Sunday, August 6, 2017

CPP/NPA-Masbate: Tutulan at patuloy na ilantad at labanan ng sambayanang Pilipino ang mga lansakang paglabag sa karapatang pantao at sa CARHRIHL

NPA-Masbate propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines Website (Aug 5): Tutulan at patuloy na ilantad at labanan ng sambayanang Pilipino ang mga lansakang paglabag sa karapatang pantao at sa CARHRIHL

Luz Del Mar, Spokesperson
NPA-Masbate (Jose Rapsing Command)

5 August 2017
Press Release

Kinukondena ng Jose Rapsing Command, JRC-BHB Masbate ang nangyaring masaker sa So. Namoro, Brgy. Trece Martirez, Casguran, Sorsogon noong ika 28 ng Hulyo 2017 na ikinamatay ng apat katao.

Ang pagmasaker kina Andres “ Ka Magno” Hubilla, pulang kadre ng CMC-BHB at Miguel “Ka Billy” Himor, pulang mandirigma at dalawa pang sibilyan na sina Arnel Borres at Dick Laura ay kagagawan ng mga pinagsanib pwersa ng SPPSC (Sorsogon Police Public Safety Coy), MICO-PA, 31st IBPA at 22nd IBPA. Hindi inalintana ng mga militar at pulis ang kalagayan ng mga sibilyang nasa malapit sa pinangyarihan habang ang dalawang kasamang sina Ka Magno at Ka Billy ay nasa estadong walang kakayahang makapanlaban, at ito ay malinaw na paglabag sa ilalim ng International Humanitarian Law(IHL). Ayon sa IHL ang sinumang nasa katayuang hors de combat ay may karapatang mabuhay.Habang ang dalawang sibilyan ay dapat iiwas sa labanan.

Ang ginawa ng mga pinagsanib pwersa ng AFP at PNP ay lansakang paglabag sa mga itinakdang batas at kondukta ng digmaan. Hindi kataka-taka kung ganito ang nagiging asal ng mga kasundaluhan at kapulisan dahil ang mismong punong kumander nilang si Duterte ay wala ding paggalang sa karapatang pantao.

Ang tunguhing todo-todong gera at pagkauhaw sa dugo ng rehimeng US-Duterte ay magbubunsod ng papalakas na paglaban ng mamamayang matagal ng pinagsasamantalahan at inaalipin, at lalong magpursigeng isulong ang demokratikong rebolusyon para kamtin ang tagumpay.

Nananawagan ang JRC-BHB Masbate sa mamamayang bikolano na magkaisa at magtulungan na labanan ang ala Marcos na pasistang diktadurang rehimeng US-Duterte. Isulong ang digmang bayan para makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran ng lipunanang Pilipinas.

Pulang saludo Ka Carlo, Ka Billy at lahat ng martir ng sambayanan!
Hustisya sa lahat ng mga biktima na masaker, kamtin at parusahan ang berdugong AFP-PNP! Mamamayang api, Magtanggol ka!
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!


https://www.philippinerevolution.info/statements/20170805-tutulan-at-patuloy-na-ilantad-at-labanan-ng-sambayanang-pilipino-ang-mga-lansakang-paglabag

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.