Saturday, June 29, 2019

AFP-CRS: Online Flier: "Help the Victims not the Terrorists"

Posted to the Armed Forces of the Philippines-Civil Relations Service (AFP_CRS) Facebook Page (Jun 29, 2019): Help the Victims not the Terrorists

Tulungan ang mga biktima hindi ang mga terorista

Paano?

- Mag-alay ng panalangin
- Makinig at magbasa ng balita mula sa mga awtoridad hinggil sa pangyayari.
- Huwag magpagamit sa propaganda ng terorista
- Iwasang i-post o ikalat ang mga larawan ng mga biktima sa Social Media
- I-report ang mga account na sumusuporta sa mga terorista

Maging Responsable. "THINK BEFORE YOU CLICK"

Image may contain: 1 person, text


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.