Sunday, March 26, 2023

CIDG probing ‘terrorist’ ties following raids at NegOr sugar mill

From the Philippine News Agency (Mar 26, 2023): CIDG probing ‘terrorist’ ties following raids at NegOr sugar mill (By Mary Judaline Partlow)DUBIOUS. Three suspects arrested for alleged illegal possession of firearms and ammunition over the weekend board a military aircraft at Dumaguete-Sibulan Airport in Dumaguete City, Negros Oriental on Sunday afternoon (March 26, 2023). Raids were conducted on March 24 and 25 at a Sta. Catalina town sugar mill compound, where high-powered and short firearms, explosives, thousands of ammunition, and more than PHP 18 million in cash were found. (Photo by Judy Flores Partlow)

DUMAGUETE CITY – Law enforcers are looking at possible “terrorist-related” activities in Negros Oriental following the confiscation of improvised explosive devices (IEDs) and components during a series of raids at a sugar mill in Sta. Catalina town over the weekend.

Col. Thomas Valmonte, legal counsel of the Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), told reporters in a press briefing at Dumaguete-Sibulan airport here on Sunday afternoon that they will do a trace on the IEDs.

He believes the presence of these IEDs would indicate possible “terroristic” activity.

“If you possess that, there is an indication of an act of terrorism so we are looking at the angle of terrorism here and we will submit these explosives to our forensic group of the EOD (Explosives Ordinance Division) to determine if this is the signature of the communist or some terrorist groups from central Mindanao,” he said.


The CIDG led the raids at HDJ Bayawan Agri-Venture Corp. sugar mill compound in Barangay Caranoche, Sta. Catalina on Friday and Saturday, by virtue of a search warrant issued by the Mandaue City court.

On the first day, the operatives seized firearms, ammunition, and cash amounting to about PHP18 million.

The second day yielded IEDs and components and a rocket-propelled grenade (RPG) ammunition, among other things, that were buried and retrieved with the aid of a backhoe, said Valmonte.

An initial report showed that the arms cache recovered in the past two days included six long firearms and 10 short firearms of different calibers, three pieces of IEDs and components, one RPG ammunition, 4,000 assorted live rounds of ammunition of various calibers, and money.

Three suspects were also arrested for alleged possession of illegal firearms during the search.

Valmonte said the arms cache, money, and the three suspects will be turned over to national government authorities in Manila.

A military aircraft arrived at the airport here on Sunday and transported the suspects, confiscated items and law enforcement personnel.

The CIDG lawyer identified the subject of the warrant as Pryde Henry Teves, the former governor of Negros Oriental and former mayor of Bayawan City.

Teves is the brother of Third District Rep. Arnolfo Teves Jr., who is being linked to the killing of Gov. Roel Degamo and eight others in Pamplona town on March 4.

Rep. Teves’ foreign travel authority expired March 9 but he has yet to return, allegedly from the United States. He has been suspended for 60 days by Congress.

Valmonte clarified that the series of raids in Sta. Catalina is not connected to the Pamplona massacre but in line with the CIDG’s “Oplan Paglalansag” (Dismantling) against illegal firearms.

As of late Sunday, CIDG operatives were continuing the search at the sugar mill compound, with Valmonte saying he will be staying for a few more days until all efforts are exhausted to seize all illegal firearms and ammunition pursuant to the court warrant.

Meanwhile, Pryde Henry Teves, in his regular radio program on Saturday here, said that he is willing to cooperate with authorities.

He said he has even reached out to the Department of Justice already and will volunteer to present himself when necessary.

Valmonte welcomed the offer but did not expound on it.

https://www.pna.gov.ph/articles/1198241

CPP/NDF-KAGUMA: Makatarungang maghimagsik! Pulang saludo mula sa KAGUMA sa ika-54 na anibersaryo ng BHB!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 25, 2023): Makatarungang maghimagsik! Pulang saludo mula sa KAGUMA sa ika-54 na anibersaryo ng BHB! (It's fair to rebel! Red salute from KAGUMA on the 54th anniversary of the NPA!)
 


Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma)
National Democratic Front of the Philippines

March 25, 2023

Ipinaabot ng mga rebolusyonaryong guro at kawaning akademiko sa ilalim ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA) ang pinakamataas na pagpupugay sa ika-54 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Kinikilala ng KAGUMA ang hindi matatawaraang papel ng BHB sa kasaysayan sa pagtatanggol sa mga makabayan at demokratikong karapatan at aspirasyon ng sambayanang Pilipino. Kung walang hukbong bayan, walang kahit anuman ang mamamayan.

Binuo ang BHB noong Marso 29, 1969 tatlong taon bago ipataw ang Batas Militar noong taong 1972. Binuo ang BHB upang isulong at ipagtagumpay ang digmang bayan na wawakas sa mapang-aping paghahari ng imperyalismong US, komprador burgesya, panginoong maylupa, at mga buwayang burukrata. Hangad ng BHB na ipagtanggol ang mga manggagawa, magsasaka, at iba pang inaaping mamamayan at kamtin ang tunay na kalayaan at demokrasya.

Mula sa iilang pulang mandirigma at maliit na bilang ng armas, lumaki at lumakas ang BHB sa ilalim ng absolutong pamumuno ng PKP at kanlungan ng mainit na suporta ng masang api. Naging pangunahing pwersa itong lumaban sa diktadurang US-Marcos at sa mga pumalit nitong mga kontra- mamamayang rehimen mula kay Aquino hanggang sa kasalukuyang pangkating Marcos-Duterte. Sa kasalukuyang pagpapanumbalik ng lantarang pasista at tiranikong paghahari sa ilalim ng ikalawang rehimeng Marcos, higit na mahalaga ang ginagawang pagpupunyagi ng BHB sa landas ng armadong pakikibaka hanggang sa ganap na tagumpay.

Sa kabuuan, tinatanganan ng KAGUMA ang mahalagang papel sa pagbubuo ng rebolusyonaryong kilusang guro sa kalunsuran at pagpapatibay ng pambansang nagkakaisang prente bilang ambag nito sa pagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon na may perspektibang sosyalista. Kasabay nito ay tuwirang nag-aambag ang mga rebolusyonaryong guro at kawaning akademiko sa armadong pakikibaka sa kanayunan. Inaasahan silang masigasig na kumulos at mag-organisa ng mga lihim na makinaryang magkakalap ng materyal na suporta para sa digmang bayan sa kanayunan. Hinihintay ang mga rebolusyonaryong guro na tumungo sa kanayunan at magturo sa mga pulang paaralan at larangang gerilya sa pining ng masang magsasaka.

Nananatili ang panawagan sa lahat ng mga guro na isanib ang kanilang talino, dunong, at lakas sa rebolusyonaryong paglaban ng sambayanang Pilipino. Sa _ kanilang pakikipamuhay at pakikisangkot sa dakilang pakikibaka ng masang Pilipino makikintal ang gintong aral ng kahalagahan ng BHB at ng digmang bayan upang makamit ang hinahangad na tunay na malaya, makatarungan, at masaganang bukas.

Mabuhay ang ika-54 taong anibersaryo ng BHB!

Sumapi sa Katipunan ng mga Gurong Makabayan!

Isulong ang digmang bayan!

Makatarungang maghimagsik!

https://philippinerevolution.nu/statements/makatarungang-maghimagsik-pulang-saludo-mula-sa-kaguma-sa-ika-54-na-anibersaryo-ng-bhb/

CPP/NDF-Ilocos: Ipaglaban ang karapatang pantao at sariling pagpapasya ng pambansang minorya ng Kalinga! Labanan ang militarisasyon at paulit-ulit na paglabag ng AFP sa International Humanitarian Law at CARHRIHL! Paigtingin ang digmang bayan at durugin ang pasistang armadong pwersa ng rehimeng US-Marcos!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 24, 2023): Ipaglaban ang karapatang pantao at sariling pagpapasya ng pambansang minorya ng Kalinga! Labanan ang militarisasyon at paulit-ulit na paglabag ng AFP sa International Humanitarian Law at CARHRIHL! Paigtingin ang digmang bayan at durugin ang pasistang armadong pwersa ng rehimeng US-Marcos! (Fight for the human rights and self-determination of the Kalinga national minority! Fight the militarization and repeated violations by the AFP of International Humanitarian Law and CARHRIHL! Intensify the people's war and crush the fascist armed forces of the US-Marcos regime!)
 


Rosa Guidon
Spokesperson
NDF-Ilocos
National Democratic Front of the Philippines

March 24, 2023

Nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines – Ilocos sa mariing pagkundena ng Cordillera People’s Democratic Front, Chadli Molintas Command – NPA Ilocos-Cordillera at ng mamamayan ng Cordillera sa panibagong serye ng mabibigat na paglabag ng AFP sa Internasyunal na Makataong Batas o International Humanitarian Law (IHL) at Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) sa isinagawa nitong pambobomba at operasyong militar sa mga pamayanan sa Balbalan, Kalinga simula madaling araw noong Marso 5.

Kabilang sa mariing kinukundena ng NDF-Ilocos ang sumusunod na mga paglabag ng AFP sa nasabing operasyon-militar:

1. Ang walang patumanggang pambobomba at istraping mula sa ere gamit ang mga jet fighter, machinegun at drone sa kabundukan ng Barangay Gawaan, Balbalan, Kalinga mula alas-dos hanggang alas 4:30 ng madaling araw noong Marso 5.

2. Ang pagpasok ng mahigit 100 na tropa 50th IB Philippine Army sa Barangay Gawaan kinaumagahan ng Marso 5 at tuloy-tuloy pang pagdagsa ng mga tropa ng militar sa mga komunidad ng Balbalan.
3. Ang iligal na pagdakip at pagkontrol ng pitong oras sa siyam na sibilyan na naghanap lamang ng kanilang mga kalabaw at bakang nangahulog sa bangin at nawala dulot ng pagkasindak din sa walang patumanggang pagbomba at istraping mula sa ere.
4. Ang paghadlang ng mga militar sa mga magsasaka na asikasuhin ang kanilang kabuhayan sa sakahan at kagubatan

5. Ang paglapastangan sa labi ni Kasamang Onal “Ka Puk-et” Balaoing, isang Pulang mandirigma ng NPA sa Kalinga na pagkatapos mapatay sa engkwentro nila sa 50th IB noong Marso 9, ay walang-habas pang pinagbabaril hangga’t sumabog ang kaniyang bituka at utak at nagkabali-bali ang kaniyang mga kamay at paa.
Kung magpropaganda, ang AFP ay nagmamarunong sa International Humanitarian Law, ngunit sa praktika nito sa digma ay hinding-hindi nito naintindihan. Mapapatunayan na naman ito sa kondukta ng AFP sa Balbalan nitong huli na umuulit at tahasang lumalabag sa mga probisyon ng 1949 Geneva Conventions (and their Additional Protocols of 1977 and 2005) na siyang bumubuo sa International Humanitarian Law at itinataguyod din sa Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law na pinagkasunduan at pinirmahan ng NDFP at GRP noong 1998.
Dahil ang AFP ay bayarang hukbo, na ang tanging layunin sa pakikidigma ay ipagtanggol ang interes ng mga ganid na dayuhang kapitalista, malalaking burges-kumprador, panginoong maylupa at estado ng rehimeng US-Marcos, hindi sila aasahang mulat at tatalima sa International Humanitarian Law at CARHRIHL. Gayunpaman, hindi magsasawa ang NDFP na paulit-ulit na ilinaw ang IHL at CARHRIHL at tuligsain ang kanilang mga paglabag dito, dahil pangunahing layunin ng mga batas na ito ang pangalagaan ang karapatang pantao at kaligtasan ng mamamayan sa mga digmaan at ilimita ang pinsala at pagdurusa na idudulot nito sa kanila.
Isinasaad ng IHL na ang mga nagdidigmaang armadong pwersa ay walang pribilehiyo na magpakat ng kanilang walang hangganang paraan (unlimited) sa paglunsad ng kanilang digma. Ipinagbabawal ang paggamit ng mga sandata o pamamaraan ng digma na pangunahing naglalayong maghasik ng teror sa sibilyang populasyon at ng kanilang pag-aari, at yaong nagdudulot ng labis na pinsala o hindi kinakailangang pagdurusa ng mga sibilyan.

Ipinagbabawal din ng IHL ang walang-patumanggang (indiscriminate) atake na hindi direkta sa ispesipikong target, kung kaya’t minamandato ng batas na dapat ituon ng mga nagdidigmaang pwersa ang kanilang atake DOON LAMANG sa kanilang presisong target, at walang dapat na madamay sa mga hindi combatant o mga sibilyang hindi sangkot sa digma.

Mahaba ang dalawa’t kalahating oras na pagbobomba at istraping sa ere na isinagawa ng AFP sa Balbalan upang maglustay ng walang limitasyong bala, bomba, at mga lohistika sa digma. Malinaw itong naghasik ng teror sa mamamayang nagulantang sa kalaliman ng kanilang pagtulog at nasindak sa mga bomba, machinegun at mga jet fighter at naglagay sa kanila sa labis na panganib na sila’y matamaan sa walang patumanggang pambobomba at istraping mula sa ere sa walang katiyakang target.

Ipinagdidiinan ng batas sa digmaan na dapat pag-ibahin ng mga naglalabanang armadong puersa ang mga sibilyan sa mga combatant, at palagiang pangalagaan at huwag idamay ang mga sibilyan at huwag silang gawing target ng kanilang operasyong militar. Hindi rin pinapahintulutan ang pagsagka sa pang-ekonomiyang aktibidad at ang mga hakbanging ginugutom ang mga sibilyan.

Sa pagdakip sa siyam na sibilyan na naghanap lamang ng kanilang mga baka’t kalabaw at pagkontrol sa kanila ng pitong oras, malinaw na hindi na ipinagkaiba ng AFP ang mga ito sa kanilang armadong kalaban. Labis na pinsala ang idinulot sa kalikasan at kabuhayan ng masa ang pagkasira ng mga taniman at pastuhan at ang pagkawala’t pagkamatay ng kanilang mga alagang hayup. Ang pagsagka sa pag-asikaso sa kanilang mga sakahan at kabuhayan ay malinaw na mga hakbangin upang gutumin ang mga sibilyang masa.

Isinasaad din sa Panuntutan sa Digmaan (Rules of War) na itinakda sa Geneva Convention IV na dapat igalang ng bawat nagdidigmaang partido ang labi ng mga nasawi sa digmaan o sa bilangguan at dapat silang gumawa ng mga hakbang upang pangalagaan ang mga nasawi laban sa pagmamaltrato. Kaugnay nito, ipinagbabawal din sa CARHRIHL ang paglapastangan sa labi ng mga nasawi sa digmaan. Malinaw na tahasang paglabag dito ang ginawa ng AFP sa sobra-sobrang pamamaril sa labi ni Ka Puk-et hanggang sa pumutok ang kaniyang bituka at utak at magkaputol-putol ang mga bahagi ng kaniyang katawan.

Talamak ang kaululan ng AFP, ng Department of National Defense at maging si Bise-presidente Sara Duterte sa ipinapangalandakan nilang para sa kapayapaan ang mga marahas at kontra-mamamayang operasyong militar na ito gayundin ang pagpapasuko sa NPA at kahit sa mga sibilyang masa,

Sa nasabing operasyong militar ng AFP sa Balbalan, Kalinga, muling pinatunayan ng rehimeng US-Marcos-Duterte na wala sa hinagap nila ang tunay na kapayapaan, at ang tanging hangarin nila ay payapain ang paglaban ng masa para sa mapayapang pamamayagpag ng mga ganid na kapitalistang kumpanya sa enerhiya na kumakamkam sa ansestral na teritoryo ng pambansang minorya ng Cordillera. Layon ng marahas na operasyong militar sa Kalinga ngayon na pahupain ang paglaban ng mga tribu sa pagtatayo ng malaking dam sa Saltan River at sa nauna pang Upper Chico River Irrigation System na pipinsala sa kanilang mga sakahan at komunidad.

Ang tuloy-tuloy na militarisasyon at paglabag sa mga karapatang pantao sa mga komunidad ng Kalinga at Cordillera ay nagpapatunay sa pagiging makatarungan ng digmang bayan. Ang mga tribu ng pambansang minorya sa Kalinga at Cordillera, na napanday na sa deka-dekadang pakikibaka laban sa pang-aapi ng estado at sa pagtatanggol sa ansestral na teritoryo at sariling-pagpapasya ay hindi kailanman mapapasuko ng AFP at ng rehimeng US-Marcos. Bagkus, habang inaapi at nilalapastangan ay lalong lumalaban. Nakatitiyak ang NDF-Ilocos na sa panibagong bugso ng maigting na militarisasyon at pang-aapi ng AFP at rehimeng US-Marcos sa pambansang minorya ng Kalinga ay lalo pang paiigtingin ng NPA ang kanilang armadong paglaban upang ipagtanggol ang kanilang karapatan at sariling pagpapasya, at ito ang nararapat.

Habang umiigting ang digmaan, iginigiit ng NDFP ang pagtalima sa Internasyunal na Makataong Batas at sa CARHRIHL na nagpapahalaga sa kaligtasan ng sibilyang mamamayan sa digmaan. Lubos na sinusuportahan ng NDF-Ilocos ang pakikibaka ng pambansang minorya ng Cordillera para sa pagkilala sa karapatang pantao at sariling pagpapasya, na matatamo lamang sa pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng digmang bayan ng sambayanang Pilipino.#

https://philippinerevolution.nu/statements/ipaglaban-ang-karapatang-pantao-at-sariling-pagpapasya-ng-pambansang-minorya-ng-kalinga-labanan-ang-militarisasyon-at-paulit-ulit-na-paglabag-ng-afp-sa-international-humanitarian-law-at-carhrihl-pai/