Saturday, June 24, 2017

CPP/NPA-Central Negros: Masupog nga Intelligence sang AFP ginsilotan sang NPA

NPA-Central Negros propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines Website (Jun 21): Masupog nga Intelligence sang AFP ginsilotan sang NPA

JB Regalado, Spokesperson
NPA-Central Negros (Leonardo Panaligan Command)

21 June 2017

Lubos nga ginapanginbulahan sang LPC-BHB ang tim sang NPA sa madinalag-on nga pagpatuman sang silot nga kamatayon kay Ronie Montejo sa mando sang Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo sadtong Hunyo 20, 2017 sang aga sa Canlaon City, Negros Oriental.

Si Ronie Montejo isa sa mga masupog nga regular intel sang 11th IBPA sadto diin madamo sang krimen kag mga kalapasan sa tawhanon nga kinamatarung sa Central nga bahin sang isla labi na sa mga mangunguma nga masakop sang area operation sang 11th IBPA. Si Ronie nagapangtubang sang kaso nga “multiple-murder” kag “frustrated murder” sa Rebolusyonaryong Kahublagan tungod imbolbado siya sa pagpatay sang 2 ka NPA kag pagkasamad sang isa pa. Subong man pagpadakop kag pagpapriso sang 2 pa ka mga katapo sang NPA. Masupog si Ronie nga tagpaniktik sang pasistang militar sa hulag sang NPA sadto kag tubtob subong bisan naggwa na siya sa serbisyo sa hanay sang AFP. Siya ang nagpa-reyd sa yunit sang NPA sa Brgy. Bayog, Canlaon City sadtong tuig 2001 nga nagresulta sang hilaw nga kamatayon nila “Ka Keven” kag “Ka Roselyn Pelle” kag pagkapilas man sang isa pa. Subong man ang pagkadakop kag pagkapriso sang 2 pa ka elemento sang NPA. Nagapangatubang man siya sang kaso sa pagpamahug kag pagpanaya-taya sang armas luthang sa mga mangunguma nga mga residente sang mga Brgy. sang Lumapao kag Malaiba, tanan sakop gihapon sang Canlaon City.

Kabaliskaran ini sa ginapahayag sang PNP Canlaon paagi kay Canlaon PNP Chief Alarcon nga mabuot kag wala kontra si Ronie Montejo. Ang kamatuoran madamo pa sang mga kaso nga ginpasaka ang masa kag pumuluyo labi na ang mga mangunguma sa Canlaon sa rebolusyonaryong hublag batok kay Ronie sadto tubtob subong.

Madamo pa ang LPC-BHB sang mga nabaton nga mga reklamo gikan sa mga pumuluyo sang Canlaon batok sa pagpang-abuso, pagpang-agaw sang duta kag palangabuhian sang mga mangunguma sa mga binukid sang Canlaon batok sa mga despotiko nga agalon may duta kag mga armadong goons sini. Amo man ang mga kontra-sosyal ilabe na sang pagbaligya kag paggamit sang illegal nga druga nga lubos makaguba sang buasdamlag sang mga pamatan-on kag kabataan. Nakabaton man ang LPC-BHB sang iban pa nga kriminal nga mga kaso kaangay sang kinawatay, sinindikato nga kalakasan, gunrunning, pagpamahug, pinatyanay kag iban pa.

Kaangot sa sini nga mga reklamo sang pumuluyo kag mangunguma nagalutaw ang pamilya Calderon sa pagpanguna ni Emma Calderon sa pagpang-abuso kag pagpang-agaw sang duta kag palangabuhian sang mga mangunguma. Imbolbado man ang pamilya Pipino sa mga kontra-sosyal kaangay sang paggamit sang illegal nga druga kag pagbaligya sini sa syudad sang Canlaon.

Kon mapamatud-an sang Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo, ang NPA indi gid magduha-duha sa pagpatuman sang silot sa inyo sandig sa kabug-aton sang kaso nga inyo nakomiter.

https://www.philippinerevolution.info/statements/20170621-masupog-nga-intelligence-sang-afp-ginsilotan-sang-npa

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.