sang Duterte nga rehimen sa pagdeklara sang Martial Law. Pabalikbalik nga ginbasol ang New People’s Army para hinabunan ang iya kapaslawan, kapalpakan sa pag-atubang sa problima sa ikaayong lawas. Wala-huya nga ginpabangud sa rebousyonaryong kahublagan kag sang iya mga kritiko agud matigayon ang pagdiklarara sang Martial Law sa bug-o s nga pungsod . Ang wala sang pagkontrol sa sobra tunga sa milyon nga Chinese national nga makasulod sa pungsod. Ang militarista nga pagsulbar sa covid-19 paagi sa pagpa-idalum sa bilog nga pungsod sa Enhanced Community Quarantine (ECQ), pagmobilisa sang militar kag pulis kag pilit nga ipasunod ang mandu sang teraniko nga rehimen Duterte nga nagtuga sang kapalpakan ,amo ang dapat tadlungon.

Kon tampad ang rehimen Duterte sa pagsulbar sining problima sa pandemya, dapat magpatindog sang mga testing center kag pangabayon ang tanan nga may sentoma sang covid-19 kag ang mapamatud-an nga positibo amo lang ang dapat i-quarantina, sabton ang tanan nga gasto sa pagpabulong tubtob maayo, hatagan sang nagaka-igo nga suporta ang pamilya sang pasyente kag indi ipa-idalum ang masobra isa ka gatos ka milyon nga pumuluyo nga wala na-apiktuhan sang sining makamamatay nga virus.

Magluwas sa P275 ka bilyon bilang Emergency Covid-19 fund nga bastante nga gastuhon para diri. May natalana nga P4.5 bilyones nga pundo para sa intelligence fund nga ara sa idalum sang discretion sang presidente. Dugang pa diri, may natalana nga bilyon-bilyon para sa inugbayad sa utang sa gwa sang pungsod kag mga pundo sang lain-lain nga ahensya sang gobyerno nga nagakadto lang sa bulsa sang korap nga opisyal sang gobyerno kag matag-as nga opisyal sang berdugong AFP/PNP.

Indi nga kinahanglan nga maghatag sang iya isa ka bulan nga sweldo upod ang iya pamilya kag iban nga politiko bilang “konswelo de bubo” kay bisan indi na sila paghatagan sang sweldo masugot man lang na basta ara lang sila sa poder. Nagtuga lang ini sang lapnagon nga pagkadislokar sa pangabuhian sang malapad nga pumuluyo, tuman nga kapigaduhon, gutom ilabi na sa hanay sang mga mamumugon kag mangunguma. Nagresulta ini sang lapanagon nga pagkadiskontento bangud para sa ila mas daku pa ang halit sang ECQ ikompara sa halit nga tuga sang civid-19.

Ang mayor nga tuyo sang rehimen Duterte, indi ang pagsulbar sang problima kon paano atubangon kag hatagan sang nagaka-igo nga solusyon ang ining pandemya. Tuyo sini nga hinabunan ang iya salabton kag krimen nga nahimo sa pumuluyo paagi sa pagdikrara sang Martial Law sa bilog nga pungsod, magpabilin kag suluhon ang poder tubtob san-o. Nakahibalo sya nga kon indi na sya presidente madamu sya nga kaso nga atubangon kag segurado nga mapriso. Ginagamit ang isyu sang NPA nga kunu “wala nagatuman sang gindeklara nga ceasefire”, Covid-19, indi desiplinado, salawayon, tig-a bagul ang mga pumuluyo nga wala nagasunod sa iya mandu kag mangin tungtungan agud ideklara ang pasista kag diktadurya nga paggahum gamit ang berdugong AFP/PNP. Indi pamahog ang ginahambal ni Duterte nga hayag nga pagdeklara ang Martial Law kundi plano gid sini nga pagdeklara sang diktadurya nga pagginahum.

Sa tanan nga pumuluyo, kondinahon kag pamatukan ang maitum nga plano sang US-Duterte nga rehimen kag plano sini nga magpabilin sa poder tubtob san-o. Ibuyagyag ang maitum nga plano sa pagdiklara sang Martial Law agud salbaron ang kaugalingon kag hinabunan ang mga kapaltahan nga nahimo sa pumuluyo.###

Bungkagon kag palayason ang US-Duterte nga rehimen!

Mabuhay ang masang pigos!

CPP: Duterte’s “no more talks” policy is based on lies

CPP-Information Officer propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 26, 2020): Duterte’s “no more talks” policy is based on lies

MARCO VALBUENA
CHIEF INFORMATION OFFICER
COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES
APRIL 28, 20201. GRP President Duterte’s declaration that he will no longer hold talks with the NDFP is based on complete lies. He knows that. Alam naman niyang hindi nagnanakaw ang NPA. Ang NPA binibigyan ng masa, kahit hindi humihingi.

On the other hand, hindi kami nagulat sa kanyang declaration. All-out war naman talaga ang policy ni Duterte mula pa 2017. Kahit sa harap ng krisis, ayaw niyang galawin ang badyet niyang pambili ng mga baril, bomba, bala, kanyon, helicopter, drone at mga fighter jets. Gutom na gutom ang mga tao pero gera pa rin ang nasa utak ni Duterte.

However, from the point of view of the Filipino people, Duterte wasted an opportunity to unite the country under a broad humanitarian front to confront the Covid-19 pandemic. Nagsabi naman ang NDFP na handang makipag-usap para magtulung-tulong sa pagharap sa krisis. Ito rin ang hinihingi ng maraming sektor. Pero nagtengang-kawali si Duterte.

2. Duterte knows that the recent incidents of armed clashes between the AFP and NPA are the result of the AFP’s sugod nang sugod policy. Sa mas maraming operations ng AFP, wala talaga silang relief distribution. Mayroon ba namang “relief” operations na kailangan ng aerial bombing, tulad sa Sarangani, Bukidnon, Davao de Oro at Davao del Norte?

Kadalasan press release lang ang sinasabi nilang “securing relief distribution.” Ang totoo, counterinsurgency ang pakay nila. Halimbawa, nang nilusob ng AFP ang kampo ng NPA sa Carabalan, Himamaylan, Negros Occidental noong April 19, sine-secure ba nila ang DSWD na ten kilometers ang layo sa lugar na pagdadausan ng pamamahagi?

3. Duterte’s Covid-19 ceasefire was a fraud. Since March 16, based on our monitoring, the AFP has now deployed troops in more than 400 barangays in 150 towns, with orders to wage total war against NPA units in their areas. Obsessed si Duterte na lumpuhin ang NPA, bagay na mabibigo lang siya. Nagwawaldas siya ng daan-daang milyong piso sa counterinsurgency, na sana ay ginamit niya sa pagpapalakas ng mga public hospitals na pinabayaan niyang mabulok.

4. Duterte’s overall scheme is imposing a fascist dictatorship through a declaration of martial law. Pero kahit pa walang martial law, magagawa (at ginagawa) rin niya ito sa pamamagitan ng pagpapatanggap sa lahat ng mga draconian at repressive measures bilang “new normal.” Sa tabing ng Covid-19, tuluyang pinapatay ni Duterte ang naghihingalong demokrasya, laluna sa mga syudad. Militarista, kulang sa syensya , ang naging paraan ni Duterte sa pagharap sa Covid-19. Gamit ang martial law o emergency powers, lalong lumala ang korapsyon at tumubo ang malalaking kapitalistang kasosyo ni Duterte, tulad nina Villar at Dennis Uy. Sa panahon na ito ng krisis, nakasusuka kung papaanong pinagkakitaan nila ang pondo ng gubyerno sa mga ipinagawang quarantine centers.

5. Right now, the NPA areas are the last bastions of democracy. Pero kahit ito, gustong sirain ni Duterte. Galit talaga siya sa demokrasya.

6. The policy of the NPA is to facilitate, not prevent, the entry of relief and assistance for the people. Kahit DSWD at mga local government, handang makipagtulungan ang NPA. Mabuti na lang, hindi pa hawak ni Sec. Bautista ang lahat ng ahensya niya, kaya maraming nakikipagtulungang sa NPA para umabot ang tulong sa malalayong lugar na NPA lang ang tumatayong gubyerno.

Aside from its public health campaign, the NPA and all revolutionary forces are concerned with the people’s economic well-being, especially in the face of an impending sharp economic downturn.

Nanawagan ang Partido sa lahat ng ahensya, mga indibidwal, sektor at grupo na gustong tumulong para ayudahan ang food production campaign sa mga revolutionary territories. Nanawagan din ang Partido sa lahat ng mga panginoong maylupa na huwag munang kulektahin ang upa sa lupa o ibaba ang upa sa mga darating na anihan.

https://cpp.ph/statement/dutertes-no-more-talks-policy-is-based-on-lies/

Kalinaw News: ASG’s materiel seized by operating troops following clash in Sulu (Graphic Photo)

Posted to Kalinaw News (Apr 28, 2020): ASG’s materiel seized by operating troops following clash in Sulu (By Western Mindanao Command)Operating troops of the 41st Infantry Battalion engaged in an armed confrontation with more or less 20 Abu Sayyaf Group members under in Barangay Tumatangis, Indanan, Sulu at 7:36am, April 28, 2020.

“The firefight lasted for 9 minutes after which our enemies withdrew,” said Maj. Gen. Corleto Vinluan, commander of the Joint Task Force Sulu.

“Our troops are in pursuit of the fleeing bandits,” Maj. Gen. Vinluan added.

Said encounter resulted in the death of one abu, recovery of one M16 rifle with M203 attached, and slight wounding of one soldier.

“The terror groups are taking advantage of the situation wherein some of our troops are deployed to assist the local government units in the battle against COVID-19,” said Lt. Gen. Cirilito Sobejana, commander of the Western Mindanao Command.

“Rest assured our focused military operations will not falter, we have enough forces to hunt and pound these terrorists, and we will compell them to lay down their arms and return to the fold of the law,” Lt. Gen. Sobejana added.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/asgs-materiel-seized-by-operating-troops-following-clash-in-sulu/

Kalinaw News: Former Rebels assist LGUs in the distribution of food packs in Agusan del Norte

Posted to Kalinaw News (Apr 28, 2020): Former Rebels assist LGUs in the distribution of food packs in Agusan del Norte (By 402nd Infantry Brigade)BEUNAVISTA, Agusan del Norte – Ten (10) former NPA Rebels (FRs) are now the ones assisting the government in its effort to repack and distribute relief goods to those affected by the onslaught of the CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19).

The said FRs returned to the folds of the law and are now under the care of the 23rd Infantry (Masigasig) Battalion under the operational control of the 402nd Infantry Brigade.

On April 26, 2020, the Former Rebels join the Troops of 23IB, PNP, and the Local Government Unit of Las Nieves in the repacking, transporting, and distributing of food packs to the residents affected by the Corona virus Deases-19 crises.

Due to the presence of confirmed case of COVID-19 in CARAGA Ragion, an Enhanced Community Quarantine (ECQ) was declared. The municipality of Las Nieves is included in the ECQ. Hence, residents stay in their homes while the LGU extends assistance in terms of food packs.

At the moment, a total of 4,376 relief packs were distributed to the affected populace of thirteen (13) barangays of said municipality. Each household beneficiary received six (6) kilograms of rice and assorted can goods.

One of the FRs expressed his gratitude for allowing them to serve the people by helping in the repacking and distribution of food packs. It has been their desire to help in the truest sense and they are happy that they are given an opportunity. Not like when they’re still in the underground movement that the people whom they will protect are the ones they are extorting foods and money.

“Nakabuhat mi’g kadaut sa mga katawhan sa una, among giguba ang kaugmaon ug relasyon sa mga pamilya, ug karon gusto namo ni bayluhan pinaagi sa pagtabang kanila labi na niining panahon sa krisis dala sa COVID-19.

Isip usa sa mga kanhing NPA nga nailad kaniadto sa mga CPP-NPA-NDF, akong gi-aghat ang akong mga kaubanan nga mubalik na sa sabakan sa balaod aron kamo manginabuhi na ug malinawon sama kanamo karon nga malipayon nang nagpuyo kauban ang among sa among pamilya.

” (We have done dreadful acts to the innocent people before; we have even destroyed the future and relationship of some families. Now that we are back in the folds of the government, we want to repay by helping them especially during this health crisis brought about by COVID-19. As one of the former NPA that was once deceived by the CPP-NPA-NDF, I encourage my former comrades to go back to the folds of the law and live peacefully with their family.”)- Hayson added.

Meanwhile, Lt Col Francisco L Molina Jr, Commanding Officer, thank the FRs for helping the government in extending assistance during this COVID-19 pandemic.

“It’s overwhelming to note that the FRs now join us through manpower assistance especially in repacking and distributing foodpacks for the people. They realized that the government they are now with is the true government. And they are elated for the opportunity given to them to be part in extending assistance to the residents.” – Molina ended.
[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/former-rebels-assist-lgus-in-the-distribution-of-food-packs-in-agusan-del-norte/

Kalinaw News: CTG members including minor surrendered

Posted to Kalinaw News (Apr 28, 2020): CTG members including minor surrendered (By 10TH INFANTRY DIVISION)Makilala, Cotabato- A minor and two (2) other NPA regular members voluntarily surrendered to the RCSP team of the 39th Infantry Battalion thru the collaborative efforts of the Brgy officials of Bacung, Tulunan, Cotabato last April 24, 2020.

The minor was identified as alias BEBE, 16 yrs old, female, a resident of So Bilaan, Brgy Kanibang, Tulunan. She surrendered along with a certain alias Alex, 47 yrs old, male; and a certain alias PAO, 19 yrs old, female. Both persons are residents of Brgy Bacung, Tulunan, Cotabato.

During the interview with alias BEBE, she revealed that most of the NPAs she encountered inside the movement were minors like her. In addition, she received teachings that basically were radicalism and anti-government. She also disclosed that a certain alias ARSI, 13 yrs of age, was the youngest NPA Fighter in the unit. Apparently, the latter joined the movement when he was 10 yrs old.

“I want to be with my family. I was blinded by the false promises of NPA that they will support my family. In reality, they only use us as fighters for their propagandas” alias ALEX said.

”We ramble the mountains every day just to hide from the community and from the government forces and it was so tough. We experienced sickness due to lack of food and rest. They were very strict in everything we do and limitations were heavily imposed. The hardships we are experiencing while with the NPA is twice harder compared when we were in the lowland” @ BEBE and @ PAO emotionally said.

“This latest surrender is a proof that we can achieve peace without firing a single shot. As an assessment, the group is now suffering from diminishing support from the masses. The NPAs activity is a clear violation of Human Rights, Child and Youth Welfare Code, and Republic Act 9262 as continuously recruiting minors as fighters and taking advantage of their weaknesses. The collaborative efforts of LGUs, AFP, PNP, and former rebels are a clear manifestation that it is an effective way of convincing the NPAs to surrender. We urge the members of Communist Terrorist Group (CTG) to surrender and avail the government’s program of reintegration while there is still a chance. A better and peaceful life with your families awaits you”. Lt Col Carandang lauded.

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

Kalinaw News: Commander, 1ID awards troops who repels NPA attack

Posted to Kalinaw News (Apr 28, 2020): Commander, 1ID awards troops who repels NPA attack (By 1st Infantry Division)Ipil, ZSP – The Commander of the 1st Infantry (Tabak) Division today awarded the 44th Infantry Battalion personnel who repelled the NPA attack in Barangay Balagon, Siay, Zamboanga Sibugay last April 1.

Major General Gene M Ponio conferred the award Military Merit Medal with Spearhead Device
to ten personnel of 44IB for their heroic achievement and gallantry in action preventing the attack of combined elements of Guerilla Front Feliciano A and Guerilla Front 13 of the New People’s Army (NPA).

Lt. Col. Don Templonuevo, Commanding Officer of 44IB, recalled how the troops foiled the NPA attack after they have conducted community visitation and information dissemination on COVID-19 crisis in far-flung areas of Siay.

“After the clash, the troops were able to discover a dead cadaver of NPA identified as Elmar Sumasay alyas Junmar and recovered two M16 assault rifles,” LtCol Don Templonuevo, Commanding Officer, 44IB.

MGen Ponio during his speech commended the troops for demonstrating high-level of professionalism and display of tactical and technical expertise in outmaneuvering the enemy under enemy fire and extreme pressure.

“Although there has been a delay in awarding and recognizing your efforts due to the COVID-19 crisis, rest assured that this command will give due credit to your contributions in attaining the peace in Zamboanga Peninsula,” MGen Ponio added.

Also present during the ceremony were Col Leonel Nicolas, Commander, 102nd Infantry Brigade and Hon. Roselyn V Silva, Municipal Mayor, Imelda, ZSP.
[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/commander-1id-awards-troops-who-repels-npa-attack/

Kalinaw News: Army’s 44IB discovers NPA arms cache in Zamboanga del Norte

Posted to Kalinaw News (Apr 28, 2020): Army’s 44IB discovers NPA arms cache in Zamboanga del Norte (By 1st Infantry Division)Ipil, ZSP – The Army’s 44th Infantry Battalion discovered a New People’s Army (NPA) arms cache and retrieved high and low powered firearms in Sitio Makinaryas, Barangay Bunawan, Godod, Zamboanga del Norte, Monday afternoon, April 27.

The troops responded on the information given by the former rebel, Almadin dela Torre alyas Ariel, who surrendered to 44IB after their clash in Barangay Balagon, Siay, Zamboanga Sibugay last April 1.

“The troops were able to retrieve two AK47 assault rifles and one caliber .45 pistol in the arms cache found in Godod,” said LtCol Don Templonuevo, Commanding Officer, 44IB.

“Accordingly, these firearms belonged to the defunct Guerilla Front 13, Western Mindanao Regional Party Committee (WMRPC),” he added.

The firearms were brought to Headquarters, 44IB in Imelda, Zamboanga Sibugay and will be included to the firearms remuneration benefits for Dela Torre.

“These retrieved firearms will be a big blow to the firepower capability of the NPA and will definitely demoralize its members,” said Col Leonel Nicolas, Commander, 102nd Infantry Brigade, which has operational jurisdiction of Zamboanga del Norte.

“In total, the 44IB were able to recover and retrieve three M16 assault rifles, two AK47 assault rifles and one caliber .45 pistol just for this month,” Col. Nicolas added.

Dela Torre and the firearms he surrendered were presented to Major General Generoso “Gene” Ponio, Commander, 1st Infantry Division during his visit to 44IB today, April 28.

“I urged Dela Torre not only to assist us in providing vital information of the NPA’s terroristic plans but also to aide us in encouraging his former comrades to follow his footsteps and return to the folds of law,” MGenPonio said.

“We will provide all necessary assistance and facilitate the enrollment of Dela Torre to the Enhance Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) for his reintegration to the mainstream society,” Ponio added.

Dela Torre is now in the custody and protection of 44IB pending the construction of Zamboanga Sibugay Halfway House.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/armys-44ib-discovers-npa-arms-cache-in-zamboanga-del-norte/

Kalinaw News: Soldiers undergo training, trade rifles for farm tools

Posted to Kalinaw News (Apr 28, 2020): Soldiers undergo training, trade rifles for farm tools (By 2nd Infantry Division)CAMP CAPINPIN, Tanay, Rizal – Five soldiers completed a course on scientific crop production and livestock raising in Batangas on Monday.

The three-day training on farming was held at Lian town’s DV BOER Farms, one of the top agri-businesses in the country.

Major General Arnulfo Marcelo Burgos Jr, Commander of the Army’s 2nd Infantry Division, said that the undertaking was part of the military’s partnership with Dexter Villamin, the President and CEO of DV Boer Farms which is also known as “The People’s Farm”, who earlier emphasized the importance of ensuring food security to prevent hunger and civil disobedience that might arise as the order for Enhanced Community Quarantine remains in place.

​“Filipinos, coming from a country that is primarily agricultural, has a natural skill for farming, on top of our innate resiliency. What we are doing is merely going back to the basics, tapping our strengths and heritage to survive this very challenging phase of our lives”, said Mr Villamin.

Aside from the proper way of planting and growing various crops, the soldiers were given first-hand training on the scientific methods of caring, raising and mass producing poultry, goats and rabbits whose ability to quickly multiply is seen as one of the means to ensure adequate food supply for every Filipino.

It can be recalled that the Jungle Fighter Division took the lead in addressing food security when Maj Gen Burgos ordered the conversion of almost two hectares of this camp’s idle land to farmlands as his unit’s proactive measure to prevent a looming food crisis which is seen as one of the collateral effects of the deadly corona virus.

The clamor to increase the Philippines’ self-sufficiency in producing food has since grown stronger and gained momentum as the call for people to return to the provinces and engage in farming became more active both in the private and public sectors.

Incidentally, Sen Bong Go proposed the “Balik Probinsya” program on April 25 that seeks to decongest Metro Manila once the pandemic has been controlled.

Sen Go said that “this proposal is about equitable distribution of the gains of our fast-developing economy, balanced development of the urban and rural areas and poverty alleviation.”

Maj Gen Burgos said that his “soldiers are happy knowing that many of our countrymen were moved to action by one of our humble innovations in defending our people” while serving as a template of President Duterte’s call for a whole of nation approach in solving problems of the society since “the project is a collaboration between and among the local government units through their Mayors, the business sector and the military.”

He added that the five soldiers who have undergone the training will take the lead in performing “food security-related missions” and will be required to echo and share what they learned to their fellow soldiers who will be working under their supervision.

“This is part of our deliberate approach in responding to a foreseen problem during this crisis which we intend to address without prejudice to our primary mandate of defeating the few remaining NPA terrorists who are now suffering from hunger in the hinterlands and have already sent numerous surrender feelers to the RTF ELCAC’s local peace negotiating team”, ended Maj Gen Burgos.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. Contact us: kalinawnews@cmoregiment.com]

https://www.kalinawnews.com/soldiers-undergo-training-trade-rifles-for-farm-tools/