Sunday, July 14, 2024

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: 74th IB, nangdakip at nang-hostage ng bata sa Northern Samar

Ang Bayan Daily News & Analysis (English edition) propaganda article posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) PRWC Website (Jul 14, 2024): 74th IB, nangdakip at nang-hostage ng bata sa Northern Samar (74th IB, captured and held a child hostage in Northern Samar)
 

July 14, 2024

Pinaulanan ng bala ng mga sundalo ng 74th IB ang 11 magsasaka, kabilang ang pitong menor-de-edad, habang nasa koprasan sa Sityo Canonghan, Barangay Osmeña, Palapag, Northen Samar noong Hunyo 2. Matapos nito, inaresto sila ng mga sundalo at dinala sa hedkwarters ng.

Para takasan ang pananagutan sa kanilang krimen at paglabag sa internasyunal na makataong batas, pinalalabas ng 74th IB na isang engkwentro sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Northern Samar ang nangyari sa araw na iyon. Tuso pang ipinahayag ng militar na “nireskyu” nila ang mga menor-de-edad na pinalabas na mga “kuryer ng pagkain” ng hukbong bayan.

Habang nasa kamay ng 74th IB ay nakaranas ng mental at pisikal na tortyur ang mga bata. Itinuturing sila mga “hostage” o “pain” para ipresyur kanilang magulang na “sumurender” kahit mga sibilyang magsasaka lamang sila sa komunidad.

Ayon sa mga ulat, kasalukuyang nasa kamay ng Municipal Social and Welfare Development pero mga sundalo ang may awtoridad sa kanilang kalagayan. Habang nasa kostudiya ng estado, nilason ng 74th IB ang kanilang mga laban sa kanilang mga magulang. Sinasanay silang mga espiya o aset ng mga pasistang sundalo para sa kampanyang kontra-insurhensya nito. Lahat ng mga hakbang na ito ay seryosong mga paglabag sa internasyunal na makataong batas.

Samantala, naglunsad ang 74th IB at ang Municipal Task Force-Elcac ng Palapag ng aktibidad at treyning sa Barangay Osmeña at Barangay Bagacay nooong Hulyo 5. Pagtatangka ito para tabunan ang kanilang karumal-dumal na krimen at pilitin ang masang magsasaka at mga residente na pumanig sa kanilang anti-mamamayang programa at mapanupil na kampanyang kontra-insurhensya.
74th IB, berdugo ng Northern Samar

Simula Enero, walang-tigil ang mga operasyong kombat at militarisasyon ng 74th IB sa marami pang mga barangay ng Palapag. Desperadong tangka ito ng rehimeng Marcos para abutin ang dedlayn ng pagwasak sa rebolusyonaryong kilusan ngayon 2024. Kabilang ang prubinsya sa tinukoy ng rehimen na erya ng operasyon ng natitirang “pitong natitirang mahina nang larangang gerilya” ng BHB. Dumating ang 74th IB sa Northern Samar noong Pebrero 2023 sa layuning “gapiin” ang BHB sa Eastern Visayas.

Noong unang linggo ng Pebrero, inaresto ng mga sundalo ang ang magsasakang si Sami Arnesto habang nasa kanyang kubo sa Sityo Canonghan, Barangay Osmeña. Dinala si Arnesto sa hedkwarters ng 74th IB at inilitaw pagkatapos ang mahigit isang buwan bilang “surrenderee.” Sa panahon ding ito pinaputukan ng mga sundalo si Gabi Arnesto, tiyuhin ni Sami at isa pang pilit na pinapasurender ng mga sundalo.

Naitala sa Barangay Osmeña ang paulit-ulit na pagpapatawag ng mga sundalo sa mga pamilya ng magsasaka para magpa-“clear” ng pangalan sa kanila. Pinakahuli sa serye ng sapilitang pagpapatawag ay naganap noong Mayo 22. Nanganyon din ang mga berdugong sundalo malapit sa bukirin na bahagi ng sityo noong Marso.

Tahasang nagpataw ng “lockdown” ang 74th IB sa barangay. Sapilitang pinaglilista sa “logbook” ang mga magsasaka sa araw-araw para “bantayan” ang kanilang pagkilos. Tinatakdaan pa ng militar kung anong oras ang kanilang uwi at pagtatrabaho at ipinagbabawal ang pagpapalipas ng gabi sa mga sakahan. Pinagbawalan rin silang magdala ng bigas sa kanilang koprasan. Maging ang mga tindahan ay pinipilit na maglista ng binibiling pagkain o anumang materyal ng kanilang mga kababaryo.

Noong Mayo 23, inaresto ng nag-ooperasyong tropa ng 74th ang sibilyang sila Maria Snooky Jagonoy, Mylene Capoquian Arnesto, Ronnie Capoquian sa barangay ding iyon. Nasa koprasan ang nabanggit nang hulihin sila at dalhin sa kampo. Si Mylene at Maria Snooky ay mga asawa ng magsasakang matagal nang pinipresyur ng militar na magpa-“clear” ng pangalan. Si Ronnie Capoquian naman ay tatay ni Mylene na mayroong deperensya sa pandinig. Hanggang ngayon ay hawak pa sila ng militar kasama ang 4-taong gulang na anak ni Mylene. Minsan na rin silang isinama sa operasyong kombat.

Noong namang ikalawang linggo ng Hunyo, iligal na inaresto ng mga sundalo ang magkapatid na Api at Pampam Jagonoy at kamag-anak nitong si Egay Arnesto sa isang terminal sa bayan ng Gamay. Ang tatlo ay papunta sanang Maynila para magtrabaho. Isinama sila sa kampo at ipinailalim sa walang batayang interogasyon. Dumanas ng pambubugbog ang mga biktima mula sa kamay ng mga sundalo. Ang magkapatid na Jagonoy ay kapatid ng hinuling si Maria Snooky. May mga kapatid din sila na pilit na pinapasurender ng 74th IB.

Samantala, sa Sityo Cag-anibong, Bagacay, Palapag ipinatawag ng kaaway ang sibilyang si Jonalyn Laureno kasama ang mga anak noon ding Hunyo. Hanggang ngayon ay hindi pa sila pinapauwi at ginagawang “hostage” para pauwiin ang asawang pinapasurender ng militar.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/74th-ib-nangdakip-at-nang-hostage-ng-bata-sa-northern-samar/

CPP/NDF-Negros Island: Indi dapat matiplang sa peke nga amnestiya sang rehimen US-Marcos II

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Jul 13, 2024): Indi dapat matiplang sa peke nga amnestiya sang rehimen US-Marcos II (We should not fall for the fake amnesty of the US-Marcos II regime)
 


Bayani Obrero
Spokesperson
NDF-Negros Island
National Democratic Front of the Philippines

July 13, 2024

Ang ginapatigayon nga lima ka adlaw (Hulyo 8-12) nga pagbaton sang aplikasyon para sa amnestiya sang mga sadto rebelde sang National Amnesty Commission (NAC) sa Bacolod City, Negros Occidental, isa ka mapaniplang nga iskema sang US-Marcos nga rehimen.

Luyag sini ipakita nga ang iya rehimen gusto sang kalinong paagi sa pagtanyag sang amnestiya. Apang wala ini sang kinalain sa iban pa nga nag-agi nga mga reaksyonaryo nga rehimen antes pa niya bisan pa sa panahon sang iya amay. Pareho nila ginhimo ini nga gatasan sang korapsyon ang pundo sa sini nga ahensya. Isa pa ka katuyuan sini amo ang dugmokon ang Communist Party of the Philippines (CPP), New People’s Army (NPA) kag National Democratic Front of the Philippines (NDFP) nga dako nga pamahug sa iya pagginahum. Binutig kag mapaniplang man ang pagbutang sa Revolutionary Proletarian Army-Alex Boncayao Brigade (RPA-ABB), Moro Islamic Liberation Front (MILF) kag Moro National Liberation Front (MNLF) nga mga rebelde tungod madugay na ini nga mga grupo nga nasuyop sang reaksyonaryo nga gobyerno kag nagahinan kag nakagasto na gani ini sang dako nga pundo sa ila kasugtanan upod sa reaksyonaryo nga gobyerno. Pareho sa RPA-ABB sa Negros nga pila na ka bilyon nga pundo ang nabubo para sa reintegrasyon kag mangin kabahin sang armadong pwersa sang gobyerno batuk sa rebolusyonaryo nga kahublagan.

Ini isa ka desperado nga tikang sang US-Marcos nga rehimen nga malab-ot ang iya gintalana nga dedlayn nga mawasak ang bug-os nga istruktura sang CPP-NPA-NDFP sa bug-os nga pungsod sa sini nga tuig. Gintanyag ang amnestiya sa handum nga mawasak na ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan para mapalig-on ang pagbutang sa istatus sang Stable Internal Peace and Security (SIPS) sa isla agud makapokus na sa nagahana nga gyera kontra Tsina nga gina-deriheran sang iya amo nga imperyalismong US nga uhaw sa gyera.

Agud mapahambog sang 302nd kag 303rd IBde diri sa Negros nga nagahuyango na ang rebolusyonaryong kahublagan sa isla, mayoriya sa ila ginatikal nga nagsurender mga inosente nga mangunguma nga ginapasibangdan nga mga katapo kag tigsakdag sang NPA.

Imbes nga hatagan sang prayoridad ang ginaatubang nga krisis sa ekonomiya sang bug-os nga pumuluyo ilabi na sa Negros, mas ginpokusan sini ang peke nga amnestiya. Wala pa nakabangon ang pumuluyo sa grabe nga halit sang El Nino, paglupok sang Kanlaon, pagdagsa sang armyworms kag sa subong ang kalamidad nga igatuga sang nagasulod nga La Nina. Subong man, grabe ang kaimolon kag kagutom nga gintuga sang implasyon, kulang ukon wala sang trabaho kag pagpang-agaw sang duta nga nagdislokar sa palangabuhian kag puluy-an sang malapad nga mangunguma kag iban nga demokratikong sektor tungod sa neoliberal nga mga proyekto sang mga dumuluong nga korporasyon kag lokal nga mga agalon-kumprador nga nagadagsa diri subong.

Padayon ang pagpanalasa sang militarisasyon sang AFP-PNP sa kaumhan nga nagtuga sang lapnagon nga kalapasan sa tawhanon nga kinamatarung. Ang ila nga pagpamatay, pagpang-aresto, pagpamahog, pagpamomba kag iban pa, nagdugang sa pag-antus sang pumuluyo, ilabi na sa mga mangunguma.

Nagapanawagan ang NDF-Negros sa tanan nga demokratikong pwersa kag sa bilog nga pumuluyo nga Negrosanon nga hublasan ang mapaniplang nga amnestiya nga programa sang US-Marcos Jr nga rehimen. Indi dapat matiplang kag mahaylo sa kwarta kag wala sang unod nga promisa nga ginatanyag sang pasista nga AFP kag NTF-Elcac.

Tubtob nagaluntad ang isa ka malapyudal kag mala-kolonyal nga sistema sang pungsod, indi mapatuman ang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon, magapadayon kag magasulong ang armadong paghimakas para sa paghilway sa bug-os nga pumuluyo sang pungsod.###

https://philippinerevolution.nu/statements/indi-dapat-matiplang-sa-peke-nga-amnestiya-sang-rehimen-us-marcos-ii/

16K ex-rebels, backers benefit from gov’t reintegration program

From the Philippine News Agency (Jul 14, 2024): 16K ex-rebels, backers benefit from gov’t reintegration program (By Darryl John Esguerra)

MANILA – A total of 16,551 former members and supporters of the New People’s Army (NPA) who abandoned the terror organization have benefitted this year from the government’s comprehensive reintegration program.

In its first semester report for 2024, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) said the beneficiaries are from different geographIcally isolated and disadvantaged areas comprising 6,945 recipients of livelihood projects and 9,606 former rebels who benefitted from reintegration assistance.


National Security Adviser and concurrent NTF-ELCAC co-vice chair Secretary Eduardo Año credited the aggressive implementation of the government’s whole-of-nation/whole-of-government approach in putting an end to the decades-long armed struggle.

“Through the unimpeded provision of the Support to Barangay Development Program (SBDP), which in total has assisted 864 barangays in this year alone, we have relentlessly delivered the necessary skills and development and assistance programs to conflict-affected communities,” Año said in a news release.

Meanwhile, NTF-ELCAC Executive Director and Undersecretary Ernesto Torres Jr. said the SBDP has been a potent game-changer in preventing the Communist Party of the Philippines (CPP)-NPA from recovering their so-called mass bases.

“Despite this year’s meager budget for our SBDP, we continue to reap gains and these peace gains we have to sustain as we are on the process of transitioning to the next level after totally eliminating the armed component of the CPP-NPA, which would be focused on unity, peace and development,” he said in an earlier statement.

This year, the SBDP fund allocation is PHP2.160 billion for 885 projects.

Of the amount, PHP1.292 billion has been released by the Department of Budget to fund farm-to-market roads, school buildings, water and sanitation systems, rural electrification and health stations, among others.


Torres said they are aiming for Congress to restore the PHP10 million per village for next year’s budget.

Citing data from the Department of the Interior and Local Government (DILG), the NTF-ELCAC reported that 2,451 farm-to-market road projects totaling 1,050 kilometers are completed while 57.54 kilometers are ongoing; 461 school building projects are completed while 120 school buildings are ongoing; out of the total 1,049 water and sanitation system projects, 846 have been completed and 203 are ongoing; out of the 447 health station projects, 366 have been completed and 81 are ongoing; and out of the total 518 rural electrification projects, 14,457 (on-grid 749, streetlights 9,355, off-grid 4,353) have been completed while 271 others are ongoing (127 pre-procurement, 144 ongoing).

DILG data also showed that the Budget department released PHP28.393 billion under the Local Government Support Fund-SBDP for fiscal years 2021 to 2023. (With reports from Priam Nepomuceno/PNA)

https://www.pna.gov.ph/articles/1228943

300 ex-rebels in Negros, Panay apply for gov't amnesty

From the Philippine News Agency (Jul 14, 2024): 300 ex-rebels in Negros, Panay apply for gov't amnesty (By Nanette Guadalquiver)AMNESTY APPLICATION. Former Communist Party of the Philippines-New People’s Army rebels filing their application for amnesty before the Local Amnesty Board in Bacolod City last week. Some 300 applicants in Negros and Panay enrolled in the government's amnesty program from July 5 to 12, the Philippine Army’s 3rd Infantry Division said on Sunday (July 14). (Photo courtesy of Philippine Army-3ID)

BACOLOD CITY – Three hundred former Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) rebels in Negros and Panay islands enrolled in the government's amnesty program during the application period July 5 to 12, the Philippine Army 3rd Infantry Division (ID) said in a report on Sunday.

Under the National Amnesty Commission's Local Amnesty Board (LAB)-Bacolod, 210 applicants in Negros processed their papers at the Bacolod City College campus, with assistance from the line battalions of the 302nd and 303rd Infantry Brigades.

LAB-Iloilo received the applications of 90 former rebels in Panay assisted by the 301st Infantry Brigade at Camp General Adriano Hernandez in Dingle town.


In a statement, Maj. Gen. Marion Sison, commander of 3ID, urged anew the remaining CPP-NPA members to surrender, leave their past behind and have peaceful and productive lives.

“The former rebels’ willingness to apply for amnesty is an affirmation of their readiness to forgive, seek forgiveness, and embrace second chances, paving the way for establishing a harmonious and inclusive region with stable internal peace and security,” he added.

In Negros, all five guerrilla fronts of CPP-NPA have been dismantled while in Panay, only one rebel front remains.

Under Proclamation 404, former members of the CPP-NPA and its political arm, National Democratic Front (NDF), who committed any act or omission in pursuit of political beliefs, including those detained, charged, or convicted for such acts or omissions, may file an application for amnesty.

The proclamation grants amnesty to former rebels and insurgents who have committed crimes punishable under the Revised Penal Code and Special Penal laws in furtherance of their political beliefs.

Crimes subject to amnesty, committed before Nov. 22, 2023, include rebellion or insurrection, conspiracy and proposal to commit rebellion or insurrection, disloyalty of public officers or employees, inciting to rebellion or insurrection, sedition, and other similar crimes.

For former CPP-NPA-NDF members, the amnesty application must be filed before March 4, 2026.

https://www.pna.gov.ph/articles/1228947

AFP, US Nat'l Guards culminate dev't training in CDO

From the Philippine News Agency (Jul 14, 2024): AFP, US Nat'l Guards culminate dev't training in CDOTRAINING GROUND. Representatives of the Armed Forces of the Philippines and Guam/Hawaii National Guards of the United States execute drills at the 4th Infantry Division headquarters in Cagayan de Oro City. The trainings held July 10 to 14, 2024 were under the State Partnership Program. (Photo courtesy of 4ID)

CAGAYAN DE ORO CITY – The Armed Forces of the Philippines (AFP) on Sunday culminated its four-day Signal Operations and Leadership Development Training here with the United States' Guam/Hawaii National Guards (GuNG/HiNG), hosted by the Army's 4th Infantry Division (4ID).

The training was conducted under the State Partnership Program (SPP) that aims to build and sustain a resilient reserve force vital to our national security, according to a news release.

The SPP activities were designed to equip and provide participants with knowledge and skills in personnel management, personnel readiness, and humanitarian assistance and disaster response operations.


The participants learned basic military communication essentials for coordinating movements, relaying commands and ensuring situational awareness.

Forty regular and reservist officers and non-commissioned officers from the Philippine Army, Air Force, Navy, and Technical and Administrative Services actively engaged in the training activities. (Nef Luczon/PNA)

https://www.pna.gov.ph/articles/1228948

Saturday, July 13, 2024

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Human rights group calls out two radio broadcasters for Red-tagging and malicious accusations

Ang Bayan Daily News & Analysis (English edition) propaganda article posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) PRWC Website (Jul 3, 2024): Human rights group calls out two radio broadcasters for Red-tagging and malicious accusations
 

This article is available in Pilipino
July 03, 2024

Karapatan-Central Luzon called out Radyo Natin Nationwide broadcasters Angelo Palmones and Cheska San Diego-Bobadilla, for Red-tagging and spewing malicious accusations during their radio program on July 1. According to the group, the broadcasters spread misinformation, defamation and uninformed opinions against Karapatan after it assisted the families of slain Red fighters killed in Pantabangan, Nueva Ecija on June 26.

The broadcasters spoke after a report by journalist Armi Carranza of Radyo Natin Guimba. Carranza reported that the remains of one of those killed in Pantabangan have been brought home to the town of Guimba, Nueva Ecija. The group said Carranza objectively reported the side of the families and friends, as well as the military side, before Palmones and San Diego-Bobadilla spread their malicious accusations.

The two said Karapatan-Central Luzon is “annoying” because after the encounter in Nueva Ecija, it focused more on the possible human rights violations of those killed. “It is not our job to be speak for and act as the purveyor of government programs,” the group responded.

According to Karapatan-Central Luzon, the two broadcasters also stated that the group should advise its comrades in the mountains and inform them that the government has programs so there is no more reason to go to the mountains. Palmones and Sandiego-Bobadilla maliciously linked Karapatan to the armed revolutionary movement.

“It is important to correct Angelo Palmones and Cheska San Diego-Bobadilla and other journalists that Karapatan-Central Luzon, [and chapters] in various regions and nationally, is a legal organization of human rights defenders,” it said.

They said the statements of Palmones and San Diego-Bobadilla that Karapatan are comrades with those who chose to join the armed struggle are dangerous to the life, freedom and security of volunteers and human rights defenders. “Such statements put targets on our backs, and label us as enemies of the government, who can then be abducted and killed,” Karapatan-Central Luzon added.

The group stressed that it is the duty of journalists to report truthfully, provide studied and evidence-based opinions, and be careful in their presentation, especially in stories that are not even true but are destructive and dangerous to the life, freedom and security of others. “A journalist has a huge responsibility, it is an obligation,” they added.

Meanwhile, the group condemned the military and police for posting tarpaulins in Nueva Ecija, Tarlac and other parts of Central Luzon linking Karapatan-Central Luzon to the New People’s Army. The posters were put up by the state after Karapatan’s response after the clash in Pantabangan, Nueva Ecija and after it helped the families retrieve the remains of those killed.Karapatan-Central Luzon asserted the international humanitarian law and the law of war as the standard and guide for parties participating in armed conflicts to keep the conduct of war humane.

[Retired Analyst Note:  The Alliance for Advancement of People's Rights (KARAPATAN), is the main Communist Party of the Philippines (CPP) human rights umbrella front organization. The group has chapters and affiliated groups scattered throughout the Philippines. The main objective of these groups is to legitimize NPA ambushes/assassinations and shield CPP/NPA cadre from prosecution. These groups also engage in propaganda and disinformation designed to undermine and discredit the credibility of Philippine military units/operations by hurling mostly bogus/unfounded accusations of mass human rights abuses.]

https://philippinerevolution.nu/angbayan/human-rights-group-calls-out-two-radio-broadcasters-for-red-tagging-and-malicious-accusations/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: US imperialist: not a friend of the Filipino people and youth

Ang Bayan Daily News & Analysis (English edition) propaganda article posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) PRWC Website (Jul 5, 2024): US imperialist: not a friend of the Filipino people and youth
 

This article is available in Pilipino
July 05, 2024

Members of the Youth for Justice and Peace, an alliance of young students, church people and other groups that stand against US wars of aggression, protested at Kalaw Avenue in Manila yesterday, July 4, on the occasion of the Philippine-US Friendship Day.

They condemned the US’s provocation of war in Asia and its dragging the Filipino people into its warmongering with rival China.

In history, July 4, 1946 is considered the date on which the US “awarded” the Philippines “independence” from its colonial rule. However, American officials only formally withdrew from the country’s state power because it maintained strict control over all aspects of Filipino society.

The Philippines transitioned today in history from a direct colony to a neocolony. It used to be called Philippine Republic Day before it was changed to “Philippine-American Friendship Day” by the Marcos Sr. dictatorship in 1984.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/us-imperialist-not-a-friend-of-the-filipino-people-and-youth/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Groups stage protest at the Japanese embassy against the new military agreement between Japan and the Philippines

Ang Bayan Daily News & Analysis (English edition) propaganda article posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) PRWC Website (Jul 9, 2024): Groups stage protest at the Japanese embassy against the new military agreement between Japan and the Philippines
 

This article is available in Pilipino
July 08, 2024

Various mass organizations led by the Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) and the Asia-Wide Campaign against US-Japanese Domination and Aggression of Asia marched to the Japanese embassy in Pasay City today to condemn Japan and the Philippines for signing the military agreement Reciprocal Access Agreement. Bayan said the agreement is a dangerous step and will result in intensified militarization and conflict in the Asia Pacific.

Bayan emphasized that the agreement furthers the US imperialist’s “pivot in Asia” in which Japan and the Philippines are used to serve as “partners” in its efforts to contain rival imperialist China.

“The constant warmongering by the US escalates tensions in the region and increases the dangers of an open military conflict erupting in the region,” the group added.

The Filipino people should be concerned about Japan’s desire to expand its military presence without fully addressing and providing justice for its wartime victims, “particularly the horrific system of comfort women that devastated countless lives across Asia,” the group said.

Women members of Gabriela and Lila Pilpina, a group representing comfort women and their struggle for justice, joined the action at the embassy.

For Lila Pilipina, the return of Japan’s armed forces to the country and the Philippines’ agreement for military activities is a great injustice. Japan has yet to be held accountable for its crimes during World War II, and there has been no justice for the comfort women, but here they are again.

Amid all these, Bayan and other organizations forwarded a six-point call to unite more organizations and Filipinos who love true peace and freedom in the Asia Pacific.

They called for the immediate cancellation of the agreement between the Philippines and Japan; abrogation of the Visiting Forces Agreement, Enhanced Defense Cooperation Agreement and other unequal military agreements between the Philippines and the US; true justice and reparations for all Japanese war victims; transfer of military funds to social services; Japan’s withdrawal from the war path and adherence to its constitutional provision for peace; and the Philippine government’s implementation of an independent foreign policy that will guide its dealings with China and the US-led coalition that includes Japan.

The immediate cancellation of the Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement; abrogation of the US Visiting Forces Agreement, Enhanced Defense Cooperation Agreement and all other agreements that heighten tensions in the region and tramples upon Philippine national sovereignty; genuine justice and reparations for all victims of Japanese wartime atrocities; rechanneling of military spending towards social services and people’s needs; that the Japanese government step back from the path of war and adhere to its constitutional provisions for peace; and that the Philippine government adopt an independent foreign policy that should guide all its dealings with both China and the US-led coalition that includes Japan.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/groups-stage-protest-at-the-japanese-embassy-against-the-new-military-agreement-between-japan-and-the-philippines/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: NPA-Batangas honors Tuy martyrs

Ang Bayan Daily News & Analysis (English edition) propaganda article posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) PRWC Website (Jul 9, 2024): NPA-Batangas honors Tuy martyrs
 

This article is available in Pilipino
July 09, 2024

The New People’s Army (NPA)-Batangas paid the highest tribute to its three Red fighters who fell in the battle on the border of the barangays of Bolbok and Dao in the town of Tuy, Batangas on June 23. The three were killed in an encounter with the 59th IB.

“Under the Red flag of armed struggle, let’s raise our fists and shout with pride the heroism of Gladys Cassandra Mendoza (Ka George), Jethro Royce Magtira (Ka Alex), and Jian Markus Tayco (Ka Reb), ” said Ka Gregorio Caraig, NPA-Batangas spokesperson.

The NPA said the three were good sons of the people who, despite not being Batangueños, have chosen to offer their talent, intellect and skills to the advancement of the revolution in the province. “The Batangueño masses should be proud of the brave Batangas revolutionary martyrs!” Ka Gregorio said.

The NPA extended its sincere condolences to the relatives and families of the martyrs. “We thank them for embracing the path taken by their good children,” Ka Gregorio said.

Meanwhile, the people’s army strongly condemned the 59th IB for its disregard for the remains and its relentless harassment on the martyrs’ families. Human rights groups reported that the families were not able to retrieve the remains of Ka Alex and Ka Reb immediately due to the PNP-Tuy and 59th IB’s intentional delay, interrogation and intimidation of the Magtira and Tayco families. The military and police also harassed and intimidated humanitarian groups that came to help the families of the two.

Due to fear and harassment, Ka George’s family were not able to bring his remains home. It was only through the efforts of human rights groups that he was buried and given recognition and honor. Even then, the 59th IB acted as pallbearers of Ka George’s casket for show and pretend to be humanitarian.

In addition, the military also intimidated and forcibly evacuated the people of barangays Bolbok, Acle and the neighboring Dao in Tuy in pursuit of three people’s army. The 59th IB also forced residents to launch a fake rally against the NPA.

“The people can count on NPA-Batangas to mete out revolutionary justice to the killers of our dear comrades, and for the oppression suffered by the Batangueño people!” Ka Gregorio stated.

Various organizations, comrades and activists have also paid tributes and salutes to the martyrs. They shared their experiences with the martyrs when they were still activists, before deciding to join the NPA.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/npa-batangas-honors-tuy-martyrs/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Dangerous nuclear agreement for "civilian use" between the US and the Philippines enters into force

Ang Bayan Daily News & Analysis (English edition) propaganda article posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) PRWC Website (Jul 10, 2024): Dangerous nuclear agreement for "civilian use" between the US and the Philippines enters into force
 

This article is available in Pilipino
July 10, 2024

The nuclear agreement for alleged civilian use between the US and the Philippines or the so-called 123 Agreement took effect on July 2. The agreement was signed when US vice-president Kamala Harris visited the country in November 2022.

By virtue of this agreement, 40 American companies can now enter the Philippines to build small modular reactors (SMR) to generate electricity. There is not a single such commercial plant operating today in the entire world, not even in the US itself, thus contruction in the Philippines will be an experiment.

In the US, some electric cooperatives have rejected SMRs because they are too expensive to construct. The electricity it will generate is also very expensive so the SMR is not cost effective in any country. Currently, it costs $5.3 billion to $9.3 billion to build 8-12 SMRs that can produce 462 megawatts of electricity.

Like large nuclear plants, these small plants pose a significant risk to the environment and public health. In fact, the volume of nuclear waste emitted by SMRs is greater, according to a 2022 Stanford University study.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/dangerous-nuclear-agreement-for-civilian-use-between-the-us-and-the-philippines-enters-into-force/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: GWP seeks investigation of presence of US Typhon MRC missile system in Ilocos Norte

Ang Bayan Daily News & Analysis (English edition) propaganda article posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) PRWC Website (Jul 11, 2024): GWP seeks investigation of presence of US Typhon MRC missile system in Ilocos Norte
 

This article is available in Pilipino
July 11, 2024

Rep. Arlene Brosas of the Gabriela Women’s Party forwarded a resolution in the Lower House on July 9 for Congress to investigate the presence of the Typhon Mid-range Capability (MRC) missile system in Ilocos Norte and its implication on national sovereignty and regional security in Asia. The location of the said offensive weapon was first kept a secret before it was founf at the civilian airport of Laoag in Ilocos Norte, a region where no “EDCA site” is located.

The said missile system has been used in US war games in the Philippines since April. The deployment of this missile system and the war games in which it has been used are all maneuvers to provoke China. This deepens Philippine involvement into the conflict between the two imperialist powers.

The Typhom MRC has the capacity to launch Tomahawk and SM-6 missiles capable of flying up to 1,000 kilometers. The US has been manufacturing this weapon only since 2019, after it withdrew from the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, a nuclear treaty between the US and the then USSR signed during the Cold War.

The presence of Typhoon MRC in the Philippines is worrying many countries and is generating more tension in the Asian region. China called its positioning in the northern part of the Philippines a “provocation” and warned that it increases the risk of “misjudgments and miscalculations.”

Also, Russian Pres. Vladimir Putin used it as an reason to once again produce intermediate and shorter-range nuclear-capable missiles.

Thus, it puts in jeopardy the neutral status of the Philippines in international conflicts, the resolution said.

[Retired Analyst Note: The Gabriela Women's Party (GWP) is a Communist Party of the Philippines political front. The party is a spin-off from the CPP-affiliated sectoral front for women, the General Assembly Binding Women for Reform, Integrity, Equality, Leadership, and Action (GABRIELA). GABRIELA, the sectoral front, is a member of the Bagong Alyansang Makabayan (New Patriotic Alliance), the main CPP multisectoral umbrella front organization in the Philippines. BAYAN has chapters scattered throughout the country. GWP, on the other hand, is a member of the Makabayang Koalisyon ng Mamamayan (Patriotic Coalition of the People-MAKABAYAN), the main CPP-linked political umbrella front organization.]

https://philippinerevolution.nu/angbayan/gwp-seeks-investigation-of-presence-of-us-typhon-mrc-missile-system-in-ilocos-norte/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Drug-crazed soldiers kill two brothers herding livestock in Masbate

Ang Bayan Daily News & Analysis (English edition) propaganda article posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) PRWC Website (Jul 11, 2024): Drug-crazed soldiers kill two brothers herding livestock in Masbate
 

This article is available in Pilipino
July 11, 2024

Drug-crazed soldiers from the 2nd IB shot to death brothers Ronel, 22, and Robert Monsanto, 18, in Sityo Laray, Barangay Aguho, Esperanza, Masbate on July 8. The brothers were herding their livestock when the military unit passed by and shot them in coldblood.

The soldiers took the remains of the brothers to Barangay San Roque and made it appear that they were Red fighters killed in an armed encounter. They displayed the remains and placed weapons and war materiel next to the dead bodies.

The New People’s Army (NPA)-Masbate (Jose Raping Command) statement clarified that there was no encounter in said barangay. “Marcos and the 2nd IB have deprived the young farmers and the Monsanto brothers of their future,” Ka Luz del Mar, spokesperson of the unit, said.

Ka Luz also conveyed the condolences of the people’s army to the victim’s relatives and expressed their support for the family in their fight for justice.

“Like Ronel and Robert, many other young people are at risk of being denied a future under the ongoing military rule in the province,” Ka Luz said. He further emphasized that behind the shows of sports events, ROTC, leadership training and other schemes for the military to deceive the youth, the soldiers’ true character emerges.

The spokesperson added, “with the killing [of the two], it becomes more clear for their fellow Masbatenyo youth that it is right and necessary [to join the people’s army for justice.]”

https://philippinerevolution.nu/angbayan/drug-crazed-soldiers-kill-two-brothers-herding-livestock-in-masbate/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: State forces abduct and forcibly disappear peasant-leader in Rizal

Ang Bayan Daily News & Analysis (English edition) propaganda article posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) PRWC Website (Jul 11, 2024): State forces abduct and forcibly disappear peasant-leader in Rizal
 

This article is available in Pilipino
July 11, 2024

On the eve of July 9 in Antipolo City, state forces abducted and has yet to surface peasant leader Melchor Luyao, a member of the Katipunan ng Samahang Magbubukid (Kasama)-Rizal. Human rights groups are currently investigating where state forces are keeping Luyao and what military or police unit abducted him. Friends and family could no longer contact his cell phone number.

Luyao, known as Dodong Bagsak, was the Rizal farmers’ ardent colleague in the struggle for land reform and agrarian rights. In October 2023, Luyao endured threats and harassment from state forces.

In March, someone who identified himself as “Francis” sought out Luyao and asked the community about his role as a peasant organizer. He even brought Luyao’s photos and showed them to the residents. Residents suspect “Francis” of being a state agent because his actions were similar to that of NTF-Elcac personnel in the past.

Kasama-Rizal’s statement said that they uncovered cases of illegal possession of firearms and explosives filed against Luyao. These cases are usually used to harass and imprison peasant leaders and prevent their struggle for land.

On June 18, 80th IB soldiers and police raided and ransacked the house of Ronnie Manalo, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) general secretary and Tanggol Magsasaka spokesperson, in Barangay San Roque, San Jose del Monte City, Bulacan. State forces forcibly entered Manalo’s house despite the absence of anyone there. The military and police claimed to have seized an M16 rifle, a shotgun, grenades, laptops, and subversive documents.

Meanwhile, Karapatan-Rizal called on the local government of Antipolo City to investigate the abduction of Luyao to expedite the search and hold the perpetrators accountable.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/state-forces-abduct-and-forcibly-disappear-peasant-leader-in-rizal/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Makabayan coalition to field 12 senatorial bets

Ang Bayan Daily News & Analysis (English edition) propaganda article posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) PRWC Website (Jul 11, 2024): Makabayan coalition to field 12 senatorial bets


This article is available in Pilipino
July 11, 2024

Dubbed the “People’s Opposition,” the Makabayan coalition announced yesterday, July 10, its plan to field 12 senatorial candidates in the 2025 election.

“In the significant fight in the 2025 election, Makabayan is ready to field not just one, or two senators but a whole slate of patriotic and progressive candidates who will promote a comprehensive national-democratic program that will meet the aspirations of the Filipino people for development for the all, respect for rights, and full national sovereignty,” the coalition declared.

Makabayan said the factions of the ruling class ignore the people’s suffering. “At its core, the Marcoses and Dutertes are the same, they only pursue personal interests,” it said.

Makabayan accepts the challenge to represent the interests of ordinary citizens in the Senate.

“At a time when the people need a genuine Opposition that will present a real alternative to change, we are ready to assume this role,” Makabayan said. “The opposition of the people that is needed now is not only a matter of contesting the sitting administration but opposition to the existing system ruled by and benefited by the minority political dynasties, big business, landlords and imperialists.”

Makabayan slate will be composed of those who are “not corrupt, and not protectors of the few.”

“They are not from wealthy clans or political dynasties,” the coalition said. They will come from sectors that have long been deprived of their voices in Congress.

“We are ready to work with individual candidates who are united in the issues of land reform, wage increases, national industrialization, strengthening national sovereignty, defending human rights, fighting corruption and promoting peace talks,” it said.

Rep. France Castro earlier announced her intent to run for the Senate on June 26 under Makabayan. “I accept the challenge of my fellow teachers,” she said. “It’s time for a teacher in the Senate!” the teachers’ call to their ranks and to the people.

[Retired Analyst Note: Seeing references to the MAKABAYAN Coalition on this Communist Party of the Philippines Website is a clear indication that the group is a CPP political umbrella front organization. If you were to state that publicly, the group would vehemently deny the accusation and accuse you of engaging in "red tagging," a pejorative term intended to scare/intimidate critics from identifying the true colors of CPP affiliated above ground legal front organizations.

Makabayang Koalisyon ng Mamamayan (Makabayan) (English: Patriotic Coalition of the People) is a coalition of twelve party-lists political parties in the Philippine House of Representatives. It was founded on April 16, 2009. The bloc consists mostly of pro-Communist Party of the Philippines (CPP) groups that adhere to the "NATDEM" or National Democratic ideological view as espoused by the National Democratic Front of Philippines (NDFP) the political wing of the CPP.

Political organizations affiliated with the Makabayan bloc include the following party-list political entities:

Bayan Muna (Nation First)
Teachers: Alliance of Concerned Teachers
Workers and peasants: Anakpawis (Toiling Masses)
Women: GABRIELA (General Assembly Binding Women for Integrity, Reform, Equality, Leadership and Action) Women's party
Youth: Kabataan (Youth)
Indigenous people: Katribu (Tribesmen)
Migrants: Migrante (Migrants)
Children's rights: Akap-bata (Childcare)
Government employees: COURAGE (Confederation for Unity Recognition and Advancement of Government Employees)
Drivers: Piston
Green party: Kalikasan
Bicolano people: Aking Bikolnon

Other associated groups include:

Peasants: Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (Peasant Movement in the Philippines, KMP)
Women: Amihan (National Federation of Peasant Women)
Agriculture: UMA (Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura, Union of Agricultural Workers)
Workers: Kilusang Mayo Uno (May First Movement, KMU)
Youth and Students: Anakbayan, College Editors Guild of the Philippines (CEGP), League of Filipino Students (LFS), National Union of Students of the Philippines (NUSP)
Artists: Karatula - Kabataang Artista para sa Tunay na Kalayaan (Youth Artists for Genuine Freedom), Christian: SCMP - Student Christian Movement of the Philippines
Fisherfolk: Pambasang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya Pilipinas (National Force of Fisherfolk Movement in the Philippines, PAMALAKAYA)
Religious: Promotion of Church People's Response (PCPR), Rural Missionaries of the Philippines (RMP)
Health Workers: Health Alliance for Democracy (HEAD)
Scientists: Agham- Advocates of Science and Technology for the People
Teachers: Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND)
Cultural Workers: Concerned Artists of the Philippines (CAP), Sinagbayan
Indigenous People: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP)
Human Rights Defenders: KARAPATAN - Advancement for the Advancement of People's Rights
Lawyers: National Union of People's Lawyers (NUPL)
Urban poor: Kalipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY)

The Philippine military considers all of these groups as CPP front organizations.]

https://philippinerevolution.nu/angbayan/makabayan-coalition-to-field-12-senatorial-bets/

CPP/CIO: Arbitral ruling should be basis for peaceful dialogue, not war

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Jul 12, 2024): Arbitral ruling should be basis for peaceful dialogue, not war


This article is available in Pilipino

Marco Valbuena
Chief Information Officer
Communist Party of the Philippines

July 12, 2024

The Communist Party of the Philippines (CPP) today joins the Filipino people in marking the 8th anniversary of the 2016 ruling of the International Arbitral Tribunal (IAT). This ruling is considered a milestone legal victory which recognizes the maritime rights of the Philippines under the United Nations Convention on the Laws of the Seas (UNCLOS). The 2016 arbitral ruling should serve as the starting point and framework for peaceful dialogue between the Philippines and China.

On the one hand, as a signatory to the UNCLOS, China should be enjoined to recognize the arbitral ruling, manifest its intention to peacefully settle disputes, and minimize aggressive actions in defending its claims that run counter to the arbitral ruling. As an economic and military superpower, China can easily demonstrate goodwill to the Filipino people, especially to small Filipino fisherfolk, without losing anything with regard its claims or posturing. In particular, while China can continue to insist on maintaining presence at the Scarborough Shoal, it must do so without hampering Filipino fisherfolk access to the fishing grounds. Although lying within the Philippine EEZ, the territorial seas of the Scarborough Shoal were declared by the IAT as a shared fishing ground for Filipino, Chinese, and Vietnamese traditional fishermen.

On the other hand, the Filipino people must reject agitation by the US and pro-US militarists that the arbitral ruling is a license to go to war against China, and that in order to win, the country must seek the aid of the US and its allied military forces. Over the past year, the US-Marcos regime and agents of US psywar have been engaged in war agitation and fomenting anti-Chinese hysteria. The Filipino people must also guard against the spread of baseless notions and misleading statements that the arbitral ruling prohibits any country from sailing in the country’s exclusive economic zone (EEZ), which is being used to wholesale depict China as an intruder and aggressor, and to baselessly demand the expulsion of all its vessels in the area.

For six years, the Duterte regime wasted the legal victory of the Philippines when it set aside the arbitral ruling in order to kowtow to China, in exchange for promises to fund government-contracted infrastructure projects and political support. At the same time, Duterte allowed US military forces to continue using the country for war exercises and power projection, to which China responded with heightened presence in the South China Sea.

Since 2022, the subservience of the Marcos regime to the US government has become the biggest impediment to advancing a peaceful resolution based on the 2016 arbitral ruling. Marcos has allowed the US to increase its military presence, stockpile missiles and other weapons in the Philippines, and deploy its naval ships in surrounding seas to project power against China. Presently, there are 15,000 to 20,000 American troops sailing at any given time from the South China Sea to the Sea of Japan, provoking its imperialist rival to become more restive and aggressive and increasingly hostile.

In marking today the anniversary of the arbtiral ruling, it is thus crucial for the Filipino people to first and foremost demand an end to US military intervention and war provocations, in order to create the conditions for peaceful dialogue. They must call on the dismantling of all US military bases, the withdrawal of all US troops and the removal of all US weapons stockpile in the country.

At the same time, they must demand the Marcos government to stop maritime operations that escalate tensions, to pursue dialogue and other legal options. They must also urge China to reduce its overwhelming presence in the Philippine EEZ and ECS in order to allow the country to peacefully exercise its sovereign rights and manage its marine resources, and pave the way for resolution of disputes across the South China Sea.

https://philippinerevolution.nu/statements/arbitral-ruling-should-be-basis-for-peaceful-dialogue-not-war/