Sunday, June 14, 2020

CPP/NPA-Bukidnon: KM conference nga gipahigayon sa Bukidnon, nagmalampuson

Propaganda article posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Jun 13, 2020): KM conference nga gipahigayon sa Bukidnon, nagmalampuson

NEW PEOPLE'S ARMY
NPA-BUKIDNON
JUNE 12, 2020Sa prubinsya sa Bukidnon, adunay nahitabong kumperensya sa Kabataang Makabayan kung diin nikabat kini sa 37 ka indibidwal nga naga-gikan sa nagkalain-laing lungsod ug komunidad. Ang mga partisipante naga-gikan sa mga kabatan-onan ug kabatan-onang estudyante sa prubinsya.

Ang maong kumperensya nagahisgot sa nasyunal nga problema ngadto na sa partikular. Ilabina sa pangkalibutang isyu kabahin sa Covid-19. Kung unsaon ang hiniusang pagbatok niini.

Lakip na ang paghisgot sa paspas nga pag-organisa kabahin sa han-ay sa kabatan-onan. Nagbunga kini sa pagmugna sa usa ka organisasyon arun hiniusang batukan ang pandemya ug ang pagsumpo sa teroristang atake sa rehimeng US-Duterte.

Luwas kini nga nahuman sa nahisgutang adlaw. Kini nga aktibidad nagpamatuod nga bisan una ang pamaagi ug taktika sa kaaway, kung ang kabatan-onan mismo ang mulihok ug mosuporta sa hukbo, bisan kanus-a dili kini matarug.

Busa ang BHB-Bukidnon, mapasalamaton sa walay paglubad nga pagmahal ug pagsuporta sa hukbo.

Mabuhi ang Kabataang Makabayan!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!

https://cpp.ph/statement/km-conference-nga-gipahigayon-sa-bukidnon-nagmalampuson/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.