Monday, December 26, 2016

CPP/Sison:Pakikiisa sa panawagan ng PKP sa paghayag ng matinding galit ng bayan sa mga pangakong di-natupad ng GRP

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines Website (Dec 26): Pakikiisa sa panawagan ng PKP sa paghayag ng matinding galit ng bayan sa mga pangakong di-natupad ng GRP

 
 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.