Friday, March 24, 2023

NPA leader wanted for murder arrested in Surigao Sur

From the Philippine News Agency (Mar 24, 2023: NPA leader wanted for murder arrested in Surigao Sur (By Alexander Lopez)NPA LEADER FALLS. Brig. Gen. Pablo Labra II, director of the Police Regional Office 13 (Caraga), bares Friday (March 24, 2023) the arrest of Bernelito S. Crido, 35, a platoon leader under the communist New People’s Army Guerilla Front 19B. The suspect is wanted for three counts of murder and frustrated murder charges. (Photo courtesy of PRO-13)

BUTUAN CITY – A communist New People’s Army (NPA) commander wanted for murder and frustrated murder charges was arrested in Surigao del Sur, a top police official said Friday.

In a statement, Brig. Gen. Pablo Labra II, director of the Police Regional Office (PRO) 13 (Caraga) identified the arrested suspect as Bernelito S. Crido, a platoon leader under NPA Guerrilla Front 19B.

Crido, 35, has three pending arrest warrants for murder and frustrated murder charges.

Labra said he was apprehended on Wednesday evening by police operatives in Barangay Payasan, Lianga town.

He said the suspect also faces additional charges for illegal possession of firearms and ammunition after a loaded .45-caliber pistol was recovered from his possession.


“The arrest of Crido gave us another remarkable advantage on our stepped-up legal offensive against the NPA in the region,” Labra said.

He said Crido was involved in the killing of two militiamen and a soldier and the wounding of another militia under the Army’s 75th Infantry Battalion during an encounter in Barangay San Isidro, Lianga on Nov. 6, 2017.

https://www.pna.gov.ph/articles/1198116

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Pagsasanay na Salaknib, Balikatan, naglalagay sa Pilipinas sa peligro

Ang Bayan Daily News & Analysis propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 22, 2023): Pagsasanay na Salaknib, Balikatan, naglalagay sa Pilipinas sa peligro (Exercise Salaknib, Balikatan, puts the Philippines in danger)
 
March 22, 2023

Inilalagay ng magkakasunod na pagsasanay militar at presensya ng libu-libong tropang Amerikano at kanilang mga sandata ang Pilipinas sa peligrong makaladkad sa inter-imperyalistang gera sa pagitan ng US at China.

“Sa ngayon na may sigalot ang US at China…mahirap malagay sa gitna ng nag-uumpugang bato lalo pa at ang mamamayan natin ang maaapektuhan,” pahayag ni House Deputy Minority leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro.

“Ang pagsasanay na Salaknib, ang pagdaong ng barkong pandigmang USS America at ang nalalapit na Balikatan war game kung saan lalahok ang 12,000 (tropang Amerikano) ay bahagi ng pagpapakitang-lakas at pagpapakitang-gilas ng US sa rehiyon,” ayon naman sa Bayan. “Ano ang pakinabang nito sa mamamayan? Bakit natin hinahayaan ang isang imperyalistang halimaw na responsable sa mga gera sa Afghanistan, Iraq, Libya at Syria, na dalhin ang panunulsol nito sa rehiyon?”

Binweltahan nito ang papet na estado ng Pilipinas sa pag-aktong “utusan para sa imperyalistang adyenda ng US sa Asia.”
Pang-uupat ng gera

Sa kauna-unahang pagkakataon, magsasagawa ang US ng live-fire exercise (o pagpapaputok ng tunay na bala o bomba) ng mga Javelin ATGM sa teritoryo ng Pilipinas sa Marso 31. Kokopyahin sa Salaknib ang mga teknik at taktikang ginagamit ng mga tropang Ukrainian sa gerang proxy ng US laban sa Russia. Ang Javelin ATMG ay isang portable na kontra-tangkeng sandata na ginagamit ngayon ng US sa Ukraine.

Bahagi ang aktibidad ng Salaknib exercises na nagsimula noong Marso 14. Magtatapos ang pagsasanay sa Abril 4 para bigyan-daan ang mas malaki at mas masaklaw na pagsasanay na Balikatan. Ang Salaknib ay taunang aktibidad na isinasagawa ng US army para sanayin ang Armed Forces of the Philippines. Kalahok sa pagsasanay ngayong taon ang 3,000 sundalo.

Kasama sa Salaknib ang 1st Brigade Combat Team, Special Forces Regiment (Airborne), First Scout Ranger Regiment, Light Reaction Regiment, 5th ID, 7th ID, Armor Division ng Philippine Army.

Magkakaroon din ng live-fire exercises para sa paggamit ng rocket system sa Abril 1, gamit ang Multi-Launch Rocket System. Samantala, tapos na ang pagsasanay sa pagpapaputok ng iba’t ibang sistema ng rocket at artileri gamit ang High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS, M119A3 105mm towed howitzer at 81mm at 60mm extended-range mortar.

Ang mga mortar na 105mm at 81mm ay walang pakundangang ginagamit ng AFP para bombahin ang mga sibilyang komunidad sa kampanya nito laban sa Bagong Hukbong Bayan.

[TRANSLATION: Exercise Salaknib, Balikatan, puts the Philippines in danger

The successive military exercises and the presence of thousands of American troops and their weapons put the Philippines at risk of being dragged into an inter-imperialist war between the US and China.

"Now that the US and China are at loggerheads...it's hard to be in the middle of a dispute especially since our people will be affected," said House Deputy Minority leader and ACT Teachers party-list Rep. France Castro.

"The exercise Salaknib, the docking of the warship USS America and the upcoming Balikatan war game in which 12,000 (American troops) will participate are part of the display of strength and display of the US in the region," according to Bayan. "What is the benefit of this to the people? Why are we allowing an imperialist monster responsible for the wars in Afghanistan, Iraq, Libya and Syria, to bring its incitement to the region?”

It sold the puppet state of the Philippines for acting as a "mandate for the US imperialist agenda in Asia."

War loan

For the first time, the US will conduct a live-fire exercise (or firing real bullets or bombs) of Javelin ATGMs on Philippine territory on March 31. Salaknib will copy the techniques and tactics used by Ukrainian troops in US proxy war against Russia. The Javelin ATMG is a portable anti-tank weapon currently used by the US in Ukraine.

The activity is part of the Salaknib exercises that began on March 14. The exercise will end on April 4 to give way to the larger and more comprehensive Balikatan exercise. Salaknib is an annual activity conducted by the US army to train the Armed Forces of the Philippines. 3,000 soldiers are participating in this year's training.

Salaknib includes the 1st Brigade Combat Team, Special Forces Regiment (Airborne), First Scout Ranger Regiment, Light Reaction Regiment, 5th ID, 7th ID, Armor Division of the Philippine Army.

There will also be live-fire exercises for the use of the rocket system on April 1, using the Multi-Launch Rocket System. Meanwhile, training on firing various rocket and artillery systems using the High Mobility Artillery Rocket Systems or HIMARS, M119A3 105mm towed howitzer and 81mm and 60mm extended-range mortars has been completed.

The 105mm and 81mm mortars are brazenly used by the AFP to bombard civilian communities in its campaign against the New People's Army.]

https://philippinerevolution.nu/angbayan/pagsasanay-na-salaknib-balikatan-naglalagay-sa-pilipinas-sa-peligro/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Mga sundalong bahag ang buntot, nagpaputok sa eskwelahan sa Masbate

Ang Bayan Daily News & Analysis propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 24, 2023): Mga sundalong bahag ang buntot, nagpaputok sa eskwelahan sa Masbate (Cowardly soldiers, opened fire at a school in Masbate)
 

March 24, 2023

Takot na takot na nangagsitakbuhan ang mga sundalo ng 2nd IB at nagpaputok sa loob ng mga lokal na eskwelahan sa dalawang barangay ng Masbate noong Marso 20 at 22 matapos makasagupa ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate.

Nagpakalat ng napakalaking kasinungalingan para pagtakpan ang kanilang karuwagan na pinalalabas ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na diumano’y mga Pulang mandirigma ang umatake malapit sa paaralan. Inulit pa ang kasinungalingang ito ng nag-aambisyong maging diktadtor na kalihim ng Department of Education (DepEd) na si Sara Duterte.

Malayo sa sibilyang populasyon at sa eskwelahan ang naganap na sagupaan sa pagitan ng BHB-Masbate at 2nd IB nang aktibong magdepensa ang mga Pulang mandirigma noong Marso 20 sa Barangay Villahermosa, Cawayan. Pagkatapos nito, nagpaputok ng baril at nagpasabog ng M203 sa kung anu-anong direksyon ang tropa ng 2nd IB malapit sa eskwelahan. Dulot ito ng takot matapos mapatay ang kumander ng tim na umatake laban sa BHB-Masbate sa naturang barangay.

Samantala noong Marso 22, tumakbo naman sa Locso-an National High School ang tropa ng militar at pulis na pinatamaan ng BHB sa Barangay Locso-an, Placer. Sapilitan nilang pinasok ang naturang eskwelahan kahit pa malayo ito sa pinangyarihan na siyang nagdulot ng takot sa mga guro at estudyante.

Ayon kay Ka Luz del Mar, tagapagsalita ng BHB-Masbate, dati nang taktika ito ng militar at pulis. “Sa kasong ito, tahasang pinuntirya ng militar ang mga eskwelahan sa kanilang taktikang false flag upang palitawing nilabag ng BHB ang mga makataong alituntunin sa digma sa ilinunsad nitong mga taktikal na opensiba,” paliwanag pa niya.

Giit ni Ka Luz, lubhang paglabag ito sa internasyunal na makataong batas at naghatid ng kapahamakan sa mga bata at guro. Nilabag nito ang Ika-4 na Bahagi, Artikulo 4, Numero 8 ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARHRIHL:

“Ang mga tauhan at pasilidad ng mga eskwelahan, propesyong medikal, institusyong relihiyoso, at lugar ng pagsamba, mga boluntaryong sentro ng ebakwasyon, mga programa at proyektong panaklolo at kaunlaran ay hindi maaaring maging target ng anumang atake. Gagarantiyahan ang kaligtasan ng mga tauhan ng nasabing mga entidad.”

Samantala, hinamon ng BHB ang DepEd-Bicol na “imbestigahan muna ang mga pangyayari at huwag maging kasangkapan sa anumang pakulo ng mga militar…huwag padaskul-daskol na gumawa ng mga hakbanging magtutulak lamang sa ibayo pang militarisasyon sa mga eskwelahan.”

https://philippinerevolution.nu/angbayan/mga-sundalong-bahag-ang-buntot-nagpaputok-sa-eskwelahan-sa-masbate/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Koordinadong aksyong gerilya, inilunsad ng BHB-Masbate; 10 sundalo at pulis, napatay

Ang Bayan Daily News & Analysis propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 24, 2023): Koordinadong aksyong gerilya, inilunsad ng BHB-Masbate; 10 sundalo at pulis, napatay (Coordinated guerrilla action, launched by NPA-Masbate; 10 soldiers and police, killed)
 

March 24, 2023

Naglunsad ng koordinadong aksyong gerilya ang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate sa Barangay Locso-an bayan ng Placer at Barangay Gaid, Dimasalang noong Marso 22. Napatay sa naturang mga armadong aksyon ang 10 tropa ng 2nd IB at Philippine Natioal Police-Masbate habang hindi bababa sa pito ang nasugatan.

Inilunsad ng yunit ng BHB ang mga armadong aksyon para idiskaril ang malawakang militarisasyong inilulunsad ng mga tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa magkakanugnog na mga bayan. Ayon pa kay Ka Luz del Mar, tagapagsalita ng BHB-Masbate, “gumagamit ng maraming drone, helicopter at tauhan ang kaaway subalit wala pa ring kamalay-malay ang mga berdugo na kumagat sa target. Patunay ito na anumang hamon ay kayang suungin ng Hukbo upang ipagtanggol ang masa.”

Samantala, iniulat din ng yunit ang aktibong depensa nito laban sa umaatakeng pwersa ng 2nd IB sa Barangay Villahermosa, Cawayan noong Marso 20. Napatay dito ang kumander ng umaatakeng yunit ng AFP na si Cpl. Antonio Pareno. Ligtas din umanong nakaatras ang mga Pulang mandirigma matapos ang labanan.

Giit ng BHB-Masbate sa harap ng paninira ng AFP, “mahigpit na tumalima ang BHB-Masbate sa internasyunal na makataong batas at sa sarili nitong “Tatlong Pangunahing Alituntunin sa Disiplina at Walong Bagay na dapat Tandaan” sa mga aksyong ito. Tiniyak ang kapakanan ng mga sibilyan sa paglulunsad ng mga operasyong ito.”

Ayon sa kanila, walang katotohanan ang anumang ipinapalabas ng Joint Task Force Bicolandia na malapit sa populasyon at sibilyang mga institusyon ang mga armadong aksyon.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/koordinadong-aksyong-gerilya-inilunsad-ng-bhb-masbate-10-sundalo-napatay/

CPP/NPA-Masbate: Mahigpit na pinanghawakan ng NPA-Masbate ang internasyunal na makataong batas sa matagumpay nitong mga aksyong gerilya ngayong Marso

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 24, 2023): Mahigpit na pinanghawakan ng NPA-Masbate ang internasyunal na makataong batas sa matagumpay nitong mga aksyong gerilya ngayong Marso (NPA-Masbate strictly adhered to international humanitarian law in its successful guerrilla actions this March)Luz del Mar
Spokesperson
NPA-Masbate (Jose Rapsing Command)
Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command)
New People's Army

March 24, 2023

Nagpupugay ang Jose Rapsing Command – New People’s Army Masbate sa mga yunit nito sa mga matatagumpay nitong mga aksyong gerilya sa mga bayan ng Placer, Dimasalang at Cawayan mula Marso 20-22, 2023. Nadiskaril ng naturang mga operasyon ang tangka ng kaaway na maglunsad muli ng malawakang militarisasyon sa mga komunidad.

Bilang ambag sa pagdiriwang ng ika-54 anibersaryo ng NPA, naglunsad ng sabayang operasyong haras ang ilang tim ng BHB-Masbate sa Brgy. Locso-an, Placer at Brgy. Gaid sa bayan ng Dimasalang noong Marso 22. Noon namang Marso 20, sa Brgy. Villahermosa, sa bayan ng Cawayan, aktibong nakapagdepensa at ligtas na nakamaniobra ang isang yunit ng NPA laban sa operasyong strike ng 2nd Infantry Battalion – Phil. Army. Batay sa panimulang tala, kabuuhang 11 ang napatay sa hanay ng AFP at PNP sa naturang mga aksyong militar.

Higit sa anuman, itinuturing ng BHB – Masbate na malaking tagumpay ang naturang mga aksyong gerilya lalo’t nailunsad ang mga ito nang may mahigpit na pagtalima sa internal na disiplina ng NPA at internasyunal na makataong batas. Walang nilabag na alituntunin ng digma ang NPA-Masbate sa naturang mga aksyon.

Para pagtakpan ang malalaking kabiguan, desperadong nagpapalabas ang AFP-PNP-CAFGU ng disimpormasyon at paninira sukat ang maghasik ng teror sa mga komunidad. Sa kasong ito, tahasang pinuntirya ng mga militar ang mga eskwelahan sa kanilang taktikang false flag upang palitawing linabag ng NPA ang mga makataong alituntunin sa digma sa ilinunsad nitong mga taktikal na opensiba.

Layunin ng kaaway na burahin ang malaking kabiguan sa pulitika at bigyang katwiran ang militarisasyon sa mga eskwelahan kaalinsabay ng malalaking operasyong militar. Sa katunayan, ilang ulat na ang natatanggap ng NPA-Masbate kaugnay sa presensya ng mga militar sa mga eskwelahan.

Malinaw sa mamamayan ng Masbate ang bakal na disiplina ng NPA. Kumikilos ito ng naaayon sa internal na disiplina at internasyunal na makataong batas at alituntunin ng digma. Batid ng sinuman na handa ang NPA na mag-imbestiga, umako ng responsibilidad at magpuna-sa-sarili kung may pagkakamali. Walang motibo ang NPA – Masbate na ipahamak ang pampulitikang reputasyon lalupa’t batid nito ang desperasyon ng kaaway na ipinta ang mga armadong rebolusyonaryo bilang terorista.

Ang mga ilinulunsad na taktikal na opensiba ng NPA ay pagtatanggol sa mga komunidad na inaatake ng teroristang AFP-PNP-CAFGU. Sa nangyaring aktibong depensa sa Brgy. Villahermosa, bayan ng Cawayan, pinigilan ng yunit ng JRC-NPA ang kaaway sa walang habas nitong pagpapaputok sa eskwelahan. Dulot nito, napatay ang commanding officer ng strike team na si Cpl. Antonio Pareno. Bakas pa sa eskwelahan ang mga bala ng M203 na mula sa militar. Malayo din sa eskwelahan ang ginanapan ng operasyong haras. Sa halip, umatras at sapilitang pinasok ng militar ang Locso-an National High School kahit pa malayo ito sa pinangyarihan na siyang nagdulot ng takot sa mga guro ng naturang eskwelahan.

Kaugnay nito, hinihimok ng NPA – Masbate ang DepEd – Bicol na imbestigahan muna ang mga pangyayari at huwag maging kasangkapan sa anumang pakulo ng mga Maritess na militar. Hinihimok rin ang Department of Education na huwag padaskul-daskol na gumawa ng mga hakbanging magtutulak lamang sa ibayo pa ngang militarisasyon sa mga eskwelahan.

Higit anupaman, kahit anong gawin ng kaaway, malinaw sa mamamayang Masbatenyo na para sa kanilang kapakinabangan ang mga ilinulunsad na taktikal na opensiba ng NPA-Masbate. Nirerespeto ng bawat Masbatenyo ang ilang dekada ng tuluy-tuloy na armadong paglaban sa prubinsya. Sa katunayan, maraming masa at kaibigang pulitiko at lokal na upisyal sa prubinsya ang nagpahayag ng pasasalamat sa mga nailunsad na taktikal na opensiba ng NPA dahil diniskaril nito ang plano ng AFP-PNP-CAFGU na maglunsad ng malaking operasyong militar sa kanilang mga komunidad.##

https://philippinerevolution.nu/statements/mahigpit-na-pinanghawakan-ng-npa-masbate-ang-internasyunal-na-makataong-batas-sa-matagumpay-nitong-mga-aksyong-gerilya-ngayong-marso/


CPP/NPA-Masbate: Matagumpay na koordinadong operasyong haras sa Placer at Dimasalang, ambag sa ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 24, 2023): Matagumpay na koordinadong operasyong haras sa Placer at Dimasalang, ambag sa ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! (Successful coordinated operations in Placer and Dimasalang, contribute to the 54th anniversary of the New People's Army!)
 


Luz del Mar
Spokesperson
NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) 
New People's Army

March 24, 2023

Binabati ng Jose Rapsing Command – Bagong Hukbong Bayan Masbate ang mga yunit sa ilalim nito sa matagumpay na koordinadong aksyong gerilya sa Barangay Locso-an bayan ng Placer at Barangay Gaid, Dimasalang noong Marso 22, 2023.

Sa koordinadong operasyong haras laban sa mga tropa ng 2nd Infantry Battalion – Phil. Army at PNP – Masbate, sampu (10) ang naitalang patay sa kaaway habang hindi bababa sa pito ang sugatan.

Mahigpit na tumalima ang NPA-Masbate sa internasyunal na makataong batas at sa sarili nitong “Tatlong Pangunahing Alituntunin sa Disiplina at Walong Bagay na dapat Tandaan” sa mga aksyong ito. Tiniyak ang kapakanan ng mga sibilyan sa paglulunsad ng mga operasyong ito.

Walang katotohanan sa anumang ipinapalabas ng Joint Task Force Bicolandia. Malayo sa populasyon at mga sibilyang institusyon ang pinagganapan ng naturang mga taktikal na opensiba.

Kinukundena rin ng BHB-Masbate ang pang-aatake sa mga eskwelahan sa desperasyong pagtakpan ang kanilang mga kabiguan. Ang kanilang mga ginawa ang siyang paglabag sa mga alituntunin ng digma.

Pinatutunayan ng mga taktikal na opensibang ito na walang katuturan ang deklarasyon ng AFP-PNP-CAFGU na estratehikong tagumpay laban sa rebolusyonaryong kilusan.

Napagtagumpayang mailunsad ng Hukbo ang mga operasyon habang naglulunsad ng focused military operations ang kaaway. Gumamit ng maraming drone, helicopter at tauhan ang kaaway subalit wala pa ring kamalay-malay ang mga berdugo na kumagat sa target. Patunay ito na anumang hamon ay kayang suungin ng Hukbo upang ipagtanggol ang masa.

Marami na mula sa mamamayan at maging sa mga kaibigan ng kilusan sa Masbate ang nagpaabot ng pagbati at pasasalamat sa naturang mga aksyon. Anila, kailangang-kailangan nila ang mga taktikal na opensiba ng Hukbo lalo’t mas nagiging teror ang paglawak ng militarisasyon sa prubinsya. Kailangan umanong pagbayarin ang kaaway sa halos araw-araw nitong mga krimen sa masa. Maging yaong mga kaibigan sa sektor ng edukasyon ay nagsusumbong sa sapilitan umanong pagrerekluta ng militar sa mga estudyante na mag-CAFGU.

Higit dito, lalong nauunawaan ng masang Masbatenyo ang pangangailangan at kawastuhan ng makatarungang digmang bayan bilang solusyon sa walang katapusan nilang dinaranas na pang-aapi at pagsasamantala. Marami ngayon ang nagnanais na sumapi sa Hukbo, laluna ang mga kabataan.

Kaugnay nito, nananawagan ang Jose Rapsing Command – Bagong Hukbong Bayan Masbate sa sinumang edad 18 pataas, may malusog na pangangatawan at pag-iisip, may pagnanais na paglingkuran ang sambayanan at galit sa abusong militar na sumapi sa NPA. Sa inyong pagsapi sa armadong paglaban, tiyak mas sisigla at iigting pa ang ilinulunsad nating rebolusyonaryong armadong pakikibaka.#

https://philippinerevolution.nu/statements/matagumpay-na-koordinadong-operasyong-haras-sa-placer-at-dimasalang-ambag-sa-ika-54-anibersaryo-ng-bagong-hukbong-bayan/

CPP/NPA-Western Samar: Desperadong modus sa pagpapasuko ng 87th IB, inaayawan ng masa sa Western Samar

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 23, 2023): Desperadong modus sa pagpapasuko ng 87th IB, inaayawan ng masa sa Western Samar (Desperate modus operandi in surrendering to the 87th IB, the masses in Western Samar hate it)

HUMAN RIGHTS
NPA-Western Samar (Arnulfo Ortiz Command) | Eastern Visayas Regional Operational Command (Efren Martires Command) | New People's Army
March 23, 2023

Mariing tinanggihan at tinutulan ng masang magsasaka ng Western Samar ang kriminal na modus operandi ng 87th IB ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ni Lt. Col. Betinol na pagpapasuko ng diumano’y mga “former rebel” sa iba’t-ibang barangay sa prubinsya.

Makailang ulit na ipinatawag ni Betinol ang mga upisyal ng mga barangay upang ipilit ang hungkag na pakikipagtulungan para sa “kapayapaan at kaunlaran.” Mapanlinlang na inengganyo ni Betinol ang mga barangay official na magpasuko ng mga myembro ng Bagong Hukbong Bayan at mga dating kasapi nito sa kani-kanilang nasasakupang baryo kapalit ng halagang 10,000 sa bawat mapapasuko.

Sa isang baryo, inatasan ng 87th IB ang mga upisyal ng barangay na maglista ng 30 residente na siyang ipipresintang “NPA surrenderee” para makakuha ng halagang P300,000 sa ilaim ng programang ECLIP. Inalmahan ito ng mga upisyal at masa dahil labag ito sa karapatan ng mga taong malilista na di naman myembro ng BHB.

“Pagpapakita lamang ito na palabigasan ng mga upisyal ng AFP ang NTF-ELCAC at programang ECLIP. Desperadong hakbang ito ng 87th IB para ipakita na nagtatagumpay sa Samar ang kanilang kampanya ng pagpapasurender at kalaunan ay maedeklara na insurgency-free ang prubinsya para makakuha pa ng mas maraming proyekto na mapagkukurakutan nila sa ilalim ng BDP at ECLIP. Walang kabusugan at walang sawa na dinadambong nila ang pondo ng mamamayan sa tabing ng hungkag na programang pangkaunlaran kung saan sila rin lamang ang nagtatakda kung ano ang gusto nilang proyekto. Ginagawa nila ang lahat ng mga mapanlinlang na paraan para maisakatuparan ang kanilang pagkagahaman sa salapi nang walang pagsasaalang-alang sa kapakanan at karapatan ng mamamayan. Ito ang kulturang umiiral sa loob ng pasista’t mersenaryong AFP na dapat ilantad at tutulan ng sambayanang Pilipino,” ani Tirado Dagohoy, tagapagsalita ng NPA-Western Samar.

Bistado ng mga masang magsasaka ang mapanlinlang at kurap na mga taktika ng militar lalo na ang mga upisyal nito upang makapagbulsa ng pera ng taumbayan. Batid ng masa ang mahabang listahan ng mga paglabag ng AFP sa karapatan ng mamamayan hindi lamang sa isla ng Samar kundi sa buong bansa kaya wala silang tiwala sa anumang ipinapangako ng militar at mabulaklak nitong mga salita tungkol sa kaunlaran at kapayapaan. Alam ng masa na pawang makasariling interes lamang ang layunin ng AFP at ng pinagsisilbihan nitong mga naghaharing uri. Wala ngang naisagot si Lt.Col. sa tanong ng isang kapitan kung bakit wala siyang natanggap na P10,000 matapos na ipresenta niya ang isang nagsurender noong nakaraang taon.

https://philippinerevolution.nu/statements/desperadong-modus-sa-pagpapasuko-ng-87th-ib-inaayawan-ng-masa-sa-western-samar/

CPP/NPA-Agusan del Sur: Sulat-pasalamat ngadto sa mga masa sa BHB-Agusan Sur

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 23, 2023): Sulat-pasalamat ngadto sa mga masa sa BHB-Agusan Sur (Letter of thanks to the masses in NPA-Agusan Sur)
 


Amihan Guerrero
Spokesperson
NPA-Agusan del Sur
Northeast Mindanao Regional Operational Command
New People's Army

March 23, 2023

Mga gimahal namong masa sa rebolusyon,

Mapulang pagtimbaya kaninyong tanan!

Karong Marso 29, 2023 mao ang pagsaulog sa ika-54 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan. Ang BHB ang nag-unang nagpatumaan sa armadong pakigbisog uban sa katungdanang lumpagon ang nagharing hut-ong ug sakmiton ang gahum pangpulitika. Ginalunsad niini ang malungtarong gubat sa katawhan pinaagi sa gerilyang pakiggubat. Kining tanan nahimong posible tungod sa lalom ug lapad nga pagsalmot ug pagsuporta sa masa.

Ang BHB-Agusan Sur atol sa ika-54 niini nga anibersaryo buot mopadangat sa among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo ngadto sa tanang masa ilabina sa masang Agusanon nga wala mihunong sa paningkamot nga padayong suportahan ug pakusgon ang armadong pakigbisog sa probinsya.

Taliwala sa kaylap nga pagpamig-ot ug kabangis sa kaaway sa tibuok probinsya pinaagi sa berdugong AFP/PNP, CAFGU ug inarmasan nga mga indibidwal ug armadong grupo, wala kamo motraydor o motalikod sa inyong rebolusyunaryong baruganan. Maisugon kamong misagubang sa mga kalisdanan ug sakripisyo ug bisan gamay, wala magduda sa kahusto sa atong gisubay nga rebolusyunaryong dalan. Nagpabilin ang inyong determinasyon nga ipadayon ang atong armadong pagsukol.

Isip kasundaluhan sa kabus, dili malikayan sa BHB nga masakitan, mabalaka ug mobati sa kayugot ngadto sa kaaway sa matag panahong adunay mga masa nga ipailalom sa pugos nga pagpasurender, tinumo-tumong kaso, ilegal nga pagdakop ug pagbilanggo, pisikal ug mental nga pagturtyur ug pagpatay uban pang porma sa kabangis ngadto sa masa. Apan taliwala sa kabalaka nga gibati, nagpatigbabaw sa among dughan ang dakung pagsalig nga dili ninyo talikdan ug isalikway ang atong rebolusyunaryong baruganan alang sa masa ug mga kauban.

Salamat kaninyo mga kaubang masa,
Kay ang inyong panumpa wala ninyo pakyasa.
Gipuy-an man sa kaaway ang inyong mga baryo,
Apan sa inyong dughan ug hunahuna usab nagpuyo ang rebolusyonaryong hukbo.
Ang matag adlaw ninyo nga lihok gimonitor sa kaaway
Aron kamo sa pagsuporta sa BHB ilikay,
Apan kini ang pangutana ug hisgutanang tinud-anay
Pagpuyo ba nila mosulbad sa inyong ekonomikanhong problemang lahutay?

Daghang salamat sa mga masang padayung nanalipod ug wala makalimot sa mga kadaugang bunga sa atong rebolusyunaryong panaghiusa ug pakigbisog, ug gipasampa ang ilang mga buotang anak. Pinakadaku niini ang pakigbisog alang sa tinuod nga reporma sa yuta ug pagpalayas sa mga agalong yutaan. Usa na niini ang kadaugan sa pagsilot ug pagpalayas batuk sa kumpanyang Pagkor nga gipanag-iya sa pamilyang Cojuangco nga nangilog sa halapad nga kayutaan sa mga mag-uuma sa Prosperidad erya aron himoong plantasyon sa kakaw. Nakab-ot natu ang mga kadaugan sa pagsilot ug pagdis-arma sa mga armadong indibidwal ug grupo nga utok sa tulis ug patay. Ang mga nakab-ot nga reporma sa yuta sa mga mag-uuma ug pagtaas sa suhulan sa mga mamumuo ug uban pang susama, kining tanan nakab-ot bunga sa rebolusyunaryong panaghiusa sa masa ug BHB.

Daghang salamat usab ug saludo kami sa mga masa nga maisugong miharong sa pagpanghadlok ug pagpamig-ot sa kaaway. Taliwala sa inyong nasinating kabangis sa kamot sa kaaway, gipakita ninyo ang pagbarug sa husto. Wala ninyo gibaylo ang inyong baruganan sa pila ka libong kwarta ug saad nga hinabang. Wala ninyo gidawat ang pagpanghaylo sa kaaway nga motarydor kamo sa mga kaubang masa ug hukbo. Giantus ninyo ang pisikal ug mental nga mga tortyur ug gitanum sa dughan ang mas lalom nga kayugot sa kaaway. Wala napalong ang inyong determinasyong padayung mosukol sa bisan unsang porma ug pamaaging makaya. Nagsilbi kamong ehemplo ug nakatabang sa pagpukaw sa kaisog ug kadasig ngadto sa mga masang mibati sa kahadlok ug pag-atras. Kamu ang hugot nga katimbang sa BHB sa dugang pagpukaw ug pagdani sa mga masang mihinay ug nagduhaduha sa pag-abante.

Salamat usab sa mga masa sa padayung paghatag sa tanang suportang moral, materyal ug pinansyal. Bisan ang simpleng “pag-amping ug dugang kadasig” gikan kaninyo makagaan na kini sa kabug-at nga among gibati ug makadasig sa pagpatuman sa among mga tahas sa natad sa pulitika ug armadong pakigbisog , ekonomiya ug kultura. Salamat sa inyong pagsiguro sa seguridad sa BHB ug paghatag ug impormasyun sa lihok sa kaaway, sa pagsigiro nga modaug ang mga banatan, sa paggiya sa safety nga agihan, sa pagtabang sa pagdala sa mga pasyente ug pag-atiman niini, sa pag-atiman sa mga kaubang babaeng buntis, sa pag-atiman sa anak sa BHB, ug daghan pang uban.

Mga kaubang masa, sa pikas bahin, kanunay natung timan-an nga ang kaatrasado sa inyong kahimtang ang kanunay nga tinguha sa atong kaaway nga hut-ong. Sa ingon, dali kamo nilang mapailalom sa ilang mga pangilad aron mosilbi sa ilang makikaugalingong interes. Wala moundang ang nagharing hut-ong ug anaa ang makanunayong hulga aron ilugan sa yuta ang mga mag-uuma ug ilansang sa di makabuhing suhulan ang mga mamumuo aron hataga’g dalan ang pagsulod sa mga plantasyon sa oil palm, kakaw, saging, rubber, palkata ug uban pa; minahan ug logging nga nagaguba usab sa atong kinaiyahan. Ang pagkaguba sa atong kinaiyahan mao ang nag-unang hinungdan sa mga kalamidad diin lapad nga midaot sa panginabuhian ug mikutlo sa kinabuhi sa mga tawong biktima.

Sa kinatibuk-an, ang BHB-Agusan Sur moingon: ang rebolusyonaryong panaghiusa mohimugso sa kalamboan ug kaayuhan sa halapad nga masa, apan ang pakighiusa sa kaaway magpabor lamang kaayuhan sa pipila ug magadaut sa interes sa masa.

Tanang kalisdanan kaya natung labangan basta ang hukbo ug masa maghiusa.

https://philippinerevolution.nu/statements/sulat-pasalamat-ngadto-sa-mga-masa-sa-bhb-agusan-sur/

Kalinaw News: Pregnant communist rebel thanks military for medical care after her capture in Sultan Kudarat

From Kalinaw News Facebook Page (Mar 22, 2023): Pregnant communist rebel thanks military for medical care after her capture in Sultan Kudarat

LOOK: A pregnant member of the communist terrorist group thanked the troops of the 37th Infantry "Conqueror" Battalion and the police for giving her proper treatment. Alyas Dayang was caught and arrested by government troops in Sitio Biao, Barangay Napnapon, Palimbang, Sultan Kudarat, on March 16, 2023.
 
She was abandoned by her fellow CTG members while fleeing after their hiding place was discovered. Due to her condition, "Dayang" was immediately brought to the nearest hospital through military ambulance and given appropriate medical attention.

https://www.facebook.com/kalinawnews/photos/pcb.2208989812642359/2208989762642364/

https://www.facebook.com/kalinawnews/

Kalinaw News: 19th Special Forces “Magnitude” Company helped conduct a Medical and Dental Mission in Basilan

From Kalinaw News Facebook Page (Mar 24, 2023): 19th Special Forces “Magnitude” Company helped conduct a Medical and Dental Mission in Basilan

LOOK: Zian Gaming Recreation Inc., in partnership with the 19th Special Forces “Magnitude” Company and other government agencies, conducted a Medical and Dental Mission in Barangay Tabuk, Isabela City, Basilan, on 18 March 2023.

The Medical Outreach Program included free medical consultation and check-up, dental services, giving of medicines, circumcision, feeding program, haircut, magician entertainment, and parlor games which catered the Citizen Armed Force Geographical Unit members and their families.

https://www.facebook.com/kalinawnews/photos/pcb.2209762752565065/2209762565898417

https://www.facebook.com/kalinawnews/

Kalinaw News: Seven members of the Yakal Platoon, Sub-Regional Committee (SRC) Browser, Eastern Visayas Regional Party Committee (EVRPC) surrendered in Samar

From Kalinaw News Facebook Page (Mar 24, 2023): Seven members of the Yakal Platoon, Sub-Regional Committee (SRC) Browser, Eastern Visayas Regional Party Committee (EVRPC) surrendered in Samar

Seven members of the Yakal Platoon, Sub-Regional Committee (SRC) Browser, Eastern Visayas Regional Party Committee (EVRPC) of the Communist Terrorist Group surrendered to the 87th Infantry "Hinirang" Battalion, 8th Infantry "Stormtroopers" Division, Philippine Army at Barangay Poblacion 2, San Jose De Buan, Samar last March 22, 2023.

The surrenderers brought various firearms and assorted ammunition and stated that fear, hunger, and dismay were the main reasons for returning to the folds of the law.

https://www.facebook.com/kalinawnews/photos/pcb.2210250149182992/2210250085849665/

https://www.facebook.com/kalinawnews/

Kalinaw News: A Communist Terrorist Group (CTG) member killed, two (2) high-powered firearms and assorted war materials captured in Talakag, Bukidnon

From Kalinaw News (Mar 22, 2023): A Communist Terrorist Group (CTG) member killed, two (2) high-powered firearms and assorted war materials captured in Talakag, BukidnonTALAKAG, BUKIDNON – A member of the Communist Terrorist Group (CTG) was neutralized and two (2) high powered firearms and assorted war materials were captured by the operating troops of 1ST Special Forces “Hunter Killer” Battalion while two (2) soldiers sustained minor gunshot wounds in an encounter in the hinterland of Sitio Maambong, Brgy Tikalaan, Talakag, Bukidnon at around noon on March 19, 2023.

The 1ST Special Forces “Hunter Killer” Battalion launched a combat operation to prevent the CTG recruitment, extortion and atrocities in response to a report from concerned citizens regarding the presence of CTGs in the area. A forty-five (45)- minute firefight transpired against thirty (30) fully armed combined elements of Pltun Ipad and Platun Huawei of SRC-5, NCMRC resulting in the neutralization of a member of CTG and the capture of two (2) high powered firearms, assorted ammunition magazines, medicines and paraphernalia, cellphones, backpack, bandolier and personal belongings.

The engaging troops together with the two (2) slightly wounded soldiers continue to press the fight in pursuit of the withdrawing enemies. The cadaver of slain CTG identified as Rebodin Talha Binongkasan @JEG/LONGGAD/LONGGUN, Assistant Team Leader of Squad 1 of Platun Ipad, SRC-5, NCMRC was then brought to St. Bernard Funeral Homes, Brgy 3, Talakag, Bukidnon for proper disposition.

LTC ROGER ANTHONY E NUYLAN JR, Battalion Commander of 1SFB, SFR(A), PA said “An unfortunate event resulted in the death of another CTG member. As much as possible, we would like them to surrender and given them a chance to change their lives for the better, but if they refuse to heed the government’s call to lay down their arms and abandon their twisted and violent communist ideology and avail the Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP), we will continue the relentless and aggressive fight to hunt them down and neutralize every single communist terrorist. We will make sure that they will have no chance to conduct atrocities and hamper the peace and the progressive development in the province of Bukidnon.”

COL MICHELLE B ANAYRON JR, Commander of 403rd Brigade, 4ID, PA said “We will not allow the communist terrorists to stage atrocities and extortion activities in the province of Bukidnon. As I direct our troops to conduct relentless military operations against these terrorists, I encourage the populace to join our fight by providing us information about CTG plans and activities. Based on helpful intelligence, we can prevent these terrorists from spreading terror. To the remaining CTG members in Bukidnon, heed our call, surrender peacefully, and avail of E-CLIP of the government. We will help you and together we will end this senseless conflict and achieve long-lasting peace.”[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.]

https://www.kalinawnews.com/a-communist-terrorist-group-ctg-member-killed-two-2-high-powered-firearms-and-assorted-war-materials-captured-in-talakag-bukidnon/

Kalinaw News: ASG members yield to JTF Sulu's Gagandilan Brigade

From Kalinaw News (Mar 22, 2023): ASG members yield to JTF Sulu's Gagandilan BrigadeCamp Bautista, Jolo, Sulu – March 22, 2023

The Joint Task Force (JTF) Sulu, through the 1101st Infantry “Gagandilan” Brigade, in collaboration with the Talipao Municipal Task Force to End Local Armed Conflict (MTF-ELAC), facilitated the return to the folds of the law of three (3) Abu Sayyaf Group (ASG) members at Barangay Kagay, Talipao, Sulu on March 21, 2023.

According to Brig. Gen. Eugenio Boquio, Commander of the 1101st Brigade, “The ASG returnees were identified as Rizal A. Kari under ASG Leader Basarun Aruk, a resident of Barangay Lumbayao, Talipao; Edimar S. Lakibul under ASG leader Mujib Susukan, who resides at Sito Akung, Lower Laus, Talipao; and Alhallil A. Abdulla under ASG leader Abbu Sabaya, a resident of Barangay Bagsak Talipao Sulu. Upon their surrender, they bring along with them two 9mm Caliber and one Carbine Rifle.”

The ASG returnees were presented to Hji Abejar I. Sahimarri, Municipal Administrator of Talipao and Maj. Gen. Ignatius N. Patrimonio, Commander of JTF Sulu and 11th Infantry “Alakdan” Division. Moreso, the ASG returnees received cash and rice assistance from the military and local government unit of Talipao.

Mr. Sahimarri conveyed the message of Mayor Nivokadnezar Tulawie saying, “The surrender of the ASG members is a result of our collaboration in achieving peace and development in our municipality. We will assure to facilitate their needs as they return to their respective communities to live peacefully.”

Meanwhile, Maj. Gen. Patrimonio extended his gratitude and recognized the efforts of the Talipao MTF-ELAC saying, “I thank the local government unit of Talipao through the Municipal Task Force to End Locak Armed Conflict (MTF-ELAC) for your efforts in convincing the ASG members to return to the mainstream of society and start a new and peaceful life.”

“We will assure that the former ASG members will benefit from the program of the government. I urged the remaining members to lay down their arms and choose the path of peace to enjoy a decent life with their families,” Maj. Gen. Patrimonio concluded.

It can be recalled that as of the first quarter of 2023, a total of 62 ASG members yield to the government forces while 36 firearms were recovered.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.]

https://www.kalinawnews.com/asg-members-yield-to-jtf-sulus-gagandilan-brigade/

Kalinaw News: Balik Barangay Program facilitates return of 287 displaced families

From Kalinaw News (Mar 22, 2023): Balik Barangay Program facilitates return of 287 displaced families

Camp Bautista, Jolo, Sulu – March 22, 2023 287 families were able to return at their homes after being displaced for 16 years through the Balik Barangay Program in Barangay Tumantangis, Indanan, Sulu on March 21, 2023.

In his remarks, Hon. Hermot D. Jikiri, Municipal Mayor of Indanan said, “I am grateful to the support of the provincial government and the initiative of the military in ensuring the success of the Balik Barangay Program of Barangay Tumatangis. Indeed, this program contributes to the peace and development in the municipality of Indanan.” 

Major. Gen. Ignatius N. Patrimonio, Commander of Joint Task Force (JTF) Sulu and 11th Infantry “Alakdan” Division said, “Binabati ko kayo sa inyong pagbabalik barangay matapos ang ilang taong sakripisyo. Alam ko na hindi naging madali ang inyong pinagdaanan, kaya itong Balik Barangay Program ay magiging daan upang mamuhay kayo ng mapayapa at maunlad.” 

“I assure the people of Sulu that our campaign using the whole-of-nation approach to achieve sustainable peace and development is very effective and on-track,” Maj. Gen. Patrimonio added. 

Meanwhile, Mr. Noenayrie H. Asiri, Focal Person of Provincial Task Force to End Local Armed Conflict conveyed the message of Gov. Abdusakur Tan, Provincial Governor of Sulu, “Ang Balik Barangay Program ay isang pagkakataon para mabigyan kayo ng bagong pag asa at mamuhay ng normal. Makakaasa kayo sa suporta at tulong ng ating gobyerno para muli kayong makapag simula.”

Among the highlights of the program were the ground breaking ceremony of the water system, inauguration and ribbon cutting of Langpas- Sitio Agahon Road, cash assistance, relief distribution, medical check up and Covid-19 vaccination, feeding activity, and peace covenant signing declaring the Abu Sayyaf Group as “Persona non Grata” in their barangay. 

The program was spearheaded by the Indanan Municipal Task Force to End Local Armed Conflict (MTF-ELAC), JTF Sulu, and active collaboration of the different local government agencies of Sulu, security sector, and the residents of Barangay Tumantangis, Indanan. 

The Balik Barangay Program is joint collaboration of the military and local government unit through the Sulu Provincial Task Force to End Local Armed Conflict (PTF-ELAC). The said program started since 2020 and was able to facilitate the return of Internally Displaced Persons (IDPs) in 16 barangays of Sulu which benefited a total of 7,143 families.

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.]

https://www.kalinawnews.com/%f0%9d%90%81%f0%9d%90%9a%f0%9d%90%a5%f0%9d%90%a2%f0%9d%90%a4-%f0%9d%90%81%f0%9d%90%9a%f0%9d%90%ab%f0%9d%90%9a%f0%9d%90%a7%f0%9d%90%a0%f0%9d%90%9a%f0%9d%90%b2-%f0%9d%90%8f%f0%9d%90%ab%f0%9d%90%a8/

Kalinaw News: 901st IB, TESDA and KMDCI Entrepreneurship and Financial Management training to ex-rebels, supporters in Aurora

From Kalinaw News (Mar 22, 2023): 901st IB, TESDA and KMDCI Entrepreneurship and Financial Management training to ex-rebels, supporters in AuroraBALER, Aurora-The Philippine Army’s 91st Infantry (Sinagtala) Battalion, Kaugnay Media Defense Corps Inc. (KMDCI)-Aurora Chapter and Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) facilitated the Entrepreneurship and Financial Management Training held at its headquarters Laang-Sibol Hall, Camp Jaime Bitong, Barangay Calabuanan, here on Saturday, March 18, 2023.

Lt. Col. Julito B. Recto, Jr., commander of 91st IB said that 50 participants composed of Former Rebels (FR) and People Organization (PO’s) attended in the whole day activity.

He said that they worked together to encourage the participants to engage in profitable entrepreneurial activities wherein the livelihood given to them by the government will be supervised soundly and effectively.

Recto said that the project is in our partnership with TESDA-Aurora headed by Edgardo D. Suarez, and KMDCI-Aurora Chapter President Rommel Espinosa-Station Manager of Radyo TV Baler 92.1 FM purposely to provide interventions through skills development uplift the economic status of the participants.

On the other hand, TESDA officer-in-charge Suarez said that the training is one of their mandates to provides scholarship under Training for Work Scholarship Program (TWSP).

“This training is one of our interventions provided by the TESDA-led Poverty Reduction Livelihood and Employment Cluster (PRLEC) as part of the national government’s efforts to curb insurgency in the country through provision of livelihood and employment. We go to the community at the far-flung areas to reach people like rebel returnees as part of our guiding principle “TESDA Abot Lahat.” We are doing everything to the fullest level to make sure that our programs and services will be felt by all sectors of society,” Suarez said.

One of the resource speakers, a Licensed financial consultant Lotus Espinosa shared her expertise on how to spend money wisely in the business and how to be successful in business arena.

She pointed out the importance of financial aid coming from the government on how to grow a simple business into sustainable livelihood program.

Edgardo Baldonade, a former rebel in this province expressed his sincerest thanks to 91st IB, TESDA and media practitioners for the training that was given to them in order to be successful.

“We are now armed with the technical knowledge coming from the government to implement what we have learned in our existing livelihood projects,” he said.

[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.]

https://www.kalinawnews.com/91st-ib-tesda-and-kmdci-entrepreneurship-and-financial-management-training-to-ex-rebels-supporters-pos-in-aurora/

Kalinaw News: 34 loose firearms handed over to military in Basilan

From Kalinaw News (Mar 22, 2023): 34 loose firearms handed over to military in BasilanCamp Navarro, Calarian, Zamboanga City – March 20, 2023

Lantawan Mayor Nursiya Ismael handed over 34 loose firearms to the military in a ceremonial turn-over held at the 19th Special Forces Company Headquarters in Barangay Tabuk, Isabela City, Basilan, on Monday, March 20, 2023.

According to Brig. Gen. Domingo Gobway, Commander of Joint Task Force Basilan, the loose firearms were surrendered by the residents from the different barangays of Lantawan town. Turned-over firearms include two M16 rifles, one grenade launcher, four Garand rifles, one Carbine, five shotguns, two cal. 45 pistols, 14 cal. 38 pistols, one Osi cal. 9mm, one KG9, one cal. 357 pistol, and two cal. 22 pistols.

The ceremonial turn-over of loose firearms was witnessed by Mr. Manny Muarip, the Provincial Administrator who represented the Provincial Governor Jim Haraman-Salliman; Col. Frederick Sales, the Deputy Brigade Commander of the 101st Infantry Brigade who represented Brig. Gen. Gobway; and Police Col. Carlos Madronio, the Provincial Director of Basilan Provincial Office. Also present were the barangay chairpersons and municipal councilors of Lantawan.

Col. Sales attributed this accomplishment to the collaborative efforts of the 4th Special Forces Battalion under Lt. Col. Bernard Samin and the municipal local government unit of Lantawan headed by Mayor Ismael. It is also a result of the military’s implementation of the Small Arms and Light Weapons (SALW) program in the province of Basilan.

The turned-over firearms were deposited at H19SFC for safekeeping. JTF Basilan reported 370 loose firearms surrendered and 4,323 stenciled through the SALW program.

Western Mindanao Command Chief, Lt. Gen. Roy Galido, commended the Joint Task Force Basilan troopers for this accomplishment and for continuously earning the local officials’ and communities’ trust and support for the AFP’s campaigns.

“We commit to continue our efforts to free the communities from the cradle of violence and sustain peace in Basilan and its nearby provinces,” Lt. Gen. Galido added.[Kalinaw News is the official online source of information on the pursuit for peace in the Philippines This website is a property of the Civil-Military Operations Regiment, Philippine Army located at Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City.]

https://www.kalinawnews.com/34-loose-firearms-handed-over-to-military-in-basilan/