Friday, July 21, 2017

Marines killed by NPA terrorists given honors

From Update Philippines (Jul 21): Marines killed by NPA terrorists given honorsTwo members of the 12th Marine Battalion Landing Team (MBLT-12) killed by NPA members, tagged by the military as terrorists, were given honors at Naval Station Apolinario Jalandoon in Puerto Princesa City, Palawa today.

The two Marines, Private First Class Joene Galiste and Private James Melchor Porol were killed by armed communists under Bienvenido Vallber Command on NPA in Roxas, Palawan. Galiste and Porol, unarmed, were reportedly going to a local market to buy provisions for food.

“Ginawaran ng karampatang parangal ang pagdating sa Naval Station Apolinario Jalandoon ng labi ng dalawang sundalo na sina PFC Joene Galiste PN(M) at PVT James Melchor Porol PN(M) pawang naka destino sa MBLT12 na matatandaang pinaslang ng mga teroristang grupong NPA sa munisipyo ng Roxas, Palawan nito lamang nakaraang Meyerkules ika-19 ng buwang kasalukuyan,” Western Command (Wescom) of the Armed Forces of the Philippines said.

“Ang pagpaslang na ito ay inako ng Bienvenido Vallber Command sa kadahilanang na ang AFP ay nagsasagawa ng Civil Military Operation at mga operasyon sa kabundukan ng Palawan,” Wescom said.

“Ang Western Command ay tinutuligsa ang mga ganitong aksyon ng KARUWAGAN ng NPA na kung saan ay walang awang tinambangan at pinagbabaril hanggang sa mamatay ang ating mga walang kalaban-labang sundalo dahil katatapos lang nilang mamalengke at walang mga dalang armas,” Wescom said.

 https://www.update.ph/2017/07/marines-killed-by-npa-given-honors/19276

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.