Saturday, August 24, 2019

CPP/Ang Bayan: Araw ng Pagluluksa para sa Negros

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): Araw ng Pagluluksa para sa Negros

Inilunsad ng Defend Negros #StopTheAttacks Network ang “Pambansang Araw ng Pagluluksa at Protesta” noong Agosto 20 upang kundenahin ang malawakang pamamaslang at iba pang mga pang-aatake sa mga sibilyan sa Negros.

Pinangunahan nito ang mga pagkilos ng daan-daang indibidwal sa iba’t ibang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Laguna, Iloilo, Dumaguete, Cebu, Bacolod at sa isla ng Negros. Naglunsad din ng katulad na mga protesta sa US, Australia at Hongkong upang makiisa sa panawagang itigil na ang pamamaslang.

Umaabot na sa 226 magsasaka ang pinaslang ng mga pwersa ng estado mula nang maupo si Duterte sa poder—90 sa kanila ay mula sa isla ng Negros. Pinakahuli sa mga biktima si Joshua Philip Partosa, 20, estudyante ng Grade 11 sa Bolocboloc High School na pinaslang ng apat na kalalakihan noong Agosto 15.

Papasok noon si Partosa kasama ang dalawa niyang kapatid sa eskwelahan sa Purok 2, Barangay Bolocboloc, Sibulan, Negros Oriental nang paulanan sila ng bala ng mga salarin. Malapitan siyang binaril nang tatlong beses at sinaksak sa leeg. Ayon sa mga pulis, sangkot umano si Partosa sa mga kaso ng pananaksak sa Dumaguete, bagay na mariing pinasinungalingan ng kanyang ama. Sa parehong araw, pinaslang din si Fernando Toreno, dating konsehal ng Barangay Kumaliskis, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/araw-ng-pagluluksa-para-sa-negros/

CPP/Ang Bayan: Bagong pasilidad para sa militar ng US

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): Bagong pasilidad para sa militar ng US

Pinahigpit ng US ang kontrol nito sa militar at pulis ng Pilipinas matapos pagkasunduan ang pagtatayo sa bansa ng pasilidad para sa “gera kontra-terorismo.”

Nitong Agosto 15, pinirmahan nina US Embassy Deputy Chief of Mission John Law at Philippine National Police (PNP) Director General Oscar Albayalde ang kasunduan para sa pagtatayo ng sentro ng pagsasanay sa loob ng Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Nagbigay ang US ng P520 milyon para sa konstruksyon at operasyon nito.

Magsisilbing karagdagang base para sa militar ng US ang naturang pasilidad. Dagdag pa ito sa kanilang base sa Marawi City at iba pang kampo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) alinsunod sa napagkasunduan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement.

Nakaayon din ang pagtatatag ng pasilidad na ito sa disenyo ng US na direktang hawakan at kontrolin ang mga operasyong “kontra-terorismo” sa Pilipinas at mga bansa sa Southeast Asia. Hindi lamang mga tauhan ng PNP at AFP ang sasanayin sa loob ng naturang pasilidad. Dadalhin din ng US sa bansa ang mga papet at kaalyadong hukbo sa Southeast Asia upang isailalim sa indoktrinasyon at pagsasanay sa pagkilala at paglaban sa itinuturing nitong “terorista.” Kikilos ang mga hukbong ito bilang mga tauhan ng militar ng US.

Ipinangako na ni Albayalde na una niyang ipaiilalim sa pagsasanay ang limang bagong-buong batalyon ng PNP Special Action Force (SAF). Matatandaan na noong 2014, ang militar ng US din ang palihim na nagsanay sa dalawang kumpanya ng SAF sa Zamboanga City na isinabak sa operasyon sa Mamasapano, Maguindanao kung saan 44 pulis ang namatay.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/bagong-pasilidad-para-sa-militar-ng-us/

CPP/Ang Bayan: Tangkang militarisasyon sa mga kampus, nilabanan

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): Tangkang militarisasyon sa mga kampus, nilabanan

Kailanman, hindi mapatatahimik ang mga kabataan. Patuloy nilang itataguyod ang bandila ng kalayaan sa pagpapahayag at pag-oorganisa. Sa harap ng sistematiko at patuloy na panggigipit ng rehimeng Duterte sa sektor, muli nilang ipinamalas ang pagkakaisa at paninindigan noong Agosto 20.

Libu-libong estudyante at kanilang mga guro ang nagprotesta sa loob at labas ng mga unibersidad para tutulan ang banta ng militarisasyon sa mga kampus. Ito ay matapos ipahayag ng Philippine National Police ang panukala nitong ipawalambisa ang mga kasunduang nagbabawal sa presensya ng militar at pulis sa loob ng mga kampus. Batid ng mga akademikong komunidad na magreresulta ang presensya ng mga pwersang panseguridad ng estado sa malawakang paniniktik at panunupil sa mga mag-aaral, guro at kawani lalo na ang mga kritikal sa rehimen.

Ang totoo, matagal nang naglalabas-masok ang pulis at militar sa mga kampus sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Ginagamit nilang tabing ang mga pagsasanay at kumperensyang pang-estudyante para libreng magsagawa ng mga operasyong saywar (na tinatawag na nito ngayong mga “operasyong pang-impormasyon”) sa loob ng mga kampus. Labas pa ito sa ipinagpipilitang Reserve Officers’ Training Corps, kung saan pana-panahon silang nag-aalok ng mga talakayan at pagsasanay. Maging ang mga paaralang sekundarya ay hindi ligtas sa kanilang panghihimasok.

Bilang pagkundena, umabot sa 7,000 ang kumilos sa “UP Day of Walkout and Action” sa lahat ng yunit ng Unibersidad ng Pilipinas sa buong bansa. Sa pangunguna ng Upisina ng Rehente ng mga Mag-aaral at UP Rise against Tyranny and Dictatorship (UPRise), nagkaisa ang mga kabataan para ipagtanggol ang kalayaang pang-akademiko at karapatang mag-organisa. Nagkaisa ang mga upisyal, mga guro, kawani at mga organisasyon sa loob ng pamantasan.

Katulad na protesta rin ang inilunsad ng mga mag-aaral ng Polytechnic University of the Philippines. Bilang pagsuporta, sama-samang humarap sa masmidya noong Agosto 21 ang Alliance of Concerned Teachers at mga kilalang propesor mula sa Ateneo de Manila University, University of Santo Tomas, Far Eastern University, UP Diliman at UP Manila.

Para kontrahin ang banta, inihain ng blokeng Makabayan ang House Resolution 223 sa Mababang Kapulungan noong Agosto 12 para kilalanin at suportahan ng reaksyunaryong estado ang Safe Schools Declaration. Ito ay deklarasyong binalangkas ng mga gubyerno sa iba’t ibang dako ng mundo para sa pagbibigay ng proteksyon sa mga paaralan mula sa mga atake sa panahon ng armadong tunggalian.

Nilalaman din nito ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng edukasyon sa panahon ng digmaan at implementasyon ng kongkretong hakbang para tutulan ang paggamit ng militar sa mga paaralan. Sa tala nitong Agosto 2019, mayroong 95 bansa na sumusuporta rito. Nabuo ang deklarasyon noong Mayo 2015 sa Oslo, Norway.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/tangkang-militarisasyon-sa-mga-kampus-nilabanan/

CPP/Ang Bayan: Gina Lopez, pumanaw na

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): Gina Lopez, pumanaw na

“Isang tunay na kaibigan ng mamamayang Pilipino” ang turing ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) kay Regina “Gina” Lopez. Ito ang pahayag ng PKP sa sulat pakikidalamhati nito sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pumanaw si Lopez sa edad na 65 noong Agosto 19 sa sakit na kanser.

Naging kalihim si Lopez ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) mula 2016 hanggang 2017. Sa maiksing panahon niya sa DENR, ibinuhos niya ang lahat para ipagtanggol ang kapaligiran at mamamayang umaasa ng kabuhayan dito. Kasama siya sa pakikibaka laban sa operasyon ng malalaking kumpanya sa pagmimina at pagtotroso na dumadambong sa mga kabundukan, lumalason sa mga ilog at sumisira ng kalupaan. Tahasan niyang ipinagbawal ang open-pit mining at sinuspinde ang lisensya para mag-opereyt ng maraming kumpanya.

Matapos tanggalin si Lopez sa pwesto, agad ding pinayagan ni Duterte ang nabimbing operasyon sa pagmimina at pagtotroso, at ipinawalambisa ang mga kautusang nagtatanggol sa kalikasan at sa mamamayan.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/gina-lopez-pumanaw-na/

CPP/Ang Bayan: 200 pamilya, nagbakwit sa Caramoan

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): 200 pamilya, nagbakwit sa CaramoanMahigit 200 pamilya mula sa Barangay Lidong, Caramoan, Camarines Sur ang nagbakwit matapos paulanan ng bala at bomba ng Philippine Air Force ang kanilang komunidad noong Agosto 13.

Para bigyang-katwiran ang pang-aatake, pinalabas ng mga pasista na may naganap na engkwentro sa pagitan ng 83rd IB at mga Pulang mandirigma sa lugar, bagay na pinasinungalingan ni Ka Ma. Roja Banua, tagapagsalita ng National Democratic Front-Bicol.

Iniulat naman noong Agosto 14 na umaabot na sa 18 magsasaka ang napalayas mula sa mga bayan ng Lopez, Macalelon, Catanauan at Agdangan sa prubinsya ng Quezon. Ang mga magsasaka ay nananawagan ng pagtataas sa presyo ng kopra at buong niyog na kanilang ibinebenta. Ipinatawag sila sa kampo ng militar at pwersahang “pinasusurender” bilang mga myembro ng BHB.

Mahigit 100 sundalo naman ng 26th IB ang nagkampo sa mga kabahayan, klinika at gilingan ng mais sa komunidad ng mga Lumad sa Sityo Simowao, Diatagon, Lianga, Surigao del Sur noong Agosto 16. Tinutulan ng mga residente ang pagkakampo dahil sa ligalig na dala ng mga sundalo. Perwisyo rin ang mga ito sa kanilang anihan. Nag-ulat naman ang mga Lumad mula sa Tubod, Bolhoon, San Miguel na inookupa rin ng militar ang kanilang komunidad mula pa Agosto 17.

Muling pinasok ng mga elemento ng 20th IB ang Barangay Capotoan sa bayan ng Las Navas, Northern Samar noong Agosto 12. Inihiwalay ng mga sundalo ang 143 kalalakihan at kababaihan sa kanilang mga anak. Ininteroga ang mga residente at pinagbantaang papatayin. Pitong sibilyan ang iligal na idinetine nang ilang oras at hiwalay na ininteroga at pinagbantaan. Hanggang sa kasalukuyan ay nakakampo pa rin ang mga sundalo sa mga sibilyang imprastruktura sa komunidad.

Pagdukot sa Samar. Dinukot ng mga elemento ng 43rd IB si Nario Lagrimas, magsasaka mula sa E. Duran, Bobon, Northern Samar, kasama ng isa pa, noong Agosto 8. Matapos ang ilang oras, pinakawalan ang kasama ni Lagrimas. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa siya inililitaw.

Pandarahas sa Mindanao. Hinanap ng mga lalaking armado ng matataas na kalibreng riple si Pedro Arnado, pambansang upisyal ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, sa kanyang bahay sa Davao City noong Agosto 20.

Pinuntahan naman ng dalawang nakasibilyang elemento ng 1st SFB ang bahay ni Francisco “Iko” Pagayaman, 63, sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City noong Agosto 16. Si Pagayaman ang tagapangulo ng Kadamay-North Mindanao.

Iligal na detensyon. Hindi pa rin pinalalaya ang mag-asawang istap ng NDFP negotiating panel na sina Alexander at Winona Birondo kahit pa ibinasura na noong Hulyo 30 ang gawa-gawang kasong illegal possession of firearms and explosives na isinampa sa kanila. Inaresto sila ng pulisya nang walang mandamyento noong Hulyo 23 sa Barangay Maribio, San Francisco del Monte, Quezon City at idinetine sa Camp Caringal. Parehong may diabetes ang mag-asawa.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/200-pamilya-nagbakwit-sa-caramoan/

CPP/Ang Bayan: Pagyurak sa mga karapatang-tao sa Bukidnon

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): Pagyurak sa mga karapatang-tao sa BukidnonHabang nasa sentro ang Bukidnon ng mga operasyong pagdumog ng militar, pahaba nang pahaba ang listahan ng mga krimen ng AFP laban sa mamamayan dito. Noong 2018, hindi bababa sa lima ang pinaslang at marami pa ang iligal na inaresto na mga sibilyan. Nitong taon, 13 na ang pinaslang habang daan-daang baryo ang hinahalihaw ng mga sundalo.

Pinakahuli sa naitala ang pagpaslang sa magsasakang Lumad na si Jeffrey Bayot noong Agosto 11 sa Barangay Bongbungon, Quezon habang pauwi sa kanilang tahanan.

Dalawang araw bago ito, pinagbabaril ng dalawang nakasuot-sibilyang tropa ng 88th IB sina Alex Lacay at Renard Burgos sa Sityo Pag-asa, Barangay Salawagan, Quezon. Agad na napatay si Lacay habang nakatakas si Burgos. Kasapi ang dalawang magsasaka ng Kaugalingaong Sistema Igpasindog to Lumadnong Ogpaan (Kasilo), ang grupong Lumad na naninindigan para sa lupang ninuno.

Ilan pa sa mga pinaslang ay sina Guillermo Casas, Liovogildo Palma at Joel Anino sa San Fernando. Napaslang naman si Datu Kaylo Bontulan sa pambobomba ng AFP sa Kitaotao.

Noong Hulyo, pinagbabaril si Datu Mario Agsab sa kanyang tahanan sa Sityo Mainaga, Barangay Iba, Cabanglasan. Kinilala ang mga suspek na sina Sammy Diwangan, kasapi ng Alamara at Emboy Gayao, isang CAFGU na hawak ng 8th IB. Si Agsab ay kasapi ng Pigyayungaan, isang organisasyong Lumad.

Pandarahas at pamimilit

Tuluy-tuloy rin ang pandarahas at pagpapakalat ng malisyosong propaganda ng rehimeng Duterte laban sa mamamayan at mga nagtataguyod ng karapatang-tao.

Nitong Agosto 8 at 9 nagtungo ang mga kasapi ng PNP sa paaralan ng anak ni Kristin Lim sa Manolo Fortich. Hinahanap nila si Lim sa mga magulang na nag-aantay sa kanilang mga anak sa labas ng paaralan. Bago nito, sinalakay ng 1st Special Forces Battalion ang tahanan ni Lim sa Barangay Damilag, Manolo Fortich. Si Lim ay dating tagapamahala ng Radyo Lumad.

Naglunsad din ng anti-komunistang porum ang mga elemento ng 1st SFB sa barangay hall ng Damilag noong Agosto 7. Bago ang aktibidad nag-ikot ang mga sundalo sa komunidad at nag-anunsyo na napasok na diumano ng komunismo ang kanilang erya.

Noong Agosto 2-4 tinipon ng AFP ang mga kabataan mula sa Quezon sa tabing ng Youth Leadership Summit upang siraan ang rebolusyonaryong kilusan. Naglunsad ito ng kaparehong aktibidad sa loob ng Bukidnon State University noong pasukan.

Persona-non-grata at militarisasyon

Iba’t ibang barangay sa Quezon ang sapilitang pinagdeklara ng “persona-non-grata” laban sa BHB. May mahigit 300 sibilyan din na umano’y kasapi ng mga organisasyong rebolusyonaryo ang pinasurender bilang tagasuporta ng BHB.

Pinasumpa naman ng katapatan ang mga residente ng Barangay Merangeran sa Quezon, sa mga barangay ng Lumbayao, Banlag, at Dagat Kidavao sa Valencia City noong Hulyo 28.

Samantala, noong Hunyo 22, 30 pamilya ng Barangay Tugaya, Valencia City ang nagbakwit sa kanilang barangay hall matapos mag-istraping ang tropa ng 403rd IBde sa kanilang komunidad. Noong Marso, dinumog ng 1,600 sundalo mula sa 60th IB, 56th IB, 57th IB, 58th IB, 88th IB, Scout Rangers at 43rd Division Reconnaissance Company ang Cabanglasan at San Fernando. Bago nito, binomba, kinanyon at inistraping ng AFP ang nasabing komunidad.

Noong Pebrero 2019, ipinagyayabang ng AFP na mayroon na umanong 27 barangay sa prubinsya na nagdeklarang “persona-non-grata” ang BHB. Mula 2017 hanggang 2018, umabot na sa 295 ang mga sibilyang pinilit nilang “sumurender” bilang tasuporta o kasapi ng BHB.

Tuluy-tuloy ang okupasyon ng mga sundalo sa mga sibilyang imprastruktura sa loob ng mga komunidad. Mula Marso hanggang sa kasalukuyan, nakakampo ang mga elemento ng 8th IB sa Barangay Bontongon sa Impasug-ong at sa mga barangay ng Manalog at Kibalabag sa Malaybalay City.

Nitong Agosto, sinalakay ng mga pwersa ng 8th IB ang Sityo Bendum, Brgy. Busdi ng parehong syudad.

Bukod dito, nakapagtala rin ang mga grupo ng karapatang-tao ng pitong kaso ng iligal na pag-aresto nitong taon. Tampok dito ang pagdakip ng 88th IB sa dalawang menor-de-edad sa Sityo Sanggiapo, Barangay Sinuda, Kitaotao noong Pebrero 18.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/pagyurak-sa-mga-karapatang-taosa-bukidnon/

CPP/Ang Bayan: Mga opensiba laban sa FMO sa Bukidnon

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): Mga opensiba laban sa FMO sa Bukidnon

Sa naiulat sa Ang Bayan, 30 armadong aksyon ang nailunsad ng Bagong Hukbong Bayan-North Central Mindanao Region (BHB-NCMR) sa Bukidnon sa panahon ng mga nakapokus na operasyong militar ng AFP (Marso 2018-Enero 2019). Dalawampu sa mga ito ay direktang patama at bigwas sa mga tropa ng FMO.

Pinakamasinsin dito ang 14 na armadong aksyon (13 opensiba, isang depensiba) na inilunsad ng BHB noong Disyembre 2018 laban sa FMO sa hangganan ng Bukidnon, Agusan del Sur at Misamis Oriental. Inulat ng mga yunit ng BHB ang 17 patay at dalawang sugatan sa mga sundalo.

Apat na armadong aksyon naman ang inilunsad ng BHB bilang patama sa higit 300 nag-ooperasyong sundalo sa magkakalapit na lugar sa Malaybalay City, Impasug-ong at bahagi ng Manolo Fortich noong Agosto 2018. Isang sundalo ang napatay habang isa ang nasugatan. Tumagal ang operasyon ng 1st Special Forces Battalion, 8th IB at 43rd Division Reconnaissance Company mula Agosto 8-20 sa tangkang gapiin ang isang yunit ng BHB.

Sa unang araw ng operasyong dumog ng 8th IB noong Hulyo 19, 2018, inambus ng mga Pulang mandirigma ang mga sundalo sa Barangay Busdi, Malaybalay City. Samantala, sa huling araw ng FMO ng 12th Scout Ranger Company sa Barangay Lumintao, Quezon noong Hulyo 2018, pinaputukan ng BHB ang mga sundalo. Pito sa mga tropa nito ang napatay at anim ang nasugatan.

Sa kabuuan, mahigit dalawang platun ang naidulot ng BHB na kaswalti sa hanay ng AFP. Umabot sa 40 ang patay sa mga sundalo at 16 ang nasugatan. Nakapagsagawa rin ang BHB ng isang aksyong pamarusa sa Dole Philippines noong Enero 2019.

Hindi sagka ang mga nakapokus at dumog na operasyon ng mga sundalo para malimita ang mga armadong aksyon ng BHB. Kinakailangan ang mahusay na paniktik at pagpaplano para bigwasan ang mga pwersa ng kaaway sa isang takdang panahon.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/mga-opensiba-laban-sa-fmo-sa-bukidnon/

CPP/Ang Bayan: Katangian at layunin ng mga FMO ng AFP sa Bukidnon

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): Katangian at layunin ng mga FMO ng AFP sa BukidnonHindi bababa sa 13 serye o isa kada buwan, ang inilunsad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na mga “focused military operation” (FMO o nakapokus na operasyong militar) sa prubinsya ng Bukidnon mula Marso 2018 hanggang Enero 2019.

Ito ang naging hugis ng pagsisikap ng AFP na kubkubin o palibutan at “gapiin” ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa prubinsya bago magtapos ang 2018. Kalagitnaan ng taon, noong Agosto 7, 2018, idineklara na nitong “conflict manageable” ang prubinsya at handa na para “tayuan ng mga proyekto.”

Mga batalyon ng 403rd IBde, isa sa mga brigadang nakapailalim sa 4th ID, ang humahalihaw sa kabundukan ng prubinsya. Erya ng operasyon ng limang batalyon (8th IB, 88th IB, 1st Special Forces Battalion, 65th IB at 58th IB) ang gitna, kanlurang bahagi at ang mga hangganan ng prubinsya sa Misamis Oriental at Agusan del Sur, gayundin ang hangganan nito sa Lanao del Sur. Ang kanilang mga operasyon ay sinusuhayan ng 43rd Division Reconnaissance Company ng 4th ID. Sa simula ng 2019, inianunsyo ng 1003rd IBde ng 10th ID na muli nilang isasailalim sa kanilang mga operasyon ang mga baryo at komunidad ng Bukidnon sa hangganan ng Davao, bagaman noon pang 2017 ay may naiulat nang mga operasyong kombat ang 89th IB at 16th IB sa naturang lugar.

Gayundin, ginawang lugar-pagsasanay ng mga bagong gradweyt na Scout Ranger, Special Forces at mga elemento ng CAFGU ang prubinsya, partikular ang kabundukan ng Pantaron na tumatawid sa anim na prubinsya (Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Davao del Norte at Davao del Sur) at nagsisilbing gulugod ng Mindanao.

Katangian ng mga operasyon

Tumatagal ang isang FMO nang anim na araw hanggang dalawang linggo. Inilulunsad ito matapos ang mahaba-habang panahon ng mga operasyong paniktik, saywar at mga Community Operations for Peace and Development (COPD) sa mga barangay. Ang pangunahing operasyong pangkombat na kinasasangkutan ng 150-400 tropang militar ay ikinukumpas sa antas-brigada hanggang antas-dibisyon.

Sa mga maniobrang kombat, estilo ng mga tropa ang pagsasanib ng mga kolum mula sa iba’t ibang erya upang magtimbangan sa isa’t isa. Sa isang FMO noong Disyembre 2018, di bababa sa 20 kolum ang pinakilos. Nanggagaling sa di inaasahang lugar ang staging point ng mayor na pwersa (may layong ilang araw na lakaran sa mahirap na tereyn). Tinatahak nila ang tinatayang mga lugar na paborable sa BHB. Maaaring umabot sa isa hanggang dalawang linggo ang “pagtatago” ng mga kolum ng AFP habang kinukubkob nito ang target na erya.

Isang halimbawa ang kampanyang kubkob ng AFP sa mga hangganan ng Bukidnon, Misamis Oriental at Agusan del Sur. Umaabot sa 400 tropa ang humalihaw sa kagubatan sa pagitan ng dalawang barangay (Barangay Minalwang ng Claveria, Misamis Oriental at Barangay Hagpa ng Impasug-ong, Bukidnon) sa loob ng dalawang linggo. Bago ito, ilang linggo nang naglalakad ang malaking bahagi ng tropang panagupa na nanggaling sa Barangay Salog sa Esperanza, Agusan del Sur.

Sa antas-brigadang operasyon, tatlo hanggang apat na kolum na laking-seksyon (150 tropa) ang itinatambak sa target na erya. Sa antas-dibisyon, kung saan maaaring nagsisimula sa labas ng prubinsya ang operasyon, limang kolum na may dalawa hanggang tatlong seksyon ang itinatambak ng militar. Bawat kolum ay pinamumunuan ng isang tinyente.

Bago ang aktwal na pagdumog, pinakikilos ng AFP ang kanilang mga espiya para pasukin ang target na mga baryo. Madalas silang magpanggap na naglalako ng kung anu-anong produkto. Pinakikilos din ng AFP ang mga paramilitar nito para maghanap ng mga bakas at iba pang palatandaan sa gubat. Ginagamit nilang batayan ang mga datos na nakukuha nila mula sa mga nahuli na Pulang mandirigma para makuha ang lokasyon ng mga taktikal na base o kampuhan ng mga yunit ng BHB.

Bahagi ng operasyon ang ilang ulit na pagpapalipad ng mga eroplanong pangsarbeylans at drone ilang linggo bago at sa kasagsagan ng aktwal na operasyong kombat. Naiulat ang paggamit ng isang maliit na eroplanong may piloto (Cessna), dalawang klase ng medium-altitude (katamtaman o 9-10 kilometrong taas ang lipad) na drone na kulay puti (kahugis ng Reaper at Predator ng US) at mas maliliit pang drone (kahugis ng ScanEagle). Pinaniniwalaang ang tipong-Reaper na drone ay pagmamay-ari at direktang pinalilipad ng militar ng US na nasa bansa.

Sa mga lugar na mahirap abutin ng mga sundalong pangkati, suportado ang mga operasyon ng mga bomba at bala mula sa ere ng dalawang klase ng pang-atakeng helikopter (MG-520 at AugustaWestland 109E) mula sa Tactical Operations Wing (Group 10) ng Eastern Mindanao Command na nakabase sa Cagayan de Oro. Ginagamit din ang mga helikopter na UH-1H (Huey) para sa suplay ng pagkain, gamot at dagdag na tropa. Sa panahon ng mga sagupaan, sinusuportahan ang mga tropang pangkati ng artileri mula sa mga kanyon at 105mm howitser.

Sa mga operasyong ito, ginagamit ng mga tropang militar ang radyong Harris para sa komunikasyong encrypted. Mahigpit ang koordinasyon ng mga sundalo sa antas ng platun hanggang sa seksyon. Ang kanilang mga taktikal na sentrong pang-operasyon (na inilalatag sa kapatagan ng mga baryo pero minsa’y inilalatag din sa matataas na tereyn para magsilbing posteng pang-obserba) ay nagsisilbing mga istasyong medikal kung saan nilalapatan ng paunang lunas ang kanilang mga sugatan. Sa kampanya nito noong Disyembre, halimbawa, naghawan ng lapagan ng helikopter ang sentro ng operasyon na nakapatong sa pinakamataas na tereyn sa kinubkob na lugar.

Milyun-milyong gastos

Kung kukwentahin, hindi bababa sa P10 milyon kada dalawang linggo ang ginagastos ng AFP para sa tropa at mga bala ng baril at kanyon pa lamang sa kada FMO na inilunsad nito sa prubinsya. Hindi kabilang rito ang gamit ng mga sundalo, tulad ng riple at masinggan, teleskopyo, radyo, bakpak, kasuotan at bota. Hindi rin kasali ang gamit pang-operasyon tulad ng radyong pangbase, generator, tool kit at iba pa. Wala rin dito ang mga gamit-medikal, gamot at ambulansya at gastos sa transportasyon gamit ang mga siksbay (hindi bababa sa 20 kada FMO).

Hindi bababa sa P3 milyon ang nagagastos ng AFP sa bala pa lamang sa isang operasyon. Ang bawat bala ng ripleng M16 at M14 ay nagkakahalaga ng P25, habang P35 naman ang bawat bala ng Squad Automatic Weapon. Sa isang kampanyang kubkob noong 2018, umabot sa 13 ang serye ng mga engkwentro (sa parehong opensiba at depensiba) sa pagitan ng BHB at ng AFP. Ang bawat bala ng mortar naman ay nagkakahalaga ng P10,000.

Milyun-milyon din ang gastos kada pagpapalipad ng helikopter at pagpapakawala ng mga rocket at bala mula dito, na karaniwang tumatama sa mga sakahan ng maliliit na magsasaka at kagubatang nakapaligid dito. Batay sa mga ulat ng US Air Force noong 2013, umaabot sa $13,634 (P681,700 sa palitang P50=$1) ang gastos sa kada oras na pagpapalipad ng isang Huey. Ang gastos naman sa isang oras na paglipad ng medium-altitude drone (lumilipad na may taas na 9-10 kilometro) ay tinatayang $3,624-$4,762 (o P181,200 hanggang P238,100). Hindi bababa sa 82 katao ang kinakailangan para sa pagpapalipad at pagsusuri ng mga datos na nakakalap ng naturang mga drone. Ang rocket naman na pinapuputok ng mga pang-atakeng helikopter ay nagkakahalaga nang mula P1,500 (Warhead M151) tungong P3,500 (Warhead M282) kada isa. (Nota: Ang MG-520 ay maaaring magpakawala ng pitong rocket sa isang serye ng pambobomba.)

Dagdag pa rito ang gastos para sa paghahatid ng suplay na pagkain, suportang medikal at ebakwasyon ng mga patay at sugatang sundalo, pagtatayo ng sentrong pangkumand at marami pang iba.

Dumog para sa mga “proyektong pangkaunlaran”
Isinasagawa ang kampanyang kukbob sa mga kabundukan ng Bukidnon na may nakatakdang proyektong imprastruktura tulad ng malalaking dam, plantang pang-enerhiya at sa lugar na planong latagan ng komersyal na mga plantasyon. Layunin nitong “linisin” ang lugar ng presensya ng BHB para madaling pasukin ang erya at palayasin ang mga nakatira rito. Ang mga erya na ito ay mga lupang agrikultural at lupang ninuno na kinatitirikan ng mga komunidad ng mga Lumad.

Noong Marso 2019, pinasinayaan ng AFP, katuwang ang Cabinet Officer for Regional Development and Security para sa Region 10 na si Martin Andanar, ang Convergence Areas for Peace and Development (CAPDev) sa Iba, Cabanglasan. Alinsunod ang programang ito sa “whole-of-nation approach” na ipinamamarali ng National Task Foce to End Local Communist Armed Conflict. Pamamahalaan ng Mindanao PeaceDev Coordinating Group ang CAPDev, isang grupong pinaghaharian ng mga upisyal ng 1st, 4th at 10th ID at ng 403rd Brigade at 2nd Mechanized Infantry Brigade, kasama ang mga rehiyunal na upisina ng Philippine National Police, Department of Interior and Local Government, at National Economic and Development Authority.

Saklaw ng CAPDev ang sumusunod na kabundukan sa prubinsya: Mt. Saldab at kapatagan ng Kalabugao sa Impasug-ong, Pantaron Range at Umayam Complex sa Cabanglasan at San Fernando, Kitanglad sa Sumilao at Baungon, Kalatungan sa pagitan ng Talakag at Pangantucan at kapatagan ng West Bukidnon. Ang mga lugar na ito ay matagal nang target na pagtayuan ng mga proyektong pang-enerhiya at komersyal na plantasyon ng malalaking burgesya-kumprador at kanilang mga kasosyong dayuhan.

Noong 2018, hindi bababa sa 41 plantang pang-enerhiya, karamihan sa malalaking ilog (hydro) ang naiulat na pinaplano, pinauunlad o di kaya’y aktwal nang gumagana sa prubinsya. Pinakamalaki rito ang planong itayo na Pulangi Dam V (250MW) sa Kitaotao. Tinatayang ilulubog nito ang 40,000 ektarya na mga lupang ninuno, agrikultural at kagubatan sa hangganan ng Bukidnon at North Cotabato. Kabilang din sa mga proyektong ito ang dalawang plantang hydropower sa ilog ng Tagaloan sa Santiago, Manolo Fortich na pinagagana ng Hedcor Bukidnon ng burgesya-kumprador na pamilyang Aboitiz.

Ang kapatagan ng Kalabugao, sa partikular, ay matagal nang inilalako ng reaksyunaryong estado sa dayuhang mga debeloper para sa ekspansyon ng kanilang mga komersyal na plantasyon. Nasa Bukidnon ang malalaking plantasyon ng pinya at saging ng Del Monte, Davco at Dole. Saklaw ng mga plantasyong ito ang mga komunidad sa Manolo Fortich, Sumilao, Impasug-ong, Libona, Lantapan, Maramag at Quezon. Target ng kumpanyang Del Monte na palawakin pa ang plantasyon nito sa Talakag.

Gayundin, sinaklaw ng mapanlinlang na programang National Greening Program ang kabundukan ng Pantaron, Kitanglad at Kalatungan. Matagal nang ibinukas ng estado ang mga kagubatan dito sa mga korporasyong mina at troso.

Nakatakda ring buhusan ang prubinsya ng milyun-milyong pisong pondo para sa mga proyektong imprastruktura. Kabilang dito ang paliparan sa Don Carlos na wawasak sa daan-daang ektaryang palayan. Tatawid din sa prubinsya ang Mindanao Road Sector Project na tumama na sa mga sakahan at nagpalayas sa daan-daang mga magsasaka sa kanilang lupa. Nagkakahalaga ang proyektong ito ng P25.3 bilyon, na kalakhan ay uutangin sa Asian Development Bank.

Ang mga daan at tulay na itatayo ay hindi para paunlarin ang buhay at kabuhayan ng ordinaryong mamamayan kundi para pabilisin ang transportasyon ng mga produkto mula sa prubinsya tungo sa mga daungan at pabrika. Halimbawa nito ang bagong daan sa Alae, Manolo Fortich na may layuning pabilisin ang transportasyon ng mga produkto ng mga komersyal na plantasyon mula Bukidnon patungong Mindanao Container Terminal (MCT) sa Tagoloan, Misamis Oriental. Samantala, dalawang proyektong daan—ang Laak-San Fernando at Mactan-Miaray—ang aktibong nilalabanan ng mga Lumad dahil sinasagasaan nito ang kanilang mga komunidad.

Ang mga kabundukan ng Bukidnon ay hindi lamang lupang ninuno ng mga tribu nito at pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Dito nagmumula ang dalawang malalaking ilog (Pulangi at Tagoloan) na nagsusuplay ng tubig at irigasyon sa buong prubinsya. Nagsisilbi ring watershed ang mga ito ng buong Mindanao at nagsusuplay ng 25% sa pangangailangang enerhiya sa buong isla.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/katangian-at-layuninng-mga-fmo-ng-afpsa-bukidnon/

CPP/Ang Bayan: Desperadong pagsupil sa kabataan

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): Desperadong pagsupil sa kabataanBagong desperadong tangka ng rehimeng Duterte, sa pamamagitan ng payaso nitong si Sen. Ronald “Bato” dela Rosa, na busalan ang mga estudyante nang magsagawa ito ng pagdinig sa Senado kaugnay sa diumano’y nawawalang menor-de-edad na mga aktibista.

Ginamit ni dela Rosa ang problemang pampamilya sa pagitan ng mga magulang at anak nilang aktibista para siraan ang progresibo at kritikal na tindig ng mga estudyante at kanilang mga organisasyon.

Nagmukhang tanga si dela Rosa nang humarap ang sinasabing “nawawalang” mga aktibista na sina Alicia Lucena ng Anakbayan at Lory Caalaman ng Kabataan Partylist, at pinasubalian ang kanyang mga pahayag. Anang mga aktibista, hindi sila nawawala, at hindi rin sila menor-de-edad. Nanindigan sila na huwag gamitin ng pulis at militar ang kanilang mga pamilya para siraan ang kanilang organisasyon at magsulong ng mga dagdag na anti-kabataang patakaran.

Tulad ng inaasahan, ginatungan ang palabas ng mga militaristang galamay ng rehimen at ginamit na sangkalan para bigyan-katwiran ang planong pag-amyenda sa Human Security Act, at bantang pagpapanumbalik ng batas sa anti-subersyon.

Ibinukas din ng Philippine National Police ang posibleng pagsasawalang-bisa o pagrepaso sa kasunduan sa pagitan ng mga pamantasan at Department of National Defense na nagbabawal sa presensyang militar o pulis sa loob ng mga unibersidad. Sa patuloy na pananakot, ipinatatawag ng Department of Justice ang mga lider ng progresibong organisasyon sa bisa ng isang subpoena.

Ikalawa na ang tangkang ito sa desperadong pagpapatahimik sa mga kabataan. Noong Oktubre 2018, naglubid ang rehimen ng kwentong “Red October” o pag-uugnay ng progresibong kilusan ng kabataan sa armadong kilusan ng Bagong Hukbong Bayan. Layon nitong takutin at gawing iligal ang mga lehitimo at kritikal na paninindigan ng mga kabataan. Niyuyurakan nito ang kalayaan sa pagpapahayag at pag-oorganisa ng mga kabataan.

Kabataan bilang pwersa ng pagbabago

Ang aktibismo at radikal na kaisipan ng mga kabataan ay pwersa para sa pagbabago, pagsulong, hustisyang panlipunan at demokrasya. Takot ang rehimeng Duterte sa nagkakaisang hanay ng mga kabataang kritikal sa kanyang rehimen.

Sa kasaysayan, ang mga kabataang aktibista ang pinakamatatag na lumaban sa diktadurang Marcos sa panahon ng batas militar. Nasa unahan sila ng makasaysayang Sigwa ng Unang Kwarto (1970), Diliman Commune (1971), mga aklasang mag-aaral noong katapusan ng dekada 1970 hanggang unang bahagi ng dekada 1980 laban sa pagtaas ng matrikula at pagbabalik ng mga karapatan sa kampus, at mga dambuhalang pagkilos noong 1983-1986 para sa pagpapatalsik sa diktadurang US-Marcos.

Kabilang ang mga kabataan sa mga unibersidad sa pinakamasigasig na lumaban para lansagin ang mga base militar ng US at wakasan ang Military Bases Agreement noong 1991. Kabilang din sila sa pinakamalakas na tumutol sa pagsapi ng Pilipinas sa GATT noong 1994 at patakaran ng todong liberalisasyon at pribatisasyon ng ekonomya sa ilalim ng rehimeng Ramos. Mahigpit silang nakipagkaisa sa masang anakpawis sa pagtutol sa GATT-WTO nang magpulong ang mga lider ng mga bansa ng Asia-Pacific Economic Cooperation sa Pilipinas noong 1996.

Hindi maitatatwa ang kanilang malawakang paglahok sa pag-aalsa at pagpapatalsik sa rehimeng Estrada. Gayundin, malaking bilang ng kabataan ang lumahok at nanguna sa mga protestang kontra pork barrel na nagtapos sa Million People’s March sa ilalim ng rehimeng Aquino noong 2013. Nagmarka rin ang kilusang protesta ng mga kabataan-estudyante laban sa mga kaltas sa pondo sa edukasyon.

Noong 2017, naitulak ang pagsasabatas sa libreng matrikula para sa mga pampublikong unibersidad at kolehiyo. Patuloy nilang iginigiit ang kalayaan sa akademya, kabilang ang karapatan sa pagkakaroon ng konseho at pahayagang pangkampus, karapatang mag-organisa at sumali sa mga organisasyon at karapatan sa malayang pagpapahayag at pamamahayag.

Nakikipagkaisa sila sa manggagawa at magsasaka sa mga welga, piket at mga komunidad. Patuloy silang lumalaban para sa interes ng mamamayang Pilipino sa kabila ng mga pananakot at panggigipit ng rehimeng Duterte. Ilang kabataan na ang tinakot at ginipit. Ilang beses na ring sinampahan ng gawa-gawang kaso ang kanilang mga lider.

Hindi maikakaila ang paglahok ng mga estudyante at kabataan sa armadong rebolusyon. Mula sa Katipunan hanggang sa Bagong Hukbong Bayan, karamihan ng mga rebolusyonaryong kawal ng mamamayan ay mga kabataan. Marami sa mga rebolusyonaryong bayani ay nag-alay ng kanilang buhay sa edad ng kasigasigan ng kabataan. Maningning silang mga halimbawa ng walang pag-iimbot na pagsisilbi sa mamamayan. Binibigyan sila ng pinakamataas na pagpupugay ng buong rebolusyonaryong kilusan at mamamayan.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/desperadong-pagsupil-sa-kabataan/

CPP/Ang Bayan: Armadong paglaban sa todo-gera sa Bicol

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): Armadong paglaban sa todo-gera sa Bicol

Mahigit 20 koordinadong aksyong militar ang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Bicol sa iba’t ibang panig ng rehiyon noong Agosto 19-21. Tampok dito ang ambus sa mga myembro ng Philippine National Police sa Barangay Alegria, Pio V. Corpuz, Masbate kung saan pitong pulis ang sugatan. Naglunsad din ng operasyong haras sa mga kampo ng kaaway sa Sorsogon at Legazpi City.

Bago nito, 33 sundalo ang napatay at 21 iba pa ang nasugatan sa mga opensiba ng BHB-Bicol mula Marso-Hunyo ngayong taon. Sa bilang na ito, 15 ang napatay habang 12 ang nasugatan sa pwersa ng 2nd IB sa mga serye ng operasyong demolis na isinagawa ng BHB-Masbate noong Abril 29, Hunyo 2 at Hunyo 9 sa mga barangay ng Progreso at Cawayan, San Fernando, at sa Barangay Malinta, Masbate City.

Sa parehong prubinsya, dalawang operasyong haras ang isinagawa noong Mayo 22 sa Barangay Banahao, Dimasalang at sa Barangay Casabangan, Pio V. Corpuz. Hinaras din ang hedkwarters ng 2nd IB sa Barangay Bacolod, Milagros noong Hunyo 10 at sa Barangay Armenia, Uson noong Hunyo 12. Sa Barangay Daraga sa Placer, Masbate, sinunog ng BHB ang itinatayong detatsment ng PNP Special Action Force sa parehong araw.

Sa Camarines Sur, siyam na tropa ng 22nd IB ang nasugatan sa magkasabay na ambus at operasyong haras ng mga yunit ng BHB-West Camarines Sur (Norben Gruta Command) sa detatsment ng militar sa Sityo Dinumpilan, Barangay Malinao, Libmanan. Isang sundalo at tatlong elemento ng CAFGU ang nasugatan. Nilapatan ng paunang lunas ng mga medik ng BHB ang mga sumukong sugatan.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/armadong-paglaban-sa-todo-gera-sa-bicol/

CPP/Ang Bayan: 4 AK47, nasamsam ng BHB-MisOr

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): 4 AK47, nasamsam ng BHB-MisOrTumagal nang limang minuto lamang ang walang-putok na armadong aksyon ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) laban sa isang mapanirang planta ng enerhiya sa Misamis Oriental noong Agosto 19 ng umaga.

Nakumpiska sa reyd ang apat na ripleng AK47 at 200 bala mula sa mga gwardya ng AY 76 Security Agency na nakatalagang mga bantay ng Minergy Power Corporation (MPC) sa Barangay Quezon Heights sa bayan ng Balingasag. Nasamsam din ng mga Pulang mandirigma ang ilang radyo mula sa mga gwardya.

Pinatatakbo ng MPC ang isang 165-MW coal power plant sa tabi ng Macajalar Bay. Tinatapon ng planta sa baybay na ito at sa kalapit na lugar ang basurang nakalalasong kemikal. Bunga nito, inireklamo ng mga residente sa BHB na nagkaroon sila ng iba’t ibang sakit kabilang ang hika, pagkahilo at sore eyes makaraang naging lubusan ang operasyon ng planta noong Setyembre 2017.

Nagsagawa rin ng pagsisiyasat ang sangguniang panlalawigan ng Misamis Oriental pero walang nangyari, ayon kay Ka Nicolas Marino, tagapagsalita ng BHB-Misamis Oriental. Ang MPC ay pagmamay-ari ng pamilyang Nepomuceno, mga burukrata-kapitalistang nakabase sa Pampanga. Nabigyan ito ng lisensyang magtayo at mag-opereyt ng plantang pang-enerhiya noong panahon ng rehimeng Ramos. Solo itong tagasuplay ng kuryente sa buong syudad ng Cagayan de Oro at Phividec Industrial Estate sa Tagoloan, Misamis Oriental.

Samantala, pinabulaanan ni Ka Malem Mabini, tagapagsalita ng BHB-North Central Mindanao Region (NCMR), ang walang batayang pagmamayabang ng pasistang pangulo na si Rodrigo Duterte na naparalisa na ang mga operasyon ng BHB sa rehiyon.

Katunayan, aniya, 13 taktikal na opensiba na ang inilunsad ng BHB-NCMR laban sa mga tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) mula Hulyo 28 hanggang Agosto 9. Mahigit 30 sundalo ang napatay at di bababa sa 20 ang nasugatan sa hanay ng AFP.

Noong Agosto 9, inatake ng BHB-NCMR ang mga tropa ng 65th IB sa Sityo Kibulag, Barangay Bagoaingod, Tagoloan 2, sa hangganan ng Bukidnon at Lanao del Sur. Napatay ang isang sundalo habang nasugatan ang apat na iba pa. Bago nito, tinambangan ang mga tropa ng 8th IB sa Sityo Mahan-ao, Barangay Bulonay, Impasug-ong, Bukidnon. Tatlong sundalo ang napatay.

Isang sundalo ng 26th IB ang napatay at isa ang nasugatan nang tambangan sila ng BHB-Agusan del Sur sa Kilometro 30, Barangay Mahayahay, San Luis, Agusan del Sur noong Agosto 5.

Sa Cagayan de Oro City, apat na sundalo ng 65th IB ang napatay at walo ang nasugatan sa taktikal na opensibang inilunsad ng BHB-Misamis Oriental noong Hulyo 30 sa Barangay Pigsag-an.

Binigwasan ng BHB-Agusan del Norte noong Hulyo 28 ang mga tropa ng 23rd IB sa Sityo Hinandayan, Barangay Camagong sa Nasipit. Limang sundalo ang napatay at lima ang nasugatan.

Sa kabilang banda, binigyan ng pinakamataas na parangal ng rebolusyonaryong kilusan ang dalawang Pulang mandirigma na sina Jenos Bade (Ka Bebs) at Edmar Laruya (Ka Lenon), na magiting na nagbuwis sa kanilang buhay para sa ikatatagumpay ng nasabing armadong aksyon.

Sa Northern Samar, matagumpay na nakapaglunsad ng mga operasyon ang mga yunit ng BHB laban sa mga tropang militar na responsable sa pagpatay, pag-istraping sa mga sibilyan, at pagharas sa isang barangay kapitan.

Ayon sa ulat ng BHB-Northern Samar, hindi bababa sa apat na sundalo ng 20th IB ang napatay sa inilunsad na mga aksyong militar ng BHB.

Noong Agosto 11, hinaras ng mga Pulang mandirigma ang mga tropa ng 20th IB sa Gook, Catubig. Sa araw ding iyon, isang kasapi ng CAFGU ang nasugatan sa operasyong haras na inilunsad ng isang yunit ng BHB sa kanilang detatsment sa Barangay Poponton, Las Navas.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/4-ak47-nasamsam-ng-bhb-misor/

CPP/Ang Bayan: Editorial - Hadlangan ang banta ng batas militar sa kampus

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): Editorial - Hadlangan ang banta ng batas militar sa kampusMaitim ang balak ng pasistang rehimeng Duterte. Sa lalim ng galit ni Duterte at ng kanyang mga alipures sa mga estudyante at guro na malayang nagpapahayag ng pagtutol sa kanyang pasistang rehimen, nais niyang ipailalim ang mga pamantasan sa kanyang tiranikong paghahari.

Sa nagdaang ilang linggo, ginamit ni “Bato” Dela Rosa, sunud-sunurang tuta ni Duterte, ang kanyang pwesto sa Senado, upang kahulan ang mga aktibistang kabataan at ang mga guro. Kung anu-anong basurang palabas ang ginawa ni Dela Rosa sa hangaring ipitin ang mga samahang kabataan at mga guro. Desperadong argumento naman ang pananakot ng AFP na dahil bawal silang pumasok sa kampus, hindi nila mapipigilan sakaling magkaroon ng pamamaril sa loob ng mga eskwelahan.

Iginigiit ng mga pasistang ahente ang pagbabasura sa kasunduang Soto-Enrile na pinirmahan noong 1982. Ang kasunduang ito ay isa sa pinakamahalagang pamana ng mga mag-aaral sa kanilang paglaban sa diktadura ni Ferdinand Marcos para itaguyod ang demokrasya at mapayabong ang kalayaang akademiko sa mga kampus. Nakadugtong dito ang kasunduang University of the Philippines-Department of National Defense (UP-DND) noong 1989 na nagtatakda ng katulad na pagbabawal na pumasok sa kampus ang mga tauhan ng AFP at PNP.

Pinakapakay ni Dela Rosa at ng mga upisyal ng AFP at PNP na alisin ang mga balakid para palakasin ang presensya ng mga pulis at sundalo sa loob ng mga kampus na anila’y may “karapatan” ding magsagawa ng “indoktrinasyon” sa mga estudyante. Sa daan-daang mga paaralan, isinasagawa na ngayon ng AFP at PNP ang ganitong kampanyang indoktrinasyon sa anyo ng mga “youth leaders forum,” “information drive,” “training” o “immunization” (o “pagbabakuna”) laban sa “sakit na komunismo” para diumano labanan ang “komunistang impiltrasyon” sa mga paaralan.

Binabansagan dito ang mga aktibistang organisasyon bilang “mga prente” ng Partido Komunista. Itinuturo ng AFP at PNP na ang kritisismo at paglaban sa naghaharing rehimen at sistema ay pawang bunga ng “komunistang ahitasyon.” Pilit na tinatabunan ng pasistang ideolohiya ang pag-iral ng pang-aapi at pagsasamantala at kawalan ng pambansang kalayaan na siyang pinakaugat ng armado at di armadong paglaban ng bayan.

Ang nais ngayon ng AFP ay pumailalim ang mga pamantasan sa pasya ng AFP at magsilbing tuntungan para sa pagpapalaganap ng pasistang doktrina nito. Sa saligan, ang presensya ng mga armadong elemento ng estado ay taliwas sa pag-iral ng kalayaang akademiko sa loob ng mga pamantasan. Hatid nito’y banta o intimidasyon sa mga mag-aaral at guro, mga siyentista at mananaliksik. Hindi maaaring yumabong ang intelektwal na pag-iisip kung ang akademya ay nasa ilalim ng armadong banta ng estado. Nangangarap si Duterte na maibalik ang panahon ni Marcos na ang akademya ay nagsilbing tagapagpalaganap ng upisyal na linya ng “bagong lipunan.” Nais niya itong bantayan ng kanyang armadong mga ahente at pagharian ng mga mersenaryong intelektwal.

Taliwas sa pasismo ang liberal na tradisyon ng kalayaang akademiko. Para sa mga pasista, hindi dapat binibigyan ng puwang ang mga kaisipan o pananaw na hindi sumasalamin o nagtataguyod sa dogma o doktrina ng naghaharing rehimen. Ang pagpapahayag at pagsuporta sa patriyotiko at demokratikong interes ng bayan o paglalahad ng kritisismo sa kasalukuyang sistema at pamamalakad ay itinuturing na subersyon o nagsisilbi sa armadong rebolusyon.

Kung pahihintulutang malayang makapasok ang AFP at PNP sa mga kampus, mas hayagan at malala ang isasagawang pagmamanman at panggigipit ng mga pasistang ahente ng rehimeng Duterte laban sa mga mag-aaral at guro. Ang presensya nila ay intimidasyon para pigilan silang sumali sa mga organisasyon, pagtitipon o pagpapahayag laban kay Duterte. Ibayong pagsupil sa demokratikong karapatan ng mga estudyante at guro ang ibubunga ng ganitong hakbangin. Sa madaling salita, pagpapataw ng batas militar sa kampus ang katapusang kahulugan nito.

Ang lahat ng mga hakbanging ito ng AFP at PNP ay isinasagawa alinsunod sa doktrinang “counterinsurgency” na siya na ngayong nananaig na patakaran ng rehimeng Duterte. Pagsasakatuparan ito ng “whole-of-nation approach” o “sa pamamagitan buong bansa” ng AFP na walang ibang pakay kundi ang ipailalim sa militar ang buong bansa. Nais nitong kontrolin maging ang mga ahensyang pang-ideolohiya, pangkultura, pangkabuhayan at panserbisyo upang magsilbi ang mga ito sa “counterinsurgency” sa kapinsalaan ng interes at pangangailangan ng mamamayan. Ang tumangging sumuporta sa AFP ay nasa peligrong maakusahang “simpatisador ng komunista.” Lagpas sa “pambansang depensa” at “kapayapaan at kaayusan,” pinakikialaman ng AFP at PNP ang lahat ng ibang aspeto ng lipunang sibil.

Dapat lubos na makita ng lahat na ang bantang batas militar sa mga pamantasan ay mahigpit na naka-ugnay pag-iral ng batas militar sa Mindanao at sa di deklaradong batas militar sa Negros, Samar, Bicol at buong bansa. Itinutulak ito ng mga pasistang nasa likod ng malawakang abusong militar at paglabag sa mga karapatang-tao, panggigipit sa mga pwersang oposisyon, pagsupil sa mga welga, pagsupil sa mga pakikibakang magsasaka at iba pang anyo ng paniniil. Karugtong din ito ng panukalang ibalik ang Batas Kontra-Subersyon (kung saan krimen ang maging kasapi ng Partido) at amyendahan ang Human Security Act upang lalong gawing matalim na sandata para supilin ang demokratikong pamamahayag at pagkilos.

Nais ng rehimeng Duterte na patahimikin ang mga estudyante at mga guro na kabilang sa pinakamasigasig sa pagpapahayag ng kritisismo at pagtutol sa pasismo. Pakay ng rehimeng Duterte na busalan ang bibig at lupigin ang aktibismo upang walang hadlang ang pagpapataw nito ng mga pabigat na patakaran kabilang ang bagong mga buwis, pork barrel at dayong pangungutang, ang pagtatraydor ni Duterte sa interes ng bansa sa pagluhod nito sa China at sa US, ang planong “charter change” at iba pang anti-mamamayang hakbang.

Subalit tiyak na mabibigo ang tangka ni Duterte at ng AFP at PNP na sikilin ang karapatang akademiko at paghariin ang batas militar sa kampus. Sinalubong ito ng mahigpit na pagtutol at malawak na protesta ng mga estudyante at guro ng malalaking pamantasan sa mga nagdaang araw. Kung ipipilit ito ni Duterte, tiyak na mas malaki at malawak pang paglaban, diskurso at debateng akademiko at protesta sa lansangan ang isasalubong dito ng mga estudyante at guro at ng buong bayan.

Lalong higit na mabibigo ang paniniil na ito sa mga estudyante at guro na pigilan silang sumuporta at lumahok sa armadong pakikibaka. Dahil sa pakanang pasista ni Duterte, lalong mas marami pa ang nahihikayat na tumulong o sumapi sa Bagong Hukbong Bayan na siyang tunay na kumakatawan sa patriyotiko at demokratikong interes ng bayan.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/hadlangan-ang-banta-ng-batas-militar-sa-kampus/

CPP/Ang Bayan: Editorial - Babagan ang hulga sa balaod militar sa kampus

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 21, 2019): Editorial - Babagan ang hulga sa balaod militar sa kampus

Dautan ang plano sa pasistang rehimeng Duterte. Sa lalum nga kasuko ni Rodrigo Duterte ug sa iyang mga alipures sa mga estudyante ug magtutudlo nga gawasnong nagapadayag sa ilang pagsupak sa iyang pasistang rehimen, gusto niyang ipailalum ang mga unibersidad sa iyang tiranikong paghari.

Sa milabayng pipila ka semana, gigamit ni Bato dela Rosa nga sunud-sunurang itoy ni Duterte ang iyang pwesto sa Senado aron usigon ang mga kabatan-onang aktibista ug ang mga magtutudlo. Bisan unsang dunot nga pasundayag ang gihimo ni dela Rosa sa tinguhang pig-oton ang mga organisasyon sa kabatan-onan ug mga magtutudlo. Desperadong argumento usab ang pagpanghadlok sa AFP bisan og bawal silang mosulod sa kampus ug dili nila mapugngan kung adunay pagpamusil sulod sa mga eskwelahan.

Ginaduso sa mga pasistang ahente ang pagbasura sa kasabutang Soto-Enrile nga gipirmahan niadtong 1982. Ang maong kasabutan ang usa sa pinakamahinungdanong kabilin sa mga estudyante sa ilang pagsukol sa diktadurya ni Ferdinand Marcos aron iasdang ang demokrasya ug mapakaylap ang akademikong kagawasan sa mga kampus. Nakasumpay dinhi ang kasabutang University of the Philippines-Department of National Defense (UP-DND) niadtong 1989 nga nagatakda sa susamang pagbawal nga mosulod sa kampus ang mga ginsakpan sa AFP ug PNP.

Pinakalaraw ni dela Rosa ug sa mga upisyal sa AFP ug PNP nga wagtangon ang mga babag aron pakusgon ang presensya sa mga pulis ug sundalo sulod sa mga kampus tungod kay aduna usab kuno silay “katungod” nga maglunsad og “indoktrinasyon” sa mga estudyante. Sa gatusan ka mga eskwelahan, ginapatuman na karon sa AFP ug PNP ang maong kampanyang “indoktrinasyon” sa dagway sa mga “youth leadership forum,” “information drive,” “training” o “immunization” (o “pagbakuna”) batok sa “sakit nga komunismo” aron batukan ang “komunistang impiltrasyon” sa mga eskwelahan.

Ginatawag dinhi ang mga aktibistang organisasyon isip “mga prente” sa Partido Komunista. Ginatudlo sa AFP ug PNP nga ang kritisismo ug pagsukol sa nagharing rehimen ug sistema pulos bunga sa “komunistang ahitasyon.” Pugos nga ginatabunan sa pasistang ideolohiya ang pagtunhay sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos ug kawad-on sa nasudnong kagawasan nga maoy pinakaugat sa armado ug dili-armadong pagsukol sa katawhan.

Laraw sa AFP nga ipailalum ang mga unibersidad sa pagbuot sa militar ug magsilbing tuntungan alang sa pagpakaylap sa pasistang doktrina niini. Sa batakan, ang presensya sa mga armadong elemento sa estado sukwahi sa pagtunhay sa akademikong kagawasan sulod sa mga unibersidad. Hulga o intimidasyon ang dala niini sa mga estudyante ug magtutudlo, mga siyentista ug researcher. Imposibleng molambo ang intelektwal nga paghunahuna kung nabutang sa armadong hulga sa estado ang akademya. Nangandoy si Duterte nga mabalik ang panahon ni Marcos kung asa ang akademya ang nagsilbing tigpakaylap sa upisyal nga linya sa “bag-ong katilingban.” Gusto niya kining bantayan sa iyang armadong mga ahente ug harian sa mga mersenaryong intelektwal.

Sukwahi sa pasismo ang liberal nga tradisyon sa kagawasang akademiko. Alang sa mga pasista, dili dapat hatagan og luna ang mga panghunahuna o panglantaw nga wala nagasalamin o nagatudlo sa dogma o doktrina sa nagharing rehimen. Ginaila nga subersyon o nagasilbi sa armadong rebolusyon ang pagpadayag ug pagsuporta sa patriyotiko ug demokratikong interes sa katawhan o pagbutyag sa kritisismo sa kasamtangang sistema ug palisiya.

Mas dayag ug dautan ang pagahimuong pagpaniktik ug pagpamig-ot sa mga pasistang ahente sa rehimeng Duterte batok sa mga estudyante ug magtutudlo kung pagatugutan nga gawasnong makasulod ang AFP ug PNP sa mga kampus. Ang ilang presensya usa ka intimidasyon aron pugngan ang mga kabatan-onan nga mosalmot sa mga organisasyon, panagtapok o pagpadayag batok kang Duterte. Labaw pang pagsumpo sa demokratikong katungod sa mga estudyante ug magtutudlo ang ibunga sa ingon niining lakang. Sa dali nga pagkasulti, nagkahulugan kini sa pagpahamtang og balaod militar sa kampus.

Ginapatuman kining tanan nga mga lakang sa AFP ug PNP sigon sa doktrinang “kontra-insurhensiya” nga mao nay nagpatigbabaw nga palisiya sa kasamtangan sa rehimeng Duterte. Pagpatuman kini sa “whole-of-nation approach” o “tibuok nasud nga pagtagad,” nga nagtinguhang ang ipailalum sa militar ang tibuok nasud. Gusto niining kontrolon bisan ang mga ahensyang pang-ideolohiya, pangkultura, pangpanginabuhian ug pangserbisyo aron magsilbi kini sa “kontra-insurhensiya” sa ikadaut sa interes ug panginahanglan sa katawhan. Anaa sa peligrong maakusahang “simpatisador sa komunista” ang magdumili nga mosuporta sa AFP. Gawas sa “nasudnong depensa” ug “kalinaw ug kahusay,” ginahilabtan usab sa AFP ug PNP ang tanang lain pang aspeto sa katilingbang sibil.

Kinahanglang hingpit nga makita sa tanan nga ang hulgang balaod militar sa mga unibersidad hugot nga nakasumpay sa pagtunhay sa balaod militar sa Mindanao ug sa dili-deklaradong balaod militar sa Negros, Samar, Bicol ug sa tibuok nasud. Ginaduso kini sa mga pasistang anaa luyo sa malukpanong abusong militar ug paglapas sa mga katungod-tawo, pagpamig-ot sa mga pwersang oposisyon, ug pagsumpo sa mga welga, sa mga pakigbisog sa mag-uuma ug uban pang dagway sa pagpanumpo. Kasumpay usab kini sa sugyot nga ibalik ang Balaod Kontra-Subersyon (kung asa krimen ang mahimong myembro sa Partido) ug amyendahan ang Human Security Act aron labaw pang himoong hinagiban aron sumpuon ang demokratikong kalihukan ug pagpadayag.

Gusto sa rehimeng Duterte nga pahilumon ang mga estudyante ug mga magtutudlo nga lakip sa pinakamakugihon sa pagpadayag sa kritisismo ug pagsupak sa pasismo. Laraw sa rehimeng Duterte nga busalan ug lupigon ang mga aktibista aron walay babag ang pagpahamtang niini og mga paantus nga mga palisiya lakip ang bag-ong mga buhis, pork barrel ug langyawng pagpangutang, ang pagtraydor ni Duterte sa interes sa nasud, sa pagluhod niini sa China ug sa US, ang planong “charter change” ug uban pang anti-katawhang lakang.

Apan seguradong mapakyas ang pagsulay ni Duterte ug sa AFP ug PNP nga sumpuon ang akademikong katungod ug ipahari ang balaod militar sa kampus. Gisugat kini sa hugot nga pagsupak ug lapad nga protesta sa mga estudyante ug magtutudlo sa dagkung unibersidad sa mga milabayng adlaw. Kung ipugos kini ni Duterte, segurado nga mas daku ug lapad pa nga pagsukol, diskurso ug akademikong debate ug protesta sa kadalanan ang isugat sa mga estudyante ug magtutudlo ug sa tibuok katawhan.

Labaw pang mapakyas ang maong pagpanumpo sa mga estudyante ug magtutudlo nga mosuporta ug mosalmot sa armadong pakigbisog. Tungod sa pasistang pakana ni Duterte, labaw nga mas daghan pa ang naawhag nga motabang o mosalmot sa Bagong Hukbong Bayan nga maoy tinuod nga nagarepresenta sa patriyotiko ug demokratikong interes sa katawhan.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/21/babagan-ang-hulga-sa-balaod-militar-sa-kampus/

CPP: AFP-staged discovery of “graves” raises many questions

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 24, 2019): AFP-staged discovery of “graves” raises many questions


As far as our records are concerned, there are no incidents involving NPA units in checkpoints, arrests or captives in Bukidnon around August 2017.

The so-called “discovery” of a “mass grave” by the military the other day in Kitaotao, Bukidnon raises many questions. It appears to be a second-rate drama staged by the AFP for the media. Even before they could do proper forensic examinations, the military was quick to claim that the skeletal remains exhumed from the graves belong to a retired policeman, an army sergeant and a tribal leader who were supposedly taken in by the NPA in a checkpoint in San Fernando, Bukidnon.

We have no records of the names Joel Rey Miqu, Dionisio Camarullo Havana and Sgt. Reynante Havana Espana. The AFP itself has not made public any reports regarding these individuals, something they usually do to score propaganda points. Neither will an internet search reveal information that these people were missing or arrested by the NPA.

The stories weaved by the AFP around the so-called “mass graves” are faulty at best. The more details the AFP reveals, the more incredulous the critical observer becomes. For instance, the military script challenges the public’s common sense when the families of the said individuals claim that they have been giving money to the supposed abductors of their loved ones up until last month despite not having proof of life. It was also not clear how they communicated or much money they provided.

In fact, it is against the policies of the NPA to demand money for the freedom of its captives, whether prisoners of war or those arrested for trial. This is publicly known.

We can only speculate as to the true story behind the supposed “discovery” of the graves. Based on past experiences, it is not beyond the AFP to concoct stories of “mass graves” in its desperation to vilify the NPA. With their communities occupied by armed soldiers, it is not surprising that some local residents are forced to play along with the AFP drama.

https://cpp.ph/2019/08/24/afp-staged-discovery-of-graves-raises-many-questions/

EASTMINCOM: NPA mass killing victims revealed

Posted to the Eastern Mindanao Command (EASTMINCOM) Website (Aug 23, 2019): NPA mass killing victims revealedNSFA, Panacan, Davao City - The Eastern Mindanao Command (Eastmincm), through the 10th Infantry Division, led an Inter-Agency Group that exhumed the remains of three victims of Communist Terrorist Group's (CTG) summary killing at Barangay Digongan, Kitaotao, Bukidnon in the morning of August 22, 2019.

MGen. Jose Faustino Jr., Commander of the 10th Infantry Division, Col. Nolasco Mempin, Brigade Commander of 1003rd Infantry Brigade together with the staff of Eastmincom led and supervised the exhumation which was done by the members of the community, the Philippine National Police (PNP) Kitaotao, Scene of the Crime Operatives (SOCO), 89th Infantry Battalion (IB), victims' family members, and the LGU of Kitaotao.

In an information relayed by Lt. Col. Silas Trasmontero, Commander of 89IB, the gravesite were revealed to them by the members of the Komiting Rebolusyonaryo sa Municipalidad (KRM) who dissociated from the CTG on August 7, 2019, after the Battalion conducted a Community Support Program (CSP) in the area.

Barangay Digongan was once the center of the shadow government KRM, organized by the CTG along the Pantaron Range in the tri-boundary of Bukidnon-Agusan del Sur-Davao del Norte.

The KRM collapsed after the Community denounced and declared the CTG as persona non grata in their area on August 7, 2019.

Accordingly, the remains belong to a certain Joel Rey Miqu Galendez, a retired policeman, Dionisio Camarullo Havana, a Tribal Datu in San Francisco, Agusan del Sur, and Army Sgt Reynante Havana Espana.

In a report of San Fernando, Bukidnon Municipal Police Office, the three were abducted on August 22, 2017, after the CTGs conducted a road blockade along the highway at Kalagangan, same municipality.

Evelyn Galendez, sister of Joel Rey Galendez, and Aida España, wife of Sgt. España both said that they have been sending money to the abductors until July 2019, when the CTG cannot comply with the family's demand to show a proof of life.

The remains were formally turned over to their families after a legal and SOCO processing was undertaken.

"While we condemn this International Humanitarian Law-prohibited act of the CTG, we grieve for the victims' relatives. At least, we were able to put closure on their agony," Lt. General Felimon T. Santos Jr., Commander of Eastern Mindanao Command emphasized.

"We will continue with our effort to work with every stakeholder to put an end to this kind of inhuman act," he added.

Source: Public Information Office, Armed Forces of the Philippines

https://www.eastmincomafp.com.ph/2019/08/npa-mass-killing-victims-revealed.html

Blast rocks Zambo village

From the Philippine Star (Aug 25, 2019): Blast rocks Zambo village

ZAMBOANGA CITY, Philippines — An explosion damaged a house in a village in this city yesterday.

No one was wounded or killed in the blast that occurred at past 1 a.m. in Barangay Putik, according to Capt. Edwin Duco, acting spokesman for the Zamboanga City police.

Eliza Estipona, 48, whose house was destroyed in the explosion, told police that she and her daughter were roused from their sleep.

Responding police personnel recovered metal fragments believed to be parts of a fragmentation grenade.

https://www.philstar.com/nation/2019/08/25/1946100/blast-rocks-zambo-village

Sulu mayors told to prepare development plans, gets BARMM support

Posted to the Mindanao Examiner (Aug 24, 2019): Sulu mayors told to prepare development plans, gets BARMM support

SULU – Governor Sakur Tan has told municipal mayors to prepare their respective development plans so the provincial government can submit these early to the national and regional governments to ensure “greater probability of inclusion” of the list of proposed infrastructure projects and other programs in Sulu.Governor Sakur Tan during a meeting with municipal mayors and other stakeholders. (Sulu Provincial Government Photos)Tan, who recently met with local government officials and other stakeholders at the Capitol, said municipal mayors should come up with a 10-year, P1-billion development program which would be submitted to the Department of Public Works and Highways. And another three-year, P1-billion development plan to be submitted to the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

He said all these development plans must be submitted in September.

Agri, Fishery projects
Tan said Minister Mohammad Yacub, of the BARMM Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, visited Sulu recently and they discussed cooperation in creating projects and programs which will provide livelihood opportunities to the community. Yacub assured Tan of BARMM’s support to the provincial projects, especially in the agriculture and fishery sectors.

Tan told Yacub that poverty remains the biggest problem in Sulu, one of 5 provinces under the BARMM, one of the poorest regions in the country.

“We must address poverty, not the symptoms, but the root cause of poverty,” Tan said, adding, “agriculture and fisheries are of vital importance in Sulu which is surrounded by waters, and it will contribute a lot in our goal of poverty alleviation and to the overall development of the province.”Governor Sakur Tan poses with BARMM officials headed by Minister Mohammad Yacub, of the BARMM Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. (Sulu Provincial Government Photos)Yacub said they are planning to organize farmers, communities, cooperatives and develop programs that will enhance productivity for a sustainable and adequate income for them. “We hope to partner with the local governments and with your leadership Governor Tan, working together, strengthening cooperation, we can improve the state of agriculture and fisher sectors in Sulu,” he said.

Tan suggested the regular holding of skills and livelihood trainings by the Technical Education and Skills Development Authority for beneficiaries of the government’s Pantawid Pamilyang Pilipino Program to capacitate them and the integration of the Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) Program.
PAMANA is the national government’s convergence program that extends development interventions to isolated, hard-to-reach and conflict-affected communities, ensuring that they are not left behind.

The program is anchored on the government’s strategy of winning the peace by forging strategic partnerships with national agencies in promoting convergent delivery of goods and services, and addressing regional development challenges in conflict-affected and vulnerable areas.

Yacub said he will inform the BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim and Cabinet ministers of the matters discussed and proposed during the consultations and meetings here.

Tan said: “A holistic approach, connecting existing but separate programs of government is important to attain peace and development, and progress that will benefit the people, particularly the poor and marginalized sector of the community.”

He also expressed his sentiments on the impending displacement of “organic personnel” of the Autonomous Region in Muslim Mindanao which was dissolved and taken over by BARMM following a referendum. “Kawawa naman sila. They have the experience and capacity. Sayang naman at maraming mawawalan ng trabaho,” Tan said.

Tan also assured Yacub’s group of Sulu’s support to BARMM leadership. “A productive economy, peaceful community, pagtulungan natin at aangat tayo,” Tan said. (Zamboanga Post)

Duterte offers own regional government to Misuari, MNLF

From the Mindanao Examiner (Aug 24, 2019): Duterte offers own regional government to Misuari, MNLF

PRESIDENT RODRIGO DUTERTE has reiterated his offer to former rebel Moro National Liberation Front or MNLF chieftain Nur Misuari the same peace deal the government granted to rival group Moro Islamic Liberation Front or MILF.President Benigno Aquino speaks with MILF rebel chieftain Murad Ebrahim in this 2014 government photo.

Duterte said he is open to the creation of a regional government for Misuari’s group in the southern Philippine province of Sulu which is under the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARMM, whose chief minister is Ahod Ebrahim, the MILF chieftain. Manila signed a peace accord with the MILF in 2014, ending more than three decades of secessionist war in the South.

BARMM Deputy Chief Minister

Carlito Galvez, Duterte’s peace adviser, said they are studying the President’s offer to Misuari, who is facing criminal charges in connection to deadly attacks by his loyal followers in Zamboanga City and Sulu in 2001 and Zamboanga City again in 2013 in a failed rebellion.

To appease Misuari, the government is also looking into possibility of appointing a MNLF leader as Ebrahim’s deputy in BARMM. But this may not sit well with Misuari, who is campaigning for the establishment of a federal government in the country and be one of its ministers.

“We will look into this because we see that the BARMM is subdivided. We have what we call a deputy for the mainland, and then a deputy for Lanao, and then deputy for the BASULTA (Basilan, Sulu and Tawi-Tawi) area. And I believe the MNLF-Misuari group is more predominant in the BASULTA area,” Galvez was also quoted in a news report by the Philippines’ oldest daily, The Manila Times, as saying.Nur Misuari (Mindanao Examiner Photo)

But Misuari’s stronghold is only in Sulu, although he has small, but heavily-armed fighters scattered in Basilan and in Maguindanao, also in the BARMM. While Ebrahim’s forces are all over in Maguindanao, Basilan and few areas in North Cotabato and Lanao del Sur. It was not immediately known whether political leaders and Muslims in BASULTA would accept Misuari as their regional governor or federal minister.

Federalism

Misuari had previously threatened Duterte that he would go to war if his demand for federalism fails and Defense Secretary Delfin said the ageing MNLF leader and his loyal followers are still capable of creating trouble. “They are still capable of creating trouble like what they did in the Zamboanga City siege. But war? Not anymore,” Lorenzana said, explaining that Misuari no longer has manpower. But Lorenzana’s view of Misuari as incapable of waging war is naïve, according to residents of Sulu where the MNLF continues to maintain thousands of armed members and supporters.

“They cannot just arrest Misuari and that proves the government is incapable of putting him behind bars for his alleged crimes against humanity in so far as the siege in Zamboanga and Jolo. The MNLF is more stronger now and have more weapons, powerful that your ordinary soldiers,” the 60-year old Ibrahim said, describing Misuari’s firepower.

“He may not be as popular as other politicians, but Misuari has this charisma, the way he talks to the people, just like Duterte. They know how to deal with ordinary people and let them believe what he wants to say,” he added.

Lorenzana said Misuari is just bluffing when he threatened the President with war. He dismissed Misuari’s threat as a mere sound bite in an attempt to make himself be noticed. “But he is missing a great chance to be really relevant. He should accept the BARMM, work within it and lend his leadership, stature and expertise to make it succeed. My guess, he’s bluffing,” Lorenzana said.

Best Friends

In July, Duterte also offered Misuari, his best friend and political ally, the same concession Manila gave to the MILF. Duterte said he hope to sign a new peace deal with Misuari despite warrants for his arrest in connection to deadly attacks in Sulu and Zamboanga. He said he is ready to offer Misuari the same structure of government and concession.

Misuari had openly opposed the government’s peace talks with the MILF and the BARMM and insisting the MNLF signed a deal with Manila in September 1996 that led to the creation of the Muslim autonomous region which was abolished this year to pave way for the new autonomous region under Ebrahim’s rule.

But despite the peace accord with the MNLF, Misuari said there was a widespread disillusionment with the weak autonomy they were granted. Under the peace agreement, Manila would have to provide a mini-Marshal Plan to spur economic development in Muslim areas and livelihood and housing assistance to tens of thousands of former rebels to uplift their poor living standards.

Nur under Duterte’s protection

Misuari’s loyal forces and former MNLF rebels who joined the Philippine Army following the signing of the peace accord, attacked a key military base in Sulu and civilian targets in Zamboanga in 2001 in an effort to stop the government from calling an election in the autonomous region where Misuari wanted to be a perpetual governor. Misuari then escaped by boat to Malaysia, where he had been arrested and deported to the Philippines.

He also ran several times for governor in Sulu even while under detention, but lost miserably. And he was eventually pardoned and released by then President Gloria Arroyo in exchange for MNLF support for her election bid as well as her allies in the Senate and Congress in 2004.

Misuari’s loyal forces again attacked Zamboanga City in 2013 and for three weeks security forces battled rebels that left dozens of people dead and wounded. He is also facing graft charges at the Sandigan Bayan over the alleged anomalous purchase of education materials when he was the regional governor of the autonomous region.

Despite all charges against Misuari, Duterte ordered police and military authorities not arrest the MNLF chieftain and even offered him safe refuge in his hometown in Davao City. Misuari has repeatedly denied all criminal and graft accusations against him.

https://mindanaoexaminer.com/duterte-offers-own-regional-government-to-misuari-mnlf/

2 soldiers, 2 NPAs killed in Samar encounter

From the Manila Bulletin (Aug 24, 2019): 2 soldiers, 2 NPAs killed in Samar encounter

A military junior officer and a soldier were killed in a strike operation against New People’s Army (NPA) rebels in Barangay Olera, Calbayog City, Samar, Friday morning. Two insurgents were also slain in the encounter.

Civil Military Officer First Lt. Allan Jay Buerano of the 43rd Infantry Battalion (43rd IB) disclosed that Second Lt. Geroe Jade Nicor and Cpl. Joelito Canico were killed-in-action, while Cpl. Eric Portalio was wounded when the 43rd IB and 83rd Military Intelligence Company (83rd MIC) went on a strike operation against a group of NPAs who were extorting money and food from the people.

Buerano said seven heavily armed members of the terrorist group, led by Salvador Nordan, also known as Badok or Gahi, under Sub-Regional Committee Emporium, were allegedly caught in the act of collecting extortion money and food from the people.

Barangay Olera is an interior village near Lope de Vega town that is categorized as not influenced by the Communist rebels, according to their Periodic Status Report. However, the 83rd MIC received information regarding the presence of suspected guerilla rebels in the area.

Buerano said the firefight started at around 7:15 a.m., lasting for almost two hours before the enemy withdrew towards different directions.

The wounded soldiers were brought to Catarman, Northern Samar for medical treatment, but Nicor and Canico were later pronounced dead. There were also reported wounded fighters on the enemy side.

The troops were also able to recover two M14 rifles from the scene believed to have been left by two slain NPAs who were carried away by their comrades.

Bukidnon police ordered to probe alleged NPA hits

From the Philippine Daily Inquirer (Aug 24, 2019): Bukidnon police ordered to probe alleged NPA hitsScene of the Crime Operatives examine the remains of one of the three victims buried in Barangay Digongan, Kitaotao, Bukidnon, believed to be summarily executed by the New Peoaple’s Army. The burial site was found on Thursday, Aug. 22. (Photo courtesy of the Philippine Army’s Eastern Mindanao Command)

CAGAYAN DE ORO CITY –– The Northern Mindanao police chief, Brigadier General Rafael Santiago Jr., has ordered a deeper investigation on the killing of four persons in Bukidnon whose remains were dug up in separate graves on August 22.

Lt. Col. Mardy Hortillosa, regional police spokesperson, said the police stations in San Fernando and Kitaotao towns were told to establish the identities of the killers so they could be brought before the courts to answer for the crime.

According to Col. Roel Lamiing, Bukidnon provincial police chief, information provided to them pointed to the New People’s Army (NPA) as the culprit, but they were working on identifying the individuals who carried out the killings.

Lamiing said they have so far invited potential witnesses who can give testimonies.

A former rebel led authorities to the graves, said Lt. Colonel Silas Trasmontero, commander of the Army’s 89th Infantry Battalion.

According to a report of the Army’s 4th Infantry Division (4ID), the exhumed remains in Barangay Digongan, Kitaotao were those of Joel Rey Galendez, a retired policeman; Dionisio Havana, a tribal leader in San Francisco, Agusan del Sur; and Army Technical Sergeant Reynante España.

The three were said to have been taken captive by NPA fighters when they blocked the road in Kalagangan, San Fernando on Aug. 22, 2017.

Several months later, they were killed and buried in the Kitaotao graves, the Army report said.

A fourth grave was located in Barangay Matupi, San Fernando where, according to police, the remains of Remon Manoos was found.

Lamiing said Manoos was a former NPA guerrilla who surrendered to the Army. Then 24 years old, he was killed on January 28, 2019, when former comrades discovered about his surrender.

Manoos was a resident of Barangay Balagunan, Santo Tomas, Davao del Norte.

Captain Jose Regner Sevilleno, Kitaotao municipal police chief, said DNA samples have been sent to the police crime laboratory in Manila to confirm the identities of those killed.

Lamiing is anticipating the disclosure of more information that could lead to similar graves in Bukidnon.

Last month, soldiers and cops dug up the remains of a former communist guerrilla buried in Pangantucan town. The grave of Merlyn Panta, whom the military said was killed on suspicion of being a government spy, was revealed by a former rebel.

TIMELINE: Killings in Negros

From Rappler (Aug 24, 2019): TIMELINE: Killings in Negros

In just 10 days in the month of July, 21 people are killed in Negros. Police have yet to determine motives for the killings.STOP THE KILLINGS. A human chain and candlelight protest is staged by rights groups in Quezon City to condemn the violence in Negros province. File photo by Maria Tan/Rappler

NEGROS Oriental, Philippines – At least 21 people – 17 civilians and 4 policemen – were killed following a string of shooting incidents in this province in just 10 days, from July 18 to July 28, 2019.

Most of the victims were in their homes when armed men attacked them in the wee hours of the day.

The killings continued in the month of August, claiming at least 4 more lives. We have listed the killing incidents, who the victims were, where the killings took place, and the manner with which they were carried out.

JULY 18, 2019

The first casualties are the 4 police intelligence officers – Corporal Relebert Beronio, Patrolman Raffy Callao, Patrolman Ruel Cabellon, and Patrolman Marquino de Leon of the 704 Mobile Force Company of the Regional Mobile Force Battalion in Central Visayas – ambushed by the New People's Army (NPA) in Barangay Mabato in Ayungon town. The 4 victims, who were set up for the ambush, were supposed to meet their contact in the village, who turned out to have links with the rebels.

The chieftain of the village, Sunny Caldera, who was also tagged in the killings of the policemen, dies 5 days after the ambush. He allegedly drank pesticide. More than 20 suspects are tagged in the ambush-slay of the policemen, 8 of them already arrested and charged.
MOTIVE. Central Visayas police believe the killing of lawyer Anthony Trinidad could be related to either a land dispute, revenge killing, or cases involving alleged communist-linked personalities. Photo of Negros Oriental Provincial Police

JULY 23, 2019

Lawyer Anthony Trinidad from San Carlos City in Negros Occidental is killed in Guihulngan City. Aboard a sports utility vehicle with his wife and a client, they are waylaid by unknown assailants who shoot them at close range. The lawyer dies at the hospital, his wife sustains injuries, while the client is unscathed.

JULY 24, 2019

Rebel returnee Weny Alegre and Felimino Janayan, leader of a farmer's association, are gunned down by 4 unidentified men on two motorcycles in Zamboanguita town. The victims, also on board a motorcycle, were on their way home when they were attacked by the suspects and shot at close range.

In Dumaguete City, resident Yngwie Malmstien Fabugais who was watching television inside his home, is also shot several times by two unidentified men who enter his home. The police have yet to establish the motive for the killing.

JULY 25, 2019

The bloodiest day, thus far, with 7 people killed in a span of 24 hours.

In Guihulngan City, Arthur Bayawa, a school principal and his sister, Ardale Bayawa, an official of the local Department of Education office, are shot dead inside their residence. Unidentified armed men barge into their home and kill them while they were asleep.

About 45 minutes later, Barangay Buenavista chief Romeo Alipan, is killed in Guihulngan, too, after his home is invaded by armed suspects. In Siaton town, Raklin Astorias of Barangay Maloh is shot to death by motorcycle-riding assailants. On board a motorcycle, the victim is attacked by the unidentified perpetrators.

In another shooting incident, Reden Eleuterio of Ayungon town is gunned down by unidentified men on a motorcycle. The victim dies on the spot. In Sta. Catalina town, a family is attacked by unidentified suspects, killing the father, Marlon Ocampo, and his one-year-old son Marjon. His wife and another child are wounded in the shooting.

JULY 26, 2019

Fedirico Sabejon of Siaton town is also killed in his home. The victim is shot dead by unidentified motorcycle-riding suspects. He is declared dead upon arrival at the hospital.

JULY 27, 2019

Armed men in the wee hours of the morning storm the home of Councilor Ramon Jalandoni in Barangay Panubigan in Canlaon City. They forcibly enter the house of the victim then shoot him with an unknown firearm. After a few minutes, Barangay Panubigan chief Ernesto Posadas in Canlaon is also killed after armed suspects attack his residence.

The suspects in the two Canlaon killings flee on a getaway vehicle. They also spray-paint the messages “Traidor sa NPA (Traitor to NPA)” and “Mabuhay ang NPA (Long live the NPA)” on the walls, fences, and vehicles of the victims.

Over at Ayungon town, still on the same day, armed suspects barge into the home of former mayor Edsel Enardecido in Barangay Tampocon 1 and kill him and his cousin, Leo Enardecido. The former mayor is a cousin of the lawyer killed on July 23.

JULY 28, 2019

Barangay Bucalan tanod Anaciancino Rosalita is shot dead at the Oval Public Market in Canlaon City, also in the same Panubigan village. While walking in the area, he is followed by an unidentified man who peppers him with bullets. He is the last victim for the month of July.AUGUST 15, 2019

Joshua Partosa, a Grade 11 senior high school student, is gunned down by 4 assailants aboard two motorcycles in broad daylight in Sibulan town. Walking with his two siblings to school, the victim is shot by one of the suspects. He tries to escape but suspects catch up with him and shoot him again. He is also stabbed in the neck.

On the same day, a barangay kagawad and a former kagawad are gunned down in separate shooting incidents in neighboring Negros Occidental.

Former kagawad Fernando Toreno is shot dead by unidentified suspects on board a Ford Everest, in Barangay Kamaliskis in Salvador Benedicto. An hour later, 3 suspected assailants aboard a motorcycle are intercepted in neighboring San Carlos City. One of the suspects yields a caliber .45 pistol with magazine and ammunition.

After 4 hours, over at Moises Padilla town, Kagawad Raul Fat is shot to death by two unidentified men near the village hall in Barangay Macagahay. Two suspects approach the victim at the clinic then shoot him at close range. The two assailants, along with their 4 companions, who serve as lookout, flee the scene on foot.CRIME SCENE. Cristal Jastiva is shot to death along Magsaysay Avenue in Bacolod City, just a few meters from the city police station, on August 18, 2019. Photo courtesy of John Patrick Amacio

AUGUST 18, 2019

Cristal Faith Jastiva of Bago City is shot to death by two assailants aboard a motorcycle while she is waiting for a pedicab at Magsaysay Avenue in Bacolod City, just a few meters from the Bacolod City Police Office headquarters. The victim had just come from the Metro Bacolod District Jail-Male Dormitory, which is adjacent to the city police office, to visit her partner. She is approached by the assailants who then shoot her at close range.

Meanwhile, Colonel Romeo Baleros, director of the Negros Occidental Police Provincial Office, has ordered his men to implement heightened security measures, particularly at the boundary of Negros Oriental and Negros Occidental.

At least 300 Special Action Force commandos were deployed to Negros Island to augment the local police units in their anti-criminality campaign.

https://www.rappler.com/newsbreak/iq/238466-timeline-killings-in-negros

AFP says no basis for campus militarization claim

From the Philippine Star (Aug 24, 2019): AFP says no basis for campus militarization claim


Military spokesman Brig. Gen. Edgard Arevalo said the proposal to send soldiers to campuses will only be confined to communication engagements.   Boys Santos/File

The military dismissed yesterday claims made by critics that sending soldiers to school campuses is a form of militarization aimed at curtailing academic freedom.

Military spokesman Brig. Gen. Edgard Arevalo said the proposal to send soldiers to campuses will only be confined to communication engagements.

“We do not find basis in the accusation that giving access to military personnel in schools is militarization and will translate to curtailment of academic freedom,” Arevalo said.

If those opposed to the proposal invoke academic freedom, they must define what constitutes curtailment, Arevalo said.

He said troops have no business interfering with students and faculty members from speaking their minds.

He added the soldiers’ presence in campuses will not curtail academic freedom because the AFP has no intention of intervening or influencing any classroom teachings and how these will be delivered to their students-audiences.

“But we draw the line between that of a valid exercise of such freedom and that of corruption the minds of students, especially minors using a premeditated and system process of instilling hatred ad indoctrination, taking advantage of their idealism and social imperfections until they take up arms to overthrow the government through rebellion or insurrection where many of them die,” Arevalo said.

Authorities have reported that several schools have become recruitment hubs of the New People’s Army (NPA), a claim slammed by various student organizations, particularly of the University of the Philippines and the Polytechnic University of the Philipines.

Several witnesses, who were former NPA members, recently confirmed before a Senate inquiry that the NPA is actively engaging in campus recruitment.

“They confirmed the recruitment in schools because they were student-recruits and student-recruiters themselves. Curtailment of academic freedom is when members of the faculty leave students no choice but to attend rallies and demonstrations,” Arevalo said.

Meanwhile, the National Union of People’s Lawyers (NUPL) has described the effort of the PNP as “absurd” when it tagged its chairman former Bayan Muna party-list representative Neri Colmenares of being involved in the recruitment of minors to join leftist groups.

NUPL president Edre Olalia said the PNP’s charges against Colmenares is only part of the government’s effort to get back at critics as he questioned how the former lawmaker could be involved in what he called “inane and contrived charges.”

“Not all scripts of comical persons in authority are funny. How in heaven’s name could someone like Neri be even remotely involved, connected or liable for such inane and contrived charges that have been debunked? Totally absurd,” Olalia said.

The PNP’s Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) has filed a complaint against Colmenares and eight others for violation of the Republic Act 10364, or the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003.

https://www.philstar.com/headlines/2019/08/25/1946180/afp-says-no-basis-campus-militarization-claim